=================================================================== 27-12-00
TST 2.12: W opcji D.A w drugim wierszu pojawia się miejsce użytkowania.
          Opcja G.A pokazuje wyksięgowania umorzenia przy każdym środku.
          WESOŁYCH ŚWIĄT i do zobaczenia za tysiąc lat.
=================================================================== 21-12-00
TST 2.11: Kolejna korekta wyliczeń wartości (zaokrąglenia). D.D i G.A.
==========+======================================================== 05-12-00
TST 2.08: | Opcje oznaczone ** są testowane (w przygotowaniu).
==========+======================================================== 04-12-00
TFK C.48: W opcji GGA doszło ograniczenie na pierwszą kolumnę i
          zweryfikowane podsumowania.
==========+======================================================== 30-11-00
TAE 2.62: | Wprowadzono kilka nowości, działają już nowe kody instalacyjne,|
TST 2.08: | [F5] ignoruje różnice między małymi i dużymi literami, między  |
TRZ 2.43: | polskimi i ich łacińskimi odpowiednikami, klawisze '+' i '-'   |
          | powtarzają poszukiwanie na zestawieniach w przód i w tył.      |
==========+======================================================== 27-11-00
TST 2.07: Program stara się pokazać na zestawieniach wyksięgowanie
          umorzenia (lub przynajmniej je na zestawieniu pomniejsza).
          Zestawienie D.D nie pokazuje zlikwidowanych w latach ubiegłych.
          Opcja G.A pokazuje stan umorzenia po wyksięgowania i jest on
          równy umorzeniu początkowemu w następnym roku.
          Opcje D dostały dodatkowe zapytanie o długość grupy odkreślanej.
          Opcje E miały ograniczenie do 2.300 środków, teraz do 30.000.
          Opcja B.C nie pokazuje zlikwidowanych środków trwałych.
=================================================================== 22-11-00
TST 2.06: Program rozróżnia zwiększenia i zmniejszenia wartości OT
          pokazując na niektórych zestawieniach dodatkowe zapisy (DA, GA).
          Można teraz prześledzić ciągłość bilansową. Pokazywane są środki
          trwałe zlikwidowane po dacie na jaką wykonywany jest wydruk.
          Na zestawieniu FA nie ma środków, których amortyzacja jest zero.
          W opcjach G nie ma niepotrzebnych podkreśleń.
          Klawisz [F5] nie zwraca już uwagi na wielkośc i polskość liter.
=================================================================== 17-11-00
TFK C.47: W opcji A naciśnięcie klawisza [F3] na polu termin nie
          pokazuje sald na kontach tylko tworzy automat rozksięgowujący
          bieżącą wpłatę na pozycje składające się na tę zapłatę.
=================================================================== 14-11-00
TFK C.46: Opcje importu J zaglądają do tych samych katalogów.
          Zbiór ADRESY.TIE należy przenieść do Katalog\DRUKI\ADRESY.TIE.
=================================================================== 13-11-00
TFK C.45: Opcja GGA ma teraz wiersz na jedną pozycję. Pozdrowienia dla EFL.
TST 2.05: W opcjach G pokazywane są pozycje właśnie zlikwidowane.
          Generalnie poprawiona została też wartość umorzenia miesięcznego
          dla ostatniego niezerowego miesiąca w bieżącym roku.
          Wersja PRO oznaczona jest dużą literą A, zwykła małą literą a.
          Opcja BA pokazuje poszerzoną i uporządkowaną informację.
THD 6.I7: Obie zapłaty na fakturze są wielkimi cyframi.
=================================================================== 09-11-00
TFK C.44: Opcja GGA pokazuje wyłącznie wartości dodatnie oraz
          opisy dla kont krótszych niż 12 znaków.
=================================================================== 06-11-00
TFK C.43: Import dokumentów także z bieżącego katalogu roboczego.
=================================================================== 30-10-00
TFK C.42: Program reaguje na zbiory #\KAZDYRAZ, #\TYLKORAZ i #\CODZIEN.
THD 6.I6: Program reaguje na zbiór wsadowy #\TYLKORAZ, po czym go kasuje.
=================================================================== 26-10-00
TFK C.41: W zbiorze #.# numeracja użytkowników może być 2.cyfrowa:
          było: "1,1,,DANE2000", może być: "01,1,,DANE2000".
=================================================================== 25-10-00
Wszystko: instalowane jest (będzie) w ten sposób, że wystarczy do
          jednego z katalogów wrzucić zbiór ze stopką i numerem licencji
          i już program wie, że jest zarajestrowany. Program szuka zawsze
          pierwszego zbioru z rozszerzeniem !RR (!ST, ...) przeszukując
          kolejno następujące katalogi: Roboczy, Roboczy\SETUP, Bieżący,
          #, #\SETUP, !RR!, !RR!\SETUP, ! i na koniec !\SETUP.
