=================================================================== 30-12-02
THD 8.01: W opcji F.A ~Tab~,~F3~ lub ~F3~,~Tab~ uruchamia weryfikację
          wskazanego pliku faktur, jeżeli jest niepoprawny, zawiera
          błędne rekordy, zaśmiecone windowsem sektory lub inny złom
          to THD automatycznie wycina błędne zapisy informując o tym.
          Dodatkowo w symbolu kontrahenta można dopisać &coś, na przykład
          raz wpisać TURKO&A, drugi raz TURKO&B, po czym znów TURKO&A,
          na wszystkich zestawieniach faktur i w raportach kasowych
          obsługuje się klienta TURKO, natomiast w dowodach jest pełny
          zapis, więc rozdzielnik pokaże co poszło na który obiekt (A, B).
=================================================================== 23-12-02
THD 8.00: Jeżeli w opcji H.A obok grupy SWW wpiszemy aktualne PKWiU
          (nie musimy zmieniać nic w indeksach czy dokumentach) to ten
          nowy symbol PKWiU jest drukowany zamiast grupy SWW na fakturze.
          Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (sądzę, że tak) to w ciągu
          kilku dni powstanie translator, który automatycznie zamieni
          dotychczasowe SWW na PKWiU we wszystkich indeksach.
          Dlatego proszę wykorzystać ten czas na weryfikację i wpisanie
          krótkich zapisów w pole SWW, któremu będzie odpowiadać nawet
          16.znakowa grupa PKWiU. W ten sposób będzie mniej pracy dla Was,
          bo nowych PKWiU (dla indeksów 22%) macie kilkanaście pozycji.
          Ponumerujcie je od 01 do xx, uzupełnienie planu indeksów zajmie
          Wam kilka razy mniej czasu, faktury będą się drukowały poprawnie.
          Reasumując, w pole SWW w indeksach wpisujemy SWW (lub cokolwiek),
          w opcji H.A podajemy odpowiadające PKWiU, i to wszystko.
=================================================================== 19-12-02
TFX 0.40: Nowy rejestr vatowski dla firm exportowych (po 1.X.2002).
          Punktowanie rozrachunków, rejestr vat jest według numerów dowodów.
TKW 1.71: Uruchomiona nowa wersja eksportu zapłat do CZK ( www.thb.com.pl )
=================================================================== 13-12-02
TFX 0.35: W opcji A automatyczne poprawianie liczby porządkowej.
          W opcji F.A i F.B prawidłowo widzi transakcje zamknięte i nie.
          W opcji F.C widać zaznaczane (spacją) pozycje, ich sumę i saldo,
          w polu "Zapisy na koncie" można używać strzałek,
          na górnej liście spacją (insertem) zaznaczamy kilka pozycji,
          po czym enterem wchodzimy i poprawiamy kawałek punktujący,
          TFX automatycznie dopisuje treść do zaznaczonych pozyycji
          i zapisuje do wszystkich zbiorów w katalogu z danymi.
=================================================================== 11-12-02
TKW 1.70: Opcja B.A dopisuje do planu kont opisy wszystkich
          występujących w naliczeniach kont (203-01-xxxxx).
          Ale trzeba w polu konto wpisywać pełną analitykę a nie 203-01
          bo teraz wygląda idiotycznie, zastanawiam się, czy planu
          nie sortować albo przed albo po imp-eksporcie CZK->TFK.
=================================================================== 10-12-02
TKW 1.63: Opcja B.A poprawiona bo czasem miała problemy z pamięcią.
TKW 1.62: Opcja B.A przenosi dowody księgowe ze zbiorów TFK_czyn.DBF
          i TFK_wlas.DBF do AUTO200x.DFK i PLANKONT.TFK.
          Operacja ta nie kasuje dokumentów nieczynszowych i spoza okresu,
          który jest przenoszony, zatem można ją wykonywać dowolną liczbę
          razy, z podkasowaniem poprzednich zapisów dotyczących czynszów
          z zadanego okresu ale z zachowaniem pozostałych dowodów.
=================================================================== 06-12-02
TFX 0.34: Punktowanie nabiera kolorów (w prznośni i naprawdę).
          Bez dokładnego opisu się nie obejdzie, a uwagi mile widziane.
          Zmiana konfiguracji komputera, myślę, że będzie lepiej.
          Podobno nie chodzi ~F4~ na windowsie xp ? Jak znam życie to
          zbiór roczny ma atrybut Read-Only, bo był kopiowany z CD-ROMu.
=================================================================== 03-12-02
TST 3.40: Nowe dokumenty WU (Wyłączenie Umorzenia) i UU (Uruchomienie
          Umorzenia) pozwalają zmieniać status umarzanego środka.
          Uwaga ! To ostatni miesiąc abonamentu dla większości klientów.
          WU i UU z dowolną datą skutkuje zmianą na miesiąc tej daty.
=================================================================== 27-11-02
TFX 0.34: Punktowanie i inne wynalazki nie chcą się uruchomić, nie wiem
          dlaczego, pewnie nie lubią jak za dużo się wokół nich chodzi.
          Wychodzi na to, że poprzednie metody trzeba wyrzucić jako
          nieżyciowe, póki co XP okazał się fajny, ale bez przesady.
THD 8.00: Po pierwsze, czy nie uważacie, że numeracja 7.C5 jest jakaś
          taka nienaturalna ? Niby 7.77 ale jednak. Więc skoro jest okazja
          to wchodzimy na 8.00. No, bo dostałem na kilka dni komputer
          z systemem operacyjnym DOS 5.1.2600 (podoba mi się ten styl
          numerowania wersji, no ale nie będę robił plagiatów).
          No i o ile nie będziemy nadmiernie kopiować czy przenosić
          zbiorów (szczególnie !pracuje.xxx) to THD.8.00 powinien dać
          sobie radę z podwójnym uruchomieniem. Pewnie pod 5.1.2601
          stare wersje też zapracują, ale trudno, świetnie, zrobione.
============================================================================
Windows XP (ME, 2000, NT ??) ma fatalny w skutkach błąd polegający na tym,
          że zablokowanie zbioru dla siebie (swojego programu w sensie
          "mogę czytać i pisać, innym nic nie wolno, ani czytać ani pisać"
          nie blokuje zwykłej operacji kasowania zbioru. Dno. To jest chore.
