========+========================================================== o4-o1-1o
TAE 4.11| Ograniczenia w przekazywaniu parametrów wywołania programów oraz
TFX 3.28| wymogi stawiane przed firmami starającymi się o certyfikat ISO
THD 2.02| spowodowały, że wszystkie programy pracujące w trybie znakowym
TKB 0.85| oprócz sterowania numerami wejścia kodowanymi w pliku #\#.#
TRZ 3.20| mogą pracować bez podania numeru wejścia w skrócie do programu
TST 4.40| ale podając login i hasło zgodnie z plikiem !\Login.txt.
========+========================================================== 18-12-o9
TST 4.39: Poprawione liczenie umorzenia gdy było częściowe umorzenie
          początkowe a metoda jest N (natychmiastowa) lub J (jednorazowa).
=================================================================== 16-12-o9
THD 2.01: Poprawiona inwentaryzacja (Amper) i faktura (Szpital).
=================================================================== 14-12-o9
THD 2.00: Poprawiona sieciowość raportów kasowych K.A oraz opcja I.B.
=================================================================== 19-11-o9
TFX 3.27: Poprawiona opcja F.D czyli wiekowanie zaległości.
=================================================================== 16-11-o9
TST 4.38: Program uodporniono na niektóre dziwne dane.
=================================================================== 1o-11-o9
THD 1.99: Uzupełniona opcja I.B, faktury z prowizją końcową są O.K.
=================================================================== o5-11-o9
TFX 3.26: Poprawiona opcja B.L pokazuje skrót nazwy i uźytkownika,
          opcja B.M pokazuje zmiany w planie po ostatnim sortowaniu.
=================================================================== o4-11-o9
THD 1.98: W opcji I.B można ustawić kolumny rabatów/upustów na fakturze
          aby były Z (zawsze), N (nigdy) lub C (czasami gdy potrzeba).
          Uruchomiono wstępnie opcje N dotyczące rejestrów zakupu.
=================================================================== 27-1o-o9
THD 1.97: Poprawiona opcja F.A dla korekt faktur w euro oraz opcja I.B.
=================================================================== 21-1o-o9
TST 4.37: W opcji D.D pokazana jest wartość OT środka, która została
          wyksięgowana w ciągu ostatniego roku z konta 01... środka,
          czyli suma wszystkich kwot dokumentów LT z ostatniego roku,
          oraz wartość dotychczasowego umorzenia, czyli suma korekty
          umorzenia dokonana w ciągu ostatniego miesiąca w związku z LT.
=================================================================== 2o-1o-o9
TAE 4.10, TFX 3.25, TKB 0.84, TRZ 3.19, TST 4.36: Porządki wewnętrzne.
=================================================================== 19-1o-o9
THD 1.96: Poprawione terminy płatności i podobne dla faktur w euro.
THD 1.95: Włączona została obsługa funkcji LIFO (Last In First Out).
=================================================================== 15-1o-o9
THD 1.94: Po zmianie w konfiguracji w opcji I.B zaokrągleń wyników
          pośrednich (np. z -4 na -2) w opcji F.A w starych fakturach
          program pyta czy zmienić ustawienia faktury i wykonuje to.
TST 4.35: Zmieniono kolumny w zestawieniu G.A (doszˆa amortyzacja roczna).
=================================================================== 12-1o-o9
TFX 3.25: Poprawiona opcja D.K (książka przychodów i rozchodów).
THD 1.93: Przywrócone zostały warunki dla faktur rozliczających zaliczki.
=================================================================== o7-1o-o9
TAE 4.10: Zmieniony sposób informowania o końcu abonamentu.
TFX 3.24: j.w. i poprawione F4 na numerze raportu kasowego (opcje K.x).
THD 1.92: j.w. i poprawiona opcja I.B (całkowicie zmieniona opcja).
=================================================================== o6-1o-o9
TFX 3.23: Poprawiona opcja F.D wiekowanie zaległości.
=================================================================== o5-1o-o9
THD 1.91: Zestawienie E.A nie drukowało się, gdy pierwsza grupa
          asortymentowa nie miała obrotów w okresie ale miała narastająco.
=================================================================== o4-1o-o9
TST 4.34: Liczba zapisów w tabeli zmian może przyjąć maks.50 pozycji.
=================================================================== 28-o9-o9
THD 1.90: Na numerze raportu kasowego działa F4,
          opcja K.J obsługuje także daty po 17.9.2oo9.
=================================================================== 24-o9-o9
TST 4.33: Obsługuje nowe logowanie, #\#.# lub !\Login.txt do wyboru.
          Informacja o tym czy pokazywać środki całkowicie zlikwidowane
          oraz która wartość (P czy B) ma się pokazywać na zestawieniach
          została przeniesiona na środek górnego paska bo w dolnym pasku
          będzie od tej pory widoczny horyzont obowiązywania abonamentu.
=================================================================== 23-o9-o9
THD 1.89: [patrz też 1.76] Jeśli ostatnia pozycja faktury jest na minus
          (ilość=0, cena<0 lub ilość*cena<0) i indeks zaczyna się od ZA
          (jak zaliczka) to powstaje faktura rozliczająca zaliczkę.
=================================================================== 22-o9-o9
THD 1.88: Opcja L.G poprawiona.
TAE 4.09: Pokazuje już daty zbiorów (nie było w 4.07) i jest O.K.
TFX 3.21: Poprawiona opcja H.F (emisja noty księgowej).
TAE 4.08, TKB 0.83, TRZ 3.18, TST 4.32: Poprawione funkcje DzK() i pDzK().
=================================================================== 19-o9-o9
THD 1.87: Poprawione opcje K.D, K.H i K.I (dla pustej daty początkowej),
          oraz opcja L.G (wprowadzanie zamówień) oraz N.C i N.F.
          Poprawiona została też opcja G.G (księgowanie),
          K.J (wezwania do zapłaty) i L.M (faktury RR).
=================================================================== 18-o9-o9
THD 1.86: Poprawione sygnatury w wydruku dowodów i podglądzie F4,
          mam nadzieję, że to ostatnie miejsce pojawienia się problemu 2oo9.
=================================================================== 17-o9-o9
THD 1.85: Wersja całkowicie odporna na problemy roku 2oo9.
=================================================================== o3-o9-o9
THD 1.84: Na wydruku faktur krajowych w euro w tabelce vat jest PLN,
          ceny pokazywane są z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
=================================================================== o1-o9-o9
THD 1.83: W opcji F.A zmiana waluty dla faktur krajowych została
          przeniesiona z końca faktury na jej początek, w polu Data faktury
          naciskamy klawisz F3, podajemy literę waluty (R=euR, D=usD, P=gbP)
          oraz kurs, na koniec program przelicza na złote więc ceny
          wydrukowane na fakturze mogą się minimalnie różnić od wstawionych
          i wynika to wyłącznie z zaokrąglenia cen do grosza ze względu
          na późniejszy sposób księgowania takich faktur.
! UWAGA ! Okazało się też, że problem roku 2009 nadal istnieje,
          dokładnie chodzi o graniczną datę 19-9-2009, po której czasami
          jakaś zmienna w programie może źle zadziałać, na szczęście nie ma
          przekłamania w bazie danych tylko zwyczajnie błąd wykonania 201.
          Dotyczy to wyłącznie funkcji dalszej obsługi danych takich jak
          na przykład eksport faktur (został właśnie poprawiony).
=================================================================== 27-o8-o9
THD 1.82: W opcji F.A nie zawiesza się przy fakturach w euro z vat.
=================================================================== 25-o8-o9
THD 1.81: W opcji L.O prawidłowo wychodzi eksport faktur RR.
=================================================================== 19-o8-o9
TFX 3.20: W opcjach E drukujących analitykę poprawiono podsumowania.
TFX 3.19: W opcji E.A nie jest zerowana suma sald jak nie ma zbioru
          Setup\PerSaldo (dokładniejszy opis w TFX 3.11).
=================================================================== 18-o8-o9
THD 1.80: W opcji F.A w polu Data sprzedaży można klawiszem F3
          włączyć funkcję przeliczenia i wydrukowania faktury w innej
          walucie (na razie tylko USD, GBP i EUR), w polu symbol waluty
          wpisujemy trzecią literę (D, P lub R) lub naciskamy F4.
=================================================================== o4-o8-o9
TFX 3.18: Nowe opcje J.K, J.L oraz J.M poprawiają opisy transakcji.
          W dokumentach księgowych ( *.DFX ) TFX przechowuje 3 daty:
             data księgowania - można zmieniać w opcji A w nagłówku,
             data transakcji - tak samo w opcji A w nagłówku,
             termin płatności - tak samo w opcji A ale przy pozycji.
          W rejestrach vat ( *.VAT ) TFX przechowuje 4 daty:
             data dokumentu - pierwotna data księgowania, która jest
                przepisywana z dokumentu przy założeniu nowej pozycji,
             data rejestracji - można zmieniać w opcji A w rejestrze,
             data faktury (data transakcji) - w opcji A w rejestrze,
             termin płatności - pierwotny termin z zakładania nowej pozycji.
          Dlatego aby data dokumentu i termin płatności na wydruku
          rejestrów vat były prawidłowe - należy prawidłowo wprowadzić
          je podczas dekretacji w opcji A, natomiast jeśli były błędne
          to należy skasować tę pozycję z rejestru i stworzyć na nowo.
          Chyba, że ktoś zaproponuje lepsze rozwiązanie (na przykład
          że w opcji A przy wejściu do pozycji rejestru TFX ma weryfikować
          poprawność tych dwóch dat i je poprawiać na życzenie).
TFX 3.17: W rejestrach vat (opcja D.D) pokazuje termin płatności
          o ile wpis do rejestru zostanie wykonany w tej lub nowszej wersji.
          Podczas korekty kontrahenta można zawartość dowolnego pola
          (nazwa, adres, dodatkowo, nip, hasło) klawiszem F3 wpisać
          jako wzorzec (pod [F6]) dla wszystkich pozostałych pól.
          W wezwaniach i notach w opcji H.B nawet krótkie zapisy z nazwy
          i adresu pojawią się jako osobne wiersze w ramce ADRESAT.
          W opcji A przy ściąganiu kwoty i treści z podglądu [F4]
          przy okazji ściąga się też termin płatności (czy słusznie ?).
=================================================================== 3o-o7-o9
THD 1.79: Dostępna tylko na www.Turko.eu (eksperymentalna wersja)
          drukuje kurs waluty na fakturach eksportowych,
          nie robi błędu 201 w opcji A na podglądzie numeru dowodu (F4).
=================================================================== 23-o7-o9
TFX 3.16: Opcja E.L eksportuje plik do Excela z wierszem nagłówkowym.
THD 1.78: Na fakturze obok kwoty końcowej pokazana jest kwota udzielonego
          rabatu, netto lub brutto zgodnie z ustawieniem fakturowania.
=================================================================== 21-o7-o9
THD 1.77: Faktury RR powinny pracować z datami po 19.9.2oo9 r.
=================================================================== o2-o7-o9
TFX 3.15: Dzienniki w opcji D.A i D.B mają zmienione podsumowanie.
          W rejestrze zakupów w opcji A skrót ma dobrą długość i pozycję.
=================================================================== o1-o7-o9
TST 4.31: Przygotowane do wspólnej pracy z TSi.
TFX x.xx: Aby wystawić komuś notę odsetkową należy przede wszystkim
          mieć porządek w dekretacji, używać klawisza F4 aby przywołać
          prawidłowy wpis w polu Transakcja, zawsze wypełniać pole Termin,
          termin płatności dla faktur i termin zapłaty dla przelewów i wpłat,
          szczególnie to ostatnie, gdy raport kasowy jest długi (dekadowy).
          Jak w opcji F.A dla wybranego konta lub wybranych kont, np. 20*,
          mamy naprawdę wyłącznie nierozliczone rozrachunki, bo większość
          faktur i zapłat znajduje się w zestawieniu F.B (rozliczone)
          to wchodzimy do opcji H.A i sprawdzamy czy mamy prawidłowy zestaw
          stawek odsetek ustawowych, jeśli wymaga poprawki to wystarczy
          na pustym polu kwota nacisnąć Enter aby przejść do tabelki stawek.
          Następnie sprawdzamy w opcji I.F czy prawidłowo wpisaliśmy własne
          dane do dokumentów, nie zapominajmy o numerze telefonu, to ważne.
          Tak samo jak własne dane warto w opcji B.A sprawdzić i ewentualnie
          poprawić dane kontrahentów, pamiętając, że na notach jeden wiersz
          opisu kontrahenta ma max.30 znaków, oznaczmy przecinkami miejsce
          złamania opisu, chyba, że wierzymy, że TFX zrobi to dobrze za nas.
          Teraz wchodzimy do opcji H.B i
          - aby otrzymać wezwanie do zapłaty należy w wierszach:
            Czy pokazywać kwoty do zapłaty   wpisać  T  (Tak),
            Czy pokazywać naliczone odsetki  wpisać  N  (Nie),
          - aby otrzymać notę odsetkową należy:
            Czy pokazywać kwoty do zapłaty   wpisać  N  (Nie),
            Czy pokazywać naliczone odsetki  wpisać  T  (Tak),
          Ja preferuję rozwiązanie kompleksowe, wszędzie wpisuję T (Tak)
          i wypełniam wszystkie pola i dostaję wezwanie do uregulowania
          zaległości z odsetkami na dziś, i odsetki od zapłaconych faktur.
=================================================================== 26-o6-o9
THD 1.76: Przywrócona została standardowa tabelka VAT pod fakturą.
          Jeśli jednak ktoś życzy sobie ją uczynić niewidoczną to musi
          w pliku   ROK-2009\SETUP.#HD   zrobić wpis   BezVatFa.???=Tak.
          Jeśli symbol ostatniego na fakturze indeksu zaczyna się od ZA
          (jak ZALICZKA) to tuż przed nim pojawi się wstępne podsumowanie.
THD 1.75: Nieudana sztuka, błąd 207 przy fakturowaniu, przepraszam.
=================================================================== 24-o6-o9
THD 1.66: Podobnie jak w innych krajach możemy tworzyć bardzo proste
          faktury VAT, jednym z uproszczeń jest zasada, że jeśli faktura
          ma jedną stawkę to nie trzeba drukować tabelki netto/vat/brutto.
=================================================================== 23-o6-o9
THD 1.74: Oprócz zbioru #\#.# sterującego użytkownikami i katalogami
          można stosować nowe rozwiązanie związane ze zbiorem !\Login.txt.
          W #\#.# w kolejnych wierszach mieliśmy:
             Nr,Katalog,hasło     np.  0,Dekra-09     (bez hasła)
          W !\Login.txt w kolejnych wierszach mamy:
             Nr,Katalog,Login,Hasło,Klasa     np. 0,Dekra,Aga,a,A   (Admin).
          Przy wykorzystaniu zbioru #\#.# należało w skrócie do programu
          podać numer wejścia, np. D:\THD\HD.BAT 9
          Jeśli jednak wykorzystujemy !\Login.txt to skrót nie ma numeru
          wejścia więc dla wielu katalogów z danymi można mieć jeden prosty
          skrót do programu i w zależności od podanego loginu odpowiednio
          podłączany jest właściwy podkatalog z danymi.
          Numery (Nr) tak jak dotychczas nie mogą wychodzić poza 0..197.
TRZ 3.17: Sterowanie zbiorem !\Login.txt identyczne jak w THD 1.74.
=================================================================== 19-o6-o9
TFi 0.81: Poprawiona opcja G.E (formularze) i opcje I (ustawienia).
=================================================================== 15-o6-o9
TFi 0.80: Oficjalna premiera nowego graficznego systemu księgowego.
          Uruchomiono większość opcji B (plan kont), D i E (zestawienia).
=================================================================== o9-o6-o9
TFX 3.14: Poprawione zostały prawie wszystkie opcje E.
=================================================================== 29-o5-o9
THD 1.73: Jeśli konto własne sprzedaży zaczyna się znakiem / to
          komunikat przypomni nam, że z tym odbiorcą jest coś nie tak,
          jeśli zaczyna się od // to musimy potwierdzić chęć sprzedaży.
=================================================================== 19-o5-o9
TFX 3.12: W opcji J.L można obsłużyc dowolnie duże zbiory.
TFX 3.11: W opcji E.A pracuje mechanizm persaldo dla kont budżetowych.
          Jeżeli w zbiorze ...\Setup\PerSaldo wpiszemy   13;84
          to w obrotówce na tych kontach zamiast sald dwustronnych
          pojawi się różnicowe persaldo.
=================================================================== 28-o4-o9
TFX 3.10: Wersja przygotowana do współpracy z kodami licencji TWi.
=================================================================== 23-o4-o9
TFX 3.09: Opcja EL wystawia kwoty z przecinkiem zamiast kropki.
          Konta i opisy kont należy importować z zaznaczeniem, że to text.
=================================================================== 11-o4-o9
TFX 3.08: Zestawienia kierowane do zbioru nie wpadają do {-kosz-}.
=================================================================== 1o-o4-o9
THD 1.72: Jeżeli w koszcie własnym sprzedaży w kartotece kontrahenta
          na początku jest znak '/' to THD informuje, że klient ma specjalny
          status, jeśli są dwa znaki '//' to nie pozwala na dalszą sprzedaż.
=================================================================== o5-o4-o9
TFX 3.07: Opcja E.L daje syntetykę w formacie Excela (TFX-SYNT.XLS).
=================================================================== 17-o3-o9
THD 1.71: Opcja E.A i E.B ma lepiej pokazane indeksy, na których
          nie było obrotów w podanym okresie.
=================================================================== 11-o3-o9
TFX 3.06: Opcja J.L została przeniesiona z TFK do TFX.
=================================================================== 16-o2-o9
TFX 3.05: W opcji C.A na lewym panelu zatrzymuje się na ostatniej pozycji.
          W opcji D.D rejestr według dat podsumowuje każdy miesiąc.
TST 4.30: Wydruk dokumentu LT może być wykonany dla wszystkich LT.
=================================================================== 12-o2-o9
TFX 3.04: W opcji A w rejestrze vat usunięto błąd 201 (zakres dat).
=================================================================== 11-o2-o9
TFX 3.03, THD 1.70, TST 4.29: Backspace w menu nie zawsze będzie działać.
TFX 3.03: W opcji C.A do listy nie wpisuje się zbiór roczny.
=================================================================== o5-o2-o9
TFX 3.02: Okazało się, że jeszcze bardzo dużo komputerów nie umie
          prawidłowo obsługiwać różnych trybów pracy karty VGA.
          Dlatego standardowo TFX (inne programy też) nie zmienia nic
          chyba, że w skrócie mamy wpisany nie tylko numer użytkownika
          ale też numer stanowiska od 7 do 9 (np. FX.BAT 9 7, FX.BAT 9 9).
          Opcja C.B wyłapuje też nieposortowane zbiory DFX.
TFX 3.01: Poprawione kasowanie kont. Wyłączono obsługę przerwania $10.
THD 1.70: Ze słownika programu THD znikło słowo "pusta", "pusty", "puste".
=================================================================== o2-o2-o9
TFX 3.00: Opcja wiekowania F.D dostała kolumnę Bieżące.
THD 1.68: Poprawka do poprawki na THD 1.67.
          Przywrócono procedurę ustawiającą ekran 80x25, która nie chciała
          pracować na kartach Matrox, karty wyszły, procedura przywrócona.
TST 4.28: Poprawiona analiza dokumentów PT, przygotowana do dekretacji
          z czystością zapisu na kontach 01* i 07*,
=================================================================== 31-o1-o9
TFX 2.99: Opcja C.A wróciła do wersji z 2008 roku, wycofano automatyczne
          łączenie i dyskryminację zbiorów z końcówką 2009, powiększono
          okno i lista od razu pokazuje się rozwinięta.
=================================================================== 29-o1-o9
THD 1.67: Poprawka na spowolniony wydruk faktur z komentarzami,
          w których były dwukropki, ale nieudana.
=================================================================== 28-o1-o9
THD 1.66: Faktury eksportowe powinny chodzić prawidłowo.
=================================================================== 26-o1-o9
TFX 2.98: Poprawiona opcja D.D z 2000 do 3800 pozycji (maksymalnie).
=================================================================== 23-o1-o9
TFX 2.97: Poprawiona opcja D.F oraz standard 0-1-3 zastąpił 1-3-7.
=================================================================== 21-o1-o9
THD 1.65: Od dwóch miesięcy nie działała kasa "A". Wróciło do normy.
=================================================================== 19-o1-o9
TST 4.27: Poprawione sumowanie w opcji G.A.
=================================================================== 16-o1-o9
THD 1.64: W opcji F.B w pracy sieciowej sam się koryguje numer paragonu.
=================================================================== 14-o1-o9
TFX 2.96: Opcja C.A w ostatnich wersjach TFX została zaopatrzona
          w mechanizm automatycznego tworzenia listy rocznej zbiorów.
          Jeśli lista i zbiór roczny zaczyna się 3 znakami i kończy
          4.cyfrowym numerem roku np. BZG-2008 lub BZG2009 to TFX po wejściu
          do opcji C.A sam woła F3 i wybiera sobie Ro'08 lub Ro'09 po czym
          wykonuje automatyczne bezwarunkowe sksięgowanie zbiorów.
          A w związku z tym, że nie mamy wtedy szansy ingerowania w listę to
            a) TFX sam nie dopuszcza do umieszczenia na liście zbiorów
               pomocniczych zawierającyech ##,
            b) nie dopuszcza też do umieszczenia na liście zbioru rocznego
               a raczej generalnie zbiorów kończących się rokiem 4.cyfrowym,
               takich jak BZ-2008, BZG-2009, 2009,
            c) wyjątkiem jest lista 2008-BZ, którą generuje TFX w opcji I.K
               i która zawiera dwa zbiory:  2008  oraz  BZ-2008.
          Na koniec 2008 roku (TFX dyamicznie obsługuje też lata 2009..2019)
          mamy zatem dwa zbiory roczne:  2008 oraz 2008-BZ
          pierwszy zawiera wszystkie księgowania ale bez bilansu zamknięcia,
          drugi jest sumą 2008 i BZ-2008  i powinien mieć już salda zerowe
          na kontach 4*, 5* i 7*. Opcję I.K można wołać dowolną liczbę razy.
=================================================================== 13-o1-o9
TAE 4.07: Jak w #\#.# jest zapis "Bez listy" to działa jak TFX.
TKB 0.82: Reaguje na "Bez listy". Opcja F.H pozwala założyć hasło.
TRZ 3.16: Sprawdzone na okoliczność założenia hasła i startu kilku folderów.
TST 4.26: Wszystkiego Najlepszego w Nowym 2oo9 Roku.
=================================================================== 12-o1-o9
THD 1.63: Jak w #\#.# jest zapis "Bez listy" to działa jak TFX.
=================================================================== 11-o1-o9
TFX 2.95: Opcja C.A nie wrzuca automatycznie do stycznia zbiorów
          kończących się rokiem np. 2009 lub N2009 lub BZG-2009.
          Pomija też włączenie do grudnia zbioru BZ-2008.
=================================================================== o8-o1-o9
TFX 2.94: Opcja B.F dołączenie planu kont pozwala wybrać metodę
          w wypadku kolizji opisów kont, można zachować opis konta, jaki był
          albo w miejsce starego opisu wpisywać opis z planu dołączanego.
          Jeśli w #\#.# jest kilka katalogów pod jednym numerem wejścia
          to programy dają listę do wyboru chyba, że w #\#.# wstawimy wiersz
             Bez listy
          wtedy programy tylko sygnalizują wybór katalogu poprzez F4 w menu.
          Ponieważ lista wyboru jest sortowana alfabetycznie a programy
          pamiętają ostatni pracujący katalog to przy starcie podświetlony
          jest właśnie ten katalog. Przywrócono grafikę R i B obok N.
=================================================================== o8-o1-o9
TAE 4.06: Drobne poprawki w podpowiedziach. Pełny numer telefonu.
TFX 2.93: Instalator wszędzie dołącza koszty upomnienia, Odstęp od 1 do 20.
THD 1.62: Wiecie jak najłatwiej (było) zapętlić program THD ?
          Wystarczy wejść w opcję F.A, nowa faktura, skasować datę i Enter.
          A próbowaliście w komentarzach końcowych wstawić znak * ? Już O.K.
TRZ 3.15: W opcji D po lewej zmieniony termin płatności na datę faktury.
=================================================================== o3-o1-o9
TST 4.25: Ilość częściowa liczona i pokazywana na zestawieniach
          została ograniczona dokładnością obliczeń według poniższej zasady:
             jednostka miary   szt   kpl    m      m2     kg
             po kropce cyfr     0     1     2      2       3
             minimalna ilość   1.0   0.1   0.01   0.01   0.001
=========+========================================================= 31-12-o8
TAE 4.05 | Zbiór {.} kasowany jest gdy powstał niesłusznie.
TFX 2.92 | Wejście serwisowe AE 0 ma lepiej ułożone kolory robocze.
THD 1.61 | Na koniec pracy pokazuje w prawym dolnym rogu bieżący katalog.
TKB 0.81 | Podaje komunikat o F4 w menu zamiast informacji o RAMie.
TRZ 3.14 | Pokazuje w prawym górnym rogu dla kogo usługowo gdy usługowo.
TST 4.24 | I inne poprawki jak w TAE 4.04 i 4.03.
=========+========================================================= 27-12-o8
TAE 4.04: Zmienione zostało pytanie wstępne o hasło.
          Jeśli w pliku #\#.# wpisać wiersz Lista
          to programy zawsze pytają się o wybranie katalogu roboczego.
=================================================================== 22-12-o8
TAE 4.03: Drukowany nagłówek zestawień pokazuje się w dolnym pasku
          zamiast na końcu raportu jak było poprzednio.
=================================================================== 2o-12-o8
TRZ 3.12: Do 9999 pozycji wydłużone zostały listy dostawców.
=================================================================== 18-12-o8
TFX 2.91: Zbiory ze stopami P.% oraz US.% zostały uzupełnione
          oraz udostępnione w TFX bez potrzeby przekopiowywania ich.
          W opcji H.A pokazywane są aktualne stawki oraz liczba dni.
          Treść potwierdzeń sald, wezwań i not została dopasowana do
          aktualnej szerokości nagłówków dokumentów.
          Instalator w opcji I.F pozwala dowolnie ustawić lewy margines
          nagłówków (liczba odstępów z lewej) a zatem i treści dokumentów.
=================================================================== 11-12-o8
TAE 4.02: Zbiory kontrolujące pracę stanowisk z katalogu {-kosz-}
          zostały przeniesione do katalogu Kosz\Rok-2008 i Kosz\Rok-2009
          co pozwoli każdemu użytkownikowi uruchomić kilka lat równocześnie
          bez konieczności posiadania licencji na więcej stanowisk.
          W pliku TAE.exo zapisywane są ustawienia takie jak bieżący katalog
          czy data początkowa i końcowa, dzięki czemu po powrocie
          do TAE mamy od razu ustawione informacje jak poprzednio.
          Na końcu każdego raportu pokazana jest informacja i tym jak
          wyglądałby nagłówek gdyby drukowano.
          #.# automatycznie tworzony gdy go nie było ma zapis 0,Rok-2009.
TFX 2.90: Zbiory !pracuje zostały przeniesione do Kosz\Rok-2009,
          zbiór TFX.exo pamięta ostatnie ustawienia dat, nazw zbiorów...
          W opcji A pod klawiszem F9 (oblicz) jest saldo konta dokładnie
          bez doliczania obrotów subkont. Analiza kont rozrachunkowych
          ma skrócone do 15 znaków kwoty dzięki czemu mieści się na ekranie.
          Potwierdzenia sald i noty odsetkowe pokazują kontrahenta na kopii.
          Instalator dokumentów przygotowuje je zgodnie z opcjami H.
          Zbiory ze stopami odsetkowymi zostały uzupełnione do 2008 roku,
          i są automatycznie przywoływane i pokazywane w opcji HA (p,us.%).
          Jeżeli zbiór roczny nazywa się XYZ-2008 (ABC-2009) to opcja
          C.A automatycznie aktualizuje listę zbiorów i o nic nie pyta.
THD 1.60: Zbiór z informacjami o nazwach banków dla potrzeb TRR zmienił
          rozszerzenie z .BRR na .FRB, a to dlatego, że THD przy starcie
          zakłada sobie dodatkowy katalog KOSZ a w nim podkatalog ROK-2008
          i do tego Kosz\Rok-2008 przenosi wszystkie zbiory *.B* a więc:
           *.BAK, *.BRR (no właśnie), *.B00, *.B01, ..., *.B99 i od dziś
          katalog z danymi nie jest niepotrzebnie rozdęty zbiorami *.B??
          ale w dodatku nie ma potrzeby czyszczenia Rok-2008 ze zbiorów B??.
          Rozliczenie inwentaryzacji obsługuje 10 tys niedoborów i nadwyżek,
          a na arkuszach rozliczających pokazuje na wielokrotnych pozycjach
          skąd się one wzięły (m. ...) oznacza, że te pozostałe stany
          są na innych magazynach, i mam uwagę, nie róbcie spisu z natury
          na wszystkich magazynach, bo nie ma jak tego rozliczyć.
=================================================================== o1-12-o8
TST 4.23: Opcja J.A wydruk arkuszy została zdecydowanie przebudowana
          dzięki czemu przygotowanie zestawienia trwa kilkadziesiąt razy
          szybciej, nie mówiąc o tym, że nareszcie filtry działają na 100%
=================================================================== 27-11-o8
TFX 2.89: W raporcie kasowym prawidłowo pokazuje opis dla kont z ^.
Wszystko: Przypominam, że w pliku #.# w każdym wierszu po numerze
          użytkownika ma być przecinek, katalog roboczy i koniec.
          A ponieważ programy same resetują już swoje stanowisko
          więc niedopuszczalne jest wołanie programów inaczej niż
          bezpośrednio przez dwuliterowy BAT. Nie wolno też resetować
          przed lub po stanowiska bo w wypadku kolizji numeracji
          stanowisk dochodzi do niekontrolowanej pracy sieciowej.
=================================================================== 26-11-o8
THD 1.59: Pliki *.b?? zostały wyrzucone z katalogu ROK-2008 do
          KOSZ\ROK-2008 i powstają same automatycznie, bez konieczności
          czyszczenia co jakiś czas, a ponieważ są poza katalogiem roboczym
          to ewentualne archiwum jest chude.
          Faktury RR mają dopuszczone pesel lub nip i 00 lub konto.
=================================================================== 24-11-o8
TST 4.22: Program poprawiony wizualnie, ramki, dokumenty, etc.
=================================================================== 23-11-o8
TFX 2.88: Opcja B.J ma już komplet kontroli pracy w sieci naturalnie.
          Opcja C.A ma wbudowane automatyczne uzupełnianie prostej listy
          zbiorów do łączenia gdy nazwa listy jest TLS-2008 lub TLS-2009
          przy czym TLS jest dowolnym Trzy Literowym Skrótem.
          Opcja I.B obsługuje (Tab na pierwszej pozycji) zbiór SETUP.#
          a w nim nowy zapis o współczynniku vat rozliczanego strukturą.
          W opcji I.K podstawiono już standardowe daty 2008/2009.
          Zmienione zostały standardowe konta podłączone do klawisza F6 [+]
          zawarte w zbiorach SETUP\RS-VAT oraz SETUP\RZ-VAT według planu:
           222    ROZLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU VAT
           222-1   - stawka podstawowa 22%
           222-2   - stawka 7%
           222-3   - stawka 3%
           223    ROZLICZENIE NALICZONEGO PODATKU VAT
           223-1   - do odliczenia w 100%
           223-2   - rozliczane strukturą sprzedaży
           223-3   - rozliczane w koszty - nielegalne od 2007 roku
           223-4   - do odliczenia w 100% zakupy środków trwałych
           223-5   - rozliczane strukturą sprzedaży zakupy środków trwałych
           223-6   - w zwiększenie wartości ŚT - nielegalne od 2007 roku
           223-7   - do odliczenia w 100% do następnego miesiąca
           223-8   - rozliczane strukturą sprzedaży do następnego miesiąca
=================================================================== o3-11-o8
TFX 2.87: Opcja C.A pozwala też pod F3 tworzyć listy miesięczne.
          Wydruk wąskich dokumentów (KP, KW, POTS, NOTY) poprawiony pod TTi.
=================================================================== 29-1o-o8
THD 1.58: Opcja H.A akceptuje do 700 pozycji PKWiU (dotąd 400).
=================================================================== 15-1o-o8
TFX 2.86: W opcji D.A i D.B obok daty dekretacji jest data dokumentu.
=================================================================== 12-1o-o8
THD 1.56: W katalogu ROK-2008 w podkatalogu DRUKI pod Notepadem
          przygotowujemy kilka standardowych zapisów dodatkowych
          i zapisujemy je jako coś-tam.TXT. W opcji H.F wykonamy konwersję
          do plików coś-tam z polskimi literami w standardzie Mazovia.
          W fakturowaniu wystarczy w zapisach wpisać tę nazwę coś-tam
          i na fakturze pojawi się zawartość pliku coś-tam.
          Długość wierszy maksymalnie 120 znaków. Polecam opis THD 1.11.
=================================================================== o8-1o-o8
TFX 2.85: Poprawka w opcji F.A dla dużych planów kont.
=================================================================== o5-1o-o8
THD 1.55: Opcja B.M drukuje nalepki na towar.
=================================================================== o1-1o-o8
TFX 2.84: Pomocnicze opcje związane z planem kont pozwalają na używanie
          w symbolu konta znaków - . + _ oraz ú (widzialna spacja).
          Potwierdzenia sald dużo lepiej przenoszą informacje z planu kont
          na wydruk, dotyczy to łamania 2 wierszy z planu na 4 w wydruku.
          Definiowanie reorganizacji zostało uzupełnione o numerację linii
          oraz obsługę klawiszy F4 i F5, Ctrl-Home i Ctrl-End.
THD 1.54: Zwiększono tolerancję na zmniejszanie się zbioru roboczego do 100.
          Na wszystkich zestawieniach poprawiono wzór dla daty końcowej
          na 31.12.br dzięki czemu można podać dzień i miesiąc (rok=08).
          W automatycznie tworzonych dowodach NA nie ma zerowych pozycji.
          Można stworzyć nowy raport kasowy/bankowy podając nowy numer.
=================================================================== 28-o9-o8
TFX 2.83: W opcji F.A powiększony limit do 20 tys zapisów na koncie.
=================================================================== o4-o9-o8
THD 1.53: Opcja K.I prawidłowo wykazuje faktury eksportowe.
=================================================================== 31-o8-o8
TAE 4.01: Nowa opcja G.H.
TFK 3.11: Nowa opcja M.H.
TFX 2.82,   THD 1.52,   TKW 3.11,   TRZ 3.11,   TST 4.21: Nowa opcja I.H.
=================================================================== 29-o8-o8
TFK 3.10: Poprawiona obsługa operacji sieciowych (patrz 12-o8-2oo8).
TKW 3.10: Prawdopodobnie ostatnia wersja TKW, która obsługuje księgowość
          przy pomocy programu TFK, następne wersje będą okienkowe
          z obsługą księgowości zamiennie za pomocą TFX albo TFi.
=================================================================== 14-o8-o8
TTi 2.00: Nowe TTi drukuje grubsze linie na wszystkich stronach.
TFX 2.81: Opcja K.B podczas wydruku na drukarke nie drukuje informacji
THD 1.51: o zmianach, przy emisji raportu na ekran widac dopisek o zmianach.
=========+========================================================= 12-o8-o8
TAE 4.00 | Dawno oczekiwany Service Pack III dla XP okazał się nadal
TFX 2.80 | niewystarczająco dobry, zwykłe mechanizmy bezpieczeństwa
THD 1.50 | pracy sieciowej, pracujące wzrocowo na 98, ME, 2K i Netware
TRZ 3.10 | na XP są nadal nieprawidłowe. Przebudowa funkcji kontrolnych
TST 4.20 | pozwoli prawidłowo pracować w sieciach opartych o Windows XP.
=========+========================================================= o1-o8-o8
TFX 2.75: Przy zakładaniu nowego konta w opcji A w nazwę wpisana
          jest treść, którą ostatnio poszukiwano klawiszem F5.
          Opcja D.L zawiera rozliczenie roczne pod PIT 36L.
          Opcja H.F to zapomniana niesłusznie emisja noty księgowej.
          Opcja C.L pozwala zmienić źródło pochodzenia dokumentów.
          Opcja C.C poszła na koniec i teraz nazywa się C.M.
          Opcja C.C zawiera mianowicie wybieranie danych według źródła.
=================================================================== 17-o7-o8
TFX 2.74: Zmieniła się opcja C.C, ostatnio dużo komputerów się sypie,
          dobrze, że mamy kopie zbiorów roboczych w rocznym, w drugim polu
          można użyć klawisza F3 aby przeszukać roczny w poszukiwaniu nazw.
          Potwierdzenie salda i prośba o zapłatę lekko zmieniło zawartość.
          W opcji A PgDn i PgUp chodzi co 50 pozycji (ważne gdy BO duże).
          W opcji D.D kontrahent dzielony jest według spacji i przecinków.
THD 1.40: Opcja F.A pokazuje nazwy indeksów w polu opis (gdy pusty).
=================================================================== 25-o6-o8
THD 1.39: Opcja F.E pokazuje komentarze do faktur wyłącznie wtedy gdy warto.
TFX 2.73: Opcja J.A importu danych z TIE uzyskała dodatkową funkcjonalność.
          W katalogu ze zbiorami *.TIE do zaimportowania można umieścić
          IMP-REO.TXT zbiór tekstowy, który zawiera opis obsługi specjalnej:
             GDA,3,081-ab-001,GD
             KAT,3,082-ab-001,KA
          przy czym każdy z wierszy należy rozumieć następująco:
          jeśli w nazwie zbioru importowanego znajduje się GDA od 3 znaku
          to numer dowodu ma być 081-ab-001, przy czym zamiast ab zostaną
          wstawione pierwsze znaki nazwy tego zbioru importowanego,
          a wszystkie importowane konta mają zostać zreorganizowane zgodnie
          z definicją zawartą w zbiorze GD.RFX stworzonym w opcji J.D.
          Na przykład zbiór 06KAT.TIE, ponieważ ma litery KAT od 3 znaku,
          to numery dowodów zaczną się od 082-06-001, konta będą poprawiane
          zgodnie z definicją reorganizacji zawartą w zbiorze KA.RFX.
=================================================================== 24-o6-o8
TFX 2.72: Opcja D.D ma poprawny nagłówek i opisy podzumowań.
          Na wszystkich zestawieniach pod końcową kreską pojawia się treść
          nagłówka, ale tylko wtedy gdy raport wysyłany jest tylko na ekran.
=================================================================== o6-o6-o8
TFX 2.71: Opcja D.D została uodporniona na głęboką ścieżkę do TFX.
=================================================================== o5-o6-o8
TFX 2.7o: Opcja D.D rejestry vat została całkowicie przebudowana.
          Prawidłowo drukuje według dat lub numerów dowodów,
          ignoruje przy tym numer rejestru vat (pytanie czy słusznie?).
=================================================================== o2-o6-o8
THD 1.38: Opcja C.N prawidłowo generuje dokumenty NI.
=================================================================== 29-o5-o8
THD 1.37: Opcje od C.E do C.H (dzienniki) mają dodatkowy filtr.
          W opcji K.I pokazana jest dodatkowo liczba dni przed/po terminie.
          Opcje F.D i F.E ustawiają się na polu Odbiorca.
=================================================================== 14-o5-o8
TFX 2.69: Podczas zakładania konta klawisz + obsługuje wszystkie pola.
          Na zestawieniach widoczne jest pole dodatkowe z opisu konta.
          Pole dodatkowe nie pojawia się na notach, wezwaniach, KP itp.
          Na raportach kasowych obok konta jest skrót, za opisem nazwa konta.
          Na analityce E.E zamiast daty dowodu jest nazwa zbioru źródłowego.
=================================================================== 13-o5-o8
THD 1.36: Opcja F.A nie kontroluje PROForm na okoliczność vat-marża.
TFX 2.68: Opcje E.E i E.F mają zamienione kolumny Transakcja i Termin.
=================================================================== 12-o5-o8
THD 1.35: Opcja F.A nie kontroluje PROForm na okoliczność vat-marża.
=================================================================== o9-o5-o8
THD 1.34: Opcja C.N (rozliczenie według arkuszy) nie tylko pokazuje
          rozliczenie inwentaryzacji ale też przygotowuje plik NIED-NAD.DHD,
          który zawiera dowody NI oraz NA, można go potem dołączyć
          w opcji M.F (dołączenie dowodów księgowych) do zbioru ROBOCZY.DHD,
          ale należy pamiętać, że powstałe dowody są póki co "nieoficjalne"
          i dopiero wchodząc do opcji A należy dla każdego magazynu, który
          brał udział w inwentaryzacji i dla typów dowodu NI oraz NA
          na numerze dowodu przywołać klawiszem F4 listę dowodów, wybrać
          ostatni z nich, wejść do niego i zapisać na dysk, dopiero wtedy
          następna inwentaryzacja przygotuje kolejne dowody NI oraz NA,
          w przeciwnym wypadku może się zdarzyć, że rozliczenie nowej
          inwentaryzacji wykorzysta te same numery dowodów i przy połączeniu
          w opcji M.F zamieni poprzednie NI i NA na nowe (oj niedobrze).
=================================================================== o5-o5-o8
THD 1.33: Obsługa faktur RR obsługuje stawkę 6%. Opcja F.A i F.B
          prawidłowo obsługuje indeksy z opisem "30.06-07.07".
=================================================================== 24-o4-o8
THD 1.32: Eksport faktur prawidłowo przelicza faktury vat-marża,
          przychody przyszłych okresów dla opisów typu "M.06 2/4",
          ew. zaokrąglenia doksięgowywane są do największej kwoty netto.
=================================================================== 23-o4-o8
TFX 2.68: Podczas zapisu w opcji A pokazuje liczbę dekretów do końca.
          Analiza rozrachunków została minimalnie pomniejszona,
          nie koliduje więc z dużymi planami kont (14MB daje tylko XP).
=================================================================== 17-o4-o8
TST 4.16: Na podglądzie F4 są dodatkowe pozycje "wolne".
          Opcja F.D zawiera pełny 12.miesięczny plan amortyzacji.
          Na wszystkich wydrukach pod numerem strony jest nazwa bazy.
=================================================================== 15-o4-o8
TFX 2.67: W analityce zwykłej i miesięcznej numer dowodu wrócił na
          swoje tradycyjne miejsce zaraz po dacie dekretacji.
          W dziennikach pojawiały się dodatkowe nagłówki gdy używano
          sumy kontrolnej, od dziś już ich nie ma.
THD 1.31: Opcje F.A i F.B obsługują w specjalny sposób indeksy,
          które w nazwie mają podany okres realizacji np. 28.06-04.07.2008,
          po pierwsze podczas wystawiania faktury w opisie pojawia się
          automatycznie M.06 (przychody przyszłych okresów)
          oraz 2/4 czyli 2 dni w czerwcu i 4 dni w lipcu "M.06 2/4",
          po drugie podczas eksportu faktur przychody te są kierowane
          na odpowiednie konta przychodów przyszłych okresów z wyliczeniem
          kwoty przypadającej na czerwiec i na lipiec na właściwe konta.
          Opcje D oraz E pokazywały w ostatnim czasie różne podsumowania
          gdy nieprawidłowo wprowadzano korekty PZ lub PK na minus z cenami,
          jakich nie było na magazynie, THD próbował je jakoś rozliczyć
          według zasady pierwsze przyszło/pierwsze wyszło, ale powstawały
          różnice niezrozumiałe na pierwszy rzut oka, dlatego wróciliśmy
          do poprzedniej metody, że korekta (ilość ujemna) na PZ i PK
          dla cen wcześniej nie występujących ma kłuć w oczy i tyle.
=================================================================== 14-o4-o8
TFK 3.o7: Podczas startu prawidłowo odczytuje wywołanie rozszerzone
          typu   FK  9  0  WSP-0009   co jest ważne dla TKW.
TKW 3.o2: Zawiera TFK wersja 3.o7.
THD 1.3o: Opcja B.N kasuje niesłuszne indeksy po czym zakłada nowe.
=================================================================== 1o-o4-o8
TFX 2.66: W opcji D.D (wydruk rejestrów) w podsumowaniu widać
          nazwę zbioru, z którego opisy pojawiają się w raporcie.
          W opcji I.B (ustawienia TFX) można klawiszem F3, F4 lub F5
          przywołać okienko, w którym wpisujemy nazwę księgowości (bazy),
          która to nazwa pojawiać się będzie w prawym górnym rogu ekranu
          w czasie gdy jesteśmy w głównym menu programu, ważne dla biur,
          które prowadzą ksiegowość dla kilku oddziałów lub firm.
TFK 3.o6: W opcji M.B można klawiszem F3 przywołać okienko opisu firmy.
TKW 3.o2: Drobne zmiany kosmetyczne.
=================================================================== o7-o4-o8
TFX 2.65: W opcji H.D pojawiło się podsumowanie, inny wzór pisma.
THD 1.29: Opcja B.N obsługuje import nowych indeksów z pliku tekstowego.
=================================================================== 31-o3-o8
THD 1.28: W opcji I.B można klawiszem F3 ustawić dodatkowy opis,
          który pojawia się w prawym górnym rogu ekranu, ważne dla firm,
          które prowadzą kilka księgowości (na przykład oddziałów holdingu)
          lub które mają podgląd do ewidencji oddziałów terenowych.
          W opcji O można zmienić ustawienie podglądu z dwóch kolumn
          (magazyny, ostatnie PZ) na trzy kolumny (magazyny, magazyny, ...).
=================================================================== 2o-o3-o8
THD 1.27: Poprawiony błąd dopisywania pozycji w rejestrze zakupów.
=================================================================== 17-o3-o8
THD 1.26: Wszystkie opcje związane z rejestrem zakupów, w tym także
          wszystkie opcje związane z kasą i bankiem zostały uzupełnione o
          precyzyjną kontrolę pracy sieciowej w sensie !\!.! jak i FileMode.
=================================================================== 15-o3-o8
TFX 2.64: Opcja D.C potrafi skorzystać z zawartości pliku tekstowego
          ROK-2008\PK.TXT i pierwsze 4 jego wiersze traktuje jako nagłówek
          w poleceniu księgowania, należy dobrze sformatować (4 x 24 znaki).
          Opcja C.A prawidłowo ustawia pasek podświetlający pozycję listy.
=================================================================== 11-o3-o8
TurBo-in: TurBo-instalator potrafi instalować nowe wersje nawet
          gdy poprzednia ma założone atrybuty "tylko do odczytu".
=================================================================== 1o-o3-o8
THD 1.25: Jeżeli opcji H.C w polu Konto FK wpisać "/uważaj bo ..."
          to w opcji F.A podczas wystawiania faktury pojawi się ten opis.
=================================================================== o6-o3-o8
TFX 2.63: Opcja I.H (szybki bilans otwarcia) obsługuje 12.300 dekretów
          na jednym koncie, dotychczas było 12.000, podczas analizy
          widać w lewym-górnym rogu postęp prac.
=================================================================== o5-o3-o8
TFX 2.62: Opcja D.K obsługuje trzy metody tworzenia PKPiR:
          1) z zachowaniem starych kont i starej numeracji kolumn,
          2) z zachowaniem starych kont ale z nową numeracją na wydruku,
          3) z obsługą kont według nowej numeracji.
          Ponadto pamięta poprzednie ustawienia i liczby porządkowe.
=================================================================== 29-o2-o8
TFX 2.61: Opcja C.A dla nowych list tworzy układ BO-2008, 01,... 12.
          Opcja E.H przed kwotą salda pokazuje liczbę dekretów, z których
          to saldo zostało wyliczone, minus znaczy saldo po stronie winien.
=================================================================== 22-o2-o8
TFK 3.o5: Wszystkie wersje od 3.oo do 3.o4 miały problem ze startem
          we właściwym katalogu, wersja 3.o5 pracuje prawidłowo.
=================================================================== 19-o2-o8
TST 4.15: Opcja J.C zapamiętuje ustawienia wydruku kodów kreskowych.
TST 4.14: Opcja J.C przy pomocy TTi drukuje kody kreskowe.
=================================================================== 18-o2-o8
THD 1.24: Eksport dowodów został poprawiony i zweryfikowany.
=================================================================== 17-o2-o8
TFK 3.o4: Informuje o możliwości przełącznia w menu na inny katalog
          klawiszem nie tylko Backspace (jak zawsze) ale i F4 (nowość).
THD 1.23: W skróconym zestawieniu faktur nie ma komentarzy końcowych.
          Rejestr sprzedaży czyści filtry typu "wybrani odbiorcy".
=================================================================== 14-o2-o8
TFK 3.o3: TFK prawidłowo obsługuje start z wieloma katalogami.
=================================================================== 12-o2-o8
TFK 3.o2: Opcja M.H całkowicie przebudowana, tworzy BZ-2007 i BO-2008.
=================================================================== 1o-o2-o8
THD 1.22: W raporcie kasowym Alt-F4, Alt-F5 zagląda do bazy dostawców
          po czym klawiszem F5 można sprawdzić rejestr zakupów jak i faktur
          przy czym spis nie jest sortowany alfabetycznie według numeru
          faktury ale według podkatalogu (07 przed 08) i nazwy pliku.
          Eksport rejestru zakupów zagląda prawidłowo do ROK-2008\ZAKUP.
=================================================================== 3o-o1-o8
TAE 3.90| W obsłudze ekranu wyłączono jedną z funkcji, wywołującą
TFX 2.60| nieobsługiwany wyjątek w nowych wersjach Windows XP.
=================================================================== 28-o1-o8
TAE 3.82: Cztery ważne poprawki do programu, pierwsza to uruchomiona
          została dyrektywa [wstaw] i do formularza można dołączyć treść
          z osobnego pliku np. w pliku miasto.fsd wpisujemy
            [teksty]
            Miasto = "Trzebnica"
          natomiast w formularzu głównym
            [wstaw]
            miasto
          i powinno działac nawet (druga poprawka) gdy plik jest w ...\Form.
          Trzecia poprawka nie pozwala po znaku * podawać innych znaków niż
          przecinek, dzięki temu wykryty zostanie błąd użycia ; zamiast ,.
          W trzeciej mieści się generalnie zakaz użycia ; w liscie kont.
          Czwarta poprawka co prawda kasuje użycie klawisza F5 ale za to
          na pełnym ekranie pracuje także z nowymi kartami graficznymi.
=================================================================== 24-o1-o8
TFX 2.56: Opcja D.I weryfikacja rejestrów vat poprawiona.
          W programie THD ścieżkę na pliki TIE wpisujemy do pliku SETUP\TIE
          albo liczymy, że THD sam sobie utworzy katalog \TIE, może też być,
          że THD znajdzie plik \TIE\ROK-2008\TIE.TXT, wtedy \TIE\ROK-2008.
          W TFX ścieżkę tę wpisujemy w drugim wierszu pliku ROK-2008\!FX!.#.
TFX 2.55: Opcja I.H wymaga wcześniejszego uruchomienia programu Tin.
=================================================================== 22-o1-o8
TFX 2.54: Opcja H.D (prośba o zapłatę należności) wymaga zdefiniowania
          dwóch plików #\DRUKI\POTP i #\DRUKI\POTP- (przykład w !FX!\DRUKI).
=================================================================== 2o-o1-o8
TST 4.13: Opcja A inaczej (lepiej ?) pokazuje wyksięgowania LT i PT,
          opcja G.B dużo lepiej pokazuje księgowania z uwzględnieniem
          zawartości pliku *.#GL (polecam opis dla TST 4.o7).
=================================================================== 16-o1-o8
TFX 2.53: Opcja H.C (potwierdzenie salda) ma rozszerzoną listę faktur
          ze 180 do 230 pozycji, jeśli liczba nierozliczonych transakcji
          jest dłuższa niż 230 pozycji to potwierdzenie jest nieprawidłowe.
=================================================================== o9-o1-o8
TFK 3.o1: Jedna z ostatnich poprawek do TFK, w zasadzie niesłuszna
          bo program nie dotrwa do końca 2oo8 roku, zainteresowanych
          namawiam na przejście na TFX lub TFi. Backspace w menu działa.
TAE 3.81: Daje prawidłowe komunikaty gdy podczas instalacji kodu licencji gdy
          okazuje się, że nie mamy prawa do zapisu licencji w pliku *.!AE.
TFX 2.52: Daje prawidłowe komunikaty gdy podczas instalacji kodu licencji gdy
          okazuje się, że nie mamy prawa do zapisu licencji w pliku *.!FX.
THD 1.21: Daje prawidłowe komunikaty gdy podczas instalacji kodu licencji gdy
          okazuje się, że nie mamy prawa do zapisu licencji w pliku *.!HD.
          Nowa opcja E.O drukuje sumaryczną sprzedaż grup indeksów
          w każdym pliku faktur z podsumowaniem grup plików faktur.
TST 4.12: Daje prawidłowe komunikaty gdy podczas instalacji kodu licencji gdy
          okazuje się, że nie mamy prawa do zapisu licencji w pliku *.!ST.
=================================================================== o8-12-o7
TFX 2.51: Książka Przychodów i Rozchodów ma z przeniesienia i narastająco.
=================================================================== o7-12-o7
TST 4.11: Kilka poprawek w opcji J.A, m.in. długie pole MU (do 20 zn.).
=================================================================== o4-12-o7
TKW 3.o1: Kilka drobnych poprawek. Wersja zgodna z Windows Vista.
TRZ 3.oo: Co prawda TFX i THD mają wbudowane rejestry zakupów,
          w obu można się posługiwać kasą i rozrachunkami co jest dużo
          lepszym rozwiązaniem, ale są firmy, które używają TRZ.
TST 4.1o: Przeniesiono w arkuszach "narastająco", dodano w pustych "...".
=================================================================== o1-12-o7
THD 1.2o: Sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
          wersja zgodna z otoczeniem, prawidłowa i nawet działa opcja M.O.
TKB o.8o: Wersja zgodna z 95, 98, NT, ME, 2K, XP home i XP prof oraz Vista.
=================================================================== 3o-11-o7
TAE 3.8o: Wersja 2oo8 przygotowana do współpracy z Windows Vista.
TFK 3.oo: Nowa wersja przystosowana do współpracy z TKW 3.oo.
TFX 2.5o: Poprzednie wersje wszystkich programów powinny chodzić pod Vistą.
          Jeśli zainstalować SP1 (na przykład z najnowszego CHIPa) to nie
          tylko w dowolnej wielkości okienku ale też w trybie pełnoekranowym.
          BO z BZ przekształca już pliki 2007 na 2008 rok.
          Przygotowanie księgowania obsługuje także rok 2008 oraz 2009.
=================================================================== 28-11-o7
TKW 3.oo: Nowa wersja przygotowana do współpracy z wersją okienkową.
=================================================================== 14-11-o7
TST 4.o8: Uporządkowano wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych, nowa opcja JB.
TFX 2.48: W opcji CA włączono dodatkowe zabezpieczenie przed błędem 5.
=================================================================== 13-11-o7
TFX 2.47: W opcji A w polu NRV (numer rejestru vat) można już używać
          także innych klawiszy niż tylko Enter (np.strzałki w górę i dół).
          W rejestrach vat w podsumowaniu dla pierwszych znaków numeru dowodu
          pokazana jest obok początku numeru dowodu także nazwa rejestru.
=================================================================== 12-11-o7
TST 4.o7: Wydruk dokumentów OT (opcja BB) i LT (opcja BD) uzupełniony
          został o nieobsługiwane dotąd pola i tak:
          k - konto kosztowe (501...)   m - główne miejsce użytkowania
          s - konto środka (010...)     o - główna osoba odpowiedzialna
          v - konto umorzeń (071...)    z - główne konto własne sprzedaży
          d - data dokumentu            w - wartość brutto (OT)
          l - wykonawca/dostawca        u - wartość umorzenia
          f - dowód dostawy (faktura)   x - wartość netto (w-u)
          a - stopa  b - współczynnik   y - koszty nabycia (wytworzenia)
          Nowe druki OT i LT zostały dołączone w katalogu !ST!\DRUKI.
          Dodatkowo w zbiorze tekstowym o nazwie identycznej jak baza
          (najczęściej jest to SRODKI) ale z rozszerzeniem .#GL możemy
          zdefiniować generalne konta aby nie wpisywać ich do każdego ST:
          KK - konto kosztowe np. 501-01-400     1
          KN - konto nadwyżek np. 760-01-400     2
          KP - konto przeciwstawne np. 490-01    3
          KR - konto rodzajowe np. 400-01        4
          KS - konto środka np. 010-01           5
          KU - konto umorzeń np. 071-01          6
          MU - miejsce użytkowania np. BIURO     7
          OO - osoba odpowiedzialna np. B.TURKO  8
          KW - konto własne sprzedaży np. 751-01 9
          przy czym wiersze niezdefiniowane należy zostawić puste,
          ważny jest numer wiersza więc konto umorzeń zawsze w wierszu nr 6.
=================================================================== o8-11-o7
TST 4.o6: Poprawka do wersji 4.o5, która czasem oszukiwała w raportach.
TST 4.o5: Poprawione kwoty na arkuszach, nie pokazuje zlikwidowanych.
THD 1.2o: Przesunięty został termin analizy plików faktur do 12-2oo8.
=================================================================== o6-11-o7
TFX 2.46: Opcja DD zyskała dodatkowe podsumowania dla rejestrów vat.
=================================================================== o5-11-o7
TAE 3.72: Nowe ikony na 2oo8 rok, AE.BAT ma 19oo B, bez T-CZAS.EXE.
          Nowe sterowniki drukarek, polecam HP-SET57 do używania z TTi
          gdy włączymy wysokie, wąskie fonty, takie jak "Player pl".
=================================================================== o4-11-o7
THD 1.2o: Podczas zakładania nowych lub modyfikacji starych indeksów
          THD otwierał ale nie zamykał każdorazowo zbioru pomocniczego.
          W zależności od liczby podanej przy FILES= w Config.sys Config.nt
          THD wcześniej lub później kończył pracę z odliczaniem @ ...
          albo z błędem 005 (file access denied) lub 004 (too many files).
          Dotyczy to wersji od 1.13 w górę (a miałem ominąć ten numer).
=================================================================== o2-11-o7
THD 1.17: Opcja LO wstępnie zweryfikowana. Nowe ikony na 2oo8 rok.
=================================================================== 29-1o-o7
TFX 2.45: Zmienione zostały nazwy plików zawierających rejestry vat.
          W zależności od ustawienia w opcji IB pliki z rejestrami mają inny
          układ nazwy, przy czym plikom założonym przy innym ustawieniu w IB
          trzeba ręcznie skorygować nazwę żeby były dla TFX widoczne.
          Dla daty DZ-MC-RK i ustawienia 2 (VV) mamy RK-MC-VV,
          dla ustawienia 3 (VVV) mamy RKMC-VVV, dla 4 (VVVV) mamy KMC-VVVV
          i dla ustawienia 5 (VVVVV) MC-VVVVV, przy czym rejestry sprzedaży
          zamiast pierwszej cyfry mają znak "-". Zatem dla ustawienia 5
          rejestry zakupów mają numery od 00001 (lub po prostu 1) do 99999,
          rejestry sprzedaży -0001 (lub po prostu -1) do -9999.
          Komputery nam się zrobiły szybsze więc listę podglądu F4/F5
          wydłużono do 99.999 pozycji (dotychczas było 32.000).
          Poprawione zostały ramki obsługujące rejestry vat w opcji A.
THD 1.16: Nowa opcja FN pokazuje w dwóch kolumnach sprzedaż według
          odbiorców, w pierwszej dowolny okres poprzedni, w drugiej aktualny,
          na początku raportu są aktualnie najlepsi odbiorcy, na końcu
          widać odbiorców, którzy nie mają już żadnych obrotów, ale kiedyś
          je mieli, można wykonać analizę ruchu w bazie odbiorców.
          Plik SETUP\AUTO-MAR.000 może zawierać dokładność ustalenia marży
          (w pierwszym wierszu) a w następnych ustalone stałe marże dla
          wszystkich aktualizowanych indeksów. THD oblicza ceny według tych
          marż, dodatkowo w polu PKWiU klawiszem F3 wejść w edytor cen.
          W opcji FD wracając klawiszem Tab do początku ramki można zmienić
          filtr ze "wszystkich" faktur na "zapłącone w okresie" więc na
          raporcie widoczne są faktury wystawione przez określonego
          sprzedawcę i zapłacone w podanym okresie.
=================================================================== 26-1o-o7
THD 1.15: Zlikwidowałem w opcji fakturowania odczyt daty zaksięgowania
          podczas prostego przechodzenia z pozycji do pozycji strzałkami.
          W hybrydowych sieciach Windows 98/XP/Vista będzie chodzić szybciej.
=================================================================== 11-1o-o7
TST 4.o4: Opcja J.A korzysta z nowych formatek dla arkuszy spisowych,
          DRUKI\AI-GLO zawiera główkę, DRUKI\AI-STO stopkę dla arkuszy.
=================================================================== 28-o9-o7
TST 4.o3: W pierwszym wierszu nazwy środka trwałego na samym końcu
          można było wpisać ilość z jednostką miary (było np.:...   5 szt:).
          Nowa wersja obsługuje trzy inne jednostki miary, m, m2 oraz kg,
          czyli np. :...  40.55 m:   :...  12.5 m2:   lub   :...  100 kg:.
          Ważne aby przed liczbą z kropką dziesiętną i po niej był odstęp
          oraz aby jednostka miary dotykała końcowego dwukropka.
=================================================================== 27-o9-o7
THD 1.14: Poprzednia wersja (pechowa ?) nieprawidłowo obsługiwała
          kody kreskowe, dokładnie to nie widziała ostatniego z kodów
          wprowadzonych w drugim wierszu (ale często był to jedyny kod).
TST 4.o2: W opcji A w polu Symbol pojawi się poprzedni zapis dopiero
          po naciśnięciu klawisza "+". Alt-F4 oraz Alt-F5 daje podgląd
          na KRŚT dzięki czemu można symbol środka rozpocząć cyframi KRŚT.
          Klawisz "+" objął już w całkowite posiadanie opcję A, nie ma
          potrzeby powtórnego wpisywania wartości brutto, gdy jest taka sama
          jako Cena zakupu, Wartość OT, Wartość OT i Umorzenie początkowe.
          Ponadto po wpisaniu pełnego opisu środka, przy wprowadzaniu
          następnego pod klawiszem "+" mamy dostępne wszystkie zapisy.
=================================================================== 15-o9-o7
TFX 2.44: Nagłówek książki przychodów i rozchodów ma "w okresie ...".
=================================================================== 12-o9-o7
THD 1.13: W drugim wierszu każdego indeksu można wpisać 5 kodów EAN13
          albo 8 kodów EAN7 oddzielonych pojedynczymi odstępami co czasem
          może się okazać niewystarczające, można sobie z tym poradzić
          zakładając indeksy dodatkowe, muszą one mieć symbole zaczynające
          się tak samo jak symbol podstawowy po czym dwa znaki ++ (Alt=)
          oraz litera co daje od 260 (416) dodatkowych kodów EAN13 (EAN7),
          w takich indeksach dodatkowych oba wiersze mogą być z kodami EAN.
=================================================================== o5-o9-o7
THD 1.12: Zweryfikowano obsługę drukarek FP-600 i Omega, dodano
          sterownik HP-SET57.DRU dla specjalnych czcionek w programie TTi.
=================================================================== 31-o8-o7
THD 1.12: Opcja NF otrzymała możliwość ograniczania datami.
=================================================================== 27-o8-o7
THD 1.11: Zestawienie stanów pokazuje opisy indeksów także gdy korekty
          za pomocą wartościowych dowodów PK czy PZ sztucznie doprowadzały
          wartość do zera.
          Na drukach Fa1 i Fa2 wprowadzono nowe pola  b  oraz  k , które
          pozwalają na fakturach wypisywać dowolne z kilku kont bankowych,
          przy czym w katalogu z danymi należy stworzyć plik BanKonta.txt,
          który zawiera nazwy banków i numery kont (oddzielone przecinkami)
          tyle wierszy ile kont, jeśli dwa wpisy o bankach i kontach
          zaczynają się od tej samej litery to należy poprzedzić zapis
          literą i odstępem, np:
             BZ-WBK,   12  1234 5678  1234 5678  1234 5678
             Inteligo, 14  1254 5678  1734 5878  1934 5078
             M mBank,  17  1154 5178  1334 1278  1134 1078
             N mBank,  19  1754 5578  1334 5278  1134 5078
          Sposób płatności dla faktur w opcji FA i paragonów w opcji FB
          wyróżnia 4 zapisy jako wyjątkowe i obsługuje je robiąc w rejestrze
          sprzedaży w opcji FC dodatkowe podsumowanie pod każdym plikiem
          faktur oraz na końcu raportu, są to: KART, BANK, RATA i CZEK,
          przy czym można w jednym zapisie użyć kilku z nich np:
             Gotówką * Kartą        lub       Gotówka * RAtami
          Gwiazdka jest ważna bo każdy zapis odnosi się do kolejnej kwoty
          zapisanej poniżej. Data dla tych zapłat ma być jak data faktury.
=================================================================== 21-o8-o7
THD 1.1o: W kontroli licencji wykryto błąd objawiający się komunikatem
          'Niepoprawna nazwa w licencji', od wersji THD 1.1o jest O.K.
TAE 3.71: Ten sam błąd wkradł się w poprzednie wersje TAE.
          Dotyczy to instalacji od kwietnia do sierpnia 2007.
TFX 2.43: To samo dotyczy TFX, należy zaktualizować program i będzie O.K.
TST 4.o1: A także TST.
=================================================================== o9-o8-o7
THD 1.o9: Opcja N.D pokazuje zobowiązania wynikające z rejestrów zakupu.
          Dawno o tym nie pisałem więc przypominam, że aby na liście F4
          indeksów pojawiały się pozycje wolne lub kolumna z ceną nr 1
          należy założyć plik SETUP\F4zWolne i/lub SETUP\F4zCena1.
=================================================================== 2o-o7-o7
THD 1.o8: Poprawiony został błąd, który pojawił się w poprzedniej
          ( i tylko w 1.o7 ) wersji, że zapłaty KP nie ściągały należności.
=================================================================== 19-o7-o7
TFX 2.42: Automatyczne rozliczenie kosztów zostało zaopatrzone
          w dodatkowe sortowanie zbioru wyjściowego w niektórych przypadkach.
          Dotoczy to, na przykład, sytuacji gdy nie ma części etapów.
=================================================================== 16-o7-o7
Wszystkie programy w trybie znakowym mogą korzystać z pomocy takich
          jak PLKVGA, LICZYDLO czy T-CZAS, znajdujących się w katalogu
          !XY!\HELPY a uruchamianych poprzez stworzenie pliku #\HELP-ON.
          Ale w Windows XP a zapewne też i w Vista mamy problem zajętości
          czasu procesora i związane jest to każdym procesem 16.bitowym
          liczącym czas (lub wygaszającym ekran), dlatego jeśli mamy
          jakikolwiek program z wygaszaczem, to wyłączmy go, a jak mamy
          #\HELP-ON to wyszukajmy (START-WYSZUKAJ) wszystkie
          pliki T-CZAS.EXE i zwyczajnie je skasujmy (kalkulator zostaje).
=================================================================== 2o-o6-o7
THD 1.o7: Jeśli w katalogu PRAWA założymy zbiór SORT-FA.000 (można
          podać dowolny numer użytkownika) to THD proponuje posortowanie
          zawartości faktury według kolejności alfabetycznej indeksów.
=================================================================== 28-o6-o7
TFX 2.41: Opcja JK eksportuje plan kont do pliku tekstowego.
          Poprawiony został opis do rejestru zakupów dla liter od U do Z.
=================================================================== 2o-o6-o7
THD 1.o6: Czas oczekiwania na odpowiedź drukarki fiskalnej został
          wydłużony do 5 sekund dzięki czemu nawet na XP chodzi stabilnie.
=================================================================== 18-o6-o7
THD 1.o5: Wersje od 1.oo do 1.o4 przy powtórnym wejściu do opcji FB
          do starego paragonu, po jego zapisie na dysk do poprzedniej WZ
          dorabiały ponownie te same pozycje co skutkowało podwójnym
          zdjęciem towaru z magazynu. Należy w opcji GA sprawdzić zgodność
          paragonów z dowodami WZ. Dla dni, w których widać niezgodność
          sprawdzić w opcji GC dokładnie o jakie paragony chodzi, wejść
          do każdego z nich i zapisać ponownie na dysk wersją 1.o5 THD.
          Poprzednie, wielokrotne dowody WZ zostaną poprawnie przycięte.
=================================================================== 14-o6-o7
THD 1.o4: Na paragonie fiskalnym drukuje się nazwa pliku paragonów.
=================================================================== o6-o6-o7
THD 1.o3: Opcja O ma dwie kolumny informacji o stanach w magazynach,
          opcja NN eksportuje takze faktury RR do podkatalogu FRR.
          W raporcie kasowym można użyć KP1 i KW1 zamiast KP i KW,
          są szersze i mieszczą numer transakcji wraz z opisem.
=================================================================== o5-o6-o7
TFK 17.8: Wydruki "do zbioru" lądują w katalogu TFK a nie TFK\{-KOSZ-}.
THD 1.o2: Prawidłowo sumuje (RAZEM) notą rozliczeniową w opcji LJ.
          Tworzony PZ ma ilość i cenę dokładne do 4 miejsc po przecinku.
          W opcji LM zaciągana klawiszem F3 nota zapisuje w polu opis
          ilość i cenę wysuszonego materiału (jak w PZ |7.7118x930.537).
=================================================================== 3o-o5-o7
THD 1.o1: W opcji LM w polu Odbiorca klawiszem F3 można przywołać
          listę ostatnio wystawianych not suszenia zboża i wybrać jedną.
          Jej zawartość przepisuje się do faktury RR z jednoczesnym
          zabezpieczeniem, aby nie została stworzona dodatkowa PZ-ka.
=========+========================================================= 25-o5-o7
TAE 3.7o | Po dłuższym testowaniu systemu Windows XP stwierdziłem
TFX 2.4o | trzy podstawowe błędy w działaniu tego systemu, które skutecznie
THD 1.oo | doprowadzały do katastrof informatycznych, pierwszy polega na
TKB o.7o | wyłącznie teoretycznej umiejętności obsługiwania dysków 32 GB,
TKW 2.5o | drugi na nieskutecznym przezywaniu dopiero co otwartych plików,
TRZ 2.7o | trzeci na nieskutecznym blokowaniu plików świeżo założonych
TST 4.oo | dokładnie chodzi o pliki !pracuje, co doprowadzało do utraty
         | danych po dwukrotnym otwarciu programu mimo, że na wszystkich
         | poprzednich wersjach systemu Windows było O.K. Po prostu FileMode
         | działa wyłącznie dla starych plików, !pracuje są za nowe.
         |
UWAGA !! | Aktualne wersje skutecznie obchodzą dwa ostatnie WinXP-problemy,
         | pozostał problem pracy aplikacji na dyskach większych niż 32 GB,
         | które są w jednym kawałku, a już gdy jest to dysk C: to mamy
         | zwyczajną bombę zegarową, która wybuchnie, kwestia tylko czasu.
         | Ponadto nowe karty graficzne nie obsługują przełączania trybów
         | ekranu 80x25 lub 132x25, dlatego obsługa stanowisk od 0 do 4
         | nie wykonuje nawet testowania poprawności ustawienia.
         | FX   FX 7   FX 7 0   czy   HD 7 4   omija testy, natomiast
         | AE 7 5   (stanowisko 5) testując nowe karty psuje obraz.
=========+========================================================= 14-o5-o7
Kolory:  '#\SETUP\KOL-0.#FX' = PelnaNazwa('SETUP\KOL-'+Sta+'.#'+XY);
                        Kolory:='HGPIAAAPAAC'
      { Tło ramki ---------------+|||||||
        Tło aktywnego pola -------+||||||
        Słoneczny brzeg ramki -----+|||||
        Zacieniony brzeg ramki -----+|||+--- Kolor tekstu aktywnego pola
        Kolor czcionki zapytania ----+|+---- Kolor tekstów wpisywanych
        Kolor tekstów opisowych ------+ }
          Plik !XY!\SETUP\KOL-0 zawiera następującą informację:
     HGPIAAAPAAC
     +++++++++++- tło obrazu             A - czarny      I - szary
      ++++++++++- tło wyróżnienia        B - granatowy   J - niebieski
       +++++++++- górna-lewa rama        C - zielony     K - jasnozielony
        ++++++++- dolna-prawa rama       D - siny        L - jasnosiny
         +++++++- litery tytułu obrazu   E - czerwony    M - buraczkowy
          ++++++- litery opisu stałego   F - fioletowy   N - jasnofioletowy
           +++++- zapisy nieaktywne      G - ceglasty    O - żółty
            ++++- zapis aktualizowany    H - biała       P - ojciec prać
             +++- ? (stopka zwykła)
              ++- ? (mały komunikat)
               +- kolor trawy
          ale jest nieaktywny bo brakuje mu rozszerzenia .#XY.
=================================================================== 11-o5-o7
THD 9.97: Wykonano testy na drukarkach FP-600, Omega, Termal i Optimus.
          Poprawiono zacięcia i błędy komunikacyjne, które były od 9.92.
=================================================================== 1o-o5-o7
THD 9.96: Drukuje stare paragony nawet jak ich się ponownie nie zapisze.
THD 9.95: Poprzednie wersja 9.94, 9.93 i 9.92 blokowały się na
          drukarkach fiskalnych starszych niż kilka miesięcy.
=================================================================== o9-o5-o7
THD 9.94: Poprzednia wersja 9.93 nieprawidłowo zapisywała faktury
          eksportowe, nie zapisywała też dowodów WZ i ZZ. Teraz jest O.K.
=================================================================== 2o-o4-o7
THD 9.92: Nowa opcja I.N pozwala eksportować faktury w nowym formacie
          obsługiwanym w niektórych wrocławskich PSSach, super dla piekarni.
          Procedura obsługi drukarek fiskalnych została CAŁKOWICIE odnowiona
          i radzi sobie z problemem zaniku łączności w środowisku WindowsXP.
          Zmienione zostały ramki wystawiania faktur, na ekranie widoczne są
          od razu oba wiersze nazwy i oba adresu, więcej Enterów.
          Uzupełnianie wydruku faktury od ceny brutto wyleciało z pytania na
          końcu każdej faktury i jest w konfiguracji I.B, mniej Enterów.
          Pytanie o kurs dla faktur walutowych pojawia się na formatce
          od razu a nie dopiero za drugim razem przy powtórnym wejściu
          do faktury (jak było dawniej). Należy jednak pamiętać, że kurs
          ustalany jest na dzień wywozu towaru za granicę a nie datę faktury.
=================================================================== 27-o3-o7
THD 9.91: W opcji G.B na zestawieniu poprawności obrotów pojawiają
          się informacje o ilości wydanej w debet oraz [NA] o ile
          ilość ta jest mniejsza niż 0.1 - ponadto tworzony jest plik
          NADWYZKI.DHD, który zawiera dowody NA wyrównujące te drobiazgi.
          Można potem w opcji M.F dołączyć plik NADWYZKI, ale opcja M.F
          nie aktualizuje numeracji dowodów, należy na koniec wejść do
          opcji A.A i na każdym magazynie dla dowodów NA wybrać klawiszem
          F4 ostatni numer, wejść w ten dowód NA i zapisać na dysk.
=================================================================== 2o-o3-o7
TFX 2.38: Opcja D.K Drukuje książkę przychodów i rozchodów,
          najlepiej używać sterowników HP-6L115.dru lub HP-6L-LS.dru,
          ten drugi został przetestowany i poprawiony właśnie pod książkę.
=================================================================== 12-o3-o7
THD 9.90: W opcji F.A oraz F.F - faktury vat obowiązują reguły:
          1. Jeżeli w nazwie pliku faktur jest myślnik to prefiks przed tym
             myślnikiem jest na wydruku, w kasie i eksporcie niewidoczny.
          2. Jeżeli w katalogu SETUP nie ma pliku 4CYFRY to na wydruku jest
             dwucyfrowa liczba roku np. 1/TRZ/07 zamiast 1/TRZ/2007.
          3. Jeżeli nazwa pliku rozpoczyna się od PROF to na wydruku jest
             FAKTURA PROFORMA i nie powstają dowody WZ ani ZZ.
          4. Jeżeli nazwa pliku rozpoczyna się od DD to na wydruku jest
             DOWÓD WYDANIA zamiast FAKTURA VAT.
          5. Jeżeli nazwa pliku jest dokładnie SKLEP-S to na wydruku jest
             PRZESUNIĘCIEdoSKLEPU zamiast FAKTURA VAT.
          6. Jeżeli drugi i trzeci znak nazwy to 52 np. 752 lub F52 to
             powstaje faktura VAT-MARŻA, która rządzi się innymi prawami
             (inaczej wygląda w rejestrze vat i nie jest fiskalizowana).
          7. Jeżeli nazwa w części widocznej (pkt.1) rozpoczyna się literami
             USD EUR GBP NOQ SEK PLN lub KCZ to powstaje faktura eksportowa.
=================================================================== 26-o2-o7
THD 9.90: Opcja F.H prawidłowo już przenosi faktury, bardzo przydatne
          prz fakturowaniu powtarzających się usług lub dla faktur PROForma.
          Pliki faktur ?52*.NEW przeznaczone są do faktur VAT-MARŻA.
          Ale indeksów VAT-MARŻA można już używać do faktur PROForma.
          Po ostatniej pozycji rozliczjącej zaliczkę można wstawić
          dowolną liczbę komentarzy (a dla przypomnienia z THD 9.79:
          Jeśli ostatnia pozycja faktury ma ilość=1.0 i cena<0.0 to
          na podpiętym paragonie fiskalnym wszystki pozycje były dotąd
          proporcjonalnie pomniejszane o tę kwotę i nie była to faktura
          korygująca a faktura z rozliczeniem zaliczki.
          Nowa wersja ogranicza liczbę pozycji korygowanych do początkowych,
          jeśli kolejna pozycja (na przykład Lp.2) jest komentarzem lub ma
          inną stawkę niż ostatnia pozycja (ta z zaliczką) to ta pozycja i
          wszystkie następne nie uczestniczą w rozliczeniu zaliczki.)
=================================================================== 18-o2-o7
TKW 2.45: Opcja C i D weryfikuje poprawność baz danych wspólnot
          i jeśli wystąpiły nieprawidłowości to pokazany jest komunikat.
          Opcja E pokazuje błędy w bazie i pozwala przerwać eksport.
          Opcja F pozwala ustawiać dowolnie kolejność liter.
          Generalnie problemy z bazą danych pojawiają się bardzo rzadko,
          jednak ostatnio pojawiły się od razu w kilku miejscach,
          ale jest to mniej niż 1% wszystkich instalacji i dlatego
          zalecam dokładniej przyjrzeć się sprzętowi, na którym pracujecie.
          W ciągu 2006 i 2007 roku przyczyną problemów były:
          a) niekonserwowany sprzęt a w szczególności:
             - zepsuty wentylator na radiatorze procesora,
             - niedrożne kanały radiatora zapchane kurzem,
             - zwarcie w zasilaczu spowodowane kurzem i wilgocią;
          b) błędne oszacowanie potencjalnych kosztów nabycia komputerów
             i użycie procesora AMD zamiast Celeron, co skutkuje
             - dużo większym hałasem wentylatora,
             - dużo większym zużyciem prądu,
             - szybszą wymianą sprzętu na nowy;
          c) próba reanimacji procesorów AMD po przegrzaniu;
          d) błędy w transmisji sieciowej spowodowanej:
             - niedbale zakończonymi kablami (rozplot dłuższy niż 1 cm),
             - kablami sieciowymi przygniecionymi meblami (kółka foteli),
             - zawieszającymi się przełącznikami sieciowymi (nawet 3com!),
             - błędnie działającą kartą sieciową (2 razy raptem);
          e) brak zaślepek (śledzi) w wyniku czego do środka dostaje się:
             - zwiększona dawka kurzu i to z nieprzewidzianej przez
               producentów strony magistrali na płycie głównej,
             - pewna liczba myszek szarych biurowych, które uwielbiają
               sikać na karty sieciowe, graficzne i taśmy dysków.
          Zalecam tak dla starego i dobrze obsłużonego sprzętu jak i
          dla nowo zakupionych komputerów:
          a) podstawkę o wymiarach 20 x 20 x 40 cm, żeby odsunąć komputer
             od kurzu unoszącego się najbardziej do wysokości 15 cm od podłogi,
          b) weryfikację głośności wentylatorów według zasady, że wszystko
             co głośniej pracuje szybciej się psuje, co głośne to zepsute.
          A dla tych co już oczy mają nie te co dawniej polecam monitory LCD
          i ja na przykład kupuję tanie LCD 15 cali w NEXT.PL po 330 zł.
TFK 17.7: Wersja uaktualniona pod potrzeby TKW 2.45.
=================================================================== 13-o2-o7
THD 9.89: Opcja F.H pozwala skopiować fakturę proforma w fakturę vat.
          Opcja G.B pokazuje rozbieżność między ceną dowodów MM i RW
          a ceną zakupu obliczoną dla tych dowodów.
          Opcja J.L potrafi po cichu przygotować zbiór TIE dla importu
          dowodów PZ do systemu TFK lub TFX.
          Wystarczy założyć zbiór tekstowy ...\SETUP\TIE, który zawiera:
             \TIE
             PZ-ro-mi   ; rok np. ro=07;  m-c np. mi=02;  daje PZ-07-02.TIE
             L=51000,332-L,301-L,316-L,301-L
          katalog na zbiór z dekretami TIE, format nazwy pliku TIE,
          pewną liczbą wierszy definiujących księgowanie PZ dla magazynów.
=================================================================== o8-o2-o7
THD 9.88: Opcja F.C na rejestrze sprzedaży przed nazwą drukuje konto.
=================================================================== 22-o1-o7
TST 3.99: Opcja D.E Nowoprzyjęte miała problemy z liczeniem. Jest o.k.
==========+======================================================== o9-o1-o7
TFX 2.37: | W prezencie noworocznym poprawiono sposób obsługi kart
THD 9.87: | graficznych, w których inaczej niż dotąd chodzi przerwanie $42.
TST 3.98: | Prostym językiem: ponieważ nowe komputery nie obsługują trybu
          | 132 znaki w wierszu (wołane klawiszem F3 na zestawieniach),
          | więc nie testujemy tego trybu na starcie programu i dlatego
          | start w trybie pełnoekranowym jest w pełni obsługiwany.
==========+======================================================== 29-12-o6
THD 9.86: Opcja C.N - rozliczenie arkuszy poprawiona.
=================================================================== 27-12-o6
TFX 2.36: Opcja I.H (BO z BZ) miała feler na kontach 20*, poprawione.
=================================================================== 21-12-o6
TFX 2.35: Opcja I.H robi BO z BZ na ROK-2007. Poprawka w rejestrach.
TAE 3.65: Umieszcza katalogi robocze jak TFX 2.33, także nowe ikony na 2007.
=================================================================== 11-12-o6
TFX 2.34: Opcja D.D powróciła do poprzedniej postaci. Ikony na 2007.
=================================================================== o1-12-o6
TFX 2.33: Opcja D.D dostała przesunięty o 150 dni (około 5 miesięcy)
          próg zadziałania wpisu do rejestru VAT w kategorii DNM (do nast.
          miesiąca), obecnie powinno się to nazywać DIM (do innego miesiąca)
          bo przekierowanie rozliczenia VAT może być nie na 12 miesięcy do
          przodu a około 7 miesięcy do przodu i 5 miesięcy do tyłu.
          Dwie zmiany techniczne: na starcie TFX sprawdza czy założono
          katalog #\TEMP.006 lub #\TEMP na lokalne zbiory pomocnicze, a
          jeśli nie ma takich to próbuje założyć katalogi E:\TEMP, D:\TEMP,
          C:\TEMP, %TEMP%, i (jeśli nie mógł) na koniec w pierwszym z brzegu
          katalogu na pierwszym dostępnym dysku (C:, D:, ...) zakłada
          pokatalog {-kosz-}. Plansza z informacją o zakończeniu abonamentu
          utrzymuje się przy pierwszym "dziś" uruchomieniu programu aż do
          naciśnięcia dowolnego klawisza a nie (jak było) coraz dłuższy czas.
=================================================================== o1-12-o6
TFX 2.32: Opcja H.C oprócz zbiorów DRUKI\POTS obsługuje także POTS-1,
          POTS-2, itd. dzięki czemu można wykonać inną kopię potwierdzenia
          salda niż oryginał (na przykład zamienić kontrahentów stronami).
=================================================================== 22-11-o6
TKW 2.44: Opcja E (eksport wpłat) łącząc 2006 z INNE2006 i AUTO2006
          przy okazji generuje zbiory BAZA\xxxx2006.DBF, gdzie xxxx jest
          numerem wspólnoty. Oczywiście niedługo będzie to xxxx2007.DBF.
=================================================================== o9-11-o6
TFX 2.31: Kontrola zamkniętego kręgu kosztów w opcjach A, D.A i D.B
          kontroluje czwórki w zakresie 400..489, poprzednio było 400..469.
TKW 2.43: Import z czynszów zapisuje nadpłaty z mieszkań w BO po stronie MA.
=================================================================== o8-11-o6
TFX 2.30: Opcja D.D potrafi drukować rejestry vat albo według dat
          albo (standardowo) według numerów dowodów.
          Przypominam, że w opcji I.B można ustawić Dod.podsum.rej.VAT
          (dodatkowe podsumowania rejestru vat) - standardowo ich nie ma.
=================================================================== o7-11-o6
THD 9.85: Opcja F.C prawidłowo pokazuje podsumowanie z udzielonymi
          upustami i vatem z nimi związanym.
=================================================================== o6-11-o6
TKW 2.42: W opcji F (dokładniej w pliku BIL) oprócz funkcji
TFK 17.6  W i M obliczających persaldo winien (saldo sald wybranych kont)
          w i m obliczających odpowiednie odbroty winien lub ma doszły
          x i n obliczających sumę sald winien lub ma wybranych kont.
          Pozostałe funkcje S, R i X liczą sumę, różnicę i różnicę dodatnią
          podanych w nawiasie zmiennych obliczonych w innym wierszu.
=================================================================== 27-1o-o6
THD-FP600 Poniżej opisane są błędy zgłaszane przez drukarki Elzabu
          S0.0=1 wpisane dane o producencie  (S0=.. ...0) o.k.
          S0.1=1 wpisane dane o użytkowniku  (S0=.. ..1.) o.k.
          S0.2=1 moduł w trybie tylko odczyt (S0=.. .2..) źle, bardzo źle,
          S0.3=1 moduł w trybie fiskalnym    (S0=.. 3...) o.k.
          S0.4-7 wersja oprogramowania, THD zgłasza tylko S0.2=1.
          np. S0=01 3210 oznacza, że moduł 01 jest zablokowany -------------
          S1.0=1 brak wolnego miejsca w bazie kontrolnej nazw i stawek
          S1.1=1 w pamięci znajduje się dokument do wydrukowania
          S1.2=1 w pamięci fiskalnej zostało mniej niż 30 rekordów do zapisu
          S1.3=1 nie został wykonany raport dobowy za poprzedni dzień
          S1.4=1 błąd pamięci CMOS lub CMOS był kasowany
          S1.5=1 nastąpiło zablokowanie nazwy towaru w paragonie
          S1.6=1 brak wyświetlacza klienta (lub za słaby prądowo port COM)
          S1.7=1 brak komunikacji z kontrolerem drukarki
          np. S1=.6.. .... oznacza, że wyświetlacz nie działa --------------
          S2.0=1 w buforze drukowania są znaki do wydrukowania
          S2.1=1 brak papieru (zapalona jest LED PAPER OUT)
          S2.2=1 awaria drukarki
          S2.3=1 za niskienapięcie akumulatora, zawiadom serwis ale pracuj
          S2.4=1 nastąpiło unieważnienie paragonu
          S2.5=1 w pamięci paragonu pozostało mniej niż 1 kB miejsca
          S2.6=1 wydruk dokumentu zatrzymany z powodu braku papieru
          S2.7=1 brak komunikacji z kontrolerem drukarki
          np. S2=.6.. ..1. oznacza, że naprawdę się papier skoczył ---------
          S3.0=1 wyświetlacz klienta LED 9 cyfr
          S3.1=1 wyświetlacz klienta alfanumeryczny 2x20 znaków
          S3.2=1 wyświetlacz klienta LED 9 cyfr PLUS
          S3.3=1 szuflada 1 zamknięta
          S3.4=1 szuflada 2 zamknięta
          S3.5=1 szuflada 3 zamknięta
          S3.6=1
          S3.7=1 brak komunikacji z kontrolerem drukarki
          ale tak jest dla FP600 bo dla OMEGA jest inaczej -----------------
          S3.0=1 niemożliwe, bo zawsze jest 0
          S3.1=1 niemożliwe, bo zawsze jest 0
          S3.2=1 prawidłowo, bo zawsze jest 1
          S3.3=1 szuflada 1 zamknięta
          S3.4=1 bit zawsze równy 1
          S3.5=1 bit zawsze równy 1
          S3.6=1 zwora serwisowa w pozycji serwisowej
          S3.7=1 brak komunikacji z kontrolerem drukarki
=================================================================== 11-1o-o6
THD x.xx: Plik ...\SETUP\FA.000 (lub z innym rozszerzeniem) może zawierać
          wiersz z dodatkowymi jednostkami miary np.: {kg} [m3] /euro/
          wtedy jak w pierwszym wierszu opisu indeksu podamy przelicznik
          {0.8} [12] lub /1/ to na fakturze, która zawiera na przykład 10
          tego indeksu pojawi się dodatkowe podsumowanie 8 kg, 120 m3 lub
          10 euro (10 x 0.8, 10 x 12 lub 10 x 1). Przykład:
          FA.000 zawiera $euro$, indeks U-01 Usługa transp. | $1$,
          na fakturze wystawiamy:
           U-01  180 euro x 4,0115  z opisem (dnia 10.10.2006)
           U-01  225 euro x 4,0220  z opisem (dnia 11.10.2006)
          to uzyskamy fakturę z następującą zawartością:
           U-01 Usługa transp., dnia 10.10.2006   180 euro   4,0115   722,07
           U-01 Usługa transp., dnia 11.10.2006   225 euro   4,0220   904,95
                                            Razem 405 euro  Do zapł. 1627,02
=================================================================== 17-o9-o6
THD 9.84: Zmieniono sposób liczenia podatku w opcji I.M, teraz zgodne
          z opcją F.A chociaż suma vatu przy pozycjach nie daje sumy total.
=================================================================== o1-o9-o6
TKW 2.41: Opcja E dodatkowo informuje o przekroczeniu limitu zapłat.
=================================================================== 22-o8-o6
TAE 3.64: Wersja licząca ceny z uwzględnieniem podatku VAT.
TFK 17.5: Opcja H.H ma przywróconą starą obsługę nowych kontrahentów.
TFX 2.29: Dostawców i nabywców, których mieliśmy w starym rejestrze VAT
          (pliki DOSTAWCY.TRZ oraz NABYWCY.TRZ) można skopiować do katalogu
          TFX\ROK-2006 a po skasowaniu (zerowych mam nadzieję) DOSTAWCY.PFX
          i NABYWCY.PFX zostaną przeciągnięci z *.TRZ przy ponownym
          uruchomieniu TFX. Aby poprawiać ewidencję DOSTAWCÓW lub NABYWCÓW
          należy w opcji B przełączyć się na chwilę i poprawiać w opcji B.A
          (rozszerzenie PFX jest identyczne jak dla PLANuKONT bo wszystkie
          trzy mają identyczną budowę).
THD 9.83: W opcji F.A na podglądzie faktur eksportowych pod F4 są
          widoczne faktury z pliku *.EUR czyli w euro, natomiast [Alt-F4],
          [Ctrl-F4] lub [Sft-F4] pokazuje faktury z pliku *.NEW czyli w zł.
          Na podglądzie rozrachunków widoczne są wyłącznie przeliczone
          na złote (po podaniu kursu euro) faktury eksportowe.
=================================================================== 17-o7-o6
THD 9.82: Jak istnieje SETUP\4CYFRY to daty na fakturze są ...-2006,
          jak istnieje SETUP\ZWOLPODM to nie ma vatu ani faktury vat,
          jak istnieje SETUP\MALYPOD to po słowie FAKTURA jest VAT-MP,
          jak istnieje SETUP\ABS to faktury korekty drukują ilość bez '-',
        ! jak istnieje SETUP\KOREKTA to na !nowych! POSNETach !nowych!
          na końcu paragonu drukuje się RABAT lub NARZUT by wartości brutto
          faktury vat i paragonu fiskalnego były identyczne.
=================================================================== 14-o7-o6
TKB 0.62: Wersja przejściowa przygotowująca do wersji komiksowej.
=================================================================== 29-o6-o6
TKW 2.40: Zestawienia C i D analizują AUTO2006 jak nie ma 2006.DFK.
=================================================================== 28-o6-o6
TRR 2.04: Nie wolno nie wpisać numeru dowodu lub konta dostawcy.
=================================================================== 21-o6-o6
THD 9.81: Nowe drukarki POSNET podobnie jak i poprzednie nie obsługują
          cen podwanych z precyzją większą niż do grosza, dlatego nie można
          liczyć na to, że paragon na 79 noclegów po 72 zł minus zaliczka
          w wysokości 2.500 co daje 3188 zł będzie miała taki sam paragon.
          Natomiast jak drukarka POSNET na zapytanie z THD nieprawidłowo
          wyśle informacje o stawkach vat to THD nie drukuje już 22% ale
          kończy pracę aby nawiązać na nowo całą komunikację z drukarką.
=================================================================== 14-o6-o6
THD 9.80: Paragony z rabatem i rozliczeniem zaliczki się fiskalizują.
=================================================================== o6-o6-o6
TFX 2.28: Opcja D.A drukuje rozsądnie dziennik skrócony.
          Opcja I.B obsługuje dodatkowe pole, ważne dla rejestrów VAT.
=================================================================== 16-o5-o6
TST 3.96: Kosmetyczne poprawki... nie widać? Prawdziwa kosmetyka ;-)
=================================================================== 11-o5-o6
TFX 2.27: Opcje FA i FB pytają o walutę analizy rozrachunków.
THD 9.79: Jeśli ostatnia pozycja faktury ma ilość=1.0 i cena<0.0 to
          na podpiętym paragonie fiskalnym wszystki pozycje były dotąd
          proporcjonalnie pomniejszane o tę kwotę i nie była to faktura
          korygująca a faktura z rozliczeniem zaliczki.
          Nowa wersja ogranicza liczbę pozycji korygowanych do początkowych,
          jeśli kolejna pozycja (na przykład Lp.2) jest komentarzem lub ma
          inną stawkę niż ostatnia pozycja (ta z zaliczką) to ta pozycja i
          wszystkie następne nie uczestniczą w rozliczeniu zaliczki.
=================================================================== 1o-o5-o6
TFK 17.4: W podglądzie na rozrachunki w opcji A (F4 w polu Kwota)
          ktoś zamówił sobie konta 13* co oczywiście jest niezdrowe.
          Obecna wersja zagląda znowu wyłącznie gdy 2*, 30*, 14* lub 15*.
=================================================================== o5-o5-o6
TKW 2.39: Opcja F obsługuje dwie nowe funkcje, w sumie wygląda tak:
          A=w(200,201) - oblicza obroty winien na podanych kontach,
          B=m(210,211,212) - oblicza obroty ma na podanych kontach,
          C=W(40,41) - oblicza persaldo winien na podanych kontach,
          D=M(70,71,800) - oblicza persaldo ma na podanych kontach,
          E=S(ABCD) - sumuje kwoty obliczone dla liter A, B, C i D,
          F=R(DC) - odejmuje kwoty obliczone dla liter D i C (D-C),
          G=X(DC) - podobnie jak R ale gdy ujemne to podstawia 0.0.
TFK 17.3: Wersja majowa niezbędna do prawidłowej instalacji TKW 2.39.
=================================================================== 21-o4-o6
THD 9.78: W opcji F.A na podglądzie faktur eksportowych pod F4 są
          widoczne faktury z pliku *.EUR, natomiast [Alt-F4],
          [Ctrl-F4] lub [Sft-F4] pokazuje faktury z pliku *.NEW.
=================================================================== 12-o4-o6
THD 9.77: W wersji 9.76 nie wolno było robić komentarza w ostatniej
          pozycji faktury czy paragonu (błąd 207), teraz już można.
=================================================================== 11-o4-o6
TST 3.95: Opis będzie później.
=================================================================== o7-o4-o6
TKW 2.38: Poprawiony został błąd opcji BZ i BO, który generował
          nieprawidłowy bilans otwarcia.
=================================================================== o6-o4-o6
THD 9.76: Zmieniony został warunek dla nowego paragonu fiskalnego
          dla sprzedaży korygowanej o zaliczkę - ostatni wiersz musi mieć
          ilość 1 i cenę równą zaliczce ale z minusem - wtedy wszystkie
          poprzednie pozycje są proporcjonalnie zmniejszane o zaliczkę.
=================================================================== 24-o3-o6
THD 9.75: Obsługa drukarki FIS\TERMAL.??? nie drukuje numerów faktur.
          Zdarzały się przypadki przekłamywania stawek podatkowych
          (szczególnie na starych komputerach) i paragony fiskalne drukowały
          się z pozycjami ze stawką Z jak zwolnione, teraz przy błędnym
          odczycie stawek THD automatycznie wstawia stawkę A czyli 22%.
          Długi opis PKWiU w opcji H.A, sortowanie PKWiU (do 400 pozycji).
=================================================================== 28-o2-o6
THD 9.74: Obsługuje nową homologację dla FP-600 (omega) logo 11 znaków.
=================================================================== 23-o2-o6
THD 9.73: W katalogu FIS znajdują się zbiory opisujące współpracę
          THD z drukarkami fiskalnymi. Jeżeli zawartość zbioru TERMAL.000
          (może się nazywać trochę inaczej) nie jest zgodna z ustawieniem
          drukarki fiskalnej (inny numer unikatowy lub stawki vat) to na
          pytaniu o dziwnej odpowiedzi drukarki wystarczy nacisnąć klawisz
          [Tab] aby zbiór został wypełniony właściwą treścią.
          Drukarka TERMAL nie drukuje już nagłówkowej informacji o numerze
          dokumentu THD (faktury lub paragonu), szkoda, że ustawa zakazuje.
          Proszę jednak upewnić się, że stawki są rozsądne tzn. 22 ... .
          W opcji A, gdy wpisywane są opisy przy pozycjach to wartości
          pozycji trzymają kolumnę, poprzednio kwoty były przesunięte.
          Jeśli w polu opis nie ma żadnej treści to THD wpisuje skrót
          indeksu ale wyjustowany do prawej strony, więc widać, że nie opis.
          Podczas definiowania reorganizacji klawisze F4 i F5 podglądają
          na ewidencję indeksów, F3 rozsuwa spis indeksów w reorganizacji.
=================================================================== 16-o2-o6
THD 9.72: Opcja eksportu pomocy do TFK czy TFX obsługuje wszystkie
          cztery formaty: 1 (TIE-k), 2 (TIE-K), 3 (PFX) i 4 (TFK).
=================================================================== 1o-o2-o6
TRR 2.03: Uruchomiona została opcja C.D (eksport faktur).
          Konfiguracja ma identyczną strukturę jak PODSTAWA.DEF,
          ale nazywa się PODSTAWA.DER i leży w katalogu SETUP.
=================================================================== o6-o2-o6
TST 3.94: Przyjęcie, razem z umorzeniem początkowym, w ciągu roku na
          stan środka trwałego, który amortyzowany jest metodą degresywną,
          związany jest z koniecznością znajomości jego wartości netto na
          początek roku - przyjęliśmy, że wygodniej jest podać wartość
          umorzenia początkowego na o1 stycznia.
=================================================================== o3-o2-o6
THD 9.71: Doszła funkcja przełączająca na jedno zestawienie ceny
          w dokumentach przychodowych, dzięki temu zestawienia D.x i E.x
          mogą być wykonywane według ceny S (Specjalnej).
TKW 2.37: Zaktualizowany rok na 2006.
=================================================================== 3o-o1-o6
TFX 2.26: Podczas importu danych, dokładnie chodzi o konta księgowe,
          oznacza symbolem THD to co jest importowane.
TKW 2.36: Za każdym razem zakładany jest zbiór definiujący zbiór
          roczny (auto2006) dla każdej wspólnoty (ale nie dla gminy).
=================================================================== 26-o1-o6
TFX 2.25: Opcja D.D oprócz bieżącego roku przegląda też poprzedni
          w poszukiwaniu zapisów przeniesionych do następnych miesięcy.
          Na raporcie nie ma dodatkowego podsumowania po 2 znakach dowodu.
=================================================================== 25-o1-o6
TKW 2.35: (TFK 17.2) Przy imporcie z CZK nie przewraca się, gdy
          w terminie płatności jest data późniejsza od 31-12-3008.
          Jednocześnie przypominam o znanym problemie roku 2009 w TFK.
=================================================================== 19-o1-o6
TAE 3.63: W opcji D.A nie ma już problemu roku 2009.
=================================================================== 17-o1-o6
THD 9.70: Wersja wolna od problemów wersji 9.68 i 9.69.
          Na przykład można fakturować ze stawką zwolnioną.
=================================================================== o9-o1-o6
THD 9.69: Fakturowanie całego magazynu uwzględnia datę faktury
          jako datę dla stanów, które mają być wyfakturowane.
          Rozliczenie inwentaryzacji wykonywane jest dokładnie tak samo
          jak analiza obrotów w opcjach D lub E bez prostowania przychodów.
          Od czerwca 2000 w opisie każdej pozycji w dowodach ZZ i ZW można
          po znaku ^ wpisać cenę zakupu dla tego zwrotu (np. ^12.30).
          Wtedy dokument taki nie jest wyceniany według odwiecznej zasady,
          że zwroty są w cenie zakupu towaru, który zostałby sprzedany
          w pierwszej kolejności (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło)
          lecz dokładnie w podanej cenie (przed groszami jest kropka).
=================================================================== o6-o1-o6
TurBo-Ti: Program TTi może być wołany wielokrotnie bo rozpoznaje,
          że już jest uruchomiony i drugi raz nie uruchamia się.
          Dlatego w HD.BAT lub w FX.BAT można dopisać w 3 wierszu
             D:\TurBo-Ti\TTi  x  D:\TurBo-Ti
          Należy na dysku D: stworzyć katalog TurBo-Ti i wkopiować do niego
          program TTi.exe, przy czym zamiast D:\TurBo-Ti można użyć
          dowolny inny katalog, no i w opcji I.D w drugim wierszu zamiast
          Lpt1 należy wtedy wpisać  D:\TurBo-Ti\##  (lub analogicznie).
TFX 2.24: Zbyt długi plan w kontroli wykonania z planem nie powoduje
          już przeciąganie startu programu (komunikat "1666 za długi plan").
          Dopuszczono 3.cyfrowe numery zadań w analizie wykonania planu G.A.
=================================================================== 29-12-o5
THD 9.68: Wersja eksperymentalna, potrafiąca liczyć VAT na fakturach
          i paragonach jako sumę vatu poszczególnych pozycji na dowodzie.
          W zbiorze Rok-2006\Setup.#hd należy wpisać wiersz:
             FaJakPa.??? = Tak
          Oczywiście oznacza to, że metoda obowiązuje od nowego roku i
          obowiązuje wszystkich użytkowników programu THD w tej instaklacji.
          Przejście na nową metodę w środku roku / miesiąca jest niesłuszne.
          Więc albo ktoś nie zrobi w Rok-2006\Setup.#hd FaJakPa.??? = Tak
          i wtedy wszystko ma po staremu, albo jak to zrobi to wszyscy
          użytkownicy programu pracujący w tej sieci na tym katalogu
          z danymi w ramach tej instalacji pracują nową metodą liczenia vat.
=================================================================== 15-12-o5
TFK 17.2: Kontrola zbiorów korzysta obecnie z rozwiązania typu Text
          dlatego pliki konfiguracyjne mogą mieć atrybut RO (readonly).
THD 9.67: Opcja I.M eksportuje dokumenty elektroniczne Metro.
=================================================================== 12-12-o5
TST 3.93: Opcje G pokazują wartości korekt umorzenia.
=================================================================== o8-12-o5
TST 3.92: Uwzględnia na wszystkich zestawieniach korekty umorzenia.
=================================================================== o1-12-o5
TFK 17.1: W opcji A podgląd na bieżące saldo oraz rozrachunki
          włączał się na kontach 14, 15, 2 i 30 - obecnie też 13.
=================================================================== 3o-11-o5
TFX 2.23: Opcja C.A (księgowanie) została zaopatrzona w automaty
          na rok 2oo6 i 2oo7, Opcja I.H (BO z BZ) obsługuje 2005-->2006.
                 !!! WESOŁEGO NOWEGO ROKU !!!
=================================================================== 25-11-o5
TST 3.91: Opcja D.A nie przenosi ostatniego wiersza poprzedniej
          strony jako pierwszy wiersz następnej.
=================================================================== 24-11-o5
THD 9.66: Na arkuszach spisowych zamiast ceny jest jednostka miary.
=================================================================== 23-11-o5
TST 3.90: Jest nowa opcja migracji danych do TXT, poprawione ilości.
=================================================================== 17-11-o5
TKW 2.34: Bilans roczny wykonuje się na 860 (bez 860-1 jak poprzednio).
=================================================================== 15-11-o5
TFX 2.22: Zmieniona została kolejność rejestracji zbiorów do punktowania,
          co jest ważne w wypadku głębokich list zbiorów, rzadko używanych.
=================================================================== 13-11-o5
TFK 17.0: Opcja M.I w zbiorach opisujących nagłówki ma więcej opisu.
=================================================================== 12-11-o5
THD 9.65: Można wystawiać paragony fiskalne do faktur i paragonów
          zawierających zmniejszenie ich wartości o zaliczkę. Gdy ostatnia
          pozycja faktury ma ilość 0 i cenę (równą wtedy wartości) z minusem
          lub ilość -1 i wartość uprzednio wpłaconej zaliczki to wartość
          każdej pozycji wcześniejszej jest proporcjonalnie zmniejszana.
          Opcja I.M w przeciwieństwie do opcji I.I generuje pliki XML,
          w formacie strawnym dla obsługiwanego przez ComArch systemu
          elektronicznej wymiany dokumentów między firmami.
          W drugi wiersz opisu każdego indeksu należy wstawić 13.znakowy EAN
          po czym 2 dostępy i kod produktu według nabywcy (znaki 16..31).
          Aby wypełnić wymagane przez ComArch informacje należy:
          - albo w komentarzach do faktury przygotować zapisy rozpoczynające
            się od: BuyILN, BuyTax, BuyOrd, BuyDat, SelILN, SelTax, SelCod,
                    PayILN, PayAcc, InvNum, InvDat, DelLoc,
            (dokładny opis w dokumentacji ComArchu -> Faktura XML)
            po czym należy wstawić dwukropek i właściwą informację;
          - albo w polu "Towar odebrał(a)" wpisać ILN kupującego (BuyILN),
            ILN sprzedawcy (SelILN) oraz NIP sprzedawcy (SelTax)
            (BuyILN - znaki 1..13, SelILN - 16..28, SelTax - 31-40).
          Mam wątpliwość czy ten syste się przyjmie u nas bo precyzja opisu
          (NIP ma format (0-9)(10) np. 779-10-11-327 lub 000-00-00-00),
          zastosowanie opisów Buyer-Seller-Payee (bez Payer)
          lub konstrukcji kupujący-sprzedawca-odbiorca płatności
          zamiast nabywca-sprzedawca-płatnik-beneficjent lub
          kupujący-sprzedający-płacący-odbierający pieniądze,
          świadczy o braku odpowiedzialności pośrednika elektronicznego.
          Alternatywne rozwiązanie Prokomu może wzbudzi większe zaufanie.
=================================================================== 1o-11-o5
TFK 16.9: Opcja M.H tworzy standardowo zbiór BO-2006.DFK.
=================================================================== o9-11-o5
TFX 2.21: W opcji I.A można wydrukować opis z litery O.
=================================================================== o7-11-o5
THD 9.64, TFK 16.8: E-migracja zmienia litery w Mazowii na Win1250.
THD 9.63: Odporny na śmieci w polu Lokalizacja podczas inwentaryzacji.
          Uzupełnione funkcje e-migracji do plików tekstowych.
=================================================================== o4-11-o5
TFK 16.7: Opcja M.I generuje pliki opisujące nagłówki *.TXN dla *.TXT.
THD 9.62: Opcja I.I generuje pliki opisujące nagłówki *.?TN dla *.?TX.
TKB 0.61: Odporny na równoczesną pracę z TFX na zbiorach rocznych.
=================================================================== o2-11-o5
TST 3.89: W opcji oraz w pozostałych opcjach wyksięgowanie umorzenia
          spowodowane częściową likwidacją lub doksięgowanie związane
          z dokumentem PA lub PK są albo pokazane osobno albo w umorzeniu.
=================================================================== 31-1o-o5
TKB 0.60: Program został uodporniony na problem roku 2009.
          W opcji A analizuje rozrachunki także z TFX, w katalogu ROK-2005
          umieszczamy zbiór SPIS-F4.#KB, w którym podajemy nazwy zbiorów
          z dokumentami do analizy gdy wciskamy klawisz F4, na przykład:
            \TFX\SA-2005\S2005.DFX
            \TFK\SA-2004\S2004.DFK
=================================================================== 28-1o-o5
TKW 2.33: Eksport wpłat ostatecznie przewentylowany i poprawiony.
THD 9.61: Opcje J.A-C pozwalają filtrować dane według pliku faktur.
=================================================================== 27-1o-o5
THD 9.60: Opcja I.I została uodporniona na błąd EoF w Win'2000 i XP.
=================================================================== 26-1o-o5
TFK 16.6: Opcja M.I została uodporniona na błąd EoF w Win'2000 i XP.
TRZ 2.65: Uruchomiona została ppcja C - zbiorcze zestawienie vat.
TKW 2.32: Eksport zapłat jest odporny na dziwną zawartość pól FK w RODZ_LOK.
=================================================================== 25-1o-o5
THD 9.59: Opcja I.I eksportuje wszystkie pliki w formacie tekstowym.
=================================================================== 24-1o-o5
TFX 2.21: Przy imporcie rejestrów VAT zakładany jest katalog VAT.
TFK 16.5: Wersja 16.4 miała popsute opcje od D.A do D.D. Naprawione.
TST 3.88: Wyksięgowania umorzenia przeliczane są z uwzględnieniem
          różnicy między umorzeniem bieżącym a sumą umorzeń miesięcznych,
          chodzi o grosze, ale to bardzo ważne grosze.
=================================================================== 21-1o-o5
TFK 16.4: Opcja M.I eksportuje wszystkie pliki w formacie tekstowym.
=================================================================== 2o-1o-o5
TKW 2.31: Eksport zapłat do tej pory analizował i eksportował oprócz
          kont opisanych w BAZY\RODZ_LOK.DBF także 203 i 204 - teraz już nie.
=================================================================== 14-1o-o5
TFX 2.20: Punktowanie nie tworzy nowych plików, stare modyfikuje
          tylko nieznacznie, zatem ograniczono kontrolę sieciową.
=================================================================== 13-1o-o5
TST 3.87: Zaokrąglenia w sztukach zmieniono na 3 miejsca po przecinku.
          Zestawienia w/g osoby i miejsca mają 20 znaków na osobę, miejsce.
THD 9.58: W pliku SETUP.#HD można też użyć   SymMagaz.015 = M01   aby przy
          każdym wejściu użytkownika 15 do fakturowania (opcja FA) program
          THD sprzedawał z magazynu M01, odpowiednik NazPliFa dla magazynów.
          Rozpoznaje niezainstalowaną drukarkę fiskalną.
          Rozpoznaje nieautoryzowane wejście do zbioru ROK-2005\!HD!.#.
          Nie zawiesza się w opcji C.A gdy wcześniej nie użyto opcji A.
          Na zestawieniu faktur z wybranymi indeksami podsumowuje ilość,
          nie pokazuje niepotrzebnych nagłówków faktur i komentarzy.
          Pokazują się też kwoty na zestawieniach faktur eksportowych.
=================================================================== 1o-1o-o5
THD 9.57: Podczas przygotowywania dokumentów nie wyświetla się na
          drukarce fiskalnej symbol indeksu, szybciej się pracuje.
          Przypominam, że w katalogu z danymi można założyć zbiór SETUP.#HD,
          który może zawierać indywidualne ustawienia takie jak:
          Nazwa pliku faktur (wiersz:   NazPliFa.000 = WROCMC   ),
          Nazwa pliku paragonów (wiersz:   NazPliPa.001 = WROCMCPA   ),
          Czy THD ma zawsze wracać do głównego pliku faktur / paragonów
          (wiersz:   Fa-const.007 = Tak   ),
          Kzwrot.150 = Do zwrotu   zmienia tekst na fakturach korygujących,
          Kdopla.150 = Do dopłaty   zmienia tekst gdy dopłacić należy,
          RabRej.000 = Tak   oznacza, że na rejestrze vat mają być rabaty,
          KonDuzFa.197 = Nie   zakazuje używać dużych opisów kontrahenta
          na fakturach, 000, 001 i 007 to numery użytkowników.
          Każdy wiersz może występować tyle razy ilu jest użytkowników.
=================================================================== o5-1o-o5
TFX 2.19: Z nowego przyśpieszacza korzysta też potwierdzenia salda.
=================================================================== o4-1o-o5
TAE 3.62: Komenda   AE  MON   wytrzymuje częste blokady sieciowe.
THD 9.56, TKB 0.59, TKO 0.91, TKW 2.30, TST 3.86: Analogicznie też.
TFX 2.18: Lepiej działa   FX  MON   także zweryfikowane kontrole sieciowe.
=================================================================== 29-o9-o5
TKW 2.29: Eksport wpłat obsługuje także długie numery dowodów.
=================================================================== 28-o9-o5
TFX 2.17: Analityka pokazuje saldo w pozycjach bilansu otwarcia.
          Opcja F.C pozwala korzystać z klawisza F4 na symbolu konta.
=================================================================== 26-o9-o5
TST 3.84: Wersja, która nie odrzuca nierozsądnych dat OT (typu 1-1-2007),
          i która prawidłowo przelicza ilości gdy środek zbiorowy
          (w nazwie na końcu napisane np. 100szt).
=================================================================== 21-o9-o5
TFX 2.16: Zawartość zestawień opcji E odpowiada zapowiedzi w menu.
TFX 2.15: Zoptymalizowane zostały opcje E oraz F.
=================================================================== 13-o9-o5
TFX 2.14: Opcja J.J miała problemy z kontami, dla których wprowadzono
          długi opis konta syntetycznego (np. Należności krótkoterminowe).
=================================================================== 12-o9-o5
TST 3.83: Ilości wprowadzone w opcji a w polu Nazwa zakończone
          na 38, 39 i 40 pozycji literami szt przeliczają się do zestawień.
=================================================================== 18-o8-o5
TFX 2.13: Podczas zakładania nowych kont TFX blokuje innym użytkownikom
          to konto, a także od razu podpowiada im nowopowstałe konta.
THD 9.54: "Cień" faktur eksportowych przeliczony na PLN drukowany
          jest z przeliczeniem z dokładnością do 6 miejsc po przecinku.
          Powtórne przeliczenie wartości faktury z EUR w PLN wymaga zmiany
          kursu (czasem trzeba zmienić na inny i zapis, potem dobry i zapis).
=================================================================== 3o-o8-o5
TKW 2.28: Bilanse (opcja F) ograniczają dowody do wskazanych dat.
=================================================================== 3o-o8-o5
TFX 2.12: Pełne zestawienie planu pokazuje też NIP, aby wydrukować
          dostawców lub nabywców VAT wystarczy w opcji B.E wybrać F4
          odpowiednią bazę po czym wydrukować w opcji B.D.
=================================================================== 24-o8-o5
TST 3.82: Poprawiony błąd 201 w opcji A gdy rok początkowy był 2019 rok.
=================================================================== 19-o8-o5
TFK 16.3: Wersja z poprawionymi rejestrami VAT w opcji A
          (została poprawiona wyłącznie szybkość uruchamiania).
          Wersja ta umie drukować do katalogu   ...\DRUK   o ile w opcji M.D
          wpisać   ...\DRUK\##   i uruchomić   ...\DRUK\TTi.exe.
=================================================================== 18-o8-o5
TFX 2.11: Opcja J.J (wyszukiwanie dzikich księgowań) jest lepsza.
THD 9.53: Skrócone zestawienie faktur pokazuje numery raportów kasowych.
=================================================================== 16-o8-o5
TFX 2.10: Opcja L.D (tworzenie księgowań na 4*) obsługuje do 3000 kont.
=================================================================== o1-o8-o5
THD 9.52: Od jakiegoś czasu pierwszy wiersz nazwy klienta na fakturze
          jest podwójnej wielkości (o ile jest wystarczająco krótki).
          Można to wyłączyć wpisując w zbiorze SETUP.#HD wiersz:
             KonDuzFa.000 = Nie         (standardowo = Tak)
          Przypominam, że w tym zbiorze można także wpisać
             NazPliFa.000 = Nazwa       (standardowo FMC czyli F08)
             NazPliPa.000 = Nazwa1      (PMC czyli F08, F09, ...)
             Fa-Const.000 = Tak         (stand. Nie)
             kZwrot.000 = Do zwrotu     (DO ZWROTU)
             kDopla.000 = Do zapłaty    (DO DOPŁATY)
             RabRej.000 = Tak           (standardowo Nie)
=================================================================== 25-o7-o5
TFX 2.09: Preliminarze z zespołu zleceń są dodatkowo podsumowywane.
          Opcja F.H przygotowuje polecenia zapłat dla bankowego systemu CIB
          przy czym konta bankowe dostawców należy wpisać do trzeciego pola
          opisu kontrahenta, konto własne do zbioru RACH-OBC.TXT.
=================================================================== 2o-o7-o5
TFX 2.08: Opcja J.J pokazuje lepiej dzikie konta. Założenie zbioru
          !FX!\STOP wyłącza TFX przed wczytaniem planu kont.
          W raportach kasowych/bankowych po wybraniu należności z listy
          program sam przenosi kwotę do kolumny rozchód.
          Lista F4 na symbolu konta pokazuje teraz także pozycje "wolne",
          przy czym sekwencja F4-F3 pozwala je wyszukiwać jak F4-F5-wolne.
          Opcja B.J "oszczędza" konta do 3 znaków oraz definicje struktur.
          Pole hasło w opisie konta ma dwie dodatkowe funkcje:
          - znak minus na końcu tego pola nie pozwala księgować bezpośrednio
            na to konto, wymaga uzupełnienia o analitykę dając komunikat:
            "konto syntetyczne";
          - znak ! lub ^ na początku tego pola wraz z następującą po nim
            literą mówi, że konto to jest definicją struktury (gdy "!")
            lub korzysta ze struktury zdefiniowanej innym kontem (gdy "^");
          Definicje struktur są tworzone podczas (re)startu TFX. Przykład:
          zakładamy konto: 231 - listy płac - !Pracownicy,
          oraz inne konto: 234 - zaliczki - ^Pracownicy,
          i jeszcze konto: 249 - pożyczki - ^Pracownicy,
          (restartujemy program TFX klawiszem Backspace), w opcji A
          wpisujemy konto 234-01, na to program TFK komunikuje:
          "Konto 231-01 poza planem kont" i zakłada je na 231 bo tam jest
          definicja struktury !Pracownicy, po czym pozwala księgować na
          koncie 234-01 oraz na 249-01 a jak rozpoczniemy wprowadzać konto
          23 i naciśniemy F4 to pojawią się konta wszystkie 231, 234 i 249
          przy czym pierwsze dwa z identycznymi analitykami, ostatnie
          bez rozwinięcia analitycznego dla skrócenia czasu tworzenia listy.
=================================================================== 12-o7-o5
TRR 2.02: Potrafi drukować z pomocą programu TTi.exe.
=================================================================== 11-o7-o5
TFX 2.07: W opcji A w polu Kwota klawisz F10 pomaga rejestrować plan.
=================================================================== o6-o7-o5
TKW 2.27: Eksport zapłat pomija zapłaty w dowodach od 800 do 899.
=================================================================== 3o-o6-o5
THD 9.51: W zestawieniach B pokazuje błędne grupy PKWiU (jako ##).
          W opcjach F.A i F.B nie są obsługiwane indeksy z błędną PKWiU.
=================================================================== 28-o6-o5
THD ****: Jeśli podczas wystawiania paragonów fiskalnych użyjemy stawki,
          która nie została zaprogramowana na drukarce to jest "zwolnione".
=================================================================== 22-o6-o5
TFX 2.06: Nowa opcja L.D potrafi przygotować czwórki z piątek.
=================================================================== 17-o6-o5
TKW 2.26: Export zapłat wykonuje operację od 1 do 8999 zamiast 2000.
=================================================================== 16-o6-o5
THD 9.50: Zmieniona obsługa drukarek PosNet (homologacja 2001).
=================================================================== 14-o6-o5
TFK 16.2: Opcje N.F i N.G pod klawiszem F3 mają wydruk dostawców
          lub nabywców TRZ. Do {-kosz-} wpadają zbiory dla Excella.
=================================================================== 13-o6-o5
THD 9.47: Opcja N.G drukuje wyliczenie podatków i kto wystawił.
=================================================================== o9-o6-o5
THD 9.46: Opcja F.D zagląda do poprzedniego roku zgodnie z FAKTURY.#.
TFX 2.05: Opcja H.B może pracować tak jak poprzednio, ale jeśli utworzymy
          zbiór ROK-2005\Historia.nfx (na początku jest pusty) to program
          próbuje korzystać ze zbiorów DRUKI\NoTT1, NoTT2 i NoTT2 zamiast
          oryginalnego zbioru DRUKI\NoTT (analogicznie NoTN i NoNT).
          Zasady w takim wypadku są następujące:
           1. pierwsze (drugie, trzecie) wezwanie do zapłaty wystawiane
              jest w 3 (8, 13) dniu po upływie terminu płatności,
           2. jeśli podczas wydruku drugiego lub trzeciego wezwania
              pojawiły się nowe zaległości to są one włączone do wezwania,
           3. na wezwaniach takich nie pojawiają się niezaległości, czyli
              należności, których termin płatności dopiero nastąpi.
=================================================================== o7-o6-o5
TFX 2.04: Opcja F.D radzi sobie z datami zapłaty ponad 2009 rok.
=================================================================== o6-o6-o5
TFK nowe: TFK od 2003 roku próbowało kontrolować pracę programu
          w sieci Windows za pomocą mechanizmów share ale niektóre
          konfiguracje komputerów pozwalały na wielokrotne uruchomienie
          programu pomimo zabezpieczeń. Poprawiony pomocniczy zbiór FK.EXE,
          który skutecznie eliminuje problemy dostępny jest bezpośrednio
          na stronach www.TurBo-Soft.pl/fk.exe lub www.Turko.pl/fk.exe.
          Przypominam, że zbiór ten należy wkopiować do !FK! obok F.COM.
          Nie powinno się go uruchamiać bezpośrednio ale za pomocą FK.BAT.
          Nowa wersja ma 9 504 B, poprzednia było o 1000 B mniejsza.
=================================================================== 31-o5-o5
TFX 2.03: Import danych z innych podsystemów obsługuje dłuższe ścieżki
          dostępu do danych *.TIE, np.: ..\TIE\BODZIO-5\*.TIE.
          Import dowodów ze zbiorów *.DFK prawidłowo widzi sumy kontrolne,
          wydruk dowodów z sumą kontrolną nie pokazuje pustych dowodów.
          Noty odsetkowe i wezwania do zapłaty drukują się nawet wtedy gdy
          w pierwszych 35 znakach opisu konta nie ma odstępu ani przecinka.
THD 9.45: Wywołanie listy F4 podczas wprowadzania numeru raportu
          nie blokuje się na zamkniętych raportach kasowych.
=================================================================== 19-o5-o5
TFX 2.02: Zlikwidowano błąd 201, który pojawiał się jak w opcji FA
          nic nie znaleziono, czyli miałoby być puste zestawienie.
=================================================================== 17-o5-o5
THD 9.44: Opcja JD ma dodatkową kolumnę "w kg". Liczy prawidłowo gdy
          jednostka miary jest "kg" albo gdy wpisano przeliczniki na kg.
TFX 2.01: PANTA REI. Opcja FA obsługuje konta do 30.000 zapisów.
=================================================================== 16-o5-o5
TFX 2.00: I tak nipostrzeżenie mamy wersję 2, w zasadzie to prawe nic
          nowego, opcja GA dodatkowo podsumowuje paragrafy gdy są zadania.
          W opcji A pokazują się różnice kursowe nawet gdy odpowiednie
          konta mają po kilkanaście znaków, np,: 7530-654000, 2060-440030.
TKW 2.25: Prawidłowo nalicza salda podczas dekretacji w INNE2005.
          Podczas eksportu zapłat uwzględnia zapisy na kontach wpisanych
          w jedną z 30 kolumn KONTO_FK w zbiorze BAZY\RODZ_LOK.DBF.
TFK 16.1: Nie wymaga osobnej rejestracji gdy może korzystać z kodów TKW.
=================================================================== o6-o5-o5
THD ost.: Zbiór SETUP.#HD (umieszczony w katalogu ROK-2005 lub #)
          może zawierać następujące zapisy (dowolna liczba wierszy):
            NazPliFa.000 = FAWROC
            NazPliPa.000 = PAWROC
            Fa-Const.??? = Tak
            kZwrot.005   = Do zwrotu
            kDopla.00?   = Dopłata
            RabRej.0??   = Tak
          przy czym nie wszystkie wiersze muszą występować, mogą też
          wystąpić po kilka razy, po kropce jest numer użytkownika,
          wolno używać znaku ? jak ustawienie ma być dla kilku,
          wielkość liter przed kropką jest bez znaczenia, po kropce
          należy używać odpowiedniej wielkości liter, w słowie Tak
          ważna jest tylko pierwsza litera (duże T).
          Opis ten będzie aktualizowany i przesuwany na początek.
          Docelowo ustawienia te będzie można wykonywać w opcji I.B.
========+========================================================== o5-o5-o5
TAE 3.61| Wersja potrafiąca korzystać z TTi gdy port='...\##' (TFK 1.60).
TFX 1.99| Poprawia czcionki ekranowe w trybie znakowym przez Backspace.
THD 9.43| Komunikat "... zajęty" uzupełniony do "... zajęty przez ...".
TKB 0.58| Zmieniono typ daty z Integer na Word (THD, TKB, TSD).
TKO 0.90| W polach typu symbol dopuszczono także znak "_" (podkreślenie).
TKW 2.24| Nowa wersja 2.25 będzie miała inne ulepszenia ale za kilka dni.
TRZ 2.64| TRZ zostało wszyte w THD więc może niesłusznie jest nowa wersja.
TST 3.80| W ciągu kilku dni wszystkie zestawienia będą osobno wykazywały
        | korekty wartości brutto oraz umorzenia.
========+========================================================== o2-o5-o5
THD 9.42: Poprawka w opcjach FD i FE. Eliminacja błędu 207.
=================================================================== 28-o4-o5
THD 9.41: Współpracuje z TurBo-Ti, opcja F.D potrafi filtrować
          według Zapłacone/Niezapłacone/Wszystkie, prawidłowo to sumuje.
=================================================================== 27-o4-o5
TTi Beta: Program TurBo-Ti (TTi.EXE) służy do drukowania na drukarkach
          drukujących "w środowisku graficznym" lub które przyłączone są
          do komputera przez LAN lub USB.
          W takim wypadku, nie mogąc zamapować portu LPT1 lub LPT2 możemy
          używając programu TTi wydrukować wszystko jak na zwykłej drukarce.
          TTi obsługują wyłącznie wersje TurBo-programów
          późniejsze niż z 27-o4-2oo5.
          Aby użyć tego rozwiązania należy:
          - ze strony www.TurBo-Soft.pl, www.TurBo-Soft.net lub www.Turko.pl
            ściągnąć plik www.TurBo-Soft.pl/TurBo-Ti.EXE i wkopiować
            do dowolnego, najlepiej nowego, pustego katalogu na dysku D:,
            E: lub w ostateczności C: - powiedzmy, że jest to D:\WYDRUKI,
          - po uruchomieniu TurBo-Ti w katalogu pojawi się program TTi.EXE
            (TurBo-Ti.EXE to samorozpakowujące się archiwum TTi.EXE),
          - na komputerze, w którym interesująca nas drukarka jest drukarką
            domyślną (D:\WYDRUKI nie musi się fizycznie na nim znajdować)
            wykonujemy skrót do TTi.EXE i przenosimy go do autostartu
            (Start..Programy..Autostart) aby TTi.EXE uruchamiał się
            automatycznie przy starcie komputera, można kopię skrótu
            pozostawić na pulpicie na wypadek gdyby ktoś wyłączył TTi,
            we własnościach takiego skrótu powinno wtedy być:
               Obiekt docelowy:   D:\WYDRUKI\TTI.EXE
               Rozpocznij w:      D:\WYDRUKI
          Wyświetlające się w prawym dolnym rogu ekranu okienko z datą
          i godziną oznacza, że program TTi pracuje i oczekuje na pliki PCL.
          W katalogu D:\WYDRUKI pojawia się wtedy plik WRK.{-}, który
          pilnuje aby drugi raz nie uruchomić TTi.EXE ani z tego ani
          z innego komputera (wystarczy jeden uruchomiony TTi.EXE na każdą
          drukarkę, którą zmuszeni jesteśmy obsługiwać w ten sposób).
Drukarki: mogą być dowolnie ustawione, rozdzielczość 75, 150, 300, 600,
          1200 czy też nawet 2400 jest rozsądna pod warunkiem, że w trybie
          graficznym ustawimy użycie grafiki rastrowej a nie wektorowej.
          Drukarka domyślna może być lokalna lub sieciowa byle domyślna.
Programy: W opcji konfiguracja drukarki (najczęściej jest to opcja I.D)
          można wybrać dowolną drukarkę HP-6L... podając w drugim wierszu
          pełną ścieżkę do katalogu TurBo-Ti (na przykład:  D:\Wydruk\##  ).
          Trzy ostatnie znaki to \## (lewy ukośnik i dwa razy hasz).
          Podczas wydruku zestawień lub dokumentów każdy z TurBo-programów
          tworzy w katalogu D:\WYDRUKI zbiory ##-num.usr, gdzie num jest
          numerem kolejnego pliku drukowanym przez użytkownika usr
          (np. D:\WYDRUKI\##-101.000). Dzięki takiej konstrukcji nawet przy
          przeciążeniu TTi lub gdy zię go zapomni włączyć kolejne wydruki
          czekają w kolejce. Kolejkę wydruków można wyczyścić kasując
          z katalogu D:\WYDRUKI wszystkie pliki ##*.*.
          UWAGA ! Wyjście z programu i ponowne wejście rozpoczyna wydruk od
          ##-101.000 więc lepiej odczekać aż z innych programów wydrukuje
          się wszystko albo do każdego z nich ustawić inny numer użytkownika.
=================================================================== 2o-o4-o5
TFX 1.98: Wzorce kont są pamiętane, więc F3, F3, F4 i następny wzorzec.
THD 9.40: Liczą się inne jednostki miary zdefinowane w FA.000.
=================================================================== 18-o4-o5
TFX 1.98: Nowa opcja I.J importuje stare rejestry VAT z programu TFK.
THD 9.39: Klawisz F5 wyszukuje indesky nie tylko po symbolu i skrócie
          ale i pełnej nazwie, na liście F4 lub F5 pojawiają się opisy
          we wszystkich pozycjach a nie (jak dotąd) w 500 kolejnych.
          Na zestawieniu stanów można odfiltrować określony rodzaj indeksu,
          kolumny zostały poprzestawiane by lepiej było widać na ekranie.
          Opcja LB pozwala wykonywać produkcję dla określonych dowodów
          przyjęcia wyrobów gotowych (standardowo MP a nie jak zwykle PW),
          i na podstawie receptur tworzy dowody MW o identycznych numerach
          jak MP, dzięki czemu zestawienie CH precyzyjnie pokazuje błędy
          wykonanej operacji (brak receptur, podwójne księgowanie).
=================================================================== 15-o4-o5
THD 9.38: Powtórny zapis faktury eksportowej bez zmiany zawartości
          i kursu waluty kończył się ostatnio zapisem przeliczonej
          faktury złotówkowej z przelicznikiem 1, od 9.38 jest o.k.
=================================================================== 14-o4-o5
THD 9.37: Można zmieniać plik paragonów klawiszem F3 w opcji FB.
          W zestawianiach od DA do DD można filtrować rodzajem indeksów.
          Przestawione kolumny w DA..DD lepiej pokazują stany magazynowe.
          Termin płatności wpisany do opisu odbiorcy w opcji HC generuje
          w opcji FA zapis "Przelewem w terminie xx dni".
          F5 filtruje do spisu indeksów według symbolu, skrótu oraz nazwy.
=================================================================== 11-o4-o5
TFX 1.97: Opcja FG z odstępami, sumami dziennymi i odcinaniem terminów.
TFX 1.96: Zmieniony wydruk rejestrów VAT, wystarczy nie podać nazwy
          rejestru aby program sam przeszukał wszystkie w poszukiwaniu
          tych, których termin przypada w wybranym okresie. Przy czym
          pozycje, w których wpisano miesiąc drukowane są z zaznaczeniem
          numeru miesiąca w gwiazdkach. Te pozycje, których miesiąca
          rozliczenia nie możemy podać bo faktura od małego vatowca lub
          z zakładu pracy chronionej jest odliczana w miesiącu zapłaty,
          to w tych pozycjach w polu Mc wpisujemy -1 (ma czekać).
          Po zapłacie wracamy do rejestru i uzupełniamy o miesiąc.
TFK 15.9: Na raporcie kasowym drukowana jest nazwa konta każdej pozycji.
          W opcji A sprawdzenie salda obejmuje subkonta.
=================================================================== o7-o4-o5
TFX 1.95: Zmiana w funkcjonowaniu rejestrów VAT. Będzie uzupełniane.
=================================================================== 31-o3-o5
THD 9.36: Dla przypomnienia: w zbiorze SETUP\FA.000 wpisujemy:
          {kg}  [m3] , (coś) /karton/   czyli dowolne jednostki miary jakie
          chcielibyśmy mieć sumowane na fakturze, potem w indeksach
          w pierwszym (lub w drugim jak 2WIERSZE) wpisujemy po znaku *
          (żeby się nie drukowało) {1.5} [0.005] /3/   co oznacza, że
          jednostka tego indeksu ma 1.5 kg, 0.005 m3 lub 3 kartony.
          Jeżeli indeks ma jednostkę miary kg lub m3 to w opisie nie wolno
          dodatkowo wpisywać {1} lub /1/ bo te pozycje będą liczone 2 razy.
          Opcja N.O importuje indeksy, dobrze jak są posortowane.
=================================================================== 3o-o3-o5
TFX 1.94: Doszła nowa opcja F.G - bieżące płatności.
=================================================================== 29-o3-o5
THD 9.35: Opcja M.A kasuje faktury z pliku faktur w walucie obcej
          oraz ich kopie przeliczone na złote. Także zwykłe faktury.
          Należy sobie wcześniej zbiór PRAWA\DelFakt.000 założyć.
TFX 1.93: Poprawiona praca opcji C.A gdy nie ma zbioru miesięcznego.
=================================================================== 21-o3-o5
TKW 2.23: Konfiguracja wspólnoty nie jest odnawiana za każdym razem.
=================================================================== 18-o2-o5
TFX 1.92: Opcja F.F pokazuje bieżące zobowiązania (odwrotnie do F.E).
TFK 15.7: Klawisz F3 w polu Konto winien, Konto ma, Kwota, NRV i Termin
          pokazuje saldo na dany dzień z uwzględnieniem bieżącej transakcji
          niezależnie od ustawienia w opci M.B (gdzie rozsądnie zostawić W).
=================================================================== 15-o2-o5
TFX 1.91: Opcja F.E ma dodatkowe podkreślenia.
          Opcje E mają prawidłowe opisy kont w podsumowaniach. Analityka
          miesięczna nie pokazuje podsumowań dla okresów spoza wskazanego.
          Opcja C.A nie pozwala tworzyć podzbiorów dla zbiorów źródłowych.
=================================================================== 14-o3-o5
THD 9.34: Zakłada już automatycznie nowe bazy jak ich nie ma.
=================================================================== 1o-o3-o5
TKB 0.57: Opcja E.E potrafi zaimportować bazę kontrahentów z TFX.
=================================================================== o9-o3-o5
THD 9.33: Opcja M.A kasuje faktury z pliku faktur w walucie obcej
          razem z przeliczoną na złotówki wersją z pliku PLN.
          Zestawienie stanów prawidłowo się przelicza dla ceny Q.
=================================================================== o8-o3-o5
TFK 15.6: Poprawka do szybkiego bilansu otwarcia.
=================================================================== o1-o3-o5
TKW 2.21: Wersja odporna na numeracje dowodów.
=================================================================== 24-o2-o5
THD 9.32: W sieci jak zamiast "...zajęty" jest "...zajęty przez...".
=================================================================== 22-o2-o5
THD 9.31: Opcja N.N zamyka zbiory z raportami kasowymi więc chodzi.
=================================================================== 16-o2-o5
THD 9.30: Poprawiono wydruk długich dowodów w opcjach CA-CD.
=================================================================== 15-o2-o5
TFX 1.90: Poprawiono syntetyki i analityki zgodnie z opcją IB.
=================================================================== 11-o2-o5
TFX 1.89: Opcja F.E czyli bieżące płatności lżejsza i czytelniejsza.
=================================================================== o7-o2-o5
TFX 1.88: Poprawione ARK, w opcji A F4 w rejVAT, inny wygląd opcji E.
          Instalacja dokumentów w katalogach z danymi gdy usługowo.
=================================================================== o1-o2-o5
TFX 1.87: Opcja J.J oprócz analizy pod kątem dzikich kont potrafi
          też weryfikować terminy płatności w porównaniu do daty dekretacji.
          Jeśli termin poprzedza datę o więcej niż 90 dni to jest niedobrze.
=================================================================== 31-o1-o5
TFX 1.86: Korekta numerów dowodów obsługuje też już rejestry VAT.
          Wystarczy nie podać nazwy zbioru z dekretami. Pora na przykład.
          Aby dowodom ponumerowanym 12001 do 12999 zmienić numery na ładne
          czyli na przykład 2-01-001 do 2-01-999 to w opcji CH należy
          wpisać nazwę zbioru (lub zostawić puste - to pójdzie w rej.VAT)
          wybrane wpisać 12??? pozostawiając następny wiersz :   :-:ţ  :
          lub zostawić wybrane puste ale od numeru 12001 do 12999 i w
          ostatnim wierszu należy podać 2-01-cde co spowoduje, że w miejsce
          liter cde zostaną wpisane cyfry od trzeciej do piątej.
=================================================================== 23-o1-o5
THD 9.28: Nowe stopy odsetkowe od 10.1.2005 (13.5%).
          Zbiór ze stopami P.% umieszczony jest w Rok-2005\Setup.
          Pozostałe miejsca są nierozsądne bo THD ich nie czyta.
          Opcja N potrafi dużo więcej. Ale jeszcze nie wszystko.
=================================================================== 23-o1-o5
THD 9.27: Wersja odporna na 2009 rok. Opcje D pozamieniane miejscami
          DA z DB i DC z DD, chodzi o to, żeby nikt nie myślał, że THD
          liczy jakieś średnie ważone. Jedynie słuszne to PPPW czyli FIFO.
          Analiza obrotów została uodporniona na niewłaściwe korekty dowodów
          przychodowych (PZ, PW czy PK) gdy wprowadzono ilości ujemne a ceny
          nieprawdziwe, jakich właśnie nie ma na magazynie.
=================================================================== 21-o1-o5
TFX 1.85: Wersja z poprawionym BO z BZ (opcja I.H).
TRR 2.01: Wersja na styczeń 2005, uzgodniona z THD.
THD 9.26: Indeksy zaczynające się na 'ZA' (ZALICZKA, ZAPŁACONA) nie
          powodują zmiany nagłówka z FAKTURA na FAKTURA KORYGUJĄCA.
          Dlatego moja propozycja na faktury zaliczkowe jest taka:
          FAKTURA VAT 15:   ZALICZKA   1   1500   na 01-1-115
                            ZALICZKA   1   1500   na 02-3-xxx
                            ---------------------------------
          _________________ RAZEM ________ 3000 _ +22% = 3660 ___
          FAKTURA VAT 37:   ZALICZKA   1   1000   na 01-1-114
                            ---------------------------------
          _________________ RAZEM ________ 1000 _ +22% = 1220 ___
          FAKTURA VAT 50:   01-1-115   5    400   2000
                            02-3-001   2    300    600
                            02-4-015   7    200   1400
                            01-1-114   1   1000   1000
                            ZALICZKA  -1   3000  -3000   fakt 15 z dnia ...
                            ZALICZKA   1  -1000  -1000   f.37 z dnia ...
                            --------------------------   (minus gdzie bądź)
          _________________ RAZEM _______________ 1000 __________ .
=================================================================== 2o-o1-o5
THD 9.25: Pokazuje w prawym górnym rogu, że LIFO (gdy LIFO).
          Rozlicza inwentaryzację zgodnie z LIFO (gdy LIFO).
=================================================================== 19-o1-o5
THD 9.24: Inwentaryzacja może być rozliczana według cen wpisanych
          (ręcznie w arkusze spisowe) lub zgodnie z zasadami PPPW (FIFO).
          Rozliczenie jej może uwzględniać wystawione w ostatnim dniu dowody
          NI oraz NA lub ich nie uwzględniać. W drugim przypadku otrzymujemy
          prawidłowe obroty według stanów sprzed zaksięgowania NI i NA,
          w pierwszym fakt, że wydruk niedoborów i nadwyżek jest pusty
          oznacza, że NI, NA zostały poprawnie wprowadzone do THD.
          Opcja N.N eksportuje także raporty kasowe.
=================================================================== 17-o1-o5
TKW 2.20: Poszerzone pola kont w zestawieniach syntetycznych.
          Powstaje też zbiór ...\TKW-DOK.DBF, który zawiera to zestawienie.
TKB 0.55: W druki PP1 i PP2 wstawiono pole Data.
=================================================================== 16-o1-o5
THD 9.23: Wszystkie programy zostały zaopatrzone w nowe procedury
          obsługi klawiatury, prawy Alt chodzi nawet gdy pole widzi tylko
          duże litery, a Windows proponuje obsługę w standardzie Latin
          (symbol konta, indeksu magazynowego czy środka trwałego).
          Zbiór ...\Prawa\Auto-Fa.001 automatycznie potwierdza numer i datę
          faktury (paragonu) nie pozwalając poprawiać ale i popełnić błędu.
=================================================================== 13-o1-o5
THD 9.22: Import indeksów o.k., Suszenie z odbiorcami o.k.
=================================================================== 1o-o1-o5
THD 9.21: Import odbiorców ciągnie wyłącznie posortowane zbiory.
          BO z BZ chodzi bez zarzutu, ale chyba zmienię "koza.txt" na "tab".
          Jak PZ chodzą też dowody PZ?, ZD?, PK?, SG? i SB?.
          Poprawiony eksport dowodów do TFK.
=================================================================== o7-o1-o5
THD 9.20: Opcja N.O importuje odbiorców ze zbioru ODB.TXT.
=================================================================== 36-12-o4
THD 9.20: Opcja M.O (tworzenie BO ze stanów mag.) pozwala stworzyć
          automatycznie prawidłowe dowody BO dla wszystkich magazynów.
          Nie zmienia się data i godzina zbioru INDEKSY.YHD poprzez
          samo wejście do programu, zachowują się oryginalne dane.
=================================================================== 35-12-o4
THD 9.19: Rozliczenie inwentaryzacji C.N można wykonać albo według
          cen wynikających z obrotów albo według cen wpisanych do arkuszy.
=================================================================== 34-12-o4
TFK 15.4: Poprawione wyświetlanie polskich liter na zestawieniach.
+-------------------------------------+ Szósta dyrektywa Unii Europejskiej
| Szczęśliwego i Spokojnego 2005 roku | mówi: podatek VAT ma być powszechny.
+-------------------------------------+ NIC tam o kasach fiskalnych nie ma.
                 Nie ma też nic o terminarzu upowszechniania tego podatku.
=================================================================== 29-12-o4
THD 9.18: Eksport dowodów (opcja G.D) obsługuje już długie okresy
          bo pozwala na eksport do 9.000 dowodów. Duża zmiana w opcji N.
=================================================================== 28-12-o4
THD 9.17: Nowe exporty/importy w formacie tekstowym (opcja N).
=================================================================== 24-12-o4
TST 3.78: Poprzednia wersja niepotrzebnie restartowała program
          po wyjściu z dowolnej opcji. Obecna już tego nie robi.
=================================================================== 23-12-o4
THD 9.16: Opcja N.L poprawiona (wychodzą daty, nie zeruje pól M,T,N).
          Na drukarkę fiskalną przed nazwą drukuje się litera A/22,B/7 itd.
=================================================================== 17-12-o4
THD 9.15: Wersja tymczasowa, ale rozwiązanie włączone na stałe.
          Drukarki Elzab Omega mogą chodzić z prędkością 19.200 (było 9.600)
          można teraz zmusić program do pracy z większą prędkością poprzez
          wpisanie w zbiór FIS\FP-600.000 '119200:ADA12345678 22 7 0 0'
          - pierwszy znak to port com -----+|   |||         | |      |
          - następnie może być 19200 -------+---+||         | |      |
          - następnie separator symbolu i nazwy -+|         | |      |
          - potem prawidłowy numer unikatowy -----+---------+ |      |
          - i na koniec pierwsze 4 stawki podatkowe ----------+------+
          Przy czym '1:ADA12345678 22 7 0 0' chodzi, ale z prędkością 9600.
=================================================================== 16-12-o4
THD 9.14: Wyłączyłem podwójne przetwarzanie polskich liter z klawiatury.
          Latin wygląda pod XP jak się należy. Poszerzona funkcjonalność NL.
=================================================================== 14-12-o4
UWAGA !!! Windows XP ma standardowo ustawiony wysoki priorytet dla
          aktualnie wykonywanej aplikacji, aby umożliwić normalne drukowanie
          i dostęp do naszych zasobów innym użytkownikom należy we
          właściwościach komputera, zaawansowanych, zaawansowanych,
          zaawansowanych zmienić priorytet z aplikacji na zadania w tle.
          Windows XP professional zawłaszczył sobie zmienną środowiskową
          Temp dla wskazania katalogu startowego użytkownika. Okazuje się,
          że gdy nie jest to admin to ma guzik a nie prawa dostępu do niego.
          Dlatego należy na dysku C: założyć katalog Temp (C:\Temp) aby
          pozbyć się zawieszania programów podczas wykonywania zestawień
          lub przy próbie zobaczenia listy typu F4 lub F5.
          Można nawet więcej: po założeniu zbioru #\Temp.000 lub #\Temp
          można w pierwszym jego wierszu wpisać ścieżkę Temp (np. D:\Koza).
          Programy kolejno sprawdzają te dwa zbiory tekstowe, C:\Temp,
          "Temp" windowsowe i na koniec C:\...\{-kosz-}, D:\...\{-kosz-}.
          Hybrydowa sieć korporacyjna, w której mamy równocześnie kilka
          różnych systemów operacyjnych (95, 98, Me, 2K, NT, XP/HE i XP-pro)
          będzie chodzić zdecydowanie lepiej gdy zasoby udostępniane
          znajdują się na dyskach nie większych niż 8 GB.
          Mapowanie drukarki sieciowej będzie łatwiejsze, jeśli w nazwie
          komputera oraz zasobu (drukarki) nie będzie znaków specjalnych
          typu @, ^, |, należy też pamiętać, że pytanie ze strony stanowiska
          nie XP do serwera XP o nazwę tego serwera zwraca nie nazwę a opis,
          więc musimy mieć na XP nazwę identyczną jak opis.
          Ponadto dobrze jest mieć pełną instalację Service Packa 2, wtedy
          w trybie pełnoekranowym nie ma problemów z obsługą klawiatury.
          Generalnie firmie Microsoft należą się gratulacje za poprawki SP2.
          Na XP-professional należy zdefiniować grupy użytkowników aby
          podłączyć stanowiska nieadminów czyli inne XP w trybie user.
          Niestety problem mapowania własnych zasobów, na przykład port USB
          jako drukarka na LPT1, albo katalog D:\KSIEGOWOSC jako dysk K:
          nadal nie został rozwiązany, i nie pomoże już instalowanie sieci
          LANtastic, bo nawet wersja 8.0 nie obsługuje spoolera drukarki.
TAE 3.60: AE.BAT zawiera warunkowe uruchomienie PLKVGA, T-CZAS, LICZYDLO.
TFK 15.3: FK.BAT zawiera warunkowe uruchomienie powyższych programów.
TFX 1.84: FX.BAT jak wyżej.
THD 9.12: HD.BAT jak wyżej. Na fakturach eksportowych przed NIPem jest PL .
TKB 0.54: KB.BAT jak wyżej.
TST 3.77: ST.BAT jak wyżej. Inne tematy jak opisano za słowem UWAGA.
=================================================================== o9-12-o4
HP 1100C: Skasowano ten sterownik, bo rzadko się zdarza taka drukarka.
HP 6L-xx: Sterowniki 77 i 88 dają delikatny, 78 i 87 tłusty wydruk.
TAE 3.59: Zweryfikowano i poprawiono i uzupełniono przykłady formularzy.
THD 9.11: Już na pewno prawidłowo obsługuje rozliczenie inwentaryzacji.
          ~Backspace~ poprawia ekran znakowy w Windows XP gdy po ~Alt-Enter~
          pokazują się podwójne, "utopione" wiersze. Service Pack 2 poprawił
          domyślne parametry skrótów do znakowych aplikacji pełnoekranowych.
          Przy użyciu wielokrotnego użytkownika w zbiorze #\#.# można wybrać
          jeden z katalogów, ~Esc~ kończy pracę lub wraca do poprzedniego.
          Podczas instalacji dokumentów, a dokładnie faktur trafiających
          w okienko koperty, należy w pierwszym wierszu adresu wpisać ulicę
          natomiast w drugim wierszu kod i miasto, jeśli w drugim wierszu
          adresu nic nie ma to THD nie wystawia niepotrzebnego przecinka.
          #\Kontakt.# zawiera literę definiującą sprzedawcę programu (J,K).
          Uprasza się sprzedawców o przysłanie 32.znakowych 6 wierszy opisu.
=================================================================== o6-12-o4
THD 9.10: Obsługuje już nowe p.% (z ułamkowymi odsetkami).
          Prawdopodobnie prawidłowo obsługuje rozliczenie inwentaryzacji,
          przynajmniej na danych jakie posiadam, więc jak komuś nie wychodzi
          to byłoby miło gdyby dostarczył swoje dane do weryfikacji.
Uwaga !!! Programy mają wewnętrzny restart, więc jak nacisnąć w menu
          klawisz ~Backspace~ lub ~Tab-Esc~ to wykonuje ponowny pełny start
          z ustawieniem grafiki i wyborem katalogu (gdy tak zainstalowano).
TFX 1.83: Opcja księgowania (C.A) została uzupełniona o schematy kaskadowe.
=================================================================== o3-12-o4
TAE 3.58, TFX 1.82, THD 9.09: Zgłaszają się automatycznie na 2005 rok.
          Wszystkie też czytają ze zbioru #\Temp ścieżkę do katalogu TEMP,
          gdzie przechowują tymczasowe pliki obsługi zestawień i list.
TFX 1.82: Zawiera automat tworzący listę zbiorów do łączenia na 2005 rok.
          Opcja I.H tworzy automatycznie BO-2005 w katalogu ROK-2005 chyba,
          że katalog na 2004 rok to '4...' (wtedy powstaje katalog '5...')
          lub kończy się na '...05' (wtedy powstaje katalog '...05').
=================================================================== 3o-11-o4
TAE 3.57, TFX 1.81, THD 9.08: Przywrócono ustawianie koloru trawy.
=================================================================== 16-11-o4
TAE 3.56: Włączono kilka ważnych funkcji uruchamianych:
TFX 1.80: zbiorem !XY!\STOP - automatycznie wyłącza wszystkich użytkowników,
          klawiszem Backspace w menu - restartuje program,
          klawiszem F9 na zestawieniu - pozwala wydrukować to co widać.
THD 9.07: Dodatkowo uruchomione zostały wstępnie opcje eksportu danych
          w formacie tekstowym, wydaje się jednak, że należy uzgodnić
          standard polskich liter oraz znak rozdzielający w liczbach.
=================================================================== o2-11-o4
TAE 3.55: Zbiory z rozszerzeniem SFX nie przeszkadzają już w pracy.
TAE 3.54: W katalogu z danymi można nie umieszczać planu kont.
=================================================================== 29-1o-o4
THD 9.06: Poszerzono stawki do -7 (nie podlega) na usługi zagraniczne.
=================================================================== 27-1o-o4
THD 9.05: Wydruk dowodów jest już O.K. Dyktując dodatkowo ceny "1B"
          (lub podobnie np. "5B") możemy uzyskać kolumnę z ceną 1 brutto,
          natomiast "B1" drukuje cenę dokumentu brutto oraz 1 z cennika.
          W katalogu z danymi (np. Rok-2004) możemy założyć podkatalog TXT,
          wtedy w opcji NA przy zapisie dostawy wewnątrzwspólnotowej
          dodatkowo zapisywana jest treść dowodu PZ (Rok-2004\Txt\Dd-...).
          Po wejściu do opcji A klawiszem F9 możemy wczytać taki dowód.
TFX 1.79: Nie ma już błędu 201 w opcji H.B dla kont o długich zaległościach.
=================================================================== 22-1o-o4
TFX 1.78: Podczas zakładania nowego konta do pola skrót przenoszona
          jest część nazwy z pomiędzy znaków " lub początek nazwy.
=================================================================== 19-1o-o4
THD 9.04: W wewnątrzwspólnotowym nabyciu (opcja N) można już użyć
          nowych stawek (-6, -5, ..., -1) czyli np. WE uproszczonych.
TAE 3.53: W katalogu z danymi można umieścić (posortowany) plan TFX lub TFK.
TFX 1.77: W opcji I.B można zdecydować jaki opis ma być w opcji E.A (B,S,N).
=================================================================== 11-1o-o4
TST 3.76: Na prośbę jednego z użytkowników informacja o planowanym
          umorzeniu pokazująca się w opcji A została skorygowana o
          wyksięgowane / doksięgowane umorzenia (dowody PK, PA lub LT).
=================================================================== o7-1o-o4
TFX 1.76: W analizie rozrachunków prawidłowo podaje nazwę zbioru.
          W analizie zaległości podaje prawidłowo nadpłaty.
THD 9.03: Eksport faktur metodą 7 prawidłowo eksportuje odbiorców.
          Wprodzono dodatkowe "stawki podatkowe", obok
          'n.dot.' , 'Nie dotyczy'; { -3 } pojawiły się też następujące:
          'V.mar.' , 'F.VAT-marża'; { -4 } dotyczy turystyki i samochodów,
          '0% ex.' , '0 % export.'; { -5 } niby standardowy eksport,
          'WE up.' , 'WEuproszcz.'; { -6 } dotyczy dostaw trójstronnych.
          Pozostaje jeszcze filtrowanie sprzedaży według tych stawek
          do rejestrów VAT (inne nagłówki rejestrów, inne kolumny i sumy).
=================================================================== o6-1o-o4
TFX 1.75: Podsumowanie w zestawieniu w opcji F.D zostało uzupełnione
          o dwie kwoty - bieżące (nie zaległe, w terminie) i nadpłaty.
THD 9.02: Eksport faktur korzystający z definicji zawierającej "M.??"
          eliminuje zapisy, w których ?? jest zgodne z datą faktury.
          Faktura dostawy wewnątrzwspólnotowej obsługuje nazwę do 75 znaków
          a komentarze prawidłowo ściągane są z pozycji faktury.
=================================================================== 28-o9-o4
TFX 1.74: Podpowiedź F4 w opcji A pokazuje podstruktury...
THD 9.01: Eksport faktur do TFK (TFX) obsługuje też inne niż bieżący dyski.
=================================================================== 27-o9-o4
THD 9.01: Na wydruku wewnątrzwspólnotowego nabycia sumy końcowe
          nie są mylnie mnożone przez kurs, lecz prawidłowe.
TST 3.75: Automatyczna numeracja dokumentów, podgląd na poprzednie dowody.
=================================================================== 23-o9-o4
TFX 1.73: Opcja E.B pokazuje czyste kolumny kwotowe.
          Opcja D.B pokazuje dłuższe konta nawet gdy kwota winien.
=================================================================== 17-o9-o4
THD 9.00: Opcje N liczą już dodatkowe koszty nabycia, indywidualne
          i zbiorcze, w PLN lub innej walucie, z uwzględnieniem
          czy były to faktury z naliczonym vatem czy należy go rozliczyć
          na wewnątrzwspólnotowej fakturze nabycia towarów.
          W każdym polu można (i należy na początku) nacisnąć klawisz F4.
=================================================================== 14-o9-o4
TFX 1.72: Podgląd na rozrachunki w opcji A organizujemy zakładając
          zbiór SETUP\F4rozrwA z wierszem np. ' 14 20 21 84 30 '.
          Ważne by wiersz taki zaczynał się i kończył odstępem
          oraz by wszystkie początki kont były dwuznakowe !
          Jak nie ma tego zbioru to tak jakby było ' 14 20 21 30 '.
          W zbiór F4rozrwA (F4 rozr w A) wpisujemy wszystkie używane konta.
=================================================================== 28-o8-o4
THD 8.99: Opcje N uzupełnione zostały o możliwość wyboru sposobu
          zaliczenia dodatkowych kosztów nabycia w zł lub walucie
          do wartości statystycznej i wartości nabycia w dowodzie PZ.
=================================================================== o5-o8-o4
TFX 1.71: Wielowymiarowa księgowość została uzupełniona o możliwość
          uzupełniania o niezależne podstruktury typu 500-^D-^P-^Z,
          gdzie Dxxx-xxxxx to dział, Pxxx paragraf a Zxx to zadanie.
=================================================================== 12-o8-o4
THD 8.98: W opcji N.A kontrahent czytany jest z bazy dostawców lub
          odbiorców zgodnie z ustawieniem w I.B (dostawcy z odbiorcami).
          Zbiór !HD!\DRUKI\WWFA należy przekopiować do #\DRUKI\WWFA
          i poprawić (np.  start  uruchom  EDIT  F:\THD\#\DRUKI\WWFA),
          inaczej na wydruku faktur dla nabycia wewnątrzwspólnotowego
          macie nagłówek z nieswojej firmy.
          SETUP\WZ i SETUP\SI już nie chodzą. Teraz jak chcemy wykonać
          podsumowanie to należy wstawić w opisie + (Alt=)
          (dla dowodów RW ilość z pierwszej pozycji, dla innych suma).
=================================================================== o5-o8-o4
TFX 1.70: Poszukiwanie dzikich kont (opcja J.J) zwalnia zbiór roczny.
=================================================================== o1-o8-o4
THD 8.97: Opcja NA poprawiona po wstępnej weryfikacji, w środę raporty,
          Będzie zmiana metody ale niewielka, czekam na sugestie.
=================================================================== 30-o7-o4
THD 8.97: Opcja NA ma komplet podglądów, ściąga wszystko z baz danych.
=================================================================== 28-o7-o4
TFX 1.69: Kontrola planu w opcji A straszy czerwono przy przekroczniu.
          Dziennik można już założyć, poprzednie dwie wersje nie umiały.
THD 8.96: Założenie zbioru ...\SETUP\SI z liczbą 5 w pierwszym wierszu
          pozwala dla dowodów RW drukować podsumowania na 5 znakach.
          Na zestawieniu J.B i J.C pojawiają się sumy w kg.
=================================================================== 27-o7-o4
THD 8.96: Opcja N.A pozwala wprowadzać dostawy wewnątrzwspólnotowe.
          Nalezy jednak pamiętać o uzupełnieniu planu indeksów o dodatkowe
          informacje (jednostka uzupełniająca, masa jednostkowa).
          W opcji H.A należy też uzupełnić PKWiU i CN i inne informacje.
=================================================================== o8-o7-o4
TFX 1.68: Poprawione wstawianie wiersza w opcji A (F5 na polu LP).
          Poprawione pod nową deklarację litery dla rejestrów vat.
          Do dziennika ustawowego wpisywana jest data z zestawienia.
TFK 15.3: Opcja N.B zmieniona pod nowe przepisy.
=================================================================== o1-o7-o4
TFX 1.67: Opcja E.B ma dłuższe opisy, lepsza kontrola planu.
=================================================================== 29-o6-o4
THD 8.95: Jeszcze chwila.
TFX 1.66: Opcja GD definiuje zbiór z planem, podczas dekretacji mamy
          kontrolę wykonania, w lewym-dolnym rogu ramki jest komunikat.
=================================================================== 24-o6-o4
TFX 1.65: W symbolu indeksu dopuszczono znaczek ^, teoretycznie
          niedługo powinno być można używać kont zdefiniowanych tak:
          501-^Z-^K   gdzie   ^Z oznacza zlecenie zdefiniowane tak:
          Z    !Z zlec.   definicja struktury "zlecenia",
          Z001   zlec.1   zlecenie nr 1,
          Z002   zlec.2   zlecenie nr 2,   ^K natomiast oznacza koszt:
          K    !K kosz.   definicja struktury "koszty rodzajowe",
          K00    amortyzacja,
          K01    materiały bezpośrednie,
          K02    materiały pośrednie,
          K02-1  w tym paliwa,
          K02-2  vat od paliw.
          Rejestry VAT można drukować na dwa sposoby - wszystko z rejestru -
          lub - do następnego miesiąca -  tym drugim przypadku konieczne
          jest założenie zbioru ...\SETUP\RZ-DNM, który w pierwszym wierszu
          bez odstępów ma mieć wypisane wszystkie litery obsługujące temat
          "do następnego miesiąca" np. QRVWXY.
          Na polu "Na drukarkę" klawisz F3 pozwala wpisać inną datę niż
          aktualna, wtedy na wydruku obok podanej daty godzina ma kropkę
          zamiast dwukropka, a jak od odjąć od niej 7.oo to dostaniemy mc.dz
=================================================================== 22-o6-o4
TFK 15.2: Opcja A kasuje już prawidłowo zbiór TMP, podpowiedzi do
          rejestrów VAT pokazują nowe pozycje związane z paliwem (L,M).
TST 3.73: Wydruk dokumentów PT ma poszerzone pole "a" czyli można pokazać
          stopę, współczynnik i ich iloczyn.
TFX 1.64: W opcji A nie dopuszcza do poprawiania dowodów zaksięgowanych.
=================================================================== 21-o6-o4
THD 8.94: Po prawidłowym przygotowaniu PKWiU, przy czym ważne byłoby
          uzupełnić o ew. podatki graniczne (niby nie ma cła ...) oraz
          uzupełniającą jednostkę miary czy też kod CN (zwany czasem CN-8),
          a także o jednostkową wagę i ew. przelicznik do uzupełniającej
          jednostki miary, to wszystko pozwoli nam prawidłowo wyliczyć
          wartość statystyczną i te wszystkie rzeczy co mamy zamiast SADu,
          czyli faktury wewnętrzne dla wewnątrzwspólnotowej dostawy czy też
          nabycia, trójstronnych czy czwórstronnych. Ciąg dalszy nastąpi.
=================================================================== 17-o6-o4
TFX 1.63: Porządki wyłącznie w związku z zadaniami wsadowymi (off-line).
=================================================================== 13-o6-o4
TST 3.72: Przypominam o możliwości używania operacji UU i WU czyli
          uruchomienie umarzania i wyłączenie umarzania środka trwałego.
          Nowe operacje PA (premia amortyzacyjna) oraz PK (polecenie korekty
          umorzenia - jednorazowy odpis) pozwalają korygować umorzenie
          do kwot wskazanych specjalnymi przepisami, dotyczyć to może premii
          amortyzacyjnej, po której umarzanie jest zawieszone do końca roku,
          lub decyzji organów kontrolujących nakazujących jednorazowe
          doksięgowanie amortyzacji lub jej wyksięgowanie o określoną kwotę.
          Wyksięgowania amortyzacji lub dodatkowy odpis (LT, PA, PK, PT)
          nie jest widoczny w tabelce planu amortyzacji w opcji A, ale jest
          wliczany w umorzenie bieżące oraz w wartość netto środka.
          Na zestawieniach liczby te widoczne są w dodatkowych wierszach
          w kolumnie planowanego (zrealizowanego) umorzenia.
=================================================================== o8-o6-o4
THD 8.93: Porządki unijne - zmiany w położeniu opcji. Nowe w N jak
          Nabycie ale jeszcze chwilę trzeba poczekać aż zadziała.
=================================================================== o4-o6-o4
TFK 15.1: Startuje bez błędu od samego początku nawet gdy nie ma #
          zakłada wtedy zbiór aktualny na 2004 rok, lepiej wygląda Login.#.
=================================================================== o2-o6-o4
TST 3.71: Opcja C.G to zrzut zerowych do archiwum.
=================================================================== 31-o5-o4
THD 8.92: Włączono obsługę faktur turystycznych typu "VAT marża".
THD 8.91: Poprawki pomagające szybciej wystawić fakturę w EURo
          ale nieeksportową - klawisz [+] w polu PKWiU przepisuje z indeksu.
TFX 1.62: Zestawienie E.B w ostawieniu podsumowań :  :1 :3 : wygląda prawie
          jak E.B w TFK z ustawieniami 1 na stałe i 3 na zestawieniu.
          Różnica polega na tym, że dawniej Persaldo było sumowane,
          obecnie jest wyliczane przy każdej pozycji (też w podsumowaniu).
=================================================================== 27-o5-o4
TFX 1.61: Weryfikacje rejestrów vat sprawdzone i są o.k.
=================================================================== 26-o5-o4
TFK 15.0, TFX 1.60, THD 8.90, TST 3.70 oraz TRR 2.00 są o.k.
=================================================================== 22-o5-o4
TFX 1.53: Trochę zmian, nowych opcji, w sumie unijne porządki.
TFK 14.6: Jak wyżej, póki co też używamy tego programu.
=================================================================== 21-o5-o4
TRR 1.95: Obsługa indeksów ma już właściwą ramkę.
=================================================================== 19-o5-o4
TRR 1.94: Dla indeksów z podanymi PKWiU też liczy 5%.
THD 8.88: Wydruk dowodów z ceną "B" na kopiach ma dobry VAT.
          Są już faktury "VAT marża". Zmieniono menu pod unię.
=================================================================== 17-o5-o4
TRR 1.93: "Dowód przyjęcia" zamiast "Dowód wydania" (na fakturze).
=================================================================== 16-o5-o4
TRR 1.92: Poprawione i sprawdzone.
=================================================================== 14-o5-o4
TRR 1.91: Do sprawdzenia.
=================================================================== o5-o5-o4
THD 8.87: Wersja pozwalająca używać nazw plików faktur:
          FA-EUR-1 lub FA-EURAB i zawsze będzie to w EUR natomiast
          GBPA, GBP1234, i F-GBP-1 będą w GBP i już.
=================================================================== 27-o4-o4
TFX 1.52: Opcja J.I importuje dokumenty w formacie TXT z SAP-BO.
TFK 14.5: Opcja J.G importuje dokumenty w formacie TXT z SAP Business One.
=================================================================== 26-o4-o4
TAE 3.52: W formularzu dopuszcza się ustawienie pola od początku
          wiersza oraz pól jedno za drugim ciurkiem bez odstępów.
=================================================================== 22-o4-o4
TAE 3.51: Opcja D - bieżące płatności obsługuje także zbiory DFX.
TFX 1.51: Opcja D.I - weryfikacja rejestrów VAT częściowo poprawiona.
=================================================================== 18-o4-o4
TFX 1.50: Opcja G.A - analiza wykonania planu została mocno uzupełniona.
=================================================================== o7-o4-o4
TFX 1.49: Scalanie obrotów, analiza wykonania planu, 6 metoda ARK,
          nowy eksport do Budżet Pro. Pozdrawiam i Wesołych Świąt.
=================================================================== o6-o4-o4
TFX 1.48: Zmodyfikowana procedura importu pozwala czytać plan kont
          według zmodyfikowanych standardów TFK. Poprzednie wersje
          zaśmiecały pola inne niż Symbol i Nazwa. Ta wersja wytrzymuje
          poprawianie w opcji B.A błędnie zaimportowanych kont księgowych.
THD 8.86: Zmodyfikowana procedura eksportu faktur potrafi dostarczyć
          pełny opis do planu kont TFX w dotychczasowym standardzie TFK.
          Metoda zerowa dodatkowo w treści umieszcza datę dzięki czemu
          nie ma problemu przekroczenia dopuszczalnej liczby transakcji
          opisanych tym samym numerem (jak bywało w poprzednich wersjach).
=================================================================== o3-o4-o4
THD 8.85: Eksport faktur metodą 0 dopisuje do treści operacji
          datę zaraz po nazwie pliku fatur.
=================================================================== 28-o3-o4
TFK 14.4: Opcja H.F nie widziała dokumentów płatnych po 19-2-2002.
          Nadal istnieje problem roku 2009, to znaczy program TFK pamiętając
          daty jako liczba dni jaka upłynęła od 1-1-1920 zacina się na roku
          2008 bo 31-12-2009 reprezentowany by był przez liczbę > 32767
          czego nie umie obsłużyć w prosty sposób stary kompilator.
          Dlatego wszyscy o słabych nerwach proszeni są o przesiądnięcie
          się z TFK na TFX i mają na to nie więcej niż 4 lata.
          A 19-2-2002 to data reprezentowana liczbą 30000 stąd zacięcie.
=================================================================== 25-o3-o4
TFX 1.47: Opcja C.A wykasowuje nazwę wyjściową gdy wracamy do góry.
THD 8.84: Rozszerzona definicja eksportu faktur (.DEF) dopuszcza użycie
          liter od "o" do "z" (małe) jako wskazanie znaków od pierwszego
          do dwunastego symbolu kontrahenta (czyli z K-0123-OLA przy
          definicji konta 201-qrst-o daje na konto 201-0123-K.
          Handlowy dokument identyfikacyjny sumuje opakowania według
          całkowitej ilości towaru a nie jako suma opakowań osobno.
=================================================================== 17-o3-o4
THD 8.83: Na fakturach i paragonach drukują się oba wiersze nazwy
          pod warunkiem, że istnieje zbiór "SETUP\2WIERSZE".
          W opcji B.A na polu "Rodzaj indeksu" można klawiszem F4
          przywołać listę rodzajów ze zbioru "SETUP\RODZAJE", który może
          mieć zdefiniowane opisy do wszystkich znaków jako rodzaj,
          nie tylko duże litery ale też cyfry, małe litery czy Ą, Ć, Ę.
=================================================================== 16-o3-o4
TFX 1.46: Uruchomiona opcja rozdzielenia planu kont.
TRZ 2.62: Wersja aktualna z drobnymi zmianami w otwieraniu baz.
=================================================================== 11-o3-o4
THD 8.82: Wystarczy założyć SETUP\KR-NA-WZ aby uzyskać kreski na WZ.
          Przy pracy wsadowej THD nie kontroluje wielkości zbioru roboczego.
=================================================================== o5-o3-o4
THD 8.81: Rozliczenie inwentaryzacji według zasady PPPW (FIFO).
=================================================================== o2-o3-o4
TFX 1.45: Po obejrzeniu zestawienia F9 pozwala od razu wydrukować.
          Przypominam, że F3 zmienia tryb wyświetlania, F5 pozwala
          wyszukać określony tekst, F6 i [+] szuka w przód, [-] w tył.
          Listy kont uzupełniono o nip, opisy kont na zestawieniach o adres
          przy czym myślnik na początku nazwy dopisuje opis aktualnego konta
          do opisu konta syntetycznego.
THD 8.80: Rozliczenie inwentaryzacji wykonywane jest według zasady PPPW
          (FIFO = pierwsze przyszło pierwsze wyszło) a nie (jak dotąd)
          według ostatnich dostaw, wynika to stąd, że prawie wszyscy
          wprowadzają pomocnicze magazyny zakupów. W opcji B.N ilości
          i ceny przy każdej pozycji ustawione są od najmłodszego zakupu.
=================================================================== o1-o3-o4
TFK 14.3: Zaktualizowana wersja na marzec'2004.
TFX 1.44: Podgląd na rozrachunki w opcji A i w kasie ma taki sam
          wygląd i sposób działania. Lepiej pasuje i ustawia według dat.
          W notach i wezwaniach wpisywane są kwoty 0,00 zamiast -------.
          Zamknięcie raportu kasowego prawidłowo nadaje liczbę porządkową.
          Opcja D.I zawiera weryfikację rejestrów VAT, ale ostrożnie proszę.
          W zbiorze FX.BAT wrzucone jest wywołanie programu LICZYDLO.EXE.
TST 3.66: Dokumenty OT lepiej są wypełniane różnymi opisami.
=================================================================== o1-o1-o4
          I jak ? Bardziej szczęśliwie czy bardziej wesoło ?
=================================================================== o1-o1-o4
          Szczęśliwego i Wesołego Nowego 2004 Roku.
=================================================================== 31-12-o3
TFX 1.43: Bilans otwarcia z bilansu zamknięcia wykonywany jest
          obrotami jednostronnymi nawet gdy jest specyfikacja sald.
          Analiza rozrachunków pokazuje adresy obok nazw.
          Podczas analizy zaległości powstaje zbiór {-kosz-}\ZALEG.XLS.
          Ćwiczenie zbiorów !pracuje zostało wyrzucone do obsługi błędów.
TAE 3.50: Doszły funkcje pDzK oraz DaGo. Polecam: sygn:="BT "+DaGo()
          ZapytajD("Podaj datę";DK)   oraz
          o1sty=pDzK(Cofnij(DK;MiesiącL(DK);31)+1)
TFX 1.42: Nowa analiza rozrachunków, poprawki w dzienniku ustawowym.
THD 8.79: Instalator dokumentów próbuje trafiać w okienko koperty.
TAE 3.49: Podczas wydruku formularza wykonywana jest analiza użycia
          każdego konta analitycznego w formularzu, dzięki czemu widać,
          jakie konta nie brały udziału w analizie (a być może powinny).
          Weryfikacja bilansów czy rachunku zysków jest dużo prostsza.
TFX 1.40: Opcja D.B prawidłowo dzieli dowody na kolejne kartki.
          Opcja D.C prawidłowo drukuje polecenia księgowania.
          Opcja E.E została uzupełniona o liczby porządkowe przy numerze
          dowodu oraz o opis transakcji gdy jest na to miejsce.
          Raport kasowy w podglądzie niezapłat widzi własne zapisy.
THD 8.78: Nowa opcja L.L powinna pomóc w sytuacjach kryzysowych.
TFX 1.36: Opcja F.D wykonuje bezbłędnie analizę.
THD 8.77: Po założeniu zbioru ...\Setup\PodsOdDo można w zestawieniu
          stanów nakazać obliczenia stanu z doliczeniem Vatu oraz
          wykonywanie dodatkowego podsumowania według określonej części
          symbolu indeksu "od do" (np. dla XX-SSS-XX-XXX można podać 4-6).
TFX 1.35: 1) BO z BZ, oraz 2) Reorganizacja w planie kont.
TFX 1.34: Reorganizacja sięga poza literę 'l' aż do 'y'. W analizie
          kont rozrachunkowych (F.AiB) widać opisy kont także dla struktur.
TFX 1.33: Poprzednie rozwiązanie zakłóciło pracę dzienników i inne.
TFX 1.32: Można już swobodnie rozporządzać liczbą porządkową.
          Doszła opcja B.I wdrukowywania adresów w pisma.
THD 8.76: Podczas wystawiania faktury/paragonu THD doczytuje zmiany
          wprowadzane do planu indeksów (np. ceny) na innym stanowisku.
THD 8.75: Opcje A.B i A.C prawidłowo wyświetlają godzinę,
          Wydruk raportu nie wyświetla nieważnych komunikatów.
THD 8.74: Opcja K.C została uodporniona na błąd, który się pojawiał,
          gdy faktura miała kilka terminów płatności.
TST 3.65: Nowa opcja B, wydruk dokumentu PT.
TFX 1.31: Instalator dokumentów (opcja I.F) zapisuje dokumenty
          w katalogu #\DRUKI, chyba, że istnieje ROK-2004\DRUKI.
          A w opcji H.B liczba dni zwłoki pokazuje się z ostatnią cyfrą.
TKB 0.53: Ostatnia wersja w starym roku. Chodzi ~F4~ w F.A.
TST 3.64: Poprzednia wersja nie do końca robiła to co obiecywała.
TST 3.63: Lista zapisów dodatkowych uzupełniona została o 20 zapisów
          czyli razem może być do 50 zmian stanu każdego środka trwałego.
          W opcji A od dawna można w polu KRŚT nacisnąć klawisz ~F3~ aby
          do tabelki wpisać inną niż dotąd stawkę amortyzacji (lub KRŚT),
          wpisuje się datę od kiedy (np. 010104), wybiera się KRŚT, stawkę
          i ewentualnie współczynnik, uwaga, program być może niesłusznie
          będzie podpowiadał na planszy głównej środka że chce zmienić
          stawkę, nie wolno mu pozwolić, w styczniu poprawię ten błąd.
          W opcji ~G.A~ widoczne są nowozakupione w grudniu środki.
          Opcja inwentaryzacji powinna być nareszcie uzupełniona
          o zestawienia końcowe. Na początku stycznia będzie.
TAE 3.48: Ostatnia wersja w starym roku. Chodzi ~F4~ w G.A.
TFX 1.30: Uruchomiony instalator dokumentów, nowe potwierdzenia sald,
          wezwania do zapłaty z notami odsetkowymi. Także ~F4~ w I.A.
THD 8.72: Skrócone zestawienie obrotów przelicza na sztuki, gdy jednostką
          miary są opakowania zbiorcze, ale w nazwie podano na końcu
          ile sztuk wchodzi do paczki. Przy czym robi to dla dowodów PW.
          Zestawienie stanów dla potrafi się drukować do zbiorów tekstowych
          akceptowanych przez Excella, nazwy trzeba wpisać w SETUP\EXC-STA.
          Dla masarni i zakładów mięsnych powstał handl.dow.identyfikacyjny.
          W opcji M.D. można używać klawisza ~F4~.
=================================================================== 19-12-o3
THD 8.71: W planie indeksów ceny są pokazywane ładnie (bez ",00").
          Zestawienie E.L pokazuje opis dla dokumentów innych niż WZ i ZZ.
          Załóż zbiór ...\SETUP\Exc-sta i wpisz do niego nazwę zbioru
          (np.  C:\Mojedo~1\Stany.xl7  lub  D:\Docs\Stany.xl7  )
          to przy przygotowywaniu zestawień D.A, D.B, D.C oraz D.D powstanie
          zbiór gotowy do wczytania do Excella (Otwórz, Pochodzenie PC-8).
=================================================================== 18-12-o3
TFK 14.2: Scalanie proste chodzi bez zarzutu.
=================================================================== 16-12-o3
THD 8.70: Zestawienia stanów nie psują atmosfery.
=================================================================== o9-12-o3
THD 8.68: W opcji A.A dokument MM wymaga podania magazynu docelowego.
          Przypominam, że od dawna można zrobić dowolne wejście od 0 do 197
          wejściem fiskalnym poprzez utworzenie zbioru FIS\TERMAL.000 lub
          z inną nazwą drukarki (DF-301, EMAR-2, WIKING) i innym numerem.
  Cytat z 8-10-2003: < Zbiór FIS\TERMAL.000 zawiera "2:FT99313987 22 7 0 3",
          przy czym "2" oznacza COM2, ":" oznacza, że na drukarkę fiskalną
          zamiast odstępu ma iść dwukropek między symbolem indeksu a jego
          nazwą (standardowo FIS\TERMAL.000 ma "2 FT99313987 22 7 0 3"),
          potem idzie logo fiskalne i pierwsze 4 stawki podatkowe. >
=================================================================== o9-12-o3
THD 8.67: Wydruk faktury z terminem jak data faktury gdy Kasa='R'.
TCF 8.67: Nowe wiersze w paragonie mają upust 0 gdy SETUP\KASA.000.
=================================================================== o7-12-o3
TFX 1.21: Opcja F.A (F.B) uzupełniona o persalda w podsumowaniach.
          Opcja F.E lepiej pokazuje podsumowania (=) oraz nazwy klientów.
=================================================================== o6-12-o3
TFX 1.20: Potwierdzenia sald wchodzą od razu, doszła opcja H.D.
=================================================================== o5-12-o3
THD 8.66: Ostateczna wersja zestawienia dla HH.
          Wydruk oferty nie blokuje zbioru więc można wołać 1000 razy.
          W opcjach A.A, F.A, F.B oraz O korzystamy z czytnika kodów.
          Stany i obroty można przeciągać do Excella, ale trzeba umieć.
=================================================================== o2-12-o3
TFX 1.12: Wydruk polecenia księgowania skleja dekrety dwustronne,
          noty i wezwania czytają długie zbiory p.% (ponad 20 wierszy).
TFX 1.11: Opcja I.H to tworznie BO z BZ.
TKB 0.52: Opcja D analizuje także (o ile ma wpisane do SPIS-ZB.#KB)
             FX-ROZR \TFX\3-PREFAB\*.DFX o 201- \THD\3-PREFAB\ODBIORCY.ODB
          przygotowując podpowiedź o nierozliczonych fakturach dla THD.
THD 8.65: Zestawienie faktur dla HH posiada kilka ograniczników:
          1. w drugim wierszu nazwy odbiorcy ostatnie 10 znaków: | i 9 cyfr.
          2. kwota musi być <0 lub >900.
          W opcji fakturowania na pierwszym wierszu nazwy używamy ~F3~
          oby sprawdzić (i ew. skorygować) drugi wiersz nazwy.
=================================================================== o1-12-o3
THD 8.65: Wysyłka towarów na kasy Alfa/Jota nie blokuje kodów EAN-13,
          w raporcie kasowym, przy ustawieniu "Dostawcy z odbiorcami"=Nie,
          wpisanie w pole odbiorcy kropki przełącza na bazę dostawców, dwie
          kropki na bazę zleceń (np. .ACTION, .TURBO-SOFT, ..SZEF, ..BANK).
          Na rejestrze VAT (opcja F.C) w podsumowaniu pokazano upusty/vat.
=================================================================== 28-11-o3
TKB 0.51: W katalogu ROK-2003 należy założyć zbiory TFK.000 i/lub
          TFX.000 (lub z innym rozszerzeniem) i w pierwszym wierszu
          każdego z nich podać ścieżkę dostępu do odpowiedniego planu kont:
             \TFK\ROK-2003\PLANKONT.TFK   lub
             K:\DANE-03\PL-2003.TFK       a dla TFX.000:
             \TFx\3-TurBo\PlanKont.pFx    lub coś podobnego na przykład
             ROK-03\PLANKONT.PFX          gdy !KB! , !FX! i ROK-03 są razem.
=================================================================== 25-11-o3
THD 8.64: Obsługa czytników kodów kreskowych włączona w opcji F.A.
          W paragonach pozwala zawsze sprzedać do zera ('*' w nast.poz.).
TFX 1.10: Tłumaczy spis dostawców.trz jako dostawcy.pfx (jeśli potrzeba)
          oraz nabywcy.trz jako nabywcy.pfx (jakby co obsługa w opcji B).
          Jeśli ktoś w międzyczasie założył sobie dostawców i nabywców to
          musi zmienić rozszerzenia z trz na pfx bo inaczej jest błąd 100.
          Reorganizacja chodzi rozsądnie szybko. Można robić "4" z "5".
=================================================================== 24-11-o3
TFK 14.1: Wszystkie opcje naliczające odsetki obsługują stopy ułamkowe.
          Nie gubi się już ostatni wiersz ze stopami podczas odczytu P.%.
          Od dziś naliczamy odsetki nawet za jeden dzień zwłoki.
          Umie sobie założyć zbiór DOSTAWCY.TFK, który może być używany
          do starych poleceń przelewu, not, wezwań i potwierdzeń sald.
TFX 1.09: Punktowanie obsługuje pełną głębokość łączenia (jak w C.A),
          omija niepotrzebne zapisy, ogranicza liczbę komunikatów.
          Pozwala wchodzić do opcji A i przeglądać zbiory łączone z kilku.
          Lista podpowiedzi lokalizacji może być przygotowana w LOKAL.TXT.
          Łączenie nie sygnalizuje powtórzenie księgowania pod tym samym
          numerem dowodu w różnych miesiącach (TPK ReSeTu tak eksportuje).
          Polecenie księgowania chodzi także dla ostatniego dowodu.
          Przyśpieszona analiza punktowania tak z 10 razy.
          Tak jak w TFK można używać ułamkowych stóp odsetkowych.
          Potwierdzenia sald tylko niezerowych czasem drukował zerowe.
          Reorganizacja radzi sobie teoretycznie z dużymi zbiorami,
          w praktyce na posortowanie czeka się do ... wieczora.
THD 8.63: Doszła opcja informowania o wystawionych fakturach.
          Na razie w formacie FaktorHH (Handlowy-Heller SA).
TKB 0.50: Uruchomiona nowa obsługa zbiorów (prawa typu Share), !KB!\STOP
          (technologia wyłączania użytkowników programu w dużej sieci),
          kontrola zdefiniowania drukarki przed rozpoczęciem pracy,
          nowe sterowniki drukarki i definicja stanowiska komputerowego,
          nowa strona tytułowa oraz efektywniejsze procedury wewnętrzne.
=================================================================== 20-11-o3
TFK 14.0: W większości syntetyk można już ustawić konta, dla których
          należy wyliczać PerSaldo. Trzeba je wpisać do SETUP\PerSaldo
          w pierwszym wierszu np.:   130;820
TFX 1.08: Uruchomiona opcja wprowadzania lokacji.
          Zmieniona metoda importu dokumentów z formatu DFK.
          W opcji A wytrzymuje przeskok o więcej niż 10.000 dekretów.
          W opcjach D (dziennik i PK) drukuje także ostatni dowód.
          Uruchomione też zostały odsetki ułamkowe więcej niż 20 zapisów.
          Potwierdzenia salda z wyłączeniem zerowych. Oszczędność papieru.
          Można już w opcji A znowu podglądać zbiory duże, ale nie da się
          ich poprawiać ani uzupełniać (chyba, że w SETUP.#FX zZbiór=Tak).
=================================================================== 17-11-o3
TFX 1.07: Nie wykonuje kopii lokalnej zbioru rocznego za każdym razem.
          Pozwala wyjść z opcji A także gdy nie podano nazwy zbioru.
          Polecenie księgowania źle obsługiwało niektóre wielkości zbiorów.
          W katalogu !FX!\HELPY są dwa zbiory: us.% i p.% - polcam uwadze.
THD 8.62: Zmniejszyłem bufory w opcji J.D. Chodzi jak należy.
TFK 12.9: Opcja GGA pozwala wprowadzać 4.cyfrowe liczby dni.
=================================================================== 13-11-o3
TFK 12.8: Edytor stóp odsetkowych H.D nie robi psikusów.
          Dostawiono dodatkowy warunek analizy rozrachunków G.A.
=================================================================== o8-11-o3
TFX 1.06: Latin-II czyli TFX w okienku Windowsa, automatyczna
          weryfikacja planu kont po zmianie wpisu do rejestru vat.
=================================================================== o6-11-o3
TFK 12.7: Poszerzono możliwości opcji związanych z poleceniami przelewu.
          Obecnie obsługiwana jest baza większa niż 4000 dostawców,
          a dokładnie - dowolnie duża, przy czym w opcji H.H następuje
          sortowanie kontrahentów, wszelkie podglądy są czytelniejsze.
          Doszedł nowy sterownik HP-6L-78 obsługujący polecenia przelewu.
THD 8.61: Czasami wydruk faktury w wersji 8.60 kończył się błędem 207
          "Invalid floating point operation". Obsługa ekranu, pełnego lub
          w okienku, (klawiatury) w standardzie Latin-II działa bez zarzutu.
          Dobrze jest sprawdzić czy zainstalowane oprogramowanie pod prawym
          Altem ma polskie w mazovii (plkvga/k8) czy w latinie (windows).
TAE 3.47: Latin-II - na ekranie i klawiaturze - pozwala na pracę w okienku.
=================================================================== 34-1o-o3
THD 8.60: Wersja drukująca dokumenty (8.58 blokowała tę funkcję).
TAE 3.46: Wersja październikowa.
TFX 1.05: ~F3~ na polu z nazwą zbioru rocznego w opcji F.C (punktowanie)
          uruchamia przy najbliższym zestawieniu odświeżenie zbioru rocznego
          na dysku lokalnym (analityka pokaże odświeżone dane).
=================================================================== 29-1o-o3
TFK 12.6: Może warto zrobić kilka wpisów pod jednym numerem w #\#.#
THD 8.58: To samo i dodatkowo godzina jest ściągana z serwera.
=================================================================== 27-1o-o3
TKW 2.10: Zbiór -KSIEGI-\6 lub podobny zmienia długość analityki
          z 5 na 6 znaków (bez obcięcia pierwszej cyfry).
=================================================================== 23-1o-o3
TFX 1.04: Punktowanie zapisuje informacje do zbioru 2003, 10 i 10-xx.
          Przy czym zbiory 10 i 10-xx mogą się znajdować w podkatalogu:
             ROK-2003\2003.DFX, ROK-2003\10.DFX i ROK-2003\10\10-KASA7.DFX.
          Ponieważ zbiory mają zmieniane wyłącznie treści operacji więc
          pozwoliłem sobie zachowywać oryginalne daty i godziny zbiorów.
          Dzięki temu w sieci nie jest wykonywane ponowne ściąganie zbiorów
          na dyski lokalne (C:\WINDOWS\TEMP). Podczas punktowania można
          poprawiać treść jednego dekretu lub zaznaczyć ich kilka i wtedy
          dopisać na końcu faktor punktujący '*A0' lub coś podobnego.
          Klawiszami ~F4~ i ~F5~ ściągamy do poprawiania treść pierwszej lub
          ostatniej transakcji, klawiszem ~Tab~ można przeskoczyć na dół.
=================================================================== 22-1o-o3
TFX 1.03: Doszła opcja analizująca łączenie C.B. Dobrze jest jej
          nie przeszkadzać, po prostu, naciśnięcie klawisza anuluje
          analizę kolejnego zbioru, brak wtedy pełnego opisu.
          Poza tym uruchomiono punktowanie, mnie się podoba, a wam ?
          No i najważniejsze: zbiory !pracuje są w # więc szybciej uruchamia
          się TFX, łatwiej archiwizować w locie, zbiory do zestawień są
          kopiowane na dysk lokalny więc drugi raz szybciej wchodzi,
          no i traffic w sieci mniejszy, generalnie powinno chodzić lepiej.
=================================================================== 15-1o-o3
THD 8.57: W katalogu z danymi jest zbiór konfiguracyjny ...\SETUP.#HD
          Można go będzie obsługiwać wyłącznie z poziomu programu,
          ponieważ na końcu będzie zawierał certyfikat autentyczności.
          I mimo, że będzie prymitywnym zbiorem tekstowym będzie bezpieczny.
          Póki co, wystarczy w nim wpisać dwa wiersze:
             KZwrot.00? = Kwota korekty
             KDopla.00? = Kwota dopłaty
          Aby użytkownicy 000, 001, ..., 009 mieli na fakturach korygujących
          takie właśnie napisy zamiast "DO ZAPŁATY" czy "DO ZWROTU".
=================================================================== 14-1o-o3
TKW 2.09: Wersja 2.08 była, ale się zmyła. Teraz jest 2.09.
=================================================================== o7-1o-o3
TFX 1.02: Opcja F.E pokazuje wszystkie transakcje (była tylko ostatnia).
          Opcja D.E pokazuje faktury płacone w ratach i nadpłacone.
TKW 2.08: Import danych z czynszów lub kosztów zapisywał czasami, zamiast
          konta, imię i nazwisko czynszowników. Poprawione. Do weryfikacji.
=================================================================== 10-1o-o3
TFK 12.5: Dowolna liczba stóp odsetkowych, w katalogu HELP zbiory %.
          W opcji A w numerze dowodu zawołanie listy jest skuteczne.
=================================================================== o9-1o-o3
THD 8.56: Poprawione zwalnianie numerów dowodów w fakturowaniu.
=================================================================== o8-1o-o3
THD 8.55: Zbiór FIS\TERMAL.000 zawiera "2:FT99313987 22 7 0 3",
          przy czym "2" oznacza COM2, ":" oznacza, że na drukarkę fiskalną
          zamiast odstępu ma iść dwukropek między symbolem indeksu a jego
          nazwą (standardowo FIS\TERMAL.000 ma "2 FT99313987 22 7 0 3"),
          potem idzie logo fiskalne i pierwsze 4 stawki podatkowe.
=================================================================== o7-1o-o3
TFX 1.01: Wydłużona lista rozrachunków w opcji A do 5 tys.pozycji.
TKW 2.07: Dodatkowe pole KontoFK podczas eksportu zapłat do Czynszy.
=================================================================== o6-1o-o3
THD 8.54: W nagłówku dowodów magazynowych pod literą "f" jest NIP,
          stopka została wydłużona do 30 wierszy. Dodatkowo wydruki 3 i 4.
=================================================================== o4-1o-o3
TST 3.62: Nowy wygląd i diagnostyka zgodnie z pozostałymi programami.
=================================================================== o2-1o-o3
TKW 2.06: Podczas przeciągania czynszów i kosztów do księgowości wspólnot
          TKW potrafił sortować plany do 658 kont (w tym powtórzenia),
          teraz potrafi sortować plany do 4.265 różnych kont.
          Nowa wersja obsługuje nową wersję TFK i dlatego ma zmieniony
          plik uruchamiania XIEGI.EXE zamiast KSIEGI.EXE.
TFK 12.4: Opcja H.H (ewidencja dostawców) obsługiwała dotąd 4.000
          dostawców w nieposortowanej bazie danych. Obecnie ograniczenie
          wynosi 32.767 dostawców przy czym przy pierwszym uruchomieniu
          dostawcy są sortowani więc podglądy ~F4~ i ~F5~ są czytelniejsze.
          Baza DOSTAWCY.TFK jest użyteczna podczas wystawiania poleceń
          przelewu, ale także przy drukowaniu potwierdzeń salda, wezwań
          do zapłaty czy not odsetkowych.
          Opcja A została uzupełniona o kontrolę poprawiania dokumentów.
          Pozostanie w nagłówku dokumentów (spowodowane na przykład
          zamkniętym okresem) nie pozwala na powtórny zapis zbioru.
=================================================================== 30-o9-o3
THD 8.53: FIS\TERMAL.003 musi zawierać port com, numer unikatowy i
          4 pierwsze stawki np: "2 FT99313987 22 7 0 3", dopuszcza się
          do pracy drukarki, których odpowiedź jest w pełni zgodna z zapisem
          w zbiorze FIS\TERMAL.... (numery użytkownika od .000 do .197).
          SETUP\WZ może mieć wpisane "5" - wtedy na WZ są podsumowania.
TCF 8.53: Doszły dwie opcje obliczające marżę sprzedaży z uwzględnieniem
          ceny specjalnej - gdy w sklepie ewidencja w cenach sprzedaży.
=================================================================== 29-o9-o3
TFX 1.00: Wersja wyłapująca potencjalne kolizje w dużej sieci.
          Dzienniki ustawowe zamykają okres dla wersji beta.
          Wszystkie ważne funkcje życiowe zostały zweryfikowane.
          Od teraz powinno wszystko chodzić poprawnie.
=================================================================== 25-o9-o3
TFK 12.3: Okazało się, że nie chodzi o Windowsa XP, ale o nowe wersje
          klienta 32.bitowego. Szybkie otwarcie, zapis, zamknięcie i ponowne
          otwarcie tego samego lub nawet innego zbioru jest nieprawidłowe.
          Dlatego zaistniała potrzeba spowolnienia niektórych zadań.
=================================================================== 22-o9-o3
TFX 0.99: Rozliczenie kosztów obsługuje do 3000 kont (dotąd 1750).
TFK 12.2: Wydaje się, że nie można liczyć na poprawienie Windowsa XP
          czy 2000 (ME), pozwala on, niestety, na wielokrotne otwarcie
          tego samego zbioru przez wielu użytkowników - mimo ogranicznia
          typu "exclusive mode". Ale tę schizofrenię Windowsa XP/2000/ME
          da się obejść. Stąd nowa wersja, która zawiera to obejście.
          Dodatkowo zmieniona opcja M.C (proszę używać klawisza ~F4~).
=================================================================== 20-o9-o3
THD 8.52: W opcjach F.D i F.E można podyktować walutę (~F6~ = EUR ).
          Jak w ostatnim, 4, wierszu wpisać || i adres do korespondencji
          to nie pokaże się to w nagłówku faktury ale jako pierwsza uwaga.
          Założenie zbioru...\SETUP\FA-PSS powoduje wypisanie w podsumowaniu
          obok "RAZEM" także wartości przed rabatem i wartość rabatu.
          W opcjach F.A oraz A.A można już znowu zakładać nowe indeksy.
=================================================================== 18-o9-o3
TFX 0.99: Księgowanie raportów kasowych i bankowych oraz
          wstępnie uruchomione dzienniki ustawowe - koniec wersji beta.
          Polecenia księgowania sumują prawidłowo dokumenty.
          Opcja ustawienia komputera umożliwia więcej i szybciej.
          Kosz obsługujący listy i zestawienia jest w C:\WINDOWS\TEMP.
=================================================================== 14-o9-o3
THD 8.51: Dodatkowe ustawienia i inne możliwości w opcji M.
=================================================================== 12-o9-o3
TFX 0.98: Uruchomione potwierdzenia sald. Kilka innych drobiazgów.
=================================================================== 10-o9-o3
TFK 12.1: Pozdrowienia dla Ossolineum (regulowany kursorek)
          oraz dla Jadzi (punktowanie vs rejestry vat).
TAE 3.45: Poprawiona obsługa polskich liter (Latin z klawiatury).
THD 8.50: J.w. + możliwość przerwania gdy zablokowany dostęp do zbiorów.
=================================================================== o9-o9-o3
TFX 0.97: Syntetyki mają krótsze opisy z lewej i dłuższe z prawej.
          Uruchomiona klawiatura w standardzie Latin II (C.P.852).
=================================================================== o4-o9-o3
TFK 12.0: Poprawiona kontrola podwójnego uruchomienia (komunikat
          "szukaj na pasku zadań"), pliki !pracuje zostały przeniesione
          do podkatalogu #, prześpieszenie pracy w sieciach wynika stąd,
          że podczas tworzenia podpowiedzi ~F4~ oraz raportów i zestawień
          TFK korzysta z lokalnego dysku C zamiast z sieciowego.
TAE 3.44: Nowa, wrześniowa wersja lepiej zarządza zasobami sieciowymi.
=================================================================== o2-o9-o3
TFX 0.96: Poprawiona analityka walutowa (podsumowania).
          Nowa opcja to syntetyka walutowa.
=================================================================== 28-o8-o3
TST 3.61: Poprawione procedury otwierania baz danych pozwalają
          drukować dokumenty OT i LT.
=================================================================== 24-o8-o3
TKW 2.04: Wyłączone przeciąganie danych w opcji A.
=================================================================== 21-o8-o3
TKW 2.03: Poprawiony został wydruk bilansów dla więcej niż 0 kopii.
THD 8.37: Załóż zbiór ...\SETUP\Nazwa1 aby THD nie przechodziło do
          pola cena lecz zostało w polu nazwa.
          Załóż zbiór ...\SETUP\F4zCena1 aby THD przeglądał plan indeksów
          w poszukiwaniu ceny nr 1 na podglądzie ~F4~, chodzi wolniej.
=================================================================== 19-o8-o3
TFX 0.95: Instalator I.F przygotowuje druki not i wezwań.
          Dokładny opis można uzyskać w opcji I.A pod literą I.
          Opcja F.A (analiza rozrachunków) ma powiększone 5 razy
          pomocnicze tablice co powinno przyśpieszyć analizę.
=================================================================== 11-o8-o3
TFX 0.94: Uruchomiono obsługę wszystkich opcji K (kasa/bank).
          Dodano koszty upomnienia w wezwaniach do zapłaty z odsetkami.
=================================================================== 17-o7-o3
THD 8.36: Eksport faktur zaopatrzony został w podmianę liter MC
          na numer miesiąca w wierszu zawierającym standardowo
          []f;[]2003  ( teraz można użyć dla eksportu wersja "0" []f;[]-MC ).
=================================================================== 17-o7-o3
TFX 0.93: Dodano raport z łączonych zbiorów.
=================================================================== 14-o7-o3
TFX 0.92: Łączenie dostało bardzo restrykcyjną kontrolę.
          Zestawienia E przyśpieszyły gdy wybrano jedno konto.
=================================================================== 10-o7-o3
TFX 0.91: Opcja H.A oraz H.B została wstępnie zdiagnozowana na kontach
          25.znakowych, są nowe druki by pomieścić więcej informacji.
          Po ustawieniu czy tylko zaległości czy też odsetki albo tylko
          odsetki można w opcji H.B (dostatecznie długo wciskając ~Tab~)
          wejść w edytor dokumentów (NOTN, NOTT, NONT).
==========+======================================================== o8-o7-o3
TFK 11.8: | Zestawienia i listy ~F4~ są lokalnie buforowane w C:\{-kosz-}.
THD 8.35: | Katalog C:\{-kosz-} jest automatycznie tworzony przez programy.
          | A wszystko to by ograniczyć ruch w i tak zapchanych sieciach.
==========+======================================================== o5-o7-o3
THD 8.34: Przywrócona została kontrola stanu drukarki dla Lpt1, Lpt2.
TFK 11.7: Kontrola przed wysłaniem na drukarkę każdego znaku pozwala
          pracować w DOSie (6.22, 7.00, 7.10), w Windowsie (95, 98, ME, NT,
          2000 i XP), na drukarkach lokalnych (Lpt1), mapowanych (Lpt2)
          oraz sieciowych ("\\192.168.0.1\HP", "\\SDI\HP 6L PCL").
=================================================================== o3-o7-o3
TFK 11.6: Port drukarki do 30 znaków.
=================================================================== 29-o6-o3
TST 3.60: Nowa wersja całkowicie zmieniona i poprawiona.
TRZ 2n61: Jak wyżej.
TFX 0.90: Uruchomione opcje naliczania odsetek i kilka innych drobiazgów.
=================================================================== 27-o6-o3
TFX 0.80: Dziennik korzysta z C:\{-kosz-}, Lista łączenia do 1500 zbiorów.
          Import danych ze zbiorów TXT potrafi sprzedaż (F*, S*) oraz zakup.
TFK 11.5: Import danych ze zbiorów TXT potrafi sprzedaż (F*, S*) oraz zakup.
=================================================================== 23-o6-o3
TFX 0.74: Dzienniki i polecenia księgowania można ograniczyć od-do.
          W poleceniu księgowania konto winien przyklejone w prawo.
          Nawet jak w kolejnych dowodach jest identyczny numer faktury
          to TFX drukuje jako kolejne pozycje w rejestrze VAT. Podsumowania
          w rejestrach VAT nie gubią dwóch pierwszych liter opisu.
          Dziennik jest lokalnie buforowany, chodzi szybciej.
TFX 0.73: Przesuw numerów dowodów radzi sobie z numerami dziwnymi
          to znaczy potrafi przesunąć dowody od 1 do 250 o 38010000.
=================================================================== 21-o6-o3
TRR 1.90: Wersja zupełnie nowa. Ale do weryfikacji, prawdopodobnie
          może mieć problemy z nowymi indeksami.
=================================================================== o8-o6-o3
TFK 11.3: W opcji I.A pole ~Nowy symbol~ jest od razu zapisane,
          więc zakładanie nowych kont jest zdecydowanie ułatwione.
THD 8.33: Tuż przed wydrukiem paragonu otwiera się szuflada.
=================================================================== o6-o6-o3
TFX 0.66: Uruchamia się na dowolnej liczbie stanowisk.
=================================================================== o5-o6-o3
TFK 11.2: Opcja GGA widzi dekrety z minusowymi kwotami jako zapłaty.
=================================================================== 30-o5-o3
TFX 0.65: Zlikwidowałem trochę zabezpieczeń sieciowych nadmiarowych.
          Usunąłem błąd wyrzucania drugiej strony na wydrukach.
=================================================================== 27-o5-o3
TFK 11.1: Pojawienie się poszarpanych ramek po prawej stronie od
          głównego menu oznacza, że windows nieprawidłowo Wam skonfigurował
          polskie litery na klawiaturze i na ekranie w swoim standardzie.
          Oznacza to, że co prawda, korzystając z prawego Alta, dostaniecie
          polskie litery, ale tylko na ekranie, na wydrukach będą robaczki.
          Dlatego odradzam namawianie mnie na poprawienie tego fragmentu,
          doradzam każdorazowe, prawidłowe ustawienie stron kodowych dla
          trybu znakowego, proponuję COUNTRY=31,,WINDOWS\COMMAND\COUNTRY.SYS
          pozostałe zapisy z autoexeca i config.sysa dotyczące stron EGAPL
          i innych chorych pomysłów skasować. Poprawiona z lekka opcja GGA.
=================================================================== 27-o5-o3
TFK 11.0: Niektóre sieci nie radzą sobie z dużą liczbą otwieranych
          szybko (i jeszcze szybciej zamykanych zbiorów). Eksperyment
          wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń na zakładowy plan kont
          nie powiódł się, obecna wersja nie już tych zabezpieczeń.
          Przypominam, że pod Novellem należy oflagować zbiory w katalogu FK
          natomiast w Lantasticu wyłączyć funkcję share na serwerze.
          W innych sieciach nie ma żadnej z tych funkcji więc nic nie robić.
=================================================================== 27-o5-o3
TAE 3.42: Zapraszam do przemyśleń na temat sprawozdań z pozabilansowych
          zapisów w walutach obcych, proszę obejrzeć przykład Z-EUR.
          Wersja niesieciowa nie pokazuje robaczków za dzisiejszą datą.
TFK 10.8: Wersja niesieciowa ... to samo dla TFX 0.64, TKW 2.02 i THD 8.32.
=================================================================== 25-o5-o3
TAE 3.41: Wewnętrzne poprawki organizacyjne, wersja czerwiec'2003.
TFX 0.63: Dodatkowe klawisze funkcyjne w opcji A (opis pod klawiszem ~F1~).
          Klawisz ~F3~ zmienia opis na "Okno", dochodzi ~F9~ jako "Oblicz".
TKW 2.01: Jak wyżej, poprawiona obsługa ekranu i drukarek, czerwiec'2003.
THD 8.31: Jak wyżej, czerwiec'2003.
=================================================================== 21-o5-o3
Jeżeli programy zabierają cały czas procesora (co ma miejsce w Win 95 i 98,
to założenie zbioru SETUP\WIN9X.003 lub z innym odpowiednim rozszerzeniem
(każde stanowisko może być ustawione osobno) obniża zajętość do poniżej 5%.
Uruchomienie programów z parametrem 00 uruchamia dodatkową diagnostykę.
W trybie diagnostycznym wydruki mają w nagłówku nazwy zbiorów opisujących,
przy pojawianiu się każdej ramki widać jej nazwę, przy niebezpiecznym
zbliżaniu się do granicy pamięci na stosie widać wykorzystanie stosu.
=================================================================== 20-o5-o3
TFK 10.7: Wersja 10.6 była zła, teraz jest lepiej, nowe ustawienia!
TKW 2.00: Wersja zgodna z CZK'2003. Nowe rozwiązania na drukarki (np.: USB).
          Opisana już jako TKW'2003. Zmieniona grafika, poprawiony wygląd...
=================================================================== 19-o5-o3
TCF 8.30: Częste awarie drukarek fiskalnych wymusiły weryfikację
          ufiskalnienia ostatnio wystawionego paragonu, wystarczy ~Enter~.
THD 8.30: Jeżeli w opcji F.A na polu numer faktury naciśniemy ~Tab~
          lub ~F3~ to możemy znienić plik faktur. W tym momencie, jeżeli
          mamy przeczucie, że wybrany plik jest niepoprawny to naciskając
          ~F3~ (~Tab~) możemy sprawdzić poprawność pliku, naprawiając go.
          W opcji M.D możemy zdefiniować dowolne urządzenie drukujące.
          Powinno chodzić także na drukarkach USB ale pod warunkiem,
          że używają języka PCL (o co trudno w tanich drukarkach).
=================================================================== 12-o5-o3
TFK 10.6: Analiza rozrachunków, noty, wezwania chodzą już według dat.
          Poprawione zostało ustalanie (i drukowanie) nazw kont.
=================================================================== o7-o5-o3
                                 Wyobraźmy sobie program w Pascalu:
Var T, P: Text;  { T będzie uchwytem do zbioru tekstowego }
                 { P natomiast do urządzenia drukującego }
 S: String[200]; { S typowy łańcuch znaków, linia tekstu }
BEGIN { startujemy }
  Assign(T,'DRU-TEST.PAS'); { przywiązujemy T do pliku }
  Reset(T);                 {  i otwieramy do czytania }
  Assign(P,'\\192.168.0.1\HP Laser 6L'); { wiążemy P do byle czego }
  Rewrite(P);                            {  i otwieramy do zapisu  }
  Repeat         { powtarzaj }
    Readln(T,S); { przeczytany wiersz tekstu S z pliku T }
    Writeln(P,S) {  zapisz do urządzenia związanego z P  }
  Until EoF(T);  { aż osiągniesz koniec T - End of File  }
  Close(T); { Zamknij plik T }
  Writeln(P,^L); { do urządzenia P wyrzuć jeszcze wysuw strony }
  Close(P)      { i zamknij, żeby Windows rozpoczął drukowanie }
END. { i to by było na tzw. tyle }
Jeszcze do tego parę słów komentarza. Po pierwsze - program powyższy można
          uruchomić w kompilatorze Borland Pascal 7.0 , Turbo Pascal 7.0 ,
          ale także w 6.0 , 5.5 , 5.0 , 4.0 , a nawet 3.0 - a zatem można
          tę metodę wykorzystywać do wszystkich programów sprzedawanych
          przez firmy OLIMP, RESET, TurBo-Soft, także starej FK TurBo-FK.
          Po drugie urządzenie P może mieć dowolną nazwę, nawet taką jak
          widać, czyli można obsługiwać print-serwery sprzętowe.
          Po trzecie stawiam niniejszym pomnik Firmie Borland ale także
          Firmie Microsoft, które w 1983 roku (TP 3.0, MsDos 3.10) umiały
          przygotować rozwiązania, do których my dopiero teraz dojrzewamy.
=================================================================== o6-o5-o3
Od dziś programy mają "cofnięte" datowanie na luty'2003 aby można
było zainstalować je w firmie Natura Tour, czekam na podziękowanie.
TFX 0.62: Analityka uzupełniająca pokazuje konto przeciwstawne
          i źródło pochodzenia, może pokazywać:
          a - atrybut konta,    K - kurs waluty,   k - kwota w walucie,
          L - lokalizacja,      p - konto przeciwstawne,    w - waluta,
          Z - zbiór oryginalny, z - źródło pochodzenia.
=================================================================== 28-o4-o3
THD 8.28: W opcji G.F zdefiniowano 4 dodatkowe eksporty faktur.
          Ale czytane są one tylko przez TFX z kursem waluty itd.
=================================================================== 25-o4-o3
TFK 10.5: Przetestowane i chodzi bez zacięć w wersji sieciowej.
TFX 0.61: Podsumowania w analityce walutowej.
=================================================================== 24-o4-o3
TRZ 2.60: Eksport dokumentów do TFK/TFX uwzględnia datę faktury.
TFX 0.61: Import z TRZ widzi datę faktury.
          Opcja C.C eksportuje dane w trybie tekstowym do "Budżet Pro".
=================================================================== 17-o4-o3
THD 8.27: Na każdej fakturze mogą być zapisane bieżące kursy walut.
          Pole nazywa się '$' ale wypisuje wyłącznie kursy z plików KURSY-x.
          Za to na przeliczonej fakturze na podsumowaniu netto/brutto
          widnieje kurs waluty przypisany do faktury.
TFX 0.60: Opcja D.C (polecenie księgowania) drukuje pełną wielkość pól.
          Opcja A pamięta ostatnio używane waluty i kursy walut.
=================================================================== 14-o4-o3
TFK 10.4: Opcja H.L importuje z THD kompletny opis wszystkich odbiorców
          do pomocniczego zbioru ROK-2003\DRUKI\ADRESY.TIE, z którego
          korzystają opcje potwierdzenia salda i emisji not odsetkowych.
          W zbiorze ROK-2003\DRUKI\ADRESY.TIN wpisujemy w dwóch wierszach
             201-                         czyli symbol konta syntetycznego
             \THD\ROK-2003\ODBIORCY.ODB   czyli nazwę zbioru z odbiorcami.
          Opcja J.A po naciśnięciu klawisza ~F3~ pozwala importować dane
          w formacie SAP opisane w TFX w opcji I.A pod literą J.
=================================================================== 13-o4-o3
TFX 0.56: Opcja J.A - import ze zbiorów nowego formatu, opisane w
          opcji I.A pod literą J. Do testów potrzeba trochę czasu.
=================================================================== o8-o4-o3
TKW 1.99: Opcja E została nieco zmodyfikowana, jeśli termin nie był
          wpisany to automatycznie dostaje datę dekretacji jako termin.
          Eksport zapłat wykonywany jest dla subkont wszystkich kont,
          których analityka (głębsza o 6 znaków) zostanie znaleziona
          wśród naliczeń (po stronie winien na dowodach od 700 do 800).
TFX 0.55: Opcja F.E - płatności bieżące jest już gotowa.
THD 8.26: Podczas eksportu faktur jak okaże się, że symbol klienta
          jest identyczny z jego kontem (na przykład ktoś ma 201-001)
          to podczas uzupełniania planu kont do pola skrót przenosi się nip,
          dlatego należy stosować skrócone symbole (np. 001).
          Wtedy do skrótu przenosi się początek nazwy, chyba, że opis
          zawiera krótką formę (np. PPHU "Clinico" S.A.) - wtedy to skrót
          będzie zawierał tę krótką nazwę. Uwaga na myślniki na 12 znaku.
=================================================================== o4-o4-o3
TFX 0.54: W analityce (opcja E.E) pokazuje się opis konta zgodnie
          z ustawieniami w opcji I.B. Wyrównano rejestry VAT (opcja D.D).
=================================================================== o3-o4-o3
TAE 3.40: Poprawiona funcja obsługi oszczędzania zasobów w Windows'9x.
          Dla tych systemów (i tylko dla nich) należy stworzyć SETUP\Win9x.
          Przypominam, że zmienne DT (data), DP i DK (pocz. i końcowa) są
          pamiętane globalnie w programie i wykorzystanie ich w formularzu
          gwałtownie przyśpiesza wielokrotne wołanie poprawianego arkusza.
          W sekcji [Start] używamy po prostu ZapytajD("Podaj datę",DT).
=================================================================== 31-o3-o3
TST 3.53: Opcje G działają także, gdy brak praw dostępu do \TIE.
TRZ 2.55:
=================================================================== 29-o3-o3
TKW 1.98: Zupełnie lepsza wersja - szczególnie jeśli chodzi o opcję B.
TFK 10.3: Podgląd ~F3~,~F4~ i ~F5~ w opcji A nie powodują efektów ubocznych.
=================================================================== 28-o3-o3
TFX 0.53: Nowa opcja F.D 30,60,90,... zweryfikowana pozytywnie.
          W podglądzie wprowadzanych pozycji do rejestru VAT można wyłączyć
          oznaczone '*' (do skasowania) tworząc zbiór SETUP\VatBezGw.usr.
          W opcji A wybór kwalifikacji vat ze stawką 0 lub zw. klawisz [+]
          zachowuje symbol konta z poprzedniego dekretu, nie podkłada 222/?.
          W opcji A podgląd na rozrachunki ma wydłużony nr faktury do 20 zn.
          więc zamyka rozrachunki dla długich numerów, poprawiony został też
          wygląd i ściąga długie z rozrachunków. Dla transakcji złotówkowych
          nie wchodzi potem do tabelki rozliczenia różnic kursowych.
=================================================================== 27-o3-o3
THD 8.25: Drukarki fiskalne chodzą zgodnie z ustawą o urządzeniach
          fiskalnych, która nakazuje liczyć PTU od każdej pozycji paragonu
          i sumować na końcu całość podatku. Natomiast raport dobowy liczy
          PTU od sumy sprzedaży według każdej ze stawek i to w całym dniu.
          Dla odmiany programy liczą zgodnie z ustawą o PTU, która każe
          liczyć podatek od sumy wartości sprzedaży według każdej ze stawek
          w ramach paragonu (faktury) czyli jeszcze inaczej. Dodatkowo od
          1 stycznia 2001 drukarki z nową homologacją mają obowiązek
          sprawdzać czy iloczyn ilości i ceny jest zgodny z wartością.
          Stąd rozjazd między wartością paragonu w komputerze i w drukarce,
          na przykład towar w cenie brutto 1,29 (netto 1,06) gdy ilość=2
          daje wartość netto 2,12 (brutto 2,59 - a dokładnie 2,5864) więc
          przy próbie wysyłki do drukarki do tej pory liczona cena 2,59/2 =
          1,30 (dokładnie 1,295) okazywała się o grosz wyższa od założonej.
          Obecnie liczone jest 2,5864/2 = 1,29 (dokładnie 1,2932).
          Pozbycie się zaokrąglania po drodze pozwala lepiej dopasować ceny,
          ale ostateczna wartość równa 2*1,29 = 2,58 jest mniejsza od
          liczonej w cenach netto wartości paragonu w komputerze.
          Rozwiązaniem jest oczywiście przejście tak z cennikami jak i
          fakturami/paragonami na ceny brutto (w opcji MB).
          Pamiętać należy, że oczywiście podatek odprowadza się według
          rejestru VAT a nie raportów dobowych. Bo minister od PTU jest
          ważniejszy od dyrektora departamentu od urządzeń fiskalnych.
    Ważne ! W związku z problemami ze zmieniającą się znienacka stawką PTU
          na niektórych paragonach, wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie
          na odczyt stawek podatkowych z drukarek posnet, jeśli pierwsza
          odczytana stawka jest inna niż 22 to THD ponawia próbę odczytu.
          Poprawnie liczone są marże liczone w opcji A i B.A gdy ustawić
          cenniki w cenach brutto lub nie i magazyn w cenach brutto lub nie.
=================================================================== 26-o3-o3
TFX 0.52: Nowa opcja F.D 30,60,90,...
=================================================================== 20-o3-o3
TKW 1.97: Odliczanie się zaczęło, całkiem nowa opcja B.
=================================================================== 19-o3-o3
TFK 10.2: Wydanie drugie - poprawione.
TFK 10.1: WSZYSTKIE OPCJE zostały zweryfikowane pod kątem używania
          zbiorów z planem kont. Teoretycznie, pomimo braku pewnych funkcji
          współdzielenia zasobów, program powinien chodzić w sieci Windows.
          Rozumieć to należy także w ten sposób, że dopóki nie zweryfikuje
          się poprawności pracy programu to jest duża nadzieja na poprawne
          działanie programu, ale jeszcze większa będzie dla wersji 10.2.
=================================================================== 17-o3-o3
TKB 0.44: Opcja D.A dopuszcza ścieżki do katalogów do 80 znaków,
          Wiersze zbioru Spis-zb.#KB mogą mieć nawet 200 znaków.
=================================================================== 14-o3-o3
THD 8.24: Poprawiono obsługę wyświetlacza w drukarce Posnet Termal.
          Drukarki fiskalne mogą być na dowolnym wejściu od 0, dotąd od 151.
TFX 0.51: Pracuje pod windowsem xp i dosem 6.22 w przeciwieństwie do 0.50.
=================================================================== 12-o3-o3
TST 3.52: Skasowane środki są już ostatecznie kasowane (w 3.51 było źle).
THD 8.23: Podgląd na plan IN-ARCHI i ściąganie z archiwum jest O.K.
          Załóż plik SETUP\F4zCena1 - podgląd na indeksy ma dopisaną cenę 1,
          załóż plik SETUP\F4zWolne - podgląd ten zawiera dodatkowe wiersze
          (ew.symbol -  wolne) pokazujące, że między indeksami są dziury.
          W dziennikach pokazuje różne rodzaje indeksów nawet jak ich nie ma
          w pliku SETUP\RODZAJE (dotyczy wyłącznie rodzajów literowych A-Z)
          i (przynajmniej w zakresie od A do Z) pokazuje to alfabetycznie.
TST 3.51: Dopuszczono likwidację środka trwałego w dniu 1 stycznia.
          Przekazanie środków należy robić w dniu 1 stycznia lub 31 grudnia
          a nie (w konflikcie z zasadą ciągłości bilansowej), że likwidacja
          jest 31 grudnia i przyjęcie nowego 1 stycznia (oczywiste, nie ?).
=================================================================== 1o-o3-o3
TST 3.50: Środek trwały przyjęty na ewidencję wraz z częściowym
          umorzeniem w początku roku (powiedzmy w lutym) jest w połowie
          roku częściowo zlikwidowany i na koniec roku przekazany z powrotem
          początkowemu właścicielowi, umorzenia, wyksięgowania i te rzeczy.
TFK xxxx: Import (J.A) wykonywany jest ze zbiorów *.TIE z katalogu,
          gdzie znajduje się FK.BAT, lub w katalogu z danymi bieżącego roku,
          lub !IE! lub !IE!\ROK-2003 lub ..\TIE lub ..\TIE\ROK-2003 lub
          \TIE lub \TIE\ROK-2003 lub w zbiorze ROK-2003\!FK!.#
          w drugim wierszu wpisujemy coś lepszego na przykład P:\KSIEG\TIE
TFX 0.50: Import dokumentów, renumeracja dowodów, zmiany dat, sortowanie.
=================================================================== o2-o3-o3
TFK 10.0: W opcji A klawisz ~F4~ natrafiając na pustą listę nie
          kasuje numeru transakcji (faktury). Oba pola pozostają bez zmian.
          Na ekranie numer wersji opisany jest 10.0a (lub 10.0a+),
          na wydruku widać to jako TFK.10a0. W katalogu głównym TFK
          są dwa zbiory: FK.EXE i FK.BAT, ten drugi z powodu 2000, ME i XP,
          ten pierwszy zabezpiecza TFK przed powtórnym uruchomieniem
          na tym samym stanowisku, teoretycznie można pracować w sieci
          windowsowej, ale niektóre opcje nie pozwalają na pracę sieciową.
=================================================================== 28-o2-o3
TST 3.41: Środek trwały przyjęty na ewidencję wraz z umorzeniem
          pokazuje na zestawieniach (np. FC) zwiększenie wartości umorzenia
          w miesiącu początkowego dowodu OT. Do tej pory kwota ta była
          widoczna w kolumnie umorzenie początkowe, więc zestawienia za
          kolejne okresy wykazywały różnicę między umorzeniem końcowym
          za poprzedni a początkowym za następny okres o te właśnie kwoty.
=================================================================== 27-o2-o3
TFX 0.49: Każdy dowód pamięta nazwę zbioru źródłowego, w którym
          został pierwotnie zadekretowany. Poprawianie takiego dowodu
          w zbiorze nadrzędnym, miesięcznym lub rocznym jest obecnie,
          nie tylko ze względu na ustawę o rachunkowości, niemożliwe.
          Dokumenty należy poprawiać u źródła. Poprawnie wykazywane są
          też, w związku z tym, rozrachunki na podglądzie ~F4~ w opcji A.
=================================================================== 26-o2-o3
THD 8.21: Na starcie z indeksów odsiewane są śmieci.
          Nie wbija się (jak w 8.20) magazyn "x" jako standardowy.
          Wróciła poprawna obsługa paragonów dla drukarek FP-600.
=================================================================== 24-o2-o3
THD 8.20: Faktury proforma (PROF-EUR, PROF-02 lub PROF) nie tworzą
          już dowodu WZ z magazynu "" nr 0 z dnia 1.1.1920 roku.
=================================================================== 23-o2-o3
TFX 0.48: Zmienione zostały odkreślenia w syntetykach (doszła z BO)
          w ustawieniu podsumowań grup na : 3:  : 6: dostajemy to samo jak
          w poprzedniej wersji na : 6: przy ustawieniu na standardowe 3.
=================================================================== 22-o2-o3
TFK C.B5: Liczenie odsetek przesunięte o 1 dzień wstecz, liczy się
          od następnego do ostatniego zamiast od pierwszego do przedostatn.
          Na starych poleceniach przelewu można używać nowych numerów kont
          bankowych (na przykład 11 11112222 3333 4444 5555 ...).
TFK C.B4: Zreorganizowana opcja L zawiera też wyrzucanie sald zerowych.
=================================================================== 21-o2-o3
THD 8.12: 20 dzień każdego miesiąca to dzień świstaka, powtarza się
          średnio 11 razy w roku, pewnie lubicie ten dzień.
          Niewielkie dodatki w związku ze sprzedażą detaliczną.
          Ustawić Magazyn=Brutto, Cenniki=Brutto, Faktury=Brutt,
          wtedy cena 1 wchodzi do PZ, cena E jako specjalna, ogólnie zmiany.
=================================================================== 17-o2-o3
TFX 0.48: Opcja D.C to wydruk polecenia księgowania.
=================================================================== 15-o2-o3
TFX 0.47: Zlikwidowano błąd długich rejestrów vat (powyżej 460 poz.).
          Podpowiada się lepiej data dokumentu. Przypominam, że oczywiście
          jak program ma wpisaną jakąś datę to wpisanie innej z tego samego
          miesiąca nie wymaga pisania wszystkich 6 cyfr, wystarczą 2(dzień).
          W polu opis można wpisać tekst stały (z kropką na początku),
          takie teksty stałe podpowiadają się potem pod klawiszem ~F4~/~F5~.
          Plik ROK-2003\OPISY.TXT można też przygotować ręcznie.
          Podczas dekretacji, będąc w polu Opis, widzimy zaznaczone pole
          Transakcja dzięki czemu wiemy, w którym dekrecie jesteśmy.
          Poprawiony ekran łączenia zbiorów, podczas dekretacji natomiast
          jak używać strzałek w polu opis to widać w tabelce.
          Różnice kursowe księgowane są na konta zapisane w SETUP\KONTA.
=================================================================== 14-o2-o3
THD 8.11: Kiedyś, dawno temu, na początku lat 90 lub nawet pod koniec
          lat 80, kiedy w księgarniach nie było jeszcze książek o Pascalu,
          kiedy nie istniało słowo Clipper, kiedy słowo sieć kojarzyło nam
          się z Novell Netware, kiedy na prośbę "zamknij okno" ktoś wstawał
          i próbował zwalczyć brutalną rzeczywistość drewnianej stolarki
          budowlanej, a ~Alt-F4~ kojarzyło się z nieudaną próbą samobójstwa
          poprzez wykręcenie sobie palców wskazujących obu rąk, ech to były
          czasy, kiedy zaczęliśmy tworzyć aplikacje wspomagające zarządzanie
          firmą, kiedy nie zdawaliśmy sobie sprawy z pełnej kolaboracji w
          uciemiężaniu przeciętnego obywatela przepisami, którym kroku nie
          jest w stanie dotrzymać nawet najlepszy program komputerowy,
          ale dość dygresji, więc wtedy nie było w instrukcji Pascala
          napisane, że dla zmiennej typu File można w instrukcji Reset
          użyć drugiego parametru pokazującego wielkość podstawowego rekordu
          a tylko jak się go nie poda to standardowo jest to 128.
          Dlatego (zupełnie przypadkiem, z powodu niewiedzy) rekord
          z indeksem magazynowym miał 2 x 128 = 256 B. A ponieważ typowy
          cluster na dysku w systemie DOS (czy to 6.22 czy 95 lub XP)
          ma 2048 B ( 8 x 256 B ) czasem 2 lub 4 razy więcej to
          standardowe zachowanie DOwSa, który pisze
          ~powinieneś kończyć pracę używając komendy START~
          po czym włącza skanowanie dysku w poszukiwaniu błędów,
          które sam robi, i obcina ważne zbiory na pełnych clustrach,
          powodowało dotąd conajwyżej obcięcie kilku ostatnio założonych
          indeksów. Obecnie obcięcie takie powoduje ucięcie zbioru
          INDEKSY.YHD w połowie rekordu, przy starcie pojawia się błąd
          I/O Error 100. Rada 1. Nie używać (skasować z katalogu WINDOWS)
          programu SCANDISK, który psuje Wasze bazy danych. Rada 2.
          NIE INSTALOWAĆ WAŻNYCH PROGRAMÓW LUB DANYCH NA DYSKU C.
          Microsoft nie lubi konkurencji i tnie wszystko co leży obok.
          3. NIE ROBIĆ PARTYCJI O CLUSTRZE WIĘKSZYM NIŻ 4 KB ( ponad 8 GB ).
          4. Nie korzystać z serwerów DOwSowych, lepiej LINUX lub Novell.
          Nowa wersja próbuje naprawiać INDEKSY.YHD po "naprawieniu ich"
          przez system operacyjny DOwS. Miłego dnia życzę.
=================================================================== 10-o2-o3
TFK C.B3: Bardzo duże zmiany w opcji L.
=================================================================== o5-o2-o3
TFX 0.45: Raporty kasowe do testowania.
THD 8.10: Najprawdopodobniej w zbiorze FP-600 wystarczy numer portu.
          Ale na razie bezpieczniej jest wpisać 1A22B7C0Zzw.
=================================================================== 31-o1-o3
THD 8.09: Opcja O pokazuje cenę ewidencyjną nawet jak długie PKWiU.
          ~F5~ na częściowo zapełnionym polu poszukuje wpisango tekstu.
          ~F4~/~F5~ na polu Odbierający przełącza dwóch odbierających.
          Opcja ND prawidłowo wchodzi w tworzenie faktury zbiorczej.
TRT 0.49: W 2003 roku, jak w 2002, też obowiązuje 41 godzinny tydzień pracy.
=================================================================== 30-o1-o3
TAE 3.40: Poprawnie chodzi nie tylko z bazą TFX ale też i TFK.
          Do pełni szczęścia należy skasować katalog {-KOSZ-}.
THD 8.08: Zrzut zerowych do archiwum, dołączenie i podgląd na archiwum O.K.
=================================================================== 27-o1-o3
TFX 0.44: W opcji A włączona została kontrola pracy ze zbiorami.
=================================================================== 24-o1-o3
TKW 1.80: Pełna synchronizacja transportu wymaga już wyłącznie
          weryfikacji na rzeczywistych danych klientów, prosimy o wysłanie
          pod moim adresem planu kont, oraz zbiorów INNE i AUTO w celu
          opracowania statystycznego potrzeb i analizy koniecznych działań.
          Szczególnie ważna jest sprawa kont 8.. oraz 4.. i 7.. (BO z BZ).
=================================================================== 23-o1-o3
TFX 0.43: Na wszystkich wydrukach pojawia się precyzyjny opis.
          Nowa opcja E.G to salda kont analitycznych.
=================================================================== 22-o1-o3
TFK C.B3: Stopy ułamkowe chodzą już także w opcji H.E.
          ~End~ nie wyrzuca kursora poza pole edycji.
THD 8.07: Dziennik pełny został niedawno uzupełniony o ilości w podsumowaniu
          każdego dowodu, niestety na informację przewidziano o 4 znaki za
          mało, odcinało więc to co po przecinku w dalszą część wiersza.
          Obciąłem więc dla dowodów przychodowych pole wartość do 15 znaków.
          W raporcie kasowym znów pojawia się (od listopada było źle)
          pełna (trzywierszowa) nazwa kontrahenta jak i słownie (3 wiersze).
          Aha, no i zapełnia się treścią pole Odbierający w opcji F.A.
=================================================================== 20-o1-o3
TFK C.B2: W opcji H.D można już wprowadzać stopy z precyzją do 2 miejsc
          po przecinku, w katalogu !FK! są nowe ikonki na 2003 rok.
THD 8.06: W podglądzie indeksów ~F4~/~F5~ każdy indeks jest pokazywany
          w lewym dolnym rogu zanim zostanie wrzucony do listy wyboru.
          Więc jak wyskoczy błąd 207 to wiadomo, który indeks jest zły.
          W !HD! są przy okazji nowe ikonki na 2003 rok.
=================================================================== 18-o1-o3
TKW 1.72: Z opcji B zostawiłem import bezpośredni do TFK (bo chodzi).
          Reszta wyrzucona, bo i tak nie robi tak jak trzeba.
          Zwracam na nową zawartość katalogów !KW!\KSIEGI i !KW!\DRUKI.
=================================================================== 17-o1-o3
TKW 1.71: Zupełnie nowa metoda eksportu zapłat z księgowości wspólnot
          do czynszy opiera się na założeniu, że obciążenia definiują
          jakie konta mają być eksportowane, czyli jak czynsze generują
          dokument zaliczkowy o numerze dowodu między 700 a 800 to strona
          winien zawiera listę właścicieli/najemców. W ten sposób wiemy
          jakie konta biorą udział w rozliczeniu zapłat. Może się zdarzyć,
          że określone wpłaty nie powinny się eksportować, może potrzebny
          byłby w katalogu KSIEGI\BAZY zbiór ze spisem omijanych analityk.
=================================================================== 16-o1-o3
TFX 0.42: Działają już wszystkie funkcje opcji C (wybieranie).
=================================================================== 14-o1-o3
THD 8.05: Na razie drugi wiersz z opisem indeksu nie jest widoczny.
          Zmiany wykonane zostały w opcjach (więc trzeba sprawdzić):
            B.A - korekta planu indeksów,
            B.B - sortowanie planu indeksów,
            B.C - zestawienie planu indeksów,
            B.D - dołączenie planu indeksów,
            B.E - automatyczna zmiana cennika,
            B.F - zmiana obowiązującego planu,
            B.G - wybranie indeksów z planu,
            B.I - zrzut zerowych do archiwum,
            L.E - reorganizacja w indeksach.
          Nowy zbiór z grupami PKWiU znajduje się w tym samym miejscu co SWW
          przy czym "SWW 7% nazwa #PKWiU" jest jako "PKWiU 7% nazwa @ SWW".
          Nowy plan indeksów nazywa się jak poprzedni ale nie THD tylko YHD.
=================================================================== 13-o1-o3
TFX 0.41: Włączone zostało kasowanie niesłusznych kont księgowych.
THD 8.xx: Należności na fakturze B=Brak, Z=Zaległe tylko, N=No wszystkie.
=================================================================== 11-o1-o3
Art.54.1. Do 31 grudnia 2002 r. towary i usługi będące przedmiotem
          czynności, o których mowa w art.2, nie wymienione w kla-
          syfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce
          państwowej,  podlegają  opodatkowaniu  stawką  określoną
          w art. 18 ust. 1.            (... czyli póki co 22% ...)
       2. Do celów poboru podatku od towarów i usług  oraz podatku
         akcyzowego w imporcie minister właściwy do spraw finansów
        publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
         gospodarki, w uzgodnieniu z prezesem Głównego Urzędu Sta-
          tystycznego,  określi,  w drodze rozporządzenia,  wykazy
          towarów wymienionych  w załącznikach  nr 1 i 3-6  ustawy
         w układzie odpowiadającym Polskiej Scalonej Nomenklaturze
          Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).   (... import ...)
       3. W przypadku wprowadzenia  nowych klasyfikacji  towarów i
          usług, o których mowa w ust.1,  zobowiązuje się ministra
          właściwego  do spraw finansów publicznych  w uzgodnieniu
          z prezesem Głównego Urzędu Statystycznego  do ogłoszenia
          załączników  do  ustawy  z  uwzględnieniem  nomenklatury
          wynikającej z nowych klasyfikacji.   (... PKWiU ??? ...)
       4. Do celów poboru podatku od towarów i usług  oraz podatku
          akcyzowego  w okresie do 31 grudnia 2002 r.  stosuje się
          klasyfikacje statystyczne obowiązujące przed 1 lipca 1997 r.
         (... takie proste, szkoda tylko, że ustawy się nowelizuje
          zamiast  "i w dniu tym wszelkie poprzednie ustawy, które
          dotyczyły podatku vat tracą ważność" ...)
THD 8.05: Struktura planu indeksów ulega zmianie, obecnie THD czyta
          IN*.THD i przerabia sobie na IN*.PHD, obecnie dostępne są
          aż dwa wiersze po 70 znaków, długie pole (max. 16 znaków)
          klasyfikacji podatkowej i trochę rezerwy na inne rzeczy.
=================================================================== o9-o1-o3
TFX 0.40: Podgląd na rozrachunki, automat księgujący różnice kursowe.
=================================================================== o8-o1-o3
THD 8.04: Poprzednie wersje "inaczej" obsługiwały faktury,
          gdy odbiorca miał w symbolu znaczek &, teraz jest już ok.
          Opcja H.A już działa prawidłowo.
=================================================================== o4-o1-o3
THD 8.03: Poprawka w eksporcie faktur metodą dla Natura-Tour.
=================================================================== o2-o1-o3
THD 8.02: Eksminister Witold twierdzi, że dla świętego spokoju należy
          pokazać na fakturze i PKWiU (zgodnie z nowymi przepisami)
          jak i SWW zgodnie z ustawą o P.o.T.i.U z 1993 roku.
          Oczywiście, nie wszyscy są tak mądrzy jak Pan Witold,
          więc czekam na inne interpretacje nowości z Warszawy.
THD 7, 8: Jeżeli w katalogu ROK-2003 założyć zbiór FAKTURY.#
             ROK-2002\*
          to THD podczas podglądu na niezapłacone patrzy także tam,
          a zapisy dokumentów KP wykonywane są do plików bieżących lub
          wskazanych zapisem w FAKTURY.#, zbiór ten może mieć kilka wierszy
          a w każdym z nich może być podana pełna ścieżka dostępowa np:
             H:\THD-OLD\DANE-01\FA*
             \THD-2002\ROK-2002\*
Wszystkim Wam (i sobie też) życzę zdrowia, zdrowia, zdrowia
          i jeszcze raz pieniędzy, i patrzcie co się dzieje
          w Brazylii, i dlaczego Castro inwestuje czas w tą
          stronę świata, podobno socjalizm z ludzką twarzą.
=================================================================== o1-o1-o3
  Spełnienia marzeń, spokoju na codzień, zdrowia i fantastycznych pomysłów
  w nowym 2003, aby najgorszy z nadchodzących dni był lepszy niż najlepszy
  z tych co odeszły wraz ze starym 2002, i aby nie było problemu roku 2004.
============================================================================

