=================================================================== 31-12-o3
TFX 1.43: Bilans otwarcia z bilansu zamknięcia wykonywany jest
          obrotami jednostronnymi nawet gdy jest specyfikacja sald.
          Analiza rozrachunków pokazuje adresy obok nazw.
          Podczas analizy zaległości powstaje zbiór {-kosz-}\ZALEG.XLS.
          Ćwiczenie zbiorów !pracuje zostało wyrzucone do obsługi błędów.
TAE 3.50: Doszły funkcje pDzK oraz DaGo. Polecam: sygn:="BT "+DaGo()
          ZapytajD("Podaj datę";DK)   oraz
          o1sty=pDzK(Cofnij(DK;MiesiącL(DK);31)+1)
TFX 1.42: Nowa analiza rozrachunków, poprawki w dzienniku ustawowym.
THD 8.79: Instalator dokumentów próbuje trafiać w okienko koperty.
TAE 3.49: Podczas wydruku formularza wykonywana jest analiza użycia
          każdego konta analitycznego w formularzu, dzięki czemu widać,
          jakie konta nie brały udziału w analizie (a być może powinny).
          Weryfikacja bilansów czy rachunku zysków jest dużo prostsza.
TFX 1.40: Opcja D.B prawidłowo dzieli dowody na kolejne kartki.
          Opcja D.C prawidłowo drukuje polecenia księgowania.
          Opcja E.E została uzupełniona o liczby porządkowe przy numerze
          dowodu oraz o opis transakcji gdy jest na to miejsce.
          Raport kasowy w podglądzie niezapłat widzi własne zapisy.
THD 8.78: Nowa opcja L.L powinna pomóc w sytuacjach kryzysowych.
TFX 1.36: Opcja F.D wykonuje bezbłędnie analizę.
THD 8.77: Po założeniu zbioru ...\Setup\PodsOdDo można w zestawieniu
          stanów nakazać obliczenia stanu z doliczeniem Vatu oraz
          wykonywanie dodatkowego podsumowania według określonej części
          symbolu indeksu "od do" (np. dla XX-SSS-XX-XXX można podać 4-6).
TFX 1.35: 1) BO z BZ, oraz 2) Reorganizacja w planie kont.
TFX 1.34: Reorganizacja sięga poza literę 'l' aż do 'y'. W analizie
          kont rozrachunkowych (F.AiB) widać opisy kont także dla struktur.
TFX 1.33: Poprzednie rozwiązanie zakłóciło pracę dzienników i inne.
TFX 1.32: Można już swobodnie rozporządzać liczbą porządkową.
          Doszła opcja B.I wdrukowywania adresów w pisma.
THD 8.76: Podczas wystawiania faktury/paragonu THD doczytuje zmiany
          wprowadzane do planu indeksów (np. ceny) na innym stanowisku.
THD 8.75: Opcje A.B i A.C prawidłowo wyświetlają godzinę,
          Wydruk raportu nie wyświetla nieważnych komunikatów.
THD 8.74: Opcja K.C została uodporniona na błąd, który się pojawiał,
          gdy faktura miała kilka terminów płatności.
TST 3.65: Nowa opcja B, wydruk dokumentu PT.
TFX 1.31: Instalator dokumentów (opcja I.F) zapisuje dokumenty
          w katalogu #\DRUKI, chyba, że istnieje ROK-2004\DRUKI.
          A w opcji H.B liczba dni zwłoki pokazuje się z ostatnią cyfrą.
TKB 0.53: Ostatnia wersja w starym roku. Chodzi ~F4~ w F.A.
TST 3.64: Poprzednia wersja nie do końca robiła to co obiecywała.
TST 3.63: Lista zapisów dodatkowych uzupełniona została o 20 zapisów
          czyli razem może być do 50 zmian stanu każdego środka trwałego.
          W opcji A od dawna można w polu KRŚT nacisnąć klawisz ~F3~ aby
          do tabelki wpisać inną niż dotąd stawkę amortyzacji (lub KRŚT),
          wpisuje się datę od kiedy (np. 010104), wybiera się KRŚT, stawkę
          i ewentualnie współczynnik, uwaga, program być może niesłusznie
          będzie podpowiadał na planszy głównej środka że chce zmienić
          stawkę, nie wolno mu pozwolić, w styczniu poprawię ten błąd.
          W opcji ~G.A~ widoczne są nowozakupione w grudniu środki.
          Opcja inwentaryzacji powinna być nareszcie uzupełniona
          o zestawienia końcowe. Na początku stycznia będzie.
TAE 3.48: Ostatnia wersja w starym roku. Chodzi ~F4~ w G.A.
TFX 1.30: Uruchomiony instalator dokumentów, nowe potwierdzenia sald,
          wezwania do zapłaty z notami odsetkowymi. Także ~F4~ w I.A.
THD 8.72: Skrócone zestawienie obrotów przelicza na sztuki, gdy jednostką
          miary są opakowania zbiorcze, ale w nazwie podano na końcu
          ile sztuk wchodzi do paczki. Przy czym robi to dla dowodów PW.
          Zestawienie stanów dla potrafi się drukować do zbiorów tekstowych
          akceptowanych przez Excella, nazwy trzeba wpisać w SETUP\EXC-STA.
          Dla masarni i zakładów mięsnych powstał handl.dow.identyfikacyjny.
          W opcji M.D. można używać klawisza ~F4~.
=================================================================== 19-12-o3
THD 8.71: W planie indeksów ceny są pokazywane ładnie (bez ",00").
          Zestawienie E.L pokazuje opis dla dokumentów innych niż WZ i ZZ.
          Załóż zbiór ...\SETUP\Exc-sta i wpisz do niego nazwę zbioru
          (np.  C:\Mojedo~1\Stany.xl7  lub  D:\Docs\Stany.xl7  )
          to przy przygotowywaniu zestawień D.A, D.B, D.C oraz D.D powstanie
          zbiór gotowy do wczytania do Excella (Otwórz, Pochodzenie PC-8).
=================================================================== 18-12-o3
TFK 14.2: Scalanie proste chodzi bez zarzutu.
=================================================================== 16-12-o3
THD 8.70: Zestawienia stanów nie psują atmosfery.
=================================================================== o9-12-o3
THD 8.68: W opcji A.A dokument MM wymaga podania magazynu docelowego.
          Przypominam, że od dawna można zrobić dowolne wejście od 0 do 197
          wejściem fiskalnym poprzez utworzenie zbioru FIS\TERMAL.000 lub
          z inną nazwą drukarki (DF-301, EMAR-2, WIKING) i innym numerem.
  Cytat z 8-10-2003: < Zbiór FIS\TERMAL.000 zawiera "2:FT99313987 22 7 0 3",
          przy czym "2" oznacza COM2, ":" oznacza, że na drukarkę fiskalną
          zamiast odstępu ma iść dwukropek między symbolem indeksu a jego
          nazwą (standardowo FIS\TERMAL.000 ma "2 FT99313987 22 7 0 3"),
          potem idzie logo fiskalne i pierwsze 4 stawki podatkowe. >
=================================================================== o9-12-o3
THD 8.67: Wydruk faktury z terminem jak data faktury gdy Kasa='R'.
TCF 8.67: Nowe wiersze w paragonie mają upust 0 gdy SETUP\KASA.000.
=================================================================== o7-12-o3
TFX 1.21: Opcja F.A (F.B) uzupełniona o persalda w podsumowaniach.
          Opcja F.E lepiej pokazuje podsumowania (=) oraz nazwy klientów.
=================================================================== o6-12-o3
TFX 1.20: Potwierdzenia sald wchodzą od razu, doszła opcja H.D.
=================================================================== o5-12-o3
THD 8.66: Ostateczna wersja zestawienia dla HH.
          Wydruk oferty nie blokuje zbioru więc można wołać 1000 razy.
          W opcjach A.A, F.A, F.B oraz O korzystamy z czytnika kodów.
          Stany i obroty można przeciągać do Excella, ale trzeba umieć.
=================================================================== o2-12-o3
TFX 1.12: Wydruk polecenia księgowania skleja dekrety dwustronne,
          noty i wezwania czytają długie zbiory p.% (ponad 20 wierszy).
TFX 1.11: Opcja I.H to tworznie BO z BZ.
TKB 0.52: Opcja D analizuje także (o ile ma wpisane do SPIS-ZB.#KB)
             FX-ROZR \TFX\3-PREFAB\*.DFX o 201- \THD\3-PREFAB\ODBIORCY.ODB
          przygotowując podpowiedź o nierozliczonych fakturach dla THD.