          Nie ma możliwości skutecznego zablokowania zbioru dla siebie ????
=================================================================== 24-11-02
TAE 3.33: Opcja A potrafi ściągać obroty ze zbiorów DFK, DFX i SFX.
          Pojedynczym znakiem '-' w kolejnym wierszu arkusza można wymusić
          przejście do nowej strony mimo, że następna ramka zmieściłaby się.
=================================================================== 21-11-02
THD 7.C5: Zestawienia J.B i J.C mogą być sumowane według dowodów
          (z pokazaniem indeksów) zamiast według indeksów (z dowodami).
          Na stronach www.turko.info i www.olimp.info/pub/btu pojawiła
          się wersja skrócona THD (skrót chodzi na 10 znakach).
TRZ 2.54: Eksport do TurBo-FK może być podzielony okresami.
==========+======================================================== 18-11-02
TAE 3.31: | Włączona nowa obsługa błędów, w zbiorze login pojawia się
TFX 0.33: | oprócz symbolu opcji, litery, numer błędu i adres (...at...).
TKW 1.61: | Wchodzi automatycznie do wyboru drukarki, gdy nie jest wybrana.
THD 7.C4: | Obsługa dostępu do zbiorów (share) włączona jest już na stałe.
TKB 0.43: | Opcja wybrana w menu nie tylko zmienia kolor ale opis ( -> ).
TRR 1.11: |
TRT 0.41: |
TRZ 2.54: |
TSD 0.22: |
TST 3.38: +-----------------------------------------------------------------
TFK C.B1: Zamiast FK.BAT jest teraz FK.EXE, który dopuszcza działania
          FK  nr_stan  nr_tech  ...  - nr_stan od 0 do 198
          FK  MON                    - podgląd na bieżącą sytuację
          FK  RES  *                 - reset generalny (ostrożnie)
          pilnuje paska zadań windowsa i pracy sieciowej.
=================================================================== 07-11-02
TFX 0.32: Automatyczne rozliczanie kosztów obsługuje do 25 znaków,
          do 1750 pozycji otwartych, nie wiem, czy to dużo czy mało,
          większa liczba kont będzie możliwa wyłącznie w osobnej
          aplikacji wykonującej zadania specjalne (program serwisowy ?).
          Wydaje się, że niezbędne będzie uporządkowanie tematów i zakresu.
UWAGA na windows XP, wydaje się, że niektóre błędy w sterownikach sieciowych
          mogą uniemożliwiać normalną pracę, na przykład 32.bitowy klient
          do serwera Netware pozwala otworzyć jeden zbiór (hehe najczęściej
          roboczy.dhd) po czym czekając na możliwość otwarcia innego
          (z-roczny.thd ?) blokuje pracę całej sieci. Novell udostępnia
          powoli poprawki do tych starych wersji Netware, szukajcie
          ale czy znajdziecie ? Wiem, jak Wam pomóc, są dwie drogi:
          Droższa: zatrudnijcie za dniówkę mnie (800 zł + VAT),
          pojadę i zainstaluję co trzeba (może zwróci mi się koszt zakupu
          tego know-how) lub
          Tańsza: kupcie klientowi Windowsa 98 lub 2000 (395 zł + VAT).
THD 7.C2: Nowe opcje pod literą K. Zapraszam do testowania.
=================================================================== 02-11-02
TKW 1.60: Import czynszów uwzględnia też specyficzne umiejętności
          nowych wersji windowsa i nie wylatuje błędem 216.
          Zakończenie pracy TKW z numerem zatrzymania 202 oznacza, że
          wszystko ok, 201 że był jakiś problem i warto zajrzeć do #\LOGIN.
          Dodatkowo w #\LOGIN jest adres błędu po jego prawdziwym numerze.
=================================================================== 31-10-02
TFK C.B0: Zamiast FK.BAT jest teraz FK.EXE dzięki temu mamy kontrolę
          nad podwójnym uruchomieniem wersji sieciowej z pulpitu.
          Teoretycznie nie ma przeciwskasań do uruchamiania TFK
          w sieci windowsowej. Niby wszystko zabezpieczone, ale
          proszę często robić kopie zapasowe, szczególnie planu kont.
=================================================================== 29-10-02
TST 3.37: Prawidłowo liczy wartości zmian i umorzeń na 01 stycznia.
=================================================================== 19-10-02
THD 7.C1: Wycena dowodów RW potrafi wyceniać też dowolne inne dowody
          (warto omijać przychodowe). Zmieniłem też układ opcji A.
TFX 0.30: Ciąg dalszy nastąpi.
=================================================================== 16-10-02
THD 7.C0: Zmiany w obsłudze menu, porządki.
=================================================================== 14-10-02
TFX 0.28: Włączono kontrolę ZKK, ponieważ TFX jest upgrade do TFK
          więc akceptowany jest kod TFK, trzeba zmienić !FK na !FX i już.
=================================================================== 11-10-02
TFX 0.27: Kolejne uruchomione opcje (reorganizacja).
=================================================================== 07-10-02
THD 7.B5: Poprzednie wersje wypadały z błędem 207 gdy w opcji O
          wpisano indeks usługowy i naciśnięto ~Enter~. Teraz jest o.k.
=================================================================== 30-09-02
THD 7.B4: Podczas fakturowania prawidlowo pokazuje stany magazynowe,
          podczas tworzenia dowodów z planu dnia wycenia dowody PW.
TFK C.A9: Jak podczas dekretacji mamy dwustronny dekret 300 / 200
          to program nie pokazuje rozrachunkow na 300 tylko od razu na 200
          (oczywiście gdy naciskamy ~F4~ w polu kwota).
=================================================================== 30-09-02
TFX 0.27: Kolejne uruchomione opcje.
=================================================================== 26-09-02
TFK C.A8: Opcja LGB prawidłowo wykrywa niepokojąco dużą liczbę (768)
          nierozliczonych dekretów na jednym koncie rozrachunkowym.
THD 7.B3: Kontrola bieżącej sprzedaży wykonywana jest wyłącznie
          gdy istnieje zbiór ROK-2002\ROBOCZY.TMF.
