=================================================================== 31-12-98
THD 6.76: Skrócone zestawienie faktur nie pokazuje komentarzy.
=================================================================== 27-12-98
TSD 0.20: Wprowadzono obsługę kodów kreskowych. Z tworzeniem powiązań
          włącznie. Funkcja jest zgodna z THD wer. 6.75.
THD 6.75: W opcji FA i FB oraz AA włączono obsługę kodów kreskowych.
          W polu indeks można: 1) strzelić z czytnika,
          2) wprowadzić 5* (dla zwielokrotnienia bieżącej pozycji),
          3) wprowadzić *5 (dla zwielokrotnienia poprzedniej pozycji).
=================================================================== 22-12-98
THD 6.74: Z dedykacją dla BETA S.A. Warszawa:
          +---------------------------------------------------+
          |   Za wprowadzenie do ewidencji dostawców więcej   |
          | niż 1100 dostawców wersję tę i następne dedykuję. |
          +---------------------------------------------------+
=================================================================== 21-12-98
TST 0.71: Dostępne są dwie wersje TST i TST-Plus (druga korzysta
          z pamięci rozszerzonej). W opcjach D można zażyczyć sobie aby
          komputer agregował na wskazanej liczbie znaków i sumował na innej
          (na przykład w/g KRŚT agr.na 3 znakach i suma na 1 znaku).
=================================================================== 16-12-98
THD 6.73: Na wydruku dowodów można uzyskać sumę ilości (pole I).
          Włączony został też wydruk ilości w opcjach J (B, C, K).
          Jeżeli istnieje zbiór SETUP\TYLKOVAT lub SETUP\TYLKOUPR to THD
          drukuje wyłącznie Faktury VAT lub tylko Rachunki Uproszczone.
          Jeżeli istnieje zbiór SETUP\ZWOLPODM (ZWOLniony PODMiotowo)
          to THD obsługuje wyłącznie stawkę VAT zwolnioną (zw.).
=================================================================== 16-12-98
THD 6.72: Uruchomiono opcje od B.L do B.O - rozliczenie inwentaryzacji.
          Dokładny opis w opcji M.A pod literą I. Tam też opis APR.
TFK B.C8: W opcji A podgląd na rozrachunki jest na "14*", "2*" i "300*".
=================================================================== 14-12-98
TRT 0.30: Może występować w dwóch wersjach: REAL i PROTected.
          Wersja REAL obsługuje małe bazy danych (do testowania),
          PROTected obsługuje tyle dokumentów ile zmieści się w RAMie.
          Zmieniła się zawartość katalogu !RT!:
            w trybie REAL są dwa zbiory:
               TTM.EXE ( 88.880 B) i TTM.OVR (212.076 B);
            w trybie PROT są cztery zbiory:
               QTM.EXE (  6.016 B),       RTM.EXE ( 85.998 B),
               TTM.EXE (351.488 B) i DPMI16BI.OVL ( 63.504 B).
          Zmieniła się zawartość zbioru RT.BAT !!!
=================================================================== 11-12-98
TFK B.C7: Opcja G.G została podzielona na G.G.A (pięć okresów) oraz
          G.G.B (cztery okresy + suma całości).
          Zbiór Dir\Dir.# nazywa się obecnie Dir\!FK!.#FK i zawiera do 8 zn.:
          pierwszy i drugi mówi, gdzie w numerze dowodu wstawić kreski
          podczas wydruku dzienników, analityki lub analizy rozrachunków,
          trzecia (czwarta) mówi, ile znaków z symbolu konta należy odciąć
          zanim wejdziemy do ewidencji dostawców (odbiorców) w rej. VAT
          - chodzi oczywiście o rejestr zakupów (sprzedaży) w opcji A),
          piąty mówi jaki znak wpisać do symbolu konta, szósty i siódmy
          gdzie ten znak wstawić, ósmy podaje czy wpisujemy grosze (G).
=================================================================== 08-12-98
THD 6.71: W opcji N.D usunięto część błędów, doszły funkcje zapisu
          i odczytu zamówień do i z bufora.
          Jeżeli jednostki miary w indeksach sprzedawanych są "kg"
          to THD sumuje je na fakturze.
=================================================================== 29-11-98
THD 6.70: Poprawnie wykonywana jest reorganizacja indeksów.
=================================================================== 28-11-98
THD 6.69: Jeżeli w polu sposób zapłaty wpiszemy "RATY"
          to THD nie odejmuje przedpłaty od kwoty do zapłaty.
=================================================================== 22-11-98
TFK B.C6: Zmiana dotyczy dziennika skróconego F.A.
TST 0.70: TST pracuje w trybie protected. Zamiast S.EXE i S.OVR
          w katalogu !ST! jest STM.EXE, RTM.EXE i QTM.EXE.
=================================================================== 15-11-98
THD 6.68: W poprzednich wersjach podczas wystawiania faktury
          jeżeli jakimś cudem udało się skasować pole "wersja ceny"
          to powtórne wejście do tego pola kończyło się nieszczęśliwie.
          Dołożono dodatkowe pola ą, ć, ę, ł, które opisane są w MA lit.H.
          Zmieniono RACH.KORYG.UPROSZCZONY na RACHUNEK KORYGUJĄCY.
=================================================================== 11-11-98
TSD 0.17: Poprawiono kolorystykę ekranu dla kart i monitorów Hercules.
          Zmieniono obsługę definicji grafiki - można ją całkiem wyłączyć.
          Jeżeli na jakimś komputerze nie chodzi TSD to patrz THD 6.67.
          Jeżeli jakaś ramka nie pojawia się czarno na białym to znaczy to,
          że nie ma ona kształtu prostokąta w katalogu !SD!\RAMKI
          (na przykład brakuje jednej ze spacji w którymś z wierszy ramki).
          Włączona została obsługa zbioru #\LOGIN (zapisuje błędy).
          Poprawiono wydruki (zamiast '-' i '=' pojawia się '-' i '=').
TAE 2.26: Włączona została obsługa zbioru #\LOGIN (zapisuje błędy).
TFK B.C5: Poprawiono funkcję przygotowującą noty odsetkowe. Błędnie
          były liczone wielokrotne zapisy po stronie winien gdy dotyczyły
          różnych transakcji, nie były rozliczone ale spunktowane razem.
TFX 0.00: Włączona została obsługa zbioru #\LOGIN (zapisuje błędy).
THD 6.67: Przy powtórnym wejściu do faktury limit kupiecki nie jest
          kontrolowany (chyba, że ponownie wczytamy kontrahenta).
          Nie psuje się przy tym pytanie o przekroczenie limitu jak dawniej.
          Uruchomiono obsługę inwentaryzacji w opcji B.M.
          Opcja B.L ma poszerzone możliwości:
          - wpisując datę ograniczamy indeksy wpisywane do arkuszy do tych,
            które by były pokazane w zestawieniu stanów niezerowych,
          - wpisując jeden magazyn (kilka magazynów) ograniczamy jeszcze
            bardziej liczbę wpisanych do arkuszy indeksów,
          - wpisując lokalizację możemy jeszcze bardziej zmniejszyć arkusze,
          - według lokalizacji pozwala zmienić kolejność indeksów w arkuszu.
          Nie da się drukować arkuszy z wszystkich indeksów i równocześnie
          arkuszy dodatkowych (chyba że wybierzemy wszystkie znakiem *).
          Zmienił się (skrócił) nagłówek arkuszy spisu (jest ładniejszy ?).
          Poprawiono kolorystykę ekranu dla kart i monitorów Hercules.
          Zmieniono obsługę definicji grafiki - można ją całkiem wyłączyć.
          Jeżeli na jakimś komputerze nie chodzi THD należy:
          1. Założyć w katalogu #\SETUP zbiór @\SETUP\STA-0 z zawartością:
             MBCKMAA
          2. Do zbioru HD.BAT dopisać przed CALL !HD!\H wiersz
             T-MAZ +   (przy czym T-MAZ.EXE ma być w THD lub na ścieżce)
          3. Uruchomić HD - powinno być O.K. (nawet na Compaq'ach).
=================================================================== 01-11-98
THD 6.66: Nie wiem dlaczego THD nie chciał wogóle pracować tylko wypisywał
          na ekranie jakieś niestworzone rzeczy. Uspokoiło się w wersji 667.
=================================================================== 21-10-98
THD 6.65: Uruchomiono obsługę zamówień w opcji N.D. Funkcjonuje teraz
          według schematu "Sprzedaż na zeszyt". Opis w opcji M.A litera "Z".
=================================================================== 21-10-98
THD 6.64: Zestawienie odbiorów z parametrem "*" zeruje limit kupiecki
          tworząc nowy zbiór odbiorców. Nie wolno przerywać tego zestawienia
          bo zbiór wyjściowy zawiera tylko tych odbiorców, którzy pojawili
          się na zestawieniu. Nowa wersja (6.64) po przerwaniu nie podmienia
          już zbioru odbiorców na taki obcięty tylko zachowuje stary zbiór.
=================================================================== 21-10-98
THD 6.63: Zestawienia w formacie XLS mają zmienioną postać liczb,
          z litery "O" jest zrobiona cyfra "0" (po to by zera nie były
          poprzekreślane zamiast cyfry "0" zawsze jest drukowana litera "O").
          Zmniejszono do 4 liczbę równocześnie wyświetlanych ramek.
          Błąd "NieMa" wyskakiwać będzie na przykład w opcji F.A gdy w polu
          "Sposób płatności" (w stopce) naciśniemy klawisze F4, F5 i F1.
* Wersje: TSD 0.17, TRT 0.27, TPS 0.77, THD 6.63, TAE 2.25. ****************
=================================================================== 19-10-98
THD 6.62: THD wywołane z drugim parametrem "00" (np. HD 1 00 ROK-98)
          pokazuje wolne miejsce w Stack Segmencie, staje na 2 sekundy,
          gdy wolnego miejsca jest mniej niż 5000 B: prawy dolny róg ekranu.
=================================================================== 17-10-98
THD 6.61: Procedura obsługi RS232 (drukarki fiskalne) aktywowana przy
          fiskalnym wejściu do programu (powyżej 150) nie była dawniej
          dezaktywowana na koniec pracy THD gdy nie było drukarki fiskalnej.
          W efekcie dochodziło do zawieszania systemu operacyjnego WIN-95.
          Urachomiono sortowanie planu w środowisku SHARE.