=================================================================== 30-12-02
THD 8.01: W opcji F.A ~Tab~,~F3~ lub ~F3~,~Tab~ uruchamia weryfikację
          wskazanego pliku faktur, jeżeli jest niepoprawny, zawiera
          błędne rekordy, zaśmiecone windowsem sektory lub inny złom
          to THD automatycznie wycina błędne zapisy informując o tym.
          Dodatkowo w symbolu kontrahenta można dopisać &coś, na przykład
          raz wpisać TURKO&A, drugi raz TURKO&B, po czym znów TURKO&A,
          na wszystkich zestawieniach faktur i w raportach kasowych
          obsługuje się klienta TURKO, natomiast w dowodach jest pełny
          zapis, więc rozdzielnik pokaże co poszło na który obiekt (A, B).
=================================================================== 23-12-02
THD 8.00: Jeżeli w opcji H.A obok grupy SWW wpiszemy aktualne PKWiU
          (nie musimy zmieniać nic w indeksach czy dokumentach) to ten
          nowy symbol PKWiU jest drukowany zamiast grupy SWW na fakturze.
          Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (sądzę, że tak) to w ciągu
          kilku dni powstanie translator, który automatycznie zamieni
          dotychczasowe SWW na PKWiU we wszystkich indeksach.
          Dlatego proszę wykorzystać ten czas na weryfikację i wpisanie
          krótkich zapisów w pole SWW, któremu będzie odpowiadać nawet
          16.znakowa grupa PKWiU. W ten sposób będzie mniej pracy dla Was,
          bo nowych PKWiU (dla indeksów 22%) macie kilkanaście pozycji.
          Ponumerujcie je od 01 do xx, uzupełnienie planu indeksów zajmie
          Wam kilka razy mniej czasu, faktury będą się drukowały poprawnie.
          Reasumując, w pole SWW w indeksach wpisujemy SWW (lub cokolwiek),
          w opcji H.A podajemy odpowiadające PKWiU, i to wszystko.
=================================================================== 19-12-02
TFX 0.40: Nowy rejestr vatowski dla firm exportowych (po 1.X.2002).
          Punktowanie rozrachunków, rejestr vat jest według numerów dowodów.
TKW 1.71: Uruchomiona nowa wersja eksportu zapłat do CZK ( www.thb.com.pl )
=================================================================== 13-12-02
TFX 0.35: W opcji A automatyczne poprawianie liczby porządkowej.
          W opcji F.A i F.B prawidłowo widzi transakcje zamknięte i nie.
          W opcji F.C widać zaznaczane (spacją) pozycje, ich sumę i saldo,
          w polu "Zapisy na koncie" można używać strzałek,
          na górnej liście spacją (insertem) zaznaczamy kilka pozycji,
          po czym enterem wchodzimy i poprawiamy kawałek punktujący,
          TFX automatycznie dopisuje treść do zaznaczonych pozyycji
          i zapisuje do wszystkich zbiorów w katalogu z danymi.
=================================================================== 11-12-02
TKW 1.70: Opcja B.A dopisuje do planu kont opisy wszystkich
          występujących w naliczeniach kont (203-01-xxxxx).
          Ale trzeba w polu konto wpisywać pełną analitykę a nie 203-01
          bo teraz wygląda idiotycznie, zastanawiam się, czy planu
          nie sortować albo przed albo po imp-eksporcie CZK->TFK.
=================================================================== 10-12-02
TKW 1.63: Opcja B.A poprawiona bo czasem miała problemy z pamięcią.
TKW 1.62: Opcja B.A przenosi dowody księgowe ze zbiorów TFK_czyn.DBF
          i TFK_wlas.DBF do AUTO200x.DFK i PLANKONT.TFK.
          Operacja ta nie kasuje dokumentów nieczynszowych i spoza okresu,
          który jest przenoszony, zatem można ją wykonywać dowolną liczbę
          razy, z podkasowaniem poprzednich zapisów dotyczących czynszów
          z zadanego okresu ale z zachowaniem pozostałych dowodów.
=================================================================== 06-12-02
TFX 0.34: Punktowanie nabiera kolorów (w prznośni i naprawdę).
          Bez dokładnego opisu się nie obejdzie, a uwagi mile widziane.
          Zmiana konfiguracji komputera, myślę, że będzie lepiej.
          Podobno nie chodzi ~F4~ na windowsie xp ? Jak znam życie to
          zbiór roczny ma atrybut Read-Only, bo był kopiowany z CD-ROMu.
=================================================================== 03-12-02
TST 3.40: Nowe dokumenty WU (Wyłączenie Umorzenia) i UU (Uruchomienie
          Umorzenia) pozwalają zmieniać status umarzanego środka.
          Uwaga ! To ostatni miesiąc abonamentu dla większości klientów.
          WU i UU z dowolną datą skutkuje zmianą na miesiąc tej daty.
=================================================================== 27-11-02
TFX 0.34: Punktowanie i inne wynalazki nie chcą się uruchomić, nie wiem
          dlaczego, pewnie nie lubią jak za dużo się wokół nich chodzi.
          Wychodzi na to, że poprzednie metody trzeba wyrzucić jako
          nieżyciowe, póki co XP okazał się fajny, ale bez przesady.
THD 8.00: Po pierwsze, czy nie uważacie, że numeracja 7.C5 jest jakaś
          taka nienaturalna ? Niby 7.77 ale jednak. Więc skoro jest okazja
          to wchodzimy na 8.00. No, bo dostałem na kilka dni komputer
          z systemem operacyjnym DOS 5.1.2600 (podoba mi się ten styl
          numerowania wersji, no ale nie będę robił plagiatów).
          No i o ile nie będziemy nadmiernie kopiować czy przenosić
          zbiorów (szczególnie !pracuje.xxx) to THD.8.00 powinien dać
          sobie radę z podwójnym uruchomieniem. Pewnie pod 5.1.2601
          stare wersje też zapracują, ale trudno, świetnie, zrobione.
============================================================================
Windows XP (ME, 2000, NT ??) ma fatalny w skutkach błąd polegający na tym,
          że zablokowanie zbioru dla siebie (swojego programu w sensie
          "mogę czytać i pisać, innym nic nie wolno, ani czytać ani pisać"
          nie blokuje zwykłej operacji kasowania zbioru. Dno. To jest chore.
          Nie ma możliwości skutecznego zablokowania zbioru dla siebie ????
=================================================================== 24-11-02
TAE 3.33: Opcja A potrafi ściągać obroty ze zbiorów DFK, DFX i SFX.
          Pojedynczym znakiem '-' w kolejnym wierszu arkusza można wymusić
          przejście do nowej strony mimo, że następna ramka zmieściłaby się.
=================================================================== 21-11-02
THD 7.C5: Zestawienia J.B i J.C mogą być sumowane według dowodów
          (z pokazaniem indeksów) zamiast według indeksów (z dowodami).
          Na stronach www.turko.info i www.olimp.info/pub/btu pojawiła
          się wersja skrócona THD (skrót chodzi na 10 znakach).
TRZ 2.54: Eksport do TurBo-FK może być podzielony okresami.
==========+======================================================== 18-11-02
TAE 3.31: | Włączona nowa obsługa błędów, w zbiorze login pojawia się
TFX 0.33: | oprócz symbolu opcji, litery, numer błędu i adres (...at...).
TKW 1.61: | Wchodzi automatycznie do wyboru drukarki, gdy nie jest wybrana.
THD 7.C4: | Obsługa dostępu do zbiorów (share) włączona jest już na stałe.
TKB 0.43: | Opcja wybrana w menu nie tylko zmienia kolor ale opis ( -> ).
TRR 1.11: |
TRT 0.41: |
TRZ 2.54: |
TSD 0.22: |
TST 3.38: +-----------------------------------------------------------------
TFK C.B1: Zamiast FK.BAT jest teraz FK.EXE, który dopuszcza działania
          FK  nr_stan  nr_tech  ...  - nr_stan od 0 do 198
          FK  MON                    - podgląd na bieżącą sytuację
          FK  RES  *                 - reset generalny (ostrożnie)
          pilnuje paska zadań windowsa i pracy sieciowej.
=================================================================== 07-11-02
TFX 0.32: Automatyczne rozliczanie kosztów obsługuje do 25 znaków,
          do 1750 pozycji otwartych, nie wiem, czy to dużo czy mało,
          większa liczba kont będzie możliwa wyłącznie w osobnej
          aplikacji wykonującej zadania specjalne (program serwisowy ?).
          Wydaje się, że niezbędne będzie uporządkowanie tematów i zakresu.
UWAGA na windows XP, wydaje się, że niektóre błędy w sterownikach sieciowych
          mogą uniemożliwiać normalną pracę, na przykład 32.bitowy klient
          do serwera Netware pozwala otworzyć jeden zbiór (hehe najczęściej
          roboczy.dhd) po czym czekając na możliwość otwarcia innego
          (z-roczny.thd ?) blokuje pracę całej sieci. Novell udostępnia
          powoli poprawki do tych starych wersji Netware, szukajcie
          ale czy znajdziecie ? Wiem, jak Wam pomóc, są dwie drogi:
          Droższa: zatrudnijcie za dniówkę mnie (800 zł + VAT),
          pojadę i zainstaluję co trzeba (może zwróci mi się koszt zakupu
          tego know-how) lub
          Tańsza: kupcie klientowi Windowsa 98 lub 2000 (395 zł + VAT).
THD 7.C2: Nowe opcje pod literą K. Zapraszam do testowania.
=================================================================== 02-11-02
TKW 1.60: Import czynszów uwzględnia też specyficzne umiejętności
          nowych wersji windowsa i nie wylatuje błędem 216.
          Zakończenie pracy TKW z numerem zatrzymania 202 oznacza, że
          wszystko ok, 201 że był jakiś problem i warto zajrzeć do #\LOGIN.
          Dodatkowo w #\LOGIN jest adres błędu po jego prawdziwym numerze.
=================================================================== 31-10-02
TFK C.B0: Zamiast FK.BAT jest teraz FK.EXE dzięki temu mamy kontrolę
          nad podwójnym uruchomieniem wersji sieciowej z pulpitu.
          Teoretycznie nie ma przeciwskasań do uruchamiania TFK
          w sieci windowsowej. Niby wszystko zabezpieczone, ale
          proszę często robić kopie zapasowe, szczególnie planu kont.
=================================================================== 29-10-02
TST 3.37: Prawidłowo liczy wartości zmian i umorzeń na 01 stycznia.
=================================================================== 19-10-02
THD 7.C1: Wycena dowodów RW potrafi wyceniać też dowolne inne dowody
          (warto omijać przychodowe). Zmieniłem też układ opcji A.
TFX 0.30: Ciąg dalszy nastąpi.
=================================================================== 16-10-02
THD 7.C0: Zmiany w obsłudze menu, porządki.
=================================================================== 14-10-02
TFX 0.28: Włączono kontrolę ZKK, ponieważ TFX jest upgrade do TFK
          więc akceptowany jest kod TFK, trzeba zmienić !FK na !FX i już.
=================================================================== 11-10-02
TFX 0.27: Kolejne uruchomione opcje (reorganizacja).
=================================================================== 07-10-02
THD 7.B5: Poprzednie wersje wypadały z błędem 207 gdy w opcji O
          wpisano indeks usługowy i naciśnięto ~Enter~. Teraz jest o.k.
=================================================================== 30-09-02
THD 7.B4: Podczas fakturowania prawidlowo pokazuje stany magazynowe,
          podczas tworzenia dowodów z planu dnia wycenia dowody PW.
TFK C.A9: Jak podczas dekretacji mamy dwustronny dekret 300 / 200
          to program nie pokazuje rozrachunkow na 300 tylko od razu na 200
          (oczywiście gdy naciskamy ~F4~ w polu kwota).
=================================================================== 30-09-02
TFX 0.27: Kolejne uruchomione opcje.
=================================================================== 26-09-02
TFK C.A8: Opcja LGB prawidłowo wykrywa niepokojąco dużą liczbę (768)
          nierozliczonych dekretów na jednym koncie rozrachunkowym.
THD 7.B3: Kontrola bieżącej sprzedaży wykonywana jest wyłącznie
          gdy istnieje zbiór ROK-2002\ROBOCZY.TMF.
=================================================================== 24-09-02
THD 7.B2: Opcje HF (grupy SWW), HG (dostawcy), HH (odbiorcy),
          HI (zlecenia), HJ (magazyny) przygotowują odpowiedni zbiór
          tekstowy dla excela, jeżeli w katalogu SETUP umieścić zbiór
          DoExcela z nazwą katalogu, gdzie mają się one zapisywać.
=================================================================== 19-09-02
THD 7.B1: Opcja G.C pokazuje faktury dla których WZ ma inną wartość.
=================================================================== 13-09-02
TST 3.36: Prawidłowo liczy umorzenie jednorazowe i natychmiastowe
          dla modernizowanych środków niskocennych.
THD 7.B0: Kończymy testowanie, wydaje się, że jest duuużo lepiej.
=================================================================== 12-09-02
THD 7.B0: Skrócona została procedura dostępu do zbioru !.!.
          Zmiany w THD są na tyle duże, że ostrożnie, powoli.
=================================================================== 10-09-02
THD 7.A1: W opcjach AA i FA pamiętany jest ostatni (teoretycznie)
          prawidłowy zapis dowodów. Następny zapis kontroluje spójność
          zbioru roboczego i w wypadku błędów próbuje go odtworzyć oraz
          zapisuje odpowiedni komunikat do zbioru #\!ROBI.
=================================================================== 02-09-02
THD 7.A0: Proszę skasować u siebie zbiór SETUP\PROF aby pozbyć się
          niepotrzebnych dokumentów i kontroli z fakturami proforma.
          Podczas wprowadzania receptur chodzi już ~F4~ i ~F5~.
          Zbiór ze stopami wygenerowany w TFK jako P.% należy skopiować
          do katalogu SETUP aby prawidłowo liczyć wezwania do zapłaty.
TST 3.35: Podczas czytania odfiltrowywane są nierozsądne rekordy bazy.
          Ale do pełni szczęścia potrzebne jest przesortowanie bazy środków.
=================================================================== 21-08-02
TAE 3.22: Wytrzymuje zerowanie (niekompletne dotąd) wartości salda.
TFX 0.26: Uruchomione rejestry w A, zmieniono nieco koncepcję łączenia C.A,
          poprawione jest też pamiętanie dat i sum kontrolnych.
=================================================================== 17-08-02
TFX 0.25: Opcja C.A: jak wpiszemy 2002 ~Enter~ ~Enter~ ~F3~ to powstaje
          zupełnie na nowo zbiór 2002.DFX ze zbiorów cząstkowych.
=================================================================== 15-08-02
TFK C.A7: W raportach kasowych prawidłowo przenosi kwoty spod ~F4~.
=================================================================== 13-08-02
THD 7.99: Ewidencja grup, opisów, osób, płatności, rodzajów, upustów
          i zapisów, nie zapisuje się do !HD! ale do ROK-2002\SETUP.
=================================================================== 12-08-02
TFX 0.24: Uruchomione opcje D (dziennik) i E.A (obrotówka).
=================================================================== 06-08-02
THD 7.98: Rejestr sprzedaży może być ograniczony do faktur o wartości
          brutto minimum 8000 PLN (2x4000).
          Można wystawiać faktury eksportowe w walucie PLN.
          Wydłużono czas oczekiwania na zakończenie paragonu z 5 do 30 sek.
=================================================================== 05-08-02
THD 7.97: PRAWA\ZAKSIEG pozwala zmieniać odbiorcę faktur w okresie zamkn.
=================================================================== 04-08-02
TFK C.A6: Doszło nowe ustawienie w opcji MB, podgląd na rozrachunki
          klawiszem ~F4~ może widzieć dokumenty z bieżącym 'D'niem włącznie,
          z bieżącym 'M'iesiącem włącznie, 'W'szystkie.
=================================================================== 02-08-02
TFX 0.23: Trochę do przodu.
=================================================================== 31-07-02
TFX 0.22: Uzupełnione i poprawione opcje C i E. Opis opcji C jest w
          F.A pod literą C. Wesołego testowania.
=================================================================== 30-07-02
TFK C.A5: Klawisze ~F4~ i ~F5~ przetestowane. ~F3~ widzi dobrze salda
          do 320 dekretów na jednym koncie w zbiorze roboczym, roczny może
          ich mieć ile kto chce (milion ?).
=================================================================== 26-07-02
TFX 0.21: Opcja łączenia.
=================================================================== 24-07-02
TRZ 2.53: Tylko wewnętrzne minimalne porządki.
TKW 1.53: Włączono dodatkową opcję ( przykład znajduje się w wierszu 26 w
          ...\KSIEGI\TKW\!KW!\KSIEGI\KSIEGI.SYS ).
=================================================================== 19-07-02
TFK C.A4: ~F3~ pokazuje saldo na dzień dowodu, w którym jesteśmy
          a nie jak poprzednio saldo końcowe. W pustym polu kwota
          wyliczane jest saldo bieżącego dowodu a nie informacja o saldach.
=================================================================== 17-07-02
TFK C.A3: Obsługuje też klawisze ~F3~, ~F4~ i ~F5~ w opcji A dla kont
          o historii dłuższej niż 320 zapisów księgowych.
          Pamiętane są daty rejestracji i faktury w rejestrach podwójnych.
=================================================================== 15-07-02
TFK C.A2: Opcja A - ~F3~ pokazuje saldo identyczne z pokazywanym w ~F4~.
          Opcja A - rejestr VAT kopiuje sobie daty dla tej samej faktury.
          Opcja A - podczas zakładania nowego konta symbol jest blokowany.
          Opcja I.A - poprawianie konta odbywa się pod ochroną blokady.
          Nie dotyczy porządkowania planu, zmian symboli i reorganizacji.
=================================================================== 07-07-02
TFX 0.20: Wszystkie opcje widoczne (prawie wszystkie) są sprawdzone.
=================================================================== 06-07-02
TFK C.A1: Zestawienie EK ma poprawione podsumowania.
=================================================================== 03-07-02
THD 7.96: Ustawienie ewidencji w cenach brutto w MB zmiania wygląd
          wydruku dowodów w opcji AB i AC gdy wpisać dodatkowo cenę B.
=================================================================== 03-07-02
TKB 0.41: Standardowo zgłasza się polecenie przelewu PP2,
          ale i tak należy pamiętać aby ustawić drukarkę na HP-6L-99.
          Symbol FK kontrahenta wpisywany jest w zupełnie innym miejscu.
          Pytanie tylko jedno: czy jak dostajemy elektroniczny wyciąg
          to konto FK klienta nie powinno być całkiem dużymi literami ?
==========+======================================================== 03-07-02
TAE 3.20: | Uporządkowany start programów, numeracja wersji,
TST 3.33: | polskie litery na ekranie, obsługa zatrzymań awaryjnych,
TKB 0.41: | zamienione opcje konfiguracji programu z restartem wydruku,
          | wymieniony został adres olimp.wroc.pl na Olimp.info
          | oraz adres turko.w.pl na Turko.info.
==========+======================================================== 26-06-02
TST 3.32: Opcje G.B-G.D poprawnie wykazują konta rodzajowe kosztów.
THD 7.95:
=================================================================== 26-06-02
Jak ktoś stara się mieć uporządkowany dysk w komputerze i programy
księgowe takie jak TFK czy THD ma dla każdej firmy w innym katalogu,
to istnieje także możliwość trzymania osobno katalogu TIE. Na przykład.
          TFK jest umieszczone w katalogu F:\Firmy\Best\TFK
          THD jest umieszczone w katalogu F:\Firmy\Best\THD
Jeśli w zbiorze F:\Firmy\Best\TFK\Rok-2002\!FK!.# w drugim wierszu podamy
nazwę katalogu na zbiory TIE to stamtąd będą czytane. Na przykład.
          F:\Firmy\Best\TIE\Rok-2002     ***
Jeżeli nie ma takiego katalogu, lub nie wpisano drugiego wiersza to
standardowo sprawdzane są katalogi (w tej kolejności):
          F:\Firmy\Best\TFK              ***
          F:\Firmy\Best\TFK\!IE!         ***
          F:\TIE                         ***
          F:\Firmy\Best\TIE              ***
Dobrze jest więc założyć odpowiedni katalog i wyeksportować coś do niego.
THD szuka sobie zbioru:
          F:\Firmy\Best\THD\Rok-2002\Setup\TIE
          F:\Firmy\Best\THD\#\Setup\TIE
          F:\Firmy\Best\THD\!HD!\Setup\TIE
          F:\Firmy\Best\THD\!\Setup\TIE
i w nim w pierwszym wierszu może być podana pełna ścieżka do dowolnego
z katalogów opisanych dla TFK (oznaczone ***). W przeciwnym wypadku THD
standardowo zakłada katalog \TIE (czyli u nas F:\TIE).
Można wykorzystać jeszcze jedną możliwość. Jak istnieje zbiór
          F:\TIE\Rok-2002\TIE.TXT
to dokumenty eksportowane są do katalogu F:\TIE\Rok-2002.
=================================================================== 26-06-02
TKB 0.40: Opcja D potrafi dużo lepiej reagować na przerwanie i
          sygnalizuje ewentualne błędy. SPIS-ZB.#KB ma 80 znaków w wierszu.
          Zbiory SKB przeniosłem do podkatalogu SPIS.
          Wejście serwisowe KB 00 pokazuje listy analizowanych zbiorów.
          Zapisuje też wynik pośredni analizy do ANALIZA.TXT.
=================================================================== 25-06-02
TKB 0.33: Opcje B i C uruchomione do testowania.
TFK C.A0: Lepszy podgląd na rozrachunki w opcji A.
          Wersja demo zgłasza się nową grafiką.
          #.# zawiera standardowo rok 2002 (a także 2003).
          Potwierdzenia i noty nie drukują po | gdy korzystają z ADRESY.TIE.
=================================================================== 18-06-02
TFK C.99: Opcja H.H oraz H.A - czy jeszcze ktoś tego używa ?
=================================================================== 17-06-02
THD 7.94: Od wersji 7.52 Jeżeli w katalogu SETUP jest zbiór FA.000 np:
          {kg}  [m3] , (Ala) /Ola/    zapisy krótsze niż 3 znaki są pomijane
          to jeżeli w opisie indeksu poda się {2.5}, [0.12] lub /7.7/
          to THD podsumuje w fakturze 2.5 x ilość kg, 0.12 x ilość m3 itd.
          Od tej wersji suma pokazuje się też w dzienniku A.D.x.
TFK C.98: Podgląd na numer dowodu lepiej funkcjonuje.
          I pod klawiszem ~F3~ w opcji H.H jest podgląd dla Ossolineum.
TFK C.97: Ostateczna, sądzę, wersja obsługująca dobrze H.H i D.A i A.
=================================================================== 09-06-02
TAE 3.19: Sterownik drukarki dopuszcza usunięcie lewego marginesu.
          Wydruk umożliwia obsługę bardzo szerokich arkuszy (do 450 znaków).
          Opcja B nie kruszy się gdy Ctrl-Ins na niezaznaczonym bloku.
          Opcja B zakłada już ślepy nowy arkusz, dotychczas było pusto.
TFK C.96: W opcji H.H jest podgląd ~F4~, z planu przenosi 70 znaków.
          W raporcie kasowym widoczne są rozrachunki z uwzględnieniem małych
          i dużych liter, wielkość liter jest jak zwykle nieważna ale dla
          porządku widać te co były (czyli małe lub duże).
          Przygotowania zestawień dla wybranych kont mieszczą już zapisy
          w bieżącej ramce. Tworzenie BO z BZ według AFK numeruje od 1001.
TKW 1.52: Opcja J to ma być wielowspólnotowe polecenie księgowania.
TST 3.31: Opcja A zmieniła minimalnie sposób działania, na podokienkach
          klawisz Esc przywraca poprzednią zawartość tego pod-okienka.
          Dodatkowo sprawdza treść pola Dostawca, Dowód OT i Dowód Zakupu
          i wszelkie przecinki zamienia na średniki co pozwala drukować OT.
TST 3.30: Opcja zamknięcia okresu pozwala wejść pierwszy raz bez hasła.
TRZ 2.52: Tylko wewnętrzne minimalne porządki.
TKB 0.32: Obsługuje wyłączenie lewego marginesu na wydrukach.
          Uruchomione opcje Kasa/Bank.
=================================================================== 22-05-02
TFK C.95: W opcji N.C dla każdego etapu automatycznego rozliczenia
          kosztów można podać 12.znakowy opis, który może się wpisać
          w miejsce dotychczasowego "TurBo-ARK et.".
          Oprócz nowej treści operacji można także w opcji H.E podać
          początkowy numer dowodu dla dowodów ARK.
          W analizie rozrachunków (opcje G.A i G.B) uwzględniane są dekrety,
          których termin płatności jest co prawda późniejszy od wskazanej
          daty ale są to zapisy korygujące (znaczy, że na minus)
          a klient wykazuje dotychczasowe saldo po stronie winien.
THD 7.93: Zbiór ...\SETUP\TIE może (a może powinien) zawierać dwa wiersze.
          Oprócz pierwszego, który pokazuje katalog eksportowania dowodów
          (np. K:\TFK\!IE! ) drugi powinien zawierać opis (max 15 znaków)
          dla poleceń księgowania rozdzielnika kosztów z dowodów RW.
          Standardowo opcje J.A, J.B i J.C eksportują księgowanie dowodów
          do zbioru MGrr-mmD.TIE, pod numer dowodu 50000 uzupełniony
          o numer dowodu PZ z treścią "PZ;numer" czyli dla dowodu PZ 234
          będzie numer dowodu 50234 a treść operacji "PZ;234". Dowód RW
          dostanie automatycznie numer następny po ostatnim dla dowodów PZ.
          Obecnie program księguje dowody PZ na konta Wn=310-5 i Ma=300-00
          oraz RW na konta Wn=... (zgodnie z numerami zleceń) i Ma=310-5.
          Cała operacja księgowania dowodów PZ i RW wykonywana jest w opcji
          J dlatego, że tu właśnie wyliczane są ceny zakupu (dla RW)
          zakładając, że nic się już nie zmieni, natomiast zwykły eksport
          umie wykonywać nie wykonuje wyceny i wymaga zaksięgowaniu dowodów
          wraz z zamknięciem dostępu do poprawiania dowodów.
          ! Doszło zestawienie D.C (pozostałe przesunięte w dół). !
          ! Chodzi o dokładne zestawienie stanów z wykazaniem     !
          ! różnych cen ale wyłącznie stany niezerowe.            !
=================================================================== 20-05-02
THD 7.92: Przebudowana opcja H.C (ewidencja odbiorców) pod potrzeby
          bieżącej analizy niezapłat wykonywanych w programie TKB.
          Opcja J.M potrafi pokazywać analitycznie grupami asortymentowymi
          to co pokazywane jest zbiorczo na zestawieniu J.I.
          Rozdzielniki J.A, J.B i J.C oprócz dotychczasowych liter ZSM
          (w cenach Zakupu, w cenach Sprzedaży, w obu cenach z Marżą)
          obsługują też literę B (w cenie sprzedaży Brutto).
          Minimalnie zmieniona obsługa drukarek fiskalnych DF-301 i Wiking.
=================================================================== 17-05-02
THD 7.91: W konfiguracjach, gdzie dla plików faktur proforma jest
          wykonywany zapis dowodów rozchodowych (istnieje zbiór SETUP\PROF)
          - nowe, puste faktury nie są już zapisywane do pliku faktur.
=================================================================== 15-05-02
THD 7.90: Wersja 7.89 miała niemiły zwyczaj niezapisywania faktury.
          Nowa wersja ma poprawioną obsługę zakończeń awaryjnych typu:
           7 (MAŁO) - mało pamięci, ograniczenia standardowe,
           8 (JAKI) - dostęp do zbiorów, jakiś problem,
           9 (POWT) - powtórzony użytkownik, już pracuje,
           10 (NIE) - przepełnienie stosu okienek,
           11 (MAX) - przekroczenie ograniczeń wersji programu.
          Stąd nowe HD.BAT, do tej pory program po prostu kończył pracę,
          teraz te "błędy" są obsługiwane przez HD.BAT, który zanim zakończy
          pracę to wyświetla odpowiedni komunikat i czeka na ~Enter~.
=================================================================== 13-05-02
THD 7.89: W opcji A.A podczas zapisu filtrowane są dowody o numerach
          dziwnych (0 - zero albo mniej). Opcja F.A tworzyła czasem taki
          dowód WZ dla faktur proforma. Teraz jest już O.K.
=================================================================== 09-05-02
THD 7.88: Klawisz ~F4~ podczas fakturowania może zmieniać odbierającego.
          Klawisz ~F3~ podpowiada najbliższy wolny numer odbiorcy.
THD 7.87: Do zbioru #\!Robi zapisuję już kompletną komunikację między
          THD a drukarką DF-301 (Wiking), ponadto zmniejszyłem jedną
          ze zmiennych o 50 bajtów, więc powinno być lepiej na komputerach
          pentium 100-233, które miały wadę ukrytą w postaci obciętego
          o 16 bajtów stack-segmentu. Opcja N-G ma poprawioną funkcję
          kasowania numeracji dowodów RW (PW) - wystarczy skasować magazyn
          dowodów mRW aby wyczyścić pozostałe 3 kulumny nRW / mPW / nPW .
          Przypominam, że dla DF-301 (Wikinga) nie trzeba w FIS\WIKING.158
          podawać nic więcej poza numerem portu COM, THD sam resztę czyta.
          W opcjach E jak nie ma kontrahenta to pojawia się opis pozycji.
=================================================================== 25-04-02
THD 7.86: Poprawione paragony z kasą w wersji "A".
=================================================================== 24-04-02
THD 7.85: Poprawiony został wydruk faktur w języku angielskim.
          Także obsługa kasy w wersji 'R' jak ręczna po zrobieniu paragonu.
TFK C.94: W opcji G.A można podać maksymalny termin płatności dla
          transakcji, które mają być ujęte w zestawieniu.
          W opcji A dla księgowań 30... 2... nie ma podglądu na transakcje
          dla strony winien, ~F4~ od razu pokazuje tylko transakcje dla 2.
TKB 0.31: Uruchomiona została opcja D.A i służy ona bieżącej analizie
          plików faktur we wskazanych katalogach THD, bieżącej analizie
          plików z dowodami księgowymi we wskazanych katalogach TFK.
          Póki co wynikiem pracy tej opcji jest plik BIEZACE.NAL.
          Przykładowy zbiór konfiguracyjny SPIS-ZB.#KB jest w !KB!\OPIS,
          jest tam też przykładowy zbiór SPIS-F4.#KB zawierający nazwę
          pliku z rozrachunkami, który jest podstawą podpowiedzi pod ~F4~.
          Oba te zbiory (albo dowolny z nich) należy umieścić w katalogu
          roboczym i dopiero wtedy modyfikować go pod kątem klienta.
          Zaznaczam, że wiersze w obu zbiorach mogą mieć do 80 znaków.
=================================================================== 21-04-02
TFK C.93: W opcji A dotychczas pokazywana była tylko wartość pierwszej
          z kilku pozycji o identycznej w sensie rozrachunków treści.
          Teraz uwzględniana jest też liczba porządkowa a wszystko to
          stało się, bo chciałem pozbyć się dokumentów występujących
          równocześnie w zbiorze rocznym i bieżącym, bo czasem bieżący
          zbiór jest już włączony w roczny i wtedy pokazywałby podwójnie.
=================================================================== 18-04-02
THD 7.84: Dopuściłem użycie dowolnej liczby znaków w rodzaju indeksu,
          z tym, że rodzaje inne niż duże litery są dostępne tylko w B.A,
          poprawiona opcja F.G pozwala założyć dowolne rodzaje.
=================================================================== 13-04-02
THD 7.83: Jak założyć w SETUP zbiór TIE (czyli "...\SETUP\TIE") i
          w nim wpisać ścieżkę do katalogu na zbiory TIE np:
             ..\TFK\BETSA-02
          to właśnie tam będą kierowane zbiory *.TIE, ten katalog
          musi być założony wcześniej, THD nie zakłada go sam.
          W katalogu z danymi TFK\BETSA-02 dobrze jest mieć zbiór !FK!.#
          (czyli "...\BETSA-02\!FK!.#) z drugim wierszem zawierającym
             ..\BETSA-02
          bo dla TFK tak brzmi nazwa katalogu roboczego.
          Opcje JA, JB i JC nie psują się nawet gdy kontrahenci w polu
          adres ma wpisane "sklep-262 ..." zamiast kodu pocztowego.
          W nagłówku wzorca druku faktury standardowo jest litera "ţa ... ţ"
          Jak zamienić ją na ... to THD wpisuje ...:
             ą - faktura vat ZPChr ...
             ć - faktura vat WSD ...
             ę - faktura vat PZP ...
             ł - faktura vat KOMIS ...
             ń - dowód wewmętrzny ... (to doszło właśnie teraz)
             ó - dowód dostawy ...
             A - ... (sam numer)
=================================================================== 10-04-02
TFK C.92: Poprawiono opcję GGB.
=================================================================== 08-04-02
TFK C.91: Oprócz 30*, 2*, i 14* dopuszczono do ~F4~ w opcji A także 15*.
TST 3.25: Operacja zamknięcia dostępu do środków dotyczy wyłącznie
          tych środków, które mają wpisaną datę OT.
=================================================================== 04-04-02
TRZ 2.51: Na wydruku rejestru pojawiła się nazwa zbioru.
=================================================================== 03-04-02
TFK C.90: Podgląd ~F4~/~F5~ w opcji A łączy obroty na jednej transakcji.
THD 7.82: Zbiór Roboczy.tmp zmienia poprzednią wersję na !oboczy.bak.
=================================================================== 01-04-02
THD 7.81: Podczas wystawiania faktur z kilku stanowisk uwzględniane są
          rozchody jeszcze nie zatwierdzone ale wpisane do bieżących faktur.
=================================================================== 29-03-02
TST 3.24: Wszystko jest już jak trzeba. ***** Wesołych Świąt *****
=================================================================== 26-03-02
TST 3.23: Zdjąłem czasowo blokadę zamkniętego okresu, proszę sobie
          tę wersję zachować dla poprawiania środków co nie mają daty OT.
TKW 1.51: Doszła opcja B.D, przygotowanie importu wpłat.
=================================================================== 25-03-02
TFK C.88: Opcja FG (Polecenie Księgowania) drukuje liczbę porządkową
          wprowadzoną w kolumnę Lp w opcji A. Była dotąd liczba kolejna.
          W polu ţL   ţ w zbiorze DRUKI\PK wpisać l aby było po staremu.
=================================================================== 24-03-02
TST 3.22: Zweryfikowano wyksięgowania i umorzenia przy likwidacji
          dla zasad prowadzenia E, G i M. Metoda wyświetlana jest w opcji A.
=================================================================== 20-03-02
TKW 1.50: Uodporniłem program na bazy danych pełne powietrza.
          Dopuszczono też numery budynków od 9000 do 9999.
          Do tej pory były od 0000 do 8999 teraz od 0000 do 9999.
          Wszystkie naliczenia i koszty AUTO mają teraz datę 02-mc-rok.
=================================================================== 18-03-02
THD 7.80: Automat z faktur do kasy źle obsługiwał te dni w miesiącu,
          które nie zaczynały się od 0, poprawione, wiosna o 20:16.
=================================================================== 18-03-02
THD 7.78: Plan dnia obsługuje do 3000 receptur, z tym, że w określonym
          dniu nie może być ich więcej jak 300 w użyciu. Opcja LA pracuje
          także jak w recepturach pole ilość podstawowa jest puste.
          Jak założyć plik SETUP\PROF i podyktować typy dowodów oraz numer
          magazynu to dla faktur proforma też powstają dowody magazynowe.
=================================================================== 14-03-02
TST 3.21: Amortyzacja na miesiąc kończący umorzenie lub miesiąc
          likwidacji zgodna z wyksięgowaniem i pokazuje się w opcji D.A.
=================================================================== 13-03-02
TFK C.87: Standardowo lokacja na 4/5 podczas dekretacja jest wyłączona.
          Poprzednie wersje standardowo miały ją włączoną co nie pozwalało
          prawidłowo księgować raportów kasowych wielodniowych z kosztami.
=================================================================== 12-03-02
TST 3.20: Standardowo startujemy z dokładnością do -2 znaków (było 0),
          zapamiętanie 0 (dokł.do 1 zł) było niemożliwe, teraz już można.
          W opcji A pokazywany jest plan amortyzacji bez odjęcia korekt.
          Amortyzacja na grudzień pokazywana jest prawidłowo jak za cały rok.
THD 7.77: Zbiór SETUP\PROF pozwala namówić THD do tworzenia dowodów
          podobnych do WZ czy ZZ dla plików PROForma. Przykład w !HD!.
=================================================================== 08-03-02
THD 7.76: Opcja N.G potrafi tworzyć dowody RW dla ilości większych
          niż 214.748,3647 w jednej pozycji.
=================================================================== 05-03-02
TST 3.19: Doszła opcja zamykania okresu, nie wpuszcza do edycji środków.
TFK C.86: Uzupełniono opcję analizy planu o automaty dla preliminarzy.
==========+======================================================== 05-03-02
TFK C.86: | Doszło ustawienie drukarki "Margines 2 cm z lewej strony".
TST 3.19: | Znikła funkcja klawisza [Insert] - chodzi teraz jak ~F3~.
THD 7.75: | Znikła funkcja klawiszy ~F9~ i ~F10~ - może coś wymyślę.
==========+======================================================== 25-02-02
TRZ 2.50: Zmieniona kolejność opcji w menu, poprawiony instalator.
=================================================================== 23-02-02
THD 7.74: Faktycznie, poprawka w raporcie kasowym zablokowała
          możliwość obsługi kasy w wersji A jak automatyczna.
          Na szczęście błąd został szybko naprawiony.
TKW 1.45: Prawie wszystkie definicje w KSIEGI.SYS mogą mieć do 200 znaków.
==========+======================================================== 22-02-02
TAE 3.18: | Doszła funkcja ustawiania wielkości kursora, może być duży lub
TFK C.85: | bez zmian (jak był duży - jest duży, jak był mały - taki jest).
TFX 0.11: | I oczywiście pozdrowienia dla Zakładu im.Ossolińskich.
==========+======================================================== 21-02-02
THD 7.73: Tak się składa, że podczas odczytu zbioru *.DEF używaliśmy
          zmiennej String[50] czyli jak ktoś używał znaków tabulacji
          to mógł robić co chciał, a jak ktoś używał pomiędzy kolumnami
          po siedem odstępów to obcinało czasem 51 i 52 znak (np. pq).
TKW 1.44: Przeciąganie naliczeń dopuszcza 5 tys kont, było 3 tys.
THD 7.72: Zbiór NDOT powinien mieć drugi wiersz, w którym pierwsze 11 znaków
          to napis jaki ma się pojawiać w miejsce napisu "Nie dotyczy".
TFK C.84: W opcji A w polu kwota lub treść można dzięki ~F4~ (wg terminu)
          lub ~F5~ (wg treści alfabetycznie) przywołać listę rozrachunków.
          Wersje sprzed 2001 podwajały czasami obroty jak zapis był obecny
          w zbiorze rocznym i bieżącym, potem w związku z księgowością
          wspólnot troszkę się to rozjechało, teraz mamy wersję, w której
          powinno być już O.K. Pozdrowienia dla Urzędu Patentowego.
=================================================================== 20-02-02
THD 7.71: W katalogu SETUP można założyć zbiór NDOT, w którym można
          (zamiast standardowego n.dot.) wpisać co się chce np. n.p.).
          Skutkuje to we wszystkich miejscach występowania tematu: wydruk
          dowodów (AB, AC), paragonów (FB), faktur (FA), wszelkie podglądy.
=================================================================== 18-02-02
THD 7.70: Opcja G.F nie dorzuca już podwójnych końcówek.
=================================================================== 14-02-02
TFK C.83: W opcji MC doszło ustawienie czy lokacja przy kontach 4/5,
=================================================================== 12-02-02
TFK C.82: Jak w polu Wn lub Ma w opcji A jest czwórka lub piątka to
          w polu termin TFK oczekuje na liczbę 4 cyfrową zamiast daty.
THD 7.63: Nie proponuje już faktur PROForma do zafiskalizowania.
          Pozwala też wprowadzić siódmą zapłatę, sumując dwie pierwsze
          zapłaty (z ustawieniem daty na 31-12-99) robi miejsce na szóstej.
          Poprawiono zapisy zapłat do plików FAKTURY czy FAKTURYA.
          W drugim wierszu zbioru PODSTAWA.DEF można zadać układ konta
          odbiorców, np.: 202o-850pqrs i wtedy w miejsce literek (małych)
          opqr stuv wxyz pojawia się odpowiedni znak z symbolu odbiorcy.
          Dodatkowo w wierszach poniżej "od kolumny" można użyć tych literek
          to stworzenia konta księgowego z uwzględnieniem symbolu odbiorcy,
          np.: 704abcd-op przenosi cośtam (abcd) z symbolu indeksu lub opisu
          oraz dwa pierwsze znaki z symbolu kontrahenta.
=================================================================== 10-02-02
TKW 1.43: Przeciąganie naliczeń klawiszem ~Tab~ w opcji A automatycznie
          zmienia zawartość zbioru TYLKORAZ z 200x na 2002 zgodnie z rokiem.
=================================================================== 09-02-02
TKW 1.42: BO z BZ dla wspólnoty 0000 czyli GMINA oraz kilka innych
          drobnych poprawek w programie.
=================================================================== 08-02-02
TST 3.18: Amortyzacja bieżąca (od początku roku do wskazanego miesiąca)
          liczona była jako LiczbaMiesięcy/12*AmortyzacjaRoczna, obecnie
          liczona jest jako suma amortyzacji miesięcznych, z tym, że
          w grudniu (a także w miesiącu likwidacji zupełnej środka !!!)
          amortyzacja miesięczna wynosi tyle aby suma amortyzacji
          wykazywanych była zgodna z liczoną jak poprzednio (Mi/12*AmRocz).
=================================================================== 07-02-02
TFX 0.10: Można już bezkarnie wprowadzać dokumenty bez strachu,
          że się coś nie zapisuje. Zaraz będzie obsługa rejestrów VAT.
=================================================================== 06-02-02
TFK C.81: Wejście do zamkn.kręgu kosztów obejmuje konta '47' i '48'.
=================================================================== 05-02-02
TFX 0.02: Wersja wstępnie sprawdzona, następna będzie z rejestrami VAT.
THD 7.62: Plan dnia: nie zapisuje niepotrzebnie dowodów RW i PW drugi,
          trzeci, czwarty raz. Obsługuje receptury nawet 16 znakowe,
          ale aby potem wykonać wycenę dokumentów RW i PW w opcji G.K
          to nie wolno użyć symboli dłuższych niż 15 znaków.
=================================================================== 23-01-02
TKW 1.41: Bilanse roczne obsługiwały 9 kont 6 znakowych lub operacje
          na maksymalnie 6 literach, teraz 20 kont 12 znakowych i 12 liter.
=================================================================== 24-01-02
THD 7.61: W opcji A.A wpisywane są stawki vat do każdej pozycji,
          więc nowa wersja liczy i pokazuje wartość brutto.
          Błąd występował od wersji 7.53.
          W opcji B.N na arkuszach przy każdej pozycji liczona jest wartość.
=================================================================== 23-01-02
TKW 1.40: Zgodnie z ustawieniami w Czynszach mamy wyłącznie M U G
          czyli Mieszkania, lokale Użytkowe i Garaże, dodatkowo robimy
          osobne ustawienie dla X (lokale zbiorcze opisujące część gminną).
          Zapłaty mogą być przenoszone do Czynszów jedną kwotą na jedno
          naliczenie lub w rozbiciu na kody operacji, to drugie jest
          gdy w katalogu ROK-2001 ( ROK-2002 ) istnieje zbiór ROZ-KODY.
          Eksport zapłat widzi wszystkie konta zdefiniowane w KSIEGI.SYS.
          Zestawienia według wspólnot (opcja C) zawierają ich opis.
          Wszystkie adresy mają ulicę i numer przed kodem i miastem.
=================================================================== 21-01-02
THD 7.60: Do arkuszy spisowych wprowadzane są indeksy, które są
          na stanie lub były w bieżącym obrocie, poprzednio ze stanami > 0.
TFK C.80: Poprawione tworzenie BO z BZ w/g rozrachunków.
=================================================================== 20-01-02
TFK C.79: Opcja EF (salda kont mieści się teraz na ekranie).
=================================================================== 18-01-02
THD 7.59: Wersja obsługująca długie nazwy kontrahentów i pozbawiona
          kilku drobnych błędów wersji porannej 7.58.
TFX 0.01: Wersja, która może być testowana w warunkach pracy realnej.
THD 7.58: Wersja potrafiąca dokonywać zapisów informacji o zapłatach
          do plików faktur wskazanych w zbiorze Dir\FAKTURY.#.
=================================================================== 14-01-02
THD 7.57: Do zbioru #\!ROBI zapisywane są informacje wysyłane do ==>
          i odbierane z <== drukarki fiskalnej (o ile taki zbiór istnieje).
          Od tej wersji THD pracuje z dowolną liczbą stawek vat.
          Zalecenie ze strony POSNETu, żeby ustawiać nieparzystą liczbę
          (5 lub 7) stawek nie dotyczy programu THD.
=================================================================== 12-01-02
THD 7.56: W wypadku, gdy mamy więcej niż jeden termin płatności,
          poprzednie wersje miały kłopot z wydrukiem (pojawiało się P4).
=================================================================== 08-01-02
TFK+0.01: Wersja do testowania.
TKW 1.33: Zmniejszyłem maksymalną liczbę wierszy opisujących określoną
          tabelkę (np. kont rozrachunkowych) do 40 wierszy po 100 znaków.
          Do tej pory było 50 wierszy po 80 znaków.
TKB 0.30: Trochę zmian kosmetycznych, więcej po uruchomieniu TFK+.
=================================================================== 05-01-02
Wszystkie programy starają się znaleźć aktualny wzorzec tekstu druku
(np. L4) najpierw w katalogu z danymi (np. ROK-2001), potem w katalogu #,
następnie w !xx! (np.!FK!), w sumie w 8 miejscach np:
   D:\TFK\ROK-2001\L4
   D:\TFK\#\L4
   D:\TFK\!FK!\L4
   D:\TFK\!\L4
   D:\TFK\ROK-2001\DRUKI\L4
   D:\TFK\#\DRUKI\L4
   D:\TFK\!FK!\DRUKI\L4
   D:\TFK\!\DRUKI\L4
przy czym jeżeli druk taki jest drukowany w kilku kopiach to każda z nich
może mieć minimalnie inny wygląd zawarty w zbiorach ...\L4-1, ...\L4-2.
=================================================================== 03-01-02
THD 7.55: W katalogu z danymi można założyć zbiór FAKTURY.#, który
          pokazuje położenie plików z niezapłaconymi fakturami, na przykład
          zbiór ROK-2002\FAKTURY.# powinien zawierać jeden wiersz:
             ROK-2001\*
          ale dla przyśpieszenia analiz lepiej wskazać konkretne pliki, np.:
             ROK-2001\FA-10
             ROK-2001\FA-11
             ROK-2001\FA-12
          i wtedy THD weryfikuje także zapłaty faktur za rok ubiegły.
=================================================================== 02-01-02
THD 7.54: Przywróciłem na jakiś czas starą wersję opcji K.C.
=================================================================== 01-01-02
  Spełnienia marzeń, spokoju na codzień, zdrowia i fantastycznych pomysłów
  w nowym 2002, aby najgorszy z nadchodzących dni był lepszy niż najlepszy
  z tych co odeszły wraz ze starym 2001, i aby nie było problemu roku 2003.
============================================================================