THD 8.65: Zestawienie faktur dla HH posiada kilka ograniczników:
          1. w drugim wierszu nazwy odbiorcy ostatnie 10 znaków: | i 9 cyfr.
          2. kwota musi być <0 lub >900.
          W opcji fakturowania na pierwszym wierszu nazwy używamy ~F3~
          oby sprawdzić (i ew. skorygować) drugi wiersz nazwy.
=================================================================== o1-12-o3
THD 8.65: Wysyłka towarów na kasy Alfa/Jota nie blokuje kodów EAN-13,
          w raporcie kasowym, przy ustawieniu "Dostawcy z odbiorcami"=Nie,
          wpisanie w pole odbiorcy kropki przełącza na bazę dostawców, dwie
          kropki na bazę zleceń (np. .ACTION, .TURBO-SOFT, ..SZEF, ..BANK).
          Na rejestrze VAT (opcja F.C) w podsumowaniu pokazano upusty/vat.
=================================================================== 28-11-o3
TKB 0.51: W katalogu ROK-2003 należy założyć zbiory TFK.000 i/lub
          TFX.000 (lub z innym rozszerzeniem) i w pierwszym wierszu
          każdego z nich podać ścieżkę dostępu do odpowiedniego planu kont:
             \TFK\ROK-2003\PLANKONT.TFK   lub
             K:\DANE-03\PL-2003.TFK       a dla TFX.000:
             \TFx\3-TurBo\PlanKont.pFx    lub coś podobnego na przykład
             ROK-03\PLANKONT.PFX          gdy !KB! , !FX! i ROK-03 są razem.
=================================================================== 25-11-o3
THD 8.64: Obsługa czytników kodów kreskowych włączona w opcji F.A.
          W paragonach pozwala zawsze sprzedać do zera ('*' w nast.poz.).
TFX 1.10: Tłumaczy spis dostawców.trz jako dostawcy.pfx (jeśli potrzeba)
          oraz nabywcy.trz jako nabywcy.pfx (jakby co obsługa w opcji B).
          Jeśli ktoś w międzyczasie założył sobie dostawców i nabywców to
          musi zmienić rozszerzenia z trz na pfx bo inaczej jest błąd 100.
          Reorganizacja chodzi rozsądnie szybko. Można robić "4" z "5".
=================================================================== 24-11-o3
TFK 14.1: Wszystkie opcje naliczające odsetki obsługują stopy ułamkowe.
          Nie gubi się już ostatni wiersz ze stopami podczas odczytu P.%.
          Od dziś naliczamy odsetki nawet za jeden dzień zwłoki.
          Umie sobie założyć zbiór DOSTAWCY.TFK, który może być używany
          do starych poleceń przelewu, not, wezwań i potwierdzeń sald.
TFX 1.09: Punktowanie obsługuje pełną głębokość łączenia (jak w C.A),
          omija niepotrzebne zapisy, ogranicza liczbę komunikatów.
          Pozwala wchodzić do opcji A i przeglądać zbiory łączone z kilku.
          Lista podpowiedzi lokalizacji może być przygotowana w LOKAL.TXT.
          Łączenie nie sygnalizuje powtórzenie księgowania pod tym samym
          numerem dowodu w różnych miesiącach (TPK ReSeTu tak eksportuje).
          Polecenie księgowania chodzi także dla ostatniego dowodu.
          Przyśpieszona analiza punktowania tak z 10 razy.
          Tak jak w TFK można używać ułamkowych stóp odsetkowych.
          Potwierdzenia sald tylko niezerowych czasem drukował zerowe.
          Reorganizacja radzi sobie teoretycznie z dużymi zbiorami,
          w praktyce na posortowanie czeka się do ... wieczora.
THD 8.63: Doszła opcja informowania o wystawionych fakturach.
          Na razie w formacie FaktorHH (Handlowy-Heller SA).
TKB 0.50: Uruchomiona nowa obsługa zbiorów (prawa typu Share), !KB!\STOP
          (technologia wyłączania użytkowników programu w dużej sieci),
          kontrola zdefiniowania drukarki przed rozpoczęciem pracy,
          nowe sterowniki drukarki i definicja stanowiska komputerowego,
          nowa strona tytułowa oraz efektywniejsze procedury wewnętrzne.
=================================================================== 20-11-o3
TFK 14.0: W większości syntetyk można już ustawić konta, dla których
          należy wyliczać PerSaldo. Trzeba je wpisać do SETUP\PerSaldo
          w pierwszym wierszu np.:   130;820
TFX 1.08: Uruchomiona opcja wprowadzania lokacji.
          Zmieniona metoda importu dokumentów z formatu DFK.
          W opcji A wytrzymuje przeskok o więcej niż 10.000 dekretów.
          W opcjach D (dziennik i PK) drukuje także ostatni dowód.
          Uruchomione też zostały odsetki ułamkowe więcej niż 20 zapisów.
          Potwierdzenia salda z wyłączeniem zerowych. Oszczędność papieru.
          Można już w opcji A znowu podglądać zbiory duże, ale nie da się
          ich poprawiać ani uzupełniać (chyba, że w SETUP.#FX zZbiór=Tak).
=================================================================== 17-11-o3
TFX 1.07: Nie wykonuje kopii lokalnej zbioru rocznego za każdym razem.
          Pozwala wyjść z opcji A także gdy nie podano nazwy zbioru.
          Polecenie księgowania źle obsługiwało niektóre wielkości zbiorów.
          W katalogu !FX!\HELPY są dwa zbiory: us.% i p.% - polcam uwadze.
THD 8.62: Zmniejszyłem bufory w opcji J.D. Chodzi jak należy.
TFK 12.9: Opcja GGA pozwala wprowadzać 4.cyfrowe liczby dni.
=================================================================== 13-11-o3
TFK 12.8: Edytor stóp odsetkowych H.D nie robi psikusów.
          Dostawiono dodatkowy warunek analizy rozrachunków G.A.
=================================================================== o8-11-o3
TFX 1.06: Latin-II czyli TFX w okienku Windowsa, automatyczna
          weryfikacja planu kont po zmianie wpisu do rejestru vat.
=================================================================== o6-11-o3
TFK 12.7: Poszerzono możliwości opcji związanych z poleceniami przelewu.
          Obecnie obsługiwana jest baza większa niż 4000 dostawców,
          a dokładnie - dowolnie duża, przy czym w opcji H.H następuje
          sortowanie kontrahentów, wszelkie podglądy są czytelniejsze.
          Doszedł nowy sterownik HP-6L-78 obsługujący polecenia przelewu.
THD 8.61: Czasami wydruk faktury w wersji 8.60 kończył się błędem 207
          "Invalid floating point operation". Obsługa ekranu, pełnego lub
          w okienku, (klawiatury) w standardzie Latin-II działa bez zarzutu.
          Dobrze jest sprawdzić czy zainstalowane oprogramowanie pod prawym
          Altem ma polskie w mazovii (plkvga/k8) czy w latinie (windows).
TAE 3.47: Latin-II - na ekranie i klawiaturze - pozwala na pracę w okienku.
=================================================================== 34-1o-o3
THD 8.60: Wersja drukująca dokumenty (8.58 blokowała tę funkcję).
TAE 3.46: Wersja październikowa.
TFX 1.05: ~F3~ na polu z nazwą zbioru rocznego w opcji F.C (punktowanie)
          uruchamia przy najbliższym zestawieniu odświeżenie zbioru rocznego
          na dysku lokalnym (analityka pokaże odświeżone dane).
=================================================================== 29-1o-o3
TFK 12.6: Może warto zrobić kilka wpisów pod jednym numerem w #\#.#
THD 8.58: To samo i dodatkowo godzina jest ściągana z serwera.
=================================================================== 27-1o-o3
TKW 2.10: Zbiór -KSIEGI-\6 lub podobny zmienia długość analityki
          z 5 na 6 znaków (bez obcięcia pierwszej cyfry).
=================================================================== 23-1o-o3
TFX 1.04: Punktowanie zapisuje informacje do zbioru 2003, 10 i 10-xx.
          Przy czym zbiory 10 i 10-xx mogą się znajdować w podkatalogu:
             ROK-2003\2003.DFX, ROK-2003\10.DFX i ROK-2003\10\10-KASA7.DFX.
