=================================================================== 26-o3-24
UWAGA !!! Nowe TTi wymaga nowego TFX zawierającego nowy VAT.exe.
TTi 8.41: Uruchamia VAT.exe z folderu !FX!, więc zawsze go ma.
TFX 8.31: Folder !FX! uzupełniony o VAT7(21).7BT. Lepsza kontrola TTi.
VAT 2.01: Używa wzorów VAT7(21).7BT i VAT7(22).7BT z folderu !FX!.
THD 5.94: Fakturowanie ma nowe stawki VAT dla Luksemburga 17% i Estonii 22%.
=================================================================== 16-o2-24
TFX 8.30: Folder !FX! uzupełniony o VAT.exe i VAT7(22).7BT.
VAT 2.00: Od tej pory znajduje się dodatkowo w !FX!, a jeśli po starcie
          nie widzi aktualnej deklaracji to ściąga sobie VAT-7(22).7TF.
TTi 8.40: Jeśli w folderze VAT plik VAT.exe jest dziwny to jest
          na on odtwarzany z folderu !FX! programu TFX. Zatem warto
          mieć albo nową wersję TFX albo choćby plik !FX!\VAT.exe.
=================================================================== o2-o2-24
TFX 8.29: Opcja I.B obsługuje wiersz 1 z nazwą katalogu planku kont.
=================================================================== 3o-o1-24
TFX 8.28: Opcja H.A ma zaktualizowane stawki dla P.% i US.% oraz
          liczy odsetki za każdy z okresów z dużą dokładnością (0.0001 gr)
          zaokrąglając dopiero na koniec do grosza (zgodnie z opcją I.B).
          Opcja H.B liczy odsetki jak H.A, dokładnie i na koniec do grosza.
=================================================================== 1o-o1-24
TAE 4.66, TFX 8.27, THD 5.93 i TST 6.05: Obsługują licencje na 2024.
=================================================================== o4-o1-24
TTi 8.38: Obsługuje kursy walut na rok 2024.
=================================================================== 21-12-23
THD 5.92: Fakturowanie (F.A, F.F) obsługuje dla LU (Luksemburg) 16%
          zamiast dotychczasowego 17% jak było do 31.12.2022.
          IMHO (In My Humble Opinion) czyli moim zdaniem należy zlikwidować
          tak śmieszny podatek, którego ściągnięcie jest najdroższe
          i zabiera mnóstwo energii, którą można przeznaczyć na rozwój.
          Podatek VAT jest stosowany w 137 (na 194) krajach na świecie,
          w Gib, USA i Japonii nie ma VAT (podatek od wartości dodanej).
          W Europie VAT: Mołdawia 15%, Bośnia i Hercegowina 17%, Rosja 18%,
          Macedonia 18%, Albania 20%, Białoruś 20%, Serbia 20%, Ukraina 20%,
          Wielka Brytania 20%, Czarnogóra 21%, Islandia 24%, Norwegia 25%.
          Pozostałe kraje, np. Gibraltar, Szwajcaria nie mają podatku VAT.
=================================================================== 19-12-23
JPK_V7M2: 1. Uzupełniono listę krajów o XI (Irlandia Północna).
          2. Przesunięto datę końcową z 31.12.2030 na 31.12.2050.
          3. Ograniczono zmienną TData od dołu na 01.01.2026.
          4. Zmieniono Kod formularza z JPK_V7M(1)1-2E na JPK_V7M(2)2-0E.
          5. Zmieniono zakres zmiennej Rok z 2020-2030 na 2022-bez ogr.
          6. Zmieniono kod formularza z VAT-7(21)1-2E na VAT-7(22)1-0E.
          7. Zmieniono wariant formularza z 21 na 22.
          8. Poprawiono błąd ortograficzny w opisie pola P_26.
          9. Zmieniono definicję (sposób liczenia) pola P_53.
             UWAGA! Może to gwałtownie zmienić kwoty na deklaracji VAT-7.
          ... Dodano pole P_540... zwracam uwagę na fakt, że od wersji
          1.90 programu VAT z dnia o8-o1-23, już mamy to wszystko.
=================================================================== o4-11-23
THD 5.91: Opcje J, rozdzielniki, obsługują 1500 zamiast 500 dowodów.
          Nie obsługuje i nie pokazuje indeksów "O" jak Opakowania.
          Nowa opcja C.I, dziennik, pokazuje bardzo ciekawe informacje.
=================================================================== 24-1o-23
TFX 8.26: Opcja K.K podpowiada numer transakcji zgodnie z ostatnim
          zapisem z szukaną kwotą transakcji na koncie 147 lub wszędzie.
          Do tej pory była to pierwsza (najstarsza) pasująca transakcja.
=================================================================== 19-1o-23
TFX 8.25: Opcja D.M pokazuje książkę po 2006 toku z kolumną 15.
=================================================================== 1o-1o-23
TTi 8.37: Wydruk dokumentów/raportów/zestawień do pliku PDF w nowych
          windowsowych/systemowych programach/sterownikach "do PDFu"
          pozwala zbierać dokumenty w paczki, ale niestety, nie umie ich
          potem prawidłowo nazwać, nie obsługuje bowiem Printer.Title.
          Dlatego nazwa pliku na wszelki wypadek wpada do schowka. Ctrl-V.
=================================================================== 1o-1o-23
TFX 8.24: Opcja K.K podaje prawidłowe saldo po operacji.
=================================================================== o2-o8-23
CAT 1.99: Opcja rozsyłania [..\..] obsługuje również 2023 i 2024 rok.
=================================================================== 19-o7-23
TFX 8.23: Opcja I.B pozwala wprowadzić stawkę PIT dla opcji D.N, E.B i E.H,
          na których dla kont "-*" lub "4*,7*" pokazane jest rozliczenie
          podatku PIT-36/37 progresywnego (0-30 0%, 30-120 12%, 120- 32%)
          lub PIT-36L, CIT-8 liniowego (9%, 19%). Zatem może być 9, 12, 19.
VAT 1.98: Nie pozwala wywołać mf.gov.pl gdy nie zatwierdzimy zmian w JPK.
=================================================================== 13-o7-23
  Skorzystałem z opcji K.K dla BNP Paribas i popełniłem 5 błędów:
  1. Zapomniałem zapisać sobie saldo konta na dzień "dziś",
  2. Zapomniałem wybrać wyłącznie konto regularne (nie VAT),
  3. Zapomniałem uzupełnić pole "skrót/hasło" dla konta 147 "KARTA ...",
  4. Zapomniałem uzupełnić pole "dodatkowo" dla konta 240-1 "-...-...-...",
  5. Zapomniałem zapisać instrukcji prostej operacji eksportu do CSV:
     a) zalogowałem się do GOonline w portalu BNP Paribas,
     b) wybrałem zakładkę "Historia",
     c) wybrałem podzakładkę "Historia transakcji",
     d) wybrałem w "Konta i karty" wyłącznie "Rachunek bieżący",
     e) wybrałem "Zakres dat" na "Inny zakres" i poprawiłem datę
        początkową na 01-01-2023 (poprzez wybranie myszką miesiąca i dnia),
     f) "Zautoryzuj się dodatkowo, aby zobaczyć wcześniejsze operacje",
     g) "Wprowadź kod SMS nr 1",
     h) wybrałem "Więcej opcji",
     i) włączyłem "Saldo po transakcji" co i tak g.daje,
     j) "Pobierz historię w pliku XLS",
     k) w pobranych zobaczyłem "Zestawienie operacji (...).xlsx,
     l) zatem otworzyłem MSoffice'm minimum 2010,
     m) po czym zapisałem "File" - "Save As" do folderu TIE (ustawionego
        zawczasu w opcji I.B w TFX jako Pa-2023 pamiętając by ustawić
        "Save as type" na "CSV (MS-DOS)" i nadpisując poprzednią zawartość
        pliku Pa-2023.CSV, z tym, że MSoffice uprzejmie zapyta się:
        "Pa-2023.SCV" may contain features that are not compatible with
         CSV (MS-DOS). Do you want to keep the workbook in this format?",
        na które to pytanie bezmyślnie odpowiedziałem "Yes",
     n) zamknąłem bezsensownego MSoffice'a, nie czytając komunikatu, na
        który odpowiedziałem "Don't Save", bo przecież już zapisałem,
     o) wszedłem do TFX do opcji K.K i już prosto z pliku PA-2023,
        z saldem końcowym dla pliku CSV, które zapisałem sobie w pkt.1,
     p) wpisałem zakres dat "010623-300623",
     q) wysłałem na drukarkę (w sensie "T" jak "Tak") i otrzymałem:

            DATA             KW0TA  NADAWCA   TRANSAKCJA
          KSIĘG0WA           W PLN  0DBI0RCA
         -------------------------------------------------------------------
         ...
         26-O6-2O23        -123,OO  2OO-657   Faktura nr 49/23O6/2O23, Kwota
         26-O6-2O23          23,OO  141       Faktura nr 49/23O6/2O23, Kwota
         27-O6-2O23        -413,21  147       11254/23/14
         26-O6-2O23         -15,OO  4O2-2     0płaty
         ...
         ===================================================================

            a po prawej stronie dodatkowo:

         SALD0 P0     DATA             KW0TA WAL  KURS
         0PERACJI   ZLECENIA       W WALUCIE
         -------------------------------------------------------------------
         ...

  Skorzystałem z tej samej funcji dla mBanku ale już bez błędów:
     a) wszedłem na stronę mBank, logowanie zapamiętane więc tylko "Zaloguj",
     b) wybrałem "CAŁA HISTORIA",
     c) po lewej wybrałem swoje konto i poprawiłem pierwszą datę na
        "01.01.2023" (kropki są na lewej klawiaturze, cyfry na prawej),
     d) wybrałem "eksportuj listę" - "CSV",
     e) otworzyłem folder pobierania, klawiszem [F2] poprawiłem na "mB-2023",
     f) przy czym Ctrl-X nie zadziałał więc prawym "Wytnij",
     g) otworzyłem folder TurBo23\TIE i tam prawym "Wklej",
  po czym kontynuowałem jak w punkcie "o" dla BNP Paribas, z tym że salda
  końcowego nie musiałem sobie zapisywać, bo dla mBanku jest automatyczne.
TFX 8.22: Rozdzielone zostały funkcje folderów TIE oraz JPK.
          W obu mają zastosowanie mechanizmy RR oraz RRRR, więc aby dobrze
          obsługiwać firmę SIERRA to zamiast SIERRA23 lepiej użyć SierraRR.
          Opcja I.B wymaga uzupełnienia dodatkowego wiersza.
          Opcja A podpowiada pod [F9] na koncie winien kwotę brutto
          domyślając się, że poprzedni zapis mógł być VATem ze splitu.
          Nowa opcja K.K drukuje wyciąg bankowy w wersji czytelnej,
          ale wymaga zaimportowania historii operacji do postaci CSV
         (BNP Paribas importujemy XLSa, czytamy do Excela i zapisujemy CSV).
          Na razie obsługiwane są banki BNP i mBank. Pliki CSV z folderu TIE
          analizowane są w całości, mBank zna saldo po każdej operacji,
          BNP wymaga podania salda końcowego na koniec pliku CSV, zatem jak
          mamy plik od 01-01-2023 do 13-07-2023 to podajemy saldo na 13-07,
          nawet jak potem robimy wydruk za okres 01-06-2023 do 30-06-2023.
          Dla mBanku najpierw kasowane są nieistotne wiersze nagłówkowe.
          Do każdego zapisu dopasowywane jest konto księgowe według zasad:
          1) płatności kartą są na koncie z zapisem KARTA na początku hasła,
          2) płatnosci kartą próbują dopasować treść według kwot w rocznym,
          3) inne sprawdzają numer transakcji zakończonej tekstem /202
            (rzadko rok jest w środku numeru faktury albo jest dwucyfrowy),
          4) poszukiwane są wyłącznie konta zaczynające się od 20,
          5) jak w opisie jest gotó, opła lub kart (BNP) to konto jest
             240-1, 402-2 lub zgodnie z pkt.1,
          6) jak nie da się dopasować konta to z kolumnie NADAWCA/OBIORCA
             pojawia się zapis ~6cyfr~, te 6cyfr można wpisać w pole
             dodatkowe konta, do którego można przyporządkować zapis,
             przy czym można tam wpisać maksymalnie 7 zapisów, może 8.
          Informacja dodatkowa: mBank to LatinII, BNP to UTF-8.
=================================================================== o7-o6-23
THD 5.90: Fakturowanie uwzględnia kontrahentów, których symbol zaczyna się
          od dwóch liter, według tabelki poniżej, liczy wtedy właściwy VAT:
Austria    AT  20  Belgia     BE  21  Bułgaria   BG  20  Chorwacja  HR  25
Cypr       CY  19  Czechy     CZ  21  Dania      DK  25  Estonia    EE  20
Finlandia  FI  24  Francja    FR  20  Grecja     EL  24  Hiszpania  ES  21
Holandia   NL  21  Irlandia   IE  23  IrlandiaPN XI  20  Litwa      LT  21
Luksemburg LU  17  Łotwa      LV  21  Malta      MT  18  Niemcy     DE  19
Polska     PL  23  Portugalia PT  23  Rumunia    RO  19  Słowacja   SK  20
Słowenia   SI  22  Szwecja    SE  25  Węgry      HU  27  Włochy     IT  22
          Opcja A ma inny podgląd na wybieranie numeru dowodu.
          Opcja C.I zawiera obecnie nowy, jednowierszowy dziennik.
=================================================================== 23-o3-23
TST 6.04: Przy dużej liczbie kasowanych z bazy środków mogły wystąpić
          problemy z dopięciem tego samego opisu [F3] do dwóch środków.
          Dotyczy to TST wersji od 5.97 do 6.03.
=================================================================== 2o-o3-23
TFX 8.21: Opcja I.J a potem D.O obsługują zaokrąglanie do grosza
          w wariancie "trzebnickim". Jeśli w opcji I.J w polu "Do grosza"
          zamiast "T" jak "Tak" lub "N" jak "Nie" wpiszemy "J" jak "JPK",
          to do grosza nie tylko pokazane są kwoty na wydruku VAT-7,
          ale również w pliku JPK w części deklaracyjnej mamy do grosza.
