=================================================================== 30-12-01
TFX 0.00: W zasadzie jest już ostateczna koncepcja programu TFK+
          o roboczym kryptonimie TFX, uruchomione zostały niektóre opcje.
          Bazy danych mają prawdopodobnie ostateczny kształt.
          Tak samo jak i wygląd ekranów w opcjach A, CB, czy IE.
=================================================================== 28-12-01
TFK C.78: Poprzednie wersje źle chodziły bez zbioru Katalog\!FK!.#
=================================================================== 19-12-01
THD 7.53: Akceptuje dużą ilość pustych raportów kasowych przy eksporcie.
          W opcji A.A można wpisać w indeksie "*3" żeby w poprzedniej
          pozycji można było zmienić ilość na 3 lub "3*" żeby w bieżącej
          pozycji ilość ustalić na 3. Dotyczy to pracy z czytnikiem kodów.
=================================================================== 14-12-01
THD 7.52: Jeżeli w katalogu SETUP założyć zbiór FA.000 np:
          {kg}  [m3] , (Ala) /Ola/    zapisy krótsze niż 3 znaki są pomijane
          to jeżeli w opisie indeksu poda się {2.5}, [0.12] lub /7.7/
          to THD podsumuje w fakturze 2.5 x ilość kg, 0.12 x ilość m3 itd.
          Poprawiona została obsługa tworzenia zbioru BO (opcja L.I).
=================================================================== 12-12-01
THD 7.51: Zaoszczędzone miejsce w pamięci to 35-32=3 B na indeksie.
          233kB/35B=6650 indeksów 233kB/32B=7280 indeksów. Czy 600 to dużo ?
==========+======================================================== 04-12-01
TAE 3.16: | Można już bezkarnie zarejestrować stopkę bez kodu i
TKW 1.32: | potem uzupełnić kod na wezwanie po wejściu do programu.
TST 3.17: | Poprzednio programy pisały "Brak prawa dostępu"
----------+-----------------------------------------------------------------
TFK C.77: Doszła nowa funkcja w opcji MC, można sprawdzić na opcji HE.
THD 7.51: Pozbyłem się obsługi drukarki fiskalnej CSF-1.
=================================================================== 30-11-01
THD 7.50: Dopuszczono użycie 15.znakowych symboli receptur podczas
          wyceny dokumentów PW (wyrób w RW pojawia się w opisie.)
=================================================================== 28-11-01
THD 7.49: Dopuszczono 200 magazynów o stanach niezerowych na jednym
          indeksie podczas zamykania miesiąca (dotychczas było 100).
=================================================================== 26-11-01
THD 7.48: Wycena dokumentów w opcjach GK i GL powodowała automatyczne
          scalanie dokumentów z poprzednimi wycenami. Teraz już O.K.
=================================================================== 25-11-01
THD 7.47: Doszło kilkanaście miejsc zapisu tego co THD robi.
          Poprawiono dopisywanie końcówek w eksporcie faktur.
=================================================================== 24-11-01
TFK C.76: Doszła nowa opcja EL - syntetyka z opisem kont.
          Poprawione zostały analizy odsetek i noty odsetkowe.
=================================================================== 23-11-01
THD 7.46: Doszła opcja GL - wycena bieżąca dowolnego dokumentu.
=================================================================== 22-11-01
THD 7.45: Poprawione zostały dwie opcje: GK - wycena dokumentów RW/PW
          oraz NG - analiza wykonalności planu.
          Ponieważ struktura rekordu planu dnia zmieniła się (doszedł symbol
          magazynu dla dowodu PW) to poprzednie zbiory z planami dnia
          należy po prostu skasować. Jak nie podać symbolu magazynu dla PW
          to THD automatycznie przyjmuje identyczny jak dla RW.
          Ograniczenia: W planie dnia nie wolno użyć określonej receptury
                        więcej niż 1 (jeden) raz.
                        Dobrze jest nie wypełniać pola zlecenie - wtedy THD
                        automatycznie wpisuje jako zlecenie SYMREC/ILOSC
                        (symbol receptury wykorzystywany jest do wyceny).
