=================================================================== 07-10-96
THD 5.97: Zmieniono instalator dla klienta.  Patrz opcja M.G !!!!!!
          Zmieniono nagłówki wszystkich dokumentów - teraz max. 40 wierszy.
          Zwiększono do max. 50 znaków każdy wiersz z kodami sterującymi.
          Od teraz druga i następne strony mają pełny nagłówek z pierwszej.
          Dodano możliwość justowania tekstów na dokumentach - patrz tabela.
     +----------+-----------------------------------------------------+
     |°°°°°°°°°°|     JUSTOWANIE  ZAWARTOŚCI  PÓL  W  DOKUMENTACH     |
     |°°°°°°°°°°| DO LEWEJ | CENTRALNIE | DO PRAWEJ | +ZPCH DO PRAWEJ |
     +----------+----------+------------+-----------+-----------------+
     |         ZNAKI   NORMALNEJ   SZEROKOŚCI  (i/lub  WYSOKOŚCI)     |
     +----------+----------+------------+-----------+-----------------+
     | WYTŁUŚĆ  |    A     |     I      |     Q     |        Y        |
     |   ...    |    B     |     J      |     R     |        Z        |
     |  RAZEM   |    C     |     K      |     S     |  NIE OBSŁUGUJE  |
     +----------+----------+------------+-----------+-----------------+
     |     ZNAKI   O  POWIĘKSZONEJ   SZEROKOŚCI  (i/lub  WYSOKOŚCI)   |
     +----------+----------+------------+-----------+-----------------+
     |   ...    |  0 (ZERO)|     3      |     6     |         9       |
     | WYTŁUŚĆ  |  1       |     4      |     7     |  NIE OBSŁUGUJE  |
     +----------+----------+------------+-----------+-----------------+
=================================================================== 29-09-96
TFK B.81: Zmieniłem formułę 'Zaksięgowany' na 'Wprowadzony do dziennika'.
          W opcji A program proponuje teraz zmianę treści przy wejściu
          do rejestru VAT gdy w treści operacji coś zmieniono.
          Wersja demo programu podczas pokazu potrafi łączyć duże zbiory.
THD 5.96: Receptury mogą mieć symbol do 16 znaków (dotąd 12).
          Program obsługuje nowe "stawki" VAT: -3 (nie dotyczy),
          -2 (opakowania), -1 (zwolnione - już było).
          Zmieniłem wygląd głównego menu (szczególnie prawej strony),
          mam 5 wierszy na opis dystrybutora i cały czas go widać.
          Zamknąłem na chwilę dostęp do opcji FD i FE, ale one i tak nie
          umiały prawidłowo liczyć. Za to powiększyłem ilość informacji
          w rejestrze VAT (opcja FC). Przy starcie zestawień z faktur
          program pyta też czy pokazywać pełny opis odbiorcy.
          Dołożyłem opcje obsługi warunkowych odpraw celnych (opis w M.A
          pod literą W) - musiałem trochę zmienić układ menu - podopcje
          opcji A powędrowały częściowo pod C i częściowo pod E.
          Zmieniłem obsługę drukarki DF-301 - program czeka na zakończenie
          paragonu do oporu (tzn. do 30 sekund dłużej niż dotychczas).
          Dokładnie rzecz biorąc zamiast klawisza Esc obsługę portu RS
          (w razie jakiegoś zacięcia) przerywa F8, natomiast na klawisz Esc
          program reaguje po wydruku każdego wiersza pytaniem
          Zatrzymać paragon ?.
          Dla paragonów (opcja FB) korygujących program używa formuły
          KOREKTA SPRZ.FISKALNEJ - nie wysyła na drukarkę fiskalną
          (bo przepisy zabraniają) i tworzy dowody ZZ.
          Dopuściłem podanie identycznych terminów płatności gdy ich forma
          jest różna. Jeżeli w polu sposób płatności wpiszemy na przykład:
          PRZEDPŁATA*CZEK AC1234567*GOTÓWKA, i dla faktury z dnia 30.09.96
          wpiszemy terminy 15.09.96, 30.09.96 i 30.09.96 to w podsumowaniu
          faktury program wydzieli każdą z tych form płatności.