          UWAGA! Taki plik JPK w wersji "J" nie przechodzi walidacji.
TTi 8.36: Dostosowany do obsługi VAT w wariantach "T", "N" oraz "J".
=================================================================== o9-o3-23
VAT 1.97: Przenosi do pliku do wysyłki zapisy TerminPla i DataZapla.
TTi 8.34: Ściaga VAT.exe do katalogu TTi\Down, żeby nie kombinował.
=================================================================== 2o-o2-23
TTi 8.33: Włączona serializacja wydruków eliminuje zacięcia spowodowane
          próbą druku dokumentów o identycznej nazwie co poprzednie.
TTi 8.32: Nie ściąga plików, które nie muszą być ponownie ściągnięte
          czyli VAT.exe, Tin.exe i TVQS.exe. Prawidłowo też obsługuje
          opcję D.O w TFX, przy czym jak nie ma VAT.exe to go kopiuje z TTi,
          chyba, że nie ma go też w TTi to ściąga ze strony Turko.eu.
=================================================================== 17-o2-23
TFX 8.20: Opcja D.D, zamiast bieżącego i poprzedniego roku,
          od tej wersji przegląda lata 2020-2024 w poszukiwaniu rejestrów.
          Zatem będąc w dowolnym z tych lat możemy wykonać rejestry VAT
          za dowolny miesiąc z tego okresu (w przód, w tył, bez znaczenia).
          Opcja D.O potrafi od dawna wrzucać potem plik JPK_VAT do jedynie
          słusznego dla tego pliku katalogu o ile w opcji I.B w wierszu TIE
          zamiast dwóch (czterech) cyfr roku wpiszemy RR (RRRR).
          Jeśli folder nazywa się MODMAR20 lub MODMAR23 to nie wpisujmy
          MODMARRR, bo TFX zgłupieje, wpiszmy ModMarRR, będzie O.K.
TTi 8.31: W wersji 8.30 naciąć się można na problem ściągania plików
          TTi.exe, Tin.exe oraz TVQS.exe, bo przeglądarki nie zapisują ich
          od razu w automatycznym folderze pobierania, ale pytają o zapis.
          Dlatego od dziś na Turko.pl i Turko.eu będą obie wersje plików:
          dotychczasowa forma i nowa wersja skrócona TTi.ex czy Tin.ex.
VAT 1.96: Rozwiązaliśmy problem pojawiania się deklaracji "pod spodem".
=================================================================== 16-o2-23
TTi 8.30: Poprzedni pomysł okazał się, delikatnie mówiąc, średni.
          Obecnie po uruchomieniu odczytu poprzez przeglądarkę,
          po chwili, sprawdzany jest folder ściąganych danych,
          a jeśli jest nieznany to program sprawdza dyski w jego
          poszukiwaniu, po czym już resztę wykonuje automatycznie.
          Podobnie wykonywane są aktualizacje TTi, Tin oraz TVQS.
=================================================================== 1o-o2-23
TTi 8.22: NBP zmieniła cały serwis związany z kursami walut.
          Aby skutecznie zaktualizować bieżące kursy walut dla TFX i THD
          należy po wciśnięciu przycisku [NBP] zapisać wczytany plik CSV
          jako Ctrl-V lub Shift-Ins czyli wkleić nazwę ze schowka.
          Przycisk zmienia wtedy nazwę na 2023 (2022) i po zapisaniu
          pliku CSV do folderu TTi drugi raz wciskamy [2023] (lub [2022]).
          Wtedy TTi może dokończyć kursy walut. Przycisk znów jest [NBP].
=================================================================== o6-o2-23
TST 6.03: Opcja G.B obsługuje KK oraz KP i KR (przeciwstawne i rodzajowe).
THD 5.89: Opcje F.A i F.F nie potrafiły prawidłowo wydrukować faktury
          jeśli była ustawiona cena BRUTTO. Funkcje specjalne programu TTi
          źle reagowały na znak #255, który przypadkowo pojawił się
          w wersji 5.64 na wydruku po słowie BRUTTO (od marca 2021).
          2 lata poszukiwań błędu zakończone zostały sukcesem.
=================================================================== o1-o2-23
THD 5.88: Usunięte problemy z plikiem JPK w opcjach C oraz M.O.
=================================================================== 24-o1-23
TST 6.02: Opcja G.A uzupełniona o podsumowanie niezerowych i zerowych.
=================================================================== 22-o1-23
TFX 8.13: Opcja I.K poprawia w plikach w nowym roku 2022 na 2023 (22 na 23)
          a jak ktoś lubi w #\#.# małe litery to też zachowuje nazwy.
=================================================================== 15-o1-23
VAT 1.95: Obsługuje pole P_ORDZU dłuższe niż 225 znaków.
          Należy zaktualizować program VAT przyciskiem EXE, skasować
          ostatnie JPK_VAT (to niepoprawne) i wykonać opcję D.O ponownie.
=================================================================== 13-o1-23
TTi 8.21: TimeOut dla wydruków został zmieniony z 99 na 9 sekund,
          ale jest ustawiany na początku każdej nowej strony znowu na 9.
          Przycisk [NBP] ściąga i aktualizuje 2023 rok, (prawym 2022).
=================================================================== 11-o1-23
TST 6.01: Opcje D.D oraz D.E pokazują wszystkie środki trwałe,
          także zlikwidowane, zawsze, bez względu na ustawienie.
          Opcja D.B ujawnia środki trwałe zaciągnięte z innych baz danych,
          w których wartość OT podano z dokładnością większą niż 1 grosz.
=================================================================== o8-o1-23
VAT 1.90: Prawidłowo drukuje liczbę dokumentów, przy czym może być
          zapisane "a"/"b"/"c" czyli, że było w JPK dokumentów "a",
          ale w rejestrze było ich "b" a zatem w JPK teraz jest ich "c".
          Zatem z rejestrem VAT porównujemy liczbę środkową.
          Warto przy okazji zaktualizować VAT-7(22)-1, TTi i TFX nie trzeba.
=================================================================== o6-o1-23
TST 6.00: Od wersji 5.97 w opcji A nie pracował klawisz [F6]/[+].
          Od wersji 6.00 już znowy pracuje.
=================================================================== 31-12-22
THf 4.05: Poprawiona opcja [F4], można stworzyć nową bazę, nowy rok.
          Warto potem może zaimportować dane w opcji N.G import z THf.
=================================================================== 2o-12-22
TST 5.99: Poprawiona opcja D.E "nowoprzyjęte". Wesołych Świąt.
=================================================================== 3o-11-22
TSi 1.19: Poprawiona D.B. Włączona funkcja "czy pomijać zlikwidowane".
TST 5.98: Poprawione D.A i D.B. Lepiej działa "pomijać zlikwidowane".
=================================================================== 1o-11-22
TTi 8.20: TimeOut wydłużony do 99 sekund. Powinno wystarczyć.
          Zlikwidowana też funkcja badania folderu \TTi\Historia.
=================================================================== 28-1o-22
TTi 8.12: Wprowadzony TimeOut 9 sekund na wydruk. Po przekroczeniu tego
          TTi jest automatycznie wyłączane, w pliku TTi.Err znajduje się
          zapis wykonywanych działań, jak potrzeba to wysłać na B@Turko.eu.
TST 5.97: Ostrożniej zarządza pamięcią, mimo większej liczby zapisów
          dodatkowych do 60 wierszy zużywa mniej pamięci.
          Przy przełączaniu między bazami danych zachowuje wzorce wyborów.
=================================================================== 26-1o-22
TFX 8.12: Opcja D.D dopuszcza nazwy rejestrów do 40 znaków.
TFX 8.11: Opcja D.D nie wykonuje weryfikacji ze zbiorem rocznym.
=================================================================== 21-1o-22
TFX 8.10: Opcja D.O uzupełniona o "Bez uzasadnienia bo bez deklaracji."
          gdy robimy korektę dla JPK kwartalnego nie z końca kwartału.
VAT 1.86: Nie komplikuje sprawy w powyższym temacie oraz
          obsługuje długie uzasadnienia korekty (powyżej 256 znaków).
=================================================================== o8-o9-22
TAE 4.65, TFX 8.09, THD 5.86, TST 5.96, TFi 1.41, THf 4.04 i TSi 1.18:
          Pliki zabezpieczające "!Pracuje" zmieniły nazwę na "!Prac-XY"
          oraz położenie na KOSZ\.., likwiduje to kolizje między programami.
=================================================================== o8-o8-22
TST 5.95: Opcja D i G zostały uzupełnione o warunek czy dawno zlikwidowane.
=================================================================== o2-o8-22
THD 5.85: Opcja L.O dotycząca faktur RR całkowicie przebudowana.
          Przykładowy plik PODSTAWA.DRR znajduje się w !HD!\SETUP.
=================================================================== 25-o7-22
TFX 8.08: Opcja D.D dorzuca dla zapisów ZD TerminPlatnosci lub DataZaplaty.
=================================================================== 23-o7-22
TFX 8.07: Rejestry D.D mają zmienioną weryfikację ze zbiorem rocznym.
          Opcja C.A sprawdza zgodność strony wn i ma.
          Opcja I.I upewnie się czy importować sprzedaż, zakup i nowe konta.
          Jeśli nie posortujemy planu kont to po wyjściu z programu
          zaimportowane opisy kont kontrahentów będą nieobecne.
=================================================================== 21-o7-22
TST 5.94: Opcja D.E całkowicie przebudowana.
          W pamięci inaczej przechwowywane są tabele zmian, max.60.
          Następna wersja będzie weryfikowała dokładność wprowadzonych liczb.
          Jak podczas importu danych zaciągnięto kwoty brutto z większą
          dokładnością niż 0.01 zł (1 gr) to program zaokrąglał dopiero
          na poziomie sumowania grup, zatem mogło się rozjeżdżać.
          Ale to tylko wtedy, gdy środki były wprowadzane inaczej niż w TST.
=================================================================== 13-o6-22
TST LZ60: Wersja specjalna z maksymalną liczbą zmian stanu środka 60.
TST 5.93: Wersja standardowa z maksymalną liczbą 50, czyli jak zawsze.
=================================================================== o6-o6-22
TFX 8.06: Opcja I.I nie importuje (zostawia puste miejsce w dowodach)
          dokumentów sprzedaży oznaczonych jako "FP" (faktura do paragonu).
=================================================================== 3o-o5-22
THD 5.84: Opcja GF dla metod 3, 7 i 9 zapisuje klienta nawet gdy Karta.
          Data końcowa zmieniana jest na koniec miesiąca tylko gdy
          zmienimy datę początkową ma późniejszą niż końcowa.
=================================================================== 13-o5-22
VAT 1.85: Przycisk jpk_client otwiera dwie zakładki, z bramką i plikiem XML.
          Przycisk ..\.. kopiuje też najnowszą formatkę VAT-7.
          Aktualizacje przełączone z Turko.pl na Turko.eu.
TFX 8.05: Opcja I.I w nowych kontach nie wstawia NIPu gdy "BRAK".
TTi 8.11: Nie gubi zapisów P_59 => 1, P_60 => kwota, P_61 => inny podatek.
VAT 1.84: Pokazuje pola deklaracji gdy korekta, nowe VAT-7(22)-1.7TF.
=================================================================== o9-o5-22
TFX 8.04: Opcja I.I poprawia plik XML, dorabia FP gdy IdVAT-BRAK,
          importuje poprawnie nowe pliki JPK, pod [F9] rejestr VAT.
          Najlepiej nazwać plik w folderze TIE jak docelowy DFX.
=================================================================== o5-o5-22
TTi 8.10: Wersja weryfikująca zamykanie wszystkich pętli podczas druku.
          W pewnych sytuacjach bowiem TTi zacinał się na prostych wydrukach.
=================================================================== 21-o4-22
TFX 8.03: Opcje D.D i D.O w poprzedniej wersji były złe. Teraz O.K.
=================================================================== 2o-o4-22
TFX 8.02: Opcja D.D wykonuje rejestry za zaszły rok z bieżącego roku.
          Wersja eksperymentalna, jakby co proszę pisać, co jest źle.
=================================================================== 19-o4-22
TTi 8.09: W pliku TTi.err zapisywane są zakończone etapy działań.
          Dla wydruku PCL, max oznacza maksymalną liczbę znaków w wierszu,
          etap 1 - rozpoznanie obszaru wydruku w pionie i w poziomie,
          etap 2 - rozpoznanie rozdzielczości i wczytanie konfiguracji,
          etap 3 - druk zakończony sukcesem,
          END - pliki do wydrukowania zapamiętanie w HISTORIA lub skasowane.
=================================================================== 29-o9-21
TTi 8.08: Funkcja "Parkuj" kasuje plik Pos.{-} zamiast go poprawiać.
TST 5.93: Opcja D.D obok miesiąca likwidacji pokazuje też dokładną datę.
=================================================================== 26-o9-21
TFX 8.01: Opcja D.D uznaje, że faktury wystawione do 14 dni po okresie
          miesięcznym mogą być zaksięgowane w starym miesiącu.
=================================================================== 25-o9-21
VAT 1.83: Wersja odporna na odstępy na końcu zapisów w XMLach.
TFX 8.00: Opcja D.D pokazuje i sumuje pozycje z literami od a do c.
THD 5.83: Opcje C.A-C.D odporne na cenę "B" jak Brutto.
=================================================================== 24-o9-21
TFX 7.99: Opcje A i D.D obsługują zakupy paliwa 8%, poprzednio litery U i V.
VAT 1.82: Prawidłowo pokazuje liczby pozycji zakupów i sprzedaży na druku.