          Jeżeli w jednym z pierwszych katalogów napotka na niepełny zbiór
          to nie przeszukuje następnych i dlatego może się nie instalować.
=================================================================== 21-10-00
TRR 1.01: Na zestawieniach pokazuje się stopka użytkownika.
=================================================================== 19-10-00
TST 2.04: Arkusze inwentaryzacyjne pokazują także pozycje, które nie
          mają przyporządkowania do osoby (OO) lub miejsca (MU).
TRZ 2.42: Przy eksporcie nie ma błędu 201.
THD 6.I5: Poprawiłem błędny eksport faktur (występował dla 6.I2-6.I4).
=================================================================== 18-10-00
TST 2.03: Zestawienie GB agreguje pozycje o zerowej amortyzacji.
=================================================================== 17-10-00
THD 6.I4: Zlikwidowałem kontrolę wolnego miejsca na dysku ("1 B").
=================================================================== 16-10-00
TST 2.02: Na zestawieniu DA w pozycjach była wartość na 31.12
          zamiast, tak jak w podsumowaniu, wartość na wskazaną datę.
          Teraz pozycje też zawierają prawidłową wartość.
=================================================================== 10-10-00
TST 2.01: Na zestawieniach nie pojawiają się środki zlikwidowane.
          Na zestawieniu G.C prawidłowo wpisywana jest wartość netto,
          na pozostałych wartość OT (bieżąca wartość brutto środka).
          Poprawione zostały nagłówki na wydrukach i wpis w dowód OT.
TRR 1.00: Wersja wstępnie przetestowana. Nowe kody instalacyjne.
TST 2.00: Doszły opcje inwentaryzacyjne. Nowe kody instalacyjne.
          Proszę zawsze sprawdzać ustawienia zaokrągleń (-2,-2).
THD 6.I3: W końcowych wierszach zbioru.DEF można podać nie tylko konta
          dla sprzedaży (Duża Litera razem z kontem) ale także dla VATu
          (małe v oraz Duża Litera razem z kontem). Pozdrowienia dla MZK.
=================================================================== 21-09-00
THD 6.I2: W opcji H.C można wprowadzić Konto WS (Własne Sprzedaży).
          W opcji G.D dla WZ i ZZ program korzysta z zapisów typu 731-f.
=================================================================== 21-09-00
TFK C.40: W opcji H.H można wprowadzać konta do 40 znaków.
          W opcji H.G można to sobie podejrzeć na 40 znakach.
          W opcjach H.A-c i H.N TFK łamie numer konta 8/30 znaków.
          Dlatego proszę nie używać numerów dłuższych niż 38 znaków.
          W raportach kasowych dopuszczono numerację na okrągło (także 0),
          ponieważ są takie banki co numerują wyciągi bez końca roku.
TRR 0.á3: Na fakturze zakupu RR można wydrukować nie tylko konto ale i bank.
=================================================================== 19-09-00
THD 6.I1: W definicji eksportu dowodów { SETUP\PODSTAWA.DED }
          zlikwidowałem ostatnie kolumny opisane -???- i -000-.
          Za to można używać nie tylko liter m (magazyn) lub k (kontrahent)
          ale i f (finanse). Różnica między k i f polega na tym, że jak
          w definicji RW było '501-k' a w zleceniu 01 konto fk było '01-411'
          to program wpisywał '01-411', natomiast przy zapisie '501-f' będzie
          '501-01-411'. Dla dokumentów PW ten sam model może być '580-f'.
          Jeżeli w polu { Dodatkowo } wpisać '411;Cokolwiek' to dodatkowo
          powstaje dekret księgujący na 411 i 490. Czekam na recenzje.
=================================================================== 16-09-00
THD 6.I0: Funkcja F4 (głównie F5) prawie wszędzie otwierała zbiór
          przed pytaniem co szukamy, przy wycofaniu się (Esc) pozostawał
          otwarty zbiór, a winDOwS jak każdy DOS ma Files=... stąd błąd 4.
          Ale skąd błąd 6? Nie wiem. Na przyszłość proszę o adres błędu.
TRR 0.á2: Na fakturze zakupu RR można zapamiętać konto bankowe.
          Wstawia już prawidłowo ceny dla dokumentów PZ,
          są już ramki do zmiany przyporządkowanych numerów] dowodów PZ i ZD.
TRR 0.á1: Może współistnieć z THD w jednym katalogu (HD.BAT obok RR.BAT).
          Wspólnie ciągną numeracje dokumentów, spis odbiorców, obroty.