=================================================================== 30-12-01
TFX 0.00: W zasadzie jest już ostateczna koncepcja programu TFK+
          o roboczym kryptonimie TFX, uruchomione zostały niektóre opcje.
          Bazy danych mają prawdopodobnie ostateczny kształt.
          Tak samo jak i wygląd ekranów w opcjach A, CB, czy IE.
=================================================================== 28-12-01
TFK C.78: Poprzednie wersje źle chodziły bez zbioru Katalog\!FK!.#
=================================================================== 19-12-01
THD 7.53: Akceptuje dużą ilość pustych raportów kasowych przy eksporcie.
          W opcji A.A można wpisać w indeksie "*3" żeby w poprzedniej
          pozycji można było zmienić ilość na 3 lub "3*" żeby w bieżącej
          pozycji ilość ustalić na 3. Dotyczy to pracy z czytnikiem kodów.
=================================================================== 14-12-01
THD 7.52: Jeżeli w katalogu SETUP założyć zbiór FA.000 np:
          {kg}  [m3] , (Ala) /Ola/    zapisy krótsze niż 3 znaki są pomijane
          to jeżeli w opisie indeksu poda się {2.5}, [0.12] lub /7.7/
          to THD podsumuje w fakturze 2.5 x ilość kg, 0.12 x ilość m3 itd.
          Poprawiona została obsługa tworzenia zbioru BO (opcja L.I).
=================================================================== 12-12-01
THD 7.51: Zaoszczędzone miejsce w pamięci to 35-32=3 B na indeksie.
          233kB/35B=6650 indeksów 233kB/32B=7280 indeksów. Czy 600 to dużo ?
==========+======================================================== 04-12-01
TAE 3.16: | Można już bezkarnie zarejestrować stopkę bez kodu i
TKW 1.32: | potem uzupełnić kod na wezwanie po wejściu do programu.
TST 3.17: | Poprzednio programy pisały "Brak prawa dostępu"
----------+-----------------------------------------------------------------
TFK C.77: Doszła nowa funkcja w opcji MC, można sprawdzić na opcji HE.
THD 7.51: Pozbyłem się obsługi drukarki fiskalnej CSF-1.
=================================================================== 30-11-01
THD 7.50: Dopuszczono użycie 15.znakowych symboli receptur podczas
          wyceny dokumentów PW (wyrób w RW pojawia się w opisie.)
=================================================================== 28-11-01
THD 7.49: Dopuszczono 200 magazynów o stanach niezerowych na jednym
          indeksie podczas zamykania miesiąca (dotychczas było 100).
=================================================================== 26-11-01
THD 7.48: Wycena dokumentów w opcjach GK i GL powodowała automatyczne
          scalanie dokumentów z poprzednimi wycenami. Teraz już O.K.
=================================================================== 25-11-01
THD 7.47: Doszło kilkanaście miejsc zapisu tego co THD robi.
          Poprawiono dopisywanie końcówek w eksporcie faktur.
=================================================================== 24-11-01
TFK C.76: Doszła nowa opcja EL - syntetyka z opisem kont.
          Poprawione zostały analizy odsetek i noty odsetkowe.
=================================================================== 23-11-01
THD 7.46: Doszła opcja GL - wycena bieżąca dowolnego dokumentu.
=================================================================== 22-11-01
THD 7.45: Poprawione zostały dwie opcje: GK - wycena dokumentów RW/PW
          oraz NG - analiza wykonalności planu.
          Ponieważ struktura rekordu planu dnia zmieniła się (doszedł symbol
          magazynu dla dowodu PW) to poprzednie zbiory z planami dnia
          należy po prostu skasować. Jak nie podać symbolu magazynu dla PW
          to THD automatycznie przyjmuje identyczny jak dla RW.
          Ograniczenia: W planie dnia nie wolno użyć określonej receptury
                        więcej niż 1 (jeden) raz.
                        Dobrze jest nie wypełniać pola zlecenie - wtedy THD
                        automatycznie wpisuje jako zlecenie SYMREC/ILOSC
                        (symbol receptury wykorzystywany jest do wyceny).
=================================================================== 20-11-01
TFK C.75: Opcja GGA prawidłowo widzi także konta, na których początkowe
          zapisy w opcji GA dawały saldo zero mimo, że cała transakcja
          nie zamykała się. Na przykład gdy dwa pierwsze zapisy byłyby
          zamkniętą transakcją, gdyby nie trzeci to GGA pokazuje teraz
          ten trzeci zapis i uwzględnia go w następnych zapisach.
=================================================================== 18-11-01
TKW 1.31: Ukłon w kierunku konta 204-00542 i eksportu zapłat.
=================================================================== 15-11-01
TST 3.16: Można podać rok początkowy zgodny z datą OT, wtedy podana
          wartość początkowa umorzenia jest obowiązująca na dzień OT.
=================================================================== 12-11-01
THD 7.44: Poprawiono wydruk "To pay" w fakturze w j.angielskim.
=================================================================== 06-11-01
TKB 0.27: Uruchomiony druk 4 poleceń przelewu na jedenj stronie.
          Pracują wyłącznie z nowym sterownikiem HP-6L-PP.
=================================================================== 05-11-01
TKW 1.30: Opcje C i D mogą wycinać dowolne wspólnoty i konta ( F3 ).
=================================================================== 03-11-01
TKW 1.29: Uruchomione i przekazane do testów zostały opcje C i D.
=================================================================== 31-10-01
THD 7.43: Proszę założyć zbiór #\!ROBI, żeby się dowiedzieć co THD
          robi ze zbiorem roboczym. Dotyczy to szczególnie Misia.
=================================================================== 30-10-01
TKW 1.28: W opcji A nie występuje już błąd 202 (stack overflow).
==========+======================================================== 28-10-01
TKB 0.26: | Swieżo zdjęty z internetu (na przykład przez dealera)
TST 3.15: | program nie straszy planszą o licencjach i innych takich.
THD 7.42: | Wersja DEMO uruchamia się, poprzednio nie chciała,
TAE 3.15: | pisała, że maksymalna liczba stanowisk jest 0 (teraz 2).
TKW 1.27: |
==========+======================================================== 22-10-01
TKW 1.26: W KSIEGI.SYS wiersz zawierający definicję NIEKS pozwala
          wyłączyć niektóre kody operacji (rodzaje naliczeń) z księgowania.
          Poprzednia wersja księgowała wyłącznie to co było w NIEKS
          czyli tylko to co miało być nieksięgowane.
=================================================================== 21-10-01
TKW 1.25: W KSIEGI.SYS wiersz zawierający definicję NIEKS pozwala
          wyłączyć niektóre kody operacji (rodzaje naliczeń) z księgowania.
=================================================================== 18-10-01
THD 7.41: Opcja N.G podczas zapisu na dysk do spisu dowodów do
          wyrzucenia dopisywała nowe dokumenty RW zamiast czyścić sobie
          listę i dlatego ostatnio zapisywany w opcji N.G lub A.A dowód był
          kasowany. Wersja 7.41 jest (prawdopodobnie) wolna od tego błędu.
=================================================================== 08-10-01
THD 7.40: Opcja G.K poprawnie wycenia dowody RW, także wtedy gdy
          zbiór roczny jest pusty i nie ma okresu zaksięgowanego.
          Poprawnie działa też opcja K.C. Uważniej proszę zakres dat.
TFK C.73: Poprawione opcje scalania obrotów oraz tworzenia B.O.
TFK C.74: Poprawnie drukowane jest już polecenie księgowania (F.G),
          nie drukuje śmieci przy wybieraniu kont do zestawień,
          i na koniec zlikwidowałem nakładkowanie biblioteki głównej
          co przyśpieszy do dawnej prędkości drukowanie w sieci.
=================================================================== 03-10-01
TFK C.72: Poprawiona opcja H.E.
=================================================================== 28-09-01
TFK C.71: W opcji GGA analiza jest z włączeniem dnia "0",
          W opcji HE uwzględniane są także faktury korygujące na minus.
=================================================================== 27-09-01
THD 7.38: Pierwszy wiersz w zbiorze SETUP\TIE może zawierać nazwę
          katalogu na zbiory eksportowane do TFK (względną lub bezwzględną).
=================================================================== 26-09-01
TST 3.14: W opcjach G.B-G.D było 200 kont księgowych, jest teraz 1000.
=================================================================== 25-09-01
TAE 3.14: Jeszcze raz na nowo opcja D.A.
=================================================================== 19-09-01
TST 3.13: Opcja C.C gubiła stawki i współczynniki amortyzacji.
=================================================================== 14-09-01
TST 3.12: Doszła standardowa opcja C.C - proszę ostrożnie testować.
=================================================================== 10-09-01
THD 7.37: Opcja G.K potrafi wyceniać dowody RW przed zaksięgowaniem.
          Podgląd na potencjalne debety w planie dnia N.G najpierw pokazuje
          debet we wskazanym magazynie, potem we wszystkich magazynach.
          Przy zapisie dowodów RW sygnalizuje brak odpowiedniej receptury.
          Wydruk receptur w opcji N.A (klawisz F3), ma teraz 2 warianty.
          Wydruk faktury z korektą czysto wartościową też nie pokazuje "-".
=================================================================== 10-09-01
THD 7.36: Po wydruku paragonu nie kasuje informacji z wyświetlacza.
=================================================================== 07-09-01
TAE 3.13: Zestawienie D.A prawidłowo pokazuje faktury, do których
          były przedpłaty lub zapłaty.
=================================================================== 06-09-01
TST 3.11: Dotarła do mnie baza Środki.pst, która ma błędy, poprawiony
          program chodzi nawet z taką bazą. Pozdrowienia dla PiP.
=================================================================== 04-09-01
THD 7.35: Plan dnia (produkcyjny) przy zapisie pyta się o numer RW
          dla każdego magazynu - poprzednio zawsze podkładał pierwszy wolny.
          Po ile pozycji w dowodzie RW dopuszcza liczbę 0 - wtedy każda
          receptura jest w osobnym RW i wypełnione jest pole Kontrahent.
          Wydruk dowodów RW (WZ) z okresu zamkniętego dopuszcza wydruk
          w cenie "Z" czyli w cenie zakupu. Na RW jest odpowiednia notka.
=================================================================== 03-09-01
TKW 1.24: Poprawiony, tym razem, mam nadzieję, ostatecznie, został
          import czynszów (opcja C).
=================================================================== 01-09-01
THD 7.34: Jeżeli w katalogu z danymi jest zbiór OPCJA-JB.NrU, który
          zawiera bezwzględną nazwę zbioru i nazwę oddziału, to w opcji JB
          oprócz zestawienia tworzony jest zbiór gotowy dla Excella.
=================================================================== 20-08-01
THD 7.33: Zestawienia dostawców, odbiorców, zleceń, magazynów i SWW
          wykonywane są także w standardzie Win ISO-1250 o ile w katalogu
          SETUP zrobimy zbiór DOEXCELA zawierający ścieżkę do zbiorów TXT
          np.: F:\THD\KEMA
          W opcji N.A THD pokazuje opis indeksów, weryfikuje z planem,
          prawidłowo tworzy nowe RW i zapisuje powtórnie.
          Receptury długie (max 300 poz.) można tworzyć poprzez stworzenie
          podreceptur (na półfabrykaty) i powoływanie się na nie.
=================================================================== 18-08-01
THD 7.32: Opcja K.C pozwala wykonać zestawienie ze wszystkich
          faktur wybranego odbiorcy - także tych zapłaconych.
          Treść wszystkich pól wypełnianych podczas wydruku faktury/paragonu
          jak zawiera znak | to tekst po tym znaku nie jest drukowany.
          W opcji H.L można, cofając się klawiszem [Tab] osiągnąć
          pytanie o wyczyszczenie pola "Konto FK" w bazie odbiorców.
=================================================================== 09-08-01
TKW 1.23: Poprawiony został import czynszów.
THD 7.31: Poprawnie obsługiwane są drukarki z 11.znakowym numerem unikat.
=================================================================== 18-07-01
TKW 1.22: Wszystkie naliczenia czynszów i kosztów wykonywane są
          z podziałem na kolejne lata. Proszę o informacje o wynikach.
          Liczba mieszkań może być teraz większa niż 16.384.
=================================================================== 15-07-01
TFK C.70: W opcjach G.A i G.B informuje o kłopotliwych kontach,
          gdy liczba dekretów w jedenj transakcji przekracza 390.
=================================================================== 12-07-01
TFK C.69: W podsumowaniach "Wynik:" lub "Narastająco:" jeśli nie ma
          kwoty to zamiast pustego pola pojawia się napis "zero".
          Jeżeli zestaw kont jest opisany wzorcem to na zestawieniach
          zamiast spisu kont widoczna jest nazwa wzorca.
=================================================================== 10-07-01
THD 7.29: W opcji N.H można wykonać wycenę PTKW dla receptur.
          W opcji N.G można sprawdzić dostateczność zapasów magazynowych
          dla wykonania dziennego planu produkcji. Można też stworzyć
          automatycznie dowody RW na wskazane pozycje planu dnia.
          Opcje oznaczone trzema gwiazdkami są dopiero w testach.
          Należy z nimi ostrożnie i najlepiej udawać, że ich nie ma.
TKB 0.24: W opcji A jak nie widać kursora to [F3] pozwala wydrukować
          zbiorcze polecenie przelewów dla określonego dnia.
=================================================================== 06-07-01
TST 3.10: W opcji G.B powstaje zbiór TIE\PK-ST.TIE i zawiera
          księgowania zgodnie z zapisami dla Co=KK, KP, KR i KU
          (konto kosztowe np. 501-01-400, przeciwstawne np. 490-01,
          rodzajowe np. 400-01 i konto umorzeń np. 071-01).
TKB 0.23: W opcji A widać podgląd na nazwę i konto kontrahenta.
=================================================================== 02-07-01
TKW 1.21: Zlikwidowałem błąd 004 w opcji H - zamknięcie roku.
=================================================================== 27-06-01
TKB 0.22: Operacja kasowania kontrahenta jest teraz skuteczna zawsze.
=================================================================== 21-06-01
TFK C.68: W opcjach korzystających z definicji wzorców kont można
          używać dużych polskich liter i nie zamieniają się na pytajniki.
=================================================================== 20-06-01
THD 7.28: Kontrola faktur z dowodami (G.C) pokazywała brak WZ jak
          dowód WZ miał wartość zero, teraz pokazuje, że jest O.K.
=================================================================== 16-06-01
TKW 1.20: W księgi sys dopuszcza się indywidualizację kont winien:
          KONTA ROZrach.mieszkań -> M=204-;m205-;p206-;701;m704;p703;r856
          Opcja H wykonuje już prawidłowy BO (pod warunkiem, że zbiór
          ze starym rokiem kończy się na 00 (01, 02..) a nowy 01 (02, 03..).
=================================================================== 11-06-01
THD 7.27: W okresie zaksięgowanym można poprawić nazwę odbiorcy.
TFK C.67: Dzienniki F.A-B oraz E.G-I są prawidłowe nawet pod Win.ME.
=================================================================== 08-06-01
TKW 1.12: Sam sobie zakłada katalog WSP-00\ZBIORCZE (dla Tab-K100).
=================================================================== 31-05-01
TKW 1.11: Definicje kodów operacji mogą mieć do 80 znaków (KSIEGI.SYS).
=================================================================== 29-05-01
TKW 1.10: Przy tworzeniu nowego katalogu księgowości wspólnoty
          kopiowane są z katalogu WSP-00\PODSTAWA: PLANKONT i DOSTAWCY.
          Opis - ciąg dalszy - parametry taktyczno-techniczne:
          wspólnot może być do 20.000,
          nazw ulic do 2.000,
          kodów refakturowanych do 2.000,
          dostawców do 600,
          kosztów w zadanym okresie do 99.999,
          nazwy katalogów nie mogą być dłuższe nież 50 znaków,
          podobnie konta syntetyczne dla lokali najmowanych,
             własnościowych, gminnych, pożytków i kont wynikowych,
          podobnie dla Kont kosztowych, rozrachunkowych i innych kosztów,
          mieszkań, lokali użytk. lub garaży nie może być więcej niż 99.999.
=================================================================== 24-05-01
THD 7.26: Na fakturach korygujących należy pamiętać o wstawieniu
          trzech wierszy: "KOREKTA DO FAKTURY ... Z DNIA ...",
          "----- BYŁO -----" oraz "----- POWINNO BYĆ -----", tym bardziej,
          że od teraz ilości i kwoty pojawiają się bez znaku "-".
=================================================================== 23-05-01
TFK C.66: Opcje analizy rozrachunków prawidłowo zbierają dokumenty,
          Wszystkie poprzednie wersje miały z tym drobne problemy.
=================================================================== 18-05-01
TKW 1.07: Zakłada sobie wejścia w #\#.#, zakłada też katalogi WSP.
=================================================================== 16-05-01
THD 7.25: Przy ZWOLPODM drukuje RACHUNKI i RACHUNKI KORYGUJĄCE.
=================================================================== 30-04-01
THD 7.24: W indeksie można używać pola lokalizacja i pojawia się on
          na zestawieniach stanów i na dokumentach magazynowych.
          Do tej pory w recepturach wolno było używać symboli maksymalnie
          12.znakowych, obecnie wydłużyłem do pełnych 16.
          Program obsługuje do 1000 receptur, każda z nich może mieć do
          30 składników, przy czym niektóre mogą być podrecepturami.
=================================================================== 28-04-01
TKW 1.06: Opcja H potrafi zgodnie ze zbiorem KSIEGI.SYS rozksięgować
          4 i 7 na odpowiednie 860 (lub inne 209) według przykładu:
             KONTO WYNikowe => 860;860-1=401,701
          co oznacza, że wszystkie 4 i 7 zostaną wyksięgowane na 860 za
          wyjątkiem zaczynających się od 401 i od 701, które pójdą na 860-1.
=================================================================== 26-04-01
TKW 1.06: W katalogu !KW!\KSIEGI znajdują się kopie zbiorów, które
          normalnie znajdują się obok katalogu TKW (KSIEGI.EXE i KSIEGI.SYS),
          przy czym duże litery (klucz) w KSIEGI.SYS przed znakami -> lub =>
          pokazują na co reaguje analizator tego zbioru, wiersz oznaczony
          -> może wystąpić wielokrotnie, wiersze z => tylko raz ( następne
          wystąpienia są ignorowane, chyba, że poprzednie miało pusty zapis
          po => ). Należy pamiętać, że treść każdego wiersza brana jest po
          ostatnim odstępie, duże litery występujące od pierwszego znaku
          nie mogą być odsuwane od lewej krawędzi dla a jeżeli przed kluczem
          występuje znak " to jest on integralną częścią klucza.
          Zmieniona jest definicja bilansu - pole "W" nazywa się teraz "?",
          Definicje obliczeń dla pól są: Litera=Coś1(Litery) lub
            Litera=Coś2(PK1,PK2,PK3,...),
          przy czym Coś1 może być: S (suma), R (różnica) lub X (R gdy >0 )
            Litery powinny być conajmniej dwie,
          natomiast Coś2 może być: W (persaldo Winien) lub M (Ma),
            Początki Kont powinny być.
=================================================================== 24-04-01
TKW 1.05: W kontach rozrachunkowych w KSIEGI.SYS można podać inne
          konto sprzedaży dla niektórych kodów operacji np:
             KONTA ROZRACHUNKÓW Z MIESZKANIAMI  -> M=203-01-;700-01;m701-01
             KONTA ROZR. Z LOKALAMI UZYTKOWYMI  -> U=204-01-;700-01;m701-01
          oraz KONTO WYNIKOWE                   => 860;860-1=401,701
=================================================================== 20-04-01
TST 3.09: W opcji A nie blokuje zapisów zmian bez daty.
          Umorzenie miesięczne na 31.12 zawiera skorygowaną wartość,
          a nie tak jak dotąd identyczną z poprzednimi miesiącami.
TKW 1.04: Zlikwidowałem ograniczenie reorganizacji dla kont conajmniej
          7 znakowych, które nadal obowiązuje dla synchronicznej
          reorganizacji INNE na podstawie AUTO.
          Zasady tworzenia bilansu F (zbioru z bilansem):
             A-G: Liczy persaldo ma (generalnie różne przychody)
             H: Sumuje A-G
             I-O: Liczy persaldo winien (różne koszty)
             P: Sumuje I-O
             Q: Koszt specjalny, niesumowany do P
             R:=P-H+Q gdy większe od zera
             S:=-R gdy R mniejsze od zera
             T: Należności (persaldo winien)
             U: Zobowiązania (persaldo ma)
             V: Środki pieniężne (persaldo winien)
             W: Numer i opis wspólnoty
             X: Liczy persaldo ma (przychody)
             Y: Liczy persaldo winien (koszty)
          Podczas eksportu zapłat do czynszów ostatnie 5 znaków konta
          poprzedzone zerem dają id czynszownika (było od 5 znaku 5 znaków).
=================================================================== 19-04-01
TAE 3.11: Analiza bieżących należności i zobowiązań tworzy dwa zbiory
          gotowe do importu do Excella: WPL.XLS i WYD.XLS.
=================================================================== 18-04-01
TKB 0.21: W opcji A jak nie ma kursora i nacisnąć [F3]/[F4] to ... .
TKB 0.20: Posiada wbudowane podpowiedzi na datę i rozrachunki w 2001.
          Potrafi wydrukować do 4 pozycji o identycznym numerze PP.
TKW 1.03: Do zbiorów AUTO2000.TIE prawidłowo wpisywane są odstępy i "-".
=================================================================== 17-04-01
TKW 1.02: Poprawiona opcja F potrafi drukować bilanse seryjne.
          Na każdym bilansie widać adres wspólnoty, nr budynku i wspólnoty.
TST 3.08: W opcji A nie dopuszcza aby rok wprowadzenie do ewidencji
          był równy a tym bardziej mniejszy niż data OT (chyba, że puste).
=================================================================== 09-04-01
TKB 0.10: Rozwinięta opcja E o podopcje sortowania i zestawienia.
=================================================================== 06-04-01
THD 7.23: Zlikwidowany błąd w opcji J.D.
=================================================================== 04-04-01
TAE 3.11: Doszła opcja analizy bieżących należności i zobowiązań.
          Trochę zmieniło się główne menu programu.
=================================================================== 11-03-01
THD 7.22: Muzeum - 50 biletów - porty od 1 do 4.
=================================================================== 11-03-01
TST 3.07: Obsługuje polskie na ekranie w latinie - też w okienku.
TFK C.65: J.w. oraz obsługuje XTM.BAT. Poprawione zostały opcje J.A i J.B.
THD 7.21: Eksport faktur według nowych zasad dopisuje końcówki w/g stawek.
=================================================================== 10-03-01
TFK C.64: Analiza katalogu roboczego nie reaguje na błędy w treści.
          W opcji A prawidłowo działają funkcje [F4] według dat i [F5].
=================================================================== 04-03-01
THD 7.20: Polskie litery w standardzie Latin dobrze wyglądają w oknie
          Windowsa. Przywrócono starsze biblioteki procedur obsługi
          standardowych plików - powinny zniknąć problemy typu 202.
=================================================================== 26-02-01
TFK C.63: Zlikwidowany błąd uruchamiania plików wsadowych.
=================================================================== 22-02-01
TFK C.62: Znikły znaki ?; , które pojawiały się na F4 podczas dekretacji.
          Zmieniłem funkcje klawiszy F4 i F5 na podglądzie.
=================================================================== 22-02-01
TST 3.06: Zestawienia F.B i F.C pytają o długość grupy środków.
THD 7.14: Eksport faktur metodą MZK księguje koszt własny w cenie netto.
          Oczywiście - ponieważ THD drukuje rejestr - w TFK go nie będzie.
=========+========================================================= 19-02-01
TAE 3.03 | Należy na nowo zdefiniować sobie drukarkę. Teraz
TFK C.61 | ustawienie nazywa się STA-x.#AE i dla drukarki DRU-x-y.#AE.
THD 7.13 | W ten sposób dwa programy zainstalowane wspólnie (TFK i TAE)
TST 3.05 | mogą w sposób naturalny używać różnych sterowników drukarek
TKW 0.00 | (na przykład TFK: HP-6L-77 i TAE: HP-6L-99 dla deklaracji).
=========+========================================================= 18-02-01
THD 7.13: Można już swobodnie przechowywać sterowniki drukarek
          w katalogu z danymi. ROK-2001\SETUP\xxxxxxxx.DRU ma 27 znaków
          program nazwy miał w zmiennej 25 znaków teraz 30 i jest O.K.
=================================================================== 17-02-01
THD 7.12: Usunąłem błąd 202 w rozdzielnikach J.A-C.
=================================================================== 15-02-01
THD 7.11: Usunąłem błąd 202 przy eksporcie faktur.
=================================================================== 14-02-01
THD 7.10: Założyłem mnóstwo dodatkowych pętli oczekiwania na poprawne
          wykonanie operacji otwarcia lub zamknięcia zbiorów. Pewnie
          nie było to słuszne posunięcie ale Klient Novelowski 2.5.0.0
          wykazywał daleko idącą niestabilność. Nie używać tego sterownika.
          Przez to program się gwałtownie sypie w wielu miejscach błędem 202.
          W definicji PODSTAWA.DEF można pod listą rodzajów indeksów
          wpisać "mzk  436/5  701/3  527/U  490" i podczas eksportu metodą 8
          dostajemy dodatkową dekretację kosztu własnego związanego z
          udzielonymi rabatami od biletów - pozdrowienia dla MZK Bolesławiec.
=================================================================== 13-02-01
TFK C.60: Od wersji C.49 nieprawidłowe były opcje obsługi sieciowej
          zakładowego planu kont (na przykład można go było sortować
          podczas pracy kilku stanowisk w sieci). Teraz jest już O.K.
=========+========================================================= 12-02-01
TAE 3.02 | Poprawiony został start - szczególnie ważne dla wersji D.
THD 7.05 +-----------------------------------------------------------------
TST 3.03 | Dotyczy także wersji alfa (0.00) programów: TFK+, TKB i TKW.
TFK C.55 | Ponadto poprzednia wersja źle obsługiwała TIE. Teraz jest O.K.
=========+========================================================= 06-02-01
TFK C.54: Katalog importu danych opisany jest w zbiorze 'Dir\!FK!.#'
          a jeżeli drugi wiersz tego zbioru jest pusty to TFK szuka
          kolejno danych w katalogu bieżącym, '!IE!', '..\TIE' oraz '\TIE',
          ale w każdym z nich najpierw szuka podkatalogu Roboczy.
Wszystko: Podczas startu programu przeglądane są następujące katalogi:
          Roboczy, Roboczy\SETUP, Bieżący, #, #\SETUP, !XY!, !XY!\SETUP
          oraz ! i !\SETUP. Jeżeli pojawi się zbiór z rozszerzeniem !XY to
          program czyta zapisany opis i hasło i instaluje się automatycznie.
          Zatem jeden program może mieć w każdym katalogu roboczym inny
          zbiór instalacyjny i przy starcie z różnymi wejściami może
          pokazywać i drukować inną stopkę. Dobre dla biur rachunkowych.
=================================================================== 09-02-01
THD 7.04: N.A sumuje składniki w recepturze. Poprawiony instalator.
TST 3.02: Poprawnie analizowane są dokumenty LT. Poprawiony instalator.
TAE 3.01: Poprawiony instalator.
=================================================================== 07-02-01
THD 7.03: Sumuje na fakturze "m3". Lepiej obsługuje sposób zapłaty.
=================================================================== 06-02-01
TFK C.53: Bez większych zmian. Znikły problemy z instalatorem.
=================================================================== 04-02-01
THD 7.02: Wydaje się, że to co zepsułem w 7.01 to już działa:
          [F5] w polu indeks chodzi jak należy, G.A nie pokazuje błędu 102,
          nie jest kasowana WZ nr 1 przy zapisie faktury usługowej.
          Opcja E.E pokazuje BO ilościowo i wartościowo.
=================================================================== 29-01-01
TFK C.52: Chodzą też kompensaty transakcji z różnostronnymi saldami.
          Max liczba zapisów na jednym koncie wzrosła z 390 do 1170.
THD 7.01: Starałem się uodpornić program na cache Windowsa. Teraz THD
          zamiast wywalić się błędem 005 lub 150 próbuje aż do skutku.
          W zbiorze DODATKI.EXE można znaleźć programik TProblem, który
          uruchomiony w podkatalogu z danymi pokazuje jakie zbiory są
          chwilowo przyblokowane w sieci. Pozdrowienia dla ROB-COMu.
=================================================================== 19-01-01
TFK C.51: W opcji GGA nieprawidłowo analizowana była sekwencja z przedpłatą
          bo program dla faktur zapisywał termin przedpłaty - teraz O.K.
==========+======================================================== 15-01-01
TFK C.50: | Szukanie pod [F5] nie rozróżnia małych i dużych liter.
THD 7.00: | Obojętne są też litery polskie i ich odpowiedniki łacińskie.
TST 3.00: | Na liście [F4] i na zestawieniach po podaniu poszukiwanego [F5]
TAE 3.00: | można klawiszami "+" ("-") szukać ponownie w przód (w tył).
          | Wersja sieciowa może być lokalnie niesieciowa dla wybranego
          | katalogu roboczego (na przykład stary rok).
          | Przy pierwszym uruchomieniu zakładany jest katalog ROK-2001.
          | Powstaje też katalog # i zbiór #\#.# o następującej zawartości:
          |    0,ROK-2001
          |    1,ROK-2001
          |    2,ROK-2002.
          | poprzednie zapisy 0,1,,ROK-2001 są dalej obsługiwane.
==========+======================================================== 13-01-01
TFK C.49: W wielu opcjach nie trzeba już mieć uprzednio przygotowanego
          zbioru *.AFK, zlikwidowano zbiory *.BFK, ich funkcję przejęły
          zbiory *.AFK, przy czym każdy użytkownik ma standardowo przypisany
          zbiór Znru.AFK (np. Z000.AFK), chyba, że sobie zmieni tę nazwę.
          Całkowicie zmieniona jest opcja MD.
          Przy pracy "usługowo" obok głównego menu widać nazwę klienta.
=================================================================== 08-01-01
THD 6.I8: Eksport faktur można uzupełnić o przedefiniowanie sprzedaży
          niektórych indeksów i/lub opisów w wierszu faktury.
           M702-  ; konto sprzedaży Materiałów
          -----------------------------------------------------
           od     jest w   i /  od     jest w  to konto fk dla
           znaku  sym.in.  lub  znaku  opisie  sprzedaży ma być
           1      U-???    i    0      m.??    842-de-abc
           1      U-???    x    x      x       703-abc
           x      x        x    1      m.??    842-ab
          -----------------------------------------------------
          Co oznacza, że jak w kolejnej pozycji faktury jest indeks
          zaczynający się od U- i minimum 3 znaki (numer zlecenia U-XYZ)
          oraz w opisie tej pozycji od dowolnego znaku wpisano
          "m.xy" (przychody przyszłych okresów w miesiącu xy),
          to zaksięgowane to będzie na konto 842-xy-XYZ (np. 842-09-015).
          Jeżeli pierwszy zapis nie zadziała, to testowany jest drugi, ... .
          Pozdrowienia Noworoczne, Nowowieczne i Nowomilenijne
          dla "Natura Tour" ale też dla innych Użytkowników tej funkcji.
============================================================================