THD 5.82: Opcja C.F przygotowuje prawidłowy JPK_MAG. W pliku SETUP\JPK_TYPY
          można wpisać listę kompatybilnych typów dowodów czyli jeśli oprócz
          PZ czy MM używamy innych dowodów przyjęcia, to wpisujemy wiersze:
             PZ PW IP NA MP MM+
             WZ SF DDS
             RW IR NI KA
             MM MM- MW
          Standardowo bowiem THD obsługuje następujące typy dowodów:
             + BO APR PZ PK NA IP PW PO SG SB MP MM+ RP+ # ZZ ZW ZDD ZDS ZF
             - MM RW MW NI KA IR LN ZD WZ DD DDS SF WK RP- * PR SU
          Na początku przychody:
             BO - Bilans Otwarcia
             APR - Automatyczna PRzecena
             PZ - Przyjęcie z Zewnątrz
             PK - polecenie Księgowania do Pz
             NA - NAdwyżki
             IP - Inny PPrzychód
             PW - Przyj. Wyrobów gotowych
             PO - Przyjęcie Odpadów
             SG - Skup Gotówkowy
             SB - Skup Bezgotówkowy
             MP - Magazyn Przyjmie
             MM+ - Druga część dowodu MM
          następnie antyrozchody:
             ZZ - Zwrot Zewnetrzny do wZ
             ZW - Zwrot Wewnetrzny do rW
             ZDD - Zwrot Dowodu Dostawy do DD
             ZDS - Zwrot Dostawy Sklepowej
             ZF - Zwrot sprzedaży Fiskalno-detalicznej
          a teraz rozchody:
             MM - wym.MiędzyMag.- wydanie
             RW - Rozchód Wewnętrzny
             MW - Magazyn Wyda
             NI - NIedobory
             KA - KAsacja
             IR - Inne RRozchody
             LN - Likwidacja wyposażeNia
             ZD - Zwrot do Dostwacy
             WZ - Wydanie na Zewnątrz
             DD - Dowód Dostawy
             DDS - Dowód Dostawy Sklepowy
             SF - Sprzedaż Fiskalno-detaliczna
             WK - korekta dowodów WZ - nie używać
          i na końcu dowody specjalne (przychodowe):
             PR - PRzecena
          Ale jeśli MF.GOV.PL nie pragnie więcej to wystarczy im wysłać
          standardowo wyłącznie PZ, WZ, RW i MM. Pozostałe lecą w kosmos.
TFX 7.98: Opcja A obsługuje zakupy paliwa 8%, 50% VAT, 20% KUP, pod lit.^.
          Opcja D.D pokazuje LP błędnych pozycji oraz liczy VAT pod lit.^.
          Jak w 1992 roku planowałem obsługę różnych stawek VAT to błądnie
          założyłem, że nie będzie ich więcej niż 26. Oj, naiwny, naiwny.
=================================================================== 22-o9-21
TFX 7.97: Opcja E.H prawidłowo pokazuje liczbę dekretów na kontach.
          Opcja I.K prawidłowo wysyła w kosmos 4*,5*,7*,87* (na 860).
TFX 7.96: Opcja D.O prawidłowo podstawia Cel "2" gdy korekta.
VAT 1.81: Prawidłowo tworzy korekty, poznać, bo zmiana koloru na błękitny.
THD 5.81, TFX 7.95, TTi 8.07: Obsługują też JPK_V7M z osobami fizycznymi.
    Od dziś jedynie słusznym nagłówkiem JPK_V7M jest miłościwie nam panujący
     JPK xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2021/06/
     08/eD/DefinicjeTypy/" xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2021/12/27/11148/"
TTi 8.06: W podfolder Historia, jeśli istnieje, wrzuca to co wydrukowane.
TTi 8.05: Odtwarza folder, w jakim pracuje, podczas zmiany strony.
THD 5.80: W opcji I.J można ustawić schemat G lub H dla JPK_VAT.
          Prawidłowo generuje plik dla OsóbNiefizycznych.
=================================================================== 21-o9-21
TFX 7.94, TTi 8.04: Rozróżnia 4 wersje JPK_VAT: A/20 do 30-09-2020,
          B/21 do 30-06-2021, C/21 do 31-12-2021 oraz D/22 w 2022.
TFX 7.94: Opcja I.I potrafi tworzyć konta według ostatnich cyfr NIPu.
THD 5.72: Od początku zastosowanie grup GTU oraz innych, np. PP,
          było uzależnione od istnienia pliku WZO, np. 12.WZO czy PP.WZO.
          Wystarczy go skasować aby z JPK znikł odpowiedni zapis.
=================================================================== 21-o9-21
VAT 1.80: Obsługuje w pełni deklaracje 20, 21 i 22.
=================================================================== 2o-o9-21
TSi 1.17: Podobnie jak w TST liczba zmian stanu powiększona do 60.
=================================================================== 19-o9-21
THD 5.72: Opcja G.O odporna na więcej niż 2 kolumny.
=================================================================== 18-o9-21
THD 5.71: Nowa opcja G.O nie tylko importuje dowody RW z pliku TXT
          ale najpierw sprawdza stany magazynowe, wykonalność produkcji,
          i na koniec wycenia dowody według cen zakupu.
TTi 8.03: Poprzednia wersja nieprawidłowo ustawia starą deklarację VAT-7.
TFX 7.93: Opcje D zaglądają nie tylko do bieżącego i poprzedniego roku,
          ale też można podyktować ścieżkę w pliku Pop-vat.txt,
          np: \TFX-21\ROK-2021\VAT\ lub ..\TFX-21\2021\VAT.
TFX 7.92: Opcja D.D nie przerabia 'F' na 'Z' gdy to jest zakup.
TST 5.92: Opcja G.A całkowicie przebudowana.
=================================================================== 16-o9-21
TFX 7.91: Opcja I.K ma podgląd [F4] na konto 860..., podczas tworzenia
          rozrachunkowego BO poszczególne transakcje nie gubią opisu.
THD 5.70: Przesunięte nowe stawki, obiecane przed 2011, z 2021 na 2022.
          Dla tych co nie mają nowego THD ale mają stawki 8% lub 5%
          mam proste rozwiązanie - skopiujcie SETUP\PKWiU-11 jako PKWiU-22.
          Pamiętać potem jednak należy, że jak dostawiono nowe pozycje do
          tego PKWiU-22 to po aktualizacji należy nazwać go znowu PKWiU-11.
TFX 7.90: Opcja A - miesiąc rozliczenia podatku VAT w rejestrze VAT
          został rozszerzony z 01'2017-12'2021 na 01'2017-12'2030.
TTi 8.02: Przycisk [NBP] odczytuje tabele kursów z 2022 roku.
=================================================================== 15-o9-21
TFi 1.40: Opcja E.A w pliku JPK_KR wpisuje KodOperatora '000'.
=================================================================== 14-o9-21
TFX 7.89: Opcja I.I zaopatrzona w ustawianie konfiguracji.
          Można importować według dowolnej liczby ostatnich znaków NIPu,
          na przykład 915-18-14-886 jako 210-14886 (gdy 210-99999),
          lub wstawiając w pierwszy wolny symbol (gdy 210-0000001).
=================================================================== 13-o9-21
TFX 7.88: Opcja I.I jeszcze mocniej zweryfikowana.
TFX 7.87: Opcja A - [F4] w polu kwota prawidłowo przenosi saldo w EUR.
TFX 7.86: Opcja I.I zweryfikowana na różne wersje JPK_VAT.
TFX 7.85: Opcja I.N pozwala założyć nowy folder na nową firmę.
=================================================================== 1o-o9-21
TFX 7.84: Opcja A - [F4] w polu kwota pracuje szybciej i lepiej
          obsługuje rozrachunki w walutach obcych.
          Opcja F.A i F.B nie wykazuje pierwszej transakcji poza kolejką.
VAT 1.70  razem z nowym formularzem VAT-7(21) pozwalają wkleić
          numer UPO i wydrukować na VAT-7 po uzyskaniu go od MF.GOV.PL.
=================================================================== o6-o9-21
TFX 7.83: Opcja D.D zapisuje prawidłowo w pliku JPK_VAT zakupy "Y".
=================================================================== o3-o9-21
TSi 1.16: Opcja K.A skorygowana na potrzeby obsługi SP w Trzebnicy.
=================================================================== o1-o9-21
TFX 7.82: Opcja E.H nie pokazuje więcej błędu 002F:0C5B.
=================================================================== 24-o8-21
TTi 8.01, VAT-7(21): Zamiast "VAT-7 . 21" wpisuje na deklaracji VAT-7:
             VAT-7     dla zwykłej deklaracji miesięcznej,
             VAT-7 K   dla deklaracji kwartalnej z częścią deklaracyjną,
             JPK       dla wydruku bez deklaracji (01,02, 04,05, 07,08,...).
=================================================================== 18-o8-21
TTi 8.00: Obsługuje TVQS 15 z wyłączeniem Windows XP, takie czasy.
TFX 7.81: Opcja A nie uzależnia WSTO od konta sprzedaży (np. -07-EL)
          ale wyłącznie od konta odbiorcy (np. 207-EL-001).
          Opcja A w rejestrze vat dla zakupów V:VM lub V:WM automatycznie
          wstawia "z" a dla sprzedaży V:MU lub V:MT wstawia "Y", VAT zeruje.
VAT 1.62: Nie pozwala drukować gdy JPK_VAT ma nową zawartość ale nie został
          przed drukowaniem zapisany jako ponowne "0" lub kolejna korekta.
=================================================================== 11-o8-21
TFX 7.80: Opcja A bezwzględnie ustawia prawidłowe stawki i opisy
          oraz konto 707-xx gdy konto odbiorcy jest 20?-xx-????.
          gdy xx oznacza kraj wysyłki towaru według spisu poniżej.
=================================================================== o9-o8-21
TFX 7.79: Opcja A uzupełniona o obsługę sprzedaży wysyłkowej o stawki VAT:
             AT  20  Austria     BE  21  Belgia       BG  20  Bułgaria
             HR  25  Chorwacja   CY  19  Cypr         CZ  21  Czechy
             DK  25  Dania       EE  20  Estonia      FI  24  Finlandia
             FR  20  Francja     EL  24  Grecja       ES  21  Hiszpania
             NL  21  Holandia    LT  21  Litwa        LU  17  Luksemburg
             LV  21  Łotwa       MT  18  Malta        DE  19  Niemcy
             PL  23  Polska      PT  23  Portugalia   RO  19  Rumunia
             SK  20  Słowacja    SI  22  Słowenia     SE  25  Szwecja
             HU  27  Węgry       IT  22  Włochy
=================================================================== o6-o8-21
TST 5.91: Opcja D.D pokazuje dodatkowo zlikwidowane częściowo.
=================================================================== o4-o8-21
TTi 7.12: Do deklaracji VAT wysyła sygnał o braku jednego z plików XML.
VAT 1.61: Zamiast pełnej nazwy podatnika wpisuje powyższy komunikat.
=================================================================== 27-o7-21
TST 5.90: Eksperymentalnie zwiększono liczbę wierszy w tabeli zmian do 60.
          Zmniejszy się liczba obsługiwanych środków trwałych o 15%,
          ale firmy z największą liczbą środków trwałych sprzedały
          ich część więc nie powinno być z tym większych problemów.
=================================================================== 2o-o7-21
TFX 7.78: Opcja D.D pokazuje nazwy obu rejestrów dla ujętych podwójnie,
          poprzednio pokazywała dwa razy jeden z rejestrów.
THD 5.67: Zlikwidowane zostały sumy kg, m3, opak czy kart.
          Opcja F.H kasuje (zeruje) informacje o zapłatach.
=================================================================== 15-o7-21
TFX 7.77: Opcja D.D wykrywa fałszywe alarmy niezgodności.
          Pozostały po jednym na każdy zapis z innym miesiącem rozliczenia.
          Podsumowanie dla VAT-UE pomija polskie NIPy.
          Wcześniej nieopisane, ale wyłapuje podwójnie ujęte faktury.
TFX 7.76: Opcja A poprawnie liczy VAT do nowej pozycji w rejestrze,
          co jest szczególnie ważne dla rejestrów typu WN czy IU.
          Opcja D.D ogranicza weryfikację VATu do bieżącego miesiąca,
          co jest szczególnie ważne gdy numery dowodu co miesiąc od 001.
TZSM 2.3: Prawidłowo liczy inwentaryzację nawet gdy każdą następną
          zapisujemy na koncie z zakodowaną datą tejże inwentaryzacji,
          na przykład -17-INW3OO62O2O, -17-INWE31O32O, -17-INWE31O52O,
                      -17-INWE311219 oraz -17-INWE31122O.
=================================================================== 14-o7-21
TFX 7.75: Opcja D.D nie generuje błędu 201 at 001C:175E
          gdy potencjalnie błędnych zapisów jest więcej niż 1150.
TFX 7.74: Opcja E.H została poszerzona, więcej cyferek w podsumowaniu
          gdzie dla układu 4*,7* widać rozliczenie podatku CIT-8 ( 9% ).
=================================================================== o8-o7-21
TFX 7.73: Opcja D.D weryfikuje zgodność konta vat, numeru dowodu,
          daty księgowania oraz (tego nie było) kwoty vat,
          na końcu dostajemy kompletny raport różnic (tylko na ekran).
          Opcja A nie tworzy dziwnych księgować dla scenariuszy do rejestrów
          niezwiązanych ze sprzedażą "F" czyli kratką "11" deklaracji VAT-7.
=================================================================== 25-o6-21
TFX 7.72: 1. Zgodnie z art.106b ust.1 pkt 2 ustawy o PoTiU (VAT)
             w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju podatnik
             ma obowiązek wystawienia faktury, bez względu na status nabywcy.
          2. Dostawy dokonanej na rzecz osób prywatnych (detalistów),
             które obowiązkowo powinny być udokumentowane fakturami,
             nie należy dodatkowo ewidencjonować ich w kasie rejestrującej.
          3. Transakcje wysyłkowe oznaczamy jako "SW". Na terenie, do limitu
             oraz poza terytorium, gdy przekroczyliśmy limit lub gdy
             zgłosimy chęć opodatkowania na terytorium cudzego państwa (brak
             zgłoszenia, gdy poniżej limitu, grozi podwójnym opodatkowaniem).
          4. K_11 zaznaczamy w pozycji sprzedaży w JPK_VAT.
          5. P_11 jest w części deklaracyjnej i obejmuje wartość zbiorczą.
          6. Transakcje wysyłkowe poza terytorium wystawione i opodatkowane
             tamże oznaczamy dodatkowo jako "WEW", przy czym nadal są one
             sumowane na VAT-7.
          Księgujemy zatem każdą fakturę (nie ma zbiorówek) w TFX
          oznaczając w rejestrze VAT literą F: 0 sprzedaż poza ter.kraju.