TRR 0.á0: Program do wystawiania faktur od rolników. Przewidziany rozwój.
=================================================================== 06-09-00
TST 1.38: Doszły nowe ewidencje w opcji H. Drobne poprawki ogólne.
=================================================================== 21-08-00
TRZ 2.32: Przy eksporcie agreguje zapisy na wspólne konta.
=================================================================== 18-08-00
TST 1.38: Wstawiono kontrolę braku dat dla dowodów OT/LT/LN.
=================================================================== 04-08-00
THD 6.HL: Opcja K.C wycina zapisy w okresie nawet dla faktur-korekt.
=================================================================== 02-08-00
TST 1.37: Usunięto nieprawidłową interpretację zmian wartości brutto.
=================================================================== 31-07-00
THD 6.HK: Zamiast PRAWA\-STARE.NrU od dziś są dwa zakazy:
          PRAWA\-STARE-F.NrU zakazuje grzebać w niedzisiejszych fakturach,
          PRAWA\-STARE-D.NrU zakazuje grzebać w niedzisiejszych dowodach.
=================================================================== 31-07-00
THD 6.HJ: Opcje N.E i N.F wstępnie załatwiają problem suszenia.
          Okazało się, że czasami podaje się w kg, a czasami w T.
          Dlatego zmienił się tryb druku oraz szerokość pól.
          Faktury korygujące nie próbują przechodzić autoatem przez kasę.
          Przy czytniku kodów kreskowych włączyłem kontrolę debetów (FA).
=================================================================== 27-07-00
TAE 2.61: W poprzednich wersjach można było zapytać o nazwę zbioru
          ZapytajT("Zbiór z dekretami";NZ)
          TFK(R;ANA;NZ;DataT(DT))
          pod warunkiem, że nazwa ta nie była trzyznakowa. Teraz może być.
          Poprzednio zamiast STY należało wpisać na przykład STY.DFK .
=================================================================== 26-07-00
THD 6.HI: Zestawienia faktur nie zaliczają przedpłat do "natychmiast".
=================================================================== 24-07-00
TST 1.36: W opcjach F.A oraz G.B można zażyczyć sobie samych podsumowań PK.
=================================================================== 15-07-00
THD 6.HH: Zestawienie K.C zamiast "nadpłata" wpisuje datę tej nadpłaty.
=================================================================== 11-07-00
THD 6.HG: Poprawiono opcje związane ze skupem zboża (do testowania).
          Jak w definicji eksportu faktur dla określonego pliku przesunięcie
          (w pierwszym wierszu pliku *.DEF) jest 0 (lub mniej) to taki plik
          faktur jest nieeksportowany. Poprawiono obsługę wyświetlacza
          drukarki fiskalnej po zakończeniu tworzenia faktury.
=================================================================== 08-07-00
THD 6.HF: Wersja sieciowa powinna w HD.BAT zawierać trzeci wiersz:
          !HD!\H RES 0%1   , który resetuje stanowisko po błędzie Run-time.
          Włączono dodatkową kontrolę takiego resetowania w środowisku SHARE
          więc można tę metodę obsługi sieci wstawić na stałe do HD.BAT.
=================================================================== 26-06-00
THD 6.HE: F.C nie zawiesza się gdy wejść na górę. Drukarki fisk.O.K.
=================================================================== 23-06-00
THD 6.HD: Jak plik faktur zaczyna się od DD... to program generuje
          dowody wydania zamiast faktur.
=================================================================== 15-06-00
THD 6.HC: Niewielkie zmiany w sposobie obsługi Rodzajów indeksów
          zakłóciły kontrolę faktur z dowodami WZ. Od 6.HC jest O.K.
          Opcja podglądu "HD MON" realizuje się w formacie SHARE
          przez co przestaje blokować pracę innych stanowisk.
=================================================================== 15-06-00
THD 6.HB: Powstała nowa opcja (N.E) - suszenie zboża. Potrafi już
          przyjmować zboże i na nocie rozliczeniowej wystawić potwierdzenie
          przyjęcia od dostawcy (rolnika) a na PZ przyjąć ilość wysuszoną.
=================================================================== 12-06-00
TST 1.35: Zestawienie zlikwidowanych jest teraz w okresie od .. do .. .
=================================================================== 11-06-00
THD 6.HA: Założenie zbioru PRAWA\BEZ-NIPU.NrU wyłącza kontrolę NIPów.
=================================================================== 06-06-00
THD 6.H9: SETUP\KRRI nie umiał obsłużyć litery X. Teraz może.
=================================================================== 06-06-00
THD 6.H8: Od wersji 6.H5 na fakturach nie było "SWW". Już jest.