=================================================================== 27-12-00
TST 2.12: W opcji D.A w drugim wierszu pojawia się miejsce użytkowania.
          Opcja G.A pokazuje wyksięgowania umorzenia przy każdym środku.
          WESOŁYCH ŚWIĄT i do zobaczenia za tysiąc lat.
=================================================================== 21-12-00
TST 2.11: Kolejna korekta wyliczeń wartości (zaokrąglenia). D.D i G.A.
==========+======================================================== 05-12-00
TST 2.08: | Opcje oznaczone ** są testowane (w przygotowaniu).
==========+======================================================== 04-12-00
TFK C.48: W opcji GGA doszło ograniczenie na pierwszą kolumnę i
          zweryfikowane podsumowania.
==========+======================================================== 30-11-00
TAE 2.62: | Wprowadzono kilka nowości, działają już nowe kody instalacyjne,|
TST 2.08: | [F5] ignoruje różnice między małymi i dużymi literami, między  |
TRZ 2.43: | polskimi i ich łacińskimi odpowiednikami, klawisze '+' i '-'   |
          | powtarzają poszukiwanie na zestawieniach w przód i w tył.      |
==========+======================================================== 27-11-00
TST 2.07: Program stara się pokazać na zestawieniach wyksięgowanie
          umorzenia (lub przynajmniej je na zestawieniu pomniejsza).
          Zestawienie D.D nie pokazuje zlikwidowanych w latach ubiegłych.
          Opcja G.A pokazuje stan umorzenia po wyksięgowania i jest on
          równy umorzeniu początkowemu w następnym roku.
          Opcje D dostały dodatkowe zapytanie o długość grupy odkreślanej.
          Opcje E miały ograniczenie do 2.300 środków, teraz do 30.000.
          Opcja B.C nie pokazuje zlikwidowanych środków trwałych.
=================================================================== 22-11-00
TST 2.06: Program rozróżnia zwiększenia i zmniejszenia wartości OT
          pokazując na niektórych zestawieniach dodatkowe zapisy (DA, GA).
          Można teraz prześledzić ciągłość bilansową. Pokazywane są środki
          trwałe zlikwidowane po dacie na jaką wykonywany jest wydruk.
          Na zestawieniu FA nie ma środków, których amortyzacja jest zero.
          W opcjach G nie ma niepotrzebnych podkreśleń.
          Klawisz [F5] nie zwraca już uwagi na wielkośc i polskość liter.
=================================================================== 17-11-00
TFK C.47: W opcji A naciśnięcie klawisza [F3] na polu termin nie
          pokazuje sald na kontach tylko tworzy automat rozksięgowujący
          bieżącą wpłatę na pozycje składające się na tę zapłatę.
=================================================================== 14-11-00
TFK C.46: Opcje importu J zaglądają do tych samych katalogów.
          Zbiór ADRESY.TIE należy przenieść do Katalog\DRUKI\ADRESY.TIE.
=================================================================== 13-11-00
TFK C.45: Opcja GGA ma teraz wiersz na jedną pozycję. Pozdrowienia dla EFL.
TST 2.05: W opcjach G pokazywane są pozycje właśnie zlikwidowane.
          Generalnie poprawiona została też wartość umorzenia miesięcznego
          dla ostatniego niezerowego miesiąca w bieżącym roku.
          Wersja PRO oznaczona jest dużą literą A, zwykła małą literą a.
          Opcja BA pokazuje poszerzoną i uporządkowaną informację.
THD 6.I7: Obie zapłaty na fakturze są wielkimi cyframi.
=================================================================== 09-11-00
TFK C.44: Opcja GGA pokazuje wyłącznie wartości dodatnie oraz
          opisy dla kont krótszych niż 12 znaków.
=================================================================== 06-11-00
TFK C.43: Import dokumentów także z bieżącego katalogu roboczego.
=================================================================== 30-10-00
TFK C.42: Program reaguje na zbiory #\KAZDYRAZ, #\TYLKORAZ i #\CODZIEN.
THD 6.I6: Program reaguje na zbiór wsadowy #\TYLKORAZ, po czym go kasuje.
=================================================================== 26-10-00
TFK C.41: W zbiorze #.# numeracja użytkowników może być 2.cyfrowa:
          było: "1,1,,DANE2000", może być: "01,1,,DANE2000".
=================================================================== 25-10-00
Wszystko: instalowane jest (będzie) w ten sposób, że wystarczy do
          jednego z katalogów wrzucić zbiór ze stopką i numerem licencji
          i już program wie, że jest zarajestrowany. Program szuka zawsze
          pierwszego zbioru z rozszerzeniem !RR (!ST, ...) przeszukując
          kolejno następujące katalogi: Roboczy, Roboczy\SETUP, Bieżący,
          #, #\SETUP, !RR!, !RR!\SETUP, ! i na koniec !\SETUP.
          Jeżeli w jednym z pierwszych katalogów napotka na niepełny zbiór
          to nie przeszukuje następnych i dlatego może się nie instalować.
=================================================================== 21-10-00
TRR 1.01: Na zestawieniach pokazuje się stopka użytkownika.
=================================================================== 19-10-00
TST 2.04: Arkusze inwentaryzacyjne pokazują także pozycje, które nie
          mają przyporządkowania do osoby (OO) lub miejsca (MU).
TRZ 2.42: Przy eksporcie nie ma błędu 201.
THD 6.I5: Poprawiłem błędny eksport faktur (występował dla 6.I2-6.I4).
=================================================================== 18-10-00
TST 2.03: Zestawienie GB agreguje pozycje o zerowej amortyzacji.
=================================================================== 17-10-00
THD 6.I4: Zlikwidowałem kontrolę wolnego miejsca na dysku ("1 B").
=================================================================== 16-10-00
TST 2.02: Na zestawieniu DA w pozycjach była wartość na 31.12
          zamiast, tak jak w podsumowaniu, wartość na wskazaną datę.
          Teraz pozycje też zawierają prawidłową wartość.
=================================================================== 10-10-00
TST 2.01: Na zestawieniach nie pojawiają się środki zlikwidowane.
          Na zestawieniu G.C prawidłowo wpisywana jest wartość netto,
          na pozostałych wartość OT (bieżąca wartość brutto środka).
          Poprawione zostały nagłówki na wydrukach i wpis w dowód OT.
TRR 1.00: Wersja wstępnie przetestowana. Nowe kody instalacyjne.
TST 2.00: Doszły opcje inwentaryzacyjne. Nowe kody instalacyjne.
          Proszę zawsze sprawdzać ustawienia zaokrągleń (-2,-2).
THD 6.I3: W końcowych wierszach zbioru.DEF można podać nie tylko konta
          dla sprzedaży (Duża Litera razem z kontem) ale także dla VATu
          (małe v oraz Duża Litera razem z kontem). Pozdrowienia dla MZK.
=================================================================== 21-09-00
THD 6.I2: W opcji H.C można wprowadzić Konto WS (Własne Sprzedaży).
          W opcji G.D dla WZ i ZZ program korzysta z zapisów typu 731-f.
=================================================================== 21-09-00
TFK C.40: W opcji H.H można wprowadzać konta do 40 znaków.
          W opcji H.G można to sobie podejrzeć na 40 znakach.
          W opcjach H.A-c i H.N TFK łamie numer konta 8/30 znaków.
          Dlatego proszę nie używać numerów dłuższych niż 38 znaków.
          W raportach kasowych dopuszczono numerację na okrągło (także 0),
          ponieważ są takie banki co numerują wyciągi bez końca roku.
TRR 0.á3: Na fakturze zakupu RR można wydrukować nie tylko konto ale i bank.
=================================================================== 19-09-00
THD 6.I1: W definicji eksportu dowodów { SETUP\PODSTAWA.DED }
          zlikwidowałem ostatnie kolumny opisane -???- i -000-.
          Za to można używać nie tylko liter m (magazyn) lub k (kontrahent)
          ale i f (finanse). Różnica między k i f polega na tym, że jak
          w definicji RW było '501-k' a w zleceniu 01 konto fk było '01-411'
          to program wpisywał '01-411', natomiast przy zapisie '501-f' będzie
          '501-01-411'. Dla dokumentów PW ten sam model może być '580-f'.
          Jeżeli w polu { Dodatkowo } wpisać '411;Cokolwiek' to dodatkowo
          powstaje dekret księgujący na 411 i 490. Czekam na recenzje.
=================================================================== 16-09-00
THD 6.I0: Funkcja F4 (głównie F5) prawie wszędzie otwierała zbiór
          przed pytaniem co szukamy, przy wycofaniu się (Esc) pozostawał
          otwarty zbiór, a winDOwS jak każdy DOS ma Files=... stąd błąd 4.
          Ale skąd błąd 6? Nie wiem. Na przyszłość proszę o adres błędu.
TRR 0.á2: Na fakturze zakupu RR można zapamiętać konto bankowe.
          Wstawia już prawidłowo ceny dla dokumentów PZ,
          są już ramki do zmiany przyporządkowanych numerów] dowodów PZ i ZD.
TRR 0.á1: Może współistnieć z THD w jednym katalogu (HD.BAT obok RR.BAT).
          Wspólnie ciągną numeracje dokumentów, spis odbiorców, obroty.
TRR 0.á0: Program do wystawiania faktur od rolników. Przewidziany rozwój.
=================================================================== 06-09-00
TST 1.38: Doszły nowe ewidencje w opcji H. Drobne poprawki ogólne.
=================================================================== 21-08-00
TRZ 2.32: Przy eksporcie agreguje zapisy na wspólne konta.
=================================================================== 18-08-00
TST 1.38: Wstawiono kontrolę braku dat dla dowodów OT/LT/LN.
=================================================================== 04-08-00
THD 6.HL: Opcja K.C wycina zapisy w okresie nawet dla faktur-korekt.
=================================================================== 02-08-00
TST 1.37: Usunięto nieprawidłową interpretację zmian wartości brutto.
=================================================================== 31-07-00
THD 6.HK: Zamiast PRAWA\-STARE.NrU od dziś są dwa zakazy:
          PRAWA\-STARE-F.NrU zakazuje grzebać w niedzisiejszych fakturach,
          PRAWA\-STARE-D.NrU zakazuje grzebać w niedzisiejszych dowodach.
=================================================================== 31-07-00
THD 6.HJ: Opcje N.E i N.F wstępnie załatwiają problem suszenia.
          Okazało się, że czasami podaje się w kg, a czasami w T.
          Dlatego zmienił się tryb druku oraz szerokość pól.
          Faktury korygujące nie próbują przechodzić autoatem przez kasę.
          Przy czytniku kodów kreskowych włączyłem kontrolę debetów (FA).
=================================================================== 27-07-00
TAE 2.61: W poprzednich wersjach można było zapytać o nazwę zbioru
          ZapytajT("Zbiór z dekretami";NZ)
          TFK(R;ANA;NZ;DataT(DT))
          pod warunkiem, że nazwa ta nie była trzyznakowa. Teraz może być.
          Poprzednio zamiast STY należało wpisać na przykład STY.DFK .
=================================================================== 26-07-00
THD 6.HI: Zestawienia faktur nie zaliczają przedpłat do "natychmiast".
=================================================================== 24-07-00
TST 1.36: W opcjach F.A oraz G.B można zażyczyć sobie samych podsumowań PK.
=================================================================== 15-07-00
THD 6.HH: Zestawienie K.C zamiast "nadpłata" wpisuje datę tej nadpłaty.
=================================================================== 11-07-00
THD 6.HG: Poprawiono opcje związane ze skupem zboża (do testowania).
          Jak w definicji eksportu faktur dla określonego pliku przesunięcie
          (w pierwszym wierszu pliku *.DEF) jest 0 (lub mniej) to taki plik
          faktur jest nieeksportowany. Poprawiono obsługę wyświetlacza
          drukarki fiskalnej po zakończeniu tworzenia faktury.
=================================================================== 08-07-00
THD 6.HF: Wersja sieciowa powinna w HD.BAT zawierać trzeci wiersz:
          !HD!\H RES 0%1   , który resetuje stanowisko po błędzie Run-time.
          Włączono dodatkową kontrolę takiego resetowania w środowisku SHARE
          więc można tę metodę obsługi sieci wstawić na stałe do HD.BAT.
=================================================================== 26-06-00
THD 6.HE: F.C nie zawiesza się gdy wejść na górę. Drukarki fisk.O.K.
=================================================================== 23-06-00
THD 6.HD: Jak plik faktur zaczyna się od DD... to program generuje
          dowody wydania zamiast faktur.
=================================================================== 15-06-00
THD 6.HC: Niewielkie zmiany w sposobie obsługi Rodzajów indeksów
          zakłóciły kontrolę faktur z dowodami WZ. Od 6.HC jest O.K.
          Opcja podglądu "HD MON" realizuje się w formacie SHARE
          przez co przestaje blokować pracę innych stanowisk.
=================================================================== 15-06-00
THD 6.HB: Powstała nowa opcja (N.E) - suszenie zboża. Potrafi już
          przyjmować zboże i na nocie rozliczeniowej wystawić potwierdzenie
          przyjęcia od dostawcy (rolnika) a na PZ przyjąć ilość wysuszoną.
=================================================================== 12-06-00
TST 1.35: Zestawienie zlikwidowanych jest teraz w okresie od .. do .. .
=================================================================== 11-06-00
THD 6.HA: Założenie zbioru PRAWA\BEZ-NIPU.NrU wyłącza kontrolę NIPów.
=================================================================== 06-06-00
THD 6.H9: SETUP\KRRI nie umiał obsłużyć litery X. Teraz może.
=================================================================== 06-06-00
THD 6.H8: Od wersji 6.H5 na fakturach nie było "SWW". Już jest.
          Jak na fakturze korygującej wpisać w opisie pozycji ^12.15 to THD
          przyjmuje 12,15zł jako cenę zakupu dla dowodu ZZ (patrz 01-07-98).
          Jeżeli przed opisem ^12.15 wpisać | to nie widać tego na fakturze.
=================================================================== 05-06-00
TFK C.34: Podczas dekretacji TFK automatycznie przenosi do rejestrów
          VAT informacje o dostawcach/odbiorcach o ile ich konta zaczynają
          się od 20, 21, 220, 221, 24 (dotąd tylko 20, 21 i 24).
=================================================================== 31-05-00
TST 1.34: Jak nie poda się wartości dla LT to TST obniża wartość do 0.
          Liczone są prawidłowo metody J (jednorazowa) i B (budżetowa).
          W opcji A mamy już komplet podpowiedzi (dla MU, OO i kont FK).
          Na wydruku dowodu OT wykazana jest różnica pomiędzy ceną zakupu a
          wartością OT jako [ 2. Koszty ]. Pozycja [ 3. Koszty ] jest pusta.
          Poszerzone zostało pole [ Dostawca ], wpisuje się też [ M.U. ].
=================================================================== 29-05-00
THD 6.H7: Jeżeli konto sprzedaży zdefiniowane jak niżej kończy się
          znakiem innym niż cyfra lub litera (./-) lub podobnymi znakami
          zaczyna się końcówka związana ze stawką VAT z początkowych wierszy
          definicji eksportu faktur to konto łączone jest z tą końcówką.
=================================================================== 25-05-00
THD 6.H6: Eksport faktur można uzupełnić o przedefiniowanie sprzedaży
          niektórych indeksów i/lub opisów w wierszu faktury.
          M702- ; konto sprzedaży Materiałów
          -----------------------------------------------------
           od     jest w   i /  od     jest w  to konto fk dla
           znaku  sym.in.  lub  znaku  opisie  sprzedaży ma być
           x      x        x    1      m.08    740-08
           7      ALA      x    x      x       701-ALA
           0      OLA      i    0      m.09    740-09-OLA
           1      201      lub  1      Usł.    700-USŁ
           x      x        x    1      z.015   701-015
           1      01       x    x      x       700-01
           1      02       x    x      x       700-02
           1      03       x    x      x       700-03
           1      04       x    x      x       700-04
          -----------------------------------------------------
          Co oznacza, że jak w opisie w wierszu faktury od pierwszego znaku
          jest napis "m.08" to jest to sprzedaż z konta 740-08, jak indeks
          ma w symbolu od 7 znaku "ALA" to ma iść na 701-ALA itd.
          Liczba takich zapisów to maksymalnie 100 wierszy.
          Obniżono liczbę przekierowanych kont dla odbiorców z 1300 do 1000.
=================================================================== 24-05-00
THD 6.H5: Zestawienie J.E obsługuje PKWiU. W opcji B.C można [Tab].
=================================================================== 19-05-00
THD 6.H4: Doszły za sprawą POLSPORTu dwie nowe waluty obce: NOQ i SEK.
=================================================================== 18-05-00
TFK C.33: W opcji H.E prawidłowo oceniane są dokumenty zapłat gdy
          są na końcowy dzień analizowanego okresu.
TFK C.32: W opcji H.E uwzględniane są dokumenty minusowe (storno).
=================================================================== 16-05-00
THD 6.H4: W opcji F.B można drukować długie paragony (powyżej 40 pozycji)
          nawet gdy długi opis indeksów powoduje wielowierszowe pozycje.
          Ponadto błędy pracy drukarki pokazują numer portu Lpt.
=================================================================== 11-05-00
THD 6.H3: W opcji F.B włączono możliwość podania sposobu zapłaty.
          Można teraz podać płatność kartą kredytową lub czekiem.
          Wskazane użycie "KARTA ..." lub "CZEK ...".
=================================================================== 08-05-00
TAE 2.60: Doszły nowe funkcje związane z obsługą nazw miesięcy:
          MONTH() i MIESFR(). Jak się dowiem jak się nazywa miesiąc we
          francuskim to zamienię (MIESIACL i MIESIACT jak poprzednio).
          Zrobię też MONAT ale czekam na spis miesięcy w niemieckim.
=================================================================== 26-04-00
TST 1.33: Amortyzacja jest zaokrąglana do 1 grosza. Chodzi też grudzień.
=================================================================== 20-04-00
TFK C.31: Kilka tygodni TFK nie reagował na [ F3 ] na zestawieniach.
          Błąd usunięty, ale przed startem TFK należy opróżnić {-KOSZ-}.
=================================================================== 19-04-00
TFK C.30: Wprowadzono nowy sposób blokowania zbiorów w wersji sieciowej.
          Obok # (zapis) i + (odczyt) jest dodatkowo @ (poprawianie).
          Podczas poprawiania wolno innym czytać starą wersję zbioru.
          Zwolnione zostały niesłuszne blokady zbiorów w opcjach E i G.
THD 6.H2: Zweryfikowano eksport faktur metodą 1 oraz faktur eksportowych.
          Dla faktur eksportowych eksport jest zgodny z rejestrem VAT.
          W kasie można wstawić wiersz (F3 lub F5) chyba, że PRAWA\-INSKASA.
=================================================================== 18-04-00
TST 1.32: Sprawdzono naliczanie amortyzacji i arkusze inwentaryzacyjne.
=================================================================== 17-04-00
THD 6.H1: W opcji F.A można zastosować upust do poprzednich pozycji.
          Indeks "Prowizja xx%" wylicza prowizję procentową do wszystkich
          pozycji wstecz (aż do komentarza zaczynającego się "--")
          Wtedy ilość=1, cena jest -..., SWW jak w poprzedniej pozycji.
          Indeks "Prowizja" wylicza sumę ilości jak wyżej i po podaniu ceny
          -0.10 (lub podobnej) otrzymujemy prowizję wartościową od ilości.
=================================================================== 14-04-00
TST 1.31: Zmiana w ustawieniach w opcji I.C.
=================================================================== 11-04-00
THD 6.H0: Zgodnie z pozostałymi programami zbiór z numeracją
          dowodów nazywa się !HD!.# i automatycznie zmienia swoją nazwę
          gdy podczas pierwszego uruchomienia stwierdza brak takiego zbioru.
          Sprawdza kolejno wtedy HD.#, OSTATNIE.# oraz Katalog.#.
=================================================================== 10-04-00
TFK C.25: Przywrócony został poprzedni dziennik (FA i FB).
=================================================================== 06-04-00
TST 1.30: Sterowniki do drukarek uzupełniono o szerokość wydruku!
          Nie wolno używać starych sterowników. Nowe w !ST!\SETUP.
=================================================================== 01-04-00
TAE 2.54: W standardowym formularzu Z.FSD jest test funkcji z datą.
          Funkcja Cofnij oraz RokT i RokL ostatecznie poprawione.
=================================================================== 31-03-00
TFK C.24: Opcja H.E została gwałtownie rozbudowana i poprawiona.
          Automatyczne rozliczanie kosztów uwzględnia podany okres.
=================================================================== 27-03-00
THD 6.G5: Zweryfikowano do końca współpracę z drukarką WIKING.
          W katalogu FIS ma być WIKING.158 z zawartością 1A22B7C0Zz.
          Podczas fakturowania można używać indeksów, które nazywają się
          Prowizja ... % lub Prowizja ... . W pierwszym wypadku THD wylicza
          wartość prowizji od poprzedniej pozycji wpisując ilość=1 i cenę
          minus wartość poprzedniej pozycji razy podany procent. W drugim
          wypadku ilość przenosi się z poprzedniej pozycji, cena z cennika.
=================================================================== 26-03-00
TST 1.22: Zestawienia G.B-D prawidłowo liczą wartość netto gdy
          występują umorzenia. Opcja A wytrzymuje już sytuację (poniekąd
          niezdrową), gdy mamy korektę poniżej wartości środka trwałego.
          Prawidłowo są już analizowane środki, gdy wartość początkowa
          umorzenia została wpisana w opcji A po czym skasowano początkowy
          rok ewidencji bez uprzedniego skasowania wartości OT i umorzenia.
          Sygnalizowane jest używanie dat sprzed początkowego roku ewidencji.
          W opcji C.E znajduje się edytor wzorców środków dla zestawień.
=================================================================== 21-03-00
TAE 2.53: W opcji E można przygotować zbiory dla Excella. W zbiorze
          Dir\!AE!.# można zdefiniować rozdzielacz przed i po przecinku.
=================================================================== 19-03-00
TAE 2.52: Nowe sterowniki drukarek zawierają w wierszach opatrzonych
          numerem ustawienia drukarki oprócz numeru (od 1 do 5), liczby
          znaków w wierszu, także maksymalną liczbę znaków dopuszczoną do
          druku w tym trybie. Zatem w starych sterownikach dopisano po
          liczbach 1 96 -> 89, po 2 120 -> 112, po 3 136 -> 128 itd.
          w takim wierszu jest teraz 1 96 89 67 ... co oznacza:
          dla trybu pierwszego 96zn/wiersz maksymalne wydruki do 89 znaków
          w wierszu (czyli minimum 6 znaków lewego marginesu), 67 wierszy.
          Poprawiono funkcje (zweryfikować): DataL, DataT, DzK, Dziś,
              Cofnij, DzieńL, DzieńT, MiesiącL, MiesiącT, RokL, RokT.
=================================================================== 16-03-00
TFK C.23: W opcji A pozwala porządkować liczby porządkowe.
THD 6.G4: W wersji sieciowej opcja zamówień odblokowuje pliki zamówień.
          W raporcie kasowym można już nacisnąć [F4] i wycofać się [Esc]
          nawet, gdy pełny numer faktury miał więcej niż 12 znaków.
=================================================================== 13-03-00
THD 6.G3: Próba uruchomienia programu z datą systemową wcześniejszą
          niż data skompilowania programu będzie już skuteczna.
=================================================================== 07-03-00
TST 1.21: Dopuszcza się dwa dokumenty OT w jednym miesiącu.
THD 6.G2: Informacja o zadłużeniu została przeniesiona z kopii na oryginał
          faktury. Zestawienia stanów nie robią błędu 201 (proszę sprawdzić).
          Na wszystkich zestawieniach w nagłówkach są opisy konfiguracyjne.
          Nowe sterowniki drukarek definiują prawy i lewy margines poprzez
          pokazanie pełnej szerokości wydruku (prawy) i dopuszczalnej (lewy).
=================================================================== 07-03-00
TFK C.22: Zestawienie E.E (synt.z B.O.) dobrze wygląda na 6 znakach.
=================================================================== 28-02-00
TST 1.20: Zweryfikowano analizę gdy mamy dowody zmniejszające
          wartość OT. Wprowadzono także możliwość ograniczenia
          wartości środka, od której umorzenie jest kosztem uzyskania
          przychodu (samochody osobowe). Wystarczy w zestawie zmian stanu
          zrobić zapis "KN", w którym podajemy konto nadwyżek oraz
          wartość ograniczenia (np. 10.000 ECU).
THD 6.G1: Zlikwidowano błąd uniemożliwiający eksport kas/banków
          gdy jeden z raportów miał wielkość 0 B (0 rekordów).
          W rozdzielnikach dopuszczono obcinanie symbolu kontrahenta.
          Poprawnie sortuje dokumenty według długich symboli kontrahentów
          (chodzi o dokumenty RW z kontami kosztowymi do 23 znaków).
=================================================================== 20-02-00
TFK C.21: PageDn w polu termin zakłada automatycznie następny dowód.
=================================================================== 19-02-00
TFK C.20: Zmieniłem obsługę drukarki, nie blokuje jej już Windows.
=================================================================== 18-02-00
TFK C.17: Potwierdzenia sald są teraz w czterech osobnych opcjach H.
=================================================================== 16-02-00
THD 6.G0: Nowa metoda eksportu faktur i raportów kasowych obsługuje
          do 1300 przekierowań na indywidualne konta FK odbiorców.
=================================================================== 13-02-00
THD 6.F7: Jak ktoś zainstaluje nową wersję i z powodu indeksów U/V
          (usługowych) rozjedzie im się fakturowanie albo opcje G.A-C to:
          "Przypominam, że 17.01.2000 zmieniłem w KRRI układ V i U.".
TST 1.13: Zweryfikowano i poprawiono konfigurację wszystkich zestawień.
=================================================================== 11-02-00
TFK C.16: Podczas emisji not/wezwań program używa pól a, b, c (dotąd
          do opisu klienta były tylko 3 wiersze (pola A, B i C).
          Jeżeli podczas analizy rozrachunków (opcja G.A lub G.B)
          zbiór po analizie nazywa się BO-2000R.AFK (dawniej ICL-1995.AFK),
          przy czym nazwa zbioru .DFK jest obojętna, to TFK tworzy sobie
          "przy okazji" zbiór BO-2000R.DFK (dawniej XX.DFK), który zawiera
          wyłącznie dekrety nierozliczone.
=================================================================== 09-02-00
TST 1.12: Tłumaczenie bazy danych z wersji 0.74 lub starszej oprócz
          zbioru z planem środków przenosi także dowody z dziennika.
          Nowy opis w opcji M.A pod literą C !
=================================================================== 07-02-00
TFK C.15: Wyrzucono funkcje EoF z TFK i zaczęło chodzić w środowisku NT.
          Na stanowisku NT chodzi niesieciowo, wersja sieciowa wymaga
          serwera nie NT. Uwaga ! Serwerem musi być Netware lub Linux !!!
          W wezwaniach-notach można korzystać ze zbioru ADRESY.TIE.
TFK C.14: Przywrócono nową książkę przychodów i rozchodów w roku 2000.
TST 1.11: Wprowadzono rozróżnienie pomiędzy umorzeniem a korektą umorzenia.
THD 6.F7: Zmieniono produkcję na podstawie receptur, robi krótsze RP-.
=================================================================== 04-02-00
THD 6.F6: W zestawieniu K.C kreski rozdzielające zwiększają czytelność.
TST 1.10: Prawidłowo naliczana jest wartość OT (końcowa brutto).
          Prawidłowo naliczane jest umorzenie dla metod "J" i "N".
          Tłumacz z wersji 0.6x i 0.7x dokłada sobie automatycznie
          metodę umorzenia "N" gdy nic nie było wpisane i usuwa rok pocz.
TAE 2.51: Dostawiono dwie nowe opcje: tworzenie i agregacja bazy danych.
          Nowa funkcja TAE("Zbiór";"Pole") potrafi wczytywać kwoty (liczby)
          z odpowiedniego zbioru z dodatkowymi liczbami.
          Dwa nowe typy zbiorów zakładane są w opcji D. Jeżeli po podaniu
          nazwy zbioru wpiszemy, że chcemy go modyfikować (T)
          to TAE wpuszcza do odpowiedniej kolumny i na koniec zapisuje:
          drugą i pierwszą kolumnę jako opis do baz danych ( *.OAE ),
          drugą i trzecią, drugą i czwartą lub drugą i piątą kolumnę
          jako zawartość liczbową określonych pól z bazy danych ( *.BAE ).
          W funkcji TAE można używać formuł ogólnych w argumencie "Pole"
          np.: TAE("PLAN";"P23??") oznacza sumę wszystkich pól, których
               symbol zaczyna się od P23.
=================================================================== 02-02-00
THD 6.F5: Poprawiona biblioteka procedur obsługuje już 65535 dni od
          1 stycznia 1920 (ponad 179.5 roku daje połowę 2099 roku).
          Sztucznie wprowadzona granica 2019 wynika ze sposobu pokazywania
          dat DD-MM-RR co daje zakres dat 1920..2019.
          Przy rozwijaniu pozycji zgodnie z recepturą w opcji A.A można
          w wierszu indeksu recepturowego podać cenę E, dawniej od 1 do 8.
TST 1.07: Procedura obsługi klawiatury udostępnia czas procesora w Windows.
=================================================================== 01-02-00
TFK C.13: Procedura obsługi klawiatury udostępnia czas procesora w Windows.
=================================================================== 30-01-00
THD 6.F4: Uruchomione zostały opcje H.L i H.M nadające symbole FK.
          Procedura obsługi klawiatury udostępnia czas procesora w Windows.
          Opcja F.B obsługuje więcej niż 32.767 rekodów w zbiorze roboczym.
=================================================================== 30-01-00
TST 1.06: Poprawiono opcję A, można strzałką w dół próbować wyjść
          poza ostatni wiersz można też bardzo powoli przeglądać strzałkami
          plan środków. Zestawienia analizują już kwoty zaokrąglane do
          pełnych groszy przy czym resztówka umorzenia mniejsza od 1%
          jest dokładana do ostatniej kwoty miesięcznej.
=================================================================== 27-01-00
THD 6.F3: Rozdzielenie planu indeksów już ponownie działa.
          Założono blokadę w opcji L.A. dla numeru początkowego zero.
          Prawidłowo zamyka nowe raporty RP+ i RP-.
          Przypominam, że 17.01.2000 zmieniłem w KRRI układ V i U.
          Jak ktoś sprzedaje w debet i dlatego używa U (by były dowody WZ)
          to musi skopiować sobie !stary! KRRI do katalogu #\SETUP
          bo inaczej nie powstają dowody WZ dla indeksów rodzaju U.
          Druga metoda to poprawić we wszystkich indeksach U na V.
=================================================================== 25-01-00
TFK C.12: Potwierdzenia sald oraz noty odsetkowe podczas szykowania
          pełnej nazwy kontrahenta zaglądają do zbioru DOSTAWCY.TFK,
          który jest także wykorzystywany w poleceniach przelewu
          a wprowadzany w opcji H.H. Jeżeli tam nie znajdą klienta to
          następnie weryfikowany jest zbiór 'ADRESY.TIE', który może być
          generowany jakimkolwiek innym programem (np. THD), ale musi być
          wkopiowany do katalogu ze zbiorami dokumentów.
          Na koniec TFK sięga do zakładowego planu kont.
          W opcji A można szybko poprawić liczbę porządkową na taką samą
          co w poprzednim wierszu. Należy 3 razy nacisnąć klawisz [Tab].
THD 6.F2: W poprzedniej wersji informacja przenoszona z fakturowania
          do raportu kasowego nie mogła mieć więcej niż 12 znaków.
          Teraz wydłużyłem do do maksymalnej wydolności raportu czyli
          15 znaków. Zatem zapis 12345/PLIK0001/00 nie zmieści się.
          Długość nazwy pliku i numeru faktury muszą zmieścić się na
          12 znakach np. 12345/PLIK01/00 lub 999/PLIK0001/00.
=================================================================== 22-01-00
TFK C.11: Nie podpowiada kont "wolne" dla zapisów literowych.
=================================================================== 21-01-00
THD 6.F1: Prawidłowo drukuje RACHUNKI gdy istnieje SETUP\ZWOLPODM.
=================================================================== 19-01-00
THD 6.F0: Zbiór DANE\DANE.# zmienia nazwę na DANE\OSTATNIE.#.
          Przypominam, że odbiorcom należy się nazwa ODBIORCY.ODB.
          Podobnie zmieniają nazwę definicje eksportu na PODSTAWA.DEF itd.
          Renumeracja dowodów pozwala na wywołanie [F4] w opcji LB.
=================================================================== 18-01-00
THD 6.E9: Wydłużyłem listę w każdym rodzaju indeksu (zbiór KRRI).
          Zamiast od 1 do 8 w każdym rodzaju jest teraz od 0 do 26 znaków.
          Analiza numeru faktury w raporcie kasowym nie odrzuca końcówki
          zaczynającej się od "/9" lecz końcówkę od ostatniego "/" więc
          widzi także faktury 1/00, 2/00 itd. z pliku VAKTURY.
          O ile na wydruku można THD zmusić do drukowania /2000 zbiorem
          "SETUP\4cyfry" to w raportach dalej widnieją one jako /00.
TST 1.05: Wartości wyliczone dla każdego środka są na koniec zaokrąglane
          do pełnych groszy więc znikają rozbieżności w podsumowaniach.
=================================================================== 14-01-00
THD 6.E8: Ograniczyłem tablice w opcjach FA i FB na potrzeby CSF-1.
TRZ 2.31: Drobne zmiany i porawki techniczne, niewidoczne zewnątrz.
=================================================================== 13-01-00
THD 6.E7: Drobne zmiany w obsłudze ekranu (wejście i wyjście z THD).
TST 1.04: W opcji C.C mamy dodatkowe podsumowanie według stawek.
          Zainstalowano także zabezpieczenie przed powtórnym uruchomieniem.
THD 6.E6: Prawdopodobnie poprawiony został opis zestawień - drugi wiersz.
=================================================================== 12-01-00
THD 6.E5: Źle wpisywany był w wersji 6.E4 numer paragonu zastępczego.
=================================================================== 11-01-00
THD 6.E4: Zamówienia *.ZAM umieszczono w katalogu DANE-00\ZAM.
          Jak założyć zbiór SETUP\4CYFRY do numer faktury jest dłuższy.
=================================================================== 09-01-00
THD 6.E3: Plik z odbiorcami dostał nazwę ODBIORCY.ODB.
          Przypominam, że od około roku THD wykorzystuje mechanizmy
          współdzielenia zasobów typu SHARE.
          Aby je wyłączyć należy założyć zbiór #\NOSHARE. Wtedy THD
          pracuje według starych zasad i w Novellu należy wszystkie zbiory
          katalogu THD obłożyć atrybutem Sh, w LANtasticu wyłączyć SHARE.
          Jeśli nie ma zbioru #\NOSHARE to THD pracuje w sieci szybciej.
          W Novellu należy wtedy zdjąć atrybut Sh ze wszystkich zbiorów THD
          (dotyczy programu jak i zbiorów z danymi), w LANtasticu włączyć
          wewnętrzny SHARE, pod Windowsem'9x wtedy normalnie chodzi.
=================================================================== 08-01-00
THD 6.E2: Wpisanie jednej lub dwóch kropek w dowolne pole dawało
          efekt naciśnięcia klawisz F4 lub F5 - zostało wyrzucone.
          Instalator tłumaczy się z kiedy był poprzedni kod.
=================================================================== 04-01-00
THD 6.E1: Po 31.12.99 wszystkie dokumenty nazywane dotąd Rachunkami
          otrzymują napis Faktura.
TFK C.10: W katalogu SETUP zmienione zostały zbiory RZ-VAT !
=================================================================== 02-01-00
TFK C.10: Ostatni błąd Y2k wyeliminowany z instalatora programu.
THD 6.E0: Ostatni błąd Y2k wyeliminowany z instalatora programu.
          Ten fragment programu był używany tylko przez pracowników OLIMP'u.
============================================================================