=================================================================== 24-09-02
THD 7.B2: Opcje HF (grupy SWW), HG (dostawcy), HH (odbiorcy),
          HI (zlecenia), HJ (magazyny) przygotowują odpowiedni zbiór
          tekstowy dla excela, jeżeli w katalogu SETUP umieścić zbiór
          DoExcela z nazwą katalogu, gdzie mają się one zapisywać.
=================================================================== 19-09-02
THD 7.B1: Opcja G.C pokazuje faktury dla których WZ ma inną wartość.
=================================================================== 13-09-02
TST 3.36: Prawidłowo liczy umorzenie jednorazowe i natychmiastowe
          dla modernizowanych środków niskocennych.
THD 7.B0: Kończymy testowanie, wydaje się, że jest duuużo lepiej.
=================================================================== 12-09-02
THD 7.B0: Skrócona została procedura dostępu do zbioru !.!.
          Zmiany w THD są na tyle duże, że ostrożnie, powoli.
=================================================================== 10-09-02
THD 7.A1: W opcjach AA i FA pamiętany jest ostatni (teoretycznie)
          prawidłowy zapis dowodów. Następny zapis kontroluje spójność
          zbioru roboczego i w wypadku błędów próbuje go odtworzyć oraz
          zapisuje odpowiedni komunikat do zbioru #\!ROBI.
=================================================================== 02-09-02
THD 7.A0: Proszę skasować u siebie zbiór SETUP\PROF aby pozbyć się
          niepotrzebnych dokumentów i kontroli z fakturami proforma.
          Podczas wprowadzania receptur chodzi już ~F4~ i ~F5~.
          Zbiór ze stopami wygenerowany w TFK jako P.% należy skopiować
          do katalogu SETUP aby prawidłowo liczyć wezwania do zapłaty.
TST 3.35: Podczas czytania odfiltrowywane są nierozsądne rekordy bazy.
          Ale do pełni szczęścia potrzebne jest przesortowanie bazy środków.
=================================================================== 21-08-02
TAE 3.22: Wytrzymuje zerowanie (niekompletne dotąd) wartości salda.
TFX 0.26: Uruchomione rejestry w A, zmieniono nieco koncepcję łączenia C.A,
          poprawione jest też pamiętanie dat i sum kontrolnych.
=================================================================== 17-08-02
TFX 0.25: Opcja C.A: jak wpiszemy 2002 ~Enter~ ~Enter~ ~F3~ to powstaje
          zupełnie na nowo zbiór 2002.DFX ze zbiorów cząstkowych.
=================================================================== 15-08-02
TFK C.A7: W raportach kasowych prawidłowo przenosi kwoty spod ~F4~.
=================================================================== 13-08-02
THD 7.99: Ewidencja grup, opisów, osób, płatności, rodzajów, upustów
          i zapisów, nie zapisuje się do !HD! ale do ROK-2002\SETUP.
=================================================================== 12-08-02
TFX 0.24: Uruchomione opcje D (dziennik) i E.A (obrotówka).
=================================================================== 06-08-02
THD 7.98: Rejestr sprzedaży może być ograniczony do faktur o wartości
          brutto minimum 8000 PLN (2x4000).
          Można wystawiać faktury eksportowe w walucie PLN.
          Wydłużono czas oczekiwania na zakończenie paragonu z 5 do 30 sek.
=================================================================== 05-08-02
THD 7.97: PRAWA\ZAKSIEG pozwala zmieniać odbiorcę faktur w okresie zamkn.
=================================================================== 04-08-02
TFK C.A6: Doszło nowe ustawienie w opcji MB, podgląd na rozrachunki
          klawiszem ~F4~ może widzieć dokumenty z bieżącym 'D'niem włącznie,
          z bieżącym 'M'iesiącem włącznie, 'W'szystkie.
=================================================================== 02-08-02
TFX 0.23: Trochę do przodu.
=================================================================== 31-07-02
TFX 0.22: Uzupełnione i poprawione opcje C i E. Opis opcji C jest w
          F.A pod literą C. Wesołego testowania.
=================================================================== 30-07-02
TFK C.A5: Klawisze ~F4~ i ~F5~ przetestowane. ~F3~ widzi dobrze salda
          do 320 dekretów na jednym koncie w zbiorze roboczym, roczny może
          ich mieć ile kto chce (milion ?).
=================================================================== 26-07-02
TFX 0.21: Opcja łączenia.
=================================================================== 24-07-02
TRZ 2.53: Tylko wewnętrzne minimalne porządki.
TKW 1.53: Włączono dodatkową opcję ( przykład znajduje się w wierszu 26 w
          ...\KSIEGI\TKW\!KW!\KSIEGI\KSIEGI.SYS ).
=================================================================== 19-07-02
TFK C.A4: ~F3~ pokazuje saldo na dzień dowodu, w którym jesteśmy
          a nie jak poprzednio saldo końcowe. W pustym polu kwota
          wyliczane jest saldo bieżącego dowodu a nie informacja o saldach.
=================================================================== 17-07-02
TFK C.A3: Obsługuje też klawisze ~F3~, ~F4~ i ~F5~ w opcji A dla kont
          o historii dłuższej niż 320 zapisów księgowych.
          Pamiętane są daty rejestracji i faktury w rejestrach podwójnych.
=================================================================== 15-07-02
TFK C.A2: Opcja A - ~F3~ pokazuje saldo identyczne z pokazywanym w ~F4~.
          Opcja A - rejestr VAT kopiuje sobie daty dla tej samej faktury.
          Opcja A - podczas zakładania nowego konta symbol jest blokowany.
          Opcja I.A - poprawianie konta odbywa się pod ochroną blokady.
          Nie dotyczy porządkowania planu, zmian symboli i reorganizacji.
=================================================================== 07-07-02
TFX 0.20: Wszystkie opcje widoczne (prawie wszystkie) są sprawdzone.
=================================================================== 06-07-02
TFK C.A1: Zestawienie EK ma poprawione podsumowania.
=================================================================== 03-07-02
THD 7.96: Ustawienie ewidencji w cenach brutto w MB zmiania wygląd
          wydruku dowodów w opcji AB i AC gdy wpisać dodatkowo cenę B.