          Ponieważ zbiory mają zmieniane wyłącznie treści operacji więc
          pozwoliłem sobie zachowywać oryginalne daty i godziny zbiorów.
          Dzięki temu w sieci nie jest wykonywane ponowne ściąganie zbiorów
          na dyski lokalne (C:\WINDOWS\TEMP). Podczas punktowania można
          poprawiać treść jednego dekretu lub zaznaczyć ich kilka i wtedy
          dopisać na końcu faktor punktujący '*A0' lub coś podobnego.
          Klawiszami ~F4~ i ~F5~ ściągamy do poprawiania treść pierwszej lub
          ostatniej transakcji, klawiszem ~Tab~ można przeskoczyć na dół.
=================================================================== 22-1o-o3
TFX 1.03: Doszła opcja analizująca łączenie C.B. Dobrze jest jej
          nie przeszkadzać, po prostu, naciśnięcie klawisza anuluje
          analizę kolejnego zbioru, brak wtedy pełnego opisu.
          Poza tym uruchomiono punktowanie, mnie się podoba, a wam ?
          No i najważniejsze: zbiory !pracuje są w # więc szybciej uruchamia
          się TFX, łatwiej archiwizować w locie, zbiory do zestawień są
          kopiowane na dysk lokalny więc drugi raz szybciej wchodzi,
          no i traffic w sieci mniejszy, generalnie powinno chodzić lepiej.
=================================================================== 15-1o-o3
THD 8.57: W katalogu z danymi jest zbiór konfiguracyjny ...\SETUP.#HD
          Można go będzie obsługiwać wyłącznie z poziomu programu,
          ponieważ na końcu będzie zawierał certyfikat autentyczności.
          I mimo, że będzie prymitywnym zbiorem tekstowym będzie bezpieczny.
          Póki co, wystarczy w nim wpisać dwa wiersze:
             KZwrot.00? = Kwota korekty
             KDopla.00? = Kwota dopłaty
          Aby użytkownicy 000, 001, ..., 009 mieli na fakturach korygujących
          takie właśnie napisy zamiast "DO ZAPŁATY" czy "DO ZWROTU".
=================================================================== 14-1o-o3
TKW 2.09: Wersja 2.08 była, ale się zmyła. Teraz jest 2.09.
=================================================================== o7-1o-o3
TFX 1.02: Opcja F.E pokazuje wszystkie transakcje (była tylko ostatnia).
          Opcja D.E pokazuje faktury płacone w ratach i nadpłacone.
TKW 2.08: Import danych z czynszów lub kosztów zapisywał czasami, zamiast
          konta, imię i nazwisko czynszowników. Poprawione. Do weryfikacji.
=================================================================== 10-1o-o3
TFK 12.5: Dowolna liczba stóp odsetkowych, w katalogu HELP zbiory %.
          W opcji A w numerze dowodu zawołanie listy jest skuteczne.
=================================================================== o9-1o-o3
THD 8.56: Poprawione zwalnianie numerów dowodów w fakturowaniu.
=================================================================== o8-1o-o3
THD 8.55: Zbiór FIS\TERMAL.000 zawiera "2:FT99313987 22 7 0 3",
          przy czym "2" oznacza COM2, ":" oznacza, że na drukarkę fiskalną
          zamiast odstępu ma iść dwukropek między symbolem indeksu a jego
          nazwą (standardowo FIS\TERMAL.000 ma "2 FT99313987 22 7 0 3"),
          potem idzie logo fiskalne i pierwsze 4 stawki podatkowe.
=================================================================== o7-1o-o3
TFX 1.01: Wydłużona lista rozrachunków w opcji A do 5 tys.pozycji.
TKW 2.07: Dodatkowe pole KontoFK podczas eksportu zapłat do Czynszy.
=================================================================== o6-1o-o3
THD 8.54: W nagłówku dowodów magazynowych pod literą "f" jest NIP,
          stopka została wydłużona do 30 wierszy. Dodatkowo wydruki 3 i 4.
=================================================================== o4-1o-o3
TST 3.62: Nowy wygląd i diagnostyka zgodnie z pozostałymi programami.
=================================================================== o2-1o-o3
TKW 2.06: Podczas przeciągania czynszów i kosztów do księgowości wspólnot
          TKW potrafił sortować plany do 658 kont (w tym powtórzenia),
          teraz potrafi sortować plany do 4.265 różnych kont.
          Nowa wersja obsługuje nową wersję TFK i dlatego ma zmieniony
          plik uruchamiania XIEGI.EXE zamiast KSIEGI.EXE.
TFK 12.4: Opcja H.H (ewidencja dostawców) obsługiwała dotąd 4.000
          dostawców w nieposortowanej bazie danych. Obecnie ograniczenie
          wynosi 32.767 dostawców przy czym przy pierwszym uruchomieniu
          dostawcy są sortowani więc podglądy ~F4~ i ~F5~ są czytelniejsze.
          Baza DOSTAWCY.TFK jest użyteczna podczas wystawiania poleceń
          przelewu, ale także przy drukowaniu potwierdzeń salda, wezwań
          do zapłaty czy not odsetkowych.
          Opcja A została uzupełniona o kontrolę poprawiania dokumentów.
          Pozostanie w nagłówku dokumentów (spowodowane na przykład
          zamkniętym okresem) nie pozwala na powtórny zapis zbioru.
=================================================================== 30-o9-o3
THD 8.53: FIS\TERMAL.003 musi zawierać port com, numer unikatowy i
          4 pierwsze stawki np: "2 FT99313987 22 7 0 3", dopuszcza się
          do pracy drukarki, których odpowiedź jest w pełni zgodna z zapisem
          w zbiorze FIS\TERMAL.... (numery użytkownika od .000 do .197).
          SETUP\WZ może mieć wpisane "5" - wtedy na WZ są podsumowania.
TCF 8.53: Doszły dwie opcje obliczające marżę sprzedaży z uwzględnieniem
          ceny specjalnej - gdy w sklepie ewidencja w cenach sprzedaży.
=================================================================== 29-o9-o3
TFX 1.00: Wersja wyłapująca potencjalne kolizje w dużej sieci.
          Dzienniki ustawowe zamykają okres dla wersji beta.
          Wszystkie ważne funkcje życiowe zostały zweryfikowane.
          Od teraz powinno wszystko chodzić poprawnie.
=================================================================== 25-o9-o3
TFK 12.3: Okazało się, że nie chodzi o Windowsa XP, ale o nowe wersje
          klienta 32.bitowego. Szybkie otwarcie, zapis, zamknięcie i ponowne
          otwarcie tego samego lub nawet innego zbioru jest nieprawidłowe.
          Dlatego zaistniała potrzeba spowolnienia niektórych zadań.
=================================================================== 22-o9-o3
TFX 0.99: Rozliczenie kosztów obsługuje do 3000 kont (dotąd 1750).
TFK 12.2: Wydaje się, że nie można liczyć na poprawienie Windowsa XP
          czy 2000 (ME), pozwala on, niestety, na wielokrotne otwarcie
          tego samego zbioru przez wielu użytkowników - mimo ogranicznia
          typu "exclusive mode". Ale tę schizofrenię Windowsa XP/2000/ME
          da się obejść. Stąd nowa wersja, która zawiera to obejście.
          Dodatkowo zmieniona opcja M.C (proszę używać klawisza ~F4~).
=================================================================== 20-o9-o3
THD 8.52: W opcjach F.D i F.E można podyktować walutę (~F6~ = EUR ).
          Jak w ostatnim, 4, wierszu wpisać || i adres do korespondencji
          to nie pokaże się to w nagłówku faktury ale jako pierwsza uwaga.
          Założenie zbioru...\SETUP\FA-PSS powoduje wypisanie w podsumowaniu
          obok "RAZEM" także wartości przed rabatem i wartość rabatu.
          W opcjach F.A oraz A.A można już znowu zakładać nowe indeksy.
=================================================================== 18-o9-o3
TFX 0.99: Księgowanie raportów kasowych i bankowych oraz
          wstępnie uruchomione dzienniki ustawowe - koniec wersji beta.
          Polecenia księgowania sumują prawidłowo dokumenty.
          Opcja ustawienia komputera umożliwia więcej i szybciej.
          Kosz obsługujący listy i zestawienia jest w C:\WINDOWS\TEMP.
=================================================================== 14-o9-o3
THD 8.51: Dodatkowe ustawienia i inne możliwości w opcji M.