=================================================================== 30-12-99
THD 6.D7: Poprawiono eksport faktur gdy mamy zbiór SETUP\ROZ-OPAK.
=================================================================== 28-12-99
TST 1.02: Poprawiono szerokość kolumn na zestawieniach.
=================================================================== 20-12-99
TFK C.06: Podobnie jak i w THD.6.D6 nie da się uruchomić dwa razy
          programu w wersji niesieciowej. Buntuje się i już (słusznie).
          Zabezpieczenie to ułatwi pracę w środowisku graficznym W..'9x.
THD 6.D6: Data sprzedaży ustawia się początkowo na datę faktury.
          Czy drukować cenę brutto ustawia się początkowo na "nie".
          Skasowanie w opcji C.E wymaga już tylko zbioru PRAWA\DELFAKT.000.
          Założono zabezpieczenie podwójnego wywołania THD z jednej ikony.
=================================================================== 18-12-99
TFK C.05: Poprawiono instalator kodu użytkownika - poprzedni nie
THD 6.D5: umiał obsługiwać lat po roku 1999 (to był wyłącznie nasz problem).
=================================================================== 15-12-99
THD 6.D4: Poprawiono obsługę kartoteki odbiorców H.C o klawisz [F6].
=================================================================== 14-12-99
THD 6.D3: Poprawiono obsługę drukarki fiskalnej CSF-1.
=================================================================== 10-12-99
Wszystkie mają kilka nowych sterowników drukarek (HSD1-88, HSD2-88).
THD 6.D2: Wydruk dowodu dostawy do sklepu kończył się błędem 202
          w starych komputerach 386. Skróciłem stopkę do 10 wierszy.
          Pozbyłem się błędu 104 przy próbach z nową bazą danych.
TFK C.04: Tablica zapisów do rejestru VAT zawsze miała tylko 100 zapisów
          pod jednym numerem dowodu. Kto miał więcej ten może mieć do 250.
          Teraz TFK sygnalizuje to (wydawało się kosmiczne) ograniczenie.
=================================================================== 09-12-99
TST 1.00: Zweryfikowano zestawienia gdy były zmiany stanu środków.
          Dopuszczam całkowicie zmienioną wersję TST do sprzedaży.
          Wszyscy dotychczasowi użytkownicy, którzy nabyli wersje zerowe
          za 1000-1500 zł mają prawo do końca roku 2000 do nowych wersji TST
          i do końca I kwartału 2000 do nowych wersji TST-plus.
          Nabywcy za kwotę min. 2000 zł mają prawo do końca roku 2000 do
          nowych wersji TST-plus. Są dwie wersje programu: TST i TST-plus.
          Różnią się tym, że TST pracuje w trybie REAL i przy wolnej
          pamięci rzędu 620kB co daje około 260kB dla danych obsługuje
          do 100-110 środków trwałych, natomiast TST-plus przy pamięci 32MB
          pracując w trybie PROTECTED obsługuje ponad 10tys.środków.
          Nowa promocyjna cena (dla nowych nabywców) wynosi 1.000 zł za TST
          i 2.000 zł za TST-plus i zostanie utrzymana do 31 marca 2000.
          Potem pierwsza z nich będzie rosła 100 zł co kwartał, druga
          zmieni jednorazowo wartość do 3.000 zł i będzie taka do XII.2000.
=================================================================== 08-12-99
THD 6.D1: Automatyczna zmiana cennika w wersji sieciowej WIN. O.K.
=================================================================== 06-12-99
TST 1.á4: Uruchomiono nową bazę danych i prawie wszystkie opcje.
          Jest to wersja á (beta) do testowania i do weryfikacji.
          W najprostszych przypadkach powinna chodzić jak należy.
          Sama tłumaczy sobie bazę danych z wersji 0.xx.
          Kopia starej bazy chowana jest do katalogu DANE-99\!.
TFK C.03: W opcji H.H powiększono do 35 znaków pole "numer konta".
=================================================================== 19-11-99
TFK C.02: Kontrola rejestrów VAT w MR-Leasingu ujawniła powtarzanie
          na drugiej stronie każdego pierwszego wiersza wielowierszowej
          pozycji, która zaczynała się na jednej a kończyła na drugiej
          stronie wydruku rejestru VAT. Wyjaśnienia, że jest powtórnie
          wydrukowana, ale nie sumowana były niewystarczające.
=================================================================== 17-11-99
THD 6.D0: Zmiana obsługi instalacji polskich liter. Okazuje się, że
          BIOSy takich komputerów jak Compaq czy Ibm podczas obsługi
          przerwania 10h niszczą zawartość rejestrów, które zgodnie
          z opisem w podręcznikach powinny być zachowane. Zatem winę
          za problemy z grafiką zrzucamy od dziś nie na karty Matrox,
          tylko na niekompatynilność komputerów Ibm ze swoim standardem !
          Ponadto jeżeli pierwszy parametr jest "0" to THD podaje
          zawartość zmiennych MinStack i WindName, jeżeli jest "00"
          to rysuje gładką trawę (potrzebne do robienia dokumentacji THD).
TAE 2.50: Poprawiono obsługę polskich liter podobnie jak w THD 6.D0.
TST 1.á1: j.w.
! UWAGA ! Zamiast T-MAZ można używać QTM M R (Maz/Lat/Brak, Ramki/Nowe).
=================================================================== 13-11-99
THD 6.C3: Założenie zbioru SETUP\DD pozwala nie podać terminu płatności
          i wtedy nie drukuje się faktura tylko dowód dostawy bez wartości
          i cen. Rejestr sprzedaży zaznacza takie faktury znakiem zapytania.
          Wszelkie analizy z kilku plików faktur miały ograniczenie do 100
          plików. Teraz jest do 300 (dziwne, że tablice były zawsze do 300).
=================================================================== 06-11-99
THD 6.C2: Weryfikacja pracy drukarki DF-301 wykonywana jest co dwie
          zamiast co pół sekundy. Za bardzo jej to przeszkadzało.
          Na dokumentach drukowanych zaraz po paragonie fiskalnym
          pojawia się numer paragonu fiskalnego.
=================================================================== 31-10-99
TRZ 2.30: Podobnie jak THD ma nową obsługę kart VGA, dobrze chodzi
          w trybie mono (obsługuje karty Hercules i Matrox).
          Standardowo obsługuje SHARE, chyba że się wyłączy #\NOSHARE.
          Sam likwiduje zbędne śmieci z kosza.
          Zmienione główne menu, zmieniony opis standardowego dystrybutora.
=================================================================== 30-10-99
THD 6.C1: Jeżeli w katalogu PRAWA (DANE-99\PRAWA lub #\PRAWA) jest
          zbiór -1-MAG.usr to THD nie dopuszcza konkretnego użytkownika
          do pola Magazyn, chyba, że jest to adresat dowodu MM lub podobnie.
          Zamiast napisu początkowego "THD widzi ..." wstawiono "Wolne ...".
          Założenie zbioru SETUP\ROZ-OPAK powoduje rozksięgowanie należności
          głównej dla każdej faktury na dwie (towar + opakowania).
          Daje się skasować dowolny z komentarzy końcowych na fakturze.
          Na podstawie sposobów płatności oddzielonych gwiazdkami THD
          wylicza wszystkie trzy terminy płatności. W raporcie kasowym
          prawidłowo podpowiada na [F5] faktury z przedpłatą.
TFK C.01: Zmieniono opis dostępny w opcji M.A dla opcji K. Napis
          "Wczytuję kopię tymczasową" jest kasowany pierwszym klawiszem.
          Wydruk polecenia księgowania pracuje prawidłowo w TFK wersji C.
          Możliwy jest także import dokumentów dla większej ilości
          dokumentów - dotyczy przypadków, gdy ściągamy komplet danych
          z innego programu przez TIE i jest ich więcej niż 32767 dekretów.
=================================================================== 14-10-99
THD 6.C0: Jeżeli w katalogu SETUP (DANE-99\SETUP lub #\SETUP) nie ma
          odpowiedniego zbioru to THD założy go w katalogu DANE-99\SETUP
          i dotyczy to ewidencji osób, grup SWW, opisów cen, płatności,
          rodzajów indeksów, opisów upustów i zapisów dodatkowych na fakt.
=================================================================== 10-10-99
TFK C.00: Nie reaguje w opcjach D na obecność raportów o numerach
          od 400 w górę - dotychczas było od 401. Poprawnie też zmieniana
          jest treść w zerowym wierszu raportu następnego po zamykanym.
          Zmieniono także podpowiedź [F4] na numerze raportu w opcjach D.x.
          Poprawiono także opcję K - usunięto nie chodzącą opcję K.A.
          Zmiany na tyle radykalne, że pozwoliłem sobie zmienić numer główny.
=================================================================== 09-10-99
TFK B.E9: W opcji A klawisz [F3] na polu "Konto ..." pokazuje saldo
          wskazanego konta lub listę ostatnio użytych kont.
=================================================================== 07-10-99
TFK B.E8: W opcji H.H podobnie jak w H.A do H.C pola obcięto do 30 znaków.
=================================================================== 04-10-99
THD 6.BB: Zmieniono sposób obsługi dokumentów w opcji A.A gdy ustawiono
          cenniki w cenach Brutto a używano ceny "E" (ewidencyjnej) dla MW.
          Generalnie THD pamięta teraz wersję ceny dla każdej pozycji w A.A.
          Poprawiono też obsługę dolnej części ekranu (termin, waluta, cena).
THD 6.BA: Poprawiono obsługę klawisza [F3] przy oglądaniu zestawień.
=================================================================== 30-09-99
TAE 2.41: Przy przełączaniu trybów pracy edytora (F5-1, F5-3) TAE
          aktualizuje definicję polskich liter. Jeżeli nie mamy pod ręką
          PLKVGA lub podobnego programu, to i tak wychodzą polskie litery
          przy czym Alt-C może być konieczne naciskać 2 razy (liczydlo).
TAE 2.40: Poprawiono obsługę trybu 132x25.
=================================================================== 14-09-99
TFK B.E7: Poprawiono ponownie wydruk E.E oraz F4 w opcji A.
=================================================================== 13-09-99
THD 6.B9: Poprawiono obsługę nowych kart VGA. Ustawianie trybów pracy
          trwało u nich tak długo, że na ekranie wyglądało na migotanie.
          Dotyczy to na przykład zintegrowanych na płycie SiS kart AGP !?!?!
=================================================================== 12-09-99
TFK B.E6: Poprawiono wydruk E.E oraz F4 na rozrachunkach w opcji A.
THD 6.B8: Poprawiono obsługę dowodów RW dla wielu kont MPK.
=================================================================== 07-09-99
THD 6.B7: Skrócono czasy oczekiwania na serwer z 1 do 0.3 s,
          można też wołać [F5] od razu na pytaniu po [F5].
=================================================================== 05-09-99
TFK B.E4: Nowa opcja J.H pokazuje mniej-więcej to co dfk-summ.
THD 6.B6: Zlikwidowano kontrolę nazwy dla drukarki CSF-1 (27 znaków).
          Można (klawisze F5 lub F6) w MENU zakładać notatnik, który może
          zawierać jakieś specjalne zapisy dotyczące np. odbiorców.
          Przy wejściu do faktury (na razie tylko tam) THD automatycznie
          pokazuje wszystkie zapisy zawierające notatki dotyczące tego
          odbiorcy. W notatkach należy wpisać, że (na przykład):
          O[TURKO]= wynegocjował termin 15dni i rabat 15%
          O[OLIMP]= dostał 100 m kabla UTP i ma dostać na to fakturę.
=================================================================== 26-08-99
TFK B.E3: Instalator dokumentów zamiast pola E instaluje pole e.
          W Pol.Prz.drukowane są daty z uwzględnieniem roku czterocyfrowego.
=================================================================== 25-08-99
THD 6.B5: Instalator dokumentów zamiast pola C instaluje pole c.
          Drukowane są daty z uwzględnieniem roku czterocyfrowego.
=================================================================== 12-08-99
THD 6.B4: W katalogu {-KOSZ-} znajdują się zbiory LOGIN.* .
          Jeżeli data najpóźniejszego z nich jest wcześniejsza
          od bieżącej to THD wykonuje zbiór wsadowy #\CODZIEN.
          Umiemy już drukować faktury w walucie EUR (np. plik PROF-EUR).
=================================================================== 12-08-99
THD 6.B3: Jeżeli w katalogu SETUP jest F4BezCen to było ładnie, bez tego
          zbioru THD obcinał opisy ale nie dopisywał cen. Już jest O.K.
=================================================================== 04-08-99
THD 6.B2: Poprawiono wydruk ofert w opcji B.
          Zapraszam też do czytania zawartości zbiorów SETUP\*.!
=================================================================== 29-07-99
TAE 2.34: Wymieniono funkcję "słownie (c)Zapart" na "słownie (c)Turko" z THD.
=================================================================== 15-07-99
TFK B.E2: Raporty kasowe mają zmienione rozszerzenia.
          Na przykład zamiast KASA-001.000 będzie teraz KASA-001.00X
          W ten sposób użytkownicy od 0 do 9 mają wspólne raporty kasowe.
          Nie znaczy to jednak, że mogą równocześnie z nich korzystać.
          W zestawieniu EJ wykazany jest osobno bilans otwarcia.
=================================================================== 21-06-99
TFK B.E1: Opcja N.J próbuje prawidłowo wydrukować PKPiR.
=================================================================== 14-06-99
TAE 2.33: Opcja D prawidłowo tworzy zbiory tekstowe Dir\*.XLS.
=================================================================== 12-06-99
THD 6.B1: Poprawiono opcje J.A, J.B, J.C oraz J.D. Błędy wynikały ze
          zmian wykonywanych dla ROKITY (A, B i C) i Urzędu Patentowego (D).
=================================================================== 10-06-99
THD 6.B0: Dostawiono dwa nowe sterowniki drukarek HSD1-67 i HSD2-67.
          Tak szybko nie drukuje żaden inny program.
          Dokończona została pełna obsługa kont tematu długich kont.
          Można teraz obsługiwać do 26 znaków długie konta w dowodach RW.
          Ważne dla firm prowadzących ewidencję księgową zgodnie z nową
          ustawą energetyczną (Energetyka Rokita, elektrociepłownie itd.).
          Wystarczy założyć pusty zbiór MPK.TXT w katalogu z danymi, a THD
          przy dowodach RW i ZW zapyta się o długie konto (do 26 znaków).
          Wszystkie zestawienia i rozdzielniki oraz export umieją je pokazać
          z tym, że definicja exportu musi zawierać wiersz:
          KONTO1=abcd-efg
          który definiuje sposób przerabiania długich kont na 12.znakowe,
          może także zawierać wiersze:
          KONTO2=400-hijklmn
          KONTO3=490-poqzyx
          i wtedy w zbiorze TIE powstają dodatkowe zapisy.
TFK B.E0: Import dokumentów może zawierać wiersze, na przykład:
          I  W:400-abcd
          I  M:490
          a wiersze zaczynające się od W mogą od kolumny 66 mieć zapisane
          długie konto (do 26 znaków) i takie konto jest przerabiane
          według wzoru "I  W:..." na zapis Winien, lub Ma według "I  M:...".
=================================================================== 09-06-99
THD 6.AD: Zlikwidowano zbędne definicje kont podczas eksportu faktur.
=================================================================== 08-06-99
TFK B.D8: Proszę sprawdzić jak działają noty odsetkowe i wezwania.
          Jeżeli w BO znajdują się zapisy dotyczące jednej transakcji
          pod jedną datą, numerem dowodu i z jednej strony (np. winien)
          to obecna wersja TFK sortuje to jeszcze według liczby porządkowej.
=================================================================== 02-06-99
THD 6.AC: W nazwie lub adresie odbiorcy można po znaku "|" wpisać
          dowolną informację (nr telefonu) i nie jest ona drukowana.
=================================================================== 30-05-99
THD 6.AB: Zlikwidowano problem zapisu w opcji B.A w wersji sieciowej.
THD 6.AA: Zlikwidowano problem w [F4] w opcji N.A.
TFK B.D7: Instalator dokumentów ustawia liczbę pustych wierszy w PP.
          Import dokumentów (opcja J.A oraz J.B) zagląda do katalogów:
          ..\TIE\Dir lub ..\TIE czyli tuż obok zgłębionego TFK,
          \TIE\Dir lub \TIE czyli na bieżącym dysku w katalogu głównym,
          lub przeszukuje kolejno wszystkie dyski od C: do Z: w poszukiwaniu
          katalogu X:\TIE\Dir lub X:\TIE. Jak natrafi po drodze na niegotowy
          napęd (np. CD-ROM) to się wysypie dlatego u mnie napędy niepewne
          mają nazwy X: - cd-rom, Y - nagrywarka cd-rw, Z - zip-drive.
=================================================================== 26-05-99
THD 6.A9: Jeszcze raz zweryfikowano zapis informacji podczas raportu
          kasowego (mogły być jakieś problemy w poprzednich wersjach).
          Jeżeli mamy SETUP\MARZA-WC to THD nie reaguje na marżę większą
          lub równą 100 (100%).
          Dopuszcza się używanie katalogów piętrowych (np. OLIMP\99).
          Lista [F4] na typie dowodów nie jest sortowana alfabetycznie.
          Blokowany jest debet dla '*coś' przy obsłudze czytnikiem.
=================================================================== 22-05-99
THD 6.A8: Poprawiono automat obsługi kasy dla kasy [A]utomatycznej.
=================================================================== 21-05-99
THD 6.A7: Zweryfikowano podsumowanie podatku VAT na dokumentach:
          fakturach (było O.K.), paragonach i dowodach magazynowych.
          Obecnie prawidłowo widoczne są także stawki -1 (zwolnione),
          -2 (opakowania zwrotne), -3 (nie dotyczy) i inne <0 (jak -3).
TFK B.D6: W analityce z podsumowaniami miesięcznymi wydzielony został B.O.
=================================================================== 07-05-99
THD 6.A6: Ostatnio THD przeszedł kilka drobnych reorganizacji i na
          niektórych zestawieniach może brakować w nagłówkach ważnych
          informacji. Proszę o informacje w których zestawieniach są braki.
          Na przykład K.D miało ten feler.
          Podczas startu THD sprawdza, czy żaden LOGIN w Koszu nie ma
          bieżącej daty. Jeżeli żaden to wykonywany jest wsad #\CODZIEN.
          #\CODZIEN może zawierać polecenie (BBT) sortowania planu.
          W obsłudze kasy/banku THD informuje o zapisie KP do faktury.
=================================================================== 22-04-99
THD 6.A5: Zlikwidowano prawa dostępu opisane liczbą od 0 do 9.
          W to miejsce uruchomiono nowy katalog PRAWA (#\PRAWA, Dir\PRAWA),
          który może zawierać zbiory z rozszerzeniem użytkownika:
          -INDEKSY zakazuje zakładać nowe indeksy,
          -WSTECZ  zakazuje pracy z cofniętą datą systemową,
          -STARE   zakazuje grzebać w niedzisiejszych dowodach i fakturach,
          -OPCJAAA zakazuje grzebać w opcji AA,
          -WYDRUK  zakazuje drukować dowody w opcjach AB, AC, FA, FB i FL,
          -KSIEGOW zakazuje księgować dowody do rocznego (opcja GG),
          -DELKASA zakazuje kasować pozycje w raporcie kasowym,
          DELFAKT  pozwala kasować faktury,
          -ODBIO   zakazuje korygować i drukować zapisy o odbiorcach,
          -DOSTA   zakazuje korygować i drukować zapisy o dostawcach,
          -ZLECE   zakazuje korygować i drukować zapisy o zleceniach,
          -DEBET   zakazuje wchodzić w debet
          PARAGONY pozwala grzebać w "mięsie" dokumentów zafiskalizowanych,
          -POPRZED zakazuje korygować poprzednie faktury (niebieżące),
          -B-STARE zakazuje korygować faktury z okresu zamkniętego,
          POLE-SWW pozwala zmieniać SWW w paragonie/fakturze,
          -OSOBY   zakazuje korygować spis osób upoważnionych,
          -SWW     zakazuje korygować grupy SWW,
          -FAKTURY zakazuje wchodzić w opcję tworzenia faktur (FA, FB i FL),
          -PLIKI-F zakazuje zmieniać pliki faktur w opcji FA i FL,
          Drugi parametr wywołania 00 (np. HD 151 00) daje prawo dostępu 0.
          Założenie zbioru SETUP\MARZA-WC (marża w cenie sprzedaży)
          zmienia sposób kalkulacji marży i przeliczeń w opcji BA:
          "w cenie sprzedaży" zamiast "do ceny zakupu".
          Nie używać wersji z 29.04.99 bo nie wpuszcza do fakturowania.
=================================================================== 19-04-99
THD 6.A4: Eksport dowodów RW i obrotówka z numerami faktur dla RW.
=================================================================== 19-04-99
THD 6.A3: Wersja 6.A2 źle cofała się z pustej faktury do menu.
=================================================================== 18-04-99
TFK B.D5: W opcji A na podglądzie dowodów widać treść i termin.
=================================================================== 16-04-99
THD 6.A2: Poprawiony został błąd związany z analizą zbioru POPRZROK.
          Pomocnicze zbiory z listą zostały przeniesione do KOSZa.
          Wejście w bardzo starą fakturę jest też poprawnie zamykane
          (w sensie, że kasowane są wszystkie zbiory pomocnicze).
          Podomykany został zbiór DOSTAWCY w opcji A gdy nie ma dostawcy.
          Wielkość zbiorów w podglądzie [F3]-[F4] w opcji F.A zwiększono o 1.
=================================================================== 10-04-99
THD 6.A1: Raporty kasowe i bankowe mogą być eksportowane w dwóch
          wariantach: z kontem kasy w każdej pozycji lub tylko na końcu.
          W treści automatycznie dopisywany jest postfix ze zbioru *.DEF.
          Metoda 0 i 9 została zweryfikowana na okoliczność przedpłat oraz
          automatycznego przyciągania kontrahentów z ich hasłami.
          Metoda 2 nadal ma w tym temacie jakiś feler. 1 i 3 są o.k.
          Pomocnicza zbiory robocze listy F4 przeniesione zostały do kosza.
          Tak samo jak !$!. Na koniec jest też kasowany.
          Nie robi się bigos na POPRZROK.NEW dla analizy w kasie i banku.
=================================================================== 06-04-99
TFK B.D4: Pozdrowienia dla DOMARu i ODRy oraz dla Straży Pożarnej
          (chodzi o polskie litery w nagłówkach zestawień gdy Latin II).
          W opcji N.A TFK pyta czy rejestr sortować według dat czy dowodów.
THD 6.A0: Jeżeli zmieniono w opcji M.C ustawienie "Fakturowanie
          w cenach netto/brutto" to powtórne wejście do faktury
          nie zmieniało kwalifikacji w dowodach WZ (pozostawało jak było).
          Teraz THD zapisując fakturę tworzy dowód WZ z odpowiednim opisem
          ceny dowodu ("N" jak netto lub "B" jak brutto). I zestawienia
          z dowodów WZ w cenach dowodów są liczone prawidłowo. Proszę
          szukać na zestawieniu F.E dwóch gwiazdek przed symbolem magazynu.
          Na zestawieniach E.A,..., E.D i E.J faktury i paragony wystawiane
          w cenie brutto oznaczane są dwukropkiem przed zapisem WZ.
          Opcja A.D.B uzupełniona została o podsumownie ilości ( - dla WZ).
=================================================================== 02-04-99
Wszyscy ! Zdrowych, Spokojnych i Przede Wszystkim Beznadziejnie
          Rodzinnych Świąt Wielkanocnych oraz spełnienia wszystkich pragnień
          życzymy i niecierpliwie czekamy na dalszą owocną współpracę.
          Zapraszamy także do nowej siedziby w Trzebnicy, ul. Jagiełły 14.
THD 6.99: Pozdrowienia dla Pana Andrzeja Bauma i Całej Jego Rodziny
          w związku z zestawieniem niedostatecznych zapasów oraz dla
          wszystkich Użytkowników nowych drukarek fiskalnych by łatwiej
          było im podjąć decyzję o wysłaniu niezbędnego do Ich pracy faxu.
=================================================================== 30-03-99
THD 6.98: Prawidłowo reaguje na brak !\!.! dla wersji sieciowej.
THD 6.97: Gdy autonumlock to numlock jest wyłączany przed pytaniem o koniec.
TFK B.D3: Ustawienie stanowiska "Monitor=Mono, Polskie=Mazovia"
          wymaga wcześniejszego uruchomienia programu z polskimi literami
          na przykład plkvga (najlepiej "lh plkvga/k8" w autoexecu) lub
          t-maz (wstawione w wywołanie fk.bat). Chodzi nawet na Compaq'ach
          z Matrox'em !?
=================================================================== 25-03-99
THD 6.96: Opcja D.K pokazuje także indeksy o dotychczasowych obrotach
          zerowych.
TRT 0.34: Opcja D.B pokazuje także podsumowanie zatankowanego paliwa.
TAE 2.32: Zawiera poszerzony opis w opcji E.A oraz pełniejszy Help [Ctrl-F1].
=================================================================== 19-03-99
THD 6.95: Poprawiono obsługę czytników gdy prawa dostępu większe od 1.
=================================================================== 16-03-99
THD 6.94: Jeżeli w katalogu SETUP założyć zbiór BLOKADAF.xxx to ani
          w opcji F.A ani K.C nie można zmienić pliku faktur (użytk.xxx).
THD 6.93: W zestawieniu K.C zmieniono wydruk wtórnego zestawienia
          (według odbiorców). Zlikwidowano blokadę dla drukarek CSF-1.
=================================================================== 08-03-99
TAE 2.31: Przełączenie drukarki na LPT2 nie zawsze było możliwe.
          Brak drukarki na LPT1 uniemożliwiało dotąd jakiekolwiek wydruki.
THD 6.92: Przełączenie drukarki na LPT2 nie zawsze było możliwe.
          Brak drukarki na LPT1 uniemożliwiało dotąd jakiekolwiek wydruki.
TRZ ost.: Odporny na rok 2000 !
=================================================================== 03-03-99
THD x.xx: Przypomnienie: Jeżeli w katalogu FIS założyć zbiór ALL
          (nieważne co zawiera) to THD wszystkie faktury i paragony
          ufiskalnia - tak jak to sobie zażyczyła dyrekcja PKP.
          Jeżeli w dodatku w katalogu FIS założyć zbiór NOT-ASK
          (nieważne co zawiera) to THD nie pyta się o ufiskalnienie,
          tylko robi to zawsze i to bez pytania 'Powinien być fiskalny ?'.
=================================================================== 28-02-99
THD 6.90: Wbudowano i przetestowano funkcje obsługi czytnika kodów
          kreskowych. W opcjach A.A, F.A i F.B można używać kodów EAN-13
          (12.znakowych) przy czym program wymaga założenia pustego zbioru
          KRESKOWE.KSD, który będzie automatycznie uzupełniany o kolejne
          indeksy. Pod jednym indeksem może być kilka kodów kreskowych
          (w różnych cenach i z różnymi opisami).
          Dodatkowo w opcjach F.A i F.B można w polu symbol indeksu wpisać
          *20 lub 20* co oznacza, że poprzedni lub bieżący zapis dotyczy
          20 sztuk (kg, m). Cena w pisana w indeksie jest obowiązująca,
          chyba, że jest 0 to wtedy obowiązuje cena ze zbioru KRESKOWE.KSD.
=================================================================== 23-02-99
TST 0.74: Na zestawieniu C.I pojawia się data końcowa i opis miesiąca
          przy amortyzacji miesięcznej.
          W opcjach D prawidłowo liczona jest wartość OT (brutto) w sytuacji
          gdy wartość początkowa jest inna niż wartość OT na początku roku.
          W opcjach E prawidłowo liczona jest wartość OT nawet gdy były
          zmiany w roku zestawienia.
          W opcji G.A wyrzucono niepotrzebne podsumowania zestawienia
          z wybranych środków trwałych, poprawiono wartość OT oraz opis
          z "Amort.mies." na "Amort.śred.".
          UWAGA ! Zmiany w kolejności ustawienia opcji spowodowane były
          koniecznością pokazania, że nie warto używać dokumentów innych
          niż OT lub LT wprowadzanych automatycznie w opcji A (lub C.A).
          TST wszystko liczy na podstawie opisów wprowadzonych w opcji A.
          W wyjątkowych wypadkach (gdy chcemy użyć innych dokumentów niż OT
          lub LT) wolno używać ostatniej opcji i wtedy wszystkie dokumenty
          wprowadzone w opcji A należy powtórzyć w ostatniej opcji !
          Reguła ta dotyczy każdego środka osobno !
=================================================================== 21-02-99
!Dodatki: Program ZROB-WZ.EXE wkopiowany do katalogu z danymi potrafi
          wskazany plik faktur (paragonów) pociąć na małe kawałki (po 33
          dokumenty), wrzucając je do podkatalogu TEMP, tworząc jednocześnie
          nowy zbiór z fakturami (nazywa go nie wiem czemu *.OLD), który
          nie ma faktur dziwnych (odcięta błędna końcówka). Poza tym tworzy
          się zbiór ZROB-WZ.BAT, który korzystając z wytworzonych
          równocześnie zbiorów WSAD (w podkatalogu TEMP) potrafi bardzo
          szybko stworzyć wszystkie brakujące dowody WZ i ZZ. Enjoy.
          Program ZROB-BAT.EXE potrafi na podstawie zawartości zbioru
          konfiguracyjnego (np. ARCHIWUM.BAT) stworzyć zbiór wykonujący
          codziennie i tylko jeden raz archiwizację wskazanych baz danych.
          Wywołanie bez parametru podpowiada sposób użycia.
          Jeżeli w autoexecu wstawimy:
               F:
               CD\RAR
               CALL ARCHIWUM
          a ARCHIWUM.BAT zawiera:
               @ECHO OFF
               ZROB-BAT %0 x
               WYKONAJ.BAT
               F:\RAR
               F:\THD\UNOX-99\*.*
          to ZROB-BAT.EXE stworzy zbiór WYKONAJ.BAT:
               RAR a -rr -col -sfx -std -tl -r -x*.bak -x*.exe -m5 ...
                   ... F:\RAR\99-02-21.EXE F:\THD\UNOX-99\*.*
          który archiwizuje przy pomocy programu RAR, najlepiej jak potrafi,
          bez zbiorów BAK i EXE, dane z katalogu F:\THD\UNOX-99 umieszczając
          je w zbiorze z dzisiejszą datą. Powtórne wywołanie ? Miłej zabawy.
          Aha. Warto na katalog z archiwum przygotować duży dysk (codzienna
               pełna kopia w osobnych zbiorach).
          Aha 2. Jeżeli na końcu zbioru ARCHIWUM.BAT dopiszemy X:\KOPIE
                 to program tworzy drugą kopię archiwum na dysku X:
          %0 przy ZROB-BAT wynika z tego, że program ARCHIWUM.BAT jest
          jednocześnie zbiorem konfiguracyjnym, 'x' nie pozwala zatrzymać
          się (bo już istnieje zbiór 99-02-21.EXE).
          WYKONAJ.BAT nie jest uruchamiany przez CALL dlatego czwarty
          i następne wiersze ARCHIWUM.BAT nigdy nie są obsługiwane.
=================================================================== 08-02-99
TFK Plus: Wydaje się, że opcja B.A już działa. Proszę testować.
          Proszę przeczytać dokumentację litery B oraz A !!!!!!
          W opcji A można zakładać nowe konta, przeglądać automatycznie
          przeniesione dowody.
          Podgląd [F4] oraz kontrola konta obsługuje już założone uprzednio
          struktury np.: 400-rrrr-kk lub 401-kk-rrrr.
          Zakłada się je poprzez 400-R[F3]-K[F3] gdy wcześniej przygotujemy
          wzorce R0001=..., R0002=..., ... oraz K01=..., K02=..., ... itd.
=================================================================== 08-02-99
THD 6.86: Zestawienie J.L pokazuje sprzedaż indeksów według sposobu zapłaty.
=================================================================== 04-02-99
THD 6.85: Obsługuje drukarki fiskalne CSF-1, DF-301, FP-600, EMAR-2 i VIKING
          przy czym jeżeli dla użytkownika 151 jest kilka zbiorów np.:
          FP-600.151 i DF-301.151 to obsługiwana jest tylko pierwsza z nich.
          Jeżeli w katalogu #\SETUP jest zbiór BLOKADAF to dla praw od 3
          w górę nie pozwala zmieniać plików faktur w opcji F.A.
=================================================================== 03-02-99
THD 6.84: Jeżeli opis grupy SWW kończy się znakiem # oraz nowym opisem
          (nie SWW lecz PKWiU) to jest on drukowany zamiast grupy SWW w FA.
=================================================================== 30-01-99
TFK B.D2: W opcji K.H dawniej musiał być zawczasu założony katalog #\SETUP.
TST 0.73: W początkowych opcjach D (D.A, D.B) program źle reagował gdy
          w wybranych środkach nie było planu na odpowiedni rok.
TRZ 2.22: Jest wersja na szybkie komputery.
=================================================================== 26-01-99
THD 6.83: W opcji K.C jak jest mniej niż 300 zapisów to sortuje odbiorcami.
          Jak jest więcej to trzeba podzielić zestawienie na kilka mniejszych
          (np. stworzyć kategorie klientów).
          Prawo dostępu "3" nie pozwala zmienić pliku faktur ale dopuszcza
          dostęp do starych PZ-tów.
=================================================================== 20-01-99
TFK B.D1: Import dowodów ze zbioru zawierającego powtarzające się
          numery dowodów (kilka plików faktur ze wspólną definicją)
          mieszały kolejność pozycji w dowodzie. Teraz układają je kolejno
          (do 2000 pierwszych numerów dowodów).
TFK B.D0: Obejrzane na ekranie zestawienie można było wydrukować od razu
          na drukarce (i to w kilku egzemplarzach) ale bez drugiego wiersza
          każdej strony. A tam był przecież opis tego wydruku ! Jest już OK.
=================================================================== 19-01-99
THD 6.82: W opcjach J.A-C można obok cen 'S' i 'Z' użyć także 'M'.
=================================================================== 15-01-99
TST 0.72: Poprawiony opis lat dla układu 1999/2000 (nie podpowiada "10").
          Opcja C.B potrafi weryfikować bazę danych (chodzi o sprawdzenie
          kolejności lat, wartości umorzeń i zgodności KRŚT w obu planach).
          Dla wstępnego OT także pyta o dostawcę i numer OT, potrafi
          drukować dokumenty OT i LT na podstawie informacji z opcji A.
          W opcjach D znikają środki zlikwidowane, prawidłowo liczona jest
          wartość OT dla środków, w których była zmiana w bieżącym roku.
          Zaznacza w opcji A rok dla którego przeliczana jest wartość
          końcowa OT oraz umorzenia. Doszło zestawienie ilość-wartość.
THD 6.81: Można założyć zbiór z grupami SWW podczas startu wdrożenia.
          Pozwala zakładać indeksy podczas fakturowania.
=================================================================== 11-01-99
THD 6.80: Wersja dla ANTKA oraz dla BETTY (ewidencja dostawców).
TST 0.71: Całkowicie nowy układ MENU dla TST (ciekawe co zrobimy ze starą
          instrukcją obsługi :-)))
=================================================================== 08-01-99
THD 6.78: Doszła opcja G.K oraz to co z niej wynika.
=================================================================== 03-01-99
THD 6.77: Dokończono opcję inwentaryzacji (BL, BM, BN i BO).
          2+2 ma własne wejście fiskalne (końcówka 8). Viking jak DF-301.
============================================================================