          Przy czym dla płatności natychmiastowej (30.09.96) program
          reaguje na słowo CZEK - inne są identyczne z gotówką.
          Dla faktur w walucie obcej sposób zaokrągleń nie jest sterowany
          liczbami z opcji MC lecz zawsze 4 miejsca po przecinku.
          Poprawiłem eksport faktur metodą nr 2.
=================================================================== 30-08-96
THD 5.95: Trochę porządkowałem tekst źródłowy. Zmieniłem sposób rzucania
          cienia i takie tam. Włączyłem kontrolę sieciową (ROBOCZY) podczas
          wczytywania dowodów w opcji A.A oraz podczas podglądu ma stany
          magazynowe (to co się pokazuje w prawym dolnym rogu ekranu kilka
          razy w czasie wprowadzania każdego wiersza) - coś takiego !?!?!
=================================================================== 10-08-96
TFK B.80: Zmieniłem wygląd programu w głównym menu (prawa strona).
          Zmieniłem sposób definiowania polskich liter (idzie szybciej).
THD 5.94: Zmieniłem wygląd programu w głównym menu (prawa strona).
=================================================================== 06-08-96
TFK B.71: W wersji B.63 i B.70 program nie umiał drukować KP ani KW.
          Wyskakiwał też błąd przy tworzeniu nowych rejestrów VAT.
THD 5.93: Źle wychodził eksport faktur dla pojedyńczego dnia met.0.
=================================================================== 24-07-96
TFK B.70: 1. Podczas dekretacji w opcji A przy każdym wejściu do
             pola Numer Dowodu program zapisuje całość do zbioru Nazwa.TMP.
             Jeżeli niechcący wyłączy się komputer bez zapisu danych na dysk
             to są one tam zapamiętane i program stamtąd sobie je wczytuje.
             Powrót do danych pierwotnych nie jest możliwy przez wyłączenie
             komputera, ale przez niezapis na dysk !!!
          2. Można już skasować do końca dowody ze zbioru.
          3. Podczas automatycznej korekty numerów dowodu w rejestrach VAT
             (bez podanej nazwy zbioru DFK) program obsługuje rejestry do
             5000 pozycji. Jak sortować rejestry - według dat czy dowodów ?
          4. Można już skasować konto definiujące odwołanie się do struktury.
          5. Można kontrolować zgodność zbioru miesięcznego z rejestrami VAT.
             W opcji N.B program kontroluje jeden rejestr ze zbiorem DFK.
             UWAGA !!! Program po potwierdzeniu kasuje pozycje rejestru,
             które zostały nazwane w zestawieniu jako usunięte.
============================================================================================================================================== 27-03-96
THD 5.72: Podczas eksportu faktur program w treść operacji wpisuje plik.
=================================================================== 19-03-96
TFK B.52: Zmieniłem obsługę listy kont. Inaczej pracuje [PageDown] w opcji A.
=================================================================== 16-03-96
THD 5.71: Dopuściłem wskazywanie typów dowodów w rozliczeniu marży sprzedaży.
          Zrobiłem produkcję w opcji L.A: na wybranym jednym magazynie
          jeden wybrany typ dowodu magazynowego wskazuje ile sprzedano
          towaru i jeżeli odpowiadający mu symbol indeksu został wpisany
          do spisu receptur to program dla tego rozchodu tworzy dowód RP+
          na ten sam magazyn (przychód z produkcji) oraz wielopozycyjny RP-
          z innego (lub tego samego magazynu), który zdejmuje tyle materiału
          ile wynika z receptury. Powstaje tyle dowodów RP+ ile dni były
          wykonywane rozchody (po jednym dziennie) i tyle samo RP-.
          Numeracja dowodów RP+ i RP- jest następująca:
          dla okresu od 01-02-96 do 29-02-96 przy podanym numerze dowodu
          początkowym 20001 w dniu 15-02-96 RP+ i RP- ma numer 20015.
          Na przykład taka piekarnia:
          ....