          THD został minimalnie odchudzony: 8KB zaoszczędzono na lepszej
          organizacji nakładek, 6 KB na zmniejszeniu liczby buforów ekranu.
          Teraz THD standardowo zabiera około 350KB pamięci dla siebie.
          Zostaje 617-350=267 KB na plan indeksów, po 35 B na jeden indeks
          daje 7.628 indeksów (no, może trochę mniej) - dawniej do 10.000 !
=================================================================== 16-10-98
TFK B.C4: W opcji A w kolumnie "Konto Winien" można nacisnąć [Alt-F3].
          Najlepiej w poprzednim wierszu zapoczątkować typowy zakup
          (np. WN:nic , MA:200-B15 , KW:535.00 , TR:F 1234/98 , TE:151198).
          W przyszłości (w nowym TFK) można będzie tworzyć samodzielnie
          różne schematy i przechowywać w zbiorze SETUP\SCHEMATY.
=================================================================== 15-10-98
TST 0.65: W opcji A w polu Symbol Środka aktywne są dwa dodatkowe klawisze:
          [F3] poszukuje środków, które miały zmianę wartości brutto,
          [Alt-F3] poszukuje środków ze złym wpisem OT i automatycznie
          zmienia wpis do dokumentu.
          Zweryfikowano zawartość zestawień w opcjach B, D, F.
          Podczas wprowadzania symbolu środka koło patrz koło 'INS'.
TAE 2.24: Opcja D tworzy formularze pod potrzeby arkuszy kalkulacyjnych.
          Wydruk do zbioru, którego nazwa zaczyna się od litery X, daje
          zawartość bez kodów sterujących drukarką i czytelne dla arkuszy.
=================================================================== 14-10-98
THD 6.60: W opcji N.D zaczynają funkcjonować zamówienia. Oglądać.
Generalnie dużo zmian w procedurach pomocniczych: wyświetlanie ilości
wolnej pamięci, przyśpieszone czterokrotnie automaty klawiaturowe (to wtedy
gdy np. po fakturze idzie się przez kasę) można przerwać klawiszem Esc,
minimonitor zablokowanych zbiorów, przywrócono nagłówki w lewym dolnym rogu
na zestawieniach, przesunięto napis 'KONIEC' do prawej krawędzi zestawienia,
lepszy login startowy, można jako kropki używać przecinka (regionalne
ustawienia Łindołsa), kropka w dowolnym polu chodzi jak [F4], dwie kropki
jak [F5], klawisz [+] jak [F6].
* Wersje: TSD 0.16, TRT 0.26, TPS 0.76, THD 6.60, TFK B.C3, TAE 2.23. ******
=================================================================== 11-10-98
TST 0.64: Zestawienie F.D (nowe) pokazuje tylko podsumowanie tego
          co precyzyjnie pokazuje F.C. Opcja F.C tworzy ponadto polecenie
          księgowania, które umieszcza w katalogu \TIE.
=================================================================== 10-10-98
TFK B.C2: Kilka drobnych zmian w Dziennikach ustawowych (druga data).
          Minimalna (tylko!) zmiana wyglądu metody 6 w ARK.
TAE 2.22: Procedury startowe lepiej zapisują zbiór LOGIN.XXX.
          Lepiej obsługiwana jest opcja ustawiania drukarek.
          Wersja sieciowa przy wyjściu do głównego menu w 25 wierszu podaje
          nazwy otwartych zbiorów (wszystkie powinny być zamknięte).
=================================================================== 05-10-98
THD 6.5B: Ciąg dalszy zamówień. Wydaje się, że można próbować N.D.
          Poprawiona wersja definiowania drukarki (Mazovia/Latin).
          Poprawiona wersja tworzenia zbioru {-KOSZ-}\Login.000.
=================================================================== 06-10-98
TFK B.C1: Analiza rozrachunków ustawia kolejność dekretów według zasady:
          Symbol konta, Alfabetycznie treść, Datami, Najpierw WN potem MA.
          [+] funkcjonuje jak klawisz [F6] (powtórz), [.] lub [,] i [Enter]
          w dowolnym polu działa jak [F4], [..] lub [,,] i [Enter]
          w dowolnym polu działa jak [F5], [,] w polu kwota chodzi jak [.].
=================================================================== 05-10-98
THD 6.5A: W opcji F.C (rejestr sprzedaży VAT) pojawia się informacja
          księgowa na końcu każdego pliku faktur gdy rejestr obejmuje
          jeden dzień lub gdy w katalogu SETUP założyć zbiór DNRV
          (Dekretacja Na Rejestrze Vat).
          W ostatnim wierszu ekranu przy powrocie do głównego menu
          pojawia się obok bieżącej daty także spis zablokowanych zbiorów:
          znaczek + oznacza blokadę częściową, # całkowitą.
          Usunąłem podwójną blokadę typu # podczas zapisu w opcji H.C.
THD 6.59: W opcji B.L (arkusze inwentaryzacyjne) można klawiszem [Tab]
          w polu [Wybrane indeksy] włączyć nie tylko pytanie o wybraną
          lokalizację, ale zmienić kolejność wydruku z alfabetycznej
          na lokalizacyjną, podyktować określoną kategorię lokalizacji
          lub te kategorie, które nas interesują (klawiszem [F3]).
          Zapraszam do opcji B.A, gdzie zamiast grupa pojawia się słowo
          "lokalizacja". Można w tym polu używać klawisza [F4] oraz [F5].
          Nie będzie tego mechanizmu w opcji A.A, gdzie co prawda można
          założyć nowy indeks, ale nie da się podejrzeć spisu lokalizacji.
TFK B.C0: Rejestry VAT przeniesione zostały z katalogu Roboczy\ do
          podkatalogu Roboczy\VAT\.
=================================================================== 03-10-98
 Analiza: Dla ustalenia uwagi sprawdzimy koszty bieżące eksploatacji
          stanowiska fakturującego, które robi 3 (10, 30, 100) faktur/dzień
          przy 5 dniowym tygodniu (250 dni w roku) i 50% zapełnieniu strony
          (2000 zn.). Przyjmiemy dla drukarek 3.letni okres użytkowania.
          W ciągu roku wydrukuje 750 (2.500, 7.500, 25.000) faktur.
          Ceny wziąłem z katalogu PRAXIS S.A. rozprowadzanego przez TeleInfo
          i są to ceny netto enduser.
          Składanka 10" 900 stron x 2 = 71.19 zł.   3.955 gr / stronę.
          Papier Pollux A4 500 kartek = 11.07 zł.   2.214 gr / stronę.
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+
          Drukarka | czas wydruku | papier | nadruk  | drukarka | rocznie |
          (model)  | orygin+kopia | (o+k)  | (toner) | (amort.) |         |
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+
          Canon BJC-250 414-61 zł / wkład BC-02 (400 kartek) 61 zł        |
                 3 |              |        |         | 15.7 gr  |  379 zł |
                10 |     40 s     | 4.4 gr | 30.5 gr |  4.7 gr  |  990 zł |
                30 |              |        |         |  1.6 gr  | 2737 zł |
               100 |              |        |         |  0.5 gr  | 8850 zł |
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+
          Epson StylusColor 400 594-36 zł / wkład so20025 (250 krt) 36 zł |
                 3 |              |        |         | 24.8 gr  |  435 zł |
                10 |     40 s     | 4.4 gr | 28.8 gr |  7.4 gr  | 1015 zł |
                30 |              |        |         |  2.5 gr  | 2677 zł |
               100 |              |        |         |  0.7 gr  | 8475 zł |
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+
          Epson FX 880 1300-11 zł / wkład #8750 (1000 kartek) 11 zł       |
                 3 |              |        |         | 57.3 gr  |  497 zł |
                10 |     40 s     | 7.9 gr |  1.1 gr | 17.2 gr  |  655 zł |
                30 |              |        |         |  5.7 gr  | 1102 zł |
               100 |              |        |         |  1.7 gr  | 2675 zł |
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+
          HP DeskJet 670C 540-92 zł / wkład 51629A (1300 kartek) 92 zł    |
                 3 |              |        |         | 19.9 gr  |  288 zł |
                10 |     30 s     | 4.4 gr | 14.1 gr |  6.0 gr  |  612 zł
                30 |              |        |         |  2.0 gr  | 1537 zł |
               100 |              |        |         |  0.6 gr  | 4775 zł |
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+
          HP DeskJet 1100C 1372-92 / wkład 51645A (1700 kartek) 92 zł     |
                 3 |              |        |         | 56.9 gr  |  541 zł |
                10 |     20 s     | 4.4 gr | 10.8 gr | 17.1 gr  |  807 zł |
                30 |              |        |         |  5.7 gr  | 1567 zł |
               100 |              |        |         |  1.7 gr  | 4225 zł |
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+
          HP LaserJet 6L 1299-164 zł / wkład C3906A (3000 kartek) 164 zł  |
                 3 |              |        |         | 50.4 gr  |  444 zł |
                10 |     20 s     | 4.4 gr | 10.9 gr | 15.1 gr  |  597 zł |
                30 |              |        |         |  5.0 gr  | 1035 zł |
               100 |              |        |         |  1.5 gr  | 2575 zł |
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+
          Kyocera LasFS600 1331-178 zł / wkład TK-16 (3000 kartek) 178 zł |
                 3 |              |        |         | 51.2 gr  |  506 zł |
                10 |     20 s     | 4.4 gr | 11.9 gr | 15.3 gr  |  790 zł |
                30 |              |        |         |  5.1 gr  | 1605 zł |
               100 |              |        |         |  1.5 gr  | 4079 zł |
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+
          OKI Laser 6ex 1461-81 zł / wkład OLE (1200 kartek) 81 zł        |
                 3 |              |        |         | 61.3 gr  |  594 zł |
                10 |     20 s     | 4.4 gr | 13.5 gr | 18.4 gr  |  907 zł |
                30 |              |        |         |  6.1 gr  | 1800 zł |
               100 |              |        |         |  1.8 gr  | 4925 zł |
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+
          OKI ML 3320 1201-22 zł / wkład RIB-320 (1500 kartek) 22 zł      |
                 3 |              |        |         | 52.4 gr  |  463 zł |
                10 |     15 s     | 7.9 gr |  1.5 gr | 15.7 gr  |  627 zł |
                30 |              |        |         |  5.2 gr  | 1095 zł |
               100 |              |        |         |  1.6 gr  | 2750 zł |
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+
          Panasonic KX-P1150 490-24 zł / wkład KX-P115 (2000 kart) 24 zł  |
                 3 |              |        |         | 20.7 gr  |  223 zł |
                10 |     30 s     | 7.9 gr |  1.2 gr |  6.2 gr  |  382 zł |
                30 |              |        |         |  2.1 gr  |  840 zł |
               100 |              |        |         |  0.6 gr  | 2425 zł |
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+
          Xerox Laser 4508 1125-399 zł / wkład 113R265 (8000 kart) 399 zł |
                 3 |              |        |         | 32.3 gr  |  350 zł |
                10 |     15 s     | 4.4 gr | 10.0 gr |  9.7 gr  |  602 zł |
                30 |              |        |         |  3.2 gr  | 1320 zł |
               100 |              |        |         |  1.0 gr  | 3850 zł |
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+

TFK B.BE: W opcji N.C (edycja ARK) TFK nie umiał wczytać ramki EA
          ze zbioru !FK!\RAMKI\E bo po drugiej liczbie był odstęp
          sugerujący zmianę kolorystyki ramki - wystarczy go skasować.