          Jak na fakturze korygującej wpisać w opisie pozycji ^12.15 to THD
          przyjmuje 12,15zł jako cenę zakupu dla dowodu ZZ (patrz 01-07-98).
          Jeżeli przed opisem ^12.15 wpisać | to nie widać tego na fakturze.
=================================================================== 05-06-00
TFK C.34: Podczas dekretacji TFK automatycznie przenosi do rejestrów
          VAT informacje o dostawcach/odbiorcach o ile ich konta zaczynają
          się od 20, 21, 220, 221, 24 (dotąd tylko 20, 21 i 24).
=================================================================== 31-05-00
TST 1.34: Jak nie poda się wartości dla LT to TST obniża wartość do 0.
          Liczone są prawidłowo metody J (jednorazowa) i B (budżetowa).
          W opcji A mamy już komplet podpowiedzi (dla MU, OO i kont FK).
          Na wydruku dowodu OT wykazana jest różnica pomiędzy ceną zakupu a
          wartością OT jako [ 2. Koszty ]. Pozycja [ 3. Koszty ] jest pusta.
          Poszerzone zostało pole [ Dostawca ], wpisuje się też [ M.U. ].
=================================================================== 29-05-00
THD 6.H7: Jeżeli konto sprzedaży zdefiniowane jak niżej kończy się
          znakiem innym niż cyfra lub litera (./-) lub podobnymi znakami
          zaczyna się końcówka związana ze stawką VAT z początkowych wierszy
          definicji eksportu faktur to konto łączone jest z tą końcówką.
=================================================================== 25-05-00
THD 6.H6: Eksport faktur można uzupełnić o przedefiniowanie sprzedaży
          niektórych indeksów i/lub opisów w wierszu faktury.
          M702- ; konto sprzedaży Materiałów
          -----------------------------------------------------
           od     jest w   i /  od     jest w  to konto fk dla
           znaku  sym.in.  lub  znaku  opisie  sprzedaży ma być
           x      x        x    1      m.08    740-08
           7      ALA      x    x      x       701-ALA
           0      OLA      i    0      m.09    740-09-OLA
           1      201      lub  1      Usł.    700-USŁ
           x      x        x    1      z.015   701-015
           1      01       x    x      x       700-01
           1      02       x    x      x       700-02
           1      03       x    x      x       700-03
           1      04       x    x      x       700-04
          -----------------------------------------------------
          Co oznacza, że jak w opisie w wierszu faktury od pierwszego znaku
          jest napis "m.08" to jest to sprzedaż z konta 740-08, jak indeks
          ma w symbolu od 7 znaku "ALA" to ma iść na 701-ALA itd.
          Liczba takich zapisów to maksymalnie 100 wierszy.
          Obniżono liczbę przekierowanych kont dla odbiorców z 1300 do 1000.
=================================================================== 24-05-00
THD 6.H5: Zestawienie J.E obsługuje PKWiU. W opcji B.C można [Tab].
=================================================================== 19-05-00
THD 6.H4: Doszły za sprawą POLSPORTu dwie nowe waluty obce: NOQ i SEK.
=================================================================== 18-05-00
TFK C.33: W opcji H.E prawidłowo oceniane są dokumenty zapłat gdy
          są na końcowy dzień analizowanego okresu.
TFK C.32: W opcji H.E uwzględniane są dokumenty minusowe (storno).
=================================================================== 16-05-00
THD 6.H4: W opcji F.B można drukować długie paragony (powyżej 40 pozycji)
          nawet gdy długi opis indeksów powoduje wielowierszowe pozycje.
          Ponadto błędy pracy drukarki pokazują numer portu Lpt.
=================================================================== 11-05-00
THD 6.H3: W opcji F.B włączono możliwość podania sposobu zapłaty.
          Można teraz podać płatność kartą kredytową lub czekiem.
          Wskazane użycie "KARTA ..." lub "CZEK ...".
=================================================================== 08-05-00
TAE 2.60: Doszły nowe funkcje związane z obsługą nazw miesięcy:
          MONTH() i MIESFR(). Jak się dowiem jak się nazywa miesiąc we
          francuskim to zamienię (MIESIACL i MIESIACT jak poprzednio).
          Zrobię też MONAT ale czekam na spis miesięcy w niemieckim.
=================================================================== 26-04-00
TST 1.33: Amortyzacja jest zaokrąglana do 1 grosza. Chodzi też grudzień.
=================================================================== 20-04-00
TFK C.31: Kilka tygodni TFK nie reagował na [ F3 ] na zestawieniach.
          Błąd usunięty, ale przed startem TFK należy opróżnić {-KOSZ-}.