=================================================================== 03-07-02
TKB 0.41: Standardowo zgłasza się polecenie przelewu PP2,
          ale i tak należy pamiętać aby ustawić drukarkę na HP-6L-99.
          Symbol FK kontrahenta wpisywany jest w zupełnie innym miejscu.
          Pytanie tylko jedno: czy jak dostajemy elektroniczny wyciąg
          to konto FK klienta nie powinno być całkiem dużymi literami ?
==========+======================================================== 03-07-02
TAE 3.20: | Uporządkowany start programów, numeracja wersji,
TST 3.33: | polskie litery na ekranie, obsługa zatrzymań awaryjnych,
TKB 0.41: | zamienione opcje konfiguracji programu z restartem wydruku,
          | wymieniony został adres olimp.wroc.pl na Olimp.info
          | oraz adres turko.w.pl na Turko.info.
==========+======================================================== 26-06-02
TST 3.32: Opcje G.B-G.D poprawnie wykazują konta rodzajowe kosztów.
THD 7.95:
=================================================================== 26-06-02
Jak ktoś stara się mieć uporządkowany dysk w komputerze i programy
księgowe takie jak TFK czy THD ma dla każdej firmy w innym katalogu,
to istnieje także możliwość trzymania osobno katalogu TIE. Na przykład.
          TFK jest umieszczone w katalogu F:\Firmy\Best\TFK
          THD jest umieszczone w katalogu F:\Firmy\Best\THD
Jeśli w zbiorze F:\Firmy\Best\TFK\Rok-2002\!FK!.# w drugim wierszu podamy
nazwę katalogu na zbiory TIE to stamtąd będą czytane. Na przykład.
          F:\Firmy\Best\TIE\Rok-2002     ***
Jeżeli nie ma takiego katalogu, lub nie wpisano drugiego wiersza to
standardowo sprawdzane są katalogi (w tej kolejności):
          F:\Firmy\Best\TFK              ***
          F:\Firmy\Best\TFK\!IE!         ***
          F:\TIE                         ***
          F:\Firmy\Best\TIE              ***
Dobrze jest więc założyć odpowiedni katalog i wyeksportować coś do niego.
THD szuka sobie zbioru:
          F:\Firmy\Best\THD\Rok-2002\Setup\TIE
          F:\Firmy\Best\THD\#\Setup\TIE
          F:\Firmy\Best\THD\!HD!\Setup\TIE
          F:\Firmy\Best\THD\!\Setup\TIE
i w nim w pierwszym wierszu może być podana pełna ścieżka do dowolnego
z katalogów opisanych dla TFK (oznaczone ***). W przeciwnym wypadku THD
standardowo zakłada katalog \TIE (czyli u nas F:\TIE).
Można wykorzystać jeszcze jedną możliwość. Jak istnieje zbiór
          F:\TIE\Rok-2002\TIE.TXT
to dokumenty eksportowane są do katalogu F:\TIE\Rok-2002.
=================================================================== 26-06-02
TKB 0.40: Opcja D potrafi dużo lepiej reagować na przerwanie i
          sygnalizuje ewentualne błędy. SPIS-ZB.#KB ma 80 znaków w wierszu.
          Zbiory SKB przeniosłem do podkatalogu SPIS.
          Wejście serwisowe KB 00 pokazuje listy analizowanych zbiorów.
          Zapisuje też wynik pośredni analizy do ANALIZA.TXT.
=================================================================== 25-06-02
TKB 0.33: Opcje B i C uruchomione do testowania.
TFK C.A0: Lepszy podgląd na rozrachunki w opcji A.
          Wersja demo zgłasza się nową grafiką.
          #.# zawiera standardowo rok 2002 (a także 2003).
          Potwierdzenia i noty nie drukują po | gdy korzystają z ADRESY.TIE.
=================================================================== 18-06-02
TFK C.99: Opcja H.H oraz H.A - czy jeszcze ktoś tego używa ?
=================================================================== 17-06-02
THD 7.94: Od wersji 7.52 Jeżeli w katalogu SETUP jest zbiór FA.000 np:
          {kg}  [m3] , (Ala) /Ola/    zapisy krótsze niż 3 znaki są pomijane
          to jeżeli w opisie indeksu poda się {2.5}, [0.12] lub /7.7/
          to THD podsumuje w fakturze 2.5 x ilość kg, 0.12 x ilość m3 itd.
          Od tej wersji suma pokazuje się też w dzienniku A.D.x.
TFK C.98: Podgląd na numer dowodu lepiej funkcjonuje.
          I pod klawiszem ~F3~ w opcji H.H jest podgląd dla Ossolineum.
TFK C.97: Ostateczna, sądzę, wersja obsługująca dobrze H.H i D.A i A.
=================================================================== 09-06-02
TAE 3.19: Sterownik drukarki dopuszcza usunięcie lewego marginesu.
          Wydruk umożliwia obsługę bardzo szerokich arkuszy (do 450 znaków).
          Opcja B nie kruszy się gdy Ctrl-Ins na niezaznaczonym bloku.
          Opcja B zakłada już ślepy nowy arkusz, dotychczas było pusto.
TFK C.96: W opcji H.H jest podgląd ~F4~, z planu przenosi 70 znaków.
          W raporcie kasowym widoczne są rozrachunki z uwzględnieniem małych
          i dużych liter, wielkość liter jest jak zwykle nieważna ale dla
          porządku widać te co były (czyli małe lub duże).
          Przygotowania zestawień dla wybranych kont mieszczą już zapisy
          w bieżącej ramce. Tworzenie BO z BZ według AFK numeruje od 1001.
TKW 1.52: Opcja J to ma być wielowspólnotowe polecenie księgowania.
TST 3.31: Opcja A zmieniła minimalnie sposób działania, na podokienkach
          klawisz Esc przywraca poprzednią zawartość tego pod-okienka.
          Dodatkowo sprawdza treść pola Dostawca, Dowód OT i Dowód Zakupu
          i wszelkie przecinki zamienia na średniki co pozwala drukować OT.