          Podczas wykonywania ARK pokazywane jest przekroczenie zakresu
          do 1500 kont, które mogą brać udział w rozliczeniu.
          W opcji J.A (import) poprawiono automatyczne niedoczytywanie kont.
          Jeżeli w katalogu SETUP umieścić zbiór F4wAFull to TFK w opcji A
          każdą najmniejszą rozbieżność pomiędzy treściami operacji (także
          duże i małe litery) traktuje jako różne treści i pokazuje jako
          nierozliczone. Zakazuje się przełączać w F4wAFull w trakcie roku !
          Dlatego zbioru tego nie ma już w katalogu SETUP (jest F4wAFull.!).
THD 6.58: Opcja M.F ma zmienioną obsługę instalacji druków dowodów.
          Zmiana w opcji automatycznej przeceny nie pokazuje konieczności
          dokonania przeceny gdy ilość jest 0.0 (dawniej czasami stan
          np. 79.5 - 79.5 dawało 0.00000000000000345 - większe od zera ???).
=================================================================== 29-09-98
THD 6.57: Limit kupiecki opisany jest w opcji M.A pod literą L.
          Wersja niesieciowa uruchomiona pod łindołsem blokuje drugi start.
=================================================================== 28-09-98
TST 0.63: W opcji E.A uruchomione zostały dwie nowe metody amortyzacji.
          'J' - czyli jednorazowa umarza całość w następnym po OT miesiącu.
          'P' - czyli połówkowa umarza 50% w następnym po OT miesiącu.
          Standardowo ustawia się J dla OT<2500 inaczej L.
          W opcji G.A wpisuje się prawidłowo symbol i nazwa (w poprzednich
          wersjach było "s" zamiast "n" w definicji zestawienia), w drugiej
          kolumnie zamiast amortyzacji całorocznej wpisywane jest umorzenie
          narastająco do podanej daty a w trzeciej ostatnie umorzenie.
=================================================================== 24-09-98
TST 0.62: Wychodzą wszystkie podsumowania w opcji F.C.
          Program w opcji E.A pyta o zmianę stawki amortyzacji gdy ta
          nie mieści się w dopuszczalnym przez KRŚT zakresie.
          Puste pola zawierające standardowo wartość zakupu kopiują sobie
          zawartość pola Wartość zakupu. Poprawiłem lekko opis w opcji I.
THD 6.56: Uruchomiłem informację o otwartych zbiorach przy wyjściu do menu.
          Poprawiłem obsługę sieciową w opcjach H.
TSD 0.15: Podobnie jak THD 6.56 ma poprawione wyświetlanie cen (np. 15,30).
=================================================================== 21-09-98
Wszystko: Przypominam, że w katalogu !xx!\SETUP znajduje się zbiór
          x.BAT, który odpowiednio zmodyfikowany i przekopiowany do !xx!
          (do katalogu o oczko wyżej) zmienia opis dystrybutora.
          Pierwszy wiersz opisu dystrybutora jest najważniejszy !!!
          Poprawione drajwery drukarek oraz funkcje startowe wraz z
          ustawieniem drukarek powinny gwałtownie polepszyć pracę.
Wszystko: TAE 2.21, THD 6.55, TRT 0.25, TSD 0.14, TST 0.61 oraz TFK B.BD.
=================================================================== 10-09-98
THD 6.54: Jeżeli w opcji A.B lub A.C w polu "z grupą SWW" nacisnąć [Tab]
          to wchodzi się w pole "z ceną" i jak podać, że nie to dowód ma
          wartość 0.0 i wszystkie ceny także 0.0.
          Konfiguracyjne pliki typu OPISYCEN, RODZAJE, PLATNOSC itd.
          zapisywane są do katalogu z danymi a nie do #\.. jak poprzednio.
          Płatności, upusty i zapisy nie sortują się już alfabetycznie.
          Ranking obsługuje do 800 odbiorców występujących
          w zadanym okresie (do tej pory 800 od początku roku).
=================================================================== 09-09-98
THD 6.53: Opcja G.C też już prawidłowo zagląda do zbiorów z dowodami WZ i ZZ.
          Poza tym był makabryczny błąd w opcji ZRZUT ZEROWYCH DO ARCHIWUM.
TSD 0.13: Dopuszczono obsługę pierwszego pola w terminach płatności.
THD 6.52: Opcja G.A prawidłowo zagląda do zbiorów z dowodami WZ i ZZ.
TFK B.BC: Nie ma podpowiedzi tego co jest pod [F6] w polu edycyjnym.
          Jeżeli w ZOZie stworzy ktoś pełny strukturalny plan kont
          (w związku z rejestrem usług medycznych lub czymś podobnym)
          to podgląd spisu skrótów skroluje się w lewo pokazując końcówkę
          spisu skrótów.
          Przy końcowym kierowaniu zestawienia na drukarkę można klawiszem
          [F3] zmienić datę - wtedy w godzinie z kropką zakodowana jest data.
THD 6.51: Nie ma podpowiedzi tego co jest pod [F6] w polu edycyjnym.
          Zdjęcie restrykcji limitu kupieckiego gdy istnieje SETUP\JAK-JOLA.
TAE 2.20: Nie ma podpowiedzi tego co jest pod [F6] w polu edycyjnym.
          Stopki pod dokumentami podobne do tych z THD (patrz A.BAT).
TST 0.60: Do TST przeniesiono wszystkie udogodnienia i ustawienia
          dostępne w THD: F3 na zestawieniach, drajwery drukarek, prawo
          dostępu 0 (blokowane hasłem), stopki na dowodach itd.
          Nie ma podpowiedzi tego co jest pod [F6] w polu edycyjnym.
          Stopki pod dokumentami podobne do tych z THD (patrz S.BAT).
=================================================================== 04-09-98
TFK B.BB: Niezarejestrowane wejście kierowane jest do katalogu DEMO
          i nie pyta o hasło (poprzednio należało podać 120344).
          Podobnie jak w HD i innych można zrobić F.BAT w katalogu !FK!.
          W zbiorze !FK!.# można umieścić do 8 znaków, które oznaczają:
          na którym znaku wstawić kreski w numerach dowodu (dwa pierwsze),
          ile znaków odcinać z symbolu konta kontrahentów przy wejściu do
          rejestrów VAT (trzeci znak dla dostawców, czwarty dla odbiorców),
          jaki znak wstawiać automatycznie w symbolu konta w opcji A
          (piąty znak w zbiorze), oraz w którym miejscu (szósty i siódmy)
          oraz czy kwoty podawane są w groszach w opcji A (ósmy znak "G").
          Założenie w katalogu SETUP zbioru F4WAFULL powoduje pokazywanie
          w podglądzie rozrachunków w opcji A pełnej treści operacji w
          rozbiciu na poszczególne operacje z kontrolowanym pominięciem
          tych pozycji, które są równocześnie w zbiorze rocznym i roboczym.
          Emisja dokumentów podobnie jak w THD zaopatrzona została w stopkę
          zawierającą numer, producenta, dystrybutora i licencjobiorcę.
=================================================================== 03-09-98
THD 6.50: Sprawdzona wersja pozwalająca w szczególnych przypadkach
          wyłączyć informację o licencjobiorcy na fakturach.
          W ostatnim wierszu pojawiają się teraz informacje: o wersji,
          Olimpie, dystrybutorze (pierwszy wiersz z H.BAT) i licencjobiorcy.
          Po wyjściu z programu zachowywana jest informacja o dystrybutorze.
          Rejestry sprzedaży sprzed 1.7.98 chodzą po staremu inne na nowo.
=================================================================== 30-08-98
TFK B.BA: Najlepszą metodą weryfikacji określonej zmiennej (np. Data)
          jest zmiana jej nazwy w definicji zmiennych (np. BiData).
          Wszyskie miejsca występowania pokazuje wtedy kompilator i nie
          ma szansy przeoczenia wywołania typu Zmien(Data) lub Data:=...; .
          Taką weryfikację wykonałem i nie jest możliwe aby na wydruku była
          wpisana inna data niż bieżąca (chyba że ktoś użyje F3 na drukarkę).
          Wyjście inne niż [Enter] po [F3] przywracało wartość oryginalną.
=================================================================== 29-08-98
THD 6.46: Poprawiono procedury rozpoznawania drukarki DF-301 na starcie.
          W opcjach F.A oraz F.B zmieniono następujące metody pracy:
          1. Jeżeli bieżący plik faktur zaczyna się od PA (np. PA-STY)
             to opcja F.B obsługuje także ten sam plik jako paragony.
          2. Jeżeli istnieje zbiór FIS\NOT-ASK to podobnie jak w opcji F.A
             w opcji F.B program nie zadaje pytania 'Powinien być fiskalny'.
          3. Firma JotKEl z Krotoszyna pobiła rekord i miała ponad 65535
             paragonów na jednej drukarce. Zmieniłem typ Word na LongInt
             czyli ograniczenie z 65535 zmieniłem na 2147483647 (wystarczy).
          Prawidłowo weryfikowani są dostawcy w opcji A.A.
          Ponadto skróciłem czasy oczekiwania na kolizję w zbiorze !.!
          gdy włączony jest share (on pilnuje by kolizji nie było).