=================================================================== 20-11-01
TFK C.75: Opcja GGA prawidłowo widzi także konta, na których początkowe
          zapisy w opcji GA dawały saldo zero mimo, że cała transakcja
          nie zamykała się. Na przykład gdy dwa pierwsze zapisy byłyby
          zamkniętą transakcją, gdyby nie trzeci to GGA pokazuje teraz
          ten trzeci zapis i uwzględnia go w następnych zapisach.
=================================================================== 18-11-01
TKW 1.31: Ukłon w kierunku konta 204-00542 i eksportu zapłat.
=================================================================== 15-11-01
TST 3.16: Można podać rok początkowy zgodny z datą OT, wtedy podana
          wartość początkowa umorzenia jest obowiązująca na dzień OT.
=================================================================== 12-11-01
THD 7.44: Poprawiono wydruk "To pay" w fakturze w j.angielskim.
=================================================================== 06-11-01
TKB 0.27: Uruchomiony druk 4 poleceń przelewu na jedenj stronie.
          Pracują wyłącznie z nowym sterownikiem HP-6L-PP.
=================================================================== 05-11-01
TKW 1.30: Opcje C i D mogą wycinać dowolne wspólnoty i konta ( F3 ).
=================================================================== 03-11-01
TKW 1.29: Uruchomione i przekazane do testów zostały opcje C i D.
=================================================================== 31-10-01
THD 7.43: Proszę założyć zbiór #\!ROBI, żeby się dowiedzieć co THD
          robi ze zbiorem roboczym. Dotyczy to szczególnie Misia.
=================================================================== 30-10-01
TKW 1.28: W opcji A nie występuje już błąd 202 (stack overflow).
==========+======================================================== 28-10-01
TKB 0.26: | Swieżo zdjęty z internetu (na przykład przez dealera)
TST 3.15: | program nie straszy planszą o licencjach i innych takich.
THD 7.42: | Wersja DEMO uruchamia się, poprzednio nie chciała,
TAE 3.15: | pisała, że maksymalna liczba stanowisk jest 0 (teraz 2).
TKW 1.27: |
==========+======================================================== 22-10-01
TKW 1.26: W KSIEGI.SYS wiersz zawierający definicję NIEKS pozwala
          wyłączyć niektóre kody operacji (rodzaje naliczeń) z księgowania.
          Poprzednia wersja księgowała wyłącznie to co było w NIEKS
          czyli tylko to co miało być nieksięgowane.
=================================================================== 21-10-01
TKW 1.25: W KSIEGI.SYS wiersz zawierający definicję NIEKS pozwala
          wyłączyć niektóre kody operacji (rodzaje naliczeń) z księgowania.
=================================================================== 18-10-01
THD 7.41: Opcja N.G podczas zapisu na dysk do spisu dowodów do
          wyrzucenia dopisywała nowe dokumenty RW zamiast czyścić sobie
          listę i dlatego ostatnio zapisywany w opcji N.G lub A.A dowód był
          kasowany. Wersja 7.41 jest (prawdopodobnie) wolna od tego błędu.
=================================================================== 08-10-01
THD 7.40: Opcja G.K poprawnie wycenia dowody RW, także wtedy gdy
          zbiór roczny jest pusty i nie ma okresu zaksięgowanego.
          Poprawnie działa też opcja K.C. Uważniej proszę zakres dat.
TFK C.73: Poprawione opcje scalania obrotów oraz tworzenia B.O.
TFK C.74: Poprawnie drukowane jest już polecenie księgowania (F.G),
          nie drukuje śmieci przy wybieraniu kont do zestawień,
          i na koniec zlikwidowałem nakładkowanie biblioteki głównej
          co przyśpieszy do dawnej prędkości drukowanie w sieci.
=================================================================== 03-10-01
TFK C.72: Poprawiona opcja H.E.
=================================================================== 28-09-01
TFK C.71: W opcji GGA analiza jest z włączeniem dnia "0",
          W opcji HE uwzględniane są także faktury korygujące na minus.