=================================================================== 12-o9-o3
TFX 0.98: Uruchomione potwierdzenia sald. Kilka innych drobiazgów.
=================================================================== 10-o9-o3
TFK 12.1: Pozdrowienia dla Ossolineum (regulowany kursorek)
          oraz dla Jadzi (punktowanie vs rejestry vat).
TAE 3.45: Poprawiona obsługa polskich liter (Latin z klawiatury).
THD 8.50: J.w. + możliwość przerwania gdy zablokowany dostęp do zbiorów.
=================================================================== o9-o9-o3
TFX 0.97: Syntetyki mają krótsze opisy z lewej i dłuższe z prawej.
          Uruchomiona klawiatura w standardzie Latin II (C.P.852).
=================================================================== o4-o9-o3
TFK 12.0: Poprawiona kontrola podwójnego uruchomienia (komunikat
          "szukaj na pasku zadań"), pliki !pracuje zostały przeniesione
          do podkatalogu #, prześpieszenie pracy w sieciach wynika stąd,
          że podczas tworzenia podpowiedzi ~F4~ oraz raportów i zestawień
          TFK korzysta z lokalnego dysku C zamiast z sieciowego.
TAE 3.44: Nowa, wrześniowa wersja lepiej zarządza zasobami sieciowymi.
=================================================================== o2-o9-o3
TFX 0.96: Poprawiona analityka walutowa (podsumowania).
          Nowa opcja to syntetyka walutowa.
=================================================================== 28-o8-o3
TST 3.61: Poprawione procedury otwierania baz danych pozwalają
          drukować dokumenty OT i LT.
=================================================================== 24-o8-o3
TKW 2.04: Wyłączone przeciąganie danych w opcji A.
=================================================================== 21-o8-o3
TKW 2.03: Poprawiony został wydruk bilansów dla więcej niż 0 kopii.
THD 8.37: Załóż zbiór ...\SETUP\Nazwa1 aby THD nie przechodziło do
          pola cena lecz zostało w polu nazwa.
          Załóż zbiór ...\SETUP\F4zCena1 aby THD przeglądał plan indeksów
          w poszukiwaniu ceny nr 1 na podglądzie ~F4~, chodzi wolniej.
=================================================================== 19-o8-o3
TFX 0.95: Instalator I.F przygotowuje druki not i wezwań.
          Dokładny opis można uzyskać w opcji I.A pod literą I.
          Opcja F.A (analiza rozrachunków) ma powiększone 5 razy
          pomocnicze tablice co powinno przyśpieszyć analizę.
=================================================================== 11-o8-o3
TFX 0.94: Uruchomiono obsługę wszystkich opcji K (kasa/bank).
          Dodano koszty upomnienia w wezwaniach do zapłaty z odsetkami.
=================================================================== 17-o7-o3
THD 8.36: Eksport faktur zaopatrzony został w podmianę liter MC
          na numer miesiąca w wierszu zawierającym standardowo
          []f;[]2003  ( teraz można użyć dla eksportu wersja "0" []f;[]-MC ).
=================================================================== 17-o7-o3
TFX 0.93: Dodano raport z łączonych zbiorów.
=================================================================== 14-o7-o3
TFX 0.92: Łączenie dostało bardzo restrykcyjną kontrolę.
          Zestawienia E przyśpieszyły gdy wybrano jedno konto.
=================================================================== 10-o7-o3
TFX 0.91: Opcja H.A oraz H.B została wstępnie zdiagnozowana na kontach
          25.znakowych, są nowe druki by pomieścić więcej informacji.
          Po ustawieniu czy tylko zaległości czy też odsetki albo tylko
          odsetki można w opcji H.B (dostatecznie długo wciskając ~Tab~)
          wejść w edytor dokumentów (NOTN, NOTT, NONT).
==========+======================================================== o8-o7-o3
TFK 11.8: | Zestawienia i listy ~F4~ są lokalnie buforowane w C:\{-kosz-}.
THD 8.35: | Katalog C:\{-kosz-} jest automatycznie tworzony przez programy.
          | A wszystko to by ograniczyć ruch w i tak zapchanych sieciach.
==========+======================================================== o5-o7-o3
THD 8.34: Przywrócona została kontrola stanu drukarki dla Lpt1, Lpt2.
TFK 11.7: Kontrola przed wysłaniem na drukarkę każdego znaku pozwala
          pracować w DOSie (6.22, 7.00, 7.10), w Windowsie (95, 98, ME, NT,
          2000 i XP), na drukarkach lokalnych (Lpt1), mapowanych (Lpt2)
          oraz sieciowych ("\\192.168.0.1\HP", "\\SDI\HP 6L PCL").
=================================================================== o3-o7-o3
TFK 11.6: Port drukarki do 30 znaków.
=================================================================== 29-o6-o3
TST 3.60: Nowa wersja całkowicie zmieniona i poprawiona.
TRZ 2n61: Jak wyżej.
TFX 0.90: Uruchomione opcje naliczania odsetek i kilka innych drobiazgów.
=================================================================== 27-o6-o3
TFX 0.80: Dziennik korzysta z C:\{-kosz-}, Lista łączenia do 1500 zbiorów.
          Import danych ze zbiorów TXT potrafi sprzedaż (F*, S*) oraz zakup.
TFK 11.5: Import danych ze zbiorów TXT potrafi sprzedaż (F*, S*) oraz zakup.
=================================================================== 23-o6-o3
TFX 0.74: Dzienniki i polecenia księgowania można ograniczyć od-do.
          W poleceniu księgowania konto winien przyklejone w prawo.
          Nawet jak w kolejnych dowodach jest identyczny numer faktury
          to TFX drukuje jako kolejne pozycje w rejestrze VAT. Podsumowania
          w rejestrach VAT nie gubią dwóch pierwszych liter opisu.
          Dziennik jest lokalnie buforowany, chodzi szybciej.
TFX 0.73: Przesuw numerów dowodów radzi sobie z numerami dziwnymi
          to znaczy potrafi przesunąć dowody od 1 do 250 o 38010000.
=================================================================== 21-o6-o3
TRR 1.90: Wersja zupełnie nowa. Ale do weryfikacji, prawdopodobnie
          może mieć problemy z nowymi indeksami.
=================================================================== o8-o6-o3
TFK 11.3: W opcji I.A pole ~Nowy symbol~ jest od razu zapisane,
          więc zakładanie nowych kont jest zdecydowanie ułatwione.
THD 8.33: Tuż przed wydrukiem paragonu otwiera się szuflada.
=================================================================== o6-o6-o3
TFX 0.66: Uruchamia się na dowolnej liczbie stanowisk.
=================================================================== o5-o6-o3
TFK 11.2: Opcja GGA widzi dekrety z minusowymi kwotami jako zapłaty.
=================================================================== 30-o5-o3
TFX 0.65: Zlikwidowałem trochę zabezpieczeń sieciowych nadmiarowych.
          Usunąłem błąd wyrzucania drugiej strony na wydrukach.
=================================================================== 27-o5-o3
TFK 11.1: Pojawienie się poszarpanych ramek po prawej stronie od
          głównego menu oznacza, że windows nieprawidłowo Wam skonfigurował
          polskie litery na klawiaturze i na ekranie w swoim standardzie.
          Oznacza to, że co prawda, korzystając z prawego Alta, dostaniecie
          polskie litery, ale tylko na ekranie, na wydrukach będą robaczki.
          Dlatego odradzam namawianie mnie na poprawienie tego fragmentu,
          doradzam każdorazowe, prawidłowe ustawienie stron kodowych dla
          trybu znakowego, proponuję COUNTRY=31,,WINDOWS\COMMAND\COUNTRY.SYS
          pozostałe zapisy z autoexeca i config.sysa dotyczące stron EGAPL
          i innych chorych pomysłów skasować. Poprawiona z lekka opcja GGA.
=================================================================== 27-o5-o3
TFK 11.0: Niektóre sieci nie radzą sobie z dużą liczbą otwieranych
          szybko (i jeszcze szybciej zamykanych zbiorów). Eksperyment
          wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń na zakładowy plan kont
          nie powiódł się, obecna wersja nie już tych zabezpieczeń.
          Przypominam, że pod Novellem należy oflagować zbiory w katalogu FK
          natomiast w Lantasticu wyłączyć funkcję share na serwerze.
          W innych sieciach nie ma żadnej z tych funkcji więc nic nie robić.