=================================================================== 31-12-98
THD 6.76: Skrócone zestawienie faktur nie pokazuje komentarzy.
=================================================================== 27-12-98
TSD 0.20: Wprowadzono obsługę kodów kreskowych. Z tworzeniem powiązań
          włącznie. Funkcja jest zgodna z THD wer. 6.75.
THD 6.75: W opcji FA i FB oraz AA włączono obsługę kodów kreskowych.
          W polu indeks można: 1) strzelić z czytnika,
          2) wprowadzić 5* (dla zwielokrotnienia bieżącej pozycji),
          3) wprowadzić *5 (dla zwielokrotnienia poprzedniej pozycji).
=================================================================== 22-12-98
THD 6.74: Z dedykacją dla BETA S.A. Warszawa:
          +---------------------------------------------------+
          |   Za wprowadzenie do ewidencji dostawców więcej   |
          | niż 1100 dostawców wersję tę i następne dedykuję. |
          +---------------------------------------------------+
=================================================================== 21-12-98
TST 0.71: Dostępne są dwie wersje TST i TST-Plus (druga korzysta
          z pamięci rozszerzonej). W opcjach D można zażyczyć sobie aby
          komputer agregował na wskazanej liczbie znaków i sumował na innej
          (na przykład w/g KRŚT agr.na 3 znakach i suma na 1 znaku).
=================================================================== 16-12-98
THD 6.73: Na wydruku dowodów można uzyskać sumę ilości (pole I).
          Włączony został też wydruk ilości w opcjach J (B, C, K).
          Jeżeli istnieje zbiór SETUP\TYLKOVAT lub SETUP\TYLKOUPR to THD
          drukuje wyłącznie Faktury VAT lub tylko Rachunki Uproszczone.
          Jeżeli istnieje zbiór SETUP\ZWOLPODM (ZWOLniony PODMiotowo)
          to THD obsługuje wyłącznie stawkę VAT zwolnioną (zw.).
=================================================================== 16-12-98
THD 6.72: Uruchomiono opcje od B.L do B.O - rozliczenie inwentaryzacji.
          Dokładny opis w opcji M.A pod literą I. Tam też opis APR.
TFK B.C8: W opcji A podgląd na rozrachunki jest na "14*", "2*" i "300*".
=================================================================== 14-12-98
TRT 0.30: Może występować w dwóch wersjach: REAL i PROTected.
          Wersja REAL obsługuje małe bazy danych (do testowania),
          PROTected obsługuje tyle dokumentów ile zmieści się w RAMie.
          Zmieniła się zawartość katalogu !RT!:
            w trybie REAL są dwa zbiory:
               TTM.EXE ( 88.880 B) i TTM.OVR (212.076 B);
            w trybie PROT są cztery zbiory:
               QTM.EXE (  6.016 B),       RTM.EXE ( 85.998 B),
               TTM.EXE (351.488 B) i DPMI16BI.OVL ( 63.504 B).
          Zmieniła się zawartość zbioru RT.BAT !!!
=================================================================== 11-12-98
TFK B.C7: Opcja G.G została podzielona na G.G.A (pięć okresów) oraz
          G.G.B (cztery okresy + suma całości).
          Zbiór Dir\Dir.# nazywa się obecnie Dir\!FK!.#FK i zawiera do 8 zn.:
          pierwszy i drugi mówi, gdzie w numerze dowodu wstawić kreski
          podczas wydruku dzienników, analityki lub analizy rozrachunków,
          trzecia (czwarta) mówi, ile znaków z symbolu konta należy odciąć
          zanim wejdziemy do ewidencji dostawców (odbiorców) w rej. VAT
          - chodzi oczywiście o rejestr zakupów (sprzedaży) w opcji A),
          piąty mówi jaki znak wpisać do symbolu konta, szósty i siódmy
          gdzie ten znak wstawić, ósmy podaje czy wpisujemy grosze (G).
=================================================================== 08-12-98
THD 6.71: W opcji N.D usunięto część błędów, doszły funkcje zapisu
          i odczytu zamówień do i z bufora.
          Jeżeli jednostki miary w indeksach sprzedawanych są "kg"
          to THD sumuje je na fakturze.
=================================================================== 29-11-98
THD 6.70: Poprawnie wykonywana jest reorganizacja indeksów.
=================================================================== 28-11-98
THD 6.69: Jeżeli w polu sposób zapłaty wpiszemy "RATY"
          to THD nie odejmuje przedpłaty od kwoty do zapłaty.
=================================================================== 22-11-98
TFK B.C6: Zmiana dotyczy dziennika skróconego F.A.
TST 0.70: TST pracuje w trybie protected. Zamiast S.EXE i S.OVR
          w katalogu !ST! jest STM.EXE, RTM.EXE i QTM.EXE.
=================================================================== 15-11-98
THD 6.68: W poprzednich wersjach podczas wystawiania faktury
          jeżeli jakimś cudem udało się skasować pole "wersja ceny"
          to powtórne wejście do tego pola kończyło się nieszczęśliwie.
          Dołożono dodatkowe pola ą, ć, ę, ł, które opisane są w MA lit.H.
          Zmieniono RACH.KORYG.UPROSZCZONY na RACHUNEK KORYGUJĄCY.
=================================================================== 11-11-98
TSD 0.17: Poprawiono kolorystykę ekranu dla kart i monitorów Hercules.
          Zmieniono obsługę definicji grafiki - można ją całkiem wyłączyć.
          Jeżeli na jakimś komputerze nie chodzi TSD to patrz THD 6.67.
          Jeżeli jakaś ramka nie pojawia się czarno na białym to znaczy to,
          że nie ma ona kształtu prostokąta w katalogu !SD!\RAMKI
          (na przykład brakuje jednej ze spacji w którymś z wierszy ramki).
          Włączona została obsługa zbioru #\LOGIN (zapisuje błędy).
          Poprawiono wydruki (zamiast '-' i '=' pojawia się '-' i '=').
TAE 2.26: Włączona została obsługa zbioru #\LOGIN (zapisuje błędy).
TFK B.C5: Poprawiono funkcję przygotowującą noty odsetkowe. Błędnie
          były liczone wielokrotne zapisy po stronie winien gdy dotyczyły
          różnych transakcji, nie były rozliczone ale spunktowane razem.
TFX 0.00: Włączona została obsługa zbioru #\LOGIN (zapisuje błędy).
THD 6.67: Przy powtórnym wejściu do faktury limit kupiecki nie jest
          kontrolowany (chyba, że ponownie wczytamy kontrahenta).
          Nie psuje się przy tym pytanie o przekroczenie limitu jak dawniej.
          Uruchomiono obsługę inwentaryzacji w opcji B.M.
          Opcja B.L ma poszerzone możliwości:
          - wpisując datę ograniczamy indeksy wpisywane do arkuszy do tych,
            które by były pokazane w zestawieniu stanów niezerowych,
          - wpisując jeden magazyn (kilka magazynów) ograniczamy jeszcze
            bardziej liczbę wpisanych do arkuszy indeksów,
          - wpisując lokalizację możemy jeszcze bardziej zmniejszyć arkusze,
          - według lokalizacji pozwala zmienić kolejność indeksów w arkuszu.
          Nie da się drukować arkuszy z wszystkich indeksów i równocześnie
          arkuszy dodatkowych (chyba że wybierzemy wszystkie znakiem *).
          Zmienił się (skrócił) nagłówek arkuszy spisu (jest ładniejszy ?).
          Poprawiono kolorystykę ekranu dla kart i monitorów Hercules.
          Zmieniono obsługę definicji grafiki - można ją całkiem wyłączyć.
          Jeżeli na jakimś komputerze nie chodzi THD należy:
          1. Założyć w katalogu #\SETUP zbiór @\SETUP\STA-0 z zawartością:
             MBCKMAA
          2. Do zbioru HD.BAT dopisać przed CALL !HD!\H wiersz
             T-MAZ +   (przy czym T-MAZ.EXE ma być w THD lub na ścieżce)
          3. Uruchomić HD - powinno być O.K. (nawet na Compaq'ach).
=================================================================== 01-11-98
THD 6.66: Nie wiem dlaczego THD nie chciał wogóle pracować tylko wypisywał
          na ekranie jakieś niestworzone rzeczy. Uspokoiło się w wersji 667.
=================================================================== 21-10-98
THD 6.65: Uruchomiono obsługę zamówień w opcji N.D. Funkcjonuje teraz
          według schematu "Sprzedaż na zeszyt". Opis w opcji M.A litera "Z".
=================================================================== 21-10-98
THD 6.64: Zestawienie odbiorów z parametrem "*" zeruje limit kupiecki
          tworząc nowy zbiór odbiorców. Nie wolno przerywać tego zestawienia
          bo zbiór wyjściowy zawiera tylko tych odbiorców, którzy pojawili
          się na zestawieniu. Nowa wersja (6.64) po przerwaniu nie podmienia
          już zbioru odbiorców na taki obcięty tylko zachowuje stary zbiór.
=================================================================== 21-10-98
THD 6.63: Zestawienia w formacie XLS mają zmienioną postać liczb,
          z litery "O" jest zrobiona cyfra "0" (po to by zera nie były
          poprzekreślane zamiast cyfry "0" zawsze jest drukowana litera "O").
          Zmniejszono do 4 liczbę równocześnie wyświetlanych ramek.
          Błąd "NieMa" wyskakiwać będzie na przykład w opcji F.A gdy w polu
          "Sposób płatności" (w stopce) naciśniemy klawisze F4, F5 i F1.
* Wersje: TSD 0.17, TRT 0.27, TPS 0.77, THD 6.63, TAE 2.25. ****************
=================================================================== 19-10-98
THD 6.62: THD wywołane z drugim parametrem "00" (np. HD 1 00 ROK-98)
          pokazuje wolne miejsce w Stack Segmencie, staje na 2 sekundy,
          gdy wolnego miejsca jest mniej niż 5000 B: prawy dolny róg ekranu.
=================================================================== 17-10-98
THD 6.61: Procedura obsługi RS232 (drukarki fiskalne) aktywowana przy
          fiskalnym wejściu do programu (powyżej 150) nie była dawniej
          dezaktywowana na koniec pracy THD gdy nie było drukarki fiskalnej.
          W efekcie dochodziło do zawieszania systemu operacyjnego WIN-95.
          Urachomiono sortowanie planu w środowisku SHARE.
          THD został minimalnie odchudzony: 8KB zaoszczędzono na lepszej
          organizacji nakładek, 6 KB na zmniejszeniu liczby buforów ekranu.
          Teraz THD standardowo zabiera około 350KB pamięci dla siebie.
          Zostaje 617-350=267 KB na plan indeksów, po 35 B na jeden indeks
          daje 7.628 indeksów (no, może trochę mniej) - dawniej do 10.000 !
=================================================================== 16-10-98
TFK B.C4: W opcji A w kolumnie "Konto Winien" można nacisnąć [Alt-F3].
          Najlepiej w poprzednim wierszu zapoczątkować typowy zakup
          (np. WN:nic , MA:200-B15 , KW:535.00 , TR:F 1234/98 , TE:151198).
          W przyszłości (w nowym TFK) można będzie tworzyć samodzielnie
          różne schematy i przechowywać w zbiorze SETUP\SCHEMATY.
=================================================================== 15-10-98
TST 0.65: W opcji A w polu Symbol Środka aktywne są dwa dodatkowe klawisze:
          [F3] poszukuje środków, które miały zmianę wartości brutto,
          [Alt-F3] poszukuje środków ze złym wpisem OT i automatycznie
          zmienia wpis do dokumentu.
          Zweryfikowano zawartość zestawień w opcjach B, D, F.
          Podczas wprowadzania symbolu środka koło patrz koło 'INS'.
TAE 2.24: Opcja D tworzy formularze pod potrzeby arkuszy kalkulacyjnych.
          Wydruk do zbioru, którego nazwa zaczyna się od litery X, daje
          zawartość bez kodów sterujących drukarką i czytelne dla arkuszy.
=================================================================== 14-10-98
THD 6.60: W opcji N.D zaczynają funkcjonować zamówienia. Oglądać.
Generalnie dużo zmian w procedurach pomocniczych: wyświetlanie ilości
wolnej pamięci, przyśpieszone czterokrotnie automaty klawiaturowe (to wtedy
gdy np. po fakturze idzie się przez kasę) można przerwać klawiszem Esc,
minimonitor zablokowanych zbiorów, przywrócono nagłówki w lewym dolnym rogu
na zestawieniach, przesunięto napis 'KONIEC' do prawej krawędzi zestawienia,
lepszy login startowy, można jako kropki używać przecinka (regionalne
ustawienia Łindołsa), kropka w dowolnym polu chodzi jak [F4], dwie kropki
jak [F5], klawisz [+] jak [F6].
* Wersje: TSD 0.16, TRT 0.26, TPS 0.76, THD 6.60, TFK B.C3, TAE 2.23. ******
=================================================================== 11-10-98
TST 0.64: Zestawienie F.D (nowe) pokazuje tylko podsumowanie tego
          co precyzyjnie pokazuje F.C. Opcja F.C tworzy ponadto polecenie
          księgowania, które umieszcza w katalogu \TIE.
=================================================================== 10-10-98
TFK B.C2: Kilka drobnych zmian w Dziennikach ustawowych (druga data).
          Minimalna (tylko!) zmiana wyglądu metody 6 w ARK.
TAE 2.22: Procedury startowe lepiej zapisują zbiór LOGIN.XXX.
          Lepiej obsługiwana jest opcja ustawiania drukarek.
          Wersja sieciowa przy wyjściu do głównego menu w 25 wierszu podaje
          nazwy otwartych zbiorów (wszystkie powinny być zamknięte).
=================================================================== 05-10-98
THD 6.5B: Ciąg dalszy zamówień. Wydaje się, że można próbować N.D.
          Poprawiona wersja definiowania drukarki (Mazovia/Latin).
          Poprawiona wersja tworzenia zbioru {-KOSZ-}\Login.000.
=================================================================== 06-10-98
TFK B.C1: Analiza rozrachunków ustawia kolejność dekretów według zasady:
          Symbol konta, Alfabetycznie treść, Datami, Najpierw WN potem MA.
          [+] funkcjonuje jak klawisz [F6] (powtórz), [.] lub [,] i [Enter]
          w dowolnym polu działa jak [F4], [..] lub [,,] i [Enter]
          w dowolnym polu działa jak [F5], [,] w polu kwota chodzi jak [.].
=================================================================== 05-10-98
THD 6.5A: W opcji F.C (rejestr sprzedaży VAT) pojawia się informacja
          księgowa na końcu każdego pliku faktur gdy rejestr obejmuje
          jeden dzień lub gdy w katalogu SETUP założyć zbiór DNRV
          (Dekretacja Na Rejestrze Vat).
          W ostatnim wierszu ekranu przy powrocie do głównego menu
          pojawia się obok bieżącej daty także spis zablokowanych zbiorów:
          znaczek + oznacza blokadę częściową, # całkowitą.
          Usunąłem podwójną blokadę typu # podczas zapisu w opcji H.C.
THD 6.59: W opcji B.L (arkusze inwentaryzacyjne) można klawiszem [Tab]
          w polu [Wybrane indeksy] włączyć nie tylko pytanie o wybraną
          lokalizację, ale zmienić kolejność wydruku z alfabetycznej
          na lokalizacyjną, podyktować określoną kategorię lokalizacji
          lub te kategorie, które nas interesują (klawiszem [F3]).
          Zapraszam do opcji B.A, gdzie zamiast grupa pojawia się słowo
          "lokalizacja". Można w tym polu używać klawisza [F4] oraz [F5].
          Nie będzie tego mechanizmu w opcji A.A, gdzie co prawda można
          założyć nowy indeks, ale nie da się podejrzeć spisu lokalizacji.
TFK B.C0: Rejestry VAT przeniesione zostały z katalogu Roboczy\ do
          podkatalogu Roboczy\VAT\.
=================================================================== 03-10-98
 Analiza: Dla ustalenia uwagi sprawdzimy koszty bieżące eksploatacji
          stanowiska fakturującego, które robi 3 (10, 30, 100) faktur/dzień
          przy 5 dniowym tygodniu (250 dni w roku) i 50% zapełnieniu strony
          (2000 zn.). Przyjmiemy dla drukarek 3.letni okres użytkowania.
          W ciągu roku wydrukuje 750 (2.500, 7.500, 25.000) faktur.
          Ceny wziąłem z katalogu PRAXIS S.A. rozprowadzanego przez TeleInfo
          i są to ceny netto enduser.
          Składanka 10" 900 stron x 2 = 71.19 zł.   3.955 gr / stronę.
          Papier Pollux A4 500 kartek = 11.07 zł.   2.214 gr / stronę.
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+
          Drukarka | czas wydruku | papier | nadruk  | drukarka | rocznie |
          (model)  | orygin+kopia | (o+k)  | (toner) | (amort.) |         |
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+
          Canon BJC-250 414-61 zł / wkład BC-02 (400 kartek) 61 zł        |
                 3 |              |        |         | 15.7 gr  |  379 zł |
                10 |     40 s     | 4.4 gr | 30.5 gr |  4.7 gr  |  990 zł |
                30 |              |        |         |  1.6 gr  | 2737 zł |
               100 |              |        |         |  0.5 gr  | 8850 zł |
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+
          Epson StylusColor 400 594-36 zł / wkład so20025 (250 krt) 36 zł |
                 3 |              |        |         | 24.8 gr  |  435 zł |
                10 |     40 s     | 4.4 gr | 28.8 gr |  7.4 gr  | 1015 zł |
                30 |              |        |         |  2.5 gr  | 2677 zł |
               100 |              |        |         |  0.7 gr  | 8475 zł |
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+
          Epson FX 880 1300-11 zł / wkład #8750 (1000 kartek) 11 zł       |
                 3 |              |        |         | 57.3 gr  |  497 zł |
                10 |     40 s     | 7.9 gr |  1.1 gr | 17.2 gr  |  655 zł |
                30 |              |        |         |  5.7 gr  | 1102 zł |
               100 |              |        |         |  1.7 gr  | 2675 zł |
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+
          HP DeskJet 670C 540-92 zł / wkład 51629A (1300 kartek) 92 zł    |
                 3 |              |        |         | 19.9 gr  |  288 zł |
                10 |     30 s     | 4.4 gr | 14.1 gr |  6.0 gr  |  612 zł
                30 |              |        |         |  2.0 gr  | 1537 zł |
               100 |              |        |         |  0.6 gr  | 4775 zł |
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+
          HP DeskJet 1100C 1372-92 / wkład 51645A (1700 kartek) 92 zł     |
                 3 |              |        |         | 56.9 gr  |  541 zł |
                10 |     20 s     | 4.4 gr | 10.8 gr | 17.1 gr  |  807 zł |
                30 |              |        |         |  5.7 gr  | 1567 zł |
               100 |              |        |         |  1.7 gr  | 4225 zł |
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+
          HP LaserJet 6L 1299-164 zł / wkład C3906A (3000 kartek) 164 zł  |
                 3 |              |        |         | 50.4 gr  |  444 zł |
                10 |     20 s     | 4.4 gr | 10.9 gr | 15.1 gr  |  597 zł |
                30 |              |        |         |  5.0 gr  | 1035 zł |
               100 |              |        |         |  1.5 gr  | 2575 zł |
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+
          Kyocera LasFS600 1331-178 zł / wkład TK-16 (3000 kartek) 178 zł |
                 3 |              |        |         | 51.2 gr  |  506 zł |
                10 |     20 s     | 4.4 gr | 11.9 gr | 15.3 gr  |  790 zł |
                30 |              |        |         |  5.1 gr  | 1605 zł |
               100 |              |        |         |  1.5 gr  | 4079 zł |
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+
          OKI Laser 6ex 1461-81 zł / wkład OLE (1200 kartek) 81 zł        |
                 3 |              |        |         | 61.3 gr  |  594 zł |
                10 |     20 s     | 4.4 gr | 13.5 gr | 18.4 gr  |  907 zł |
                30 |              |        |         |  6.1 gr  | 1800 zł |
               100 |              |        |         |  1.8 gr  | 4925 zł |
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+
          OKI ML 3320 1201-22 zł / wkład RIB-320 (1500 kartek) 22 zł      |
                 3 |              |        |         | 52.4 gr  |  463 zł |
                10 |     15 s     | 7.9 gr |  1.5 gr | 15.7 gr  |  627 zł |
                30 |              |        |         |  5.2 gr  | 1095 zł |
               100 |              |        |         |  1.6 gr  | 2750 zł |
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+
          Panasonic KX-P1150 490-24 zł / wkład KX-P115 (2000 kart) 24 zł  |
                 3 |              |        |         | 20.7 gr  |  223 zł |
                10 |     30 s     | 7.9 gr |  1.2 gr |  6.2 gr  |  382 zł |
                30 |              |        |         |  2.1 gr  |  840 zł |
               100 |              |        |         |  0.6 gr  | 2425 zł |
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+
          Xerox Laser 4508 1125-399 zł / wkład 113R265 (8000 kart) 399 zł |
                 3 |              |        |         | 32.3 gr  |  350 zł |
                10 |     15 s     | 4.4 gr | 10.0 gr |  9.7 gr  |  602 zł |
                30 |              |        |         |  3.2 gr  | 1320 zł |
               100 |              |        |         |  1.0 gr  | 3850 zł |
          ---------+--------------+--------+---------+----------+---------+