=================================================================== 27-09-01
THD 7.38: Pierwszy wiersz w zbiorze SETUP\TIE może zawierać nazwę
          katalogu na zbiory eksportowane do TFK (względną lub bezwzględną).
=================================================================== 26-09-01
TST 3.14: W opcjach G.B-G.D było 200 kont księgowych, jest teraz 1000.
=================================================================== 25-09-01
TAE 3.14: Jeszcze raz na nowo opcja D.A.
=================================================================== 19-09-01
TST 3.13: Opcja C.C gubiła stawki i współczynniki amortyzacji.
=================================================================== 14-09-01
TST 3.12: Doszła standardowa opcja C.C - proszę ostrożnie testować.
=================================================================== 10-09-01
THD 7.37: Opcja G.K potrafi wyceniać dowody RW przed zaksięgowaniem.
          Podgląd na potencjalne debety w planie dnia N.G najpierw pokazuje
          debet we wskazanym magazynie, potem we wszystkich magazynach.
          Przy zapisie dowodów RW sygnalizuje brak odpowiedniej receptury.
          Wydruk receptur w opcji N.A (klawisz F3), ma teraz 2 warianty.
          Wydruk faktury z korektą czysto wartościową też nie pokazuje "-".
=================================================================== 10-09-01
THD 7.36: Po wydruku paragonu nie kasuje informacji z wyświetlacza.
=================================================================== 07-09-01
TAE 3.13: Zestawienie D.A prawidłowo pokazuje faktury, do których
          były przedpłaty lub zapłaty.
=================================================================== 06-09-01
TST 3.11: Dotarła do mnie baza Środki.pst, która ma błędy, poprawiony
          program chodzi nawet z taką bazą. Pozdrowienia dla PiP.
=================================================================== 04-09-01
THD 7.35: Plan dnia (produkcyjny) przy zapisie pyta się o numer RW
          dla każdego magazynu - poprzednio zawsze podkładał pierwszy wolny.
          Po ile pozycji w dowodzie RW dopuszcza liczbę 0 - wtedy każda
          receptura jest w osobnym RW i wypełnione jest pole Kontrahent.
          Wydruk dowodów RW (WZ) z okresu zamkniętego dopuszcza wydruk
          w cenie "Z" czyli w cenie zakupu. Na RW jest odpowiednia notka.
=================================================================== 03-09-01
TKW 1.24: Poprawiony, tym razem, mam nadzieję, ostatecznie, został
          import czynszów (opcja C).
=================================================================== 01-09-01
THD 7.34: Jeżeli w katalogu z danymi jest zbiór OPCJA-JB.NrU, który
          zawiera bezwzględną nazwę zbioru i nazwę oddziału, to w opcji JB
          oprócz zestawienia tworzony jest zbiór gotowy dla Excella.
=================================================================== 20-08-01
THD 7.33: Zestawienia dostawców, odbiorców, zleceń, magazynów i SWW
          wykonywane są także w standardzie Win ISO-1250 o ile w katalogu
          SETUP zrobimy zbiór DOEXCELA zawierający ścieżkę do zbiorów TXT
          np.: F:\THD\KEMA
          W opcji N.A THD pokazuje opis indeksów, weryfikuje z planem,
          prawidłowo tworzy nowe RW i zapisuje powtórnie.
          Receptury długie (max 300 poz.) można tworzyć poprzez stworzenie
          podreceptur (na półfabrykaty) i powoływanie się na nie.
=================================================================== 18-08-01
THD 7.32: Opcja K.C pozwala wykonać zestawienie ze wszystkich
          faktur wybranego odbiorcy - także tych zapłaconych.
          Treść wszystkich pól wypełnianych podczas wydruku faktury/paragonu
          jak zawiera znak | to tekst po tym znaku nie jest drukowany.
          W opcji H.L można, cofając się klawiszem [Tab] osiągnąć
          pytanie o wyczyszczenie pola "Konto FK" w bazie odbiorców.
=================================================================== 09-08-01
TKW 1.23: Poprawiony został import czynszów.