TST 3.30: Opcja zamknięcia okresu pozwala wejść pierwszy raz bez hasła.
TRZ 2.52: Tylko wewnętrzne minimalne porządki.
TKB 0.32: Obsługuje wyłączenie lewego marginesu na wydrukach.
          Uruchomione opcje Kasa/Bank.
=================================================================== 22-05-02
TFK C.95: W opcji N.C dla każdego etapu automatycznego rozliczenia
          kosztów można podać 12.znakowy opis, który może się wpisać
          w miejsce dotychczasowego "TurBo-ARK et.".
          Oprócz nowej treści operacji można także w opcji H.E podać
          początkowy numer dowodu dla dowodów ARK.
          W analizie rozrachunków (opcje G.A i G.B) uwzględniane są dekrety,
          których termin płatności jest co prawda późniejszy od wskazanej
          daty ale są to zapisy korygujące (znaczy, że na minus)
          a klient wykazuje dotychczasowe saldo po stronie winien.
THD 7.93: Zbiór ...\SETUP\TIE może (a może powinien) zawierać dwa wiersze.
          Oprócz pierwszego, który pokazuje katalog eksportowania dowodów
          (np. K:\TFK\!IE! ) drugi powinien zawierać opis (max 15 znaków)
          dla poleceń księgowania rozdzielnika kosztów z dowodów RW.
          Standardowo opcje J.A, J.B i J.C eksportują księgowanie dowodów
          do zbioru MGrr-mmD.TIE, pod numer dowodu 50000 uzupełniony
          o numer dowodu PZ z treścią "PZ;numer" czyli dla dowodu PZ 234
          będzie numer dowodu 50234 a treść operacji "PZ;234". Dowód RW
          dostanie automatycznie numer następny po ostatnim dla dowodów PZ.
          Obecnie program księguje dowody PZ na konta Wn=310-5 i Ma=300-00
          oraz RW na konta Wn=... (zgodnie z numerami zleceń) i Ma=310-5.
          Cała operacja księgowania dowodów PZ i RW wykonywana jest w opcji
          J dlatego, że tu właśnie wyliczane są ceny zakupu (dla RW)
          zakładając, że nic się już nie zmieni, natomiast zwykły eksport
          umie wykonywać nie wykonuje wyceny i wymaga zaksięgowaniu dowodów
          wraz z zamknięciem dostępu do poprawiania dowodów.
          ! Doszło zestawienie D.C (pozostałe przesunięte w dół). !
          ! Chodzi o dokładne zestawienie stanów z wykazaniem     !
          ! różnych cen ale wyłącznie stany niezerowe.            !
=================================================================== 20-05-02
THD 7.92: Przebudowana opcja H.C (ewidencja odbiorców) pod potrzeby
          bieżącej analizy niezapłat wykonywanych w programie TKB.
          Opcja J.M potrafi pokazywać analitycznie grupami asortymentowymi
          to co pokazywane jest zbiorczo na zestawieniu J.I.
          Rozdzielniki J.A, J.B i J.C oprócz dotychczasowych liter ZSM
          (w cenach Zakupu, w cenach Sprzedaży, w obu cenach z Marżą)
          obsługują też literę B (w cenie sprzedaży Brutto).
          Minimalnie zmieniona obsługa drukarek fiskalnych DF-301 i Wiking.
=================================================================== 17-05-02
THD 7.91: W konfiguracjach, gdzie dla plików faktur proforma jest
          wykonywany zapis dowodów rozchodowych (istnieje zbiór SETUP\PROF)
          - nowe, puste faktury nie są już zapisywane do pliku faktur.
=================================================================== 15-05-02
THD 7.90: Wersja 7.89 miała niemiły zwyczaj niezapisywania faktury.
          Nowa wersja ma poprawioną obsługę zakończeń awaryjnych typu:
           7 (MAŁO) - mało pamięci, ograniczenia standardowe,
           8 (JAKI) - dostęp do zbiorów, jakiś problem,
           9 (POWT) - powtórzony użytkownik, już pracuje,
           10 (NIE) - przepełnienie stosu okienek,
           11 (MAX) - przekroczenie ograniczeń wersji programu.
          Stąd nowe HD.BAT, do tej pory program po prostu kończył pracę,
          teraz te "błędy" są obsługiwane przez HD.BAT, który zanim zakończy
          pracę to wyświetla odpowiedni komunikat i czeka na ~Enter~.
=================================================================== 13-05-02
THD 7.89: W opcji A.A podczas zapisu filtrowane są dowody o numerach
          dziwnych (0 - zero albo mniej). Opcja F.A tworzyła czasem taki
          dowód WZ dla faktur proforma. Teraz jest już O.K.
=================================================================== 09-05-02
THD 7.88: Klawisz ~F4~ podczas fakturowania może zmieniać odbierającego.
          Klawisz ~F3~ podpowiada najbliższy wolny numer odbiorcy.
THD 7.87: Do zbioru #\!Robi zapisuję już kompletną komunikację między
          THD a drukarką DF-301 (Wiking), ponadto zmniejszyłem jedną
          ze zmiennych o 50 bajtów, więc powinno być lepiej na komputerach
          pentium 100-233, które miały wadę ukrytą w postaci obciętego
          o 16 bajtów stack-segmentu. Opcja N-G ma poprawioną funkcję
          kasowania numeracji dowodów RW (PW) - wystarczy skasować magazyn
          dowodów mRW aby wyczyścić pozostałe 3 kulumny nRW / mPW / nPW .
          Przypominam, że dla DF-301 (Wikinga) nie trzeba w FIS\WIKING.158
          podawać nic więcej poza numerem portu COM, THD sam resztę czyta.
          W opcjach E jak nie ma kontrahenta to pojawia się opis pozycji.
=================================================================== 25-04-02
THD 7.86: Poprawione paragony z kasą w wersji "A".
=================================================================== 24-04-02
THD 7.85: Poprawiony został wydruk faktur w języku angielskim.
          Także obsługa kasy w wersji 'R' jak ręczna po zrobieniu paragonu.
TFK C.94: W opcji G.A można podać maksymalny termin płatności dla
          transakcji, które mają być ujęte w zestawieniu.