=================================================================== 24-08-98
THD 6.46: Wprowadzono funkcje obsługi schematu SHARE. Włączane są gdy
          istnieje zbiór #\SHARE. Uruchomiono z nowymi funkcjami opcje:
          Wprowadzanie dowodów, Wydruk dowodów, Wydruk dziennika,
          Wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych, Zmiana zbioru roboczego,
          Zaksięgowanie dokumentów, Zrzut zerowych indeksów do archiwum,
          Zmiana planu indeksów, Dołączenie planu indeksów, Odksięgowanie,
          Obie kontrole zgodności faktur z dowodami WZ i ZZ,
          Opcje związane z reorganizacją (edytor, wydruk, plan i roboczy).
=================================================================== 17-08-98
THD 6.46: Jak istnieje setup\b-limitu to bez kontroli limitu kupieckiego.
=================================================================== 16-08-98
TAE 2.14: Uruchomiłem funkcję DZIŚ() oraz DZIS(). Zmienne DP i DK mają
          specjalne znaczenie: na początku ustawiane są na 010198 i 311298.
=================================================================== 11-08-98
TAE 2.13: PW, PM, PWN, PMN liczone są zgodnie z TFK opcja EB.
THD 6.45: Wydruki dowodów mogą zawierać podsumowanie wartości dowodu
          według każdej z dodatkowych cen.
          KC ograniczona datami prawidłowo pokazuje należności.
          Fakturowanie obsługuje już limit kupiecki.
          Wydruk dowodu KP i KW jest bez zapisu tekstu \KASA\.
THD 6.44: W warunkowych odprawach celnych (CLINICO i SIEPER):
          1. Zlikwidowano błąd 202,
          2. Jeżeli w recepturze założyć indeks KG i podać liczbę kg
             to podczas wprowadzania dowodu WZ rozwijanie receptur
             zapisuje w ostatnim wierszu .stop.rec.xxxx, gdzie xxxx
             to liczba kg tego wyrobu, który został rozwinięty,
             (oczywiście należy podać w recepturze liczbę kg przypadających
             na jednostkową liczbę wyrobów - ilość podstawową),
          3. Jeżeli w odprawie nie wpisać wagi całej odprawy to zostanie
             ona przeliczona według wartości wyliczonych w opcji A.A,
          4. Jeżeli w katalogu ...\SETUP założyć zbiór JMZAO (przykład jest
             w zbiorze !HD!\SETUP\JMZAO) to można zmusić program do innego
             zaokrąglania ilości w rozwijanej recepturze (w opcji A.A)
             według zasady ZGD (Zaokr, Góra, Dół) z podaną precyzją.
TFK B.B9: Po raz kolejny ostatecznie rozwiązany został problem roku
          2000 (Y2k). Daty ostatniego zapisu do zbioru w podglądzie [F4]
          (data zbioru) nieprawidłowo były tłumaczone na format DDMMRR.
=================================================================== 01-08-98
TRT 0.24: Obsługuje nowe środki transportu i roboczodniówki.
=================================================================== 01-08-98
THD 6.43: Zlikwidowałem błąd 202, który był podczas eksportu kasy/banku.
          Poprawiłem wygląd wprowadzania długich dowodów magazynowych.
          Poprawiłem zapis odbiorców gdy mają krótki NIP (lub pusty).
=================================================================== 30-07-98
Nowe Txx: Analiza konstrukcji baz danych:
          1. Zbiory tekstowe mają trzy zalety:
             - są przez run-time Pascala dużo szybciej czytane i zapisywane
               (run-time jest standardową biblioteką procedur dołączaną
               przez Borlanda do każdego kodu wykonywalnego typu exe),
             - dynamiczna wielkość wiersza odpowiadającego jednemu zapisowi
               pozwala maksymalnie zmniejszyć wielkość każdego zapisu,
             - poszukiwanie dowolnego tekstu w takiej bazie danych to:
               Repeat Readln(T,S); If Pos(Sz,S)>0 Then Zap(S) Until EoF(T).
          2. Zbiory o strukturze rekordów mają inne zalety:
             - można wymieniać zapisy wewnątrz zbioru (dokonywać korekt),
             - można odczytać rekordy ze środka bez czytania całego zbioru,
             - dla zbiorów posortowanych (a takie zawsze mamy w Txx) można
               odnaleźć kilka rekordów z określonym hasłem bez czytania
               całego zbioru na przykład metodą dzielenia połówkowego,
             - przy zastosowaniu multirekordów i wewnętrznego T-buforowania
               można także mieć trzy zalety metody zbiorów tekstowych.
          Po wybraniu bazy danych w formie zbiorów rekordowych (dla dużych
          baz typu baza kontrahentów) mamy kilka możliwości:
          1. Możemy ustalić stałą wielkość dla wszystkich rekordów:
             - musimy wtedy zastosować wystarczająco dużą wielkość rekordu
               aby zmieścić informacje o najbardziej skomplikowanych
               odbiorcach (hasło, nip, nazwa, adres, telefony, konto f-k,
               osoby upoważnione do podpisywania, limit kredytu kupieckiego,
               zadłużenie, rabat na całość i na poszczególne grupy towarowe,
               bank i konto dla przelewów i dużo innych informacji)
               wydaje się, że 512 bajtów byłoby mało,
             - baza danych rzędu 20.000 odbiorców miałaby wtedy 10 MB
               i byłaby mało strawna dla pojedyńczych stanowisk oraz
               niestrawna dla dowolnej sieci.
          2. Można byłoby ją poindeksować tak jak to robią Clipper lub Fox:
             - i chodzi to wtedy jeszcze wolniej (patrz stacje benzynowe),
             - ma tendencje do rozjeżdżania się (przestaje wogóle chodzić).
          3. Można utrzymywać bazę w formie posortowanej:
             - odszukanie dowolnego kontrahenta jest błyskawiczne,
             - wyszukanie kontrahenta po adresie lub nipie wymaga
               przerzucenia całej dużej bazy danych,
             - dopisanie nowego kontrahenta wymaga wtedy przeczytania
               i zapisania całej bazy danych.
          4. Można tworzyć obok głównej bazy danych lub na jej końcu
             (początku) erratę z nowymi zapisami i co jakiś czas sortować:
             - trzeba podczas analiz pamiętać o korekcie bazy tą erratą,
             - trzeba otwierać dwa zbiory (lepiej jeden) i wiedzieć od
               którego miejsca jest errata (najlepiej kilkaset rekordów
               na początku zbioru).
          5. Można danemu kontrahentowi dynamicznie przyporządkowywać
             od jednego do kilkudziesięciu rekordów tworząc multirekordy:
             - nieważny odbiorca zajmuje wtedy minimum miejsca (np. 128 B),
             - ważny odbiorca może zająć 10 lub 20 lub jeszcze więcej
               rekordów (1 KB, 2 KB lub więcej),
             - wszelkie zmiany informacji mogą być przechowywane tak, aby
               podczas odczytywania zapisów odrzucać korekty po wybranej
               dacie i te przykryte późniejszymi zmianami ale sprzed
               wskazanej daty (pamiętać można wtedy historię zmian z datą i
               osobą dokonującą zmiany jak nakazuje ustawa o rachunkowości).
          Wybrana przez nas ostatnia metoda (połączenie 5 i 4 z początkową
          erratą) ma wiele zalet w porównaniu z pozostałymi:
          1. Wielkość bazy danych (przykład z 20.000 odbiorców):
             -  1% bardzo-bardzo skomplikowanych odbiorców
                   (200 odbiorców) zajmie 200 x 2 KB = 400 KB,
             -  2% skomplikowanych odbiorców zajmie 400 x 0.5 KB = 200 KB,
             -  7% odbiorców z długą nazwą zajmie 1400 x 256 B = 350 KB,
             - 90% reszty zajmie 18000 x 128 B = 2250 KB,
             co daje około 3.2 MB czyli średnio 160 B na odbiorcę.
             Tak samo jak 25.000 prymitywnych (w sensie opisu) odbiorców.
          2. Przy średniej bazie rzędu 3.000 odbiorców zajmie około 500 KB
             czyli będzie strawne dla prostej sieci (np. Win'95).
          3. Korekt jest około 20% co nie ma większego znaczenia dla bazy.
          4. Wybrana wielkość kwantu informacji 128 B pozwala odzyskiwać
             bazę danych nawet z dysków, na których sypnął się FAT.
          5. Wybrana metoda obsługi bazy danych pozwala stworzyć:
             - wspólne procedury obsługi dla wszystkich baz danych co,
               primo, zmniejsza wielkość samego programu, secundo,
               zwiększa niezawodność bo procedura jest już przetestowana,
             - jednorodną strukturę wszystkich zbiorów,
             - krótki opis techniczny dla ewentualnych konserwatorów.
          6. Zachowując bardzo dużą elastyczność wielkości multirekordów,
             możliwości dokonywania dowolnej liczby korekt liczby pól jak
             i zawartości bazy danych daje możliwość wręcz prokuratorskiej
             kontroli wszelkich wnoszonych zmian (kto, co i kiedy) -
             bo pamiętana jest cała historia zapisów, korekt i kasowań.
          Założenia końcowe:
          1. Rekord podstawowy ma zawsze 128 B.
          2. Główny zbiór z zapisami zawiera dokumenty ułożone według:
             haseł, dat i liczb porządkowych w ramach dat. (operacje)
          3. Dzienniki multirekordowe zawierają zapisy ułożone według:
             haseł, sygnatur podrekordów, liczb porządkowych. (dzienniki)
          4. Nie dotyczy to głównej bazy danych indeksującej resztę.
=================================================================== 29-07-98
TFK B.B8: W opcji A w polu konto wn lub ma klawiszem F3 można przywołać
          listę ostatnio użytych kont (ważne gdy się miesza kilkoma kontami).
=================================================================== 20-07-98
TRT 0.23: Obsługuje pełną wersję kodów sterujących drukarką (jak THD).
          Zmienione zostały napisy pod głównym menu.
          Obsługa zestawień przy pomocy F3 i mnóstwo nowych możliwości,
          jaki zostały opisane w pozostałych programach.
=================================================================== 19-07-98
THD 6.42: Zmieniono zawartość zestawienia J.K.
          Każdy dokument magazynowy dostaje dodatkową informację o dacie
          i godzinie ostatniej zmiany. Widać na podglądzie [F4].
          Zmienione są stopki DD1- i DD2-, jak ktoś woli mogą być też stare.