=================================================================== 19-04-00
TFK C.30: Wprowadzono nowy sposób blokowania zbiorów w wersji sieciowej.
          Obok # (zapis) i + (odczyt) jest dodatkowo @ (poprawianie).
          Podczas poprawiania wolno innym czytać starą wersję zbioru.
          Zwolnione zostały niesłuszne blokady zbiorów w opcjach E i G.
THD 6.H2: Zweryfikowano eksport faktur metodą 1 oraz faktur eksportowych.
          Dla faktur eksportowych eksport jest zgodny z rejestrem VAT.
          W kasie można wstawić wiersz (F3 lub F5) chyba, że PRAWA\-INSKASA.
=================================================================== 18-04-00
TST 1.32: Sprawdzono naliczanie amortyzacji i arkusze inwentaryzacyjne.
=================================================================== 17-04-00
THD 6.H1: W opcji F.A można zastosować upust do poprzednich pozycji.
          Indeks "Prowizja xx%" wylicza prowizję procentową do wszystkich
          pozycji wstecz (aż do komentarza zaczynającego się "--")
          Wtedy ilość=1, cena jest -..., SWW jak w poprzedniej pozycji.
          Indeks "Prowizja" wylicza sumę ilości jak wyżej i po podaniu ceny
          -0.10 (lub podobnej) otrzymujemy prowizję wartościową od ilości.
=================================================================== 14-04-00
TST 1.31: Zmiana w ustawieniach w opcji I.C.
=================================================================== 11-04-00
THD 6.H0: Zgodnie z pozostałymi programami zbiór z numeracją
          dowodów nazywa się !HD!.# i automatycznie zmienia swoją nazwę
          gdy podczas pierwszego uruchomienia stwierdza brak takiego zbioru.
          Sprawdza kolejno wtedy HD.#, OSTATNIE.# oraz Katalog.#.
=================================================================== 10-04-00
TFK C.25: Przywrócony został poprzedni dziennik (FA i FB).
=================================================================== 06-04-00
TST 1.30: Sterowniki do drukarek uzupełniono o szerokość wydruku!
          Nie wolno używać starych sterowników. Nowe w !ST!\SETUP.
=================================================================== 01-04-00
TAE 2.54: W standardowym formularzu Z.FSD jest test funkcji z datą.
          Funkcja Cofnij oraz RokT i RokL ostatecznie poprawione.
=================================================================== 31-03-00
TFK C.24: Opcja H.E została gwałtownie rozbudowana i poprawiona.
          Automatyczne rozliczanie kosztów uwzględnia podany okres.
=================================================================== 27-03-00
THD 6.G5: Zweryfikowano do końca współpracę z drukarką WIKING.
          W katalogu FIS ma być WIKING.158 z zawartością 1A22B7C0Zz.
          Podczas fakturowania można używać indeksów, które nazywają się
          Prowizja ... % lub Prowizja ... . W pierwszym wypadku THD wylicza
          wartość prowizji od poprzedniej pozycji wpisując ilość=1 i cenę
          minus wartość poprzedniej pozycji razy podany procent. W drugim
          wypadku ilość przenosi się z poprzedniej pozycji, cena z cennika.
=================================================================== 26-03-00
TST 1.22: Zestawienia G.B-D prawidłowo liczą wartość netto gdy
          występują umorzenia. Opcja A wytrzymuje już sytuację (poniekąd
          niezdrową), gdy mamy korektę poniżej wartości środka trwałego.
          Prawidłowo są już analizowane środki, gdy wartość początkowa
          umorzenia została wpisana w opcji A po czym skasowano początkowy
          rok ewidencji bez uprzedniego skasowania wartości OT i umorzenia.
          Sygnalizowane jest używanie dat sprzed początkowego roku ewidencji.
          W opcji C.E znajduje się edytor wzorców środków dla zestawień.
=================================================================== 21-03-00
TAE 2.53: W opcji E można przygotować zbiory dla Excella. W zbiorze
          Dir\!AE!.# można zdefiniować rozdzielacz przed i po przecinku.
=================================================================== 19-03-00
TAE 2.52: Nowe sterowniki drukarek zawierają w wierszach opatrzonych
          numerem ustawienia drukarki oprócz numeru (od 1 do 5), liczby
          znaków w wierszu, także maksymalną liczbę znaków dopuszczoną do
          druku w tym trybie. Zatem w starych sterownikach dopisano po
          liczbach 1 96 -> 89, po 2 120 -> 112, po 3 136 -> 128 itd.
          w takim wierszu jest teraz 1 96 89 67 ... co oznacza:
          dla trybu pierwszego 96zn/wiersz maksymalne wydruki do 89 znaków
          w wierszu (czyli minimum 6 znaków lewego marginesu), 67 wierszy.