TFK B.BE: W opcji N.C (edycja ARK) TFK nie umiał wczytać ramki EA
          ze zbioru !FK!\RAMKI\E bo po drugiej liczbie był odstęp
          sugerujący zmianę kolorystyki ramki - wystarczy go skasować.
          Podczas wykonywania ARK pokazywane jest przekroczenie zakresu
          do 1500 kont, które mogą brać udział w rozliczeniu.
          W opcji J.A (import) poprawiono automatyczne niedoczytywanie kont.
          Jeżeli w katalogu SETUP umieścić zbiór F4wAFull to TFK w opcji A
          każdą najmniejszą rozbieżność pomiędzy treściami operacji (także
          duże i małe litery) traktuje jako różne treści i pokazuje jako
          nierozliczone. Zakazuje się przełączać w F4wAFull w trakcie roku !
          Dlatego zbioru tego nie ma już w katalogu SETUP (jest F4wAFull.!).
THD 6.58: Opcja M.F ma zmienioną obsługę instalacji druków dowodów.
          Zmiana w opcji automatycznej przeceny nie pokazuje konieczności
          dokonania przeceny gdy ilość jest 0.0 (dawniej czasami stan
          np. 79.5 - 79.5 dawało 0.00000000000000345 - większe od zera ???).
=================================================================== 29-09-98
THD 6.57: Limit kupiecki opisany jest w opcji M.A pod literą L.
          Wersja niesieciowa uruchomiona pod łindołsem blokuje drugi start.
=================================================================== 28-09-98
TST 0.63: W opcji E.A uruchomione zostały dwie nowe metody amortyzacji.
          'J' - czyli jednorazowa umarza całość w następnym po OT miesiącu.
          'P' - czyli połówkowa umarza 50% w następnym po OT miesiącu.
          Standardowo ustawia się J dla OT<2500 inaczej L.
          W opcji G.A wpisuje się prawidłowo symbol i nazwa (w poprzednich
          wersjach było "s" zamiast "n" w definicji zestawienia), w drugiej
          kolumnie zamiast amortyzacji całorocznej wpisywane jest umorzenie
          narastająco do podanej daty a w trzeciej ostatnie umorzenie.
=================================================================== 24-09-98
TST 0.62: Wychodzą wszystkie podsumowania w opcji F.C.
          Program w opcji E.A pyta o zmianę stawki amortyzacji gdy ta
          nie mieści się w dopuszczalnym przez KRŚT zakresie.
          Puste pola zawierające standardowo wartość zakupu kopiują sobie
          zawartość pola Wartość zakupu. Poprawiłem lekko opis w opcji I.
THD 6.56: Uruchomiłem informację o otwartych zbiorach przy wyjściu do menu.
          Poprawiłem obsługę sieciową w opcjach H.
TSD 0.15: Podobnie jak THD 6.56 ma poprawione wyświetlanie cen (np. 15,30).
=================================================================== 21-09-98
Wszystko: Przypominam, że w katalogu !xx!\SETUP znajduje się zbiór
          x.BAT, który odpowiednio zmodyfikowany i przekopiowany do !xx!
          (do katalogu o oczko wyżej) zmienia opis dystrybutora.
          Pierwszy wiersz opisu dystrybutora jest najważniejszy !!!
          Poprawione drajwery drukarek oraz funkcje startowe wraz z
          ustawieniem drukarek powinny gwałtownie polepszyć pracę.
Wszystko: TAE 2.21, THD 6.55, TRT 0.25, TSD 0.14, TST 0.61 oraz TFK B.BD.
=================================================================== 10-09-98
THD 6.54: Jeżeli w opcji A.B lub A.C w polu "z grupą SWW" nacisnąć [Tab]
          to wchodzi się w pole "z ceną" i jak podać, że nie to dowód ma
          wartość 0.0 i wszystkie ceny także 0.0.
          Konfiguracyjne pliki typu OPISYCEN, RODZAJE, PLATNOSC itd.
          zapisywane są do katalogu z danymi a nie do #\.. jak poprzednio.
          Płatności, upusty i zapisy nie sortują się już alfabetycznie.
          Ranking obsługuje do 800 odbiorców występujących
          w zadanym okresie (do tej pory 800 od początku roku).
=================================================================== 09-09-98
THD 6.53: Opcja G.C też już prawidłowo zagląda do zbiorów z dowodami WZ i ZZ.
          Poza tym był makabryczny błąd w opcji ZRZUT ZEROWYCH DO ARCHIWUM.
TSD 0.13: Dopuszczono obsługę pierwszego pola w terminach płatności.
THD 6.52: Opcja G.A prawidłowo zagląda do zbiorów z dowodami WZ i ZZ.
TFK B.BC: Nie ma podpowiedzi tego co jest pod [F6] w polu edycyjnym.
          Jeżeli w ZOZie stworzy ktoś pełny strukturalny plan kont
          (w związku z rejestrem usług medycznych lub czymś podobnym)
          to podgląd spisu skrótów skroluje się w lewo pokazując końcówkę
          spisu skrótów.
          Przy końcowym kierowaniu zestawienia na drukarkę można klawiszem
          [F3] zmienić datę - wtedy w godzinie z kropką zakodowana jest data.
THD 6.51: Nie ma podpowiedzi tego co jest pod [F6] w polu edycyjnym.
          Zdjęcie restrykcji limitu kupieckiego gdy istnieje SETUP\JAK-JOLA.
TAE 2.20: Nie ma podpowiedzi tego co jest pod [F6] w polu edycyjnym.
          Stopki pod dokumentami podobne do tych z THD (patrz A.BAT).
TST 0.60: Do TST przeniesiono wszystkie udogodnienia i ustawienia
          dostępne w THD: F3 na zestawieniach, drajwery drukarek, prawo
          dostępu 0 (blokowane hasłem), stopki na dowodach itd.
          Nie ma podpowiedzi tego co jest pod [F6] w polu edycyjnym.
          Stopki pod dokumentami podobne do tych z THD (patrz S.BAT).
=================================================================== 04-09-98
TFK B.BB: Niezarejestrowane wejście kierowane jest do katalogu DEMO
          i nie pyta o hasło (poprzednio należało podać 120344).
          Podobnie jak w HD i innych można zrobić F.BAT w katalogu !FK!.
          W zbiorze !FK!.# można umieścić do 8 znaków, które oznaczają:
          na którym znaku wstawić kreski w numerach dowodu (dwa pierwsze),
          ile znaków odcinać z symbolu konta kontrahentów przy wejściu do
          rejestrów VAT (trzeci znak dla dostawców, czwarty dla odbiorców),
          jaki znak wstawiać automatycznie w symbolu konta w opcji A
          (piąty znak w zbiorze), oraz w którym miejscu (szósty i siódmy)
          oraz czy kwoty podawane są w groszach w opcji A (ósmy znak "G").
          Założenie w katalogu SETUP zbioru F4WAFULL powoduje pokazywanie
          w podglądzie rozrachunków w opcji A pełnej treści operacji w
          rozbiciu na poszczególne operacje z kontrolowanym pominięciem
          tych pozycji, które są równocześnie w zbiorze rocznym i roboczym.
          Emisja dokumentów podobnie jak w THD zaopatrzona została w stopkę
          zawierającą numer, producenta, dystrybutora i licencjobiorcę.
=================================================================== 03-09-98
THD 6.50: Sprawdzona wersja pozwalająca w szczególnych przypadkach
          wyłączyć informację o licencjobiorcy na fakturach.
          W ostatnim wierszu pojawiają się teraz informacje: o wersji,
          Olimpie, dystrybutorze (pierwszy wiersz z H.BAT) i licencjobiorcy.
          Po wyjściu z programu zachowywana jest informacja o dystrybutorze.
          Rejestry sprzedaży sprzed 1.7.98 chodzą po staremu inne na nowo.
=================================================================== 30-08-98
TFK B.BA: Najlepszą metodą weryfikacji określonej zmiennej (np. Data)
          jest zmiana jej nazwy w definicji zmiennych (np. BiData).
          Wszyskie miejsca występowania pokazuje wtedy kompilator i nie
          ma szansy przeoczenia wywołania typu Zmien(Data) lub Data:=...; .
          Taką weryfikację wykonałem i nie jest możliwe aby na wydruku była
          wpisana inna data niż bieżąca (chyba że ktoś użyje F3 na drukarkę).
          Wyjście inne niż [Enter] po [F3] przywracało wartość oryginalną.
=================================================================== 29-08-98
THD 6.46: Poprawiono procedury rozpoznawania drukarki DF-301 na starcie.
          W opcjach F.A oraz F.B zmieniono następujące metody pracy:
          1. Jeżeli bieżący plik faktur zaczyna się od PA (np. PA-STY)
             to opcja F.B obsługuje także ten sam plik jako paragony.
          2. Jeżeli istnieje zbiór FIS\NOT-ASK to podobnie jak w opcji F.A
             w opcji F.B program nie zadaje pytania 'Powinien być fiskalny'.
          3. Firma JotKEl z Krotoszyna pobiła rekord i miała ponad 65535
             paragonów na jednej drukarce. Zmieniłem typ Word na LongInt
             czyli ograniczenie z 65535 zmieniłem na 2147483647 (wystarczy).
          Prawidłowo weryfikowani są dostawcy w opcji A.A.
          Ponadto skróciłem czasy oczekiwania na kolizję w zbiorze !.!
          gdy włączony jest share (on pilnuje by kolizji nie było).
=================================================================== 24-08-98
THD 6.46: Wprowadzono funkcje obsługi schematu SHARE. Włączane są gdy
          istnieje zbiór #\SHARE. Uruchomiono z nowymi funkcjami opcje:
          Wprowadzanie dowodów, Wydruk dowodów, Wydruk dziennika,
          Wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych, Zmiana zbioru roboczego,
          Zaksięgowanie dokumentów, Zrzut zerowych indeksów do archiwum,
          Zmiana planu indeksów, Dołączenie planu indeksów, Odksięgowanie,
          Obie kontrole zgodności faktur z dowodami WZ i ZZ,
          Opcje związane z reorganizacją (edytor, wydruk, plan i roboczy).
=================================================================== 17-08-98
THD 6.46: Jak istnieje setup\b-limitu to bez kontroli limitu kupieckiego.
=================================================================== 16-08-98
TAE 2.14: Uruchomiłem funkcję DZIŚ() oraz DZIS(). Zmienne DP i DK mają
          specjalne znaczenie: na początku ustawiane są na 010198 i 311298.
=================================================================== 11-08-98
TAE 2.13: PW, PM, PWN, PMN liczone są zgodnie z TFK opcja EB.
THD 6.45: Wydruki dowodów mogą zawierać podsumowanie wartości dowodu
          według każdej z dodatkowych cen.
          KC ograniczona datami prawidłowo pokazuje należności.
          Fakturowanie obsługuje już limit kupiecki.
          Wydruk dowodu KP i KW jest bez zapisu tekstu \KASA\.
THD 6.44: W warunkowych odprawach celnych (CLINICO i SIEPER):
          1. Zlikwidowano błąd 202,
          2. Jeżeli w recepturze założyć indeks KG i podać liczbę kg
             to podczas wprowadzania dowodu WZ rozwijanie receptur
             zapisuje w ostatnim wierszu .stop.rec.xxxx, gdzie xxxx
             to liczba kg tego wyrobu, który został rozwinięty,
             (oczywiście należy podać w recepturze liczbę kg przypadających
             na jednostkową liczbę wyrobów - ilość podstawową),
          3. Jeżeli w odprawie nie wpisać wagi całej odprawy to zostanie
             ona przeliczona według wartości wyliczonych w opcji A.A,
          4. Jeżeli w katalogu ...\SETUP założyć zbiór JMZAO (przykład jest
             w zbiorze !HD!\SETUP\JMZAO) to można zmusić program do innego
             zaokrąglania ilości w rozwijanej recepturze (w opcji A.A)
             według zasady ZGD (Zaokr, Góra, Dół) z podaną precyzją.
TFK B.B9: Po raz kolejny ostatecznie rozwiązany został problem roku
          2000 (Y2k). Daty ostatniego zapisu do zbioru w podglądzie [F4]
          (data zbioru) nieprawidłowo były tłumaczone na format DDMMRR.
=================================================================== 01-08-98
TRT 0.24: Obsługuje nowe środki transportu i roboczodniówki.
=================================================================== 01-08-98
THD 6.43: Zlikwidowałem błąd 202, który był podczas eksportu kasy/banku.
          Poprawiłem wygląd wprowadzania długich dowodów magazynowych.
          Poprawiłem zapis odbiorców gdy mają krótki NIP (lub pusty).
=================================================================== 30-07-98
Nowe Txx: Analiza konstrukcji baz danych:
          1. Zbiory tekstowe mają trzy zalety:
             - są przez run-time Pascala dużo szybciej czytane i zapisywane
               (run-time jest standardową biblioteką procedur dołączaną
               przez Borlanda do każdego kodu wykonywalnego typu exe),
             - dynamiczna wielkość wiersza odpowiadającego jednemu zapisowi
               pozwala maksymalnie zmniejszyć wielkość każdego zapisu,
             - poszukiwanie dowolnego tekstu w takiej bazie danych to:
               Repeat Readln(T,S); If Pos(Sz,S)>0 Then Zap(S) Until EoF(T).
          2. Zbiory o strukturze rekordów mają inne zalety:
             - można wymieniać zapisy wewnątrz zbioru (dokonywać korekt),
             - można odczytać rekordy ze środka bez czytania całego zbioru,
             - dla zbiorów posortowanych (a takie zawsze mamy w Txx) można
               odnaleźć kilka rekordów z określonym hasłem bez czytania
               całego zbioru na przykład metodą dzielenia połówkowego,
             - przy zastosowaniu multirekordów i wewnętrznego T-buforowania
               można także mieć trzy zalety metody zbiorów tekstowych.
          Po wybraniu bazy danych w formie zbiorów rekordowych (dla dużych
          baz typu baza kontrahentów) mamy kilka możliwości:
          1. Możemy ustalić stałą wielkość dla wszystkich rekordów:
             - musimy wtedy zastosować wystarczająco dużą wielkość rekordu
               aby zmieścić informacje o najbardziej skomplikowanych
               odbiorcach (hasło, nip, nazwa, adres, telefony, konto f-k,
               osoby upoważnione do podpisywania, limit kredytu kupieckiego,
               zadłużenie, rabat na całość i na poszczególne grupy towarowe,
               bank i konto dla przelewów i dużo innych informacji)
               wydaje się, że 512 bajtów byłoby mało,
             - baza danych rzędu 20.000 odbiorców miałaby wtedy 10 MB
               i byłaby mało strawna dla pojedyńczych stanowisk oraz
               niestrawna dla dowolnej sieci.
          2. Można byłoby ją poindeksować tak jak to robią Clipper lub Fox:
             - i chodzi to wtedy jeszcze wolniej (patrz stacje benzynowe),
             - ma tendencje do rozjeżdżania się (przestaje wogóle chodzić).
          3. Można utrzymywać bazę w formie posortowanej:
             - odszukanie dowolnego kontrahenta jest błyskawiczne,
             - wyszukanie kontrahenta po adresie lub nipie wymaga
               przerzucenia całej dużej bazy danych,
             - dopisanie nowego kontrahenta wymaga wtedy przeczytania
               i zapisania całej bazy danych.
          4. Można tworzyć obok głównej bazy danych lub na jej końcu
             (początku) erratę z nowymi zapisami i co jakiś czas sortować:
             - trzeba podczas analiz pamiętać o korekcie bazy tą erratą,
             - trzeba otwierać dwa zbiory (lepiej jeden) i wiedzieć od
               którego miejsca jest errata (najlepiej kilkaset rekordów
               na początku zbioru).
          5. Można danemu kontrahentowi dynamicznie przyporządkowywać
             od jednego do kilkudziesięciu rekordów tworząc multirekordy:
             - nieważny odbiorca zajmuje wtedy minimum miejsca (np. 128 B),
             - ważny odbiorca może zająć 10 lub 20 lub jeszcze więcej
               rekordów (1 KB, 2 KB lub więcej),
             - wszelkie zmiany informacji mogą być przechowywane tak, aby
               podczas odczytywania zapisów odrzucać korekty po wybranej
               dacie i te przykryte późniejszymi zmianami ale sprzed
               wskazanej daty (pamiętać można wtedy historię zmian z datą i
               osobą dokonującą zmiany jak nakazuje ustawa o rachunkowości).
          Wybrana przez nas ostatnia metoda (połączenie 5 i 4 z początkową
          erratą) ma wiele zalet w porównaniu z pozostałymi:
          1. Wielkość bazy danych (przykład z 20.000 odbiorców):
             -  1% bardzo-bardzo skomplikowanych odbiorców
                   (200 odbiorców) zajmie 200 x 2 KB = 400 KB,
             -  2% skomplikowanych odbiorców zajmie 400 x 0.5 KB = 200 KB,
             -  7% odbiorców z długą nazwą zajmie 1400 x 256 B = 350 KB,
             - 90% reszty zajmie 18000 x 128 B = 2250 KB,
             co daje około 3.2 MB czyli średnio 160 B na odbiorcę.
             Tak samo jak 25.000 prymitywnych (w sensie opisu) odbiorców.
          2. Przy średniej bazie rzędu 3.000 odbiorców zajmie około 500 KB
             czyli będzie strawne dla prostej sieci (np. Win'95).
          3. Korekt jest około 20% co nie ma większego znaczenia dla bazy.
          4. Wybrana wielkość kwantu informacji 128 B pozwala odzyskiwać
             bazę danych nawet z dysków, na których sypnął się FAT.
          5. Wybrana metoda obsługi bazy danych pozwala stworzyć:
             - wspólne procedury obsługi dla wszystkich baz danych co,
               primo, zmniejsza wielkość samego programu, secundo,
               zwiększa niezawodność bo procedura jest już przetestowana,
             - jednorodną strukturę wszystkich zbiorów,
             - krótki opis techniczny dla ewentualnych konserwatorów.
          6. Zachowując bardzo dużą elastyczność wielkości multirekordów,
             możliwości dokonywania dowolnej liczby korekt liczby pól jak
             i zawartości bazy danych daje możliwość wręcz prokuratorskiej
             kontroli wszelkich wnoszonych zmian (kto, co i kiedy) -
             bo pamiętana jest cała historia zapisów, korekt i kasowań.
          Założenia końcowe:
          1. Rekord podstawowy ma zawsze 128 B.
          2. Główny zbiór z zapisami zawiera dokumenty ułożone według:
             haseł, dat i liczb porządkowych w ramach dat. (operacje)
          3. Dzienniki multirekordowe zawierają zapisy ułożone według:
             haseł, sygnatur podrekordów, liczb porządkowych. (dzienniki)
          4. Nie dotyczy to głównej bazy danych indeksującej resztę.
=================================================================== 29-07-98
TFK B.B8: W opcji A w polu konto wn lub ma klawiszem F3 można przywołać
          listę ostatnio użytych kont (ważne gdy się miesza kilkoma kontami).
=================================================================== 20-07-98
TRT 0.23: Obsługuje pełną wersję kodów sterujących drukarką (jak THD).
          Zmienione zostały napisy pod głównym menu.
          Obsługa zestawień przy pomocy F3 i mnóstwo nowych możliwości,
          jaki zostały opisane w pozostałych programach.
=================================================================== 19-07-98
THD 6.42: Zmieniono zawartość zestawienia J.K.
          Każdy dokument magazynowy dostaje dodatkową informację o dacie
          i godzinie ostatniej zmiany. Widać na podglądzie [F4].
          Zmienione są stopki DD1- i DD2-, jak ktoś woli mogą być też stare.
=================================================================== 17-07-98
TSD 0.12: Podczas wystawiania faktury TSD nie zawiesza się po naciśnięciu
          strzałki w dół na zakończenie faktury.
          Usunięty też został problem obsługi współdzielenia zasobów SHARE.
=================================================================== 14-07-98
TAE 2.12: Zlikwidowano kilka błędów:
          1. Funkcje salda potrafiły czasami (około 25%) źle kalkulować
             (dotyczy wyłącznie wersji 2.11).
          2. Przy ponownej analizie (gdy nie analizowano na nowo zbioru DFK)
             nie był zamykany pierwotny zbiór DFK co potrafiło zatrzymywać
             pracę innych użytkowników i programów TFK (dotyczy wersji 2.xx).
          3. Generalnie zweryfikowane zostały funkcje operujące na daty.
=================================================================== 13-07-98
TPS 0.73: Poprzednia wersja nie radziła sobie z odroczeniami A.D.1997 w 98.
          Czytaj pierwszą stronę opisu do TPS (opcja IA).
============================================================================
Można wstawić katalog TIE do katalogu programu TFK ale musi być TIE\TIE.TXT
=================================================================== 12-07-98
THD 6.41: "Emar duo" to nazwa drukarki fiskalnej firmowanej przez OPTIMUSa,
          której obsługa została wprowadzona do THD. Działa podobnie jak
          DF-301 i może pracować na jej ustawieniach, ale lepiej jest na
          odwrót, ponieważ w przeciwieństwie do DF-301 (40) ma wąski wydruk
          (24 znaki). W katalogu FIS startuje się ją nazwą EMAR-2.Usr.
          Ma ona tę wadę, że pewne komunikaty wysyłane na wyświetlacz,
          który ma tylko 16 znaków (DF-301 ma 20), utrzymują się na nim
          prawie minutę, pomimo tego, że drukarka funkcjonuje prawidłowo i
          przyjmuje oraz wysyła komunikaty (nawet sterujące wyświetlaczem).
          Przy fiskalnym starcie THD informuje o podłączeniu do drukarki.
          Opcja G.G nie blokuje pracy przy wycofaniu się datą 30-11-99.
          Poprawiony został eksport faktur metodą numer 3.
TAE 2.11: Zlikwidowano blokadę funkcji Shift-F2 i Ctrl-F2 w edytorze.
          Obliczenia funkcji opartych o salda kont analitycznych wykonywane
          są obecnie według poniższej reguły:
          ==================================================================
           Function Saldo(A,B: Real): Real;   Var S: Real;
           Begin
             If A>0 Then If B<0 Then S:=A Else If A>B Then S:=A-B Else S:=0
             Else        If B<0 Then S:=A Else If A              Saldo:=Zao4(S)
           End;
          ==================================================================
          i dotyczy to funkcji SW, SM, SWN, SMN, PW, PM, PWN, PMN.
          Na przykład SW=3, SM=-2 dla obrotów WN=3, MA=-2;
                      SW=-1, SM=0 dla obrotów WN=-3, MA=-2.
============================================================================
Dla programistów (informatyków oraz innych posługujących się "językami"):
1. Sumowanie obrotów dla jednego konta z tablicy skrótów:
    If Skrot.Data<=AnData Then Begin WnN:=WnN+Skrot.W; MaN:=MaN+Skrot.M End;
    If Skrot.Data =AnData Then Begin Wn :=Wn +Skrot.W; Ma :=Ma +Skrot.M End;
2. Sumowanie wartości dla zespołu kont:
    Case X of
        1: KW:=KW+Wn;
        2: KM:=KM+Ma;
        3: KW:=KW+WnN;
        4: KM:=KM+MaN;
        5, 9: KW:=KW+Saldo(Wn,Ma);
        6,10: KM:=KM+Saldo(Ma,Wn);
        7,11: KW:=KW+Saldo(WnN,MaN);
        8,12: KM:=KM+Saldo(MaN,WnN)   { 1:OW 2:OM 3:OWN 4:OMN }
      End;   { 5:SW 6:SM 7:SWN 8:SMN 9:PW 10:PM 11:PWN 12:PMN }
3. Obliczanie końcowe wartości na podstawie sum KW i KM:
    Case X of
        1,3: K:=KW;
        2,4: K:=KM;
        5,7: K:=KW;
        6,8: K:=KM;
        9,11: K:=Saldo(KW,KM);
       10,12: K:=Saldo(KM,KW)
      End;
    TFK:=Zao4(K);
=================================================================== 10-07-98
THD 6.40: Podobnie jak w TAE można używać klawisza F3 na zestawieniach.
TAE 2.10: Podobnie jak w THD można precyzyjnie obsługiwać drukarkę.
          W obu przypadkach definiowanie drukarki pracuje od razu.
=================================================================== 09-07-98
THD 6.38: Zmiany na lepsze: procedury dostępu do drukarki DF-301 (6.36),
          podsumowanie faktury niepotrzebnie dwa razy pisało 'do zapłaty',
          eksport faktur obsługuje co prawda tylko 1350 przekierowań
          kont księgowych dla kontrahentów, ale się za to nie sypie,
          obsługa drukarki, gdy nie ma odpowiedniego zbioru *.DRU (6.37),
          przełączanie druku ciągłych ramek na całości wydruku (nagłówki),
          wydruk licencji pod fakturą gdy z polskimi literami Latin II.
=================================================================== 07-07-98
THD 6.35: Poprzednie wersje omyłkowo zawierały nowotestowane metody
          obsługi MS-sieci. Wersja 6.35 posiada przełącznik, dzięki czemu
          nie jest w przyszłości możliwa zła obsługa atrybutów zbiorów.
          Dla zainteresowanych dostępna jest wersja pracująca pod WIN-95
          (WIN jako sieć, a nie jako środowisko graficzne dla THD).
=================================================================== 04-07-98
TFK B.B7: Potwierdzenia sald i noty odsetkowe mogą być emitowane na podstawie
          zbiorów AFK (powstają w opcji G.A) lub zbiorów BFK (wg dat w G.D).
THD 6.34: Na koniec każdej faktury VAT jest zaokrąglany do 1 grosza, a nie
          jak w wersji 6.31 do 0.01 grosza. FD i FE zgadza się teraz z FC.
          Zbiór P.% należy skopiować sobie z TFK do katalogu SETUP.
          Podsumowanie 'zwolnione', 'opakowania' i 'nie dotyczy'
          na fakturze posiada zarówno wartość netto jak i brutto.
          Na informacji o zaległościach, przygotowywanej w opcji KJ,
          pojawiającej się przy wystawianiu faktur przy pozycjach minusowych
          nie było widać terminu płatności. Z tego też powodu nie było tych
          pozycji na wezwaniach do zapłaty w poprzednich wersjach.
          Opcja FD oraz FE od należności brutto odejmowała 1% sprzedaży
          zwolnionej, 2% sprzedaży opakowań i 3% licencji (nie dotyczy).
=================================================================== 02-07-98
THD 6.33: Przegląd wszystkich plików faktur (kasa, rejestry, analizy itd.)
          obsługuje do 300 plików faktur (dotychczas do 100).
          Niektóre pola tekstowe na drukach (NIP, SPRZEDAWCA:) były ucinane
          lub źle centrowane. Teraz jest O.K.
          W drajwerze drukarki można dopisać wiersz LICENCJA = ... =,
          który zmienia tryb wydruku (patrz STARJT48),
          pierwszy bajt podaje długość wiersza z informacją o licencji.
=================================================================== 01-07-98
THD 6.32: Podczas zapisu dowodu WZ spod faktury THD automatycznie eliminował
          wszystkie obroty na indeksach typu V (usługa niemagazynowa).
          Nawet jeżeli nie dotyczyły tej zapisywanej faktury.
          THD 6.32 wycina wyłącznie zapisy typu V na WZ z bieżącej faktury.
THD 6.31: Drukarką domyślną była ESC-P-67. Dlatego program nie wczytywał
          jej ustawień. I dlatego na tym się sypał. 6.31 już nie.
          Podczas zapisu odbiorcy na dysk testowane jest powtórzenie NIPu.
          Włączyłem przełączanie portu LPT (1, 2, 3 lub 4). Ważne w sieci.
          Zmiana konfiguracji drukarki nie wymaga ponownego uruchomienia THD
          i dodatkowo dla konfiguracji posiadających identyczną liczbę
          wierszy dla wszystkich szerokości wydruku można tę liczbę zmienić.
          Wewnętrzna dokumentacja ma zmienioną długość strony z 55 na 60
          wierszy i wymagana jest pełna weryfikacja zawartości !HD!\OPIS.
          Stanowiska od 1 do 9 nie wymagają istnienia zbioru KOL-?,
          KOL-0 jest tylko zbiorem przykładowym i też może go nie być.
          Przy eksporcie faktur THD przenosi wersję eksportu po [F4],
          poprzednie wersje dawały automatycznie-źle pole puste (wersja 0).
          Zlikwidowałem błąd pojawiający się przy metodzie 9 polegający
          na wielokrotnym otwieraniu tych samych zbiorów bez ich zamykania.
          W opcji F.D oraz F.E zlikwidowałem ustawowe zaokrąglanie VATu
          do 2 cyfr po przecinku. Teraz sumy końcowe będące sumą wartości
          VAT z każdej pozycji są bardziej zbliżone do wartości z faktury.
          Dołączyłem wydruk nalepek na dowolnej drukarce 8x3 na stronie.
          Doszło zestawienie E.J, gdzie zamiast cen jest numer faktury.
          Opcja F.M fakturuje max.220 pozycji (około 5 stron), przy czym
          poprzednia wercja sprzedawała stany debetowe tworząc fakturę
          korygującą (???). Ponadto otwarty zbiór roboczy nie pozwalał
          prawidłowo (raczej wogóle) stworzyć dowodu WZ po fakturze.
THD 6.07: Jeżeli w polu Opis pozycji w fakturze korygującej wpisać
          znak ^ (a po nim cenę zakupu - cenę należy podawać z kropką a nie
          przecinkiem przed groszami !!!) to THD podczas wyceny dokumentu ZZ
          zamiast przyjąć zasadę ogólną - pierwsze gotowe do sprzedaży -
          robi wycenę koszty własnego sprzedaży według ceny sprzedaży
          (lub według ceny podanej po znaku ^).
=================================================================== 07-06-98
TST 0.54: Zmiana sposobu przygotowania informacji o środku trwałym
          umożliwia analizę zmiany wartości OT, miejsca użytkowania itd.
          W dokumentach MN i MT w polu numer dokumentu należy wpisać,
          oddzielone odstępem, oba miejsca użytkowania - dotychczasowe
          i obowiązujące. Ważna jest też wartość dowodu MN i MT !!!
=================================================================== 15-06-98
Wszystkie programy dostały poprawioną listę drukarek (OL-600ex, HP-1100C).
          Procedura tworząca napis z kropkami co 3 cyfry została poprawiona
          i jeżeli pole jest za krótkie to wypychane są nieznaczące zera
          (w ilości 3 i 4 cyfra po przecinku) ale pokazywane kropki.
          Procedury obsługi ekranu są przygotowywane do obsługi trybu 132x25.
          Zestawienia i niektóre z ekranów edycyjnych będą mogły być
          przełączane w tryb 132 znaków w jednym wierszu. Dla mnie czytelne.
=================================================================== 14-06-98
THD 6.30: Poprawiłem, mam nadzieję, wszystkie pozostałe błędy, które
          wynikały ze zmiany obsługi zestawień (poszerzenia do 200 znaków):
          dzienniki A.D, wg skrótów D.H,
          Zlikwidowałem też błąd, który od zawsze pojawiał się gdy na nowym
          pliku paragonów po wejściu do F.B nacisnąć Esc
          oraz nowy błąd pojawiający się, gdy po niezapisaniu faktury
          (paragonu) nie wydrukowano tej faktury (paragonu) - Esc.
          Export do excella (opcja J.J) pyta o rok eksportu.
TPS 0.72: Podczas wprowadzania ulgi z tytułu nabycia można podać początkową
          datę obowiązywania ulgi po to by prawidłowo korygować ją
          po 6, 7 i 8 latach do poziomu 75, 50 i 0 % (ważne dla korekt).
=================================================================== 12-06-98
THD 6.27: Dowody KP i KW prawidłowo obsługują łamane napisy w kilku
          polach o identycznym identyfikatorze (odbiorca i słownie).
          Zmieniły się druki dowodów KP i KW !!! Oraz stopka faktury FA1-.
          Błąd ten wynikł ze zmiany w obsłudze drukarki (od 6.00 do 6.26).
          Poprawiony został instalator dla użytkownika (F3 na menu).
          Po wydruku faktury lub paragonu THD wraca do menu z komunikatem
          o wartości do zapłaty. Ilości powyżej 1.000.000 na fakturze i
          paragonie pokazywane są z kropkami (ROKITA).
          Jeżeli czwarty wiersz adresu odbiorcy zaczyna się od "rej"
          lub (nowość) pole podpisujący zaczyna się "rej" to THD użyje
          innej stopki (dobrze wtedy napisać) "rejestr upoważnień poz.140".
          Po wejściu do programu należy nacisnąć H H * (Enter) (Enter),
          aby uzyskać konwersję zbioru roboczego (wolno użyć tylko raz).
          Zestawienie stanów w cenach innych niż P pokazuje już dobre ceny.
          W katalogu roboczym\SETUP lub w katalogu #\SETUP zapisywane są:
          KTO, GRUPYSWW, OPISYCEN, PLATNOSC, RODZAJE, UPUSTY, ZAPISY.
          Opcja C.B zawierała błąd, który wykładał program, gdy w zbiorze
          dołączanym było dokładnie (!!!) 2500 dowodów (jak np. UNOX-97).
TAE 2.04: Zbiory w katalogu HELPY nie mają już rozszerzenia .HLP .
          Doszła obsługa drukarki HP-III-P.
=================================================================== 07-06-98
TST 0.53: TST może być instalowany na klienta (dystrybutora) zob.S.BAT.
=================================================================== 07-06-98
THD 6.26: Podzieliłem opcję MF (dawniej MG) na MF - instalacja THD
          i MG - rejestracja THD (opcja ta dostępna także pod F3 w menu).
TFK B.B6: Podzieliłem opcję MG na MF - instalacja TFK i MG - rejestracja TFK
          (opcja ta dostępna także pod F3 w menu), MF jest teraz MH (kody).
=================================================================== 05-06-98
TAE 2.03: Obciąłem tablice w funkcji TFK(), znikł błąd 202.
THD 6.25: Wyrzuciłem opcję "kody sterujące", MG jest teraz MF !!!
          Zmieniła się kolejność opcji: MA, MB, MC bez zmian,
          MD (Drukarka), ME (komputEr). Opcja MD jak w TAE.ED.
TPS 0.71: Zmieniłem zawartość opcji M podobnie jak wyżej.
=================================================================== 01-06-98
UWAGA !!! Zmieniła się konstrukcja bazy danych odbiorców. Przy podglądzie
          lub próbie obsługi odbiorców może się sypać. Należy przesortować
          bazę danych poprzez wykonanie opcji H.H z parametrem * i już.
TAE 2.02: Zmieniłem winietę (lewa strona), dorobiłem opcję E, ale to nie
          koniec, poprawna będzie wersja 2.03.
=================================================================== 31-05-98
Wszystkie programy uzupełniłem o nowe pole w drajwerach drukarek.
          Każdy system sieciowy na ustawiony czas przerwy pomiędzy kolejnymi
          wydrukami (standard Netware=30, LANtastic=10, OS2=15, Win-95=15).
          Jeżeli wydruk jednej strony trwa na drukarce HP6L krócej niż ten
          czas to pomiędzy wydrukami kolejnych stron następowała przerwa.
          Wydłużenie bufora drukarki do 2 lub 3 stron powoduje, że czas
          kolejnych wydruków jest dłuższy (20, 30 sekund) od czasu przerwy.
=================================================================== 30-05-98
Wszystkie programy uzupełniłem o nowe drajwery drukarek (patrz !xx!\SETUP).
THD 6.24: Nagłówek lub stopka dowodów magazynowych obok pola "S" (suma
          dowodu) może zawierać pole "s" (suma według drugiej ceny).
          Wmontowane jest to na środku stopki w dowodach "90" (opcja A.B).
          Zmieniłem obsługę zbioru DANE-98\DANE-98.# i pierwszy wiersz
          zawiera nie pierwszą datę otwartego okresu ale ostatnią datę
          zamkniętego - należy uważać na opcje A.A, L.B (renumeracja),
          F.A i F.B (faktury i paragony) oraz G.G (zaksięgowanie dowodów).
          Nowa metoda eksportu faktur (numer 9) - spróbuj jak pracuje.
          Instalator ustawia kody sterujące 4 zamiast 2 do faktur.
          UWAGA ! Zmieniłem nazwę zbioru ESC-P-10.DRU na ESC-P-66.DRU .
TAE 2.01: W wersji 2.00 jeden ze zbiorów nie był zamykany (błąd 004).
TFK B.B6: W opcji G.C.C (analiza przeszłych okresów) liczby dni 3.cyfrowe.
=================================================================== 28-05-98
TAE 2.00: Na początku zbiorów {-KOSZ-}\?-SKROT.?AE program TAE zapisuje
          nazwę, datę i godzinę zbioru, z którego dokonano skrótu oraz
          spis analizowanych okresów. Przy powtórnym wydruku formularza
          z identycznymi parametrami nie jest dokonywana powtórna analiza.
          Spis analizowanych dat w funkcji DFK(...,ANA,...) nie musi być
          uporządkowany. Łącznie z funkcją DzK daje to duży krok naprzód.
=================================================================== 27-05-98
TAE 1.12: Podczas edycji formularza pracuje [F9] nawet dla 132x25.
          Włączono nową funkcję DzK(). Patrz pomoc Ctrl-F1.
THD 6.23: Przy automatycznej zmianie cennika THD pyta czy zachować stary
          symbol waluty przy tworzonej pozycji cennika. Jeżeli w cenie
          numer 7 wpiszemy literę M (Marka), to mnożąc cenę numer 1 przez
          aktualny kurs Marki (np. 1.9535) i wpisując wynik do ceny nr 7
          możemy w opcji D.F wydrukować ofertę z ceną nr 7 (w walucie).
=================================================================== 25-05-98
TAE 1.11: Formularze przeniesione zostały do podkatalogu FORM.
          Przy [F4] widoczne są wszystkie formularze Dir\FORM i !AE!\FORM.
          Śmieci przeniesione są do katalogu KOSZ, tam też wylądowały
          zbiory x-SKROT, które mają teraz rozszerzenie @AE, gdzie @ jest
          ostatnią cyfrą numeru użytkownika (najczęściej jest to cyfra 0).
TST 0.52: Okazało się, że SHARE skutecznie blokuje dostęp do zbiorów
          nawet, gdy jest tylko jeden użytkownik. Dlatego wersja 0.51
          nie pozwalała robić zestawień D po zestawieniach B.
=================================================================== 22-05-98
TRT 0.22: Zestawienie DB. Dużo pozycji i dobrze liczone paliwo.
=================================================================== 05-05-98
TRT 0.21: W opcji E.A można wprowadzać cenę 1km, 1rbg oraz 1mtg.
          Wersja TRT 0.23 zrobi z tego użytek w postaci analizy kosztów.
THD 6.22: Jeżeli w zbiorze KRESKOWE.KSD (przykład poniżej) mamy
          odpowiedniki indeksów widoczne na kodach kreskowych to THD
          zamienia kod kreskowy na odpowiedni indeks (przed znakiem '=').
          THD potrafi też wpisać cenę podaną w nawiasie oraz dodatkowy opis.
K/1-32-6.4 = 7638900095777 (Ola)
PAPIEREK-1 = 9001378700227 ()
PAPIEREK-2 = 8710439902227 ()
PAPIEREK-4 = 7638900095777 ()
PAPIEREK-5 = 5906785002060 ()
PAPIEREK-6 = 5902658502002 ()
PAPIEREK-7 = 5902502512416 ()
PAPIEREK-8 = 5901507303005 ()
PAPIEREK-9 = 5900936300050 ()
PAPIEREK-A = 5900457032225 ()
CHIPSY = 5900081371004 ()
CZTERY = 4012110026517 (nr 1) 5701216823111 (nr 2)5900004080181 (nr 4)
TRZY = 018653002128 (2.23:trzeci od dołu) 25 (2.22:drugi od dołu)
PINK-FLOYD = 077774638425 (30:The Piper ...) 074643345323 (31:Wish You ...)
ALLISON-MOYET = 5099748066329 (Singles)
          Uwaga! Po Symbolu indeksu musi być odstęp, równa się i odstęp,
                 potem kod kreskowy, odstęp i ewentualnie w nawiasach
                 okrągłych cena (do dwukropka bez odstępów ew. z kropką)
                 oraz opis pozycji faktury. Przed symbolem nie ma odstępów.
          Brak ceny oznacza obowiązek zachowania ceny z indeksu.
TSD 0.11: Tak samo jak w THD 6.22.
=================================================================== 27-04-98
THD 6.21: Poprawnie drukują się dowody dłuższe niż 50-70 pozycji.
TST 0.51: Wszystko w opcji E.A. Można podać numer roku dla pustego planu
          amortyzacji. Prawidłowo naliczane są teoretyczne plany amortyzacji.
          Dorzuciłem dwa komunikaty: o klawiszu F3 i o braku daty OT.
          Prawidłowo obsługiwane jest też porzucenie korekty środka.
=================================================================== 23-04-98
THD 6.20: Zawartość zbioru !HD!\H.BAT zmienia opis dystrybutora.
          Wolno zmieniać tylko to co jest wewnątrz ramki.
          Wydaje się, że stopka powinna pozostać nasza (w DEMO).
          Dołączyłem opcję K.O zgodnie z życzeniami MISia.
          Pod opcją J.G jest opcja z samym podsumowaniem (J.H).
          Dołączyłem dowody ZZ do WZ w nowej definicji eksportu dowodów
          (nawet gdy dekretacja jest "Ma w cenach zakupu").
=================================================================== 22-04-98
TAE 1.10: Zmieniłem nazwy dwóch funkcji rozpoznawanych przez TAE:
          DataL (zamiast DataT_L) i DataT (zamiast DataL_T).
          Dołączyłem do Borland Pascala poprawki związane ze złą obsługą
          komputerów Pentium II i lepszych (?!). Poprawiony moduł CRT nie
          generuje błędu 200 przy starcie programu.
THD 6.20: j.w.
TPS 0.70: j.w.
TRT 0.20: j.w.
TSD 0.10: j.w.
TST 0.50: j.w.
=================================================================== 15-04-98
THD 6.11: W opcjach J program sygnalizuje przekroczenie 20 magazynów
          (w wersjach wcześniejszych niż 6.10 sypał się błędem 201).
          Odbiorca z symbolem FK od razu wchodzi dobrze do faktury.
=================================================================== 09-04-98
TFK B.B5: W opcji A w polu Kwota lub Treść operacji pod klawiszem F4 i F5
          podpowiadają się pełne treści operacji (nawet gdy w treści są
          takie znaki jak ; czy *). F4 daje podpowiedzi ustawione według
          alfabetu, F5 według terminu zapłaty. W drugim przypadku miejsce
          ustawienia się poprzeczki na liście podpowiedzi jest w zasadzie
          nierozsądne (bo standardowa procedura próbuje dopasować się
          alfabetycznie według pełnych treści operacji).
=================================================================== 05-04-98
TFK B.B4: Wydruk polecenia księgowania proponuje jeden dowód.
          Import dokumentów reaguje na zmianę opisów kont.
=================================================================== 26-03-98
TFK B.B3: W ustawieniach drukarki oprócz MLB włączono obsługę O.
          Oszustwo polega na cofaniu znakiem ^H i dodrukowywaniu ogonków.
          W !FK!\SETUP\D8 jest ustawienie na drukarkę KX-P6500 (czy także
          KX-P6150 ?) - interesujące dla UG Prusice i Piotra Kowalskiego.
=================================================================== 26-03-98
THD 6.09: Poprawione i przetestowane faktury dłuższe niż 1 strona.
=================================================================== 24-03-98
TAE 1.05: Podczas analizy formularza tworzony jest {-KOSZ-}\PO-KOLEI,
          który zawiera informacje o zmiennych i obliczeniach.
=================================================================== 23-03-98
TFK B.B2: Do podglądu rozrachunków w opcji A dopuszczono oprócz kont
          zaczynających się od 2 (lub liter) także 14, 30.
          Uruchomione zostały podpowiedzi w polu dla wszystkich użytkowników.
=================================================================== 22-03-98
TAE 1.04: Prawidłowo wykonywane jest ustawienie drukarki "tylko Ascii"
          - ciągłe ramki, drukowane na drukarkach igłowych i atramentowych
          w dwóch przebiegach, zamieniane są odpowiednio na +, - i |.
          Podpowiedzi (pod F6 i F7) widoczne są w polu nie tylko dla
          użytkowników z zerem na końcu, ale dla wszystkich.
THD 6.08: Uruchomione "tylko Ascii" i podpowiedzi w polu.
TPS 0.61: Uruchomione "tylko Ascii", podpowiedzi w polu, zaktualizowany
          został zbiór 98-OPERA a w katalogu !PS!\SETUP\ umieściłem
          przykładowy zbiór ROK-97.#.
TRT 0.18: Uruchomione "tylko Ascii" i podpowiedzi w polu.
TSD 0.02: Uruchomione "tylko Ascii" i podpowiedzi w polu, zlikwidowane
          zostało wejście do upustów końcowych (jeżeli kontrahentowi takich
          upustów nie przydzielono w programie THD).
TST 0.43: Uruchomione "tylko Ascii" i podpowiedzi w polu.
          Dołączonych zostało kilka dodatkowych zestawień (np. F.A),
          arkusze spisu z natury oraz pytanie o rok dla każdego z zestawień.
          TST w G.B kopiuje plan amortyzacji z roku ubiegłego na bieżący,
          a wszystkie zestawienia reagują na ustawiony rok.
=================================================================== 19-03-98
THD 6.07: Jeżeli w polu Opis pozycji w fakturze korygującej wpisać
          znak ^ (a po nim cenę zakupu) to THD podczas wyceny dokumentu ZZ
          zamiast przyjąć zasadę ogólną - pierwsze gotowe do sprzedaży -
          robi wycenę koszty własnego sprzedaży według ceny sprzedaży
          (lub według ceny podanej po znaku ^).
=================================================================== 18-03-98
THD 6.06: Dowolna ilość zapisów dodatkowych na fakturze.
          Spacją można zdjąć do 19 zapisów za jednym zamachem.
=================================================================== 17-03-98
TRT 0.17: Opcje H przy analizie dla wybranych wszystkich pojazdów
          (wpisać *) przy okazji porządkują DZIENNIK.DRT zostawiając
          złe zapisy w koszu.
=================================================================== 16-03-98
TPS 0.60: Podczas analizy zmian na 01-01-xx TPS brał pod uwagę zmiany
          z lat ubiegłych, jeżeli były śródroczne co dawało złe liczby
          na rejestrach przypisowo-odpisowych.
TRT 0.16: Nowa wersja zawiera nowe funkcje administratora.
=================================================================== 14-03-98
THD 6.05: Poprawka z wyświetlaniem cen na ekranie.
=================================================================== 13-03-98
TRT 0.15: Nowa opcja H pokazuje całą bazę danych (także dzikie zapisy).
TRT 0.14: Po pełnej weryfikacji TRT, TPS, THD i TST nie wykryłem
          w TRT nic co mogłoby tłumaczyć złe zachowanie programu TRT.
THD 6.04: Nowa winieta, poprawka we wczytywaniu kont dla nowej
          obsługi kosztu własnego na plikach faktur.
THD 6.03: Chodzi już TYLKOASCII w drukarkach oraz pods.podatków f-ry.
=================================================================== 11-03-98
THD 6.02: Wyłączyłem obsługę zamówień (na razie).
=================================================================== 08-03-98
Katalog !DODATKI:
   ERRORS.!!! - katalog ew. błędów programów (z wyjątkiem TFK),
   DFK-SUMM.EXE - analizuje dowolny zbiór DFK pokazując podstawowe dane,
   DOST-TFK.EXE - poprawia i sortuje zbiór DOSTAWCY.TFK,
   NC!.EXE - norton commander 9.0,
   OGONKI.COM - obsługa klawiatury (prawy ALT) i ekranu (kiepska mazovia),
   PLKVGA.COM - j.w. ale rob też ramki ALT-klawisze numeryczne,
   T-CZAS.EXE - wyświetla godzinę w prawym górnym rogu (spróbuj "T-CZAS +"),
   T-MAZ.EXE - zmienia generator znaków (ąćęĄĆ=-|+ itd., spróbuj "T-MAZ +"),
   TRUNAM.EXE - pokazuje prawdziwą nazwę dysku ze ścieżką w sieci,
   TRANSFER.EXE - pokazuje prędkość pracy programów turbo,
   LICZYDLO.EXE - kalkulator pod ALT-C,
   FREE.EXE - pokazuje wielkość miejsca na dysku (spróbuj "FREE D", "FREE"),
   DELAY.EXE - zatrzymuje bat-file na określony czas (spróbuj "DELAY 3000"),
   PRN2FILE.COM - przechwytuje port drukarki do zbioru ("PRN2FILE ALA.TXT").
=================================================================== 08-03-98
TAE 1.01: Prawidłowo rozpoznawana jest data systemowa po roku 2000.
          Dotychczas podczas startu programu oraz przy powrocie do głównego
          menu data była generowana wzorem Data=10000*DD+100*MM+(RR-1900)
          np. 8-3-2000 obliczany był jako 80000+300+100 (08-04-00 - źle).
          Zastosowano nowy wzór Data=10000*DD+100*MM+(RR mod 100)
          np. 8-3-2000 daje 80000+300+0 (08-03-00 - dobrze).
TFK B.B1: j.w.
THD 6.01: oprócz j.w. także w opcji instalacji THD.
TIK o.o2: j.w. ale bez instalatora - program wymaga ponownego uruchomienia.
TPS 0.52: j.w.
TRR o.o3: j.w. - program wymaga uruchomienia.
TRT 0.12: j.w. z instalatorem włącznie.
TRZ z.z1: j.w. - program wymaga ponownego uruchomienia.
TSD 0.01: j.w. program wymaga wyłączenia końcowych upustów na fakturze
          oraz włączenia opcji instalatora.
TST 0.41: j.w. program wymaga włączenia opcji instalatora innych opcji.
          w porównaniu do wersji poprzenich: są arkusze inwentaryzacyjne.
          Zmieniono też ramkę i obsługę ewidencji ś.t.
TUZ o.o3: j.w. - program wymaga ponownego uruchomienia.
=================================================================== 05-03-98
TRT 0.11: Spróbuj wprowadzać daty podając tylko dzień (bez miesiąca)
          lub dzień i miesiąc bez roku) - patrz opis pkt.3 TFK B.B0.
=================================================================== 02-03-98
TFK B.B0: Kilka drobnych zmian. Do recenzji, ale można pracować.
          1. Wzór (F6) widoczny jest w polu edycji (???) ale tylko dla
             użytkowników zakończonych na 0 (zero).
          2. Przy wydruku [F3] pyta o datę wydruku (!!?).
          3. Jeżeli pomiędzy dowodami w opcji A jest dziura to między nimi
             jest kreska ========== a nie ---------- jak było dotąd.
          4. W polu data można podać 2 lub 4 cyfry (dzień lub dzień-miesiąc)
             resztę program sam dopisuje według wartości domyślnej (F6).
          5. [F3] na polu symbol konta (w opcji A) odwraca WnF6 z MaF6.
=================================================================== 24-02-98
THD 6.00: Nowa obsługa drukarek. Uzupełnienie eksportu dowodów WZ
          (na dole po znaku ţ podobnie jak dla eksportu faktur dopisane
          są dla różnych liter alfabetu konta dla dokumentów WZ (ZZ).
          Wiersz zaczynający się znakiem ţ zawierać może nazwę (do 8 znaków)
          pliku faktur, dla którego obowiązują wszystkie nastąpujące po nim
          zapisy (ţ bez nazwy pliku oznacza, że następujące po nim zapisy
          dotyczą wszystkich plików faktur). Po ţ nie ma być odstępów.
=================================================================== 20-02-98
TPS 0.51: 97 -> 98, TPS łyka już do 200 operacji na podatniku.
=================================================================== 18-02-98
TAE 1.00: Nowy produkt? Nie! To TSD (TSB) dostały nową nazwę.
          Analizy Ekonomiczne. Dobrze brzmi. I nie koliduje nazwą z
          programem TSD (Sprzedaż Detaliczna).
TFK B.A4: W opcji H.K nowe polecenia przelewu.
TPS 0.50: Wzory pism zostały podzielone na 97 i 98 rok (katalog DRUKI).
          Przed każdą analizą TPS wczytuje SETUP\97-OPERA lub 98-OPERA.
          Nie blokuje druku pism na 01.01 (problem był w tym, ze nie było
          operacji w ostatnim miesiacu - co jest nieistotne na 01.01.9x).
=================================================================== 31-01-98
TPS 0.31: Opcja H została podzielona na dwie (H.B tylko serwis).
          Rejestr zbiorczy końcowy (F.B) na więcej niż 3 znakach pokazuje
          przed nazwą saldo grupy podatników.
          Rejestr przypisu ze zmianami (F.A) został posortowany datami.
=================================================================== 22-01-98
Wszyskie: Programy THD, TIK, TPS, TRR, TRT, TRZ, TSD, TST i TUZ mają
          wspólne procedury obsługi (TPR). Za każdym razem gdy napiszę
          "Wszystkie" oznacza to generalną zmianę dla tych wszystkich
          programów. Np.:
          Procedura pokazująca ramki na ekranie robi to według zasad
          ogólnych (tzn. szuka ramek nie tylko w !XX!\RAMKI\... ale
          także w !\RAMKI\..., #\RAMKI\... i Dir\RAMKI\... .
=================================================================== 11-01-98
TFK B.A3: Zbiór Dir\Dir.NrSta nazywa się obecnie Dir\!FK!.NrSta.
          Zbiór Dir\Dir.#DZ nazywa się obecnie Dir\!FK!.#DZ.
          Zbiór Dir\Dir.# nazywa się obecnie Dir\!FK!.#FK
          (zawierać on może 4 cyfry:
          pierwsza i druga mówi, gdzie w numerze dowodu wstawić kreski
          podczas wydruku dzienników, analityki lub analizy rozrachunków,
          trzecia (czwarta) mówi, ile znaków z symbolu konta należy odciąć
          zanim wejdziemy do ewidencji dostawców (odbiorców) w rej. VAT
          - chodzi oczywiście o rejestr zakupów (sprzedaży) w opcji A).
THD 5.A7: Przypominam, że w zbiorze SETUP\KRRI opis w każdym wierszu
          | Kwalifikacja różnych rodzajów indeksów (1)
          | X nagłówki nieobsługiwane ilościowo   (2)
          | O opakowania zwrotne kaucjonowane     (3)
          | Z opakowania zwrotne rozrachunkowe    (4)
          | V usługi bez dowodów magazynowych     (5)
          | U usługi przechodzące przez magazyn   (6)
          jest mało istotny, natomiast najważniejsze, aby w wierszu
          drugim były (do pierwszego odstępu) litery dla nagłówków,
          w trzecim opakowania zwrotne, w czwartym itd.
          Wiersz pierwszy i od siódmego są ignorowane.
          Zbiór Dir\Dir.NrSta nazywa się Dir\!HD!.NrSta (patrz TFK B.A3).
          Zbiory opisujące drukarki D? przeniesione zostały do SETUP\D?.
          Zbiory opisujące drukarki KS? przeniesione zostały do SETUP\KS?.
          Za każdym razem, gdy podczas drukowania dokumentów wczytywane są
          kody ze zbioru KS? i okaże się, że go nie ma to THD (i TFK też)
          próbuje czytać także ze zbioru KS. Zbiory KS? poszukiwane są
          w Dir\SETUP, #\SETUP, !HD!\SETUP (!FK!\SETUP) i !\SETUP.
          Ponieważ zmieniona opcja konfiguracji stanowiska (M.D)
          nie obejmuje spraw związanych z drukarką więc należy uważać.
          UWAGA ! Najpierw kilka przykładów:
          1.  Call  HD  157     =====>  Stanowisko=0,  D, KS
          2.  Call  HD  0  0    =====>  Stanowisko=0,  D0, KS0
          3.  Call  HD  3  6    =====>  Stanowisko=6,  D6, KS6
          4.  Call  HD  4  4XB  =====>  Stanowisko=4,  D4, KS4
          5.  Call  HD  5  ALA  =====>  Stanowisko=0,  D0, KS0.
          Drugi parametr wywołania THD o ile zaczyna się cyframi od 1 do 9
          ustala stanowisko od 1 do 9 i drukarkę od 1 do 9 (przykład 3 i 4).
          Gdy drugi parametr jest pusty - stanowisko jest 0 drukarkę
          obsługują wtedy zbiory D (KS) natomiast gdy drugi parametr zaczyna
          się inaczej niż cyfrą to jest to stanowisko 0 i drukarkę
          obsługują zbiory D0 oraz KS0.
=================================================================== 11-01-98
TFK B.A2: Jeżeli brak było zbioru konfiguracyjnego Dir\Dir.NrSta, to
          do tej pory TFK liczył z precyzją do 1zł/100zł. Teraz 1gr/1gr.
          W wezwaniach do zapłaty uwzględnia już korekty (storno dla WN).
          W potwierdzeniu sald TFK zagląda do zbioru DOSTAWCY.TFK, gdy go
          nie było - TFK się sypał. Ze zbioru DOSTAWCY.TFK korzysta m.in.
          wydruk poleceń przelewu i tam też jest zakładany.
          Poprzednio salda zerowe dotyczyły kontrahentów rozliczonych
          w sensie opcji G.A. Teraz w sensie opcji E.F.
          Instalacja programu zapisywała zbiory PPA, PPB, POTS itd.
          do katalogu #\DRUKI\..., teraz też, ale jeżeli w katalogu
          Dir\DRUKI jest odpowiadający zbiór (np. PPA)
          to TFK aktualizuje Dir\DRUKI\... zamiast #\DRUKI\... .
TFK B.A1: Jeżeli w zbiorze D? w wierszu 8 oprócz litery MLB jest jeszcze
          jedna litera A (np. MA lub LA zamiast M lub L) to program drukuje
          znaki - | + zamiast ciągłych ramek (A=tylko Ascii).
          W opcji A podczas wpisywania informacji do rejestru VAT jeżeli
          kwota brutto na fakturze zakupu jest inna niż suma netto i vat
          to klawiszem [F3] w polu kwota netto przechodzimy niżej, gdzie
          można wpisać zmienioną kwotę brutto (na zestawieniu rejestrów
          po liczbie porządkowej widoczny jest dwukropek zamiast kropki).
          W opcji A podczas dekretacji w polu kwota operacji lub treść
          operacji F4 pokazuje listę transakcji ułożoną według alfabetu,
          F5 według dat. Czasami zamiast daty dowodu pojawia się wyraz
          "zestaw" co oznacza, że transakcja składa się z kilku operacji.
          W katalogu {-KOSZ-} powstaje zbiór LOGIN, który pokazuje jakie
          zbiory mogą być wczytywane przy wejściu do programu.
          TFK standardowo próbuje wczytać #\#.#FK lub #\#.# (sprawdź LOGIN).
          Zbiory opisujące stanowiska #\? przeniesione do SETUP\STA-?-ST.
          Zbiory opisujące drukarki #\D? przeniesione do SETUP\D?.
          Zbiory opisujące drukarki #\KS? przeniesione do SETUP\KS?.
          Zbiory definiujące kolory #\K przeniesione do SETUP\KOL-?-ST.
          Zbiory podpowiedzi rej.VAT są teraz w katalogu SETUP.
          W każdym z powyższych przypadków należy katalog SETUP tworzyć
          w podkatalogu ROBOCZYm klienta lub w # (np. TFK\#\SETUP\D9).
          Dokumenty KP i KW nie umiały zaglądać do KS z numerem drukarki.
          Polecenie księgowania tak samo jak KP i KW.
          UWAGA ! Znikł katalog !FK!\#, powstał !FK!\SETUP.
THD 5.A7: Ramki na wydrukach obsługiwane są podobnie jak w TFK wer. B.A1.
          Podczas eksportu faktur można dopisać do numeru faktury dowolny
          tekst z przodu i z tyłu. Patrz wiersz 15 w !HD!\SETUP\DEMO.DEF.
          W katalogu {-KOSZ-} powstaje zbiór LOGIN, który pokazuje jakie
          zbiory mogą być wczytywane przy wejściu do programu.
          THD standardowo próbuje wczytać #\#.#HD lub #\#.# (sprawdź LOGIN).
============================================================================
=================================================================== 21-12-97
THD 5.A6: Zbiory tymczasowe zapisywane są do podkatalogu {-KOSZ-}.
          W kontrolowanym środowisku sieciowym można pozamykać prawa do
          coponiektórych katalogów (np. modyfikacji !HD!, #, itd.).
=================================================================== 19-12-97
THD 5.A5: Zmieniłem obsługę pytania "Czy zapisać na dysk".
          W zasadzie nic się zewnętrznie nie zmieniło ale ... .
TSD 1.02: Wszystkie zbiory pomocnicze są w katalogu {-KOSZ-}.
=================================================================== 26-05-97
TFK B.93: Wycięto ostatnią pozycję (ţ) z listy w pol.przel. HA,B,C.
          Dostępny (tylko dla dystrybutorów) jest program porządkujący zbiór
          DOSTAWCY.TFK (wycinający śmieci i sortujący) nazywa się DOST-TFK.
          Dostępny (także tylko dla dystrybutorów) jest program DFK-SUMM,
          który podpięty rozsądnie pod nortonem lub łindołsem po naciśnięciu
          klawiszem [Enter] pokazuje różne pożyteczne informacje o zbiorze.
          W nagłówku listy F4 pojawia się informacja o liczbie pozycji.
          Jeżeli dobrze zdefiniujemy zbiór ţ\#\RZ-V-SUM np.:
          | +=====================================================+
          | | TurBo-FK sumuje dodatkowo na końcu rejestru zakupów |
          | |          pozycje z wierszy podanych poniżej         |
          | |          ale tylko dla wierszy zaczynających się    |
          | |          od dwóch odstępów np. "  A+B+Z"            |
          | +=====================================================+
          |   A+B+Z
          |   C+D
          | +========== koniec zbioru ţ\#\RZ-V-SUM ===============+
          Pozbyliśmy się ostatecznie katalogu ţ oraz zbiorów KASAţ i BANKţ.
          Dotyczy to także THD -  proszę  uważać  na  nową  wersję  TFK  !!
=================================================================== 09-05-97
TFK B.92: Przerwa w prowadzeniu informacji CONOWEGO spowodowana była
          próbą (udaną) reorganizacji funkcjonowania sieci dystrybucyjnej.
          Nieudane były próby przekazania pewnych prac komuś innemu.
          Zmiany od wersji B.81 do B.92 były nieznaczne w porównaniu do
          zmian, które nastąpią w ciągu miesiąca (z B.92 do B.A0).
          A oto one (opis w oparciu o zarejestrowane różnice w źródłach):
          W katalogu ţ\# są dwa nowe zbiory. RS-VAT i RZ-VAT zawierają opis
          kodowania pod literami różnych zdarzeń w rejestrach VAT.
          Na uwagę zasługuje zgodność drugiej kolumny ze stawką VAT,
          4 i 5 z numerem pola w deklaracji VAT-7 oraz siódmej z kontem FK.
          Konto FK podkładane jest pod klawisz [F6] po wyjściu z rejestru.
          Przywrócono ciągłość dokumentacji w opcji MA. Teraz drukuje się
          wstęp i opis opcji od A do Q bez wielokrotnego wołania opcji MA.
          Doszła opcja MG pozwalająca samodzielnie instalować nagłówki
          wszystkich (prawdopodobnie) druków, dolny pas z nazwą użytkownika
          oraz z możliwością włączania i wyłączania kontroli pracy sieciowej
          lub usługowej. Do tego użytkownikowi potrzebny jest 10-literowy
          kod, który otrzymuje razem z umową licencyjną i certyfikatem.
          Opcję konfiguracji ustawienia drukarki powiększono o pola
          definiujące maksymalną szerokość wydruku (jak było zawsze w THD).
          Opis w górnym pasie zmieniono z TurBo-FK na TFK. Jest to obliczone
          na ujednolicenie szaty graficznej programów tworzonych pod szyldem
          TurBo-Soft oraz OLIMP Plus. Pozbywamy się też różnicy w opisie
          programów TurBo oraz płac i kadr ReSeTu (TFK, THD i TPK).
          Nazwa zbioru z definicją reorganizacji jest pamiętana w ramach
          bieżącej pracy w TFK dawniej zawsze podkładana była nazwa "R".
          Wprowadzono 90 dniową wersję dystrybucyjną. Wkopiowany na komputer
          klienta z dyskietki dystrybucyjnej program TFK po 3 miesiącach
          automatycznie zmienia się z wersji A na wersję D (Demo).
          Przy wyjściu z programu opis dystrybutora już nie znika.
          Uzupełniono analitykę o podsumowania miesięczne. Stara analityka
          pozostała w opcji ED, nowa jest w opcji EJ.
          Opcja G ma zmienione submenu. Opcje GF i GG teraz są GFA i GFB.
          W opcji GG są teraz zobowiązania i należności przeniesione z GCC.
          Natomiast w GCC jest analiza przyszłych okresów (w przygotowaniu).
          W opcji LH jest informacja o automatycznym punktowaniu.
          Spod LGC do LFC przeniesiono opcję denominacji z zestawieniem jej
          skutków (opcja ta często jest wykorzystywana przez firmy będące
          przedstawicielstwami lub własnością podmiotów zagranicznych
          do przeliczania bilansu firmy na inną walutę - DEM, GBP lub ATS).
          W LGC włączono nową opcję tworzenia bilansu otwarcia z bilansu
          zamknięcia według uproszczonej zasady FIFO - pierwsze weszło -
          pierwsze zeszło. Nierozliczone przechodzi do BO specyfikacją sald.
          Oprócz zmian czysto organizacyjnych poprawiono kilka błędów.
          Zmieniony został sposób wyszukiwania numerów kont i faktur
          przy wejściu do rejestru VAT (teraz chodzi dobrze także
          przy odcinaniu pierwszych kilku znaków z symboli kontrahentów).
          Odcinanie syntetyki w symbolach kontrahentów jest możliwe
          przy wpisaniu trzeciej cyfry w zbiorze Dir\Dir.# .
          W opcji A podczas dekretacji można zawołać listę rozrachunków
          nie tylko w polu Treść operacji (lista alfabetyczna) ale także
          w polu Kwota operacji (lista transakcji ułożona według terminów
          płatności). Ponieważ lista ma 70 znaków szerokości to można było
          pokazać więcej informacji (w tym także sumę obrotów WN i MA).
          Czasami w kolumnie termin zamiast daty pojawia się słowo
          "zestaw", znaczy to, że kwota w wierszu jest sumą kilku dekretów.
          Po wybraniu transakcji z listy program przenosi nie tylko
          treść oparacji ale także kwotę i na odwrót.
          UWAGA 1 ! To, że przenoszona jest treść operacji małymi literami
          nie ma znaczenia. W sensie rozrachunków jest to nieistotne.
          Wybrano małe zamiast dużych liter ze względu na ich zdecydowanie
          większą czytelność (tam gdzie małe się widzi duże trzeba czytać).
          UWAGA 2 ! Klawiszem [F4] posługiwać się można tylko dla kont
          zaczynających się od cyfry 2 (np. 200 lub 234) lub dużej litery
          (np. DEM lub ATS dla pozabilansowych rozrachunków dewizowych).
          UWAGA 3 ! Jeżeli w dekrecie dwustronnym są dwa konta dwójkowe
          to program pokazuje listę rozrachunków dla konta WN,
          a jeżeli naciśnie się klawisz Esc to ewentualnie dla konta MA.
          Funkcję klawisza F4 w polu Kwota (wyrównaj WN=MA) przejął F3.
          Pokazanie obu sald (dla kont WN i MA) klawiszem F3 jest teraz
          możliwe tylko w polu Treść operacji lub Termin a nie Kwota.
          W opcji drukującej potwierdzenia sald program zagląda do zbioru
          z dostawcami (ten od poleceń przelewu), potem ewentualnie do
          tekstowego zbioru Dir\ADRESY.TIE, a na końcu do planu kont.
          W firmach przechowujących precyzyjne informacje o dostawcach
          (i odbiorcach) w innym programie niż TFK można przerzucić nazwy
          i adresy do zbioru tekstowego Dir\ADRESY.TIE, np.:
          K  201-001  bla bla  Pełna nazwa, kod miasto, ulica
          przy czym ważne są tylko te wiersze, które w pierwszej kolumnie
          mają dużą literę K (jak konto), potem dwa odstępy, potem symbol
          konta kontrahenta a od 32 znaku pełną nazwę i adres oddzielane
          od siebie przecinkami lub znakami tabulacji.
          Poprzednio TFK szukał wzorca potwierdzenia sald w Dir\W\POTS,
          teraz robi to według zasad ogólnych (!\W..., !FK!\W... itd.).
          Ten !FK! jest trochę na wyrost bo dotyczy TFK wersja C.00.
          Na potwierdzeniu sald nie pojawiają się numery dowodów
          księgowych o ile numery te zaczynają się cyfrą 9.
          Automatyczna korekta numerów miała problemy z korektą
          w rejestrach VAT (gdy nie podaje się nazwy zbioru do korekty).
          Wzór poleceń przelewu był do tej pory tylko w Dir\W\... .
          Dodatkowo TFK potrafi poprzedzać i zakończać kwotę na poleceniu
          przelewu dowolnymi znakami (zgodnie z opcją MG).
          Jeżeli konto bankowe kontrahenta jest dłuższe niż 30 znaków to TFK
          odcina pierwszych 8 znaków i przesuwa do wcześniejszego wiersza.
          Wyrzucono edytor lewej strony polecenia przelewu do opcji MG.
          Zmieniono generalnie metodę reorganizacji w zbiorach z dekretami
          - dawniej program po reorganizacji w symbolach kont sortował cały
          reorganizowany zbiór - teraz wydziela część, która nie podlegała
          reorganizacji i sortuje tylko niewielką pozostałą część zbioru
          - na koniec oba zbiory łączone są w jedną całość.
          Opcja MG obsługuje następujące zbiory:
             #\FIRMA.CFG - zawierający komplet informacji o firmie,
             #\W\PPA, #\W\PPB i #\W\PPC - tam lądują wzory poleceń przelewu,
             #\W\WNONT, WNOTN, WNOTT - tam są zapisywane wzory wezwań i not,
             #\W\POTS - tam trafia potwierdzenie salda.
          Wszystkie te wzory pism tworzone są wewnątrz programu
          i ich kształt może być modyfikowany dopiero po instalacji.
          UWAGA ! Należy je wtedy najpierw skopiować do: Dir\W.
          Poprawiona została funkcja pozwalająca wydrukować w kilku kopiach
          każde zestawienie po jego wcześniejszym obejrzeniu na ekranie:
          - program drukuje także puste wiersze (dotychczas kasowane),
          - program nie drukuje podwójnie ostatniego wiersza (KONIEC).
          Symulator pracy sieciowej nie używa atrybutu nr 6, który jest
          źle widziany przez Novella od 3.12 w górę przy driverach ODI.
          Nazwę dla programów wsadowych wydłużono z 20 do 50 znaków.
          Przyśpieszona została 4 razy funkcja generowania daty z kreskami.
          Wyłączono oczekiwanie 1 s między komunikatami gdy praca wsadowa.
          Wyłączono oczekiwanie 1 s między komunikatami gdy są identyczne.
          Na pytanie Tak/Nie można odpowiadać także po francusku (Oui).
          Zmieniono czas oczekiwania na wejście do serwera z 0.1 s na
          czas losowy od 0 do 1 s.
          Zmieniono procedurę obsługi zbioru !\!.! na identyczną z THD.
          Drukowane pisma zamiast podwójnej linii kończą się ===!FK!===.
          Czas zatrzymania na zakończenie zestawień skrócono z 1 do 0.5 s.
THD 5.99: Zmieniono kształt nagłówków druków dokumentów magazynowych.
          Zmieniono kształt druków faktur oraz przyporządkowanie nazw.
          FA2 teraz nazywa się FA1 i na odwrót. Zmieniono treść typowych
          stopek FA1-O, FA1-R i FA1-V oraz dokumentów kasowych KP i KW.
          W opcji MA można wydrukować nowy opis klawiatury (rozdział R).
          Automatyczna przecena do PZ (opcja GI) sprawdza czy ceny wpisane
          w dowodach PZ zgadzają się z cenami ewidencyjnymi (zakupu)
          na magazynie. Przy rozbieżności cen tworzony jest dowód APR
          (Automatyczna PRzecena) poprzedzający PZ zdejmujący zapasy
          w starej cenie i wprowadzający je w cenie z dowodu PZ.
          Eksport kasy/banku do TurBo-FK za okres w opcji KH i KI pozwalają
          przerzucić raporty z całego miesiąca do jednego zbioru TIE.
          Eksport kontrahentów za okres do zbioru TIE ogranicza wysłane
          konta księgowe do zleceń/dostawców/odbiorców stworzonych lub
          zmodyfikowanych w zadanym okresie (dawniej tylko całość).
          Nowy instalator (opcja MG) wydaje się, że wszystko jest O.K.
          Rejestr sprzedaży FC pokazuje udzielone rabaty (ostatnia kolumna).
          Opcja kontroli cen detalicznych GJ podobnie jak automatyczna
          przecena służy precyzyjnemu prowadzeniu sklepu w cenach sprzedaży.
          W tym przypadku otrzymujemy zestawienie rozbieżności cen z faktur
          z cenami ewidencyjnymi (i wartością ewentualnych przekrętów).
          W fakturach walutowych doszła waluta GBP.
          Przy wystawianiu faktury nie tylko krzyczy UWAGA Zadłużenie
          ale także wyświetla listę należności, o ile oczywiście wcześniej
          wykonano w opcji KJ analizę należności (nie trzeba jej drukować).
          Poprawiono błąd wyceny wartości magazynu gdy stan indeksów
          schodził do zera (błąd ten występował od około czerca 96).
          Przywrócono stare zestawienia faktur (pełne i skrócone).
          Zwiększono liczbę typów dowodów magazunowych z 30 do 50.
          Skrócono czas obsługi wiersza podczas pracy z drukarkami
          fiskalnymi (program nadaje tylko zmiany stanu wyświetlacza).
          Wyłączono obsługę sygnałów XON/XOFF dla drukarek fiskalnych.
          Zlikwidowano błąd powiązania grup SWW z informowaniem o stawce
          gdy nie było określonej grupy SWW (dotyczyło baz przenoszonych
          między komputerami bez kopii pliku z grupami SWW).
          Włączono dodatkowe stawki VAT: -3 = "Nie dot.", -2%="Opak.zwr.".
          Wprowadzono zasadę utrzymywania marży minimalnej dla indeksów,
          w których poprawia się cenę ewidencyjną. Jeżeli istnieje zbiór
          ...\SETUP\AUTO-MAR.000 i zawiera małą liczbę dodatnią to oznacza
          ona dokładność zaokrąglania marży. Jeżeli ruch ceny zakupu jest
          większy niż 10% poprzedniej ceny zakupu to program reaguje prośbą
          o potwierdzenie i automatycznie wylicza nowy cennik.
          Wprowadzono obsługę drukarki FP-600. Są te same problemy.
          Przy wysyłaniu pozycji paragonu na drukarkę program na nowo liczy
          wartość brutto tej pozycji (chodzi o zaokrąglenie do 1 grosza)
          i wartość ta jest zwracana do procedury naliczania paragonu.
          Powstające na tej drodze błędy nie są prawidłowe i ewentualne
          reklamacje proszę wysyłać bezpośrednio do ministra finansów.
          Każda z metod liczenia jest poprawna (i netto i brutto) ale
          metoda brutto jest bardziej, a ewentualne różnice obciążają
          kontrolowanego użytkownika drukarki fiskalnej.
          Wniosek: nie dać się kontrolować i udawać, że jest O.K.
          Zamiast "W starych" jest NNF (należności na fakturze) ustawienie
          pozwalające drukować odbiorcom ich zaległości płatnicze.
          Należy w takim przypadku przygotować w autoexecu wsad robiący KJ.
          Wprowadzono kilka metod pracy z kasą po wystawieniu faktury:
          metowa utargu dziennego, kasy automatycznej i nieautomatycznej.
          Zezwolono na wystawianie faktur jeden dzień do przodu.
          Minimalnie skorygowano opisy opcji w menu. W opcji B doszła
          "automatyczna przecena do PZ" i "kontrola cen sprzedaży".
          Nie powiodło się włączenie do TurBo-HD rejestru zakupów, poleceń
          przelewu, ale za to uruchomiono opcję MG.
          W opcji A.A przy PZ program informuje nie tylko o poprzedniej
          cenie zakupu ale i grupie SWW.
          Zmieniono obsługę wydruku dokumentów w/g opisu spod dnia 7.10.96.
          Z kontroli zgodności Faktur z dowodami WZ wyrzucono FA-PROFORMA.
=================================================================== 16-02-97
TPL     : >>Podatki Lokalne<< zapoczątkowuje nową obsługę drukarek.
          W katalogu DRUKARKI są zdefiniowane wszystkie znane drukarki.
          Wejście do programu pokazuje nr użytkownika oraz nr stanowiska.
          PL  15  3  oznacza, że Użytkownik 15 pracuje na stanowisku nr 3,
          PL  15     oznacza, że Użytkownik 15 pracuje na stanowisku nr 0.
          W katalogu DRUKARKI (Bieżący\DRUKARKI, #\DRUKARKI, !PL!\DRUKARKI
          lub !\DRUKARKI) powinien znajdować się zbiór D-3.CFG lub D-0.CFG,
          który w pierwszym wierszu ma zapisaną nazwę drukarki poprzedzoną
          numerem portu LPT z dwukropkiem, w następnych wierszach może mieć
          wpisane informacje nieco modyfikujące opis standardowy tej drukarki
          znajdujący się w katalogu DRUKARKI. Przykład !\DRUKARKI\ESC-P-10:
             ESC/P-10" Standardowa drukarka typu OKI320
             MSB   27 64   27 67 48 12   27 56
             1:  95   66   18 27 77
             2: 115   66   x
             3: 130   66   27 80 15
                  0   14   27 119 1   27 120 1 - 27 120 0   27 119 0   20
                  1   14 - 20
                  O   27 71 - 27 72
                  P   27 69 - 27 70
                  Q   27 120 1 - 27 120 0
             4: 150   66   27 77 15
             5: 200   66   27 77 15
             *:  12   27 57 - x
          Przykład zbioru !\DRUKARKI\D-3.CFG:
             1:ESC-P-10
             Msb
          W drugim wierszu wpisane są trzy litery:
             M (lub L lub B) to standard PL (Mazovia, Latin, Brak),
             S (lub s) to Semigrafikę drukować (zamieniać na kody ASCII),
             B (lub b) to Bez zatrzymywania się po każdej stronie (z),
          i kody sterujące (max.30) startujące każdą stronę.
          W następnych wierszach po numerze od 1 do 5 z dwukropkiem, liczbie
          pokazującej maksymalną szerokość wydruku dla określonej gęstości
          (wielkości) fontu podana jest liczba wierszy na stronie
          i podane są kody sterujące (max.30) kończące start każdej strony.
          Jeżeli po takim wierszu są wiersze zaczynające się spacjami
          to każdy z nich definiuje kody wejścia (przed polem) i wyjścia
          (z pola) w sytuacji, gdy ma ono zaznaczony określony atrybut
          (przy czym najprawdopodobniej zdefiniowane tutaj będą wyłącznie
          atrybuty proste, z których będą składane atrybuty pól).
          Wiersz rozpoczynający się znakami *: podaje kody kończące
          każdą stronę i po znaku - kody sterujące końca zestawienia.
          Brak powyższych zbiorów program nadrabia wewnętrznie opisem
          drukarki typu OKI 320 (ESC-P-10).
          ------------------------------------------------------------------
          W katalogu # umieścić można zbiory #\STAN-0 lub #\STAN-3:
             MNKMAA
             ++++++--- Mazovia (Latin lub Brak) - standard PL na ekranie,
              +++++--- Nagrobki (Ramki lub Brak) - definiowane znaki graf.,
               ++++--- Kolor (lub czarno-Biały) - czy kolor gdy Ramki/Brak,
                +++--- Mazovia (lub Latin) - standard PL z klawiatury,
                 ++--- Autonumlock (lub małe a gdy nie),
                  +--- aktywny napęd dyskietek A (lub B).
============================================================================
=================================================================== 07-10-96
THD 5.97: Zmieniono instalator dla klienta.  Patrz opcja M.G !!!!!!
          Zmieniono nagłówki wszystkich dokumentów - teraz max. 40 wierszy.
          Zwiększono do max. 50 znaków każdy wiersz z kodami sterującymi.
          Od teraz druga i następne strony mają pełny nagłówek z pierwszej.
          Dodano możliwość justowania tekstów na dokumentach - patrz tabela.
     +----------+-----------------------------------------------------+
     |°°°°°°°°°°|     JUSTOWANIE  ZAWARTOŚCI  PÓL  W  DOKUMENTACH     |
     |°°°°°°°°°°| DO LEWEJ | CENTRALNIE | DO PRAWEJ | +ZPCH DO PRAWEJ |
     +----------+----------+------------+-----------+-----------------+
     |         ZNAKI   NORMALNEJ   SZEROKOŚCI  (i/lub  WYSOKOŚCI)     |
     +----------+----------+------------+-----------+-----------------+
     | WYTŁUŚĆ  |    A     |     I      |     Q     |        Y        |
     |   ...    |    B     |     J      |     R     |        Z        |
     |  RAZEM   |    C     |     K      |     S     |  NIE OBSŁUGUJE  |
     +----------+----------+------------+-----------+-----------------+
     |     ZNAKI   O  POWIĘKSZONEJ   SZEROKOŚCI  (i/lub  WYSOKOŚCI)   |
     +----------+----------+------------+-----------+-----------------+
     |   ...    |  0 (ZERO)|     3      |     6     |         9       |
     | WYTŁUŚĆ  |  1       |     4      |     7     |  NIE OBSŁUGUJE  |
     +----------+----------+------------+-----------+-----------------+
=================================================================== 29-09-96
TFK B.81: Zmieniłem formułę 'Zaksięgowany' na 'Wprowadzony do dziennika'.
          W opcji A program proponuje teraz zmianę treści przy wejściu
          do rejestru VAT gdy w treści operacji coś zmieniono.
          Wersja demo programu podczas pokazu potrafi łączyć duże zbiory.
THD 5.96: Receptury mogą mieć symbol do 16 znaków (dotąd 12).
          Program obsługuje nowe "stawki" VAT: -3 (nie dotyczy),
          -2 (opakowania), -1 (zwolnione - już było).
          Zmieniłem wygląd głównego menu (szczególnie prawej strony),
          mam 5 wierszy na opis dystrybutora i cały czas go widać.
          Zamknąłem na chwilę dostęp do opcji FD i FE, ale one i tak nie
          umiały prawidłowo liczyć. Za to powiększyłem ilość informacji
          w rejestrze VAT (opcja FC). Przy starcie zestawień z faktur
          program pyta też czy pokazywać pełny opis odbiorcy.
          Dołożyłem opcje obsługi warunkowych odpraw celnych (opis w M.A
          pod literą W) - musiałem trochę zmienić układ menu - podopcje
          opcji A powędrowały częściowo pod C i częściowo pod E.
          Zmieniłem obsługę drukarki DF-301 - program czeka na zakończenie
          paragonu do oporu (tzn. do 30 sekund dłużej niż dotychczas).
          Dokładnie rzecz biorąc zamiast klawisza Esc obsługę portu RS
          (w razie jakiegoś zacięcia) przerywa F8, natomiast na klawisz Esc
          program reaguje po wydruku każdego wiersza pytaniem
          Zatrzymać paragon ?.
          Dla paragonów (opcja FB) korygujących program używa formuły
          KOREKTA SPRZ.FISKALNEJ - nie wysyła na drukarkę fiskalną
          (bo przepisy zabraniają) i tworzy dowody ZZ.
          Dopuściłem podanie identycznych terminów płatności gdy ich forma
          jest różna. Jeżeli w polu sposób płatności wpiszemy na przykład:
          PRZEDPŁATA*CZEK AC1234567*GOTÓWKA, i dla faktury z dnia 30.09.96
          wpiszemy terminy 15.09.96, 30.09.96 i 30.09.96 to w podsumowaniu
          faktury program wydzieli każdą z tych form płatności.
          Przy czym dla płatności natychmiastowej (30.09.96) program
          reaguje na słowo CZEK - inne są identyczne z gotówką.
          Dla faktur w walucie obcej sposób zaokrągleń nie jest sterowany
          liczbami z opcji MC lecz zawsze 4 miejsca po przecinku.
          Poprawiłem eksport faktur metodą nr 2.
=================================================================== 30-08-96
THD 5.95: Trochę porządkowałem tekst źródłowy. Zmieniłem sposób rzucania
          cienia i takie tam. Włączyłem kontrolę sieciową (ROBOCZY) podczas
          wczytywania dowodów w opcji A.A oraz podczas podglądu ma stany
          magazynowe (to co się pokazuje w prawym dolnym rogu ekranu kilka
          razy w czasie wprowadzania każdego wiersza) - coś takiego !?!?!
=================================================================== 10-08-96
TFK B.80: Zmieniłem wygląd programu w głównym menu (prawa strona).
          Zmieniłem sposób definiowania polskich liter (idzie szybciej).
THD 5.94: Zmieniłem wygląd programu w głównym menu (prawa strona).
=================================================================== 06-08-96
TFK B.71: W wersji B.63 i B.70 program nie umiał drukować KP ani KW.
          Wyskakiwał też błąd przy tworzeniu nowych rejestrów VAT.
THD 5.93: Źle wychodził eksport faktur dla pojedyńczego dnia met.0.
=================================================================== 24-07-96
TFK B.70: 1. Podczas dekretacji w opcji A przy każdym wejściu do
             pola Numer Dowodu program zapisuje całość do zbioru Nazwa.TMP.
             Jeżeli niechcący wyłączy się komputer bez zapisu danych na dysk
             to są one tam zapamiętane i program stamtąd sobie je wczytuje.
             Powrót do danych pierwotnych nie jest możliwy przez wyłączenie
             komputera, ale przez niezapis na dysk !!!
          2. Można już skasować do końca dowody ze zbioru.
          3. Podczas automatycznej korekty numerów dowodu w rejestrach VAT
             (bez podanej nazwy zbioru DFK) program obsługuje rejestry do
             5000 pozycji. Jak sortować rejestry - według dat czy dowodów ?
          4. Można już skasować konto definiujące odwołanie się do struktury.
          5. Można kontrolować zgodność zbioru miesięcznego z rejestrami VAT.
             W opcji N.B program kontroluje jeden rejestr ze zbiorem DFK.
             UWAGA !!! Program po potwierdzeniu kasuje pozycje rejestru,
             które zostały nazwane w zestawieniu jako usunięte.
============================================================================================================================================== 27-03-96
THD 5.72: Podczas eksportu faktur program w treść operacji wpisuje plik.
=================================================================== 19-03-96
TFK B.52: Zmieniłem obsługę listy kont. Inaczej pracuje [PageDown] w opcji A.
=================================================================== 16-03-96
THD 5.71: Dopuściłem wskazywanie typów dowodów w rozliczeniu marży sprzedaży.
          Zrobiłem produkcję w opcji L.A: na wybranym jednym magazynie
          jeden wybrany typ dowodu magazynowego wskazuje ile sprzedano
          towaru i jeżeli odpowiadający mu symbol indeksu został wpisany
          do spisu receptur to program dla tego rozchodu tworzy dowód RP+
          na ten sam magazyn (przychód z produkcji) oraz wielopozycyjny RP-
          z innego (lub tego samego magazynu), który zdejmuje tyle materiału
          ile wynika z receptury. Powstaje tyle dowodów RP+ ile dni były
          wykonywane rozchody (po jednym dziennie) i tyle samo RP-.
          Numeracja dowodów RP+ i RP- jest następująca:
          dla okresu od 01-02-96 do 29-02-96 przy podanym numerze dowodu
          początkowym 20001 w dniu 15-02-96 RP+ i RP- ma numer 20015.
          Na przykład taka piekarnia:
          ....
=================================================================== 14-03-96
TFK B.51: Poprawiłem procedurę [F4]: przyśpieszyłem o 80%, zmieniłem wejście
          w ten sposób, że:
          - [F4] daje listę maksymalnie 32.000 pozycji, z tego pierwsze
            2.000 od wskazanego konta ma pełny opis (70 znaków),
          - wskazanie konta syntetycznego przed wejściem [F4] daje wycięcie
            listy do tego konta syntetycznego (takie konto syntetyczne
            musi być fizycznie obecne w planie kont - nie może wynikać
            z pozakładanych struktur; o tym czy konto jest syntetyczne
            decyduje ostatnio ustawiona liczba w dowodlnym z zestawień),
          - [F5] przeszukuje pełny plan wyszukując z symboli i skrótów,
            tworzy wtedy pełnej szerokości wycięty plan wybranych.
          Przy testowaniu nowego rozwiązania zastosowałem sieć LANtastic
          i planu kont Spółdzielni ODRA, który tworzy pełny zbiór podglądu
          (32.000 wierszy x 71 B/wiersz = 2.272.000 B) lub obcięty
          do konta 20* mniejszy zbiór podglądu 2.500 wierszy = 177.500 B).
          1. Serwerem był komputer 386SX25 z dyskiem 209MB Conner,
             stanowiskiem przyłączonym 486DX4/120 z dyskiem 850MB WD:
             z dołączonego stanowiska 486 pełne [F4] - 47 s,
                                          20    [F4] -  8 s,
                                          [F5]  xxyy -  6 s,
             na serwerze 386              pełne [F4] - 24 s,
                                          20    [F4] -  5 s,
                                          [F5]  xxyy - 57 s.
          2. Serwerem był 486DX, stanowiskiem 386SX:
             z dołączonego stanowiska 386 pełne [F4] - 40 s,
                                          20    [F4] -  9 s,
                                          [F5]  xxyy - 57 s,
             na serwerze 486              pełne [F4] -  4 s,
                                          20    [f4] -  2 s,
                                          [F5]  xxyy -  6 s.
          Transfer przez sieć opartą na centronicsowym adapterze EP200
          dla notebooków wynosił około 56 KB/s z 486DX na 386SX stąd:
          czas analizy 2272K / 56K/s = 41 s (177K / 56K/s = 3 s) dla sieci
                       plus około 6s (5s) na obsługę na stanowisku 486DX,
          Transfer przez sieć w drugą stronę wynosił około 160 KB/s stąd:
          czas analizy 2272K / 160K/s = 14 s (177K / 160K/s = 1 s) dla sieci
                       plus około 26s (8s) na obsługę na stanowisku 386SX.
          Wnioski trzy się nasuwają: że przy takim planie należy używać 486,
          że 386SX25 z adapterem EP200 jest kiepskim serwerem oraz
          że przy standardowych analizach rzędu 4.000 kont czasy powyższe
          są mniejsze około 10 razy i wszystkie są wtedy dopuszczalne.
=================================================================== 12-03-96
TFK B.50: Lista [F4] poszerzona została do 70 znaków i wydłużona do 32 tys.
          Pracuje też poprzez klawisz [F5] i wtedy pokazuje pełne opisy
          we wszystkich pokazanych pozycjach, a nie tylko dla pierwszych
          2 tysięcy pozycji.
          W opcji N pojawiła się ewidencja dostawców i nabywców VAT.
          UWAGA !!! Zamiast [F5], które teraz wywołuje listę okrojoną,
                    prawie zawsze pracuje [F3] (tak jak w THD i TRZ).
=================================================================== 04-03-96
THD 5.70: Poprzednia wersja źle obsługiwała pliki faktur w opcji F.A.
=================================================================== 28-02-96
THD 5.68: Zamiast kasy PS2000 wstawiłem obsługę kasy IES Electronics 2xx3.
          Zlikwidowałem kategorię Nagłówki w rodzajach indeksów,
          chwilowo wyłączyłem kategorię Agregaty.
          Zmieniłem sposób interpretacji pustych wierszy w zbiorze GrupySWW,
          teraz pusty wiersz widziany jest jako 22% .
          Zlikwidowałem błąd polegający na wypadaniu programu przy próbie
          stworzenia nowego pliku po wycenie faktury eksportowej.
          Program nie umie przeliczyć na złote świeżo przygotowanej faktury
          eksportowej z nowozałożonego pliku faktur i tak jest O.K.,
          wycenia ją przy powtórnym wejściu i zapisaniu na dysk.
          W opcji GF (eksport faktur) wersja 2 już nie sypie się błędem 202.
TFK B.40: Ostatecznie przewietrzyłem VAT w opcji A. Jestem zadowolony.
          Jeżeli zmieniamy opis faktury to w rejestrze należy cofnąć się
          do nazwy kontrahenta i po [Enter] program pyta się o zmianę.
          Poprawiłem błąd, który powodował niezamykanie (w !\!.!)
          zbioru DFK po wydruku dziennika ustawowego.
=================================================================== 22-02-96
TFK B.39: Zmieniłem podgląd [F4] na dostawców/odbiorców w rejestrze VAT
          w opcji A tak, że potrafi pokazywać od wybranego miejsca przez
          1000 następnych. To samo w poleceniach przelewu.
TRZ 1.13: Uzupełniłem rejestr zakupów o eksport według wersji dopisywanych
          końcówek 3 i 4 oraz poprawiłem wersję 2.
          Wersja 2:
             'A','C': Netto='...-2'; VAT='...-2';
             'B','D': Netto='...-7'; VAT='...-7';
             'E','F': Netto='...-4'; VAT='...-4';
             'G':     Netto='...-0'; VAT='...-X';
             'H','J': Netto='...-2-9'; VAT='...-2-9';
             'I','K': Netto='...-7-9'; VAT='...-7-9';
             'L','M': Netto='...-4-9'; VAT='...-4-9';
             'N':     Netto='...-0-9'; VAT='...-X-9';
             'O':     Netto='...-2'; VAT='...-2';
             'P':     Netto='...-7'; VAT='...-7';
             'Q':     Netto='...-0'; VAT='...-X';
             'R':     Netto='...-1'; VAT='...-X';
             'S':     Netto='...-4'; VAT='...-4';
             'T','V': Netto='...-2-8'; VAT='...-2-8';
             'U','W': Netto='...-7-8'; VAT='...-7-8';
             'X','Y': Netto='...-3'; VAT='...-3';
             'Z':     Netto='...-5'; VAT='...-5'
             Else     Netto='...-4'; VAT='...-4'
          Wersja 3:
             'A','C': Netto='...-22'; VAT='...-22';
             'B','D': Netto='...-07'; VAT='...-07';
             'E','F': Netto='...-02'; VAT='...-02';
             'G':     Netto='...-00'; VAT='...-XX';
             'H','J': Netto='...-22-9'; VAT='...-22-9';
             'I','K': Netto='...-07-9'; VAT='...-07-9';
             'L','M': Netto='...-02-9'; VAT='...-02-9';
             'N':     Netto='...-00-9'; VAT='...-XX-9';
             'O':     Netto='...-22'; VAT='...-22';
             'P':     Netto='...-07'; VAT='...-07';
             'Q':     Netto='...-00'; VAT='...-XX';
             'R':     Netto='...-01'; VAT='...-XX';
             'S':     Netto='...-02'; VAT='...-02';
             'T','V': Netto='...-22-8'; VAT='...-22-8';
             'U','W': Netto='...-07-8'; VAT='...-07-8';
             'X','Y': Netto='...-12'; VAT='...-12';
             'Z':     Netto='...-03'; VAT='...-03'
             Else     Netto='...-02'; VAT='...-02'
          Wersja 4:
             'A','C': Netto='...-22'; VAT='...-22';
             'B','D': Netto='...-07'; VAT='...-07';
             'E','F': Netto='...-KO'; VAT='...-KO';
             'G':     Netto='...-00'; VAT='...-XX';
             'H','J': Netto='...-22-ST'; VAT='...-22-ST';
             'I','K': Netto='...-07-ST'; VAT='...-07-ST';
             'L','M': Netto='...-KO-ST'; VAT='...-KO-ST';
             'N':     Netto='...-00-ST'; VAT='...-00-ST';
             'O':     Netto='...-22'; VAT='...-22';
             'P':     Netto='...-07'; VAT='...-07';
             'Q':     Netto='...-00'; VAT='...-XX';
             'R':     Netto='...-ZW'; VAT='...-XX';
             'S':     Netto='...-KO'; VAT='...-KO';
             'T','V': Netto='...-22-NM'; VAT='...-22-NM';
             'U','W': Netto='...-07-NM'; VAT='...-07-NM';
             'X','Y': Netto='...-12'; VAT='...-12';
             'Z':     Netto='...-IN'; VAT='...-IN'
             Else     Netto='...-KO'; VAT='...-KO'
=================================================================== 20-02-96
TFK B.39: Zestawienie kierowane na ekran (nie na drukarkę) pełne (zakończone
          zapisem KONIEC) może być wyłączone klawiszem [Esc] lub [F3].
          [F3] po zadaniu pytania Kilka kopii robi je.
THD 5.67: Zamieniłem granicę 5 zł na 6 zł.
=================================================================== 12-02-96
THD 5.66: Poprawiłem eksport faktur. Był zepsuty od czasu wprowadzenia 12% .
          Podczas eksportu faktur program sygnalizuje faktury wystawione
          w cenach brutto (nie od cen brutto lecz w cenach brutto).
          Wyrzuca też do zbioru .TIE informacje o nowych kontach do TurBo-FK.
          Przy eksporcie kasy (banku) zagląda już do ewidencji odbiorców
          i jeżeli tam zdefiniowano inne konto FK to ono wpada do TIE.
TFK B.38: Podczas importu w opcji J.A program doczytuje nowe konta z TIE.
          Jeżeli konto już istnieje to nie jest importowany opis konta.
=================================================================== 10-02-96
TFK B.37: W opcji A jeżeli z rejestrze VAT zmienimy kwalifikację to program
          sam liczy nowy VAT i nie trzeba naciskać [F7].
          Dopuściłem w symbolu dostawcy/odbiorcy znaki '/' i '.'.
          Potwierdzenia sald odfiltrowują już zapisy do wskazanej daty.
          Treść do rejestru VAT zdejmowana jest z dekretów bieżącego i
          poprzednich wyłącznie z zapisów zaczynających się od 20 lub 21.
THD 5.65: Wyłączyłem kontrolę braku kontrahenta dla WZ z paragonów.
=================================================================== 09-02-96
TRZ 1.12: Eksport z rejestru nie próbuje dla kwalifikacji od O do S
          rozliczać VATu, marży z VATem i takich tam.
THD 5.64: Eksport faktur obsługuje teraz trzy metody:
          - 0 - metoda uproszczona tworzy jeden dowód dziennie,
                numer dowodu ma cztery ostatnie cyfry zgodne z datą,
          - 1 i 2 - tradycyjna metoda.
=================================================================== 05-02-96
THD 5.63: Jeżeli w nazwie pliku faktur na początku jest PROF to program:
          - nie wyrzuca, że jest za duża sprzedaż,
          - nie tworzy z faktury dowodu WZ ani ZZ,
          - pisze, że jest to FAKTURA "PROFORMA".
          Dorzuciłem obsługę rodzaju indeksu 'A' (póki co na sztywno)
          co znaczy 'Agregat'. Co z tego wynika, jeszcze nie wiem,
          ale program nie próbuje sprawdzać stanu takiego indeksu.
          Pozbyłem się błędnego numerowania dowodów WZ i ZZ gdy pierwsza
          pozycja faktury była rodzaju 'V', a pozostałe nie.
          Jeżeli podczas emisji dowodu magazynowego nakazać wypisanie
          dodatkowo ceny B (jak Brutto) to program robi dodatkowe
          podsumowanie podobne do tego na fakturze VAT.
=================================================================== 02-02-96
THD 5.62: W punktach kontrolujących bieżący stan (Fakturowanie, wprowadzanie
          dowodów, paragon i dyspozycje) program nie buczy nie tylko na
          indeksy rodzaju 'V' ale też na 'U'.
=================================================================== 01-02-96
THD 5.61: Zmiana jest mało istotna, dlatego nie zmieniam numeru wersji.
          Jeżeli w definicji eksportu faktur konto rozrachunkowe wspólne
          dla odbiorców bez podanego hasła przy wystawianiu faktury
          (trzeci wiersz zbioru Katalog.DEF) jest oznaczone małym 'x'
          to wszystkie faktury płatne natychmiast od razu wchodzą na konto
          utargów bez pośrednictwa konta rozrachunkowego.
TFK B.36: W opcji H.A (H.B, H.C) po wejściu klawiszem [F5] do edytora lewej
          strony pozwala zdefiniować dwa dodatkowe pola: to co poprzedza
          i to co następuje zaraz za kwotą polecenia przelewu.
=================================================================== 28-01-96
UWAGA !!! Wszystkie programy dostały poprawkę do procedury zapamiętującej
          i kontrolującej wprowadzoną datę. Obecnie wprowadzane daty
          ograniczone są od dołu przez 02-01-1920 i od góry przez 31-12-2008.
          ==================================================================
TFK B.36: Dotyczy książki przychodów i rozchodów: podobnie jak w rejestrach
          VAT, jeżeli dowód księgowy musi być rozksięgowany na kilka pozycji
          (dekretów) - gdy są różne stawki VAT lub gdy różne kolumny książki
          - program wszystkim tym pozycjom nadaje w książce przychodów i
          rozchodów wspólną liczbę porządkową pisząc w następnych wierszach
          'kontynuacja poprzedniej pozycji'.
          Na koniec każdego pełnego zestawienia nie wysłanego na drukarkę
          program pyta czy Kilka kopii. Można wtedy podyktować mu od 1 do 9
          i uzyskać natychmiast ponowny wydruk bez konieczności powtórnej
          analizy zbiorów z danymi. Uwaga! Nie chodzi z restartem od strony.
THD 5.61: Doszło zestawienie E.H. Proszę sobie obejrzeć.
          Zlikwidowałem błąd polegający na blokowaniu pliku faktur,
          gdy ktoś w sieci na numerze faktury nacisnął [F5] [Esc].
          Zestawienie z opcji J.F zostało przeniesione niżej, a w jego
          miejsce weszło skrócone zestawienie pokazujące stan na każdym
          magazynie w rozbiciu na poszczególne rodzaje indeksów.
          Zestawienie marży sprzedaży uwzględnia już towary z ceną zakupu
          zero (usługi i debety). Program zawiera też dwie opcje rozliczenia
          marży sprzedaży - jedna liczy ją w stosunku do ceny zakupu (do stu)
          - druga w stosunku do ceny sprzedaży (w stu). Marża 999,999 %
          lub -99.999 oznacza, że któraś z cen jest równa zero.
          Eksperymentalnie wyrzuciłem specyfikację wartości terminowych
          spłat prolongowanych faktur na zestawieniu faktur.
TRZ 1.11: Przy eksporcie rejestru zakupów do TurBo-FK po wprowadzeniu
          pola Konto rozliczenia zakupów program pyta czy jest to konto
          netto czy brutto. Jeżeli konto to zakończone jest minusem (-)
          to program zamyka każdą stawkę VAT osobno dopisując odpowiednią
          końcówkę do tego konta (po odzruceniu tego minusa).
          Aby wynikowe konto (np. dla metody 2) zawierało myślnik należy
          Konto wpisać 300-- (dwa minusy - z czego jeden zostanie skasowany).
          Instalator RIN.EXE (umieszczony w T-DEMO) dla nowych odbiorców
          automatycznie daje zaokrąglenia -2 i -2.
          Wyrzuciłem TurBo-Wygaszacz bo blok ował wydruk w sieci.
THD 5.60: Uruchomiłem faktury eksportowe:
          Jeżeli plik faktur nazwiemy tak, że numer jest łamany przez DEM
          (USD, ATS lub FRF - na razie tylko cztery waluty) np. FA-DEM
          to program tworzy osobny plik FA-DEM.DEM, w którym pamięta
          pełną fakturę w walucie obcej.
          Ceny do faktury eksportowej przygotowywane są poprzez podzielenie
          odpowiedniej ceny złotówkowej z cennika (nr 1 do 8) przez aktualny
          kurs waluty ze zbioru KURSY-M dla DEM, KURSY-D dla USD, KURSY-S
          dla ATS i KURSY-F dla FRF).
          UWAGA !!! Jeżeli w cenniku jest cena w odpowiedniej walucie to
                    program przelicza na złotówki według kursu, zaokrągla
                    do grosza i dopiero dzieli przez kurs (i zaokrągla).
          Faktura wygląda prawie identycznie jak zwykła (program korzysta
          z tego samego zbioru FA2) ale ma wymienione złote na walutę.
          Program sam w takim pliku automatycznie w polu grupa SWW wstawia
          zapis 'ex' i wylicza stawkę VAT 0% (nie należy tego zmieniać).
          Po prawidłowym wydruku faktury program pyta o kurs waluty dla
          faktury eksportowej i można:
             A - nacisnąć klawisz [Esc] - wydrukowana faktura nic nie wnosi
                                          do ewidencji księgowej,
             B - wprowadzić kurs zerowy - do wydrukowanej faktury powstaje
                                          w pliku FA-DEM.NEW bliźniacza
                                          faktura o wartości zero i do niej
                                          dowód WZ (wyceniony w cenie zero),
             C - wprowadzić kurs waluty - bliźniacza faktura złotówkowa
                                          jest przeliczana na zasadzie
                                          przemnożenia (i zaokrąglenia)
                                          wszystkich kwot kluczowych:
                 - wartość netto;
                 - kwoty zapłat częściowych;
                 - każda cena netto i wartość pozycji.
          Nie musi się zgodzić przeliczenie ponowne faktury złotówkowej,
          ale nie jest ona samodzielnym dowodem samosięprzeliczającym.
TFK x.xx: Książka przychodów i rozchodów drukowana na drukarkach 15" wymaga
          takiego ustawienia drukarki aby zmieścić podwójną szerokość
          na 272 znakach (tyle ma 15" w trybie elite-condensed).
          Tak wygląda przykładowy zbiór #\D7 sterujący drukarką:
             N
             67
             27 64 27 67 0 12 27 120 0 27 56
             27 77 15
             18 27 77
             12 27 57

             M
             135
             95
          przy czym istotne są wiersze numer 4:
             27 77 (Elite) 15 (Condensed)
          oraz numer 9:
             135 (o 1 mniej niż 0.5 x 272).
=================================================================== 10-01-96
TFK B.35: Rejestry VAT przejmują dostawcę/odbiorcę wraz z opisem faktury
          nie z bieżącego wiersza w opcji A ale z odpowiedniego poprzedniego
          zawierającego konto rozrachunkowe (2?????).
          Możliwe jest poprawianie treści (numeru faktury) bez konieczności
          kasowania pozycji w rejestrze (program pyta o zmianę nie tylko
          wartości netto ale i numeru faktury).
          Automatycznie tworzony jest już wzorzec (F6) dla konta VAT
          po wyjściu z rejestru. Zmieniony jest kształt wydruku rejestrów.
          Wszystko to pracuje na podstawie zbiorów ţ\#\RS-VAT i ţ\#\RZ-VAT.
=================================================================== 08-01-96
TFK B.34: Potwierdzenie salda działa jak należy.
          Rejestr zakupów i sprzedaży chodzi według ţ\#\RS-VAT i ţ\#\RZ-VAT
          i obsługuje także stawkę VAT 12 % o ile w tych zbiorach dopiszać
          odpowiedni wiersz (przykład w RZ-VAT to x, w RS-VAT to I).
          W rejestrze VAT sumuje już różne stawki tego samego dokumentu
          oraz nadaje liczbę porządkową każdej pozycji.
          Zmieniłem kształt dużej litery O.
=================================================================== 04-01-96
          Od teraz w T-DEMO pojawia się podkatalog o nazwie FB33H555.
TFK B.33: Po naciśnięciu [F5] w poleceniu przelewu pokazuje się edytor lewej
          strony polecenia przelewu uzupełniony o pytanie jakimi znakami
          poprzedzać i zakończyć kwotę na poleceniu przelewu. Działa.
THD 5.55: W paragonie (opcja F.B) dużymi +==++==+ cyframi wypisana jest
          kwota do zapłaty. Przy czym    +==++==+ jeżeli w opisie pojawia
          się jako pierwszy znak '_'     +==++==+ (podkreślenie) to od tego
          miejsca paragon liczy sumę częściową (PODSUMA CZĘŚCIOWA).
============================================================================
=================================================================== 28-12-95
TFK B.30: Potwierdzenie salda pyta teraz o datę potwierdzeń oraz
          czy drukować potwierdzenia przy saldach zerowych.
          Przy każdym druku potwierdzenia salda otwierany i nie zamykany
          był zbiór wzorcowy (błąd I/O 04). Teraz jest już zamykany.
=================================================================== 24-12-95
TFK B.30: Przy starcie programu pojawiają się automatycznie nowe ramki oraz
          polskie litery w standardzie Mazovii. Poprawiłem kształt litery O.
THD 5.53: Zmieniłem kolejność opisu kas fiskalnych w opcji M.A pod literą O.
          Poprawiłem kształt litery dużej O.
T-MAZ:    Definiuje na VGA polskie litery w Mazovii, zmienia kształt ramek
          na TurBo-Ramki oraz zmienia kształt litery O na lekko ściętą
          na lewym-górnym zaokrągleniu dla odróżnienia od cyfry 0, która
          ma kształt dotychczasowy litery O.
          'T-MAZ +' oprócz definiowania ramek i Mazovii dodaje duży kursor.
          Program nie jest rezydentny, można go wołać wielokrotnie przed
          wejściem do dowolnego programu lub przed powrotem do Nortona.
          'T-MAZ -' zmniejsza kursor do podstawowych rozmiarów.
          Nierozsądne jest stosowanie polecenia KEYB PL ze względu na
          wyłączenie obsługi klawiatury [prawy-alt].
          Wydaje się, że najrozsądniejszym wyjściem jest sekwencja poleceń:
          LH PLKVGA/K8 (prawy alt daje polskie litery oraz dowolne ramki)
          T-MAZ +      (poprawione polskie, 0, O, TurBo-Ramki, duży kursor).
=================================================================== 14-12-95
TFK B.22: Przeglądanie raportów kasowych od 300 a nie od 250 w dół.
THD 5.52: Dokumentacja pod literą O ma opis rozwiązań fiskalnych pracujących
          z programem TurBo-HD. Opis dotyczy drukarek fiskalnych:
          DF-301 firmy POSNET sprzedawanych przez ESKA Wrocław, Gubińska 8
                                                  tel.73-61-41 fax 57-78-58
          oraz CSF-1 firmy Centrum Systemów Fiskalnych sprzedawanych przez
               jedną firmę z ul. Sienkiewicza.
          Użytkownicy: JASTA Świebodzice (kilka CSF-1) hurtownia spożywcza,
                       TOMEX Ligota Piękna (jedna CSF-1) stacja benzynowa,
                       GS Sobótka (jedna CSF-1) zaopatrzenie rolnictwa,
                       Sklep Art-Przem-Met Trzebnica (DF-301) j.w.
          Generalnie DF-301 jest dużo prostsza i bardziej elegancka.
          Paragony mogą służyć do rozliczenia z kasą (trzy końcowe wiersze
          mogą służyć za dowód zapłaty w kasie).
          +==========================================================+
          | !!! UWAGA !!! w opcji MC ostatni zapis ustawić na "NIE". |
          +==========================================================+
THD 5.51: Sam zakłada katalogi KASA i BANK gdy potrzebuje.
=================================================================== 04-12-95
THD 5.50: Zbiory Katalog\KASA*.* oraz Katalog\BANK*.* zmieniły położenie   !
          i nazwę. Teraz nazywają się Katalog\KASA\KASA*.RK? oraz          !
          Katalog\BANK\BANK*.BR?.                                          !
          Doszła w opcji B obsługa kasy fiskalnej PS2000.
          Doszło w opcji D zestawienie stanów dla indeksów niechodliwych.
          Doszła w opcji J analiza obrotów (nie wiem czy i jak działa).
          Informacja o stanach spadła na opcję O, opcja N to zamówienia
          i receptury.
          Drugi format faktur przerzuciłem na koniec opcji F, w jej miejsce
          wstawiłem obsługę paragonu (uproszczona faktura).
          Doszło zestawienie towarów niechodliwych ( H28 ), obsługa receptur
          i ich zestawienie ( H30 ).
          Nowe indeksy w sieci są doczytywane przed wejściem do każdej opcji.
          Przymierzam się do obsługi kasy PS2000 ( H08 ).
          Zmieniłem nazwę zbioru DOSTAWCY.THD na DOSTAWCY.DOS z powodu zmiany
          konstrukcji rekordu dostawcy - zamiast 3 x 60 zn. + 2 x 40 zn. +
          + 50 znaków jest 15 + 8 x 30 znaków.
          Zamierzam zunifikować kartoteki dostawców i odbiorców jako
          jednego zbioru KLIENCI.KLI.
          Do planu w TurBo-FK eksportowani są tylko klienci z wypełnionym
          polem skrót konta.
          Wyróżniam teraz następujące rodzaje indeksów:
       Było: O - opakowania     Jest: O - opakowania
             --------------           Z - opakowania zwrotne ewidencjonowane
             U - usługi magazynowe    U - usługi magazynowe
             V - usługi niemagazynowe V - usługi niemagazynowe (bez WZ)
             X - nagłówki             X - nagłówki.
          Zwiększyłem liczbę indeksów pokazywanych razem z pełną nazwą
          na liście pod [F4] z 50 do 500.
          Umożliwiłem ewidencję magazynową w cenach sprzedaży brutto lub
          netto. Tak samo można wystawiać faktury w cenach netto lub brutto.
          Wprowadziłem możliwość rozróżniania:
             - czy magazyn jest prowadzony w cenach brutto (ceny zakupu brutto),
             - czy cenniki są w cenach brutto,
             - czy ceny na fakturach i dowodach typu RW są w cenach brutto.
          UWAGA ! Brakuje odpowiedniej modyfikacji zestawień (np. rejestr
                  sprzedaży VAT pokazuje !@#$#@! ???).
          Przy starcie programu definiowane są nowe ramki i polskie litery
          na kartach VGA w standardzie Mazovia.
          Dołączyłem zbiór konfiguracyjny SETUP\KRRI, w którym można
          przedefiniować zakres działania liter opisujących rodzaj indeksów:
             wiersz 1 - nie analizowany opis,
             wiersz 2 - nagłówki (domyślnie X),
             wiersz 3 - opakowania (O),
             wiersz 4 - opakowania zwrotne (Z),
             wiersz 5 - usługi niemagazynowe (V),
             wiersz 6 - usługi magazynowe (U),
          Doszła ewidencja receptur RECEPTURY.REC.
          Nauczyłem listę [F4] obsługi za pomocą spacji (obsługa pozycji bez
          wychodzenia z listy), włączyłem ten mechanizm na próbę w zapisach
          dodatkowych na fakturze.
          Podczas księgowania program wstawia datę podaną (minus 1)
          a nie ostatniego dowodu (co było źle).
          Podczas księgowania program pokazuje, że pracuje i na jakim jest
          etapie (do tej pory tylko migająca dioda HDD coś pokazywała).
          Uruchomiłem możliwość kasowania faktur od numeru do numeru.
          Podczas wprowadzania hasło jest niewidoczne.
          Wezwania do zapłaty kierowane tylko na ekran są oddzielone trawą
          od siebie. Usuniety został błąd, który powodował przepisywanie
          śmieci do drugiego i czwartego wiersza opisu odbiorcy w wezwaniach
          do zapłaty. Dołożyłem ograniczenie wezwań do zapłaty do faktur od
          pewnego dnia do dziś.
          Opcję zamknięcia kasy przedłużyłem na raporty bankowe.
          Dokumentacja może drukować się teraz jednym ciurkiem.
          Obsługa zamówień uległa dużej zmianie (nie wiem czy na lepsze).
          Analiza dowodów dostaw do sklepu obsługuje tylko 100 placówek
          i gdy jest ich więcej to się nie sypie jak było wcześniej.
          Poprawiony został błąd, który powodował zapętlanie się programu,
          gdy do sklepu (DDS) dostarczano opakowanie zwrotne (rodzaj O).
          Zmieniony został opis pól w opcji MC.
          UWAGA ! Uznałem, że powrót do MENU po wydruku faktury za standard.
                  W jego miejsce w opcji MC wstawiłem pytanie czy faktury są
                  wystawiane w cenach brutto, ale obsługa tego jest zła.
                  Należy obowiązkowo poprawić na "NIE".
          Poprawiony został błąd, który powodował, że zestawienia EA i EC
          oraz EB i ED były dotąd identyczne wbrew zapowiedzi w menu.
          Dodatkowo doszło końcowe podsumowanie BO na zestawieniach obrotów
          (opcja E).
          Zmniejszyłem liczbę dostawców obsługiwanych w opcji H z 1450
          na 1100.
          Zwiększyłem dopuszczalną różnicę między datę faktury a datę
          sprzedaży z 99 dni do 700 dni (ważne dla faktur korygujących).
          Operacja kasowania pozycji faktury lub paragonu jest lepiej
          widoczna na ekranie i chodzi prawidłowo przy klawiszach PgUp
          i PgDn. PgDn wchodzi teraz na ostatnią pozycję na fakturze
          (paragonie) a nie do stopki faktury (ciężko było wejść na koniec
          długiej faktury).
          W przygotowaniu opcja analizy obrotów z kontrahentami
          (od najlepszego do najsłabszego odbiorcy).
          Poprawiony został błąd, który powodował w opcji FA próbę zapisu
          odbiorcy bez hasła.
          Ujemne pozycje wyłącznie wartościowe (na usługi) tworzą już także
          fakturę korygującą.
          Zmieniłem kolejność wyświetlania opisu klienta i jego zaległych
          płatności przy wpisywaniu symbolu klienta do faktury (do tej pory
          nie było widać jego pełnej nazwy z adresem). Zmieniłem też
          ignorowanie ostrzeżenia o zaległościach z [Enter] na [Esc].
          Pojawia się też komunikat 'UWAGA ! Zadłużenie !'.
          Paragon fiskalny próbuje powstać nie tylko gdy było brak hasła
          kontrahenta lub gdy jego hasło było '0000', ale także gdy hasło
          rozpoczyna się od '0000' lub na 2 lub 3 znaku ma odstęp 'ú'.
          Podczas eksportu faktur program sygnalizuje 'O.K.' lub 'nic.'
          gdy coś udało się wyeksportować czy też nie.
          Program eksportuje na jeden raz maksymalnie 600 dowodów
          (dotychczas 750) ale za to robi to prawidłowo (dotychczas było
          do niczego).
          Uzupełniłem tablicę konwersji Mazovii w zestawieniach na
          drukarkowy Latin II o ramki. Zlikwidowałem obsługę Latin II na
          ekranie.
          Przestałem zmieniać dwa zera po przecinku w kwocie na kreskę
          ( 1,00 -> 1,- ).
          Wstawiłem wygaszacz ekranu, ale muszę go zlikwidować ze względu
          na obsługę stanowisk będących równocześnie serwerem drukarki
          (LANtastic).
          Program robi sobie zieloną obwódkę na borderze.
          Włączyłem ponownie obsługę funcji DEMO. Pełny opis w dokumentacji
          MA. Przesunąłem opis w górnym barze w lewo.
          Wstawiłem ogranicznik na długość listy do 32766 pozycji.
          Dostawiłem nowy zbiór SETUP\KTO-DYS, który zawiera spis osób
          dopuszczonych do obsługi dyspozycji (zamówień).
          Zlikwidowałem błąd, który mógłby spowodować zawieszanie pracy
          programu przy długich fakturach, gdyby była korakta lub zapis
          nowego odbiorcy i dotyczy to przypadku zmiany konstrukcji bazy
          danych odbiorców, która dopiero nastąpi.
          Zmieniłem sposób księgowania obrotów debetowych. Teraz wszystkie
          takie obroty sumują się nie tworząc kolejki stanów, która
          przebijając się przez 500 zapisów nie pozwalała drukować żadnych
          zestawień.
          Zmieniłem ramki drukowane KP i KW na ciągłe (semigrafika IBM).
          Całkowicie zmieniłem i poprawiłem opis programu w opcji MA,
          zwracam uwagę na opis działania programu z drukarką CSF-1 (opis O).
          Z dyskietki instaluje się program bez katalogu DEMO.
TFK B.22: W opcji E drukowane są podsumowania kont z obrotami zerowymi.
          Zwiększyłem do czterech wierszy opis dystrybutora, dodałem dwa
          numery telefonów widoczne obok głównego MENU.
          Doszła w H opcja 'POLECENIE KSIĘGOWANIA'.
          Przesunąłem opis w górnym barze w lewo. Zmieniłem sposób
          kodowania głównego tła programu (na pohybel crackerom).
          Skasowanie wiersza dekretu w opcji A (konta lub kwota) kasuje
          także przyporządkowanie do rejestru VAT (a było źle).
          Źle było sumowane zestawienie z kolumną BO (BO było liczone
          podwójnie w obrotach narastająco) - teraz jest O.K.
          Analiza rozrachunków ustawia je według pola termin, a nie data
          dekretacji jak to było źle dotychczas.
          Dziennik niesłusznie blokował sobie bardzo dużo miejsca roboczego
          na dysku (około 4 razy za dużo) - teraz jest O.K.
          Dołożyłem wpisywanie numeru dowodu na wydruku książki przychodów
          i rozchodów. Wydruk szerokiej książki poprzedzony jest pytaniem
          o drukowaną na papierze datę wydruku (po to by nie zmianiać jej
          co chwilę komendą DATE) oraz o numer strony, od której drukować
          (lokalny restart).
          Zlikwidowałem zamianę dwóch zer po przecinku na kreskę.
          Uruchomiłem i zlikwidowałem z powodów LANtastica TurBo-Wygaszacz.