=================================================================== 14-03-96
TFK B.51: Poprawiłem procedurę [F4]: przyśpieszyłem o 80%, zmieniłem wejście
          w ten sposób, że:
          - [F4] daje listę maksymalnie 32.000 pozycji, z tego pierwsze
            2.000 od wskazanego konta ma pełny opis (70 znaków),
          - wskazanie konta syntetycznego przed wejściem [F4] daje wycięcie
            listy do tego konta syntetycznego (takie konto syntetyczne
            musi być fizycznie obecne w planie kont - nie może wynikać
            z pozakładanych struktur; o tym czy konto jest syntetyczne
            decyduje ostatnio ustawiona liczba w dowodlnym z zestawień),
          - [F5] przeszukuje pełny plan wyszukując z symboli i skrótów,
            tworzy wtedy pełnej szerokości wycięty plan wybranych.
          Przy testowaniu nowego rozwiązania zastosowałem sieć LANtastic
          i planu kont Spółdzielni ODRA, który tworzy pełny zbiór podglądu
          (32.000 wierszy x 71 B/wiersz = 2.272.000 B) lub obcięty
          do konta 20* mniejszy zbiór podglądu 2.500 wierszy = 177.500 B).
          1. Serwerem był komputer 386SX25 z dyskiem 209MB Conner,
             stanowiskiem przyłączonym 486DX4/120 z dyskiem 850MB WD:
             z dołączonego stanowiska 486 pełne [F4] - 47 s,
                                          20    [F4] -  8 s,
                                          [F5]  xxyy -  6 s,
             na serwerze 386              pełne [F4] - 24 s,
                                          20    [F4] -  5 s,
                                          [F5]  xxyy - 57 s.
          2. Serwerem był 486DX, stanowiskiem 386SX:
             z dołączonego stanowiska 386 pełne [F4] - 40 s,
                                          20    [F4] -  9 s,
                                          [F5]  xxyy - 57 s,
             na serwerze 486              pełne [F4] -  4 s,
                                          20    [f4] -  2 s,
                                          [F5]  xxyy -  6 s.
          Transfer przez sieć opartą na centronicsowym adapterze EP200
          dla notebooków wynosił około 56 KB/s z 486DX na 386SX stąd:
          czas analizy 2272K / 56K/s = 41 s (177K / 56K/s = 3 s) dla sieci
                       plus około 6s (5s) na obsługę na stanowisku 486DX,
          Transfer przez sieć w drugą stronę wynosił około 160 KB/s stąd:
          czas analizy 2272K / 160K/s = 14 s (177K / 160K/s = 1 s) dla sieci
                       plus około 26s (8s) na obsługę na stanowisku 386SX.
          Wnioski trzy się nasuwają: że przy takim planie należy używać 486,
          że 386SX25 z adapterem EP200 jest kiepskim serwerem oraz
          że przy standardowych analizach rzędu 4.000 kont czasy powyższe
          są mniejsze około 10 razy i wszystkie są wtedy dopuszczalne.
=================================================================== 12-03-96
TFK B.50: Lista [F4] poszerzona została do 70 znaków i wydłużona do 32 tys.
          Pracuje też poprzez klawisz [F5] i wtedy pokazuje pełne opisy
          we wszystkich pokazanych pozycjach, a nie tylko dla pierwszych
          2 tysięcy pozycji.
          W opcji N pojawiła się ewidencja dostawców i nabywców VAT.
          UWAGA !!! Zamiast [F5], które teraz wywołuje listę okrojoną,
                    prawie zawsze pracuje [F3] (tak jak w THD i TRZ).
=================================================================== 04-03-96
THD 5.70: Poprzednia wersja źle obsługiwała pliki faktur w opcji F.A.
=================================================================== 28-02-96
THD 5.68: Zamiast kasy PS2000 wstawiłem obsługę kasy IES Electronics 2xx3.
          Zlikwidowałem kategorię Nagłówki w rodzajach indeksów,
          chwilowo wyłączyłem kategorię Agregaty.
          Zmieniłem sposób interpretacji pustych wierszy w zbiorze GrupySWW,
          teraz pusty wiersz widziany jest jako 22% .
          Zlikwidowałem błąd polegający na wypadaniu programu przy próbie
          stworzenia nowego pliku po wycenie faktury eksportowej.
          Program nie umie przeliczyć na złote świeżo przygotowanej faktury
          eksportowej z nowozałożonego pliku faktur i tak jest O.K.,
          wycenia ją przy powtórnym wejściu i zapisaniu na dysk.