          W opcji A dla księgowań 30... 2... nie ma podglądu na transakcje
          dla strony winien, ~F4~ od razu pokazuje tylko transakcje dla 2.
TKB 0.31: Uruchomiona została opcja D.A i służy ona bieżącej analizie
          plików faktur we wskazanych katalogach THD, bieżącej analizie
          plików z dowodami księgowymi we wskazanych katalogach TFK.
          Póki co wynikiem pracy tej opcji jest plik BIEZACE.NAL.
          Przykładowy zbiór konfiguracyjny SPIS-ZB.#KB jest w !KB!\OPIS,
          jest tam też przykładowy zbiór SPIS-F4.#KB zawierający nazwę
          pliku z rozrachunkami, który jest podstawą podpowiedzi pod ~F4~.
          Oba te zbiory (albo dowolny z nich) należy umieścić w katalogu
          roboczym i dopiero wtedy modyfikować go pod kątem klienta.
          Zaznaczam, że wiersze w obu zbiorach mogą mieć do 80 znaków.
=================================================================== 21-04-02
TFK C.93: W opcji A dotychczas pokazywana była tylko wartość pierwszej
          z kilku pozycji o identycznej w sensie rozrachunków treści.
          Teraz uwzględniana jest też liczba porządkowa a wszystko to
          stało się, bo chciałem pozbyć się dokumentów występujących
          równocześnie w zbiorze rocznym i bieżącym, bo czasem bieżący
          zbiór jest już włączony w roczny i wtedy pokazywałby podwójnie.
=================================================================== 18-04-02
THD 7.84: Dopuściłem użycie dowolnej liczby znaków w rodzaju indeksu,
          z tym, że rodzaje inne niż duże litery są dostępne tylko w B.A,
          poprawiona opcja F.G pozwala założyć dowolne rodzaje.
=================================================================== 13-04-02
THD 7.83: Jak założyć w SETUP zbiór TIE (czyli "...\SETUP\TIE") i
          w nim wpisać ścieżkę do katalogu na zbiory TIE np:
             ..\TFK\BETSA-02
          to właśnie tam będą kierowane zbiory *.TIE, ten katalog
          musi być założony wcześniej, THD nie zakłada go sam.
          W katalogu z danymi TFK\BETSA-02 dobrze jest mieć zbiór !FK!.#
          (czyli "...\BETSA-02\!FK!.#) z drugim wierszem zawierającym
             ..\BETSA-02
          bo dla TFK tak brzmi nazwa katalogu roboczego.
          Opcje JA, JB i JC nie psują się nawet gdy kontrahenci w polu
          adres ma wpisane "sklep-262 ..." zamiast kodu pocztowego.
          W nagłówku wzorca druku faktury standardowo jest litera "ţa ... ţ"
          Jak zamienić ją na ... to THD wpisuje ...:
             ą - faktura vat ZPChr ...
             ć - faktura vat WSD ...
             ę - faktura vat PZP ...
             ł - faktura vat KOMIS ...
             ń - dowód wewmętrzny ... (to doszło właśnie teraz)
             ó - dowód dostawy ...
             A - ... (sam numer)
=================================================================== 10-04-02
TFK C.92: Poprawiono opcję GGB.
=================================================================== 08-04-02
TFK C.91: Oprócz 30*, 2*, i 14* dopuszczono do ~F4~ w opcji A także 15*.
TST 3.25: Operacja zamknięcia dostępu do środków dotyczy wyłącznie
          tych środków, które mają wpisaną datę OT.
=================================================================== 04-04-02
TRZ 2.51: Na wydruku rejestru pojawiła się nazwa zbioru.
=================================================================== 03-04-02
TFK C.90: Podgląd ~F4~/~F5~ w opcji A łączy obroty na jednej transakcji.
THD 7.82: Zbiór Roboczy.tmp zmienia poprzednią wersję na !oboczy.bak.
=================================================================== 01-04-02
THD 7.81: Podczas wystawiania faktur z kilku stanowisk uwzględniane są
          rozchody jeszcze nie zatwierdzone ale wpisane do bieżących faktur.
=================================================================== 29-03-02
TST 3.24: Wszystko jest już jak trzeba. ***** Wesołych Świąt *****
=================================================================== 26-03-02
TST 3.23: Zdjąłem czasowo blokadę zamkniętego okresu, proszę sobie
          tę wersję zachować dla poprawiania środków co nie mają daty OT.
TKW 1.51: Doszła opcja B.D, przygotowanie importu wpłat.
=================================================================== 25-03-02
TFK C.88: Opcja FG (Polecenie Księgowania) drukuje liczbę porządkową
          wprowadzoną w kolumnę Lp w opcji A. Była dotąd liczba kolejna.
          W polu ţL   ţ w zbiorze DRUKI\PK wpisać l aby było po staremu.
=================================================================== 24-03-02
TST 3.22: Zweryfikowano wyksięgowania i umorzenia przy likwidacji
          dla zasad prowadzenia E, G i M. Metoda wyświetlana jest w opcji A.
=================================================================== 20-03-02
TKW 1.50: Uodporniłem program na bazy danych pełne powietrza.
          Dopuszczono też numery budynków od 9000 do 9999.
          Do tej pory były od 0000 do 8999 teraz od 0000 do 9999.
          Wszystkie naliczenia i koszty AUTO mają teraz datę 02-mc-rok.
=================================================================== 18-03-02
THD 7.80: Automat z faktur do kasy źle obsługiwał te dni w miesiącu,
          które nie zaczynały się od 0, poprawione, wiosna o 20:16.
=================================================================== 18-03-02
THD 7.78: Plan dnia obsługuje do 3000 receptur, z tym, że w określonym
          dniu nie może być ich więcej jak 300 w użyciu. Opcja LA pracuje
          także jak w recepturach pole ilość podstawowa jest puste.
          Jak założyć plik SETUP\PROF i podyktować typy dowodów oraz numer
          magazynu to dla faktur proforma też powstają dowody magazynowe.
=================================================================== 14-03-02
TST 3.21: Amortyzacja na miesiąc kończący umorzenie lub miesiąc
          likwidacji zgodna z wyksięgowaniem i pokazuje się w opcji D.A.