=================================================================== 17-07-98
TSD 0.12: Podczas wystawiania faktury TSD nie zawiesza się po naciśnięciu
          strzałki w dół na zakończenie faktury.
          Usunięty też został problem obsługi współdzielenia zasobów SHARE.
=================================================================== 14-07-98
TAE 2.12: Zlikwidowano kilka błędów:
          1. Funkcje salda potrafiły czasami (około 25%) źle kalkulować
             (dotyczy wyłącznie wersji 2.11).
          2. Przy ponownej analizie (gdy nie analizowano na nowo zbioru DFK)
             nie był zamykany pierwotny zbiór DFK co potrafiło zatrzymywać
             pracę innych użytkowników i programów TFK (dotyczy wersji 2.xx).
          3. Generalnie zweryfikowane zostały funkcje operujące na daty.
=================================================================== 13-07-98
TPS 0.73: Poprzednia wersja nie radziła sobie z odroczeniami A.D.1997 w 98.
          Czytaj pierwszą stronę opisu do TPS (opcja IA).
============================================================================
Można wstawić katalog TIE do katalogu programu TFK ale musi być TIE\TIE.TXT
=================================================================== 12-07-98
THD 6.41: "Emar duo" to nazwa drukarki fiskalnej firmowanej przez OPTIMUSa,
          której obsługa została wprowadzona do THD. Działa podobnie jak
          DF-301 i może pracować na jej ustawieniach, ale lepiej jest na
          odwrót, ponieważ w przeciwieństwie do DF-301 (40) ma wąski wydruk
          (24 znaki). W katalogu FIS startuje się ją nazwą EMAR-2.Usr.
          Ma ona tę wadę, że pewne komunikaty wysyłane na wyświetlacz,
          który ma tylko 16 znaków (DF-301 ma 20), utrzymują się na nim
          prawie minutę, pomimo tego, że drukarka funkcjonuje prawidłowo i
          przyjmuje oraz wysyła komunikaty (nawet sterujące wyświetlaczem).
          Przy fiskalnym starcie THD informuje o podłączeniu do drukarki.
          Opcja G.G nie blokuje pracy przy wycofaniu się datą 30-11-99.
          Poprawiony został eksport faktur metodą numer 3.
TAE 2.11: Zlikwidowano blokadę funkcji Shift-F2 i Ctrl-F2 w edytorze.
          Obliczenia funkcji opartych o salda kont analitycznych wykonywane
          są obecnie według poniższej reguły:
          ==================================================================
           Function Saldo(A,B: Real): Real;   Var S: Real;
           Begin
             If A>0 Then If B<0 Then S:=A Else If A>B Then S:=A-B Else S:=0
             Else        If B<0 Then S:=A Else If A              Saldo:=Zao4(S)
           End;
          ==================================================================
          i dotyczy to funkcji SW, SM, SWN, SMN, PW, PM, PWN, PMN.
          Na przykład SW=3, SM=-2 dla obrotów WN=3, MA=-2;
                      SW=-1, SM=0 dla obrotów WN=-3, MA=-2.
============================================================================
Dla programistów (informatyków oraz innych posługujących się "językami"):
1. Sumowanie obrotów dla jednego konta z tablicy skrótów:
    If Skrot.Data<=AnData Then Begin WnN:=WnN+Skrot.W; MaN:=MaN+Skrot.M End;
    If Skrot.Data =AnData Then Begin Wn :=Wn +Skrot.W; Ma :=Ma +Skrot.M End;
2. Sumowanie wartości dla zespołu kont:
    Case X of
        1: KW:=KW+Wn;
        2: KM:=KM+Ma;
        3: KW:=KW+WnN;
        4: KM:=KM+MaN;
        5, 9: KW:=KW+Saldo(Wn,Ma);
        6,10: KM:=KM+Saldo(Ma,Wn);
        7,11: KW:=KW+Saldo(WnN,MaN);
        8,12: KM:=KM+Saldo(MaN,WnN)   { 1:OW 2:OM 3:OWN 4:OMN }
      End;   { 5:SW 6:SM 7:SWN 8:SMN 9:PW 10:PM 11:PWN 12:PMN }
3. Obliczanie końcowe wartości na podstawie sum KW i KM:
    Case X of
        1,3: K:=KW;
        2,4: K:=KM;
        5,7: K:=KW;
        6,8: K:=KM;
        9,11: K:=Saldo(KW,KM);
       10,12: K:=Saldo(KM,KW)
      End;
    TFK:=Zao4(K);
=================================================================== 10-07-98
THD 6.40: Podobnie jak w TAE można używać klawisza F3 na zestawieniach.
TAE 2.10: Podobnie jak w THD można precyzyjnie obsługiwać drukarkę.
          W obu przypadkach definiowanie drukarki pracuje od razu.
=================================================================== 09-07-98
THD 6.38: Zmiany na lepsze: procedury dostępu do drukarki DF-301 (6.36),
          podsumowanie faktury niepotrzebnie dwa razy pisało 'do zapłaty',
          eksport faktur obsługuje co prawda tylko 1350 przekierowań
          kont księgowych dla kontrahentów, ale się za to nie sypie,
          obsługa drukarki, gdy nie ma odpowiedniego zbioru *.DRU (6.37),
          przełączanie druku ciągłych ramek na całości wydruku (nagłówki),
          wydruk licencji pod fakturą gdy z polskimi literami Latin II.
=================================================================== 07-07-98
THD 6.35: Poprzednie wersje omyłkowo zawierały nowotestowane metody
          obsługi MS-sieci. Wersja 6.35 posiada przełącznik, dzięki czemu
          nie jest w przyszłości możliwa zła obsługa atrybutów zbiorów.
          Dla zainteresowanych dostępna jest wersja pracująca pod WIN-95
          (WIN jako sieć, a nie jako środowisko graficzne dla THD).
=================================================================== 04-07-98
TFK B.B7: Potwierdzenia sald i noty odsetkowe mogą być emitowane na podstawie
          zbiorów AFK (powstają w opcji G.A) lub zbiorów BFK (wg dat w G.D).
THD 6.34: Na koniec każdej faktury VAT jest zaokrąglany do 1 grosza, a nie
          jak w wersji 6.31 do 0.01 grosza. FD i FE zgadza się teraz z FC.
          Zbiór P.% należy skopiować sobie z TFK do katalogu SETUP.
          Podsumowanie 'zwolnione', 'opakowania' i 'nie dotyczy'
          na fakturze posiada zarówno wartość netto jak i brutto.
          Na informacji o zaległościach, przygotowywanej w opcji KJ,
          pojawiającej się przy wystawianiu faktur przy pozycjach minusowych
          nie było widać terminu płatności. Z tego też powodu nie było tych
          pozycji na wezwaniach do zapłaty w poprzednich wersjach.
          Opcja FD oraz FE od należności brutto odejmowała 1% sprzedaży
          zwolnionej, 2% sprzedaży opakowań i 3% licencji (nie dotyczy).
=================================================================== 02-07-98
THD 6.33: Przegląd wszystkich plików faktur (kasa, rejestry, analizy itd.)
          obsługuje do 300 plików faktur (dotychczas do 100).
          Niektóre pola tekstowe na drukach (NIP, SPRZEDAWCA:) były ucinane
          lub źle centrowane. Teraz jest O.K.
          W drajwerze drukarki można dopisać wiersz LICENCJA = ... =,
          który zmienia tryb wydruku (patrz STARJT48),
          pierwszy bajt podaje długość wiersza z informacją o licencji.
=================================================================== 01-07-98
THD 6.32: Podczas zapisu dowodu WZ spod faktury THD automatycznie eliminował
          wszystkie obroty na indeksach typu V (usługa niemagazynowa).
          Nawet jeżeli nie dotyczyły tej zapisywanej faktury.
          THD 6.32 wycina wyłącznie zapisy typu V na WZ z bieżącej faktury.
THD 6.31: Drukarką domyślną była ESC-P-67. Dlatego program nie wczytywał
          jej ustawień. I dlatego na tym się sypał. 6.31 już nie.
          Podczas zapisu odbiorcy na dysk testowane jest powtórzenie NIPu.
          Włączyłem przełączanie portu LPT (1, 2, 3 lub 4). Ważne w sieci.
          Zmiana konfiguracji drukarki nie wymaga ponownego uruchomienia THD
          i dodatkowo dla konfiguracji posiadających identyczną liczbę
          wierszy dla wszystkich szerokości wydruku można tę liczbę zmienić.
          Wewnętrzna dokumentacja ma zmienioną długość strony z 55 na 60
          wierszy i wymagana jest pełna weryfikacja zawartości !HD!\OPIS.
          Stanowiska od 1 do 9 nie wymagają istnienia zbioru KOL-?,
          KOL-0 jest tylko zbiorem przykładowym i też może go nie być.
          Przy eksporcie faktur THD przenosi wersję eksportu po [F4],
          poprzednie wersje dawały automatycznie-źle pole puste (wersja 0).
          Zlikwidowałem błąd pojawiający się przy metodzie 9 polegający
          na wielokrotnym otwieraniu tych samych zbiorów bez ich zamykania.
          W opcji F.D oraz F.E zlikwidowałem ustawowe zaokrąglanie VATu
          do 2 cyfr po przecinku. Teraz sumy końcowe będące sumą wartości
          VAT z każdej pozycji są bardziej zbliżone do wartości z faktury.
          Dołączyłem wydruk nalepek na dowolnej drukarce 8x3 na stronie.
          Doszło zestawienie E.J, gdzie zamiast cen jest numer faktury.
          Opcja F.M fakturuje max.220 pozycji (około 5 stron), przy czym
          poprzednia wercja sprzedawała stany debetowe tworząc fakturę
          korygującą (???). Ponadto otwarty zbiór roboczy nie pozwalał
          prawidłowo (raczej wogóle) stworzyć dowodu WZ po fakturze.
THD 6.07: Jeżeli w polu Opis pozycji w fakturze korygującej wpisać
          znak ^ (a po nim cenę zakupu - cenę należy podawać z kropką a nie
          przecinkiem przed groszami !!!) to THD podczas wyceny dokumentu ZZ
          zamiast przyjąć zasadę ogólną - pierwsze gotowe do sprzedaży -
          robi wycenę koszty własnego sprzedaży według ceny sprzedaży
          (lub według ceny podanej po znaku ^).
=================================================================== 07-06-98
TST 0.54: Zmiana sposobu przygotowania informacji o środku trwałym
          umożliwia analizę zmiany wartości OT, miejsca użytkowania itd.