          Poprawiono funkcje (zweryfikować): DataL, DataT, DzK, Dziś,
              Cofnij, DzieńL, DzieńT, MiesiącL, MiesiącT, RokL, RokT.
=================================================================== 16-03-00
TFK C.23: W opcji A pozwala porządkować liczby porządkowe.
THD 6.G4: W wersji sieciowej opcja zamówień odblokowuje pliki zamówień.
          W raporcie kasowym można już nacisnąć [F4] i wycofać się [Esc]
          nawet, gdy pełny numer faktury miał więcej niż 12 znaków.
=================================================================== 13-03-00
THD 6.G3: Próba uruchomienia programu z datą systemową wcześniejszą
          niż data skompilowania programu będzie już skuteczna.
=================================================================== 07-03-00
TST 1.21: Dopuszcza się dwa dokumenty OT w jednym miesiącu.
THD 6.G2: Informacja o zadłużeniu została przeniesiona z kopii na oryginał
          faktury. Zestawienia stanów nie robią błędu 201 (proszę sprawdzić).
          Na wszystkich zestawieniach w nagłówkach są opisy konfiguracyjne.
          Nowe sterowniki drukarek definiują prawy i lewy margines poprzez
          pokazanie pełnej szerokości wydruku (prawy) i dopuszczalnej (lewy).
=================================================================== 07-03-00
TFK C.22: Zestawienie E.E (synt.z B.O.) dobrze wygląda na 6 znakach.
=================================================================== 28-02-00
TST 1.20: Zweryfikowano analizę gdy mamy dowody zmniejszające
          wartość OT. Wprowadzono także możliwość ograniczenia
          wartości środka, od której umorzenie jest kosztem uzyskania
          przychodu (samochody osobowe). Wystarczy w zestawie zmian stanu
          zrobić zapis "KN", w którym podajemy konto nadwyżek oraz
          wartość ograniczenia (np. 10.000 ECU).
THD 6.G1: Zlikwidowano błąd uniemożliwiający eksport kas/banków
          gdy jeden z raportów miał wielkość 0 B (0 rekordów).
          W rozdzielnikach dopuszczono obcinanie symbolu kontrahenta.
          Poprawnie sortuje dokumenty według długich symboli kontrahentów
          (chodzi o dokumenty RW z kontami kosztowymi do 23 znaków).
=================================================================== 20-02-00
TFK C.21: PageDn w polu termin zakłada automatycznie następny dowód.
=================================================================== 19-02-00
TFK C.20: Zmieniłem obsługę drukarki, nie blokuje jej już Windows.
=================================================================== 18-02-00
TFK C.17: Potwierdzenia sald są teraz w czterech osobnych opcjach H.
=================================================================== 16-02-00
THD 6.G0: Nowa metoda eksportu faktur i raportów kasowych obsługuje
          do 1300 przekierowań na indywidualne konta FK odbiorców.
=================================================================== 13-02-00
THD 6.F7: Jak ktoś zainstaluje nową wersję i z powodu indeksów U/V
          (usługowych) rozjedzie im się fakturowanie albo opcje G.A-C to:
          "Przypominam, że 17.01.2000 zmieniłem w KRRI układ V i U.".
TST 1.13: Zweryfikowano i poprawiono konfigurację wszystkich zestawień.
=================================================================== 11-02-00
TFK C.16: Podczas emisji not/wezwań program używa pól a, b, c (dotąd
          do opisu klienta były tylko 3 wiersze (pola A, B i C).
          Jeżeli podczas analizy rozrachunków (opcja G.A lub G.B)
          zbiór po analizie nazywa się BO-2000R.AFK (dawniej ICL-1995.AFK),
          przy czym nazwa zbioru .DFK jest obojętna, to TFK tworzy sobie
          "przy okazji" zbiór BO-2000R.DFK (dawniej XX.DFK), który zawiera
          wyłącznie dekrety nierozliczone.
=================================================================== 09-02-00
TST 1.12: Tłumaczenie bazy danych z wersji 0.74 lub starszej oprócz
          zbioru z planem środków przenosi także dowody z dziennika.
          Nowy opis w opcji M.A pod literą C !
=================================================================== 07-02-00
TFK C.15: Wyrzucono funkcje EoF z TFK i zaczęło chodzić w środowisku NT.
          Na stanowisku NT chodzi niesieciowo, wersja sieciowa wymaga
          serwera nie NT. Uwaga ! Serwerem musi być Netware lub Linux !!!
          W wezwaniach-notach można korzystać ze zbioru ADRESY.TIE.
TFK C.14: Przywrócono nową książkę przychodów i rozchodów w roku 2000.