THD 7.31: Poprawnie obsługiwane są drukarki z 11.znakowym numerem unikat.
=================================================================== 18-07-01
TKW 1.22: Wszystkie naliczenia czynszów i kosztów wykonywane są
          z podziałem na kolejne lata. Proszę o informacje o wynikach.
          Liczba mieszkań może być teraz większa niż 16.384.
=================================================================== 15-07-01
TFK C.70: W opcjach G.A i G.B informuje o kłopotliwych kontach,
          gdy liczba dekretów w jedenj transakcji przekracza 390.
=================================================================== 12-07-01
TFK C.69: W podsumowaniach "Wynik:" lub "Narastająco:" jeśli nie ma
          kwoty to zamiast pustego pola pojawia się napis "zero".
          Jeżeli zestaw kont jest opisany wzorcem to na zestawieniach
          zamiast spisu kont widoczna jest nazwa wzorca.
=================================================================== 10-07-01
THD 7.29: W opcji N.H można wykonać wycenę PTKW dla receptur.
          W opcji N.G można sprawdzić dostateczność zapasów magazynowych
          dla wykonania dziennego planu produkcji. Można też stworzyć
          automatycznie dowody RW na wskazane pozycje planu dnia.
          Opcje oznaczone trzema gwiazdkami są dopiero w testach.
          Należy z nimi ostrożnie i najlepiej udawać, że ich nie ma.
TKB 0.24: W opcji A jak nie widać kursora to [F3] pozwala wydrukować
          zbiorcze polecenie przelewów dla określonego dnia.
=================================================================== 06-07-01
TST 3.10: W opcji G.B powstaje zbiór TIE\PK-ST.TIE i zawiera
          księgowania zgodnie z zapisami dla Co=KK, KP, KR i KU
          (konto kosztowe np. 501-01-400, przeciwstawne np. 490-01,
          rodzajowe np. 400-01 i konto umorzeń np. 071-01).
TKB 0.23: W opcji A widać podgląd na nazwę i konto kontrahenta.
=================================================================== 02-07-01
TKW 1.21: Zlikwidowałem błąd 004 w opcji H - zamknięcie roku.
=================================================================== 27-06-01
TKB 0.22: Operacja kasowania kontrahenta jest teraz skuteczna zawsze.
=================================================================== 21-06-01
TFK C.68: W opcjach korzystających z definicji wzorców kont można
          używać dużych polskich liter i nie zamieniają się na pytajniki.
=================================================================== 20-06-01
THD 7.28: Kontrola faktur z dowodami (G.C) pokazywała brak WZ jak
          dowód WZ miał wartość zero, teraz pokazuje, że jest O.K.
=================================================================== 16-06-01
TKW 1.20: W księgi sys dopuszcza się indywidualizację kont winien:
          KONTA ROZrach.mieszkań -> M=204-;m205-;p206-;701;m704;p703;r856
          Opcja H wykonuje już prawidłowy BO (pod warunkiem, że zbiór
          ze starym rokiem kończy się na 00 (01, 02..) a nowy 01 (02, 03..).
=================================================================== 11-06-01
THD 7.27: W okresie zaksięgowanym można poprawić nazwę odbiorcy.
TFK C.67: Dzienniki F.A-B oraz E.G-I są prawidłowe nawet pod Win.ME.
=================================================================== 08-06-01
TKW 1.12: Sam sobie zakłada katalog WSP-00\ZBIORCZE (dla Tab-K100).
=================================================================== 31-05-01
TKW 1.11: Definicje kodów operacji mogą mieć do 80 znaków (KSIEGI.SYS).
=================================================================== 29-05-01
TKW 1.10: Przy tworzeniu nowego katalogu księgowości wspólnoty
          kopiowane są z katalogu WSP-00\PODSTAWA: PLANKONT i DOSTAWCY.