          TFX (automatycznie), widząc konto 700-AT, nalicza 20% podatku.
          Opcja D.D prawidłowo pokazuje wydzielone faktury FP oraz WEW,SW.
=================================================================== 21-o6-21
TFX 7.71: Opcja I.I prawidłowo interpretuje symbole odbiorców.
=================================================================== 26-o5-21
TTi 7.11: Wykonując zestawienia TFX.D.D nie tworzone są nowe JPK_VAT
          o ile różnice to wyłącznie DataWytw, NazwaSys lub komentarz.
TFX 7.70: Opcja I.I czyta pliki JPK_VAT oraz JPK_V7M.
          Wymagane jest jednak uzgodnienie sposobu nadawania kont
          nowym kontrahentom oraz zakupom, sprzedaży i vat.
          Znikł fałszywy alarm zakresu dat w zestawieniach.
=================================================================== 19-o5-21
TTi 7.10: Skutecznie zamykane (odblokowane) zostały pliki JPK_*.XML.
=================================================================== o6-o5-21
TTi 7.09: Otrzymując z TFX z opcji D.D lub THD z opcji F.C nowe JPK,
          TTi sprawdza, czy poprzedni plik ma tę samą zawartość
          (za wyjątkiem "DataWytworzeniaJPK", która jest zawsze nowa)
          i tworzy kopie zapasowe numerowane od 00 do 99.
TFX 7.69: Opcja A w rejestrze VAT można wykonywać korekty zaliczek.
          Jeśli wystawiliśmy kiedyś fakturę na zaliczkę (np. konto 840),
          a teraz księgujemy fakturę rozliczającą to można na koncie
          wydzielonym 840 wpisać netto korektę do starego zapisu.
          Opcja D.D tworzy JPK_VAT także gdy ten jest pusty.
          Bardzo ważne gdy skasujemy jedyny zapis w rejestrze.
          Jeśli NIP zaczyna się od P (ale nie PL i nie PT) to NIP='BRAK'.
          Opcja D.D weryfikuje powtórzenia NIPów, numerów faktur i kwot.
TSi 1.15: Opcja D.G pokazuje umorzenie bilansowe, bo podatkowe było b.s.
=================================================================== 24-o4-21
TSi 1.14: Opcja D.G zamiast początkowych stawek pokazuje bieżące.
=================================================================== o1-o4-21
TZSM 2.2: Podaje się ostatni miesiąc analizy (standardowo 12).
          Podczas wypełniania arkusza czyści pola bez kwot.
          Zapisy na kontach '-17-I' z datą o1-o1 i późniejsze
          pokazywane są na drugiej stronie jako rozliczenie spisu z natury.
=================================================================== 29-o3-21
TTi 7.08: Pamięta nazwy 20 ostatnio wysłanych do druku raportów,
          jeśli wysyłamy coś z taką samą nazwą to dopisuje do niej znak '-'.
=================================================================== 22-o3-21
THf 4.03: Poprawiono kilka fałszywych reakcji na puste pola.
TST 5.83: Poprawnie pokazuje umorzenie bieżace (z ostatniego roku).
TSi 1.13: Nowa opcja G.F - analityka bilansowo-podatkowa.
=================================================================== 19-o3-21
TST 5.82: Nowa opcja G.F - analityka bilansowo-podatkowa.
=================================================================== 17-o3-21
THD 5.66: Opcja F.A pozwala dla faktur korygujących z VATem dodatnim
          (na przykład gdy z mniejszego podatku korygujemy na większy),
          wprowadzić datę podpisania faktury zgodną z datą sprzedaży.
          Data powstania obowiązku podatkowego a co za tym idzie zapis
          w rejestrze sprzedaży i do pliku JPK_VAT jest z nią zgodny.
=================================================================== 15-o3-21
TSi 1.12: Opcja G.G identyczna z opcją G.G z TST.
TST 5.81: Opcja G.G uzupełniona o kolumny umorzeń narastająco.
THD 5.65: Podobnie jak drukarki Novitus, także Thermal drukują NIP.
=================================================================== o4-o3-21
THD 5.64: Poprawka na wygląd faktury gdy wartość końcowa jest zero.
=================================================================== 26-o2-21
TTi 7.07: Integrator do deklaracji VAT nie puszczał zakupów jeśli nie było
          sprzedaży. Jak ostatni zapis sprzedaży był klasy "FP" to także.
TFX 7.68: Opcja D.D pokazuje na końcu raportu na ekran ewentualne
          niezgodności rejestru z księgowaniami.
          Opcja I.B podpowiada pod [F4] nowy folder IE -> Cośtam21\JPK.
=================================================================== 17-o2-21
TFX 7.67: Opcja D.D pokazuje kwoty wrzucone w koszty (brutto-vatskoryg.).
          Opcja D.O prawidłowo przekazuje dalej przyczynę korekty (70zn.).
=================================================================== 17-o2-21
TFX 7.66: Opcja D.D eksperymentalnie sprawdza rejestr z księgowaniem.
=================================================================== 16-o2-21
TTi 7.05: Zmieniony font domyślny na Courier New (Turko.eu/fonty.jpg).
          Do ścisłego finału dotarły: Verdana, Lucida Sans Unicode,
                              Tahoma, Trebuchet MS i Comic Sans MS.
=================================================================== 13-o2-21
TTi 7.04: Okazało się, że nawet dla technicznych pól deklaracji JPK_VAT,
          takich jak 33, 34 czy 44, należy stworzyć dowód wewnętrzny.
          A ponieważ jest WEW to tworzę go na podstawie zapisów w opcji D.O.
=================================================================== 11-o2-21
TSi 1.11: Poprawiona opcja F.H, dodatkowe filtry, obsługa zaokrągleń.
=================================================================== 1o-o2-21
VAT 1.60: [mf.gov.pl] przy okazji zapamiętuje nazwę pliku do wysyłki,
          dodatkowy button zapamiętuje nazwę na plik UPO.PDF,
          jest o tym komunikat, wystarczy użyć Ctrl-V lub Shift-Ins.
TST 5.80: Obok dotychczasowych dowodów OT, LN, LT, PT mamy
          do dyspozycji nowe dowody użyteczne przy sprawozdaniu SG-01:
             OU - zakup używanych środków trwałych,
             OZ - zwiększenie wartości inne niż zakup czy ulepszenie,
             LS - sprzedaż środka trwałego (częściowa),
             LZ - zmniejszenie wartości inne niż LS i LT.
          Sprawdzimy czy uda się na tej podstawie w TSi tworzyć skutecznie
          może niektóre tabelki SG-01, np. Dział 1, Dane uz., Odpisy.
TSi 1.10: Opcja F.H pokazuje 3 pierwsze tabelki sprawozdania SG-01.
=================================================================== o8-o2-21
TSi 1.09: Funkcje wybierania po nazwie pokazują dodatkowo nazwy.
          Najlepiej sprawdzić w układzie [  ] [ 1] [15].
=================================================================== o5-o2-21
TSi 1.08: Po opcjach D.B i G.A uruchomiona została opcja F.B.
          Opcja I.B pozwala na stałe wpisać nazwę firmy "Dla".
=================================================================== o3-o2-21
VAT 1.59: Nie odsiewa NIPów "brak" ale zamienia je na "BRAK".
=================================================================== o1-o2-21
TTi 7.03: Przygotowanie deklaracji uwzględnia K62=K53-K54; K60<=K54.
TFX 7.65: Opcja D.O pilnuje prawidłowości zapisów na K54 gdy K60.
VAT 1.58: Akceptuje brak poprzednich deklaracji (bo zamiast V7M było V7K).
TFi 1.40, TSi 1.07: Znikły problemy z wydrukiem.
=================================================================== 28-o1-21
TFX 7.64: Opcja D.O pokazuje na deklaracji pola 59 do 61,
          kwota 62 uwzględnia kwoty 54 i 60 sumarycznie.
TTi 7.02: Prawidłowo przenosi kwoty od 54 do 62 do pliku JPK_V7M,
          wszelkie nieujemne warianty zostały zweryfikowane.
VAT 1.57: Pokazuje na nowej deklaracji VAT-7(21) to wszystko.
TSi 1.06: Opcja D.B oraz G.A ma nowy filtr na nazwy środków trwałych.
=================================================================== 25-o1-21
TFX 7.63: Obsługuje też pola deklaracji od 59 do 61 (na CIT-4, PIT-8).
TTi 7.01: j.w. i dodatkowo wpisuje kompletne uzasadnienie korekty.
=================================================================== 22-o1-21
THD 5.63: Opcja F.C dla starego JPK_VAT umieszcza zapisy w/g daty
          sprzedaży niezależnie od tego czy były zafiskalizowane czy nie.
TFX 7.62: Opcja D.L ostatecznie skutecznie omija "PL".
          Opcja F.C z nową funkcją [F3] - zaznacz wszystkie.
          Opcja A nie ma problemów z wejściem do REJ-VAT typu VAT-marża.
          Opcja D.D dopuszcza NIP LLL (litera) obok LLC (cyfra) dla ATU...
=================================================================== 19-o1-21
TTi 7.00: Obsługuje deklaracje kwartalne JPK_VAT.
=================================================================== 17-o1-21
TFX 7.61: Automat księgujący rozliczenie sprzedaży VAT-marża
          włącza się wyłącznie dla transakcji sprzedaży z oznaczeniem "Y".
=================================================================== 15-o1-21
TFX 7.60: Opcja D.D zabezpieczona przed NIPami ze spacjami.
          Opcja D.O prawidłowo podpowiada "Cel złożenia".
TTi 6.99: Podczas integrowania plików JPK_VAT zawsze tworzy pełną wersję
          do pliku TEMP (deklaracja+ewidencja), bo dopiero VAT.exe dokonuje
          analizy konieczności skorzystania z wersji d+e, d czy samo e.
          Wróciła automatyczna obsługa pliku "Magazyn.xls" w folderze TTi.
VAT 1.56: Poprawione funkcje zapisu dla starych i nowych plików JPK
          oraz informacje o zmianie zawartości tych plików.
=================================================================== 14-o1-21
TFX 7.59: Opcja I.I akceptuje także dziwne zapisy tns: np. tnsa: .
TFX 7.58: Opcja D.L pokazuje faktury nie według daty księgowania
          ale według daty wystawienia faktury (VAT-UE).
=================================================================== 12-o1-21
TFX 7.57: Opcja I.K prawidłowo podpowiada katalog nowego roku.
=================================================================== 05-o1-21
TTi 6.98: Jak nie ma "Magazyn.xls" to nikomu to nie szkodzi.
TFX 7.56: Opcja I.K nie tylko zgłasza się prawidłowo, ale również
          potrafi założyć katalog na nowy rok i skopiować do niego pliki:
          SETUP\*.*, !FX!.0*, !FX!,1*, PlanKont.PFX, *.SZE, *.TXT i *.ZFX.
          Oczywiście w nowym roku należy poprawić *.ZFX na nowy rok
          a w opcji I.B wpisać nowe daty i nową nazwę zbioru rocznego.
=================================================================== 02-o1-21
TFX 7.55: Opcja D.O uzupełniona o większe uzasadnienie 8 x 70 znaków.
=================================================================== 30-12-2o
TTi 6.97: Nie wiesza się po naciśnięciu [NBP], wykresy 8 walut.
          Moje obserwowane kursy, bo pokazują sytuację na świecie, to:
          GBP funt szterling, EUR euro, USD dolar amerykański,
          SEK korona szwedzka, HRK kuna (Chorwacja),
          CHF frank szwajcarski, CZK korona czeska, AUD dolar australijski.
THD 5.62: Numer unikatowy ze stawkami pokazywany jest na górze.
=================================================================== 28-12-2o
TFX 7.55: Opcja F.C została lekko przebudowana, można ograniczyć
          analizowane dokumenty do wybranego okresu, można szukać transakcji
          klawiszami [F5],[+],[-],[Enter] czy [Tab] (także [Up] i [Dn]).
VAT 1.55: Nie koryguje NIPów z kreskami i kwot z 1 cyfrą po kropce.
=================================================================== 23-12-2o
TFX 7.54: Opcja D.L omija nipy bez KKN NIP lub z "PL".
          Opcja D.D akceptuje każdy NIP typu LLC.. (2 litery i cyfra i cd.).
TTi 6.96: Skasowana obsługa KKN NIP. Włączone pary netto-vat w deklaracji.
=================================================================== 21-12-2o
THD 5.61: Wyrzucono z programu zapis "KorektaPodstawyOpodt"
          bo to dotyczy wyłącznie faktur wystawionych a nie korygujących,
          i odpisywanych z powodu ich niezapłacenia przez odbiorcą.
=================================================================== 21-12-2o
TTi 6.95: Poprawnie odrzuca .00 w pozycjach P_68 i P_69 deklaracji.
=================================================================== 18-12-2o
TFX 7.53: Podpowiedź V:ZD pomyłkowo była w rej.zakupów zamiast sprzedaży.
VAT 1.54: Wydruk do PDFa prawidłowo go nazywa xxxxxxx-2020-11-VAT-7(21)-0.
          Dla korekt ostatnia cyfra to nr korekty. Zapisywane do schowka.
THD 5.60: Zapis kwot do plików JPK w/g zasady: 0, 10 lub 10.20 (nie 10.2).
          Pokazywany jest też podatek w zapisach FP z poprzedniego miesiąca.
TRZ 4.30: Zapis kwot do plików JPK w/g zasady: 0, 10 lub 10.20 (nie 10.2).
TFX 7.52: Opcja D.O używa wskazanej daty końcowej zamiast 31-12-2020.
          Przerzuca do opcji I.B gdy nie ustawiono 7 znaków dla "Dla".
          Przerzuca do opcji I.J gdy nie ustawiono listy rejestrów np. SZ.
          Standardowo folderem TIE jest Rok-2020\JPK zamiast \TIE.
          Zapis kwot do plików JPK w/g zasady: 0, 10 lub 10.20 (nie 10.2).
VAT 1.53: Tworzone są 3 pliki JPK_VAT: 7-ORYG (z TFX), 7-TEMP oraz 7-FULL.
          Ten trzeci na wypadek gdyby się okazało, że złożenie deklaracji
          nie wyszło z przyczyn technicznych i tworzymy nowy pełny JPK_VAT.