=================================================================== 27-o5-o3
TAE 3.42: Zapraszam do przemyśleń na temat sprawozdań z pozabilansowych
          zapisów w walutach obcych, proszę obejrzeć przykład Z-EUR.
          Wersja niesieciowa nie pokazuje robaczków za dzisiejszą datą.
TFK 10.8: Wersja niesieciowa ... to samo dla TFX 0.64, TKW 2.02 i THD 8.32.
=================================================================== 25-o5-o3
TAE 3.41: Wewnętrzne poprawki organizacyjne, wersja czerwiec'2003.
TFX 0.63: Dodatkowe klawisze funkcyjne w opcji A (opis pod klawiszem ~F1~).
          Klawisz ~F3~ zmienia opis na "Okno", dochodzi ~F9~ jako "Oblicz".
TKW 2.01: Jak wyżej, poprawiona obsługa ekranu i drukarek, czerwiec'2003.
THD 8.31: Jak wyżej, czerwiec'2003.
=================================================================== 21-o5-o3
Jeżeli programy zabierają cały czas procesora (co ma miejsce w Win 95 i 98,
to założenie zbioru SETUP\WIN9X.003 lub z innym odpowiednim rozszerzeniem
(każde stanowisko może być ustawione osobno) obniża zajętość do poniżej 5%.
Uruchomienie programów z parametrem 00 uruchamia dodatkową diagnostykę.
W trybie diagnostycznym wydruki mają w nagłówku nazwy zbiorów opisujących,
przy pojawianiu się każdej ramki widać jej nazwę, przy niebezpiecznym
zbliżaniu się do granicy pamięci na stosie widać wykorzystanie stosu.
=================================================================== 20-o5-o3
TFK 10.7: Wersja 10.6 była zła, teraz jest lepiej, nowe ustawienia!
TKW 2.00: Wersja zgodna z CZK'2003. Nowe rozwiązania na drukarki (np.: USB).
          Opisana już jako TKW'2003. Zmieniona grafika, poprawiony wygląd...
=================================================================== 19-o5-o3
TCF 8.30: Częste awarie drukarek fiskalnych wymusiły weryfikację
          ufiskalnienia ostatnio wystawionego paragonu, wystarczy ~Enter~.
THD 8.30: Jeżeli w opcji F.A na polu numer faktury naciśniemy ~Tab~
          lub ~F3~ to możemy znienić plik faktur. W tym momencie, jeżeli
          mamy przeczucie, że wybrany plik jest niepoprawny to naciskając
          ~F3~ (~Tab~) możemy sprawdzić poprawność pliku, naprawiając go.
          W opcji M.D możemy zdefiniować dowolne urządzenie drukujące.
          Powinno chodzić także na drukarkach USB ale pod warunkiem,
          że używają języka PCL (o co trudno w tanich drukarkach).
=================================================================== 12-o5-o3
TFK 10.6: Analiza rozrachunków, noty, wezwania chodzą już według dat.
          Poprawione zostało ustalanie (i drukowanie) nazw kont.
=================================================================== o7-o5-o3
                                 Wyobraźmy sobie program w Pascalu:
Var T, P: Text;  { T będzie uchwytem do zbioru tekstowego }
                 { P natomiast do urządzenia drukującego }
 S: String[200]; { S typowy łańcuch znaków, linia tekstu }
BEGIN { startujemy }
  Assign(T,'DRU-TEST.PAS'); { przywiązujemy T do pliku }
  Reset(T);                 {  i otwieramy do czytania }
  Assign(P,'\\192.168.0.1\HP Laser 6L'); { wiążemy P do byle czego }
  Rewrite(P);                            {  i otwieramy do zapisu  }
  Repeat         { powtarzaj }
    Readln(T,S); { przeczytany wiersz tekstu S z pliku T }
    Writeln(P,S) {  zapisz do urządzenia związanego z P  }
  Until EoF(T);  { aż osiągniesz koniec T - End of File  }
  Close(T); { Zamknij plik T }
  Writeln(P,^L); { do urządzenia P wyrzuć jeszcze wysuw strony }
  Close(P)      { i zamknij, żeby Windows rozpoczął drukowanie }
END. { i to by było na tzw. tyle }
Jeszcze do tego parę słów komentarza. Po pierwsze - program powyższy można
          uruchomić w kompilatorze Borland Pascal 7.0 , Turbo Pascal 7.0 ,
          ale także w 6.0 , 5.5 , 5.0 , 4.0 , a nawet 3.0 - a zatem można
          tę metodę wykorzystywać do wszystkich programów sprzedawanych
          przez firmy OLIMP, RESET, TurBo-Soft, także starej FK TurBo-FK.
          Po drugie urządzenie P może mieć dowolną nazwę, nawet taką jak
          widać, czyli można obsługiwać print-serwery sprzętowe.
          Po trzecie stawiam niniejszym pomnik Firmie Borland ale także
          Firmie Microsoft, które w 1983 roku (TP 3.0, MsDos 3.10) umiały
          przygotować rozwiązania, do których my dopiero teraz dojrzewamy.
=================================================================== o6-o5-o3
Od dziś programy mają "cofnięte" datowanie na luty'2003 aby można
było zainstalować je w firmie Natura Tour, czekam na podziękowanie.
TFX 0.62: Analityka uzupełniająca pokazuje konto przeciwstawne
          i źródło pochodzenia, może pokazywać:
          a - atrybut konta,    K - kurs waluty,   k - kwota w walucie,
          L - lokalizacja,      p - konto przeciwstawne,    w - waluta,
          Z - zbiór oryginalny, z - źródło pochodzenia.
=================================================================== 28-o4-o3
THD 8.28: W opcji G.F zdefiniowano 4 dodatkowe eksporty faktur.
          Ale czytane są one tylko przez TFX z kursem waluty itd.
=================================================================== 25-o4-o3
TFK 10.5: Przetestowane i chodzi bez zacięć w wersji sieciowej.
TFX 0.61: Podsumowania w analityce walutowej.
=================================================================== 24-o4-o3
TRZ 2.60: Eksport dokumentów do TFK/TFX uwzględnia datę faktury.
TFX 0.61: Import z TRZ widzi datę faktury.
          Opcja C.C eksportuje dane w trybie tekstowym do "Budżet Pro".
=================================================================== 17-o4-o3
THD 8.27: Na każdej fakturze mogą być zapisane bieżące kursy walut.
          Pole nazywa się '$' ale wypisuje wyłącznie kursy z plików KURSY-x.
          Za to na przeliczonej fakturze na podsumowaniu netto/brutto
          widnieje kurs waluty przypisany do faktury.
TFX 0.60: Opcja D.C (polecenie księgowania) drukuje pełną wielkość pól.
          Opcja A pamięta ostatnio używane waluty i kursy walut.
=================================================================== 14-o4-o3
TFK 10.4: Opcja H.L importuje z THD kompletny opis wszystkich odbiorców
          do pomocniczego zbioru ROK-2003\DRUKI\ADRESY.TIE, z którego
          korzystają opcje potwierdzenia salda i emisji not odsetkowych.
          W zbiorze ROK-2003\DRUKI\ADRESY.TIN wpisujemy w dwóch wierszach
             201-                         czyli symbol konta syntetycznego
             \THD\ROK-2003\ODBIORCY.ODB   czyli nazwę zbioru z odbiorcami.
          Opcja J.A po naciśnięciu klawisza ~F3~ pozwala importować dane
          w formacie SAP opisane w TFX w opcji I.A pod literą J.
=================================================================== 13-o4-o3
TFX 0.56: Opcja J.A - import ze zbiorów nowego formatu, opisane w
          opcji I.A pod literą J. Do testów potrzeba trochę czasu.
=================================================================== o8-o4-o3
TKW 1.99: Opcja E została nieco zmodyfikowana, jeśli termin nie był
          wpisany to automatycznie dostaje datę dekretacji jako termin.
          Eksport zapłat wykonywany jest dla subkont wszystkich kont,
          których analityka (głębsza o 6 znaków) zostanie znaleziona
          wśród naliczeń (po stronie winien na dowodach od 700 do 800).
TFX 0.55: Opcja F.E - płatności bieżące jest już gotowa.
THD 8.26: Podczas eksportu faktur jak okaże się, że symbol klienta
          jest identyczny z jego kontem (na przykład ktoś ma 201-001)
          to podczas uzupełniania planu kont do pola skrót przenosi się nip,
          dlatego należy stosować skrócone symbole (np. 001).