=================================================================== 13-03-02
TFK C.87: Standardowo lokacja na 4/5 podczas dekretacja jest wyłączona.
          Poprzednie wersje standardowo miały ją włączoną co nie pozwalało
          prawidłowo księgować raportów kasowych wielodniowych z kosztami.
=================================================================== 12-03-02
TST 3.20: Standardowo startujemy z dokładnością do -2 znaków (było 0),
          zapamiętanie 0 (dokł.do 1 zł) było niemożliwe, teraz już można.
          W opcji A pokazywany jest plan amortyzacji bez odjęcia korekt.
          Amortyzacja na grudzień pokazywana jest prawidłowo jak za cały rok.
THD 7.77: Zbiór SETUP\PROF pozwala namówić THD do tworzenia dowodów
          podobnych do WZ czy ZZ dla plików PROForma. Przykład w !HD!.
=================================================================== 08-03-02
THD 7.76: Opcja N.G potrafi tworzyć dowody RW dla ilości większych
          niż 214.748,3647 w jednej pozycji.
=================================================================== 05-03-02
TST 3.19: Doszła opcja zamykania okresu, nie wpuszcza do edycji środków.
TFK C.86: Uzupełniono opcję analizy planu o automaty dla preliminarzy.
==========+======================================================== 05-03-02
TFK C.86: | Doszło ustawienie drukarki "Margines 2 cm z lewej strony".
TST 3.19: | Znikła funkcja klawisza [Insert] - chodzi teraz jak ~F3~.
THD 7.75: | Znikła funkcja klawiszy ~F9~ i ~F10~ - może coś wymyślę.
==========+======================================================== 25-02-02
TRZ 2.50: Zmieniona kolejność opcji w menu, poprawiony instalator.
=================================================================== 23-02-02
THD 7.74: Faktycznie, poprawka w raporcie kasowym zablokowała
          możliwość obsługi kasy w wersji A jak automatyczna.
          Na szczęście błąd został szybko naprawiony.
TKW 1.45: Prawie wszystkie definicje w KSIEGI.SYS mogą mieć do 200 znaków.
==========+======================================================== 22-02-02
TAE 3.18: | Doszła funkcja ustawiania wielkości kursora, może być duży lub
TFK C.85: | bez zmian (jak był duży - jest duży, jak był mały - taki jest).
TFX 0.11: | I oczywiście pozdrowienia dla Zakładu im.Ossolińskich.
==========+======================================================== 21-02-02
THD 7.73: Tak się składa, że podczas odczytu zbioru *.DEF używaliśmy
          zmiennej String[50] czyli jak ktoś używał znaków tabulacji
          to mógł robić co chciał, a jak ktoś używał pomiędzy kolumnami
          po siedem odstępów to obcinało czasem 51 i 52 znak (np. pq).
TKW 1.44: Przeciąganie naliczeń dopuszcza 5 tys kont, było 3 tys.
THD 7.72: Zbiór NDOT powinien mieć drugi wiersz, w którym pierwsze 11 znaków
          to napis jaki ma się pojawiać w miejsce napisu "Nie dotyczy".
TFK C.84: W opcji A w polu kwota lub treść można dzięki ~F4~ (wg terminu)
          lub ~F5~ (wg treści alfabetycznie) przywołać listę rozrachunków.
          Wersje sprzed 2001 podwajały czasami obroty jak zapis był obecny
          w zbiorze rocznym i bieżącym, potem w związku z księgowością
          wspólnot troszkę się to rozjechało, teraz mamy wersję, w której
          powinno być już O.K. Pozdrowienia dla Urzędu Patentowego.
=================================================================== 20-02-02
THD 7.71: W katalogu SETUP można założyć zbiór NDOT, w którym można
          (zamiast standardowego n.dot.) wpisać co się chce np. n.p.).
          Skutkuje to we wszystkich miejscach występowania tematu: wydruk
          dowodów (AB, AC), paragonów (FB), faktur (FA), wszelkie podglądy.
=================================================================== 18-02-02
THD 7.70: Opcja G.F nie dorzuca już podwójnych końcówek.
=================================================================== 14-02-02
TFK C.83: W opcji MC doszło ustawienie czy lokacja przy kontach 4/5,
          oprócz pierwszych cyfr 4, 5 doszła też 7.
=================================================================== 12-02-02
TFK C.82: Jak w polu Wn lub Ma w opcji A jest czwórka lub piątka to
          w polu termin TFK oczekuje na liczbę 4 cyfrową zamiast daty.
THD 7.63: Nie proponuje już faktur PROForma do zafiskalizowania.
          Pozwala też wprowadzić siódmą zapłatę, sumując dwie pierwsze
          zapłaty (z ustawieniem daty na 31-12-99) robi miejsce na szóstej.
          Poprawiono zapisy zapłat do plików FAKTURY czy FAKTURYA.
          W drugim wierszu zbioru PODSTAWA.DEF można zadać układ konta
          odbiorców, np.: 202o-850pqrs i wtedy w miejsce literek (małych)
          opqr stuv wxyz pojawia się odpowiedni znak z symbolu odbiorcy.
          Dodatkowo w wierszach poniżej "od kolumny" można użyć tych literek
          to stworzenia konta księgowego z uwzględnieniem symbolu odbiorcy,
          np.: 704abcd-op przenosi cośtam (abcd) z symbolu indeksu lub opisu
          oraz dwa pierwsze znaki z symbolu kontrahenta.
=================================================================== 10-02-02
TKW 1.43: Przeciąganie naliczeń klawiszem ~Tab~ w opcji A automatycznie
          zmienia zawartość zbioru TYLKORAZ z 200x na 2002 zgodnie z rokiem.
=================================================================== 09-02-02
TKW 1.42: BO z BZ dla wspólnoty 0000 czyli GMINA oraz kilka innych
          drobnych poprawek w programie.
=================================================================== 08-02-02
TST 3.18: Amortyzacja bieżąca (od początku roku do wskazanego miesiąca)
          liczona była jako LiczbaMiesięcy/12*AmortyzacjaRoczna, obecnie
          liczona jest jako suma amortyzacji miesięcznych, z tym, że
          w grudniu (a także w miesiącu likwidacji zupełnej środka !!!)
          amortyzacja miesięczna wynosi tyle aby suma amortyzacji
          wykazywanych była zgodna z liczoną jak poprzednio (Mi/12*AmRocz).