          Opis - ciąg dalszy - parametry taktyczno-techniczne:
          wspólnot może być do 20.000,
          nazw ulic do 2.000,
          kodów refakturowanych do 2.000,
          dostawców do 600,
          kosztów w zadanym okresie do 99.999,
          nazwy katalogów nie mogą być dłuższe nież 50 znaków,
          podobnie konta syntetyczne dla lokali najmowanych,
             własnościowych, gminnych, pożytków i kont wynikowych,
          podobnie dla Kont kosztowych, rozrachunkowych i innych kosztów,
          mieszkań, lokali użytk. lub garaży nie może być więcej niż 99.999.
=================================================================== 24-05-01
THD 7.26: Na fakturach korygujących należy pamiętać o wstawieniu
          trzech wierszy: "KOREKTA DO FAKTURY ... Z DNIA ...",
          "----- BYŁO -----" oraz "----- POWINNO BYĆ -----", tym bardziej,
          że od teraz ilości i kwoty pojawiają się bez znaku "-".
=================================================================== 23-05-01
TFK C.66: Opcje analizy rozrachunków prawidłowo zbierają dokumenty,
          Wszystkie poprzednie wersje miały z tym drobne problemy.
=================================================================== 18-05-01
TKW 1.07: Zakłada sobie wejścia w #\#.#, zakłada też katalogi WSP.
=================================================================== 16-05-01
THD 7.25: Przy ZWOLPODM drukuje RACHUNKI i RACHUNKI KORYGUJĄCE.
=================================================================== 30-04-01
THD 7.24: W indeksie można używać pola lokalizacja i pojawia się on
          na zestawieniach stanów i na dokumentach magazynowych.
          Do tej pory w recepturach wolno było używać symboli maksymalnie
          12.znakowych, obecnie wydłużyłem do pełnych 16.
          Program obsługuje do 1000 receptur, każda z nich może mieć do
          30 składników, przy czym niektóre mogą być podrecepturami.
=================================================================== 28-04-01
TKW 1.06: Opcja H potrafi zgodnie ze zbiorem KSIEGI.SYS rozksięgować
          4 i 7 na odpowiednie 860 (lub inne 209) według przykładu:
             KONTO WYNikowe => 860;860-1=401,701
          co oznacza, że wszystkie 4 i 7 zostaną wyksięgowane na 860 za
          wyjątkiem zaczynających się od 401 i od 701, które pójdą na 860-1.
=================================================================== 26-04-01
TKW 1.06: W katalogu !KW!\KSIEGI znajdują się kopie zbiorów, które
          normalnie znajdują się obok katalogu TKW (KSIEGI.EXE i KSIEGI.SYS),
          przy czym duże litery (klucz) w KSIEGI.SYS przed znakami -> lub =>
          pokazują na co reaguje analizator tego zbioru, wiersz oznaczony
          -> może wystąpić wielokrotnie, wiersze z => tylko raz ( następne
          wystąpienia są ignorowane, chyba, że poprzednie miało pusty zapis
          po => ). Należy pamiętać, że treść każdego wiersza brana jest po
          ostatnim odstępie, duże litery występujące od pierwszego znaku
          nie mogą być odsuwane od lewej krawędzi dla a jeżeli przed kluczem
          występuje znak " to jest on integralną częścią klucza.
          Zmieniona jest definicja bilansu - pole "W" nazywa się teraz "?",
          Definicje obliczeń dla pól są: Litera=Coś1(Litery) lub
            Litera=Coś2(PK1,PK2,PK3,...),
          przy czym Coś1 może być: S (suma), R (różnica) lub X (R gdy >0 )
            Litery powinny być conajmniej dwie,
          natomiast Coś2 może być: W (persaldo Winien) lub M (Ma),
            Początki Kont powinny być.
=================================================================== 24-04-01
TKW 1.05: W kontach rozrachunkowych w KSIEGI.SYS można podać inne
          konto sprzedaży dla niektórych kodów operacji np:
             KONTA ROZRACHUNKÓW Z MIESZKANIAMI  -> M=203-01-;700-01;m701-01
             KONTA ROZR. Z LOKALAMI UZYTKOWYMI  -> U=204-01-;700-01;m701-01
          oraz KONTO WYNIKOWE                   => 860;860-1=401,701
=================================================================== 20-04-01
TST 3.09: W opcji A nie blokuje zapisów zmian bez daty.