=================================================================== 14-07-95
THD 5.30: Nagłówki zestawień wysyłane na ekran lecą teraz zawsze w Mazovii.
TFK B.20: Jeżeli drukarka zamiast Latin-II ma CP-850 lub CP-852 to zamiast
          ramek podwójno-pojedyńczych pojawiały się robaczki. Teraz w miejsce
          nich pojawiają się pojedyńcze lub podwójne pionowe bez wykończeń.
          Przy starcie programu odczytywany jest zbiór #\D. do końca, czyli
          razem z informacją o szerokości wydruków szerokich i wąskich.

=================================================================== 20-06-95
 Firma TurBo-Soft dorobiła się w końcu znaczka firmowego:

 +---   Agencja  Informatyczna  ţTurBo-Softţ
 ++ ÜŰ  55-1OO Trzebnica, ul.Kilińskiego 1/2
  +ÜŰ   tel.O-9O-34O-7O3, fax (O-71) 12O-344

 Można go używać w Waszych reklamówkach i innych materiałach informacyjno-
 -dokumentacyjnych. Proporcje rysunku dla rysunków graficznych proszę zdjąć
 z wydruku a nie z ekranu (tu znaczek jest zdecydowanie za chudy).
 Były co prawda też inne propozycje:
                               ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜ
                                 Ű Ü Ü ÜÜ ŰÜŰ ÜÜÜ
                                 Ű ŰÜŰ Ű ÜŰÜŰ ŰÜŰ
                                 +==+     +=          Agencja Informatyczna
                               ==+==++==+=+==+==============================
                                 +==++==+ |  +=
 oraz
                               ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜ
                                 Ű Ü Ü ÜÜ ŰÜŰ ÜÜÜ
                                 Ű ŰÜŰ Ű ÜŰÜŰ ŰÜŰ
                                 +--+     +-          Agencja Informatyczna
                               --+--++--+-+--+------------------------------
                                 +--++--+ |  +-
 ale ze względu na skomplikowaną
 budowę nie weszły do użytku. Tym bardziej, że ten sam znaczek
 zafunkcjonował już na wizytówkach i na naklejkach na dyskietki.
=================================================================== 20-06-95
THD 5.28: Zlikwidowałem błędne zmienianie nazwy katalogu # na #.BAK;
=================================================================== 19-06-95
TFK B.18: W rejestrze zakupów dopuściłem dodatkowo kwalifikacje o,p,q,r,s,
          które korygują kwalifikacje O,P,Q,R,S;
          Kwalifikacje pisane małą literą są do wydobycia wyłącznie przez
          listę [F4]; lista obejmuje kwalifikacje od A do z (małe);
          Dorzuciłem obsługę sieciową plików rejestrów VAT;
          Zlikwidowałem błąd, który powodował przykrycie pozycji VAT nowymi
          z dowodów o nieco mniejszych numerach (już drugi raz to zrobiłem);
          ---------- UWAGA! Przetestowane zostało na FRAPO-RAWICZ ----------
          Zmieniłem strukturę zbioru Dir\Dir.#FK i teraz już z nowym
          rozszerzeniem .#DZ program pamięta obroty dwustronne;
          Zestawienie M.A (podręcznik) tylko podczas kierowania na drukarkę
          lub do zbioru koryguje długość strony na 55 wierszy + 6 nagłówek;
          Start dziennika ustawowego pyta teraz o ostatnią liczbę dziennika,
          datę oraz obroty sprzed dziennika TFK;
          Zlikwidowałem obsługę rejestrów oznaczonych zerem lub dwoma;
          Zlikwidowałem zacięcie na rejestrach od 51 do 63 (wyrzuciłem je);
          Zmieniłem budowę procedury BAK(..) przez co znacznie przyśpieszyła
          się praca w sieci - ale teraz źle jest obsługiwany katalog #;
THD 5.27: Zmieniłem budowę procedury BAK(..) przez co znacznie przyśpieszyła
          się praca w sieci - ale teraz źle jest obsługiwany katalog #;
          Nowa metoda pracy ze zbiorami *.BAK wymagała nowej obsługi wejścia
          do programu: teraz wejście do programu przy braku jakiegoś ważnego
          zbioru (roboczy, dostawcy, odbiorcy, zlecenia, magazyny, faktury)
          jest 10 razy dłuższe, ale zlikwidowałem być może na zawsze problem
          znikania zbiorów (roboczy, odbiorcy);
          Brak zbioru rocznego podczas księgowania jest też 10 razy
          sprawdzany zanim zostanie założony nowy zbiór roczny;
          Zmiana zbioru roboczego na zupełnie nowy od razu zakłada ten zbiór
          i jest to drugie i ostatnie miejsce zakładania zbioru roboczego;
          W miejscu, gdzie program zaczyna pytać o upusty można, naciskając
          klawisz [F3] (też [F5]), kazać przeliczyć ceny tak, aby wartość
          całej faktury wyniosła dokładnie tyle ile podamy;

=================================================================== 18-O5-95
TFK B.16: [22.553 wiersze] Zlikwidowałem opcję C.F - saldo wybranego konta;
          Uzupełniłem instrukcję dostępną w opcji M.A;
          Na nowo uruchomiłem opcję K.B - obsługa kartoteki dyskietki;
=================================================================== 15-O5-95
TFK B.15: O ile w kolumnie VAT w opcji A można było w poprzednich wersjach
          wpisać numer rejestru zakupów VAT (od 1 do 63) to obecnie:
          kolumna nazywa się NRV (Numer Rejestru Vat);
          można na dwóch znakach podać numer rejestru VAT przy czym:
          - numery zaczynające się znakiem '-' dotyczą rejestrów sprzedaży,
          - numery od 1 do 5O dotyczą rejestrów zakupu;
          numeracja jest osobna dla każdego miesiąca - nazwa zbioru, który
          zawiera rejestr zakupów, ma następującą strukturę: RR-MM-NR.VAT
          (np. 95-O5-5O.VAT - rejestr zakupów nr 5O z maja'95 lub
               95-O5--1.VAT - rejestr sprzedaży nr 1 z maja'95);
          Pozbyłem się nazwy 'LISTA' podkładającej się pod listę zbiorów
          i zmieniłem kolejność obsługi w opcji B:
           teraz po wejściu do opcji pytam się od razu o nazwę listy zbiorów
           a naciśnięcie klawisza [ENTER] na pustym polu (a jest puste)
           daje to samo co [F4] czyli listę zbiorów z listami do łączenia;
          Klawiszem [TAB] na pustym polu Lista lub [F3] można przełączyć się
          na starą metodę łączenia zbiorów (po dwa);
          Dopuściłem do łączenia dwóch zbiorów na liście (do tej pory
          po podaniu dwóch system prosił o nazwę trzeciego zbioru);
          Jeżeli łączone zbiory nie mają w nazwach wspólnego początku to
          przyjmuję teraz nazwę zbioru wyjściowego identyczną z nazwą listy;
          Opcja ND nazywa się 'emisja rejestrów VAT' bo po nazwie zbioru
          RR-MM-NR.VAT (np. 95-O5-5O.VAT lub 95-O5--1.VAT) albo N jest '-'
          (rejestr sprzedaży) albo od 'O' do '5' (rejestr zakupów);
          Zmieniłem wygląd rejestrów wydzielając kolumny kwot od kolumny
          kontrahentów dzięki czemu rejestry są bardziej czytelne;
          W opcji A przywróciłem kontrolę z sumą kontrolną oraz
          wejście do i wyjście z zamkniętego kręgu kosztów;
          Klawiszem [TAB] można z pola Numer Dowodu przejść do
          Daty Dowodu i dalej wywołać pole Suma Kontrolna);
          Zmienioniłem też uzupełnianie dekretów podczas zapisu na dysk
          dzięki czemu system właściwie wczytuje potem swoje zbiory .DFK
          (chodzi tu o odwołanie do rejestrów sprzedaży VAT od -9 do -1);
          Przy wejściu do rejetru VAT rozpoznaję czy zakupów (ţ\R\REJZ)
          czy sprzedaży (ţ\R\REJS) i odpowiednio podpowiadam kwotę VAT;
          Zlikwidowałem ostatnią kolizję nakładek podczas obsługi rejestrów
          dzięki czemu program zyskał na niezawodności (niezawiesłość ?);
          Zmieniłem komunikat 'Zmienił się VAT ?' na podpowiadający
          'Poprawna wartość VAT [F7]' co należy nacisnąć by mieć dobry VAT;
          Zmieniłem nazwę ţ\#\KWAL na ţ\#\RZ-VAT bo doszedł ţ\#\RS-VAT;
          W pole zawierające skrót nie wpisuje się już chińszczyzna;
          Podobnie jak dla rejetru zakupów trzecia tak dla rejestru sprzedaży
          czwarta cyfra ze zbioru dir\dir.# mówi o liczbie odciętych
          od konta Winien znaków przed wejściem symbolu odbiorcy do rejestru
          (dla cyfry 5 na czwartym miejscu w dir\dir.# z konta 2OO-1-AO15
          robię -AO15 i dopiero wtedy zaglądam do zbioru ODBIORCY.TRZ);
          Po podaniu Symbolu kontrahenta przechodzę od razu do pola
          kwalifikacja VAT, chyba, że jest to nowy dostawca/odbiorca;
          UWAGA ! Aby skasować pozycję z rejestru VAT należy skasować
          pole Kwalifikacja lub pole NRV - nie wolno tego robić poprzez
          skasowanie dekretu (np. kasując kwotę dekretu);
          Poprawiłem w opcjach E funkcję odcinającą główne konta syntetyczne
          (najczęściej 3.znakowe), bo odcinała konta maksymalnie 4.znakowe;
          Poprawiłem z 2O na 3O maksymalną liczbę kolejnych stop odsetkowych
          w opcjach naliczających odsetki (od 1.1.198O r. było ich już 19);
          Poprawiłem z 36O na 365 dni długość roku w opcji H.D;
          Uzupełniłem w G.A kolejność wypisywania zapisów rozrachunkowych o
          liczbę porządkową po dacie dekretacji dzięki czemu lepiej pracują
          różne analizy wpisywane pod jednym numerem dowodu (i jedną datą);
          Pozbyłem się w opcji dzienników ustawowych śmieci zbieranych
          z fikcyjnych zapisów pamiętających tylko sumy kontrolne;
          Opcję Autonomiczna książka przychodów i rozchodów uzupełniłem
          o starą książkę (z 1994r), podkładam wersję w/g daty dekretacji;
          Poprawiłem wydruk na kartkach A3 (szeroki wałek) w trybie Epson.
THD 5.26: Dołożono obsługę dowodów dostaw do sklepów (DDS i ZDS);
          Wprowadza się cenę detaliczną (obciążenia sklepu) a program
          odejmuje VAT w celu wyliczenia wartości netto;
          Wydruk dowodów dostawy prawidłowo (?) wyliczał wartości;
          Wprowadziłem opcję Analiza dowodów dostaw do sklepów,
          która tak samo dobrze daje sobie radę z dowodami WZ (ZZ) i
          zawiera cenę zakupu, marżę, VAT i cenę brutto na każym dowodzie;
          Analiza dowodów dostawy widzi tylko zbiór roczny dowodów;
          W menu głównym zmieniłem 1994 na 1995;
          W opcjach A można już obsługiwać zbiory zawierające
          więcej niż 32767 pozycji dowodów magazynowych;
          Podczas wprowadzania i emisji dowodów DDS i ZDS zliczałem kwoty
          netto poszczególnych pozycji zamiast cen dokładnych czyli brutto
          teraz wydruk dowodu dostaw do sklepu zgadza się z zestawieniem
          analizującym - podstawą analizy jest cena i wartość brutto;
          Analiza dostaw do sklepów może być wycięta do wskazanej grupy
          odbiorców (sklepów) według zasad ogólnych (F4; F3-F4; F3-F3-F4);
          UWAGA !!! Wszystkie zestawienia pokazujące dla WZ cenę dokumentu
          pokazują teraz CENĘ Z UWZGLĘDNIENIEM UPUSTÓW (w tym eksport).
=================================================================== 21-O4-95
TFK B.1O: Przy pytaniu o wybrane konto klawiszem [F3] (tak jak w THD)
          przełącza się na ŻWzorzecŽ, a nie [F5] (jak dotychczas).
          Przy okazji usunięty został [F5] działający jak [Enter]
          tam gdzie [F5] nie jest używane.
THD 5.24: Rozporządzenie Ministra Finansów z 8 grudnia 1994 r. 2O ust.3 mówi:
            "Jednorazową sprzedaż towarów lub usług objętych tą samą stawką
             podatkową, których łączna wartość sprzedaży netto jest niższa
             od 5 złotych, dokumentuje się wyłącznie rachunkiem uproszczonym,
             z zastrzeżeniem ust.4: nie dotyczy sprzedaży towarów i usług,
                                    do których ma zastosowanie stawka O proc."
          co można interpretować delikatnie:
          1) jeżeli wartość netto faktury jest mniejsza niż 5 zł
             i nie ma stawki O % to należy wystawić rachunek uproszczony
             (nie dotyczy faktur korygujących),
          lub w sposób zaostrzony (US Kalisz):
          2) jeżeli suma wartości netto według dowolnej stawki innej niż O %
             jest mniejsza niż 5 zł to należy zastosować rach. uproszczony;
          program THD pierwszą interpretację wykonuje automatycznie,
          drugą tylko sygnalizuje przy zakończaniu "mięsa" faktury.
=================================================================== 19-O4-95
TFK B.O6: Uzupełnione zostały podpowiedzi w rejestrze zakupu VAT
          (F4 na polu kwalifikacja) oraz zestawienie rejestru.          
THD 5.23: Podczas wprowadzania dowodów oraz podczas fakturowania oraz podczas
          korekty indeksów program prawidłowo nalicza marżę uwzględniając
          ustawienie podstawy obliczania cen (brutto lub netto).
          I już się nie sypie w opcji A.A ani F.A (przy nowych indeksach).
          W zestawieniach faktur F.C, F.D i F.E opakowania zwrotne były
          doliczane do towarów zwolnionych co zniekształcało strukturę
          sprzedaży (gdy dotyczy sprzedaży do własnych sklepów).
=================================================================== O7-O4-95
TFK B.O6: Na winiecie jest nowy numer telefonu O-9O-34-O7-O3
          oraz () 1998-1995;
          Poprawione zostało wskazanie dowodu w opcji [A];
          Dziennik ustawowy ([E.I], [E.J] oraz [E.K]) jest już kompletny
          i pozwala prawidłowo zamykać okresy wprowadzając je do dziennika;
          Do programu wkradł się błąd polegający na tym, że w pewnych
          sytuacjach podanie okresu wcześniejszego niż zamknięty powoduje
          zmianę daty końcowej zakończonego okresu na podaną dla dziennika;
          problem jest na tyle ważny, że sprawą należy zająć się bezzwłocznie.
THD 5.23: Poprawione zostały metody wyliczania wartości brutto dla zestawień
          faktur [F.D] i [F.E] - teraz są zgodne z opcją [F.C].
=================================================================== 28-O3-95
TFK B.O5: Działa już zamknięcie okresu;
          okres musi mieścić się w ramach jednego miesiąca:
          1) Stare zbiory *.#FK należy skasować ponieważ mają złą strukturę;
          2) Nazwa zbioru rocznego podawana na początku jest obojętna;
          3) Należy wykonać dowolny "dziennik ustawowy"
           i jeżeli dowody w ramach wskazanego okresu są zgodne stronami
           i na początku poda się osobę księgującą to
             program pyta się czy zamknąć okres i po odpowiedzi TAK robi to;
          4) od tej chwili nie ma dostępu do danych zaksięgowanych z datą
             z okresu zamkniętego niezależnie od nazwy zbioru, w którym
             są te dowody;
THD 5.22: Po skasowaniu faktury przypomina o skasowaniu dowodu WZ;
          Z kontroli faktur z WZ wypadły indeksy rodzaju 'V';
          Przy wczytywaniu starej faktury bez hasła odbiorcy prawidłowo
          znów już pokazuje się opis tego odbiorcy;
          zostały skrócone czasy wejścia do zbioru !.! (pracuje szybciej).
=================================================================== 12-O3-95
TFK B.O4: Zakres dat ustawiany na wejściu został zmieniony:
          do 2O. dnia następnego miesiąca ustawia się
          na pełny poprzedni miesiąc,
          po 2O. dniu na pełny aktualny miesiąc;
THD 5.21: Zakres dat ustawiany na wejściu został zmieniony:
          do 5. dnia następnego miesiąca ustawia się
          na pełny poprzedni miesiąc,
          po 5. dniu na pełny aktualny miesiąc;
UWAGA !!! Jeżeli klient prosi o zrobienie tzw. porządków na dysku to
          1. Sprawdzić, czy programy lub dane te nie są przypadkiem
             wołane z jakiegoś menu (np. NC4 lub autoexec),
          2. Sprawdzić, czy dane te nie mają daty ostatniej modyfikacji
             późniejszej niż pół roku temu,
          3. Zarchiwizować mu te dane lub programy do świeżo utworzonego
             katalogu (np. \KOZA) programem PKZIP lub ARJ,
          4. Przy następnej wizycie, ale nie wcześniej niż po miesiącu,
             można skasować zawartość katalogu KOZA, ale zachować katalog,
          5. Upewnić się, że wszystkie te dane na pewno są na innych dyskach,
          6. Zaproponować zainstalowanie nowego dysku z umieszczeniem
             starego wraz z zawartością w kasie pancernej firmy (na zapas).
============================================================================
ţ 1O-O3-95: TFK numer B.O3:
  TurBo-FK: Opcje obsługi kasy zostały powielone i powstała obsługa banku;
            Wydruk raportu odsetkowego został wyrównany i teraz jest ładny
            oraz identyczny z zawartością not odsetkowych (dobrze wybiera
            według zakresu: czy kwoty, czy odsetki);
            W rejestrze zakupów można teraz bez kłopotów nacisnąć od razu
            klawisz [F5] na polu "Dostawca" i nie ma robaczków;
            Lista dostawców nie zawiera teraz liczby kolejnej;
            Na pustym polu "Numer Dowodu" w opcji A nie można już nacisnąć
            [Tab] i zostawić je puste;
            Nowy dowód pyta już teraz sam o datę dekretacji;
            W opcji E.E (syntetyka z BO) program nieprawidłowo nie dodawał
            BO do obrotów "narastająco";
            Nie zawiesza się już po [F5] w polu "Numer raportu" w opcji D;
  TurBo-RZ:
ţ O3-O3-95: THD numer 5.15:
  TurBo-HD: Zbiór !.!, który do tej pory miał 4O.OOO B teraz ma 5O.OOO B,
            zaraz po zainstalowaniu nowej wersji należy wykonać G RES *
ţ 25-O2-95: TFK numer B.O1, THD numer 5.13:
  TurBo-FK: Rozrachunkowy bilans otwarcia został uzupełniony o pytanie
            o początkowy numer dowodu oraz o datę dekretacji i, tak samo jak
            prosty bilans otwarcia, księgowany jest pod jedną datą (1.1.95);
            Dodatkowo doszło pytanie o liczbę dekretów na dowód (dotychczas
            na sztywno 1OO), przy czym puste pole (O) oznacza dowolnie dużo;
            Dziennik ustawowy został uzupełniony o pytanie o imię i nazwisko
            osoby odpowiedzialnej za wydruk i zamknięcie okresu (?);
            Przy zamykaniu kasy dekretacja wykonywana jest na konta z datą
            ostatniej operacji (dotychczas bieżącej operacji) dzięki temu
            wszystkie dekrety w dowodzie mają jedną datę;
            Do końca marca czekam na głosy w tej sprawie:
            - czy dzielić raport na tyle dowodów ile jest dni kasowych,
            - czy wszystko dekretować pod datą ostatniej operacji,
            a problem wynika z ustawy o nowych zasadach, które mówią,
            że do dziennika można księgować wyłącznie dowody prawidłowe
            (bilansujące się stronami) i w kolejności chronologicznej;
  TurBo-HD: Eksport kasy zagląda do podstawowego pliku definicji eksportu
            faktur i ściąga z niego konto syntetyczne odbiorców;
            Jeżeli chcemy prawidłowo eksportować kasę to należy:
            - mieć puste pola 'konto FK' w kartotece odbiorców,
            - mieć dostawców razem z odbiorcami,
            - nie używać kasy handlowej do innych celów niż do handlu (?),
              albo po eksporcie robić w TFK reorganizację (?);
            Podczas eksportu faktur wszystkie pliki idą pod podobne numery
            dowodów (chyba, że zdefiniujemy osobny eksport dla każdego
            pliku osobno) - zlikwidowano przesunięcie o 1OOOO;
ţ O8-O2-95: THD numer 5.11:
  TurBo-HD: Eksport prawidłowo wylicza VAT (poprzednie wersje dawały kwotę VAT
            pomnożoną przez 1O OOO);
ţ 3O-O1-95: THD numer 5.O8, TRZ numer O.C8:
  TurBo-RZ: Przy pytaniu o symbol konta FK można zajrzeć do zbioru PLANKONT.TFK
            w bieżącym katalogu,
            Wyjeżdżając strzałką przed pierwszą pozycję rejestru można
            zdefiniować inną niż 1 początkową liczbę porządkową,
            Przy eksporcie kwalifikacji O, P, Q, R, S, T program wiedząc,
            że VAT wchodzi w wartość obciążającą koszty, wykorzystuje konto VAT
            do zapisu informacji o koncie do rozliczenia VATu od marży.
  TurBo-HD: Procedura księgowania rozpoznaje dodatkowo dowody przychodowe
            z ilością ujemną (w tym zwroty) i nie powiela ich (dotąd widząc
            inną dodatkową cenę wrzucał je jako następną pozycję w analizie)
            lecz koryguje dotychczasowe przychody,
            Po podaniu początku indeksu, [F3], wyszukaniu indeksu i [Enter]
            program wchodząc w pole ilość stał nie na jedynce lecz za nią,
            Opcja obsługi zamówień nie była włączona do systemu nakładek
            i każda następna wersja odsuwała obszar instalacyjny więc HIN
            głupiał nie mogąc nic zainstalować, teraz jest O.K.
            Procedura dostępu do Serwera została wzbogacona o losowe
            oczekiwanie przez okres od O do 3 sekund po konflikcie stanowisk
            co udrożni generalnie obsługę przy spiętrzeniu pracy.
ţ 29-O1-95: THD numer 5.O8:
  TurBo-HD: Zmieniły się nazwy i miejsca alokacji zbiorów definiujących eksport
            danych do TurBo-FK:
            - eksport pomocy był dotąd poszukiwany w Dir\#\EkspPoDo.TFK
                                                   lub w #\EkspPoDo.TFK,
              obecnie zgodnie z zasadami ogólnymi będą to nazwy:
                    Dir\SETUP\Dir.DEP (Definicja Eksportu Pomocy)
              lub     #\SETUP\Dir.DEP
              lub     !\SETUP\Dir.DEP (raczej nie)
              lub  !HD!\SETUP\Dir.DEP,   Dir jest nazwą podkatalogu roboczego,
              składa się z 4 wierszy: pełna nazwa (z napędem i ścieżką) planu,
                                      konto syntetyczne dostawców,
                                      konto syntetyczne odbiorców,
                                      konto syntetyczne zleceń,
              jeżeli nie chcemy przenosić któregoś fragmentu to podajemy
              w odpowiednim wierszu znak 'x', pusty wiersz oznacza,
              że w bazie danych symbolika obejmuje już konto syntetyczne,
            - eksport faktur był dotąd poszukiwany w Dir\#\EkspVaDo.TFK
                                                   lub w #\EkspVaDo.TFK,
              lub dla każdego pliku faktur w Dir\#\VAKTURYx.HDE
                                           lub #\#\VAKTURYx.HDE,
              obecnie zgodnie z zasadami ogólnymi będą to nazwy:
                    Dir\SETUP\Nazwa.DEF (Definicja Eksportu Faktur)
              lub     #\SETUP\Nazwa.DEF
              lub     !\SETUP\Nazwa.DEF (raczej nie)
              lub  !HD!\SETUP\Nazwa.DEF,  przykład jest w !HD!\SETUP\1995.DEF,
              gdzie Nazwa jest nazwą pliku faktur lub nazwą katalogu Dir,
              składa się z następujących wierszy (w każdym z nich po odstępie
              lub po znaku tabulacji może być dowolnie długi komentarz):
              1. Ofset - liczba, która dodana do numeru faktury daje
                         numer dowodu w sensie systemu księgowego,
                         jeżeli definicja dla wszystkich plików jest wspólna
                         to Ofset dla każdego następnego pliku powiększany
                         jest o 1O.OOO (zakładam, że faktur jest mniej),
              2. Kodb  - konto syntetyczne odbiorców - należność dekretowana
                         jest na koncie składającym się z części syntetycznej
                         uzupełnionej o symbol odbiorcy (obcięte do 12 znaków),
                         - nie dotyczy to odbiorców, u których zdefiniowano
                         precyzyjnie symbol konta FK,
              3. KJedn - konto pełne odbiorców jednorazowych
                         (gdy przy fakturze nie podano hasła odbiorcy),
              4. KUta  - konto utargów dziennych (kasa handlowa), na które
                         przechodzi kwota należności, gdy płatne natychmiast
                         (termin zapłaty i data faktury są identyczne),
              5. KVAT  - konto syntetyczne na rozrachunki z tytułu VAT,
              6. KVATK - konto syntetyczne VAT dla faktur korygujących,
              7. KZao  - konto zbierające wszelkie zaokrąglenia,
                 Dowolny wiersz od 1 do 7 może być pusty, zawierać znak x lub
                 zaczynać się od białego znaku (odstęp lub znak tabulacji #9)
                 wtedy oznacza to, że odpowiednie konto jest nieistotne.
              8. Ana[] - pewna liczba wierszy definiujących końcówki kont
                         dla różnych stawek podatku VAT (-1 = zwolnione):
                 stawka w %, odstęp (tabulacja), końcówka, odstęp, komentarz,
                 koniec gdy wiersz nie zawiera odstępów i tabulacji ('ţ'),
                         końcówki dla kont podanych w punktach 5, 6 i 9,
              9. KS[]  - pewna liczba wierszy definiujących konta syntetyczne
                         dla różnych rodzajów indeksów (od A do Z):
                 znak rodzaju, konto syntetyczne, odstęp, komentarz,
                 i tak do końca zbioru, wiersze zaczynające się znakiem
                 innym niż duża litera lub @ są ignorowane (komentarz),
                 @ oznacza 'wszystkie pozostałe', brak w definicji wiersza
                 odpowiadającego wybranemu rodzajowi wysyła tę sprzedaż na
                 konto 777-...
            - eksport dowodów był dotąd poszukiwany w Dir\#\EkspDoDo.TFK
                                                    lub w #\EkspDoDo.TFK,
              obecnie zgodnie z zasadami ogólnymi będą to nazwy:
                    Dir\SETUP\Dir.DED (Definicja Eksportu Dowodów)
              lub     #\SETUP\Dir.DED
              lub     !\SETUP\Dir.DED (raczej nie)
              lub  !HD!\SETUP\Dir.DED,  przykład jest w !HD!\SETUP\1995.DED,
              gdzie Nazwa jest nazwą pliku faktur lub nazwą katalogu Dir,
              składa się z następujących wierszy (w każdym z nich po odstępie
              lub po znaku tabulacji może być dowolnie długi komentarz):
              typ dowodu, rodzaj indeksu, znak księgowania, konta ... ,
            Jeżeli w katalogu \TIE wykryty zostanie podkatalog \TIE\Dir,
            a w nim zbiór \TIE\Dir\TIE.TXT to eksport idzie do \TIE\Dir\*.TIE.
ţ 2O-O1-95: THD numer 5.O7:
  TurBo-HD: Zmieniony został nagłówek faktury, doszło pole "Miesiąc sprzedaży"
            oraz pole na napis "KOREKTA";
            Zróżnicowane zostały stopki faktury w zależności od rodzaju
            faktury (FA2-O dla odbiorców, którzy złożyli oświadczenia, FA2-R
            dla rachunków uproszczonych i FA2-V dla faktur VAT);
            Stopka FA2-O pojawia się gdy w 4 wierszu opisu odbiorcy wpisany
            tekst rozpoczyna się napisem "rej" (np. "rej.up.VAT 22/94 poz.1);
            Podczas wprowadzania faktury na polu "Nazwa odbiorcy" oraz polu
            "Adres odbiorcy" można naciskając klawisz [F3] uzyskać dodatkową
            ramkę do wpisania 2 i 4 wiersza opisu odbiorcy;
            Doszła możliwość wybrania [F4] "Odbierającego" o ile oczywiście
            wcześniej wprowadzono dwie osoby odbierające w opcji ;
            Te dodatkowe wiersze pamiętane są w dodatkowym rekordzie nagłówka
            faktury - dlatego pliki faktur z VAKTURY.THD zmieniły nazwę
            na VAKTURY.NEW a program przy pierwszym wejściu widząc stare pliki
            i puste nowe wykonuje automatyczne tłumaczenie z THD na NEW;
            Tak samo zmieniła się struktura zbioru z odbiorcami -
            plik z odbiorcami ODBIORCY.THD tłumaczony jest na Dir.ODB;
            Wszystko to trwa dłuższą chwilę a na koniec stare pliki
            wynoszone są do zapasowego katalogu .BAK;
            Emisja rejestru sprzedaży została uzupełniona o filtry, które
            pozwalają wyselekcjonować rachunki związane (lub nie) z paragonami
            fiskalnymi (drukarka fiskalna CSF-1) oraz wybranego sprzedawcę;
            Zestawienie faktur też może być podzielone na fskalne lub nie
            z wydzieleniem wybranego sprzedawcy;
            Podczas wprowadzania faktury obok identyfikatora VAT program
            pokazuje cenę i wartość brutto pozycji właśnie wprowadzanej;
            Ponieważ weszła denominacja to metoda zaokrąglania cen do promila
            zostanie definitywnie wyrzucona, w jej miejsce w opcji
            wprowadzono pytanie czy na fakturze wypisywać wartość w starych zł;
            Gdy podczas obsługi VATu (wprowadzanie indeksów, podgląd cenników,
            fakturowanie) nie ma grupy SWW to program podkłada 22.O1 % oraz
            dodatkowo sygnalizuje brak grupy;
            Wprowadzono nową procedurę wypisywania "Słownie",
            która pokazuje także słownie grosze;
            Przy wyszukiwaniu faktury [F4] program pokazuje dodatkowo
            wartość netto oraz datę i kto wprowadził;
            Na podglądzie [F3] ceny w cenniku są właściwie zaokrąglane,
            przy czym gdy wychodzi się od ceny brutto to VAT jest odejmowany;
            Tak samo poprawiony został wydruk cennika;
            Doszła możliwość wydrukowania ceny sprzed denominacji (9);
            Przy wydruku cennika2 bez podania drugiej ceny program
            pokazuje cenę z VATem (lub bez gdy od brutto);
            Procedure pokazuje już i liczy wstępną marżę z uwzględnieniem
            ustawienia "czy od brutto" - powinna jeszcze uwzględniać jedno
            ustawienie "czy marża w stu czy do stu" - tak samo w opcji ;
            Uzupełniono program o kontrolę zakresów tablic, stosu i sterty;
            Poprawiono zapamiętywanie ustawienia "W starych złotych";
            Wstawiono (słusznie ?) liczbę kopii na starcie na 1;
            Zlikwidowano błąd, który ujawniał się przy pracy bez podkatalogu;
            Podczas przenoszenia ceny brutto z cennika do faktury przy
            przeliczaniu na netto program zaokrągla zgodnie z ustawieniem;
            W opcji można wprowadzić do 4OO pozycji - w opcji
            oraz można też już tyle wydrukować (poprzednio tylko 38O);
            Współpraca z drukarką CSF-1 została zmieniona na pracę z kilkoma
            (max.1O) drukarkami - każda z nich ma swoje zbiory w katalogu
            FIS\x gdzie x jest ostatnią cyfrą numeru użytkownika;
            Dopuszczono, dla użytkownika o prawach dostępu 1, zapis do
            drukarki CSF-1 indeksów, których stawka VAT zmieniła się;
            Zmieniono nazwy towarów transmitowanych do CSF-1 z "indeks nazwa"
            na "indeks:nazwa" i dokładność standardową z O na 2 (do grosza);
            Program ogranicza możliwość korygowania pierwszych 27 znaków
            nazwy indeksu oraz grupy SWW gdy znajdzie zbiór FIS\STOPKA;
            Klawiszem [F5] można teraz automatycznie przeliczyć cennik
            (zgodnie z poprzednim układem wartości marży) nie tylko w polu
            "Cena ewidencyjna" (jak poprzednio) ale także w polu "Grupa SWW";
            Wstawiono zakaz kasowania cen ewidencyjnych, gdy w opcji
            wszystkie pola zostawi się puste;
            Automatyczna zmiana cennika zaokrągla teraz zgodnie z ;
            W opcji błędnie interpretowana była zmiana daty, numeru
            faktury lub symbolu odbiorcy - następowało podwojenie zapłaty;
            Obecnie oprócz tego program sprawdza zgodność symbolu odbiorcy;
            Zestawienie marży sprzedaży uwzględnia już wszystkie upusty;
            W opcji podkłada się obecnie nazwa zbioru roboczego;
            Zamiast zaokrąglania cennika jest "w starych złotych";
            Dopuszczono w cenniku jak w ofercie cenę 9 i drugą pustą;
            Zestawienie stanów i według skrótów pokazuje teraz stany
            w cenie "P" z uwzględnieniem pozycji czysto wartościowych;
            Podczas wystawiania faktury program z odbiorcy przejmuje
            numer ceny oraz wartość standardową upustu lokalnego;
            Tak podczas wydruku jak i podczas wprowadzania faktury program
            liczy najpierw cenę po upuście lokalnym i zaokrągla ją do grosza;
            Natomiast VAT końcowy zgodnie z interpretacją Min.Fin. liczony jest
            precyzyjnie w stopce faktury, a VAT przy pozycji jest mniej/więcej;

ţ 1O-O1-95: THD numer 5.O3:
  TurBo-HD: Podczas automatycznej zmiany cennika nie zawsze prawidłowo był
            zapisywany wynik obliczeń (dotyczy kombinacji z ceną ewidencyjną);
            Uzależniono początkową wartość pola "Czy pokazywać cenę brutto"
            od zawartości pola "NIP odbiorcy": nie ma NIPu -> pokazywać;
            Wprowadzono ustawową kontrolę wartości netto i poniżej 5 zł,
            gdy wszystkie stawki są równe i różne od O to zamiast faktury VAT
            jest rachunek uproszczony;
ţ O5-O1-95: THD numer 5.O2:
  TurBo-HD: Podczas wprowadzania KP program blokował dla siebie plik faktur
            i po wyjściu nie oddawał go innym (w sensie !\!.!).
ţ O4-O1-95: THD numer 5.O2, TFK numer A.C8:
  TurBo-HD: Dorzucono w konfiguracji Czy drukować w starych zł;
            Uaktywniono kolumny VATu na fakturze (VAT i Brutto);
            Włączono ostrzeżenie przed upustami i VATem razem.
  TurBo-FK: Potwierdzenie sald zagląda w struktury w ZPK.
ţ O3-O1-95: THD numer 5.O1:
  TurBo-HD: Zmieniono ramkę kończącą wystawienie faktury,
            THD pyta czy drukować cenę brutto, po odpowiedzi 'TAK'
            dodatkowo drukowana jest kolumna z cenami brutto;
            Czytelność faktur poprawiła się ponieważ wyleciały kolumny
            z wartością VATu i wartością brutto przy każdej pozycji,
            VAT jest doliczany na końcu faktury, doszedł też zapis
            o wartości faktury w starych złotych;
            Podczas wystawiania faktury koło identyfikatora VAT
            pokazują się cena i wartość brutto pozycji (z VATem);
            Jeżeli ktoś skasował opis grupy SWW, która była wpisana
            w indeksie to dawniej system wystawiał fakturę ze stawką
            zwolnione, teraz daje stawkę 22.O1% - takie rozwiązanie
            powoduje, że za każdym razem gdy powołujemy się na grupę SWW,
            której nie ma w ewidencji to dostajemy o tym informację;
            W podglądzie [F3] na indeksy system pokazuje prawidłowe ceny
            także gdy przyjęto, że cennik ma ceny brutto a nie netto;
            To samo dotyczy marży wyliczanej podczas wprowadzania indeksów;
            Wersja 5.OO nieprawidłowo obsługiwała plik odbiorców,
            gdy wszystkie dane były w głównym katalogu THD;
            W poprzednich wersjach nieprawidłowo działała opcja A.A, w której
            losowo system nie pytał czy zapisać na dysk i nie robił zapisu;
            Podczas wprowadzania dowodu rozchodowego (np. RW), gdy podało
            się wersję ceny E to system błędnie podsuwał cenę 1;
            Obecna wersja pozwala na zapis zmian stawek VAT podczas zapisu
            do drukarki fiskalnej CSF-1 (choć bardzo się burzy);
            Wersja 5.OO źle obsługiwała kasę i bank - nie drukowała KP i KW
            oraz robiła zapis do 4 a nie 5 rekordu faktury niszcząc przy tym
            kawałek informacji o tym kto odebrał fakturę (lub nie);
            Słownie pisze się teraz tak: dwa złote, 58 gr. (czy dobrze ?);
            W ofercie (to co jest w planie indeksów) można użyć ceny '9'
            (sprzed denominacji) lub ' ' (z podatkiem/bez podatku);
            To samo w cenniku (to co jest na stanie w magazynach);
            Naciskając [F5] w polu 'cena ewidencyjna' lub 'grupa SWW'
            podczas wprowadzania indeksu wymuszamy przeliczenie cennika
            na podstawie ceny ewidencyjnej, stawki VAT (gdy od brutto),
            oraz ostatniego zestawu założonych marży;
            Wersja 5.OO nie potrafiła założyć poprawnie nowego odbiorcy
            podczas fakturowania, naciskając [F3] na polu nazwa lub adres
            Przy podglądzie na cenę [F4] przy fakturowaniu podając marżę
            uwzględnia podatek VAT (gdy od brutto);
            Poprzednie wersje widząc pod [F4] cenę z precyzją do 4 miejsc
            po Enter przenosiły tylko 2 miejsca po przecinku;
            Poprzednie wersje nie potrafiły skasować grupu SWW z indeksu
            lub faktury (można ją było tylko zmienić);
            W poprzednich wersjach po wejściu do dowolnego wiersza faktury
            (także ostatniego wolnego) THD czyścił terminy i kwoty płatności
            (gdy data zapłaty pierwszej raty nie była późniejsza od faktury);
            THD nie pozwalał wrócić o komentarzy gdy było ich 2O;
            Teraz zakończenie wydruku faktury odbywa się przed zrzuceniem WZ
            do zbioru roboczego a nie po, więc nie psuje się kolejkowanie
            wydruków przy pracy sieciowej oraz faktura wychodzi od razu;
            Na końcu faktury wypisuje się wartość w starych złotych;
            Doszła możliwość wydruku tylko rachunków związanych z paragonem
            fiskalnym (F.C i F.D) lub pozostałych;
            Zlikwidowano kopiowanie grupy SWW z poprzedniej do następnej
            pozycji faktury; Przy ilości zero program prosi o potwierddzenie.
  TurBo-FK: Polecenie przelewu drukuje kwoty z groszami;
            Słownie drukuje się z groszami.
ţ O1-O1-95: THD numer 5.OO:
  TurBo-HD: Przygotowany pod system zintegrowany:
 1. Wszystkie zbiory z danymi znajdują się w podkatalogach bieżącego katalogu
    pracy TurBo-Systemów. Są to albo kolejne lata tej samej firmy, albo różni
    klienci tego samego biura rachunkowego (w podziale na lata), albo kilka
    oddziałów tej samej firmy w ramach jednego roku.
    Podkatalog zbierający wybrane dane będzie oznaczany jako Dir.
    Dir może mieć do 8 znaków dopuszczalnych w nazwach zbiorów lub katalogów.
 2. Pewne zbiory konfiguracyjne mogą przynależeć do określonego podkatalogu
    (klienta lub roku) i wtedy leżą w Dir\Nazwa, do wszystkich podkatalogów
    i wtedy leżą w #\Nazwa lub nie zostały zdefiniowane przez użytkownika
    i wtedy leżą w katalogu !\Nazwa lub !XX!\Nazwa. Kolejność ważności j.w.
    XX oznacza dowolny z programów (HD, FK, RZ, itd.).
 3. To co było w katalogu ţ\# teraz jest w !HD!\SETUP,
    to co było w katalogu ţ\I teraz jest w !HD!\OPIS,
    to co było w katalogu ţ\R teraz jest w !HD!\RAMKI,
    to co było w katalogu ţ\S teraz jest w !HD!\HELPY,
    to co było w katalogu ţ\W teraz jest w !HD!\DRUKI,
    to co było w katalogu ţ\Z teraz jest w !HD!\WYDRUKI,
    ale ţ\#\D? przeniesione zostają do katalogu !\DRUKARKI\D?.
 4. Przykładowe nazwy (uzupełniane Dir\..., #\..., !\... lub !XX!\...):
    DRUKARKI\D?    - dawniej #\D? opis współpracy z drukarką,
    DRUKARKI\KS?   - dawniej #\KS? kody sterujące dla druków,
    SETUP\GRUPYSWW - dawniej #\O zawiera spis grup SWW ze stopami podatku VAT,
    SETUP\TYPY-DOW - dawniej #\T zawiera spis typów dowodów magazynowych,
    SETUP\RODZAJE  - dawniej #\R zawiera spis rodzajów indeksów magazynowych,
    SETUP\OPISYCEN - dawniej #\C zawiera spis opisów cen od 1 do 8,
    SETUP\WALUTY   - dawniej #\$ zawiera spis skrótów używanych walut,
    SETUP\UPUSTY   - dawniej #\U zawiera spis używanych upustów końcowych,
    SETUP\PLATNOSC - dawniej #\P zawiera spis sposobów płatności,
    SETUP\ZAPISY   - dawniej #\Z zawiera spis zapisów dodatkowych,
    SETUP\KTO      - dawniej #\KTO zawiera inicjały oraz imiona i nazwiska
                     osób upoważnionych do wystawiania faktur VAT,
    SETUP\KURSY-?  - dawniej KURS-?.$ zawiera kursy wskazanej waluty
                     podawane przy okazji fakturowania od O1-O1-92,
    SETUP\DYSPOZ   - zawiera spis trzyliterowych symboli dyspozycji.
 5. Plik informacji o odbiorcach (ODBIORCY.THD) zmienia nazwę na Dir.ODB,
    a przy okazji zmianie ulega struktura rekordu odbiorcy.
============================================================================
============================================================================
ţ 26-12-94: THD numer 4.78:
  TurBo-HD: W kontroli poprawności obrotów zmieniono napis 'Za duża sprzedaż'
            na 'Za duże wydanie';
            Dobra współpraca z drukarką fiskalną (CSF-1) wymaga zablokowania
            dostępu nieuprawnionych osób do:
            - początkowych 27 znaków nazwy (w sensie CSF-1),
            - zmiany stawki podatkowej,
            CSF-1 jest odbierane istnieniem zbioru FIS\TOWAR.DTA;
            Wprowadzono dodatkową wstępną kontrolę współpracy z CSF-1:
            - jeżeli stanowisko ma numer większy niż 18O to sprawdza
              istnienie rezydenta fiskalnego na przerwaniu 65;
            Oprócz opcji wysyłania nowych indeksów do drukarki wprowadzono
            (uruchomiono) weryfikację już założonych indeksów:
            - plan indeksów sprawdzany jest ze zbiorem FIS\TOWAR.DTA,
            - jeżeli indeks ma już numer fiskalny w drukarce to
              sprawdzane jest przyporządkowanie stopy podatku A,B,C,D,E do
              stawek 22,7,O,?,Zw, w przypadku próby zmiany stawki podatku
              nie jest ten indeks wysyłany do drukarki lecz na ekran
              wyrzucany jest odpowiedni komunikat,
            - do drukarki wysyłany jest opis indeksu w formie S+' '+N
              (symbol i nazwa indeksu) obcięte do 27 znaków;
            Ograniczono prawo dostępu do obsługi drukarki CSF-1:
            - powyżej 2 nie wolno poprawiać nagłówka, stopki i precyzji,
            - powyżej 1 nie wolno zmieniać grupy SWW podczas wystawiania
              faktury (rachunku),
            - powyżej O nie wolno poprawiać mięsa rachunku (wejście
              z prawem dostępu O zostało zarezerwowane dla serwisu),
            - powyżej 2 nie wolno wchodzić w edytor grup SWW;
            Poprawiono fiskalizację rachunków dla osób fizycznych
            ('','OOOO') i jest ona wołana natychmiast a nie po wprowadzeniu
            mięsa rachunku;
            Program informuje teraz o numerze paragonu fiskalnego przy
            wejściu do wprowadzonego uprzednio rachunku fiskalnego;
            Potencjalny rachunek uproszczony po fiskalizacji dostaje opis
            'DYSPOZYCJA DO PARAGONU' co zmienia procedurę obsługi paragonu
            a na paragonie zamiast 'FAKTURA ...' jest 'DYSPOZYCJA ...';
            Usunięto błąd polegający na odfiskalnianiu rachunków powtórnie
            zapisywanych na dysk (trzecie wejście pozwalało na ponowne
            zmiany i wydruk paragonu fiskalnego - na szczęście nie było
            takiego wypadku);
            Wprowadzono serwisowe wejście do programu umożliwiające
            korektę przyporządkowania numeru paragonu do rachunku oraz
            jego powtórne ufiskalnienie bez wydruku paragonu fiskalnego
            lub odfiskalnieniu po podaniu numeru paragonu O;
            Poprawiono wprowadzanie nowych lub starych obciętych do
            jednego rekordu faktur - symbol i nazwa kontrahenta jest
            teraz wyczyszczona;

ţ 16-12-94: TRZ numer O.C7:
  TurBo-RZ: Dekretacja odbywa się na kontach dostawców według zasady:
            na wejściu mamy konto (syntetyczne) rozrach. z dostawcami (Krd)
            i analityczną część wskazującą dostawcę-sprzedawcę (Sp),
            jeżeli Krd& ma na końcu & to konto wynikowe jest KrdSp,
            jeżeli Krd& oraz -Sp to wynikowe jest KrdSp,
            jeżeli Krd-& oraz -Sp to wynikowe jest Krd-Sp,
            jeżeli -Sp ma na początku znak minus to wynikowe jest KrdSp,
            jeżeli Sp ma na początku cyfrę to wynikowe jest Sp,
            jeżeli nie to wynikowe jest KrdSp;
              If KRD>'' Then If KRD[LKRD]='&' Then
                Begin
                  Dec(LKRD); If Sp>'' Then If Sp[1]='-' Then Delete(Sp,1,1);
                  Sp:=CopyS(KRD+Sp,12)
                End
              Else
                If Pos('-',Sp)=1 Then Sp:=CopyS(KRD+Copy(Sp,2,12),12)
                Else If not (Sp[1] in ['O'..'9']) Then Sp:=CopyS(KRD+Sp,12);
            zapis do planu kont wykonywany jest dla dostawców, którzy
            w Symbolu lub w Skrócie na początku nie mają cyfry lub litery:
             If (not (D.SFK[1] in ['O'..'9','A'..'Z'])) or
                (not (D.Skr[1] in ['O'..'9','A'..'Z','a'..'z'])) Then
                   Write(FoP,P)
ţ DENOMINACJA:
  TurBo-HD: 1. Tworzymy BO na podstawie stanów magazynowych w opcji L.G;
            2. Przenosimy zbiór BO.DHD do nowego katalogu razem ze zbiorami
               MAGAZYNY, INDEKSY, ODBIORCY itd za pomocą NC;
            3. Startujemy program z nowym katalogiem i dzielimy ceny w BO
               przez 1O.OOO;
            4. Zmieniamy nazwę zbioru NOWY.DHD na ROBOCZY.DHD za pomocą NC;
            5. Dzielimy każdą z 8 cen (za wyjątkiem cen w walutach) oraz
               cenę E przez 1O.OOO w opcji B.E.
  TurBo-FK: 1. Robimy BZ-94 zgodnie z zasadami księgowości na 31-12-94;
            2. Rozdzielamy BZ-94 na rozrachunki BZ-ROZ94 i resztę BZ-POZ94;
            3. Robimy ostatnią analizę rozrachunków z BZ-ROZ94 bez wydruku;
            4. Tworzymy BO z BZ na dzień 31-12-94:
               - z BZ-POZ94 do BO-POZ95 w opcji L.G.A;
               - z BZ-ROZ94 do BO-ROZ95 w opcji L.G.B;
            5. Łączymy BO-POZ95 z BO-ROZ95 w BO-95OLD w opcji B;
            6. Wykonujemy denominację BO-95OLD do BO-95 w opcji L.G.C;
            7. Wprowadzamy (jeśli trzeba) dekret jednostronny na konto
               wyniku kwotę wynikającą z zestawienia L.G.C;
            8. Dołączamy ten dekret do zbioru BO-95 i wykonujemy rutynowe
               zestawienia kontrolne (E.A) na dzień O1-O1-95.
ţ 14-12-94: TFK numer A.C7:
  TurBo-FK: Operację importowania zbiorów można wykonywać nie tylko z katalogu
            \TIE\*.TIE ale także z podziałem na podkatalogi \TIE\podkat\*.TIE
            przy czym sygnałem do przełączenia się na podkatalog jest
            istnienie zbioru \TIE\podkat\TIE.TXT
ţ 11-12-94: THD numer 4.78:
  TurBo-HD: Wersja 4.76 i 4.77 miały błędnie funkcjonującą kontrolę
            poprawności obrotów (błędy drobne nie wrzucane do zestawienia
            ale pokazywane w prawym dolnym rogu wywalały program do DOSa
            z błędem wykonania error 2O1 - informacja o błędzie drobnym
            wychodziła poza pamięć ekranu t.j. 8O.kolumnę 25.wiersza).
ţ O8-12-94: TFK numer A.C6, THD numer 4.77, TRZ numer O.C6:
  TurBo-RZ: Zmieniono pod nową deklarację.
  TurBo-FK: Dołączono opcję LGC - DENOMINACJA:
            - każdą grupę kont analitycznych (osobno zapasy detaliczne)
            przepuszczamy najpierw przez LGA lub LGB i na wyniku wykonujemy
            operację denominacji drukując równocześnie zestawienie w starych
            oraz nowych złotych,
            - gwiazdką oznaczone zostały dodatkowe obroty dołączone do kont
            analitycznych, których obroty (rozrachunkowe) zaokrąglone według
            zasady "do 4 w dół, od 5 w górę" nie są zgodne z "Ustawą",
            dodatkowy obrót oznaczony numerem 1995, datą O1-O1-95 i opisem
            "Denominacja'95" doprowadza do zgodności z sald z "Ustawą".
  TurBo-HD: Analiza bieżących należności pokazuje już listę kontrahentów
            (odbiorców) i po [Enter] przenosi hasło do pola edycji;
            W tym zestawieniu nie widać numeru raportu, ale jest data zapłaty
            a podczas przeglądu lub wydruku raportu wystarczy nacisnąć [F4]
            na numerze raportu i wszystko będzie jasne;
            W kasie po wybraniu numeru faktury wystarczy nacisnąć [F6] aby
            przenieść kwotę do pola kwota wpłaty.
ţ O7-12-94: THD numer 4.77:
  TurBo-HD: Przy prawach gorszych od 3 nie wolno korygować mięsa faktury
            wcześniej wydrukowanej.
ţ 26-11-94: THD numer 4.76:
  TurBo-HD: Przy wydruku faktury wielostronnej opis jednego indeksu nie jest
            łamany po kawałku na każdej stronie;
            Kontrola poprawności obrotów [G.B] została sparametryzowana
            (można wyłączyć dowolną z wykonywanych kontroli);
            Po naciśnięciu [F3] pokazane są numery i opisy cen;
            System już nie wysypuje się przy 2O wierszach dodatkowych.
ţ 19-11-94: THD numer 4.75, TFK numer A.C5:
  TurBo-HD: Wczytanie faktury do wydruku było definiowane 2O.znakową zmienną
            i nie obsługiwało katalogów 8 znakowych (np.12345678\VAKTURYG.THD)
            błąd ten nie występuje w wersjach 4.73 i poprzednich oraz 4.75;
            wyrzucono inoformację BRAK KONTRAHENTA z kontroli poprawności;
            W fakturowaniu podczas poprawiania starych faktur:
            - na prawie dostępu 1 można poprawiać także zaksięgowane
            (nie tworzy się już więcej dodatkowa WZ),
            - naciśnięcie [F3] w polu symbol kontrahenta ściąga do faktury
            dane odbiorcy z ewidencji odbiorców;
            poprawiony został błąd "zawieszający" komputer przy listach
            z wierszami pustymi.
  TurBo-FK: Udrożniono emisję i obsługę zestawień N.D i N.E;
            Usieciowiono polecenia przelewu.
ţ 15-11-94: THD numer 4.74, TFK numer A.C5:
  TurBo-FK: Skorygowano sposób wystawiania not odsetkowych i pracują zgodnie
            z pytaniami występującymi w przygotowaniu analizy odsetek.
  TurBo-HD: W raporcie kasowym doszło [F4] na numerze raportu;
            program wyszukuje numer KP i KW na podstawie poprzedniego raportu,
            w zestawieniu należności (opcja K.C) gwiazdką oznaczone są pozycje,
            w których kompletne rozliczenie wychodzi na minus - program daje
            wtedy pełny obraz takiej faktury bez zmniejszania wartości
            "do zapłaty" o wartość wykonywanych zapłat.
ţ O9-11-94: THD numer 4.73, TRZ numer O.C6:
  TurBo-IE: Jeżeli w katalogu \TIE założymy podkatalogi o nazwach identycznych
            co katalogi robocze (THD i TRZ) i w katalogach tych założymy
            zbiory TIE.TXT to systemy tam eksportują dane;
            TurBo-FK zanim zajży do \TIE to najpierw sprawdza \TIE\...\zbiór.
  TurBo-RZ: zmieniono lewą część nagłówka zestawień na:
            RZ-DO.C6   E.OO1 Agencja ...
            O9-11-94   4.53  EKSPORT ...
            co oznacza: RZ - TurBo-RZ, D - wersja DEMO, O.C6 - wersja programu,
                        E - opcja, OO1 - numer użytkownika, potem jego nazwa,
                        niżej data i godzina oraz tytuł zestawienia;
            obecnie eksport wykonywany jest według opisu w punkcie 12 ţ\I\...
            oraz zawartości zbioru ţ\#\KWAL lub #\KWAL lub dir\#\KWAL;
  TurBo-HD: dodane procedury obsługi drukarki fiskalnej CSF-1;
            na prawie dostępu 1 system pozwala poprawiać faktury z okresu
            zaksięgowanego, ale nie tworzy nowych dowodów WZ i nie pozwala
            poprawiać środka faktury (tylko nagłówek lub stopkę);
            terminatorem dla list jest tak jak w TRZ znak  (#4);
ţ 16-1O-94: THD numer 4.7O, TRZ numer O.C5:
  TurBo-RZ: Terminatorem dla list nie jest znak #O lecz  (#4);
            technologia eksportu dla wersji końcówek 1 zapisana jest
            w zbiorze #\KWAL;
            trzeci parametr wywołania może zawierać nazwę katalogu;
            procedura startowa ma 2 x Delay(5OO) a nie jak dotąd 2 x 15OO
            co daje 1 zamiast 3 sekund startu;
            podczas eksportu nie sypie się gdy brak katalogu na PLANKONT;
            jeżeli konto VAT rozpoczyna się od '-' to system dolepia tę
            końcówkę do standardowego konta VAT, inaczej traktuje konto
            VAT pozycji jako zupełne;
            zmieniono lewą część nagłówka na: TRZ-O.C5 C   itd
                                              23-1O-94  12:15  itd.
  TurBo-HD: Jest nowy instalator HIN (nowe hasło);
            Doszła opcja "faktury proforma", która nie tworzy dowodów WZ
            (nowy plik PROFORMA.THD);
            Rozpoznaje wersje od A do F:
            A - pełny program,
            B - program kontroluje liczbę faktur w miesiącu ( < 5OO )
                oraz liczbę indeksów ( < 5OO ),
            C - j.w. ale zamiast 5OO jest 1OO,
            D - j.w. ale zamiast 1OO jest 5O i wydruki piszą DEMO,
            E - samo fakturowanie dla małych firm ( < 1OO ),
            F - samo fakturowanie bez ograniczeń,
            Potrafi też rozpoznawać zmiany w wersji DEMO robione ręcznie,
            Podczas fakturowania po powrocie do pola indeks (magazyn, ilość)
            system dodaje do stanu ilość z tej pozycji, to samo przy innych
            dokumentach magazynowych (opcja A.A i F.A).
ţ O3-1O-94: TFK wersja A.C4, THD wersja 4.64, TRZ wersja O.C4.
  TurBo-FK: Zlikwidowano pytanie o analitykę podzieloną kontami na strony.
            W kasie poprawiono wydruk nazwy kontrahenta, gdy jest wywoływany
            ze struktury.
  TurBo-HD: Gdy nie ma zbioru #\KTO to szuka ţ\#\KTO.
            Wprowadzono wersje A,B,C,D,E,F odpowiadające dużej, średniej
            i małej firmie, dalej DEMO, skrócone i pełne fakturowanie.
            Wersja D obsługuje zbiory do 1OO kB (do 78O pozycji w zbiorze),
            od trzeciej strony drukuje wyłącznie napis 'Wersja demonstracyjna'.
            Poprawiono prawa dostępu:
            > O - nie wolno wchodzić w faktury z okresu zaksięgowanego,
                - nie wolno wchodzić w dowody z okresu zaksięgowanego,
                  (nadawać numeracji dowodów zaksięgowanych),
                - nie wolno cofnąć zaksięgowanych dowodów,
            > 1 - nie wolno zaksięgować dowodów do zbioru rocznego,
                - nie wolno skasować faktury,
            > 2 - nie wolno wchodzić w debet podczas fakturowania,
                - nie wolno wchodzić w faktury z poprzednich dni,
                - nie wolno wchodzić w dowody z poprzednich dni,
                - nie wolno kasować pozycji w raporcie kasowym,
                - nie wolno wchodzić w ewidencję magazynów,
                - nie wolno kasować dowodów magazynowych,
            > 3 - nie wolno wprowadzać nowych i poprawiać starych indeksów,
            > 4 - nie wolno wchodzić w fakturowanie,
                - nie wolno poprawić ostatniego numeru dowodu,
                - nie wolno wchodzić we wprowadzanie dowodów,
                - nie wolno wchodzić w ewidencje dostawców, odbiorców, zleceń,
            > 6 - nie wolno drukować dowodów, zestawień dostawców, odbiorców,
                  zleceń i magazynów, kontroli zgodności faktur z dowodami WZ,
                  faktur,
  TurBo-RZ: Stworzono dodatkowy zbiór ţ\#\KWAL (#\KWAL), który zawiera
            kwalifikacje pozycji zakupu (od A do Z) z podaniem stopy, opisu
            oraz sposobu księgowania podstawowego.
            Jeżeli podać trzeci parametr wywołania to system obsługuje nim
            nazwę katalogu roboczego (ważniejsze niż #\#.#).
            Skrócono czas wejścia do programu z 3 do 1 sekundy.
            W podglądzie [F4] pokazuje się w formie znaku  ogranicznik
            początku pola.
            Przygotowano sześciowierszowy nagłówek każdej strony (TTT.Pas).
ţ O8-O9-94:
  TurBo-HD: Zlikwidowano błąd polegający na dodawaniu 22% do ostatecznej kwoty
            faktury w firmach zwolnionych podmiotowo z VATu (KOT-KOM).
            Zlikwidowano zbiory *.GRU; zamiast nich funkcjonuje ogólna zasada
            obsługi [F3]-[F3].                   [Dn] - strzałka w dół (Down).
            Proszę po sekwencji [F3]-[F3] i wpisaniu pierwszej pozycji kolejno
            naciskać [F6],[Dn],[Enter], [F6],[Dn],[Enter], [F6],[Dn],[Enter].
            [F3]-[F3] obowiązuje już prawie wszędzie.
            [F4] w polu DATA ma pokazywać kalendarz ?
            Wprowadzono 4.znakowy numer wersji (4.61).
ţ O1-O8-94:
  TurBo-FK: Pod klawiszem F4 w polu uwagi w opcji A oraz D.A nie pokazują się
            wszystkie transakcje jak dotąd lecz tylko nierozliczone
            i na danej transakcji pokazane jest końcowe saldo.
  TurBo-HD: Jeżeli w opisie indeksu znajduje się średnik to na fakturze
            pozycja średnika pokazuje miejsce łamania wiersza.
ţ 2O-O7-94:
  TurBo-FK: Polecenie przelewu ma powiększone pole opisu.
            Kwota poprzedzona i zakończona jest znakami ==.
            Analiza kont rozrachunkowych zostawiała fizycznie otwarty
            zbiór .DFK jeżeli wycofano się Esc z pola zbiór na dekrety
            - błąd usunięto.
============================================================================
ţ Z dniem 24.O6.94 wprowadzono rozszerzone zakresy dopuszczalnych znaków
  w każdym polu wprowadzania informacji.
  Ujednolicone dla wszystkich systemów zakresy pozwalają swobodnie korzystać
  z możliwości programu bez obawy o obsługę danych w pozostałych systemach.
  W TurBo-FK (wersja A.9):
       O - Integer bez znaku,      O..9
       1 - Integer ze znakiem,     O..9-
       2 - Real (kwota, wartość)   O..9-./*
       3 - Integer - data          O..9     (jak O)
       4 - Real (ilość,wsp.,cena)  O..9-./* (jak 2)
       5 - Symbol konta, indeks    O..9-./úA..Z&ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ
       6 - Symbol uogólniony       O..9-./úA..Z&ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ?*
       7 - Dozwolone wszystko       ..ý
       8 - Symbol literowy         A..Z
       9 - Nazwa zbioru, hasło     O..9-$&úA..ZĄĆĘŁŃÓŚŻŹ
  W TurBo-HD (wersja 4.5) i TurBo-RZ (wersja O.B):
       O - Integer bez znaku,      O..9
       1 - Integer ze znakiem,     O..9-
       2 - Real (kwota, wartość)   O..9-./*
       3 - Integer - data          O..9     (jak O)
       4 - Real (ilość,wsp.,cena)  O..9-./* (jak 2)
       5 - Symbol konta, indeks    O..9-./úA..Z&ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ
       6 - Symbol uogólniony       O..9-./úA..Z&ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ?*
       7 - Symbol reorganizowany   O..9-./úA..Z&ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ?*a..r
       8 - Symbol literowy         A..Z
       9 - Nazwa zbioru            A..Z`O..9-~!@#$%^&()_ú{}
       1O - Dozwolone wszystko      ..ý
       11 - Hasło (duże polskie)   O..9-./úA..Z&ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ (jak 5)
ţ TurBo-HD (wersja 4.5) potrafi obsłużyć równocześnie 2 zbiory robocze:
  1. Jeżeli w katalogu BTU-1994 założyć tekstowy zbiór (NC-F4) o nazwie
     BTU-1994.HDR, który zawiera nazwę alternatywnego (głównego) zbioru
     roboczego to stany magazynowe (k.F3) obliczane są z uwzględnieniem
     dowodów w tym alternatywnym zbiorze.
  2. Jeżeli podczas pracy zrzucimy część dowodów ze zbioru roboczego
     (ROBOCZY.DHD) do tego zbioru (np.ROBOCZY1.DHD) to nie księgując
     dowodów można przyśpieszyć bieżącą pracę.
  3. W opcji A.G można przerzucić dowolne dowody z jednego do drugiego.
  4. Zestawienie stanów i obrotów powinno się wykonywać po całkowitym
     zrzuceniu wszystkich dowodów z roboczego do alternatywnego oraz
     po przełączeniu się na ten zbiór roboczy (opcja A.F).
  5. Pozostało jeszcze do wykonania:
     - księgowanie z uwzględnieniem dwóch roboczych (ważne także podczas
     tworzenia zestawień stanów i obrotów, które startują od chwilowego
     księgowania !),
     - zapis starej faktury z kontrolą, w którym zbiorze roboczym buły
     poprzednio dowody WZ (oba te punkty są nieważne gdy praca
     z jednym zbiorem roboczym),
     - kontrola stanów na indeksach z faktury zapisywanej na dysk tuż przed
     zapisem, a nie podczas wprowadzania.
  6. Dodatkowo podczas wprowadzania PZ (i innych) system nalicza VAT.
  7. Podczas tworzenia zestawień można podać kilka magazynów (typów dowodów)
     np. 1??, 2*, ?1?, lub [F3], [F3].
  8. Rozdzielnik RODZAJ-TYP pokazuje z rozbiciem na magazyny (podsumowanie
     końcowe dla wszystkich magazynów podobno ma przekłamania).
ţ TurBo-RZ (wersja O.B) nalicza już na nowo podatki i od razu je pokazuje.
============================================================================
ţ U N I F I K A C J A
  Z dniem 24.O6.94 wprowadzono rozszerzone zakresy dopuszczalnych znaków
w każdym polu wprowadzania informacji.
  Ujednolicone dla wszystkich systemów zakresy pozwalają swobodnie
korzystać z możliwości programu bez obawy o obsługę danych w innych
systemach.
  W TurBo-FK:
       O - Integer bez znaku,      O..9
       1 - Integer ze znakiem,     O..9-
       2 - Real (kwota, wartość)   O..9-./*
       3 - Integer - data          O..9     (jak O)
       4 - Real (ilość,wsp.,cena)  O..9-./* (jak 2)
       5 - Symbol konta, indeks    O..9-./úA..Z&ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ
       6 - Symbol uogólniony       O..9-./úA..Z&ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ?*
       7 - Dozwolone wszystko       ..ý
       8 - Symbol literowy         A..Z
       9 - Nazwa zbioru, hasło     O..9-$&úA..ZĄĆĘŁŃÓŚŻŹ
  W TurBo-HD i TurBo-RZ:
       O - Integer bez znaku,      O..9
       1 - Integer ze znakiem,     O..9-
       2 - Real (kwota, wartość)   O..9-./*
       3 - Integer - data          O..9     (jak O)
       4 - Real (ilość,wsp.,cena)  O..9-./* (jak 2)
       5 - Symbol konta, indeks    O..9-./úA..Z&ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ
       6 - Symbol uogólniony       O..9-./úA..Z&ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ?*
       7 - Symbol reorganizowany   O..9-./úA..Z&ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ?*a..r
       8 - Symbol literowy         A..Z
       9 - Nazwa zbioru            A..Z`O..9-~!@#$%^&()_ú{}
       1O - Dozwolone wszystko      ..ý
       11 - Hasło (duże polskie)   O..9-./úA..Z&ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ (jak 5)
*)
============================================================================
Uses Crt, Printer;

Const mPL = 'ąćęłńóśżź'; DPL = 'ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ'; Latin_II = 'ŃąŠˆäóŚ+ŤńĄ¨ăŕ—+ć';

Type St = String [81];

Var S, X: St;   T: Text;   PL, DR: Char;   DS, NW, P: Integer;   B: Boolean;

Procedure Info;
Begin
  Writeln('Musisz podać przynajmniej jeden parametr wywołania');
  Writeln('            tzn. tekst, do którego chcesz drukować.');
  Writeln('Ponadto: PL:M oznacza standard polskich liter: Mazovia, Latin, Brak');
  Writeln('         DR:E oznacza drukarkę: Epson, Portrait, Landscape');
  Writeln('         DS:6O oznacza długość strony (O..999)');
  Write('Przy czym szukany tekst podajemy na końcu.'); Delay(1999); Halt
End;

Procedure Wymienic(Var C: Char; S, T: St);   Var B: Byte;
Begin B:=Pos(C,S); If B>=1 Then C:=T[B] End;

Procedure BezPL(Var S: St);   Var B: Byte;   L: Byte absolute S;
Begin For B:=1 To L Do Wymienic(S[B],mPL+DPL,'acelnoszzACELNOSZZ') End;

Procedure Latin(Var S: St);   Var B: Byte;   L: Byte absolute S;
Begin For B:=1 To L Do Wymienic(S[B],mPL+DPL,Latin_II) End;

BEGIN
  PL:='M'; DR:='E'; DS:=64; P:=1-1;
  Repeat
    P:=Succ(P); X:=ParamStr(P);
    If Pos('PL:',X)=1 Then If Length(X)<>4 Then Info Else PL:=UpCase(X[4]);
    If Pos('DR:',X)=1 Then If Length(X)<>4 Then Info Else DR:=UpCase(X[4]);
    If Pos('DS:',X)=1 Then
      Begin
        Delete(X,1,3); Val(X,DS,NW); Insert('DS:',X,1); If NW>=1 Then Info
      End
  Until Pos(':',X)<>3;
  If (X='') or (Pos(PL,'MLB')<1) or (Pos(DR,'EPL')<1) or
     (DS<1-1) or (DS>999) Then Info;
  Case DR of
      'E': Begin Write(Lst,^['@'^['C'^@^L^['x'^A^['M'); P:=12 End;
      'P': Begin Write(Lst,^['E'^['&l'#48'O'^['&l7C'^['(17U'^['(s12H'^['(s41'#48'1T'); P:=12 End;
      'L': Begin Write(Lst,^['E'^['&l'#49'O'^['&l7C'^['(17U'^['(s12H'^['(s41'#48'1T'); P:=28 End
    End;
  Assign(T,'CONOWEGO.PAS'); Reset(T); NW:=1-1; If DS=1-1 Then DS:=-1;
  Repeat
    If NW=DS Then Begin Write(Lst,^L); NW:=1-1 End;
    NW:=Succ(NW); Write(^M,NW); Readln(T,S); B:=Pos(X,S)>=1;
    Case PL of 'L': Latin(S); 'B': BezPL(S) End; Writeln(Lst,'':P,S)
  Until B;
  Close(T); Write(Lst,^L)
END.
============================================================================