          Wtedy do skrótu przenosi się początek nazwy, chyba, że opis
          zawiera krótką formę (np. PPHU "Clinico" S.A.) - wtedy to skrót
          będzie zawierał tę krótką nazwę. Uwaga na myślniki na 12 znaku.
=================================================================== o4-o4-o3
TFX 0.54: W analityce (opcja E.E) pokazuje się opis konta zgodnie
          z ustawieniami w opcji I.B. Wyrównano rejestry VAT (opcja D.D).
=================================================================== o3-o4-o3
TAE 3.40: Poprawiona funcja obsługi oszczędzania zasobów w Windows'9x.
          Dla tych systemów (i tylko dla nich) należy stworzyć SETUP\Win9x.
          Przypominam, że zmienne DT (data), DP i DK (pocz. i końcowa) są
          pamiętane globalnie w programie i wykorzystanie ich w formularzu
          gwałtownie przyśpiesza wielokrotne wołanie poprawianego arkusza.
          W sekcji [Start] używamy po prostu ZapytajD("Podaj datę",DT).
=================================================================== 31-o3-o3
TST 3.53: Opcje G działają także, gdy brak praw dostępu do \TIE.
TRZ 2.55:
=================================================================== 29-o3-o3
TKW 1.98: Zupełnie lepsza wersja - szczególnie jeśli chodzi o opcję B.
TFK 10.3: Podgląd ~F3~,~F4~ i ~F5~ w opcji A nie powodują efektów ubocznych.
=================================================================== 28-o3-o3
TFX 0.53: Nowa opcja F.D 30,60,90,... zweryfikowana pozytywnie.
          W podglądzie wprowadzanych pozycji do rejestru VAT można wyłączyć
          oznaczone '*' (do skasowania) tworząc zbiór SETUP\VatBezGw.usr.
          W opcji A wybór kwalifikacji vat ze stawką 0 lub zw. klawisz [+]
          zachowuje symbol konta z poprzedniego dekretu, nie podkłada 222/?.
          W opcji A podgląd na rozrachunki ma wydłużony nr faktury do 20 zn.
          więc zamyka rozrachunki dla długich numerów, poprawiony został też
          wygląd i ściąga długie z rozrachunków. Dla transakcji złotówkowych
          nie wchodzi potem do tabelki rozliczenia różnic kursowych.
=================================================================== 27-o3-o3
THD 8.25: Drukarki fiskalne chodzą zgodnie z ustawą o urządzeniach
          fiskalnych, która nakazuje liczyć PTU od każdej pozycji paragonu
          i sumować na końcu całość podatku. Natomiast raport dobowy liczy
          PTU od sumy sprzedaży według każdej ze stawek i to w całym dniu.
          Dla odmiany programy liczą zgodnie z ustawą o PTU, która każe
          liczyć podatek od sumy wartości sprzedaży według każdej ze stawek
          w ramach paragonu (faktury) czyli jeszcze inaczej. Dodatkowo od
          1 stycznia 2001 drukarki z nową homologacją mają obowiązek
          sprawdzać czy iloczyn ilości i ceny jest zgodny z wartością.
          Stąd rozjazd między wartością paragonu w komputerze i w drukarce,
          na przykład towar w cenie brutto 1,29 (netto 1,06) gdy ilość=2
          daje wartość netto 2,12 (brutto 2,59 - a dokładnie 2,5864) więc
          przy próbie wysyłki do drukarki do tej pory liczona cena 2,59/2 =
          1,30 (dokładnie 1,295) okazywała się o grosz wyższa od założonej.
          Obecnie liczone jest 2,5864/2 = 1,29 (dokładnie 1,2932).
          Pozbycie się zaokrąglania po drodze pozwala lepiej dopasować ceny,
          ale ostateczna wartość równa 2*1,29 = 2,58 jest mniejsza od
          liczonej w cenach netto wartości paragonu w komputerze.
          Rozwiązaniem jest oczywiście przejście tak z cennikami jak i
          fakturami/paragonami na ceny brutto (w opcji MB).
          Pamiętać należy, że oczywiście podatek odprowadza się według
          rejestru VAT a nie raportów dobowych. Bo minister od PTU jest
          ważniejszy od dyrektora departamentu od urządzeń fiskalnych.
    Ważne ! W związku z problemami ze zmieniającą się znienacka stawką PTU
          na niektórych paragonach, wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie
          na odczyt stawek podatkowych z drukarek posnet, jeśli pierwsza
          odczytana stawka jest inna niż 22 to THD ponawia próbę odczytu.
          Poprawnie liczone są marże liczone w opcji A i B.A gdy ustawić
          cenniki w cenach brutto lub nie i magazyn w cenach brutto lub nie.
=================================================================== 26-o3-o3
TFX 0.52: Nowa opcja F.D 30,60,90,...
=================================================================== 20-o3-o3
TKW 1.97: Odliczanie się zaczęło, całkiem nowa opcja B.
=================================================================== 19-o3-o3
TFK 10.2: Wydanie drugie - poprawione.
TFK 10.1: WSZYSTKIE OPCJE zostały zweryfikowane pod kątem używania
          zbiorów z planem kont. Teoretycznie, pomimo braku pewnych funkcji
          współdzielenia zasobów, program powinien chodzić w sieci Windows.
          Rozumieć to należy także w ten sposób, że dopóki nie zweryfikuje
          się poprawności pracy programu to jest duża nadzieja na poprawne
          działanie programu, ale jeszcze większa będzie dla wersji 10.2.
=================================================================== 17-o3-o3
TKB 0.44: Opcja D.A dopuszcza ścieżki do katalogów do 80 znaków,
          Wiersze zbioru Spis-zb.#KB mogą mieć nawet 200 znaków.
=================================================================== 14-o3-o3
THD 8.24: Poprawiono obsługę wyświetlacza w drukarce Posnet Termal.
          Drukarki fiskalne mogą być na dowolnym wejściu od 0, dotąd od 151.
TFX 0.51: Pracuje pod windowsem xp i dosem 6.22 w przeciwieństwie do 0.50.
=================================================================== 12-o3-o3
TST 3.52: Skasowane środki są już ostatecznie kasowane (w 3.51 było źle).
THD 8.23: Podgląd na plan IN-ARCHI i ściąganie z archiwum jest O.K.
          Załóż plik SETUP\F4zCena1 - podgląd na indeksy ma dopisaną cenę 1,
          załóż plik SETUP\F4zWolne - podgląd ten zawiera dodatkowe wiersze
          (ew.symbol -  wolne) pokazujące, że między indeksami są dziury.
          W dziennikach pokazuje różne rodzaje indeksów nawet jak ich nie ma
          w pliku SETUP\RODZAJE (dotyczy wyłącznie rodzajów literowych A-Z)
          i (przynajmniej w zakresie od A do Z) pokazuje to alfabetycznie.
TST 3.51: Dopuszczono likwidację środka trwałego w dniu 1 stycznia.
          Przekazanie środków należy robić w dniu 1 stycznia lub 31 grudnia
          a nie (w konflikcie z zasadą ciągłości bilansowej), że likwidacja
          jest 31 grudnia i przyjęcie nowego 1 stycznia (oczywiste, nie ?).
=================================================================== 1o-o3-o3
TST 3.50: Środek trwały przyjęty na ewidencję wraz z częściowym
          umorzeniem w początku roku (powiedzmy w lutym) jest w połowie
          roku częściowo zlikwidowany i na koniec roku przekazany z powrotem
          początkowemu właścicielowi, umorzenia, wyksięgowania i te rzeczy.
TFK xxxx: Import (J.A) wykonywany jest ze zbiorów *.TIE z katalogu,
          gdzie znajduje się FK.BAT, lub w katalogu z danymi bieżącego roku,
          lub !IE! lub !IE!\ROK-2003 lub ..\TIE lub ..\TIE\ROK-2003 lub
          \TIE lub \TIE\ROK-2003 lub w zbiorze ROK-2003\!FK!.#
          w drugim wierszu wpisujemy coś lepszego na przykład P:\KSIEG\TIE
TFX 0.50: Import dokumentów, renumeracja dowodów, zmiany dat, sortowanie.
=================================================================== o2-o3-o3
TFK 10.0: W opcji A klawisz ~F4~ natrafiając na pustą listę nie
          kasuje numeru transakcji (faktury). Oba pola pozostają bez zmian.