          Dwa przyciski pozwalają albo na zapisanie TEMP jako nowy plik
          JPK_VAT...XML albo na zapisanie FULL jako poprawny JPK,
          ale - UWAGA - tylko w wypadku gdy przesłanie do mf.gov.pl
          z jakiegoś powodu nie powiodło się a my stworzyliśmy nowy JPK_VAT.
          Dobrze udokumentowana lista poprawek do poprzedniej wersji pliku
          JPK_VAT, np. storno, skasowano, poprawiono, dodano.
=================================================================== 17-12-2o
TFX 7.51: Opcja D.O pod klawiszem '+' ma poprzedni okres.
          Opcja A oraz B.A dopuszcza NIP, który nie jest poprawny (pesel).
=================================================================== 15-12-2o
VAT 1.52: Korekty są dokładniej opisane, nie tworzone są zapisy
          typu STORNO dla pozycji, które nie mają zapisów kwotowych.
TRZ 4.26: Usunięty błąd obsługi długich numerów faktur.
=================================================================== 14-12-2o
TRZ 4.25: Zapisy dokonane w opcji A (DW, IM, MK, PP, RR czy VM),
          w opcji B są widoczne jako (WEW, IMP, MK, MPP, VAT_RR)
          i zapisywane są odpowiednio do pliku JPK_VAT.
VAT 1.51: Nowy przycisk w prawym dolny rogu pozwala zapisać aktualny JPK
          nie jako korekta (bo jeszcze nie wysyłaliśmy) ale jako złożenie
          deklaracyjno-ewidencyjnego pliku JPK_VAT. (0) a nie (1).
TTi 6.94: Zachowuje poprzednią wersję pliku JPK_VAT...Nazwa jako
          JPK_VAT..._0.XML (także dla okresów sprzed 10'2020).
VAT 1.50: Zajmuje się serializacją plików JPK_VAT. Pamięta wysyłane wersje.
          Potrafi porównać nowy JPK z poprzednią wersją i wysłać wyłącznie
          jeden element pliku Deklaracja lub Ewidencja gdy drugi bez zmian.
          Korekta Ewidencji wykonywana jest metodą dopisania dokumentu
          stornującego błędne zapisy oraz dokumentu poprawnego.
          Całość dokładnie raportowane jest w oknie wykonanych operacji.
          Proszę zaktualizować obydwa programy równocześnie.
          Rozsądnie byłoby wykonać kopie zapasowe plików JPK_VAT
          przed wysłaniem korekt deklaracjo-ewidencji VAT.
          Program automatycznie wybiera wersję deklaracji (20 lub 21),
          ale zawsze możemy wybrać wersję pełną (20) lub prostą (21).
TFX 7.50: Opcja A, dokłdaniej rejestr sprzedaży, jak wpisać (wybrać)
          w rejestrze sprzedaży V:MU lub V:MT to automatycznie wpada
          stawka "Y wm sprzeda+ VAT-marża MR_T MR_UZ poz.SVM",
          analogicznie w zakupach V:VM lub V:WM to automatycznie wpada
          stawka "z zakupy bezpośrednio zwiŃzane ze sprzeda+Ń VAT-marża Y".
          Wystarczy zatwierdzić taką poprawkę PageDn i rejestr będzie O.K.
          Jeśli poprzednim dowodem był dowód zakupu VAT marża, to wystarczy
          w dowodzie sprzedaży VAT marża wejść do rejestru i zatwierdzić.
=================================================================== 11-12-2o
TSi 1.05: Przestawiony z zakresu 1920-2019 na 1940-2039. Nowa opcja D.G.
=================================================================== o9-12-2o
TFX 7.48, TTi 6.93, VAT 1.45, VAT-7(21): Sprawdzone z "VAT-marża".
TTi 6.92, VAT 1.44, VAT-7(21): Pokazują liczbę wierszy oraz podatek.
=================================================================== o8-12-2o
TFX 7.47, TTi 6.91, VAT 1.43: Obsługują ustawienie JPK "Do grosza".
THD 5.57: Opcja F.C prosi na koniec o decyzję: czy zapisać plik JPK.
TRZ 4.24: Opcja B prosi na koniec o decyzję: czy zapisać plik JPK.
=================================================================== o7-12-2o
THD 5.56: Poprawione sumowanie kwot końcowych w opcji N.D.
TRZ 4.23: Poprawiona obsługa nowych dostawców w opcji A.
=================================================================== o4-12-2o
TTi 6.90: Poprawnie oznacza w JPK_VAT pozycje od 55 do 58.
TFX 7.46: Opcja D.D prawidłowo wydziela kod kraju (np.DE).
=================================================================== o3-12-2o
TTi 6.88: Akceptuje zewnętrzne pliki JPK bez względu na ewentualne
          komentarze czy użycie lub nieużycie "tns:".
          Obsługuje poprawnie pola K33..K36 w TFK.D.O.
TFX 7.45: Opcja D.O pozwala wybrać każdą z 3 opcji korekt JPK_V7M.
TTi 6.87: Korzystając z tych opcji tworzy prawidłowy JPK_V7M.
=================================================================== o2-12-2o
THD 5.55: Pełne mieszanie fakturami, w rejestrach, "FP", "RO", JPK.
          Poprawione też podsumowania w opcjach F.D oraz F.E.
=================================================================== o1-12-2o
Sprawdzone wersje: TFX 7.44, TTi 6.86, VAT 1.42, uzupełniony VAT-7(21).
=================================================================== 26-11-2o
Kosmetyczne zmiany w: TFX 7.43, TTi 6.85, VAT 1.41 oraz VAT-7(21).
=================================================================== 25-11-2o
TTi.6.85: Przygotowuje JPK_V7K.
TFX 7.43: Opcja D.O przekazuje dalej informacje o korekcie.
TTi 6.84: Sumuje pole 39 kwota z przeniesienia do pola 48.
TTi 6.83: Zaokrągla i wylicza prawidłowo dane do deklaracji.
TFX 7.42: Wyłącza sprzedaż "FP" z podsumowania i deklaracji VAT-7.21.
          Nowe JPK_V7M występuje już w jedynie słusznej wersji "D".
=================================================================== 23-11-2o
TRZ 4.22: Poprawione wprowadzanie danych, ładniejszy wydruk rejestrów.
TTi 6.82: Poprzednia wersja ograniczała liczbę rekordów do 170.
          Należy jak najszybciej wymienić na wersję 6.82.
=================================================================== 22-11-2o
THD 5.54: Opcja F.C po kolejnej małej poprawce (polskie w komentarzu)
          oraz jednej dość istotnej - niezafiskalizowane paragony
          (gdy nie ma nipu) wchodzą do pliku JPK jak normalne faktury.
=================================================================== 21-11-2o
THD 5.53: Opcja F.C nie zapisuje < / tns:SprzedazWiersz > gdy faktura pusta.
          Nie wstawia też do JPK zapisów z błędnym NIPem (Kwiatek w JPK).
          Automatycznie też zmienia wersję JPK z 'C' na 'E' po 30-09-2020.
=================================================================== 2o-11-2o
TFX 7.41: W opcji A, D.D i D.O podłączona została obsługa ZD
          (złe długi), które drukują się na VAT-7.21 w K68 i K69.
TTi 6.81: Tworzy pakiety kontrolne także dla pustych rejestrów.
          Klikając prawym myszki na 'Turko' dostajemy mf.gov.pl/jpk-client.
VAT 1.41: Pokazuje i prawidłowo drukuje K38, K51, K68 i K69.
          Klikając w [End] przy okazji otwiera się mf.gov.pl/jpk-client.
TFX 7.40: Opcja D.O przystosowana do nowych JPK_V7M.
TTi 6.80: Przetestowany na okoliczność integrowania dowolnych JPK_VAT.
VAT 1.40: Pokazuje prawidłowo to co jest w JPK_V7M.
=================================================================== 19-11-2o
TFX 7.39: Pliki z opcji D.D przygotowują prawidłowe pliki JPK_V7M.
THD 5.52: Pliki z opcji F.C przygotowują prawidłowe pliki JPK_V7M.
          Pliki z pustymi polami Symbol i Nazwa odbiorcy czyli bez odbiorcy
          nie są traktowane jako Fak-do-Par ale jako Par-do-Par
          i nie ma ich w JPK_V7M.
=================================================================== 17-11-2o
TFX 7.38: Uruchomiona i wstępnie zweryfikowana opcja D.O (VAT-7).
VAT 1.39: Obsługuje nowy formularz VAT-7(21), informacja o podatku.
TTi 6.79: Nowy integrator plików JPK tworzy JPK_V7M według nowych zasad.
=================================================================== 21-1o-2o
THD 5.51: Poprawiona obsługa pierwszego komentarza V: (JPK_V7M).
TFX 7.38: Opcje A oraz D.D przygotowane do obsługi nowego JPK_V7M.
TST 5.79: Każda opcja podczas wyszukiwania poprzez [F5] np. z listy środków,
          gdy na liście jest mniej niż 200 pozycji to klawiszem [F4] można
          przenieść wszystkie zapisy do wzorca (o ile jest pusty),
          zatem wchodzimy do opcji D.B lub C.H, naciskamy [F3], [F3], [F5],
          wpisujemy czego szukamy, np. fisk, po czym na liście [F4] i już.
THf 4.02: Opcja N.F eksportuje w nowym formacie MKRzplitej ( *.INI ).
THD 5.50: Opcje F.A i F.C uzupełnione do pracy z JPK_V7M.
          Opcja F.C, F.I oraz K.K uzupełnione o dodatkowe podsumowania.
=================================================================== 17-o9-2o
THf 4.01: W opcji N.L ustawiamy w pierwszym wierszu 'B' jak 'brak' lub
          'D' jak 'domyślnie' aby na kopii faktury drukowała się dekretka.
TFX 7.37: Poprawiona opcja I.I odporna na pomysły WAPRO (brak ?xml).
=================================================================== 16-o9-2o
THf 4.00: W usługach i dostawcach można dodatkowo podać GTU czy inne takie.
          Podczas wystawiania faktury automatycznie to jest uzupełniane.
          Na fakturze i wszystkich zestawieniach widać tę informację.
=================================================================== 15-o9-2o
THD 5.47: W opcji I.B usunięto liczbę dni dla daty sprzedaży.
          W opcji I.J dodano litery D oraz E (warto nacisnąć [F4]).
          Opcja C.F poprawnie pokazuje faktury bez komentarzy (źle w 5.46).
THD 5.46: Obsługa nowego pliku JPK_V7M zaczyna się od opcji B.D,
          w której zakładamy wzorce dla niektórych grup indeksów (odbiorców)
          według poniższej listy:
             GTU_01 do GTU_13 dla towarów wskazanych z załączniku 15 ustawy,
             EE - dla usług z art.28k,
             MT - dla usług z art.119 (MR_T),
             MU - dla towarów z art.120 (MR_UZ),
             42 - dla WWD towarów z proc.celnej 42 (I_42),
             63 - dla WWD towarów z proc.celnej 63 (I_63),
             PP - dla towarów z załącznika 15 ustawy powodujących MPP
             oraz TP dla odbiorców powiązanych,
          przy czym podajemy albo pełny indeks albo jego początek (grupa),
          nie używając znaków specjalnych "*" czy "?" (początek symbolu).
          Przy kończeniu faktury w pierwszym wierszu komentarzy powinny
          pojawić się zapisy (np.V:08,TP), które potem wylądują na fakturze,
          w rejestrze sprzedaży oraz deklaracji JPK_V7M (za październik).
          Faktury za przekazanie nieodpłatne wystawiamy na własny NIP.
          Opcja F.C pokazuje ten istotny pierwszy wiersz komentarzy.
          Zatem do dowodów KP czy KW wpada drugi gdy pierwszy jest V:...
          Opcja F.C pokazuje także faktury korygujące niepodpisane,
          dlatego w pliku JPK_V7M mogą być niekolejne LpSprzedazy,
          ale nie ma to znaczenia, bo to będzie dopiero integrowane
          z innymi plikami JPK_V7M na poziomie programu księgowego.
=================================================================== 14-o9-2o
THD 5.45: Opcje F.A i F.B podpowiadają PBT tylko dla wybranych u+ytkowników.
=================================================================== 19-o8-2o
TFX 7.36: Poprawiona funkcja [F3] w opcji D.D oraz funkcja [F10] w opcji A.
=================================================================== 19-o8-2o
TFX 7.35: Poprawiona opcja I.I o zakupy (z pliku JPK_VAT.XML).
=================================================================== 18-o8-2o
TFX 7.34: Poprawiona opcja I.I o wariant 'tns:' oraz 'Email'.
=================================================================== 17-o8-2o
TFX 7.33: Poprawione opcje F.C ( *a0 ) oraz J.A ( ....WIESZAK ).
=================================================================== 16-o8-2o
THD 5.44: Opcja F.A i F.F znów prawidłowo obsługuje ustawienie Kasa='A'.
          Chwilowo do kasy nie wchodzą zapisy o płatnościach Kartą czy PBT.
=================================================================== 15-o8-2o
TFX 7.33: Opcja I.I importuje według nowych zasad: 730-xx, 220-2-2, 201-????
THD 5.43: Wyrzucono kilka niesłusznych form płatności (WB*PBT, WB*Kartą).
=================================================================== o5-o8-2o
THD 5.42: Obsługa Polskiego Bonu Turystycznego (PBT) w opcjach:
          FC,FI,KK (rejestr), FD,FE (faktury), GF (eksport), KE,KE (kasa),
          KB (raport), FA,FF (fakturowanie) oraz FB (paragon).
=================================================================== o6-o7-2o
THD 5.41: Poprawka do opcji G.F związana z eksportem typu 'M.xx'.
=================================================================== o5-o7-2o
TFX 7.32: Opcja I.I odporna na dodatkowe zapisy w pliku XML.
THD 5.40: Zakończone zabezpieczenia przed win-fochami.
THD 5.39: Poprzednie THD (5.38) błędnie obsługiwało pole Odbiorca.
=================================================================== o4-o7-2o
TFX 7.31: Tylko opcja A tworzy zapasowe pliki BAK (B00, B01, ...).