TST 1.11: Wprowadzono rozróżnienie pomiędzy umorzeniem a korektą umorzenia.
THD 6.F7: Zmieniono produkcję na podstawie receptur, robi krótsze RP-.
=================================================================== 04-02-00
THD 6.F6: W zestawieniu K.C kreski rozdzielające zwiększają czytelność.
TST 1.10: Prawidłowo naliczana jest wartość OT (końcowa brutto).
          Prawidłowo naliczane jest umorzenie dla metod "J" i "N".
          Tłumacz z wersji 0.6x i 0.7x dokłada sobie automatycznie
          metodę umorzenia "N" gdy nic nie było wpisane i usuwa rok pocz.
TAE 2.51: Dostawiono dwie nowe opcje: tworzenie i agregacja bazy danych.
          Nowa funkcja TAE("Zbiór";"Pole") potrafi wczytywać kwoty (liczby)
          z odpowiedniego zbioru z dodatkowymi liczbami.
          Dwa nowe typy zbiorów zakładane są w opcji D. Jeżeli po podaniu
          nazwy zbioru wpiszemy, że chcemy go modyfikować (T)
          to TAE wpuszcza do odpowiedniej kolumny i na koniec zapisuje:
          drugą i pierwszą kolumnę jako opis do baz danych ( *.OAE ),
          drugą i trzecią, drugą i czwartą lub drugą i piątą kolumnę
          jako zawartość liczbową określonych pól z bazy danych ( *.BAE ).
          W funkcji TAE można używać formuł ogólnych w argumencie "Pole"
          np.: TAE("PLAN";"P23??") oznacza sumę wszystkich pól, których
               symbol zaczyna się od P23.
=================================================================== 02-02-00
THD 6.F5: Poprawiona biblioteka procedur obsługuje już 65535 dni od
          1 stycznia 1920 (ponad 179.5 roku daje połowę 2099 roku).
          Sztucznie wprowadzona granica 2019 wynika ze sposobu pokazywania
          dat DD-MM-RR co daje zakres dat 1920..2019.
          Przy rozwijaniu pozycji zgodnie z recepturą w opcji A.A można
          w wierszu indeksu recepturowego podać cenę E, dawniej od 1 do 8.
TST 1.07: Procedura obsługi klawiatury udostępnia czas procesora w Windows.
=================================================================== 01-02-00
TFK C.13: Procedura obsługi klawiatury udostępnia czas procesora w Windows.
=================================================================== 30-01-00
THD 6.F4: Uruchomione zostały opcje H.L i H.M nadające symbole FK.
          Procedura obsługi klawiatury udostępnia czas procesora w Windows.
          Opcja F.B obsługuje więcej niż 32.767 rekodów w zbiorze roboczym.
=================================================================== 30-01-00
TST 1.06: Poprawiono opcję A, można strzałką w dół próbować wyjść
          poza ostatni wiersz można też bardzo powoli przeglądać strzałkami
          plan środków. Zestawienia analizują już kwoty zaokrąglane do
          pełnych groszy przy czym resztówka umorzenia mniejsza od 1%
          jest dokładana do ostatniej kwoty miesięcznej.
=================================================================== 27-01-00
THD 6.F3: Rozdzielenie planu indeksów już ponownie działa.
          Założono blokadę w opcji L.A. dla numeru początkowego zero.
          Prawidłowo zamyka nowe raporty RP+ i RP-.
          Przypominam, że 17.01.2000 zmieniłem w KRRI układ V i U.
          Jak ktoś sprzedaje w debet i dlatego używa U (by były dowody WZ)
          to musi skopiować sobie !stary! KRRI do katalogu #\SETUP
          bo inaczej nie powstają dowody WZ dla indeksów rodzaju U.
          Druga metoda to poprawić we wszystkich indeksach U na V.
=================================================================== 25-01-00
TFK C.12: Potwierdzenia sald oraz noty odsetkowe podczas szykowania
          pełnej nazwy kontrahenta zaglądają do zbioru DOSTAWCY.TFK,
          który jest także wykorzystywany w poleceniach przelewu
          a wprowadzany w opcji H.H. Jeżeli tam nie znajdą klienta to
          następnie weryfikowany jest zbiór 'ADRESY.TIE', który może być
          generowany jakimkolwiek innym programem (np. THD), ale musi być
          wkopiowany do katalogu ze zbiorami dokumentów.
          Na koniec TFK sięga do zakładowego planu kont.
          W opcji A można szybko poprawić liczbę porządkową na taką samą
          co w poprzednim wierszu. Należy 3 razy nacisnąć klawisz [Tab].
THD 6.F2: W poprzedniej wersji informacja przenoszona z fakturowania
          do raportu kasowego nie mogła mieć więcej niż 12 znaków.