          Umorzenie miesięczne na 31.12 zawiera skorygowaną wartość,
          a nie tak jak dotąd identyczną z poprzednimi miesiącami.
TKW 1.04: Zlikwidowałem ograniczenie reorganizacji dla kont conajmniej
          7 znakowych, które nadal obowiązuje dla synchronicznej
          reorganizacji INNE na podstawie AUTO.
          Zasady tworzenia bilansu F (zbioru z bilansem):
             A-G: Liczy persaldo ma (generalnie różne przychody)
             H: Sumuje A-G
             I-O: Liczy persaldo winien (różne koszty)
             P: Sumuje I-O
             Q: Koszt specjalny, niesumowany do P
             R:=P-H+Q gdy większe od zera
             S:=-R gdy R mniejsze od zera
             T: Należności (persaldo winien)
             U: Zobowiązania (persaldo ma)
             V: Środki pieniężne (persaldo winien)
             W: Numer i opis wspólnoty
             X: Liczy persaldo ma (przychody)
             Y: Liczy persaldo winien (koszty)
          Podczas eksportu zapłat do czynszów ostatnie 5 znaków konta
          poprzedzone zerem dają id czynszownika (było od 5 znaku 5 znaków).
=================================================================== 19-04-01
TAE 3.11: Analiza bieżących należności i zobowiązań tworzy dwa zbiory
          gotowe do importu do Excella: WPL.XLS i WYD.XLS.
=================================================================== 18-04-01
TKB 0.21: W opcji A jak nie ma kursora i nacisnąć [F3]/[F4] to ... .
TKB 0.20: Posiada wbudowane podpowiedzi na datę i rozrachunki w 2001.
          Potrafi wydrukować do 4 pozycji o identycznym numerze PP.
TKW 1.03: Do zbiorów AUTO2000.TIE prawidłowo wpisywane są odstępy i "-".
=================================================================== 17-04-01
TKW 1.02: Poprawiona opcja F potrafi drukować bilanse seryjne.
          Na każdym bilansie widać adres wspólnoty, nr budynku i wspólnoty.
TST 3.08: W opcji A nie dopuszcza aby rok wprowadzenie do ewidencji
          był równy a tym bardziej mniejszy niż data OT (chyba, że puste).
=================================================================== 09-04-01
TKB 0.10: Rozwinięta opcja E o podopcje sortowania i zestawienia.
=================================================================== 06-04-01
THD 7.23: Zlikwidowany błąd w opcji J.D.
=================================================================== 04-04-01
TAE 3.11: Doszła opcja analizy bieżących należności i zobowiązań.
          Trochę zmieniło się główne menu programu.
=================================================================== 11-03-01
THD 7.22: Muzeum - 50 biletów - porty od 1 do 4.
=================================================================== 11-03-01
TST 3.07: Obsługuje polskie na ekranie w latinie - też w okienku.
TFK C.65: J.w. oraz obsługuje XTM.BAT. Poprawione zostały opcje J.A i J.B.
THD 7.21: Eksport faktur według nowych zasad dopisuje końcówki w/g stawek.
=================================================================== 10-03-01
TFK C.64: Analiza katalogu roboczego nie reaguje na błędy w treści.
          W opcji A prawidłowo działają funkcje [F4] według dat i [F5].
=================================================================== 04-03-01
THD 7.20: Polskie litery w standardzie Latin dobrze wyglądają w oknie
          Windowsa. Przywrócono starsze biblioteki procedur obsługi
          standardowych plików - powinny zniknąć problemy typu 202.
=================================================================== 26-02-01
TFK C.63: Zlikwidowany błąd uruchamiania plików wsadowych.
=================================================================== 22-02-01
TFK C.62: Znikły znaki ?; , które pojawiały się na F4 podczas dekretacji.
          Zmieniłem funkcje klawiszy F4 i F5 na podglądzie.
=================================================================== 22-02-01
TST 3.06: Zestawienia F.B i F.C pytają o długość grupy środków.