          W dokumentach MN i MT w polu numer dokumentu należy wpisać,
          oddzielone odstępem, oba miejsca użytkowania - dotychczasowe
          i obowiązujące. Ważna jest też wartość dowodu MN i MT !!!
=================================================================== 15-06-98
Wszystkie programy dostały poprawioną listę drukarek (OL-600ex, HP-1100C).
          Procedura tworząca napis z kropkami co 3 cyfry została poprawiona
          i jeżeli pole jest za krótkie to wypychane są nieznaczące zera
          (w ilości 3 i 4 cyfra po przecinku) ale pokazywane kropki.
          Procedury obsługi ekranu są przygotowywane do obsługi trybu 132x25.
          Zestawienia i niektóre z ekranów edycyjnych będą mogły być
          przełączane w tryb 132 znaków w jednym wierszu. Dla mnie czytelne.
=================================================================== 14-06-98
THD 6.30: Poprawiłem, mam nadzieję, wszystkie pozostałe błędy, które
          wynikały ze zmiany obsługi zestawień (poszerzenia do 200 znaków):
          dzienniki A.D, wg skrótów D.H,
          Zlikwidowałem też błąd, który od zawsze pojawiał się gdy na nowym
          pliku paragonów po wejściu do F.B nacisnąć Esc
          oraz nowy błąd pojawiający się, gdy po niezapisaniu faktury
          (paragonu) nie wydrukowano tej faktury (paragonu) - Esc.
          Export do excella (opcja J.J) pyta o rok eksportu.
TPS 0.72: Podczas wprowadzania ulgi z tytułu nabycia można podać początkową
          datę obowiązywania ulgi po to by prawidłowo korygować ją
          po 6, 7 i 8 latach do poziomu 75, 50 i 0 % (ważne dla korekt).
=================================================================== 12-06-98
THD 6.27: Dowody KP i KW prawidłowo obsługują łamane napisy w kilku
          polach o identycznym identyfikatorze (odbiorca i słownie).
          Zmieniły się druki dowodów KP i KW !!! Oraz stopka faktury FA1-.
          Błąd ten wynikł ze zmiany w obsłudze drukarki (od 6.00 do 6.26).
          Poprawiony został instalator dla użytkownika (F3 na menu).
          Po wydruku faktury lub paragonu THD wraca do menu z komunikatem
          o wartości do zapłaty. Ilości powyżej 1.000.000 na fakturze i
          paragonie pokazywane są z kropkami (ROKITA).
          Jeżeli czwarty wiersz adresu odbiorcy zaczyna się od "rej"
          lub (nowość) pole podpisujący zaczyna się "rej" to THD użyje
          innej stopki (dobrze wtedy napisać) "rejestr upoważnień poz.140".
          Po wejściu do programu należy nacisnąć H H * (Enter) (Enter),
          aby uzyskać konwersję zbioru roboczego (wolno użyć tylko raz).
          Zestawienie stanów w cenach innych niż P pokazuje już dobre ceny.
          W katalogu roboczym\SETUP lub w katalogu #\SETUP zapisywane są:
          KTO, GRUPYSWW, OPISYCEN, PLATNOSC, RODZAJE, UPUSTY, ZAPISY.
          Opcja C.B zawierała błąd, który wykładał program, gdy w zbiorze
          dołączanym było dokładnie (!!!) 2500 dowodów (jak np. UNOX-97).
TAE 2.04: Zbiory w katalogu HELPY nie mają już rozszerzenia .HLP .
          Doszła obsługa drukarki HP-III-P.
=================================================================== 07-06-98
TST 0.53: TST może być instalowany na klienta (dystrybutora) zob.S.BAT.
=================================================================== 07-06-98
THD 6.26: Podzieliłem opcję MF (dawniej MG) na MF - instalacja THD
          i MG - rejestracja THD (opcja ta dostępna także pod F3 w menu).
TFK B.B6: Podzieliłem opcję MG na MF - instalacja TFK i MG - rejestracja TFK
          (opcja ta dostępna także pod F3 w menu), MF jest teraz MH (kody).
=================================================================== 05-06-98
TAE 2.03: Obciąłem tablice w funkcji TFK(), znikł błąd 202.
THD 6.25: Wyrzuciłem opcję "kody sterujące", MG jest teraz MF !!!
          Zmieniła się kolejność opcji: MA, MB, MC bez zmian,
          MD (Drukarka), ME (komputEr). Opcja MD jak w TAE.ED.
TPS 0.71: Zmieniłem zawartość opcji M podobnie jak wyżej.
=================================================================== 01-06-98
UWAGA !!! Zmieniła się konstrukcja bazy danych odbiorców. Przy podglądzie
          lub próbie obsługi odbiorców może się sypać. Należy przesortować
          bazę danych poprzez wykonanie opcji H.H z parametrem * i już.
TAE 2.02: Zmieniłem winietę (lewa strona), dorobiłem opcję E, ale to nie
          koniec, poprawna będzie wersja 2.03.
=================================================================== 31-05-98
Wszystkie programy uzupełniłem o nowe pole w drajwerach drukarek.
          Każdy system sieciowy na ustawiony czas przerwy pomiędzy kolejnymi
          wydrukami (standard Netware=30, LANtastic=10, OS2=15, Win-95=15).
          Jeżeli wydruk jednej strony trwa na drukarce HP6L krócej niż ten
          czas to pomiędzy wydrukami kolejnych stron następowała przerwa.
          Wydłużenie bufora drukarki do 2 lub 3 stron powoduje, że czas
          kolejnych wydruków jest dłuższy (20, 30 sekund) od czasu przerwy.
=================================================================== 30-05-98
Wszystkie programy uzupełniłem o nowe drajwery drukarek (patrz !xx!\SETUP).
THD 6.24: Nagłówek lub stopka dowodów magazynowych obok pola "S" (suma
          dowodu) może zawierać pole "s" (suma według drugiej ceny).
          Wmontowane jest to na środku stopki w dowodach "90" (opcja A.B).
          Zmieniłem obsługę zbioru DANE-98\DANE-98.# i pierwszy wiersz
          zawiera nie pierwszą datę otwartego okresu ale ostatnią datę
          zamkniętego - należy uważać na opcje A.A, L.B (renumeracja),
          F.A i F.B (faktury i paragony) oraz G.G (zaksięgowanie dowodów).
          Nowa metoda eksportu faktur (numer 9) - spróbuj jak pracuje.
          Instalator ustawia kody sterujące 4 zamiast 2 do faktur.
          UWAGA ! Zmieniłem nazwę zbioru ESC-P-10.DRU na ESC-P-66.DRU .
TAE 2.01: W wersji 2.00 jeden ze zbiorów nie był zamykany (błąd 004).
TFK B.B6: W opcji G.C.C (analiza przeszłych okresów) liczby dni 3.cyfrowe.
=================================================================== 28-05-98
TAE 2.00: Na początku zbiorów {-KOSZ-}\?-SKROT.?AE program TAE zapisuje
          nazwę, datę i godzinę zbioru, z którego dokonano skrótu oraz
          spis analizowanych okresów. Przy powtórnym wydruku formularza
          z identycznymi parametrami nie jest dokonywana powtórna analiza.
          Spis analizowanych dat w funkcji DFK(...,ANA,...) nie musi być
          uporządkowany. Łącznie z funkcją DzK daje to duży krok naprzód.
=================================================================== 27-05-98
TAE 1.12: Podczas edycji formularza pracuje [F9] nawet dla 132x25.
          Włączono nową funkcję DzK(). Patrz pomoc Ctrl-F1.
THD 6.23: Przy automatycznej zmianie cennika THD pyta czy zachować stary
          symbol waluty przy tworzonej pozycji cennika. Jeżeli w cenie
          numer 7 wpiszemy literę M (Marka), to mnożąc cenę numer 1 przez
          aktualny kurs Marki (np. 1.9535) i wpisując wynik do ceny nr 7
          możemy w opcji D.F wydrukować ofertę z ceną nr 7 (w walucie).
=================================================================== 25-05-98
TAE 1.11: Formularze przeniesione zostały do podkatalogu FORM.
          Przy [F4] widoczne są wszystkie formularze Dir\FORM i !AE!\FORM.
          Śmieci przeniesione są do katalogu KOSZ, tam też wylądowały
          zbiory x-SKROT, które mają teraz rozszerzenie @AE, gdzie @ jest
          ostatnią cyfrą numeru użytkownika (najczęściej jest to cyfra 0).
TST 0.52: Okazało się, że SHARE skutecznie blokuje dostęp do zbiorów
          nawet, gdy jest tylko jeden użytkownik. Dlatego wersja 0.51
          nie pozwalała robić zestawień D po zestawieniach B.
=================================================================== 22-05-98
TRT 0.22: Zestawienie DB. Dużo pozycji i dobrze liczone paliwo.
=================================================================== 05-05-98
TRT 0.21: W opcji E.A można wprowadzać cenę 1km, 1rbg oraz 1mtg.
          Wersja TRT 0.23 zrobi z tego użytek w postaci analizy kosztów.
THD 6.22: Jeżeli w zbiorze KRESKOWE.KSD (przykład poniżej) mamy
          odpowiedniki indeksów widoczne na kodach kreskowych to THD
          zamienia kod kreskowy na odpowiedni indeks (przed znakiem '=').
          THD potrafi też wpisać cenę podaną w nawiasie oraz dodatkowy opis.
K/1-32-6.4 = 7638900095777 (Ola)
PAPIEREK-1 = 9001378700227 ()
PAPIEREK-2 = 8710439902227 ()
PAPIEREK-4 = 7638900095777 ()
PAPIEREK-5 = 5906785002060 ()
PAPIEREK-6 = 5902658502002 ()
PAPIEREK-7 = 5902502512416 ()
PAPIEREK-8 = 5901507303005 ()
PAPIEREK-9 = 5900936300050 ()
PAPIEREK-A = 5900457032225 ()
CHIPSY = 5900081371004 ()
CZTERY = 4012110026517 (nr 1) 5701216823111 (nr 2)5900004080181 (nr 4)
TRZY = 018653002128 (2.23:trzeci od dołu) 25 (2.22:drugi od dołu)
PINK-FLOYD = 077774638425 (30:The Piper ...) 074643345323 (31:Wish You ...)