          W opcji GF (eksport faktur) wersja 2 już nie sypie się błędem 202.
TFK B.40: Ostatecznie przewietrzyłem VAT w opcji A. Jestem zadowolony.
          Jeżeli zmieniamy opis faktury to w rejestrze należy cofnąć się
          do nazwy kontrahenta i po [Enter] program pyta się o zmianę.
          Poprawiłem błąd, który powodował niezamykanie (w !\!.!)
          zbioru DFK po wydruku dziennika ustawowego.
=================================================================== 22-02-96
TFK B.39: Zmieniłem podgląd [F4] na dostawców/odbiorców w rejestrze VAT
          w opcji A tak, że potrafi pokazywać od wybranego miejsca przez
          1000 następnych. To samo w poleceniach przelewu.
TRZ 1.13: Uzupełniłem rejestr zakupów o eksport według wersji dopisywanych
          końcówek 3 i 4 oraz poprawiłem wersję 2.
          Wersja 2:
             'A','C': Netto='...-2'; VAT='...-2';
             'B','D': Netto='...-7'; VAT='...-7';
             'E','F': Netto='...-4'; VAT='...-4';
             'G':     Netto='...-0'; VAT='...-X';
             'H','J': Netto='...-2-9'; VAT='...-2-9';
             'I','K': Netto='...-7-9'; VAT='...-7-9';
             'L','M': Netto='...-4-9'; VAT='...-4-9';
             'N':     Netto='...-0-9'; VAT='...-X-9';
             'O':     Netto='...-2'; VAT='...-2';
             'P':     Netto='...-7'; VAT='...-7';
             'Q':     Netto='...-0'; VAT='...-X';
             'R':     Netto='...-1'; VAT='...-X';
             'S':     Netto='...-4'; VAT='...-4';
             'T','V': Netto='...-2-8'; VAT='...-2-8';
             'U','W': Netto='...-7-8'; VAT='...-7-8';
             'X','Y': Netto='...-3'; VAT='...-3';
             'Z':     Netto='...-5'; VAT='...-5'
             Else     Netto='...-4'; VAT='...-4'
          Wersja 3:
             'A','C': Netto='...-22'; VAT='...-22';
             'B','D': Netto='...-07'; VAT='...-07';
             'E','F': Netto='...-02'; VAT='...-02';
             'G':     Netto='...-00'; VAT='...-XX';
             'H','J': Netto='...-22-9'; VAT='...-22-9';
             'I','K': Netto='...-07-9'; VAT='...-07-9';
             'L','M': Netto='...-02-9'; VAT='...-02-9';
             'N':     Netto='...-00-9'; VAT='...-XX-9';
             'O':     Netto='...-22'; VAT='...-22';
             'P':     Netto='...-07'; VAT='...-07';
             'Q':     Netto='...-00'; VAT='...-XX';
             'R':     Netto='...-01'; VAT='...-XX';
             'S':     Netto='...-02'; VAT='...-02';
             'T','V': Netto='...-22-8'; VAT='...-22-8';
             'U','W': Netto='...-07-8'; VAT='...-07-8';
             'X','Y': Netto='...-12'; VAT='...-12';
             'Z':     Netto='...-03'; VAT='...-03'
             Else     Netto='...-02'; VAT='...-02'
          Wersja 4:
             'A','C': Netto='...-22'; VAT='...-22';
             'B','D': Netto='...-07'; VAT='...-07';
             'E','F': Netto='...-KO'; VAT='...-KO';
             'G':     Netto='...-00'; VAT='...-XX';
             'H','J': Netto='...-22-ST'; VAT='...-22-ST';
             'I','K': Netto='...-07-ST'; VAT='...-07-ST';
             'L','M': Netto='...-KO-ST'; VAT='...-KO-ST';
             'N':     Netto='...-00-ST'; VAT='...-00-ST';
             'O':     Netto='...-22'; VAT='...-22';
             'P':     Netto='...-07'; VAT='...-07';
             'Q':     Netto='...-00'; VAT='...-XX';
             'R':     Netto='...-ZW'; VAT='...-XX';
             'S':     Netto='...-KO'; VAT='...-KO';
             'T','V': Netto='...-22-NM'; VAT='...-22-NM';
             'U','W': Netto='...-07-NM'; VAT='...-07-NM';
             'X','Y': Netto='...-12'; VAT='...-12';
             'Z':     Netto='...-IN'; VAT='...-IN'
             Else     Netto='...-KO'; VAT='...-KO'
=================================================================== 20-02-96
TFK B.39: Zestawienie kierowane na ekran (nie na drukarkę) pełne (zakończone
          zapisem KONIEC) może być wyłączone klawiszem [Esc] lub [F3].