THD 7.14: Eksport faktur metodą MZK księguje koszt własny w cenie netto.
          Oczywiście - ponieważ THD drukuje rejestr - w TFK go nie będzie.
=========+========================================================= 19-02-01
TAE 3.03 | Należy na nowo zdefiniować sobie drukarkę. Teraz
TFK C.61 | ustawienie nazywa się STA-x.#AE i dla drukarki DRU-x-y.#AE.
THD 7.13 | W ten sposób dwa programy zainstalowane wspólnie (TFK i TAE)
TST 3.05 | mogą w sposób naturalny używać różnych sterowników drukarek
TKW 0.00 | (na przykład TFK: HP-6L-77 i TAE: HP-6L-99 dla deklaracji).
=========+========================================================= 18-02-01
THD 7.13: Można już swobodnie przechowywać sterowniki drukarek
          w katalogu z danymi. ROK-2001\SETUP\xxxxxxxx.DRU ma 27 znaków
          program nazwy miał w zmiennej 25 znaków teraz 30 i jest O.K.
=================================================================== 17-02-01
THD 7.12: Usunąłem błąd 202 w rozdzielnikach J.A-C.
=================================================================== 15-02-01
THD 7.11: Usunąłem błąd 202 przy eksporcie faktur.
=================================================================== 14-02-01
THD 7.10: Założyłem mnóstwo dodatkowych pętli oczekiwania na poprawne
          wykonanie operacji otwarcia lub zamknięcia zbiorów. Pewnie
          nie było to słuszne posunięcie ale Klient Novelowski 2.5.0.0
          wykazywał daleko idącą niestabilność. Nie używać tego sterownika.
          Przez to program się gwałtownie sypie w wielu miejscach błędem 202.
          W definicji PODSTAWA.DEF można pod listą rodzajów indeksów
          wpisać "mzk  436/5  701/3  527/U  490" i podczas eksportu metodą 8
          dostajemy dodatkową dekretację kosztu własnego związanego z
          udzielonymi rabatami od biletów - pozdrowienia dla MZK Bolesławiec.
=================================================================== 13-02-01
TFK C.60: Od wersji C.49 nieprawidłowe były opcje obsługi sieciowej
          zakładowego planu kont (na przykład można go było sortować
          podczas pracy kilku stanowisk w sieci). Teraz jest już O.K.
=========+========================================================= 12-02-01
TAE 3.02 | Poprawiony został start - szczególnie ważne dla wersji D.
THD 7.05 +-----------------------------------------------------------------
TST 3.03 | Dotyczy także wersji alfa (0.00) programów: TFK+, TKB i TKW.
TFK C.55 | Ponadto poprzednia wersja źle obsługiwała TIE. Teraz jest O.K.
=========+========================================================= 06-02-01
TFK C.54: Katalog importu danych opisany jest w zbiorze 'Dir\!FK!.#'
          a jeżeli drugi wiersz tego zbioru jest pusty to TFK szuka
          kolejno danych w katalogu bieżącym, '!IE!', '..\TIE' oraz '\TIE',
          ale w każdym z nich najpierw szuka podkatalogu Roboczy.
Wszystko: Podczas startu programu przeglądane są następujące katalogi:
          Roboczy, Roboczy\SETUP, Bieżący, #, #\SETUP, !XY!, !XY!\SETUP
          oraz ! i !\SETUP. Jeżeli pojawi się zbiór z rozszerzeniem !XY to
          program czyta zapisany opis i hasło i instaluje się automatycznie.
          Zatem jeden program może mieć w każdym katalogu roboczym inny
          zbiór instalacyjny i przy starcie z różnymi wejściami może
          pokazywać i drukować inną stopkę. Dobre dla biur rachunkowych.
=================================================================== 09-02-01
THD 7.04: N.A sumuje składniki w recepturze. Poprawiony instalator.
TST 3.02: Poprawnie analizowane są dokumenty LT. Poprawiony instalator.
TAE 3.01: Poprawiony instalator.
=================================================================== 07-02-01
THD 7.03: Sumuje na fakturze "m3". Lepiej obsługuje sposób zapłaty.