          Na ekranie numer wersji opisany jest 10.0a (lub 10.0a+),
          na wydruku widać to jako TFK.10a0. W katalogu głównym TFK
          są dwa zbiory: FK.EXE i FK.BAT, ten drugi z powodu 2000, ME i XP,
          ten pierwszy zabezpiecza TFK przed powtórnym uruchomieniem
          na tym samym stanowisku, teoretycznie można pracować w sieci
          windowsowej, ale niektóre opcje nie pozwalają na pracę sieciową.
=================================================================== 28-o2-o3
TST 3.41: Środek trwały przyjęty na ewidencję wraz z umorzeniem
          pokazuje na zestawieniach (np. FC) zwiększenie wartości umorzenia
          w miesiącu początkowego dowodu OT. Do tej pory kwota ta była
          widoczna w kolumnie umorzenie początkowe, więc zestawienia za
          kolejne okresy wykazywały różnicę między umorzeniem końcowym
          za poprzedni a początkowym za następny okres o te właśnie kwoty.
=================================================================== 27-o2-o3
TFX 0.49: Każdy dowód pamięta nazwę zbioru źródłowego, w którym
          został pierwotnie zadekretowany. Poprawianie takiego dowodu
          w zbiorze nadrzędnym, miesięcznym lub rocznym jest obecnie,
          nie tylko ze względu na ustawę o rachunkowości, niemożliwe.
          Dokumenty należy poprawiać u źródła. Poprawnie wykazywane są
          też, w związku z tym, rozrachunki na podglądzie ~F4~ w opcji A.
=================================================================== 26-o2-o3
THD 8.21: Na starcie z indeksów odsiewane są śmieci.
          Nie wbija się (jak w 8.20) magazyn "x" jako standardowy.
          Wróciła poprawna obsługa paragonów dla drukarek FP-600.
=================================================================== 24-o2-o3
THD 8.20: Faktury proforma (PROF-EUR, PROF-02 lub PROF) nie tworzą
          już dowodu WZ z magazynu "" nr 0 z dnia 1.1.1920 roku.
=================================================================== 23-o2-o3
TFX 0.48: Zmienione zostały odkreślenia w syntetykach (doszła z BO)
          w ustawieniu podsumowań grup na : 3:  : 6: dostajemy to samo jak
          w poprzedniej wersji na : 6: przy ustawieniu na standardowe 3.
=================================================================== 22-o2-o3
TFK C.B5: Liczenie odsetek przesunięte o 1 dzień wstecz, liczy się
          od następnego do ostatniego zamiast od pierwszego do przedostatn.
          Na starych poleceniach przelewu można używać nowych numerów kont
          bankowych (na przykład 11 11112222 3333 4444 5555 ...).
TFK C.B4: Zreorganizowana opcja L zawiera też wyrzucanie sald zerowych.
=================================================================== 21-o2-o3
THD 8.12: 20 dzień każdego miesiąca to dzień świstaka, powtarza się
          średnio 11 razy w roku, pewnie lubicie ten dzień.
          Niewielkie dodatki w związku ze sprzedażą detaliczną.
          Ustawić Magazyn=Brutto, Cenniki=Brutto, Faktury=Brutt,
          wtedy cena 1 wchodzi do PZ, cena E jako specjalna, ogólnie zmiany.
=================================================================== 17-o2-o3
TFX 0.48: Opcja D.C to wydruk polecenia księgowania.
=================================================================== 15-o2-o3
TFX 0.47: Zlikwidowano błąd długich rejestrów vat (powyżej 460 poz.).
          Podpowiada się lepiej data dokumentu. Przypominam, że oczywiście
          jak program ma wpisaną jakąś datę to wpisanie innej z tego samego
          miesiąca nie wymaga pisania wszystkich 6 cyfr, wystarczą 2(dzień).
          W polu opis można wpisać tekst stały (z kropką na początku),
          takie teksty stałe podpowiadają się potem pod klawiszem ~F4~/~F5~.
          Plik ROK-2003\OPISY.TXT można też przygotować ręcznie.
          Podczas dekretacji, będąc w polu Opis, widzimy zaznaczone pole
          Transakcja dzięki czemu wiemy, w którym dekrecie jesteśmy.
          Poprawiony ekran łączenia zbiorów, podczas dekretacji natomiast
          jak używać strzałek w polu opis to widać w tabelce.
          Różnice kursowe księgowane są na konta zapisane w SETUP\KONTA.
=================================================================== 14-o2-o3
THD 8.11: Kiedyś, dawno temu, na początku lat 90 lub nawet pod koniec
          lat 80, kiedy w księgarniach nie było jeszcze książek o Pascalu,
          kiedy nie istniało słowo Clipper, kiedy słowo sieć kojarzyło nam
          się z Novell Netware, kiedy na prośbę "zamknij okno" ktoś wstawał
          i próbował zwalczyć brutalną rzeczywistość drewnianej stolarki
          budowlanej, a ~Alt-F4~ kojarzyło się z nieudaną próbą samobójstwa
          poprzez wykręcenie sobie palców wskazujących obu rąk, ech to były
          czasy, kiedy zaczęliśmy tworzyć aplikacje wspomagające zarządzanie
          firmą, kiedy nie zdawaliśmy sobie sprawy z pełnej kolaboracji w
          uciemiężaniu przeciętnego obywatela przepisami, którym kroku nie
          jest w stanie dotrzymać nawet najlepszy program komputerowy,
          ale dość dygresji, więc wtedy nie było w instrukcji Pascala
          napisane, że dla zmiennej typu File można w instrukcji Reset
          użyć drugiego parametru pokazującego wielkość podstawowego rekordu
          a tylko jak się go nie poda to standardowo jest to 128.
          Dlatego (zupełnie przypadkiem, z powodu niewiedzy) rekord
          z indeksem magazynowym miał 2 x 128 = 256 B. A ponieważ typowy
          cluster na dysku w systemie DOS (czy to 6.22 czy 95 lub XP)
          ma 2048 B ( 8 x 256 B ) czasem 2 lub 4 razy więcej to
          standardowe zachowanie DOwSa, który pisze
          ~powinieneś kończyć pracę używając komendy START~
          po czym włącza skanowanie dysku w poszukiwaniu błędów,
          które sam robi, i obcina ważne zbiory na pełnych clustrach,
          powodowało dotąd conajwyżej obcięcie kilku ostatnio założonych
          indeksów. Obecnie obcięcie takie powoduje ucięcie zbioru
          INDEKSY.YHD w połowie rekordu, przy starcie pojawia się błąd
          I/O Error 100. Rada 1. Nie używać (skasować z katalogu WINDOWS)
          programu SCANDISK, który psuje Wasze bazy danych. Rada 2.
          NIE INSTALOWAĆ WAŻNYCH PROGRAMÓW LUB DANYCH NA DYSKU C.
          Microsoft nie lubi konkurencji i tnie wszystko co leży obok.
          3. NIE ROBIĆ PARTYCJI O CLUSTRZE WIĘKSZYM NIŻ 4 KB ( ponad 8 GB ).
          4. Nie korzystać z serwerów DOwSowych, lepiej LINUX lub Novell.
          Nowa wersja próbuje naprawiać INDEKSY.YHD po "naprawieniu ich"
          przez system operacyjny DOwS. Miłego dnia życzę.
=================================================================== 10-o2-o3
TFK C.B3: Bardzo duże zmiany w opcji L.
=================================================================== o5-o2-o3
TFX 0.45: Raporty kasowe do testowania.
THD 8.10: Najprawdopodobniej w zbiorze FP-600 wystarczy numer portu.
          Ale na razie bezpieczniej jest wpisać 1A22B7C0Zzw.
=================================================================== 31-o1-o3
THD 8.09: Opcja O pokazuje cenę ewidencyjną nawet jak długie PKWiU.
          ~F5~ na częściowo zapełnionym polu poszukuje wpisango tekstu.
          ~F4~/~F5~ na polu Odbierający przełącza dwóch odbierających.
          Opcja ND prawidłowo wchodzi w tworzenie faktury zbiorczej.
TRT 0.49: W 2003 roku, jak w 2002, też obowiązuje 41 godzinny tydzień pracy.
=================================================================== 30-o1-o3
TAE 3.40: Poprawnie chodzi nie tylko z bazą TFX ale też i TFK.
          Do pełni szczęścia należy skasować katalog {-KOSZ-}.
THD 8.08: Zrzut zerowych do archiwum, dołączenie i podgląd na archiwum O.K.
=================================================================== 27-o1-o3
TFX 0.44: W opcji A włączona została kontrola pracy ze zbiorami.