          [F3] po zadaniu pytania Kilka kopii robi je.
THD 5.67: Zamieniłem granicę 5 zł na 6 zł.
=================================================================== 12-02-96
THD 5.66: Poprawiłem eksport faktur. Był zepsuty od czasu wprowadzenia 12% .
          Podczas eksportu faktur program sygnalizuje faktury wystawione
          w cenach brutto (nie od cen brutto lecz w cenach brutto).
          Wyrzuca też do zbioru .TIE informacje o nowych kontach do TurBo-FK.
          Przy eksporcie kasy (banku) zagląda już do ewidencji odbiorców
          i jeżeli tam zdefiniowano inne konto FK to ono wpada do TIE.
TFK B.38: Podczas importu w opcji J.A program doczytuje nowe konta z TIE.
          Jeżeli konto już istnieje to nie jest importowany opis konta.
=================================================================== 10-02-96
TFK B.37: W opcji A jeżeli z rejestrze VAT zmienimy kwalifikację to program
          sam liczy nowy VAT i nie trzeba naciskać [F7].
          Dopuściłem w symbolu dostawcy/odbiorcy znaki '/' i '.'.
          Potwierdzenia sald odfiltrowują już zapisy do wskazanej daty.
          Treść do rejestru VAT zdejmowana jest z dekretów bieżącego i
          poprzednich wyłącznie z zapisów zaczynających się od 20 lub 21.
THD 5.65: Wyłączyłem kontrolę braku kontrahenta dla WZ z paragonów.
=================================================================== 09-02-96
TRZ 1.12: Eksport z rejestru nie próbuje dla kwalifikacji od O do S
          rozliczać VATu, marży z VATem i takich tam.
THD 5.64: Eksport faktur obsługuje teraz trzy metody:
          - 0 - metoda uproszczona tworzy jeden dowód dziennie,
                numer dowodu ma cztery ostatnie cyfry zgodne z datą,
          - 1 i 2 - tradycyjna metoda.
=================================================================== 05-02-96
THD 5.63: Jeżeli w nazwie pliku faktur na początku jest PROF to program:
          - nie wyrzuca, że jest za duża sprzedaż,
          - nie tworzy z faktury dowodu WZ ani ZZ,
          - pisze, że jest to FAKTURA "PROFORMA".
          Dorzuciłem obsługę rodzaju indeksu 'A' (póki co na sztywno)
          co znaczy 'Agregat'. Co z tego wynika, jeszcze nie wiem,
          ale program nie próbuje sprawdzać stanu takiego indeksu.
          Pozbyłem się błędnego numerowania dowodów WZ i ZZ gdy pierwsza
          pozycja faktury była rodzaju 'V', a pozostałe nie.
          Jeżeli podczas emisji dowodu magazynowego nakazać wypisanie
          dodatkowo ceny B (jak Brutto) to program robi dodatkowe
          podsumowanie podobne do tego na fakturze VAT.
=================================================================== 02-02-96
THD 5.62: W punktach kontrolujących bieżący stan (Fakturowanie, wprowadzanie
          dowodów, paragon i dyspozycje) program nie buczy nie tylko na
          indeksy rodzaju 'V' ale też na 'U'.
=================================================================== 01-02-96
THD 5.61: Zmiana jest mało istotna, dlatego nie zmieniam numeru wersji.
          Jeżeli w definicji eksportu faktur konto rozrachunkowe wspólne
          dla odbiorców bez podanego hasła przy wystawianiu faktury
          (trzeci wiersz zbioru Katalog.DEF) jest oznaczone małym 'x'
          to wszystkie faktury płatne natychmiast od razu wchodzą na konto
          utargów bez pośrednictwa konta rozrachunkowego.