ALLISON-MOYET = 5099748066329 (Singles)
          Uwaga! Po Symbolu indeksu musi być odstęp, równa się i odstęp,
                 potem kod kreskowy, odstęp i ewentualnie w nawiasach
                 okrągłych cena (do dwukropka bez odstępów ew. z kropką)
                 oraz opis pozycji faktury. Przed symbolem nie ma odstępów.
          Brak ceny oznacza obowiązek zachowania ceny z indeksu.
TSD 0.11: Tak samo jak w THD 6.22.
=================================================================== 27-04-98
THD 6.21: Poprawnie drukują się dowody dłuższe niż 50-70 pozycji.
TST 0.51: Wszystko w opcji E.A. Można podać numer roku dla pustego planu
          amortyzacji. Prawidłowo naliczane są teoretyczne plany amortyzacji.
          Dorzuciłem dwa komunikaty: o klawiszu F3 i o braku daty OT.
          Prawidłowo obsługiwane jest też porzucenie korekty środka.
=================================================================== 23-04-98
THD 6.20: Zawartość zbioru !HD!\H.BAT zmienia opis dystrybutora.
          Wolno zmieniać tylko to co jest wewnątrz ramki.
          Wydaje się, że stopka powinna pozostać nasza (w DEMO).
          Dołączyłem opcję K.O zgodnie z życzeniami MISia.
          Pod opcją J.G jest opcja z samym podsumowaniem (J.H).
          Dołączyłem dowody ZZ do WZ w nowej definicji eksportu dowodów
          (nawet gdy dekretacja jest "Ma w cenach zakupu").
=================================================================== 22-04-98
TAE 1.10: Zmieniłem nazwy dwóch funkcji rozpoznawanych przez TAE:
          DataL (zamiast DataT_L) i DataT (zamiast DataL_T).
          Dołączyłem do Borland Pascala poprawki związane ze złą obsługą
          komputerów Pentium II i lepszych (?!). Poprawiony moduł CRT nie
          generuje błędu 200 przy starcie programu.
THD 6.20: j.w.
TPS 0.70: j.w.
TRT 0.20: j.w.
TSD 0.10: j.w.
TST 0.50: j.w.
=================================================================== 15-04-98
THD 6.11: W opcjach J program sygnalizuje przekroczenie 20 magazynów
          (w wersjach wcześniejszych niż 6.10 sypał się błędem 201).
          Odbiorca z symbolem FK od razu wchodzi dobrze do faktury.
=================================================================== 09-04-98
TFK B.B5: W opcji A w polu Kwota lub Treść operacji pod klawiszem F4 i F5
          podpowiadają się pełne treści operacji (nawet gdy w treści są
          takie znaki jak ; czy *). F4 daje podpowiedzi ustawione według
          alfabetu, F5 według terminu zapłaty. W drugim przypadku miejsce
          ustawienia się poprzeczki na liście podpowiedzi jest w zasadzie
          nierozsądne (bo standardowa procedura próbuje dopasować się
          alfabetycznie według pełnych treści operacji).
=================================================================== 05-04-98
TFK B.B4: Wydruk polecenia księgowania proponuje jeden dowód.
          Import dokumentów reaguje na zmianę opisów kont.
=================================================================== 26-03-98
TFK B.B3: W ustawieniach drukarki oprócz MLB włączono obsługę O.
          Oszustwo polega na cofaniu znakiem ^H i dodrukowywaniu ogonków.
          W !FK!\SETUP\D8 jest ustawienie na drukarkę KX-P6500 (czy także
          KX-P6150 ?) - interesujące dla UG Prusice i Piotra Kowalskiego.
=================================================================== 26-03-98
THD 6.09: Poprawione i przetestowane faktury dłuższe niż 1 strona.
=================================================================== 24-03-98
TAE 1.05: Podczas analizy formularza tworzony jest {-KOSZ-}\PO-KOLEI,
          który zawiera informacje o zmiennych i obliczeniach.
=================================================================== 23-03-98
TFK B.B2: Do podglądu rozrachunków w opcji A dopuszczono oprócz kont
          zaczynających się od 2 (lub liter) także 14, 30.
          Uruchomione zostały podpowiedzi w polu dla wszystkich użytkowników.
=================================================================== 22-03-98
TAE 1.04: Prawidłowo wykonywane jest ustawienie drukarki "tylko Ascii"
          - ciągłe ramki, drukowane na drukarkach igłowych i atramentowych
          w dwóch przebiegach, zamieniane są odpowiednio na +, - i |.
          Podpowiedzi (pod F6 i F7) widoczne są w polu nie tylko dla
          użytkowników z zerem na końcu, ale dla wszystkich.
THD 6.08: Uruchomione "tylko Ascii" i podpowiedzi w polu.
TPS 0.61: Uruchomione "tylko Ascii", podpowiedzi w polu, zaktualizowany
          został zbiór 98-OPERA a w katalogu !PS!\SETUP\ umieściłem
          przykładowy zbiór ROK-97.#.
TRT 0.18: Uruchomione "tylko Ascii" i podpowiedzi w polu.
TSD 0.02: Uruchomione "tylko Ascii" i podpowiedzi w polu, zlikwidowane
          zostało wejście do upustów końcowych (jeżeli kontrahentowi takich
          upustów nie przydzielono w programie THD).
TST 0.43: Uruchomione "tylko Ascii" i podpowiedzi w polu.
          Dołączonych zostało kilka dodatkowych zestawień (np. F.A),
          arkusze spisu z natury oraz pytanie o rok dla każdego z zestawień.
          TST w G.B kopiuje plan amortyzacji z roku ubiegłego na bieżący,
          a wszystkie zestawienia reagują na ustawiony rok.
=================================================================== 19-03-98
THD 6.07: Jeżeli w polu Opis pozycji w fakturze korygującej wpisać
          znak ^ (a po nim cenę zakupu) to THD podczas wyceny dokumentu ZZ
          zamiast przyjąć zasadę ogólną - pierwsze gotowe do sprzedaży -
          robi wycenę koszty własnego sprzedaży według ceny sprzedaży
          (lub według ceny podanej po znaku ^).
=================================================================== 18-03-98
THD 6.06: Dowolna ilość zapisów dodatkowych na fakturze.
          Spacją można zdjąć do 19 zapisów za jednym zamachem.
=================================================================== 17-03-98
TRT 0.17: Opcje H przy analizie dla wybranych wszystkich pojazdów
          (wpisać *) przy okazji porządkują DZIENNIK.DRT zostawiając
          złe zapisy w koszu.
=================================================================== 16-03-98
TPS 0.60: Podczas analizy zmian na 01-01-xx TPS brał pod uwagę zmiany
          z lat ubiegłych, jeżeli były śródroczne co dawało złe liczby
          na rejestrach przypisowo-odpisowych.
TRT 0.16: Nowa wersja zawiera nowe funkcje administratora.
=================================================================== 14-03-98
THD 6.05: Poprawka z wyświetlaniem cen na ekranie.
=================================================================== 13-03-98
TRT 0.15: Nowa opcja H pokazuje całą bazę danych (także dzikie zapisy).
TRT 0.14: Po pełnej weryfikacji TRT, TPS, THD i TST nie wykryłem
          w TRT nic co mogłoby tłumaczyć złe zachowanie programu TRT.
THD 6.04: Nowa winieta, poprawka we wczytywaniu kont dla nowej
          obsługi kosztu własnego na plikach faktur.
THD 6.03: Chodzi już TYLKOASCII w drukarkach oraz pods.podatków f-ry.
=================================================================== 11-03-98
THD 6.02: Wyłączyłem obsługę zamówień (na razie).
=================================================================== 08-03-98
Katalog !DODATKI:
   ERRORS.!!! - katalog ew. błędów programów (z wyjątkiem TFK),
   DFK-SUMM.EXE - analizuje dowolny zbiór DFK pokazując podstawowe dane,
   DOST-TFK.EXE - poprawia i sortuje zbiór DOSTAWCY.TFK,
   NC!.EXE - norton commander 9.0,
   OGONKI.COM - obsługa klawiatury (prawy ALT) i ekranu (kiepska mazovia),
   PLKVGA.COM - j.w. ale rob też ramki ALT-klawisze numeryczne,
   T-CZAS.EXE - wyświetla godzinę w prawym górnym rogu (spróbuj "T-CZAS +"),
   T-MAZ.EXE - zmienia generator znaków (ąćęĄĆ=-|+ itd., spróbuj "T-MAZ +"),
   TRUNAM.EXE - pokazuje prawdziwą nazwę dysku ze ścieżką w sieci,
   TRANSFER.EXE - pokazuje prędkość pracy programów turbo,
   LICZYDLO.EXE - kalkulator pod ALT-C,
   FREE.EXE - pokazuje wielkość miejsca na dysku (spróbuj "FREE D", "FREE"),
   DELAY.EXE - zatrzymuje bat-file na określony czas (spróbuj "DELAY 3000"),
   PRN2FILE.COM - przechwytuje port drukarki do zbioru ("PRN2FILE ALA.TXT").
=================================================================== 08-03-98
TAE 1.01: Prawidłowo rozpoznawana jest data systemowa po roku 2000.
          Dotychczas podczas startu programu oraz przy powrocie do głównego
          menu data była generowana wzorem Data=10000*DD+100*MM+(RR-1900)
          np. 8-3-2000 obliczany był jako 80000+300+100 (08-04-00 - źle).
          Zastosowano nowy wzór Data=10000*DD+100*MM+(RR mod 100)
          np. 8-3-2000 daje 80000+300+0 (08-03-00 - dobrze).
TFK B.B1: j.w.
THD 6.01: oprócz j.w. także w opcji instalacji THD.
TIK o.o2: j.w. ale bez instalatora - program wymaga ponownego uruchomienia.
TPS 0.52: j.w.
TRR o.o3: j.w. - program wymaga uruchomienia.
TRT 0.12: j.w. z instalatorem włącznie.
TRZ z.z1: j.w. - program wymaga ponownego uruchomienia.
TSD 0.01: j.w. program wymaga wyłączenia końcowych upustów na fakturze
          oraz włączenia opcji instalatora.
TST 0.41: j.w. program wymaga włączenia opcji instalatora innych opcji.
          w porównaniu do wersji poprzenich: są arkusze inwentaryzacyjne.
          Zmieniono też ramkę i obsługę ewidencji ś.t.
TUZ o.o3: j.w. - program wymaga ponownego uruchomienia.