=================================================================== 07-02-02
TFX 0.10: Można już bezkarnie wprowadzać dokumenty bez strachu,
          że się coś nie zapisuje. Zaraz będzie obsługa rejestrów VAT.
=================================================================== 06-02-02
TFK C.81: Wejście do zamkn.kręgu kosztów obejmuje konta '47' i '48'.
=================================================================== 05-02-02
TFX 0.02: Wersja wstępnie sprawdzona, następna będzie z rejestrami VAT.
THD 7.62: Plan dnia: nie zapisuje niepotrzebnie dowodów RW i PW drugi,
          trzeci, czwarty raz. Obsługuje receptury nawet 16 znakowe,
          ale aby potem wykonać wycenę dokumentów RW i PW w opcji G.K
          to nie wolno użyć symboli dłuższych niż 15 znaków.
=================================================================== 23-01-02
TKW 1.41: Bilanse roczne obsługiwały 9 kont 6 znakowych lub operacje
          na maksymalnie 6 literach, teraz 20 kont 12 znakowych i 12 liter.
=================================================================== 24-01-02
THD 7.61: W opcji A.A wpisywane są stawki vat do każdej pozycji,
          więc nowa wersja liczy i pokazuje wartość brutto.
          Błąd występował od wersji 7.53.
          W opcji B.N na arkuszach przy każdej pozycji liczona jest wartość.
=================================================================== 23-01-02
TKW 1.40: Zgodnie z ustawieniami w Czynszach mamy wyłącznie M U G
          czyli Mieszkania, lokale Użytkowe i Garaże, dodatkowo robimy
          osobne ustawienie dla X (lokale zbiorcze opisujące część gminną).
          Zapłaty mogą być przenoszone do Czynszów jedną kwotą na jedno
          naliczenie lub w rozbiciu na kody operacji, to drugie jest
          gdy w katalogu ROK-2001 ( ROK-2002 ) istnieje zbiór ROZ-KODY.
          Eksport zapłat widzi wszystkie konta zdefiniowane w KSIEGI.SYS.
          Zestawienia według wspólnot (opcja C) zawierają ich opis.
          Wszystkie adresy mają ulicę i numer przed kodem i miastem.
=================================================================== 21-01-02
THD 7.60: Do arkuszy spisowych wprowadzane są indeksy, które są
          na stanie lub były w bieżącym obrocie, poprzednio ze stanami > 0.
TFK C.80: Poprawione tworzenie BO z BZ w/g rozrachunków.
=================================================================== 20-01-02
TFK C.79: Opcja EF (salda kont mieści się teraz na ekranie).
=================================================================== 18-01-02
THD 7.59: Wersja obsługująca długie nazwy kontrahentów i pozbawiona
          kilku drobnych błędów wersji porannej 7.58.
TFX 0.01: Wersja, która może być testowana w warunkach pracy realnej.
THD 7.58: Wersja potrafiąca dokonywać zapisów informacji o zapłatach
          do plików faktur wskazanych w zbiorze Dir\FAKTURY.#.
=================================================================== 14-01-02
THD 7.57: Do zbioru #\!ROBI zapisywane są informacje wysyłane do ==>
          i odbierane z <== drukarki fiskalnej (o ile taki zbiór istnieje).
          Od tej wersji THD pracuje z dowolną liczbą stawek vat.
          Zalecenie ze strony POSNETu, żeby ustawiać nieparzystą liczbę
          (5 lub 7) stawek nie dotyczy programu THD.
=================================================================== 12-01-02
THD 7.56: W wypadku, gdy mamy więcej niż jeden termin płatności,
          poprzednie wersje miały kłopot z wydrukiem (pojawiało się P4).
=================================================================== 08-01-02
TFK+0.01: Wersja do testowania.
TKW 1.33: Zmniejszyłem maksymalną liczbę wierszy opisujących określoną
          tabelkę (np. kont rozrachunkowych) do 40 wierszy po 100 znaków.
          Do tej pory było 50 wierszy po 80 znaków.
TKB 0.30: Trochę zmian kosmetycznych, więcej po uruchomieniu TFK+.
=================================================================== 05-01-02
Wszystkie programy starają się znaleźć aktualny wzorzec tekstu druku
(np. L4) najpierw w katalogu z danymi (np. ROK-2001), potem w katalogu #,
następnie w !xx! (np.!FK!), w sumie w 8 miejscach np:
   D:\TFK\ROK-2001\L4
   D:\TFK\#\L4
   D:\TFK\!FK!\L4
   D:\TFK\!\L4
   D:\TFK\ROK-2001\DRUKI\L4
   D:\TFK\#\DRUKI\L4
   D:\TFK\!FK!\DRUKI\L4
   D:\TFK\!\DRUKI\L4
przy czym jeżeli druk taki jest drukowany w kilku kopiach to każda z nich
może mieć minimalnie inny wygląd zawarty w zbiorach ...\L4-1, ...\L4-2.
=================================================================== 03-01-02
THD 7.55: W katalogu z danymi można założyć zbiór FAKTURY.#, który
          pokazuje położenie plików z niezapłaconymi fakturami, na przykład
          zbiór ROK-2002\FAKTURY.# powinien zawierać jeden wiersz:
             ROK-2001\*
          ale dla przyśpieszenia analiz lepiej wskazać konkretne pliki, np.:
             ROK-2001\FA-10
             ROK-2001\FA-11
             ROK-2001\FA-12
          i wtedy THD weryfikuje także zapłaty faktur za rok ubiegły.
=================================================================== 02-01-02
THD 7.54: Przywróciłem na jakiś czas starą wersję opcji K.C.
=================================================================== 01-01-02

  Spełnienia marzeń, spokoju na codzień, zdrowia i fantastycznych pomysłów
  w nowym 2002, aby najgorszy z nadchodzących dni był lepszy niż najlepszy
  z tych co odeszły wraz ze starym 2001, i aby nie było problemu roku 2003.

============================================================================
Mazovia (pas) i Latin II (txt)