=================================================================== 24-o1-o3
TKW 1.80: Pełna synchronizacja transportu wymaga już wyłącznie
          weryfikacji na rzeczywistych danych klientów, prosimy o wysłanie
          pod moim adresem planu kont, oraz zbiorów INNE i AUTO w celu
          opracowania statystycznego potrzeb i analizy koniecznych działań.
          Szczególnie ważna jest sprawa kont 8.. oraz 4.. i 7.. (BO z BZ).
=================================================================== 23-o1-o3
TFX 0.43: Na wszystkich wydrukach pojawia się precyzyjny opis.
          Nowa opcja E.G to salda kont analitycznych.
=================================================================== 22-o1-o3
TFK C.B3: Stopy ułamkowe chodzą już także w opcji H.E.
          ~End~ nie wyrzuca kursora poza pole edycji.
THD 8.07: Dziennik pełny został niedawno uzupełniony o ilości w podsumowaniu
          każdego dowodu, niestety na informację przewidziano o 4 znaki za
          mało, odcinało więc to co po przecinku w dalszą część wiersza.
          Obciąłem więc dla dowodów przychodowych pole wartość do 15 znaków.
          W raporcie kasowym znów pojawia się (od listopada było źle)
          pełna (trzywierszowa) nazwa kontrahenta jak i słownie (3 wiersze).
          Aha, no i zapełnia się treścią pole Odbierający w opcji F.A.
=================================================================== 20-o1-o3
TFK C.B2: W opcji H.D można już wprowadzać stopy z precyzją do 2 miejsc
          po przecinku, w katalogu !FK! są nowe ikonki na 2003 rok.
THD 8.06: W podglądzie indeksów ~F4~/~F5~ każdy indeks jest pokazywany
          w lewym dolnym rogu zanim zostanie wrzucony do listy wyboru.
          Więc jak wyskoczy błąd 207 to wiadomo, który indeks jest zły.
          W !HD! są przy okazji nowe ikonki na 2003 rok.
=================================================================== 18-o1-o3
TKW 1.72: Z opcji B zostawiłem import bezpośredni do TFK (bo chodzi).
          Reszta wyrzucona, bo i tak nie robi tak jak trzeba.
          Zwracam na nową zawartość katalogów !KW!\KSIEGI i !KW!\DRUKI.
=================================================================== 17-o1-o3
TKW 1.71: Zupełnie nowa metoda eksportu zapłat z księgowości wspólnot
          do czynszy opiera się na założeniu, że obciążenia definiują
          jakie konta mają być eksportowane, czyli jak czynsze generują
          dokument zaliczkowy o numerze dowodu między 700 a 800 to strona
          winien zawiera listę właścicieli/najemców. W ten sposób wiemy
          jakie konta biorą udział w rozliczeniu zapłat. Może się zdarzyć,
          że określone wpłaty nie powinny się eksportować, może potrzebny
          byłby w katalogu KSIEGI\BAZY zbiór ze spisem omijanych analityk.
=================================================================== 16-o1-o3
TFX 0.42: Działają już wszystkie funkcje opcji C (wybieranie).
=================================================================== 14-o1-o3
THD 8.05: Na razie drugi wiersz z opisem indeksu nie jest widoczny.
          Zmiany wykonane zostały w opcjach (więc trzeba sprawdzić):
            B.A - korekta planu indeksów,
            B.B - sortowanie planu indeksów,
            B.C - zestawienie planu indeksów,
            B.D - dołączenie planu indeksów,
            B.E - automatyczna zmiana cennika,
            B.F - zmiana obowiązującego planu,
            B.G - wybranie indeksów z planu,
            B.I - zrzut zerowych do archiwum,
            L.E - reorganizacja w indeksach.
          Nowy zbiór z grupami PKWiU znajduje się w tym samym miejscu co SWW
          przy czym "SWW 7% nazwa #PKWiU" jest jako "PKWiU 7% nazwa @ SWW".
          Nowy plan indeksów nazywa się jak poprzedni ale nie THD tylko YHD.
=================================================================== 13-o1-o3
TFX 0.41: Włączone zostało kasowanie niesłusznych kont księgowych.
THD 8.xx: Należności na fakturze B=Brak, Z=Zaległe tylko, N=No wszystkie.
=================================================================== 11-o1-o3
Art.54.1. Do 31 grudnia 2002 r. towary i usługi będące przedmiotem
          czynności, o których mowa w art.2, nie wymienione w kla-
          syfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce
          państwowej,  podlegają  opodatkowaniu  stawką  określoną
          w art. 18 ust. 1.            (... czyli póki co 22% ...)
       2. Do celów poboru podatku od towarów i usług  oraz podatku
         akcyzowego w imporcie minister właściwy do spraw finansów
        publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
         gospodarki, w uzgodnieniu z prezesem Głównego Urzędu Sta-
          tystycznego,  określi,  w drodze rozporządzenia,  wykazy
          towarów wymienionych  w załącznikach  nr 1 i 3-6  ustawy
         w układzie odpowiadającym Polskiej Scalonej Nomenklaturze
          Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).   (... import ...)
       3. W przypadku wprowadzenia  nowych klasyfikacji  towarów i
          usług, o których mowa w ust.1,  zobowiązuje się ministra
          właściwego  do spraw finansów publicznych  w uzgodnieniu
          z prezesem Głównego Urzędu Statystycznego  do ogłoszenia
          załączników  do  ustawy  z  uwzględnieniem  nomenklatury
          wynikającej z nowych klasyfikacji.   (... PKWiU ??? ...)
       4. Do celów poboru podatku od towarów i usług  oraz podatku
          akcyzowego  w okresie do 31 grudnia 2002 r.  stosuje się
          klasyfikacje statystyczne obowiązujące przed 1 lipca 1997 r.
         (... takie proste, szkoda tylko, że ustawy się nowelizuje
          zamiast  "i w dniu tym wszelkie poprzednie ustawy, które
          dotyczyły podatku vat tracą ważność" ...)
THD 8.05: Struktura planu indeksów ulega zmianie, obecnie THD czyta
          IN*.THD i przerabia sobie na IN*.PHD, obecnie dostępne są
          aż dwa wiersze po 70 znaków, długie pole (max. 16 znaków)
          klasyfikacji podatkowej i trochę rezerwy na inne rzeczy.
=================================================================== o9-o1-o3
TFX 0.40: Podgląd na rozrachunki, automat księgujący różnice kursowe.
=================================================================== o8-o1-o3
THD 8.04: Poprzednie wersje "inaczej" obsługiwały faktury,
          gdy odbiorca miał w symbolu znaczek &, teraz jest już ok.
          Opcja H.A już działa prawidłowo.
=================================================================== o4-o1-o3
THD 8.03: Poprawka w eksporcie faktur metodą dla Natura-Tour.
=================================================================== o2-o1-o3
THD 8.02: Eksminister Witold twierdzi, że dla świętego spokoju należy
          pokazać na fakturze i PKWiU (zgodnie z nowymi przepisami)
          jak i SWW zgodnie z ustawą o P.o.T.i.U z 1993 roku.
          Oczywiście, nie wszyscy są tak mądrzy jak Pan Witold,
          więc czekam na inne interpretacje nowości z Warszawy.
THD 7, 8: Jeżeli w katalogu ROK-2003 założyć zbiór FAKTURY.#
             ROK-2002\*
          to THD podczas podglądu na niezapłacone patrzy także tam,
          a zapisy dokumentów KP wykonywane są do plików bieżących lub
          wskazanych zapisem w FAKTURY.#, zbiór ten może mieć kilka wierszy
          a w każdym z nich może być podana pełna ścieżka dostępowa np:
             H:\THD-OLD\DANE-01\FA*
             \THD-2002\ROK-2002\*
Wszystkim Wam (i sobie też) życzę zdrowia, zdrowia, zdrowia
          i jeszcze raz pieniędzy, i patrzcie co się dzieje
          w Brazylii, i dlaczego Castro inwestuje czas w tą
          stronę świata, podobno socjalizm z ludzką twarzą.
=================================================================== o1-o1-o3
  Spełnienia marzeń, spokoju na codzień, zdrowia i fantastycznych pomysłów
  w nowym 2003, aby najgorszy z nadchodzących dni był lepszy niż najlepszy
  z tych co odeszły wraz ze starym 2002, i aby nie było problemu roku 2004.
============================================================================
Mazovia