=================================================================== 05-03-98
TRT 0.11: Spróbuj wprowadzać daty podając tylko dzień (bez miesiąca)
          lub dzień i miesiąc bez roku) - patrz opis pkt.3 TFK B.B0.
=================================================================== 02-03-98
TFK B.B0: Kilka drobnych zmian. Do recenzji, ale można pracować.
          1. Wzór (F6) widoczny jest w polu edycji (???) ale tylko dla
             użytkowników zakończonych na 0 (zero).
          2. Przy wydruku [F3] pyta o datę wydruku (!!?).
          3. Jeżeli pomiędzy dowodami w opcji A jest dziura to między nimi
             jest kreska ========== a nie ---------- jak było dotąd.
          4. W polu data można podać 2 lub 4 cyfry (dzień lub dzień-miesiąc)
             resztę program sam dopisuje według wartości domyślnej (F6).
          5. [F3] na polu symbol konta (w opcji A) odwraca WnF6 z MaF6.
=================================================================== 24-02-98
THD 6.00: Nowa obsługa drukarek. Uzupełnienie eksportu dowodów WZ
          (na dole po znaku ţ podobnie jak dla eksportu faktur dopisane
          są dla różnych liter alfabetu konta dla dokumentów WZ (ZZ).
          Wiersz zaczynający się znakiem ţ zawierać może nazwę (do 8 znaków)
          pliku faktur, dla którego obowiązują wszystkie nastąpujące po nim
          zapisy (ţ bez nazwy pliku oznacza, że następujące po nim zapisy
          dotyczą wszystkich plików faktur). Po ţ nie ma być odstępów.
=================================================================== 20-02-98
TPS 0.51: 97 -> 98, TPS łyka już do 200 operacji na podatniku.
=================================================================== 18-02-98
TAE 1.00: Nowy produkt? Nie! To TSD (TSB) dostały nową nazwę.
          Analizy Ekonomiczne. Dobrze brzmi. I nie koliduje nazwą z
          programem TSD (Sprzedaż Detaliczna).
TFK B.A4: W opcji H.K nowe polecenia przelewu.
TPS 0.50: Wzory pism zostały podzielone na 97 i 98 rok (katalog DRUKI).
          Przed każdą analizą TPS wczytuje SETUP\97-OPERA lub 98-OPERA.
          Nie blokuje druku pism na 01.01 (problem był w tym, ze nie było
          operacji w ostatnim miesiacu - co jest nieistotne na 01.01.9x).
=================================================================== 31-01-98
TPS 0.31: Opcja H została podzielona na dwie (H.B tylko serwis).
          Rejestr zbiorczy końcowy (F.B) na więcej niż 3 znakach pokazuje
          przed nazwą saldo grupy podatników.
          Rejestr przypisu ze zmianami (F.A) został posortowany datami.
=================================================================== 22-01-98
Wszyskie: Programy THD, TIK, TPS, TRR, TRT, TRZ, TSD, TST i TUZ mają
          wspólne procedury obsługi (TPR). Za każdym razem gdy napiszę
          "Wszystkie" oznacza to generalną zmianę dla tych wszystkich
          programów. Np.:
          Procedura pokazująca ramki na ekranie robi to według zasad
          ogólnych (tzn. szuka ramek nie tylko w !XX!\RAMKI\... ale
          także w !\RAMKI\..., #\RAMKI\... i Dir\RAMKI\... .
=================================================================== 11-01-98
TFK B.A3: Zbiór Dir\Dir.NrSta nazywa się obecnie Dir\!FK!.NrSta.
          Zbiór Dir\Dir.#DZ nazywa się obecnie Dir\!FK!.#DZ.
          Zbiór Dir\Dir.# nazywa się obecnie Dir\!FK!.#FK
          (zawierać on może 4 cyfry:
          pierwsza i druga mówi, gdzie w numerze dowodu wstawić kreski
          podczas wydruku dzienników, analityki lub analizy rozrachunków,
          trzecia (czwarta) mówi, ile znaków z symbolu konta należy odciąć
          zanim wejdziemy do ewidencji dostawców (odbiorców) w rej. VAT
          - chodzi oczywiście o rejestr zakupów (sprzedaży) w opcji A).
THD 5.A7: Przypominam, że w zbiorze SETUP\KRRI opis w każdym wierszu
          | Kwalifikacja różnych rodzajów indeksów (1)
          | X nagłówki nieobsługiwane ilościowo   (2)
          | O opakowania zwrotne kaucjonowane     (3)
          | Z opakowania zwrotne rozrachunkowe    (4)
          | V usługi bez dowodów magazynowych     (5)
          | U usługi przechodzące przez magazyn   (6)
          jest mało istotny, natomiast najważniejsze, aby w wierszu
          drugim były (do pierwszego odstępu) litery dla nagłówków,
          w trzecim opakowania zwrotne, w czwartym itd.
          Wiersz pierwszy i od siódmego są ignorowane.
          Zbiór Dir\Dir.NrSta nazywa się Dir\!HD!.NrSta (patrz TFK B.A3).
          Zbiory opisujące drukarki D? przeniesione zostały do SETUP\D?.
          Zbiory opisujące drukarki KS? przeniesione zostały do SETUP\KS?.
          Za każdym razem, gdy podczas drukowania dokumentów wczytywane są
          kody ze zbioru KS? i okaże się, że go nie ma to THD (i TFK też)
          próbuje czytać także ze zbioru KS. Zbiory KS? poszukiwane są
          w Dir\SETUP, #\SETUP, !HD!\SETUP (!FK!\SETUP) i !\SETUP.
          Ponieważ zmieniona opcja konfiguracji stanowiska (M.D)
          nie obejmuje spraw związanych z drukarką więc należy uważać.
          UWAGA ! Najpierw kilka przykładów:
          1.  Call  HD  157     =====>  Stanowisko=0,  D, KS
          2.  Call  HD  0  0    =====>  Stanowisko=0,  D0, KS0
          3.  Call  HD  3  6    =====>  Stanowisko=6,  D6, KS6
          4.  Call  HD  4  4XB  =====>  Stanowisko=4,  D4, KS4
          5.  Call  HD  5  ALA  =====>  Stanowisko=0,  D0, KS0.
          Drugi parametr wywołania THD o ile zaczyna się cyframi od 1 do 9
          ustala stanowisko od 1 do 9 i drukarkę od 1 do 9 (przykład 3 i 4).
          Gdy drugi parametr jest pusty - stanowisko jest 0 drukarkę
          obsługują wtedy zbiory D (KS) natomiast gdy drugi parametr zaczyna
          się inaczej niż cyfrą to jest to stanowisko 0 i drukarkę
          obsługują zbiory D0 oraz KS0.
=================================================================== 11-01-98
TFK B.A2: Jeżeli brak było zbioru konfiguracyjnego Dir\Dir.NrSta, to
          do tej pory TFK liczył z precyzją do 1zł/100zł. Teraz 1gr/1gr.
          W wezwaniach do zapłaty uwzględnia już korekty (storno dla WN).
          W potwierdzeniu sald TFK zagląda do zbioru DOSTAWCY.TFK, gdy go
          nie było - TFK się sypał. Ze zbioru DOSTAWCY.TFK korzysta m.in.
          wydruk poleceń przelewu i tam też jest zakładany.
          Poprzednio salda zerowe dotyczyły kontrahentów rozliczonych
          w sensie opcji G.A. Teraz w sensie opcji E.F.
          Instalacja programu zapisywała zbiory PPA, PPB, POTS itd.
          do katalogu #\DRUKI\..., teraz też, ale jeżeli w katalogu
          Dir\DRUKI jest odpowiadający zbiór (np. PPA)
          to TFK aktualizuje Dir\DRUKI\... zamiast #\DRUKI\... .
TFK B.A1: Jeżeli w zbiorze D? w wierszu 8 oprócz litery MLB jest jeszcze
          jedna litera A (np. MA lub LA zamiast M lub L) to program drukuje
          znaki - | + zamiast ciągłych ramek (A=tylko Ascii).
          W opcji A podczas wpisywania informacji do rejestru VAT jeżeli
          kwota brutto na fakturze zakupu jest inna niż suma netto i vat
          to klawiszem [F3] w polu kwota netto przechodzimy niżej, gdzie
          można wpisać zmienioną kwotę brutto (na zestawieniu rejestrów
          po liczbie porządkowej widoczny jest dwukropek zamiast kropki).
          W opcji A podczas dekretacji w polu kwota operacji lub treść
          operacji F4 pokazuje listę transakcji ułożoną według alfabetu,
          F5 według dat. Czasami zamiast daty dowodu pojawia się wyraz
          "zestaw" co oznacza, że transakcja składa się z kilku operacji.
          W katalogu {-KOSZ-} powstaje zbiór LOGIN, który pokazuje jakie
          zbiory mogą być wczytywane przy wejściu do programu.
          TFK standardowo próbuje wczytać #\#.#FK lub #\#.# (sprawdź LOGIN).
          Zbiory opisujące stanowiska #\? przeniesione do SETUP\STA-?-ST.
          Zbiory opisujące drukarki #\D? przeniesione do SETUP\D?.
          Zbiory opisujące drukarki #\KS? przeniesione do SETUP\KS?.
          Zbiory definiujące kolory #\K przeniesione do SETUP\KOL-?-ST.
          Zbiory podpowiedzi rej.VAT są teraz w katalogu SETUP.
          W każdym z powyższych przypadków należy katalog SETUP tworzyć
          w podkatalogu ROBOCZYm klienta lub w # (np. TFK\#\SETUP\D9).
          Dokumenty KP i KW nie umiały zaglądać do KS z numerem drukarki.
          Polecenie księgowania tak samo jak KP i KW.
          UWAGA ! Znikł katalog !FK!\#, powstał !FK!\SETUP.
THD 5.A7: Ramki na wydrukach obsługiwane są podobnie jak w TFK wer. B.A1.
          Podczas eksportu faktur można dopisać do numeru faktury dowolny
          tekst z przodu i z tyłu. Patrz wiersz 15 w !HD!\SETUP\DEMO.DEF.
          W katalogu {-KOSZ-} powstaje zbiór LOGIN, który pokazuje jakie
          zbiory mogą być wczytywane przy wejściu do programu.
          THD standardowo próbuje wczytać #\#.#HD lub #\#.# (sprawdź LOGIN).
============================================================================
Mazovia (pas) i Latin II (txt)