THD 5.38: Opcja F.A podpowiada, że faktury korekty od razu są podpisane.
          Klawisz [F10] w polu "Odbiorca" daje nowy symbol zachowując opis.
          Opcja F.C pokazuje na końcu korekty z miesiącem ich podpisania.
=================================================================== o3-o7-2o
THD 5.37: Opcja F.C do pliku JPK_VAT wyrzuca pliki zgodnie z datą
          rozliczenia podatku vat a nie z datą sprzedaży.
          W wypadku faktur korygujących podpisanych po terminie to ważne.
=================================================================== o1-o7-2o
THD 5.36: Opcje F.C oraz G.F księgują faktury pod datą sprzedaży,
          nawet gdy vat jest nie do do odliczenia (korekty).
=================================================================== o9-o6-2o
TFX 7.30: Opcja D.M tworzy na żądanie JPK_PKPiR.XML.
          Opcja D.D przerzuca K_49 na K_50 gdy korekta na plus.
THD 5.35: F.A, F.C, F.D, F.E i G.F obsługują datę podpisania korekt.
          F.C weryfikuje poprawność bazy odbiorców dla CS Natura Tour.
=================================================================== o8-o6-2o
THD 5.34: Program wstępnie zabezpieczony na wypadek fochów sieci.
=================================================================== o3-o6-2o
TFX 7.29: Prawidłowo zaciąga informacje o nowych klientach z NAT-PL.
TTi 6.75: Funkcja Down napisana na nowo, co godzinę potrafi uruchomić
          dodatkowe opcje związane z obsługą prywatnej N-chmury.
=================================================================== 13-o5-2o
THD 5.33: Znikła bezużyteczna opcja F.J edycja kursów walut.
          W jej miejsce może wejdzie "przebookowanie", może coś innego.
          Opcje F.C i G.F pozwalają zamknąć miesiąc wcześniej.
          Opcja F.A pozwala, po długich oporach, podać starą datę sprzedaży.
=================================================================== 1o-o5-2o
TFX 7.28: Program zabezpieczony na wypadek fochów sieci.
          Doradzam wyłączyć WiFi, wszystko robimy na kablu.
THD 5.32: Opcja G.F wstawia inny skrót gdy symbol mieści się w koncie.
          Opcja F.C generuje prawidłowy nagłówek pliku JPK_VAT.
          29-o2-2o2o było: "datę ostatniego dnia poprzedniego miesiąca"
          zmiana na "datę ostatniego dnia miesiąca z daty sprzedaży".
=================================================================== o7-o4-2o
TST 5.78: Opcja A dopuszcza dowolną datę zakupu (bo to jest bez znaczenia).
TFX 7.27: Opcja D.D na żądanie (klawiszem [F3]) wykonuje konwersję RV.
          Opcja E.H specjalnie traktuje zestawienia z zespołów kont 4*,7*
          albo -*,18,19 próbując wykonać rozliczenie podatków (teraz 9%).
          Wydruk PK w opcji A poprawiony dla piękniejszych ramek.
TRZ 4.21: Opcja A pokazuje w podglądzie prawidłowo do końca.
TFX 7.26: Opcja K.E zwalnia blokadę sieciową (wyślij #\Login...).
TRZ 4.20: Opcja A pozwala wprowadzić konto bankowe dostawcy.
          I sprawdza przy tym poprawność wprowadzonego NIPu i Konta.
          Opcja B składa w jedną całość Numer faktury i ciąg dalszy.
=================================================================== o5-o4-2o
TFX 7.25: Opcja A, rejestr vat pokazuje nie tylko nazwę kontrahenta
          ale również nazwę konta kosztowego/przychodowego (wiersz wyżej).
=================================================================== 28-o3-2o
THf 3.51: Na pierwszej kopii faktury pojawia się dekretacja:
          mc-70-num  data,  201-ocn  brutto,  700-  netto,  ew. 234-1  zapł.
=================================================================== 26-o3-2o
TFX 7.24: Opcja K.E zapisuje datę dokumentu i poprawia UTF8 na Maz.
=================================================================== 25-o3-2o
TRZ 4.18: Opcja A kontroluje zakres dat i powtórzenia zakupów.
=================================================================== 23-o3-2o
TFX 7.23: Opcje K przesynięte w dół żeby zrobić miejsce dla importów.
          Na początek próba obsługi formatu MT940. /INV/ NumFa, /TXT/ SymKo.
          Należy w folderze TIE utworzyć podfolder BANK i do niego zapisać
          pliki *.MT940. Win'XP widzi je jako *.MT~, inne jako *.MT9.
=================================================================== 19-o3-2o
TBi 1.00: Od 11-12-2013 czyli od wersji TFX 4.72 uruchomione jest
          informowanie o aktualnie obsługiwanym numerze dowodu.
          Z tej informacji mogą korzystać inne aplikacje, np. TBi.
          TBi pokazuje na dodatkowym monitorze (jak na fotce powyżej)
          zeskanowane dokumenty źródłowe, rozpoczynamy kolejny dowód,
          na początku jest jeszcze pusty, wtedy w TBi wybieramy skan,
          który pokazuje kolejną fakturę, oznaczamy, że to [Ten] dokument,
          dostaje swoją sygnaturę (zmienia nazwę) i od tej chwili zawsze
          jak w TFX pojawi się ten numer dowodu to TBi pokaże go.
          Miziając myszką (bez klikania) po skanie widzimy powiększenie
          fragmentu dokumentu na dole okna TBi, nazwałem go "lupa".
          Obok [Ten] jest przycisk [Zle] gdy chcemy cofnąć sygnaturę,
          [x2] aby powielić skan (bo będzie pracował jako 2 dokumenty),
          [Del] aby skasować niesłusznie wykonaną przy pomocy [x2] kopię.
=================================================================== 18-o3-2o
TFX 7.22: Opcja B.N uzupełniona i chyba zakończona.
          Opcja E.H bez zbędnych wierszy i kwot obrotów w podsumowaniach.
          Opcja F.K z powiększoną liczbą rozliczanych zapisów,
          rozbiciem na kilka dowodów (stąd nie 0001 a 0000),
          uzupełniony opis zapisów na koncie 290 o symbol i nazwę kilenta.
          Opcja J.A nie wiesza się podczas importu za krótkich kont.
          Opcja M.F z powiększoną liczbą zapisów do rozliczenia.
=================================================================== o2-o3-2o
TFX 7.21: Nowa opcja F.K pozwala wyczyścić zatęchłe rozrachunki.
=================================================================== o1-o3-2o
TTi 6.74: W pliku TTi.err zapisywane są dokładniejsze informacje.
TTi 6.73: Wykresy 4 kursów walut.
=================================================================== 29-o2-2o
TST 5.77: Opcje G.B, G.C, G.D oraz G.E prawidłowo sumują do PK w TIE.
          W opcji A można przyjąć na ewidencję w latach 1940..2039.
          W opcjach B daty są pisane w długim formacie DD-MM-RRRR.
THD 5.31: Opcje F.C, F.D, F.E oraz G.F przyjmują jako datę księgową
          (data sprzedaży, data księgowania, data rozliczenia podatku vat)
          datę faktury, ale jak data sprzedaży jest z poprzedniego miesiąca
          to THD przyjmuje datę ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
          Opcja G.F nie blokuje zrzutów danych w ramach miesiąca.
TFX 7.20: Opcja M.F czyli jak szybko przeksięgować długoterminowe
          przychody przyszłych okresów z miesiąca 13 na miesiące 1-12 br.
          Opcja M.G czyli jak szybko przeksięgować krótkoterminowe
          przychody przyszłych okresów ze wskazanego miesiąca na konta 701.
          Opcja B.N czyli jak szybko przygotować nowe konta przychodowe
          na podstawie zewnętrznego pliku z indeksami do fakturowania.
=================================================================== 25-o2-2o
TSi 1.04: Uruchomiona opcja D.B.
=================================================================== 24-o2-2o
TFX 7.19: Podsumowania dzienników powróciły.
          Po zaktualizowaniu TFX trzeba skasować plik 2020\VAT\12001.RZV.
=================================================================== 21-o2-2o
TTi 6.72: Poprawione wyświetlanie wykresu spod klawisza [NBP].
TFX 7.18: Nie wykonuje konwersji rejestrów VAT na 4.cyfrowe.
          Jeśli zatem ktoś ma problem z tłumaczeniem rejestrów
          to powinien na chwilę włączyć starą wersję TFX 7.17.
TFi 1.39: Nie blokuje się na nowym polu "Czy przygotować JPK".
=================================================================== 19-o2-2o
THf 3.50: Wydruki nazywane są małymi literami dla lepszej obsługi FTP.
TTi 6.71: Zaciąga do Kurs2020 zapisy z 31-12-2019. Do dekretów z 02-01-2020.
=================================================================== 17-o2-2o
THD 5.30: Ludzie nagminnie mają włączony Caps Lock ale pisząc polskie litery
          używają lewego klawisza Alt, czego Windows już nie umie przerobić
          na dużą polską i zostawia małą co wygląda tak: KłóDKA.
          W opcji F.A i F.F takie litery są automatycznie poprawiane.
=================================================================== 15-o2-2o
TTi 6.66: Przycisk NBP ma nową funkcjonalność, czekam na recenzje.
=================================================================== o7-o2-2o
TFi 1.38: Przyjmuje daty z 2020.
=================================================================== o5-o2-2o
TFX 7.17: Opcja J.A pokazuje na zestawieniu wykrywane błędy.
=================================================================== 28-o1-2o
THD 5.29: Poprawiona kontrola ilości w opcji G.B.
TRZ 4.17: Opcja E numeruje inaczej dowody.
TRZ 4.16: Wyjątkowa obsługa gdy "900".
=================================================================== 22-o1-2o
VAT 1.35: Prawidłowo przygotowany plik XML dla formularza VAT-7(20).
THD 5.28: Tworzy JPK_VAT (3) zgodnie z ustawieniami w opcji I.J.
THD 5.27: Opcja G.F podobnie jak F.C wykonuje się według daty sprzedaży
          nawet gdy rejestr czy eksport jest z połowy miesiąca lub dekady.
=================================================================== 15-o1-2o
TRZ 4.15: Opcja A kontroluje nazwy plików, jeśli to konieczne.
          Opcja E zlicza dowody i sama automatycznie numeruje.
TFX 7.16: Naprawiona opcja F.A i F.B. Było źle od wersji 7.13.
TTi 6.60: Pod przyciskiem [TVQS] jest zaktualizowany zdalny TVQS 9.
THD 5.26: Prawidłowo wraca do opcji F gdy kasa ustawiona na A(utomat).
=================================================================== 13-o1-2o
TFX 7.15: Opcja D.D ma przesunięty o 1 znak w prawo wiersz "FAKTURA".
=================================================================== 12-o1-2o
THD 5.25: Opcja B.N - NaturaXX.Lit przeniesiony z # do Rok-2020\Setup.
          Długie oczekiwanie na gotowość drukarki fiskalnej skrócono
          z 5 do 2 sekund, ale że niektóre komputery lub kable mają problem
          z utrzymaniem stanu +5V na pinach portu COM to start komunikacji
          z drukarką fiskalną ponawiany jest 5 razy zanim zakończy ENQ.
=================================================================== 11-o1-2o
THD 5.24: Opcja F.A przepisuje datę z "PRZEDpłata WB .. z dnia ...".
          Na starcie testuje drukarkę Novitus 3 razy zanim da "Błąd ENQ".
=================================================================== o8-o1-2o
THD 5.23: Opcja G.B reaguje też na niepodaną ilość (ilość zero).
          Opcja G.F ma zmienioną obsługę automatycznych pre-/postfixów w DEF
          w numerze faktury wysyłanej do TFX, zamiast RR,RRRR jest YY,YYYY.
          Pliki i inne idą w/g daty sprzedaży, łamanie w/g daty faktury.
TRZ 4.14: Usunięte fałszywe alarmy o nieprawidłowej dacie rejestracji.
=================================================================== o6-o1-2o
TTi 6.50: Nowe funkcje związane z aktualizacjami w korporacjach:
           - obsługa NBP na rok 2020 (prawy klik to rok 2019, lewy 2020),
           - obsługa TTiNat20.TXT czyli PlanKont Naturalnie zachmurzony.
=================================================================== 27-12-19
TST 5.76: Poprawiona opcja F.B uzupełniona o kontrolę z TFX.
          Opcja F.F skutecznie zamyka wcześniejsze okresy przed poprawianiem.
          Opcja C.A ([F5]) potrafi odczytać bazę z pominięciem ostatnich zmian.
=================================================================== 23-12-19
THD 5.22: Poprzednie wersje programu przed wydrukowaniem faktury
          z rozliczaną na końcu zaliczką (ilość 1 lub 0, cena z minusem)
          odejmowały kwotę zaliczki wyłącznie od tych pozycji co miały
          identyczny symbol, teraz wystarczy, że mają tę samą stawkę,
          chyba, że jeden z indeksów ma ten sam symbol co symbol zaliczki,
          wtedy zmniejszana jest kwota dokładnie tego indeksu.
THf 3.40: Obsługuje zakres dat od 01-01-1940 do 31-12-2039.
=================================================================== 2o-12-19
THD 5.21: Poprawiona opcja I.F daje pełną datę na fakturach RR.
          Poprawiona opcja L.M wykorzystuje tę formatkę z datami DD-MM-RRRR.
          Poprawiona opcja L.N ma wyrównane kolumny brutto/netto/stawka/vat.
          Piłem w Spale, spałem w Pile i to jak na razie tyle /Artur A./.
=================================================================== 17-12-19
TST 5.75: Zweryfikowano opcję G.B, wykonywany jest zapis do PK-ST-MM.
          Program prawie prawidłowo reaguje na datę początkową w opcji F.B.
=================================================================== 16-12-19
THD 5.20: Poprawiony interfejs drukarki fiskalnej Thermal. Paragony
          wychodzą z rozsądną prędkością, poprawione opcje F.A, F.B i I.I.
VAT 1.34: Co prawda na formularzach wymagany jest format DD-MM-RRRR,
          ale w plikach XML zdecydowanie musi być RRRR-MM-DD. Mea Culpa.