          Teraz wydłużyłem do do maksymalnej wydolności raportu czyli
          15 znaków. Zatem zapis 12345/PLIK0001/00 nie zmieści się.
          Długość nazwy pliku i numeru faktury muszą zmieścić się na
          12 znakach np. 12345/PLIK01/00 lub 999/PLIK0001/00.
=================================================================== 22-01-00
TFK C.11: Nie podpowiada kont "wolne" dla zapisów literowych.
=================================================================== 21-01-00
THD 6.F1: Prawidłowo drukuje RACHUNKI gdy istnieje SETUP\ZWOLPODM.
=================================================================== 19-01-00
THD 6.F0: Zbiór DANE\DANE.# zmienia nazwę na DANE\OSTATNIE.#.
          Przypominam, że odbiorcom należy się nazwa ODBIORCY.ODB.
          Podobnie zmieniają nazwę definicje eksportu na PODSTAWA.DEF itd.
          Renumeracja dowodów pozwala na wywołanie [F4] w opcji LB.
=================================================================== 18-01-00
THD 6.E9: Wydłużyłem listę w każdym rodzaju indeksu (zbiór KRRI).
          Zamiast od 1 do 8 w każdym rodzaju jest teraz od 0 do 26 znaków.
          Analiza numeru faktury w raporcie kasowym nie odrzuca końcówki
          zaczynającej się od "/9" lecz końcówkę od ostatniego "/" więc
          widzi także faktury 1/00, 2/00 itd. z pliku VAKTURY.
          O ile na wydruku można THD zmusić do drukowania /2000 zbiorem
          "SETUP\4cyfry" to w raportach dalej widnieją one jako /00.
TST 1.05: Wartości wyliczone dla każdego środka są na koniec zaokrąglane
          do pełnych groszy więc znikają rozbieżności w podsumowaniach.
=================================================================== 14-01-00
THD 6.E8: Ograniczyłem tablice w opcjach FA i FB na potrzeby CSF-1.
TRZ 2.31: Drobne zmiany i porawki techniczne, niewidoczne zewnątrz.
=================================================================== 13-01-00
THD 6.E7: Drobne zmiany w obsłudze ekranu (wejście i wyjście z THD).
TST 1.04: W opcji C.C mamy dodatkowe podsumowanie według stawek.
          Zainstalowano także zabezpieczenie przed powtórnym uruchomieniem.
THD 6.E6: Prawdopodobnie poprawiony został opis zestawień - drugi wiersz.
=================================================================== 12-01-00
THD 6.E5: Źle wpisywany był w wersji 6.E4 numer paragonu zastępczego.
=================================================================== 11-01-00
THD 6.E4: Zamówienia *.ZAM umieszczono w katalogu DANE-00\ZAM.
          Jak założyć zbiór SETUP\4CYFRY do numer faktury jest dłuższy.
=================================================================== 09-01-00
THD 6.E3: Plik z odbiorcami dostał nazwę ODBIORCY.ODB.
          Przypominam, że od około roku THD wykorzystuje mechanizmy
          współdzielenia zasobów typu SHARE.
          Aby je wyłączyć należy założyć zbiór #\NOSHARE. Wtedy THD
          pracuje według starych zasad i w Novellu należy wszystkie zbiory
          katalogu THD obłożyć atrybutem Sh, w LANtasticu wyłączyć SHARE.
          Jeśli nie ma zbioru #\NOSHARE to THD pracuje w sieci szybciej.
          W Novellu należy wtedy zdjąć atrybut Sh ze wszystkich zbiorów THD
          (dotyczy programu jak i zbiorów z danymi), w LANtasticu włączyć
          wewnętrzny SHARE, pod Windowsem'9x wtedy normalnie chodzi.
=================================================================== 08-01-00
THD 6.E2: Wpisanie jednej lub dwóch kropek w dowolne pole dawało
          efekt naciśnięcia klawisz F4 lub F5 - zostało wyrzucone.
          Instalator tłumaczy się z kiedy był poprzedni kod.
=================================================================== 04-01-00
THD 6.E1: Po 31.12.99 wszystkie dokumenty nazywane dotąd Rachunkami
          otrzymują napis Faktura.
TFK C.10: W katalogu SETUP zmienione zostały zbiory RZ-VAT !
=================================================================== 02-01-00
TFK C.10: Ostatni błąd Y2k wyeliminowany z instalatora programu.
THD 6.E0: Ostatni błąd Y2k wyeliminowany z instalatora programu.
          Ten fragment programu był używany tylko przez pracowników OLIMP'u.
============================================================================
Mazovia (pas) i Latin II (txt) </