=================================================================== 06-02-01
TFK C.53: Bez większych zmian. Znikły problemy z instalatorem.
=================================================================== 04-02-01
THD 7.02: Wydaje się, że to co zepsułem w 7.01 to już działa:
          [F5] w polu indeks chodzi jak należy, G.A nie pokazuje błędu 102,
          nie jest kasowana WZ nr 1 przy zapisie faktury usługowej.
          Opcja E.E pokazuje BO ilościowo i wartościowo.
=================================================================== 29-01-01
TFK C.52: Chodzą też kompensaty transakcji z różnostronnymi saldami.
          Max liczba zapisów na jednym koncie wzrosła z 390 do 1170.
THD 7.01: Starałem się uodpornić program na cache Windowsa. Teraz THD
          zamiast wywalić się błędem 005 lub 150 próbuje aż do skutku.
          W zbiorze DODATKI.EXE można znaleźć programik TProblem, który
          uruchomiony w podkatalogu z danymi pokazuje jakie zbiory są
          chwilowo przyblokowane w sieci. Pozdrowienia dla ROB-COMu.
=================================================================== 19-01-01
TFK C.51: W opcji GGA nieprawidłowo analizowana była sekwencja z przedpłatą
          bo program dla faktur zapisywał termin przedpłaty - teraz O.K.
==========+======================================================== 15-01-01
TFK C.50: | Szukanie pod [F5] nie rozróżnia małych i dużych liter.
THD 7.00: | Obojętne są też litery polskie i ich odpowiedniki łacińskie.
TST 3.00: | Na liście [F4] i na zestawieniach po podaniu poszukiwanego [F5]
TAE 3.00: | można klawiszami "+" ("-") szukać ponownie w przód (w tył).
          | Wersja sieciowa może być lokalnie niesieciowa dla wybranego
          | katalogu roboczego (na przykład stary rok).
          | Przy pierwszym uruchomieniu zakładany jest katalog ROK-2001.
          | Powstaje też katalog # i zbiór #\#.# o następującej zawartości:
          |    0,ROK-2001
          |    1,ROK-2001
          |    2,ROK-2002.
          | poprzednie zapisy 0,1,,ROK-2001 są dalej obsługiwane.
==========+======================================================== 13-01-01
TFK C.49: W wielu opcjach nie trzeba już mieć uprzednio przygotowanego
          zbioru *.AFK, zlikwidowano zbiory *.BFK, ich funkcję przejęły
          zbiory *.AFK, przy czym każdy użytkownik ma standardowo przypisany
          zbiór Znru.AFK (np. Z000.AFK), chyba, że sobie zmieni tę nazwę.
          Całkowicie zmieniona jest opcja MD.
          Przy pracy "usługowo" obok głównego menu widać nazwę klienta.
=================================================================== 08-01-01
THD 6.I8: Eksport faktur można uzupełnić o przedefiniowanie sprzedaży
          niektórych indeksów i/lub opisów w wierszu faktury.
           M702-  ; konto sprzedaży Materiałów
          -----------------------------------------------------
           od     jest w   i /  od     jest w  to konto fk dla
           znaku  sym.in.  lub  znaku  opisie  sprzedaży ma być
           1      U-???    i    0      m.??    842-de-abc
           1      U-???    x    x      x       703-abc
           x      x        x    1      m.??    842-ab
          -----------------------------------------------------
          Co oznacza, że jak w kolejnej pozycji faktury jest indeks
          zaczynający się od U- i minimum 3 znaki (numer zlecenia U-XYZ)
          oraz w opisie tej pozycji od dowolnego znaku wpisano
          "m.xy" (przychody przyszłych okresów w miesiącu xy),
          to zaksięgowane to będzie na konto 842-xy-XYZ (np. 842-09-015).
          Jeżeli pierwszy zapis nie zadziała, to testowany jest drugi, ... .
          Pozdrowienia Noworoczne, Nowowieczne i Nowomilenijne
          dla "Natura Tour" ale też dla innych Użytkowników tej funkcji.
================================================