=================================================================== o8-12-19
VAT 1.33: W TFX w opcji D.O uruchamiany jest program VAT.exe, który
          pokazuje nową deklarację VAT-7(20). Jeśli jednak nie macie
          wersji 1.33 to po uruchomieniu z opcji D.O starej wersji VATu:
             aktualizujemy program VAT.exe przyciskiem [exe] oraz
             aktualizujemy formularze przyciskiem [20] a jak trzeba to [19].
          Jak jesteśmy biurem rachunkowym to dodatkowo rozgłaszamy [..\..]
          nowe wersje plików VAT.exe oraz VAT-7(20) po innych firmach.
=================================================================== o2-12-19
THD 5.19: Procedury związane z drukarkami fiskalnymi zostały wydzielone
          jako osobny unit H9F (co zapewne nikogo nie zainteresuje),
          w najbliższych dniach zostanie włączony protokół PosNet.
          Ostatecznie zweryfikowany został protokół Elzab też w opcji I.I.
          Poprawnie obsługiwane są nowe stawki "techniczne 0%" F i G.
          Baza towarów zwiększona z 20 do 25 tysięcy indeksów.
          Wykonanie rejestru sprzedaży zostało uzależnione od liczby dni
          wyprzedzenia podanych w opcji I.B na początku drugiej kolumny.
          W opcji F.A w pole Data sprzedaży automatycznie wpisywana jest
          wcześniejsza z 2 dat - daty faktury i terminu zapłaty.
=================================================================== 26-11-19
TFX 7.14: Poprawiony został błąd 201 w raporcie Salda kont analitycznych.
          Okazało się, że kratka 49 deklaracji to nie pojedyncza kwota,
          ale suma osobnego rejestru. Nazwałem go ZD (złe długi) i należy
          wszystkie nieopłacone w ciągu 90 dni faktury kosztowe wprowadzić
          do osobnego rejestru ZD jako korekta na minus, gdy nie zapłacone,
          lub na plus, gdy nareszcie zostaną przelane kontrahentowi.
          A ponieważ mogą wystąpić w ramach rejestrów WN IM IU JU OO QQ
          to należy stworzyć rejestr o podwójnym znaczeniu np. WN1-ZD, WNZD.
TRO 3.94, TRZ 4.12: W opcji A już na etapie rejestracji programy informują
          o nieprawidłowych datach. Data rejestracji tylko aktyalny miesiąc.
          Data faktury maksymalnie 99 dni wstecz, na pewno nie wcześniejsza.
=================================================================== 19-1o-19
THD 5.18: Z wydruków faktur ostatecznie usunięto "odwrotne obciążenie".
          Na zafiskalizowanych fakturach można wstawić lub usunąć komentarz.
          Można też poprawić (tylko) opis w pozycjach z ilością i ceną.
=================================================================== 3o-1o-19
THD 5.17: Starsze wersje drukarek Elzab aż do MERA 3.03 pracują
          na protokole 3.03 (COM1/9600/8E1) podczas gdy nowe już 8N1,
          stąd dwie wersje sterowania Fis\Elzab oraz Fis\Elzab3 (ta stara).
          Raporty w większości opcji przygotowywane są poprzez
          sksięgowanie ze sobą zbioru rocznego i roboczego, najciekawsza
          w sksięgowaniu jest wycena dowodów,
          dla przychodowych (np. PZ lub PW) cena magazynowa to cena wpisana,
          dla rozchodowych (np. WZ lub RW} program stosuje zasadę PPPW/FIFO
               lub OPPW/LIFO pierwsze (ostatnie) przyszło - pierwsze wyszło,
          dla przeceny (np. PR) tworzone są dwa dowody PR- i PR+ na całość
              (gdy nie podać ilości) lub na podaną ilość,
               przy czym PR- wyceniane jest jak WZ a PR+ jak PZ,
          dla zwrotów (np. ZW lub ZZ), aby nie powiększać wartości magazynu,
               wykonywana jest próba wyceny według cen zakupu z PZ lub PW,
               ale najpierw sprawdzany jest zapis w opisie pozycji,
                    jak wpiszemy "coś ^12.34" to wymuszamy cenę 12.34,
                    jak wpiszemy "coś ^" to wymuszamy cenę jaką wpiszemy,
               jak ilość jest ujemna (korekta ZW) to wykonywana jest próba
                    dopisania do ostatniego zwrotu dodatniego (korekta),
               następnie szukany jest ostatni rozchód z tego magazynu (ew.2)
                    a dokładniej "uzupełnienie zapasu pierwszy do wydania",
               potem ostatni rochód na jakimkolwiek magazynie bo zwroty
                    możemy przyjmować do magazynu reklamacji lub odpadów,
               a na koniec, jak żadna z wcześniejszych metod nie zapracowała,
                    jak wyceny nie da się przeprowadzić to przyjmuje się
                    cenę wpisaną jako ewidencyjną w samym indeksie.
TST 5.74: Opcja G.B w podsumowaniu pokazuje 4 dowody PK:
             1 (AM) związany w bieżącą amortyzacją (WN) i umorzeniem (MA),
             2 (OT) związany z bieżącymi dowodami OT, (01* WN, 08* MA),
             3 (LT) związany z likwidacjami (01* MA, 07* WN, 766 WN),
             4 (PT) związany z przesunięciami (PT jak LT albo inaczej).
THD 5.16: Zmieniona obsługa drukarek Elzab z protokołem ElzabESC.
          Proszę zarejestrować numery unikatowe, mają 3 litery i 10 cyfr.
          A jak nadal raport pokazuje 8 cyfr to stara homologacja,
          niemniej obsługiwana jest (mam nadzieję) prawidłowo.
          Od tej wersji pracuje SETUP\MPP15K.
TFX 7.13: Opcje F.A i F.B ustawiają transakcje według terminu
          a nie według alfabetycznej kolejności transakcji.
=================================================================== 29-1o-19
TST 5.73: W opcji D.D na polu data klawiszem Tab można wprowadzić
          datę początkową inną niż o1 stycznia br.
THD 5.15: Na podglądzie [F4] do planu indeksów pokazuje się /KWiU,POP/.
THD 5.14: W folderze SETUP jest plik MPP (mechanizm podzielonej pł.)
          i podczas drukowania faktury, jak wartość brutto jest 15 tys.
          (albo więcej) a jedna z pozycji ma podstawę obniżenia stawki PTiU
          obecną na liście 150 pozycji z pliku MPP to dostajemy dodatkowy
          tekst na fakturze. Wystarczy dorzucić do pliku MPP wiersz pusty
          aby napis ten był na wszystkich fakturach od 15 tys. w górę.
=================================================================== 28-1o-19
TST 5.72: W opcji A automatycznie podpowiadany jest numer OT, LT, PT
          oraz dowolnego innego dokumentu zmieniającego stan środka.
          Numeracja wymaga gdzieś po numerze łamania przez rok np. 11/x/19.
          Lista [F4]/[F5] pokazuje wyłącznie dowody łamane przez bieżący rok.
          Na zakończenie wprowadzania może pojawić się informacja,
          że "Nic się nie zmieniło" albo "Zapisane na dysk".
          Dla dowodów PT program TST proponuje założenie nowego środka
          (jeśli w symbolu środka zawarte jest miejsce użytkowania).
          Opcje B.B, B.C i B.D potrafią pokazać konta zdefiniowane w *.#GL.
          Opcja D.D może pokazać środki skasowane w dowolnym okresie.
          Opcja B.A drukuje narastającą wartość brutto (OT).
=================================================================== 23-1o-19
THD 5.13: Wersja próbna z ustawieniem, że dla brutto od 15.000 zł
          mamy dopisek "mechanizm podzielonej płatności".
=================================================================== o4-1o-19
THD 5.12: Program prawidłowo zapisuje numery paragonów fiskalnych
          do faktur i paragonów (opcje F.A, F.B i F.F).
          Program rozpoznaje drukarki BGC jako Novitus BONO E.
=================================================================== o1-1o-19
THD 5.11: Opcje I.J oraz F.C obsługują JPK_FA w wersji od 1.7.2019.
          Poprawiona funkcja liczenia wartości paragonu fiskalnego,
          gdy rozliczenie zaliczki (ostatnia pozycja 1 x -zaliczka)
          dotyczy wcześniejszych pozycji, które mają ilośi inne niż 1.
             2 x 525   +   1 x -315   dawało 420 zamiast 735
          bo THD odejmowało 315 od ceny zamiast od wartości pozycji 525.
=================================================================== o1-1o-19
TTi 6.46: Nowe funkcje związane z aktualizacjami w korporacjach.
TRO 3.93: Kontrolne współczynniki odliczenia pokazywane są do 0.1 % .
TRZ 4.11: Na podglądzie nie ma skrótów a za to są NIPy.
THf 3.35: Uwzględniona nowa numeracja programów. Wczytuje się licencja.
=================================================================== o9-o9-19
THD 5.10: Zmieniona obsługa stawek na drukarkach Novitus i Thermal.
          Doszła obsługa stawek F 0% 0T zero turystyczne i G 0% 0K komis.
          Nowe stawki można ustawić w opcji I.I. Tamże raport dobowy.
          W folderze FIS należy zmienić nazwy plików na Novitus lub Thermal,
          na przykład  FIS\Novitus.000  albo  FIS\Thermal.001,
          a jak THD napisze, że "Dziwna..." to wciskamy [Tab].
=================================================================== 31-o7-19
THD 5.08: Zmieniona obsługa stawek na drukarkach PosNet (Wiking, Termal).
          Doszła obsługa stawek F 0% 0T zero turystyczne i G 0% 0K komis.
=================================================================== 26-o7-19
TTi 6.44: Odporny na dopisany na końcu symbol najwcześniejszy gdy
          korzystamy z fukncji automatycznie aktualizującej bazy THD i TRZ.
          Dodano też funkcję Parkuj, która przesuwa TTi w prawy-górny róg.
=================================================================== o5-o6-19
THf 3.34: Opcja N.D (F2) obsługuje nowe stawki 23 08 05 00 ZW 0T 0K.
=================================================================== o4-o6-19
TFX 7.12: Opcja C.N przygotowana do obsˆugi 931..935.
=================================================================== o4-o4-19
THD 5.07: Opcja G.F obsługuje trochę inaczej faktury płatne KARTą,
          albo używamy konta zapisanego w 8.wierszu pliku DEF,
          albo jak konto zaczyna się od 201- i ma 12 znaków to
          zmieniane jest na 149-efg-2 lub ewentualnie 149-efg-2hij.
=================================================================== o2-o4-19
THD 5.06: Opcja F.B prawidłowo drukuje wiersz nagłówkowy paragonu.
=================================================================== o1-o4-19
THD 5.05: Opcja F.C prawidłowo pokazuje faktury z poprzednich miesięcy.
TFX 7.11: Opcja A w rejestrze zakupów ma zmienioną funkcję litery Y.
          Nie działa podobnie jak litera X ale jak litera U z tym,
          że nie liczy 75% na 25% a 20% na 80%.
          Zmieniły się zatem pliki OP-VAT-Z.TXT i KO-VAT-Z.TXT.
          Opcja I.I potrafi importować dowody z pliku JPK_VAT.
=================================================================== 28-o3-19
TFX 7.10: Opcja A w rejestrach sprzedaży prawidłowo liczy wartość
          podatku VAT dla liter O, S i T (było 23, jest 0, 8 i 8).
          Opcja DD pozwala wykonać pliki JPK i VAT-7 przed końcem miesiąca.
=================================================================== 26-o3-19
TTi 6.42: Po kliknięciu w czerwoną literkę T mamy wykres kursów walut.
=================================================================== 22-o3-19
VAT 1.32: Za mf.gov.pl zmieniamy i aktualizujemy protokół XML.
=================================================================== 19-o3-19
THf 3.33: Słowo "usługa" zamieniono wszędzie na "usługa i towar (wyrób).
=================================================================== 18-o3-19
VAT 1.31: Obsługuje najnowszą deklarację VAT-7(19) z 2019 roku.
TFX 7.09: Opcja II potrafi importować dowody księgowe z plików JPK.
          Na razie na sztywno ustawione są konta:
             odbiorców 201.0001 i następne,   dostawców 202.0001 i następne,
             vat należny 222,   naliczony 223,   sprzedaż -07,   zakupy -13.
          Numeracja dowodów jest miesięczna (mc oznacza numer miesiąca):
             sprzedaż 7mc001 i następne,   zakupy 5mc001 i następne.
          Nowe konta odbiorców i dostawców są od razu widoczne w planie kont
          ale zapisywane są do osobnego pliku zJPK.PFX. Można użyć opcji BF.
=================================================================== 11-o3-19
TFX 7.08: Opcje FA, FB, FE oraz FF wstawiają automatycznie konta 20*.
          Opcja IK wstawia -* zamiast 4*, 5*, 7* i 87* gdy KPiR.
=================================================================== o7-o3-19
TTi 6.41: W obszarze powiadomień ikonka T ma wydłużone menu o Pokaz.
TST 5.71: Analiza bieżąca środka wszelkie zmiany OT, LT czy PT
          na dzień 1 stycznia uwzględnia w wartościach BO a nie stycznia.
=================================================================== o1-o3-19
TFX 7.07, TAE 4.63, TRO 3.92, TRZ 4.11: [F3] w menu pozwala poprawnie
          i skutecznie wprowadzić nazwę i kod licencyjny.
          TAE (4.62) i TFX (od 6.97) z 27-12-2018 oraz
          TRO i TRZ (3.71) z 5-2-2017 i późniejsze miały
          wspólny błąd - brak zapisu kodu licencyjnego po [F3].
=================================================================== 28-o2-19
THD 5.04: Opcja H.C reorganizacja uzupełniona o utargi i prowizję.
=================================================================== 27-o2-19
TFX 7.06: Jeśli w folderze VAT pojawiły się pliki 11*.R?V
          to należałoby odświeżyć nowe rejestry czyli przywrócić poprzednie
          z folderu VAT\OLD za wyjątkiem 1*.R?V, skasować VAT\OLD
          i skasować te niesłuszne VAT\1*.R?V. Po czym uruchomić TFX.
          Konwersja w nowej wersji idzie już prawidłowo.