TFK B.36: W opcji H.A (H.B, H.C) po wejściu klawiszem [F5] do edytora lewej
          strony pozwala zdefiniować dwa dodatkowe pola: to co poprzedza
          i to co następuje zaraz za kwotą polecenia przelewu.
=================================================================== 28-01-96
UWAGA !!! Wszystkie programy dostały poprawkę do procedury zapamiętującej
          i kontrolującej wprowadzoną datę. Obecnie wprowadzane daty
          ograniczone są od dołu przez 02-01-1920 i od góry przez 31-12-2008.
          ==================================================================
TFK B.36: Dotyczy książki przychodów i rozchodów: podobnie jak w rejestrach
          VAT, jeżeli dowód księgowy musi być rozksięgowany na kilka pozycji
          (dekretów) - gdy są różne stawki VAT lub gdy różne kolumny książki
          - program wszystkim tym pozycjom nadaje w książce przychodów i
          rozchodów wspólną liczbę porządkową pisząc w następnych wierszach
          'kontynuacja poprzedniej pozycji'.
          Na koniec każdego pełnego zestawienia nie wysłanego na drukarkę
          program pyta czy Kilka kopii. Można wtedy podyktować mu od 1 do 9
          i uzyskać natychmiast ponowny wydruk bez konieczności powtórnej
          analizy zbiorów z danymi. Uwaga! Nie chodzi z restartem od strony.
THD 5.61: Doszło zestawienie E.H. Proszę sobie obejrzeć.
          Zlikwidowałem błąd polegający na blokowaniu pliku faktur,
          gdy ktoś w sieci na numerze faktury nacisnął [F5] [Esc].
          Zestawienie z opcji J.F zostało przeniesione niżej, a w jego
          miejsce weszło skrócone zestawienie pokazujące stan na każdym
          magazynie w rozbiciu na poszczególne rodzaje indeksów.
          Zestawienie marży sprzedaży uwzględnia już towary z ceną zakupu
          zero (usługi i debety). Program zawiera też dwie opcje rozliczenia
          marży sprzedaży - jedna liczy ją w stosunku do ceny zakupu (do stu)
          - druga w stosunku do ceny sprzedaży (w stu). Marża 999,999 %
          lub -99.999 oznacza, że któraś z cen jest równa zero.
          Eksperymentalnie wyrzuciłem specyfikację wartości terminowych
          spłat prolongowanych faktur na zestawieniu faktur.
TRZ 1.11: Przy eksporcie rejestru zakupów do TurBo-FK po wprowadzeniu
          pola Konto rozliczenia zakupów program pyta czy jest to konto
          netto czy brutto. Jeżeli konto to zakończone jest minusem (-)
          to program zamyka każdą stawkę VAT osobno dopisując odpowiednią
          końcówkę do tego konta (po odzruceniu tego minusa).
          Aby wynikowe konto (np. dla metody 2) zawierało myślnik należy
          Konto wpisać 300-- (dwa minusy - z czego jeden zostanie skasowany).
          Instalator RIN.EXE (umieszczony w T-DEMO) dla nowych odbiorców
          automatycznie daje zaokrąglenia -2 i -2.
          Wyrzuciłem TurBo-Wygaszacz bo blok ował wydruk w sieci.
THD 5.60: Uruchomiłem faktury eksportowe:
          Jeżeli plik faktur nazwiemy tak, że numer jest łamany przez DEM
          (USD, ATS lub FRF - na razie tylko cztery waluty) np. FA-DEM
          to program tworzy osobny plik FA-DEM.DEM, w którym pamięta
          pełną fakturę w walucie obcej.
          Ceny do faktury eksportowej przygotowywane są poprzez podzielenie
          odpowiedniej ceny złotówkowej z cennika (nr 1 do 8) przez aktualny
          kurs waluty ze zbioru KURSY-M dla DEM, KURSY-D dla USD, KURSY-S
          dla ATS i KURSY-F dla FRF).
          UWAGA !!! Jeżeli w cenniku jest cena w odpowiedniej walucie to
                    program przelicza na złotówki według kursu, zaokrągla
                    do grosza i dopiero dzieli przez kurs (i zaokrągla).
          Faktura wygląda prawie identycznie jak zwykła (program korzysta
          z tego samego zbioru FA2) ale ma wymienione złote na walutę.
          Program sam w takim pliku automatycznie w polu grupa SWW wstawia
          zapis 'ex' i wylicza stawkę VAT 0% (nie należy tego zmieniać).
          Po prawidłowym wydruku faktury program pyta o kurs waluty dla
          faktury eksportowej i można:
             A - nacisnąć klawisz [Esc] - wydrukowana faktura nic nie wnosi
                                          do ewidencji księgowej,
             B - wprowadzić kurs zerowy - do wydrukowanej faktury powstaje
                                          w pliku FA-DEM.NEW bliźniacza
                                          faktura o wartości zero i do niej
                                          dowód WZ (wyceniony w cenie zero),
             C - wprowadzić kurs waluty - bliźniacza faktura złotówkowa
                                          jest przeliczana na zasadzie
                                          przemnożenia (i zaokrąglenia)
                                          wszystkich kwot kluczowych:
                 - wartość netto;
                 - kwoty zapłat częściowych;
                 - każda cena netto i wartość pozycji.
          Nie musi się zgodzić przeliczenie ponowne faktury złotówkowej,
          ale nie jest ona samodzielnym dowodem samosięprzeliczającym.
TFK x.xx: Książka przychodów i rozchodów drukowana na drukarkach 15" wymaga
          takiego ustawienia drukarki aby zmieścić podwójną szerokość
          na 272 znakach (tyle ma 15" w trybie elite-condensed).
          Tak wygląda przykładowy zbiór #\D7 sterujący drukarką:
             N
             67
             27 64 27 67 0 12 27 120 0 27 56
             27 77 15
             18 27 77
             12 27 57

             M
             135
             95
          przy czym istotne są wiersze numer 4:
             27 77 (Elite) 15 (Condensed)
          oraz numer 9:
             135 (o 1 mniej niż 0.5 x 272).
=================================================================== 10-01-96
TFK B.35: Rejestry VAT przejmują dostawcę/odbiorcę wraz z opisem faktury
          nie z bieżącego wiersza w opcji A ale z odpowiedniego poprzedniego
          zawierającego konto rozrachunkowe (2?????).
          Możliwe jest poprawianie treści (numeru faktury) bez konieczności
          kasowania pozycji w rejestrze (program pyta o zmianę nie tylko
          wartości netto ale i numeru faktury).
          Automatycznie tworzony jest już wzorzec (F6) dla konta VAT
          po wyjściu z rejestru. Zmieniony jest kształt wydruku rejestrów.
          Wszystko to pracuje na podstawie zbiorów ţ\#\RS-VAT i ţ\#\RZ-VAT.
=================================================================== 08-01-96
TFK B.34: Potwierdzenie salda działa jak należy.
          Rejestr zakupów i sprzedaży chodzi według ţ\#\RS-VAT i ţ\#\RZ-VAT
          i obsługuje także stawkę VAT 12 % o ile w tych zbiorach dopiszać
          odpowiedni wiersz (przykład w RZ-VAT to x, w RS-VAT to I).
          W rejestrze VAT sumuje już różne stawki tego samego dokumentu
          oraz nadaje liczbę porządkową każdej pozycji.
          Zmieniłem kształt dużej litery O.
=================================================================== 04-01-96
          Od teraz w T-DEMO pojawia się podkatalog o nazwie FB33H555.
TFK B.33: Po naciśnięciu [F5] w poleceniu przelewu pokazuje się edytor lewej
          strony polecenia przelewu uzupełniony o pytanie jakimi znakami
          poprzedzać i zakończyć kwotę na poleceniu przelewu. Działa.
THD 5.55: W paragonie (opcja F.B) dużymi +==++==+ cyframi wypisana jest
          kwota do zapłaty. Przy czym    +==++==+ jeżeli w opisie pojawia
          się jako pierwszy znak '_'     +==++==+ (podkreślenie) to od tego
          miejsca paragon liczy sumę częściową (PODSUMA CZĘŚCIOWA).
============================================================================
Mazovia (pas) i Latin II (txt) </