          Na koniec warto nanieść ponownie korekty wykonane w rejestrach
          przy pomocy wersji 7.05. Chętnie pomogę w całej operacji.
UWAGA !!! W opcji I.B można w nazwie folderu TIE użyć "RR" lub "RRRR",
          wtedy podczas pracy TFX automatycznie zmienia to na właściwy rok.
=================================================================== 27-o2-19
TFX 7.05: Wersja dla odważnych! TFX wykonuje automatycznie konwersję
          rejestrów vat na nowy format, powrót ręczny możliwy ale trudny.
          Warto zachować sobie wersję TFX 7.04 albo wcześniejszą.
          Zmiany dotyczą opcji A, D.D, D.E oraz D.L.
          Skróciły się grupy rejestrów z 5 do max.4 znaków.
          Powiększył się rozmiar rekordu rejestru z 450 do 500 B.
          Zwiększył się zakres miesięcy rozliczenia vat z 14 miesięcy
          (od -8 do +3) do 5 lat (od 1701=01-01-2017 do 2112=01-12-2021).
          Wyłączono z nazw plików znak ř, bo źle jest obsługiwany w W10.
=================================================================== 21-o2-19
TST 5.70: W opcji A okienko [F3] dla KŚT mocno poprawione.
          Analiza amortyzacji bilansowej i podatkowej dopuszcza
          zmiany stawek czy współczynników także w ciągu roku.
          W opcji A klawiszem [F9] można zmienić pokazywane kwoty
          amortyzacji z bilansowej (standardowo) na podatkową.
=================================================================== 2o-o2-19
TTi 6.40: Informuje o błędnej integracji VAT gdy pomieszane dyski.
VAT 1.30: Usunięty fałszywy komunikat "Brak", poprawione informacje,
          usunięty błąd powielania [..\..] gdy brak VAT-7(17).
THD 5.03: Poporawione opcje C.E - C.H: Suma pokazuje prawidłowo magazyn.
TRO 3.91: Niektóre komunikaty w opcji A ograniczone dla "Natura".
=================================================================== 14-o2-19
THD 5.02: Na fakturach nie pojawia się enumeratywnie termin zapłaty
          o ile w sposobie zapłaty wykryty zostanie napis "DATY OTRZ",
          do tej pory było to "daty otrzymania" małymi literami.
=================================================================== 12-o2-19
TFX 7.04: Na starcie sprawdza pliki "Podmiot1.txt" oraz "Scenari?.sze"
          Oraz daty BO i BZ, jeśli trzeba wchodzi od opcji I.B.
          Poprawiona opcja D.M czyli KPiR gdy kolumny -15..-17.
=================================================================== o6-o2-19
TFX 7.03: Przygotowane sterowanie programem TTi 6.40 w projekcie "N".
TTi 6.40: Połowa projektu "N" ukończona - gotowe lekkie zachmurzenie.
=================================================================== o5-o2-19
TRO 3.90: Opcja E uzupełniona o podstawę 300-900-03 dla stawki U.
=================================================================== o4-o2-19
TFX 7.02: Opcja J.B import dowodów zmieniła wygląd, funkcjonalność,
          posiada bieżący podgląd zaksięgowanych dowodów.
=================================================================== 31-o1-19
TFX 7.01: W opcji A rejestry specjalne WN IM IU JU OO QQ dotyczą
          wyłącznie rejestrów zakupów, w rejestrach sprzedaży należy
          używać odpowiedniej litery przy pozycji, np.W odwrotne obciążenie.
          Opcja D.D prawidłowo już pokazuje "W" w rejestrze sprzedaży,
          poprzednie wersje TFX niesłusznie wyrzucały te pozycje,
          a przecież "W" oznacza wyrzucone z rejestrów zakupów.
          Zakładanie nowego klienta w opcji A poprawione.
=================================================================== 28-o1-19
TFi 1.36: Poprawiony i bardzo przyśpieszony eksport raportów do Excela.
THD 5.01: W przypadku ustawienia obsługi kasy na "A" jak automatyczna
          do dokumentu KP przenoszony jest także pierwszy wiersz komentarzy.
=================================================================== 27-o1-19
TTi 6.39: Zagadka: co nowego w nowej wersji TTi? NBP.
THD 5.00: Opcja F.A zawsze, niezależnie od ustawienia w opcji I.B,
          pokazuje konto FK odbiorcy - jeśli zostało ustawione w H.C.
          Dodatkowo po znaku $ pokazuje symbolicznie sposób zapłaty:
          P oznacza przedpłatę (PRZED), T termin (DNI), K kartą (KART), G.
=================================================================== 24-o1-19
TRO 3.89: Opcja B uzupełniona o dłuższy nagłówek zestawienia.
=================================================================== 22-o1-19
TFX 7.00: Opcja C.N przygotowuje pliki OSR-TRZ.PFX i OSR-THD.PFX.
THD 4.99: Opcja H.C ma zmodyfikowaną listę stałą dla reorganizacji.
THD 4.98: Opcja K.B pokazuje błędne daty (np. z innego roku).
THD 4.97: Poprawiony podgląd [F4] na numerze faktury i odbiorcy.
=================================================================== 21-o1-19
TRO 3.88, TRZ 4.09: Opcja B tworzy JPK tylko dla całych miesięcy.
THD 4.96: Opcja F.D i F.E ma przesuniętą na początek kolumnę Brutto.
          Opcja F.C potrafi posprzątać oznaczanie NATURA-odbiorców.
=================================================================== 13-o1-19
THD 4.95: Opcja F.C sygnalizuje faktury z datą sprzedaży spoza okresu.
=================================================================== 12-o1-19
TFX 6.99, TRO 3.87 i TRZ 4.08: Jeśli zakup zaliczono do 50% odliczenia
          podatku PTiU (zwanego niepoprawnie VATem) to najprawdopodobniej
          w koszty podatkowe można zaliczyć tylko 75% wartości kosztu
          brutto-(ptiu/2), pozostałe 25% proponuję umieścić na koncie
          "zaprzyjaźnionym" i tak dla KPiR zamiast początkowego "-" daję "N"
          a dla ksiąg rachunkowych dopisuję na końcu konta kosztowego "N".
          W ten sposób RZiS wyjdzie prawidłowo, do CITa i PITa należy
          uwzględnić nie tylko NKUP w związku z niewypłaconymi w terminie
          płacami czy różnice bilansowo-podatkowe w amortyzacji czy
          wynikające z niezapłaconych w terminie faktur zakupu ale jeszcze
          zestawienie obrotów na kosztach z literą N na końcu.
          A jak ktoś chce inaczej to jestem skłonny negocjować.
=================================================================== o1-o1-19
THD 4.94: Zamiast plików DS.* należy użyć ustawienia w opcji I.B,
          gdzie w drugiej kolumnie na samej górze podajemy ile dni
          data sprzedaży może poprzedzić datę faktury. Proszę uprzedzić
          użytkowników, że może to skutkować tym, że faktura wystawiona np.
          w marcu może wejść, zgodnie z datą sprzedaży, do rejestru w lutym.
          Zgodnie z zapowiedziami z 2011 roku podatki PTiU miały
          być wyższe tylko 2-3 lata, w 2015 przesunąłem granicę
          na 1 stycznia 2019, nie doczekaliśmy się, przesuwam na 2022.
          Dla tych co nie mają nowego THD ale mają stawki 8% lub 5%
          mam proste rozwiązanie - skopiujcie SETUP\PKWiU-11 jako PKWiU-19.
=================================================================== 28-12-18
TFX 6.98: Przywrócono wąskie PK w opcji A, takie jak było w D.A.
          Szerokie, w opisem waluty, jest dostępne na specjalne życzenie.
          Plik ROK-2019\PK.TXT może zastąpić pieczęć firmową
          Najlepiej jak wpiszemy 2 i 3 wiersz (4 wiersze po 24 znaki).
=================================================================== 27-12-18
TAE 4.62, TFX 6.97, THD 4.93, TKB 1.20, TPS 0.98, TRO 3.86, TRZ 4.07,
TST 5.67: Poprawiona analiza kodu licenyjnego na starcie i po [F3].
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          JPK_VAT powstaje najwcześniej ostatniego dnia miesiąca.
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        Jeśli w katalogu # w pliku #.# jest wiersz StartLista to...
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      Od 1 grudnia nowe ceny, przedłużenie abonamentów liczę od nich.
=================================================================== 26-12-18
THD 4.93: Nowy sterownik drukarki fiskalnej NOVITUS, prawie identyczny
          z TEMO-U, ZETA-P czy DF-301, ale drukuje NIP powiększony.
=================================================================== 24-12-18
TAE 4.62, TKB 1.20, TPS 0.98, TRO 3.86, TRZ 4.07, TST 5.67: Poprawione [F3].
TFX 6.97: Na podglądzie [F4] miesiąca rozliczenia podatku vat podaje
          czy chodzi o vat należny czy naliczony.
THD 4.92: Opcja D.N ma przesunięty margines kursów do zleceń o 10 dni.
=================================================================== 11-12-18
TFi 1.35: Poprawiona opcja B.D pokazuje wszystkie pola planu kont.
          Eksport do Excela pozwala wypchnąć do 30000 wierszy.
          Podczas tego eksportu można (po powrocie do TFi)
          klawiszem Esc przerwać eksport.
=================================================================== o6-12-18
TFX 6.96: Skrót czy hasło konta nie musi być wpisywane, może zostawić
          puste, a TFX automatycznie wypełni pole na podstawie nazwy.
THD 4.91: Opcja G.F poprawia opisy pozycji faktur gdy zaczynają się
          znakiem 'M' lub 'm' wycinając niesłuszne spacje, zmieniając
          przecinek na kropkę lub wstawiając kropkę aby powstał
          prawidłowy zapis M.03 gdy odnosimy się do przychodów marca.
          Opcje K podpowiadają okres raportu według dat od pozycji 1
          a nie jak dotąd od BO (pozycja 0). W końcu data BO nieważna.
          W wierszu około mniej więcej 14 w pliku *.DEF, można podać
          jak uzupełniać opis transakcji podczas dekretacji, takie /18.
          Od zawsze można było używać MC jako odpowiednik miesiąca,
          od dziś nie MC a MM ale również RR lub RRRR czyli miesiąc ew. rok.
=================================================================== 27-11-18
TFX 6.95: Opcje F nie psują drugiego wiersza nagłówka zestawień.
THD 4.90: Opcja C ma dodatkowe zabezpieczenie na okoliczność JPK_MAG.
=================================================================== 22-11-18
THD 4.89: Opcja I.B została uzupełniona w drugiej kolumnie o wiersz
          "Maks.wyprzedz.daty sprzedaży", który zastępuje dotychczasowe
          ustawienie PRAWA\DS. Ustawienie na liczbę dni od 1 do 14 pozwala
          w opcji F.A wyprzedzić datą sprzedaży datę faktury nawet do daty
          z poprzedniego miesiąca, ale maksymalnie 14 dni.
          Daje nam to jednak 3 ograniczenia:
             rejestr sprzedaży można wykonać z takim opóźnieniem,
             plik JPK powstaje najwcześniej tyle dni od końca miesiąca,
             eksport faktur można wykonać tak samo dopiero wtedy.
=================================================================== 21-11-18
THf 3.32: Zamiast przekreślonej PROFORMA jest PROFORMA (zamówienie).
          Kurs waluty podpowiada na dzień przed datą faktury.
          Po Skopiowaniu faktury PROFORMA na zwykłą należy
          poprawić kurs waluty, inaczej mogą być problemy.
=================================================================== 16-11-18
THD 4.88: Arkusze inwentaryzacyjne puste też są drukowane zgodnie z AINN.
TFX 6.94: Poprawione poprawianie opisów kont (opcja A [F3] oraz B.A):
          gdy podamy nieprawidłowy nip to TFX pozostaje w polu NIP,
          gdy naciśniemy [F3] na polu Nazwa to resztę przenosi do Adresu,
          gdy naciśniemy [F3] na polu Adres to zamienia miejscami to co
          było przed kursorem z tym co było za kursorem (miasto <--> ulica).
=================================================================== o9-11-18
THD 4.87: Pliki FA1-K oraz FA2-K zawierają stopki faktury korygujących.
          Drukarki fiskalne FP-600, ZETA-P, TEMO-U oraz DF-301 lub inne,
          które uruchamiamy za pomocą powyższych sterowników drukują
          na paragonie numer NIP nabywcy (o ile go wcześniej wprowadzono).
=================================================================== o6-11-18
TAE 4.61, TFX 6.93, THD 4.86, TKB 1.19, TPS 0.98, TRO 3.85, TRZ 4.06,
TST 5.66: Przestawione na 2019 rok, poprawiony sterownik HP-6L-87.
TFX 6.93: Wrzuca w rejestry sprzedaży nie tylko rejestry zakupów 2.literowe.
TTi 6.38: Od dłuższego czasu THD w kolumnie opis na fakturze ma skrót
          poprzedzony znakiem #7, teraz wygląda dobrze na wydrukach.
=================================================================== o5-11-18
TFX 6.92: Opcje A, B.A oraz D.D weryfikują prawidłowość NIPu.
TRO 3.84, TRZ 4.05: Opcje A, B oraz E weryfikują prawidłowość NIPu.
=================================================================== o4-11-18
THD 4.85: Opcje F.A, F.C oraz H.C weryfikują prawidłowość NIPu.
          Opcja G.B dodatkowo sprawdza niezmienność stawki vat.
          W drodze opcja tworzenia pliku JPK_MAG - staram się.
=================================================================== o2-11-18
TFX 6.91: Nowa opcja D.J to dziennik, rejestr VAT i KPiR, 3 in 1.
          Wymagane jest jednak aby każdy zakup i każda sprzedaż były
          księgowane w osobnych dowodach np. McDzL, 4McDzL lub 4McDzLp,
          Mc to numer miesiąca, Dz to dzień, Lp to numer kolejny w dniu.
          Przypominam, że przelewy na ZUS księgujemy:
                  33   1232.16   ZUS 18M10      33 - konto banku
             18         846.91   ZUS-51 18M10   18 - odliczenie od dochodu
             19         275.51   ZUS-52 18M10   19 - odliczenie od podatku
             --          44.43   ZUS-52 18M10   -- - nie odliczane
             -14Z        65.31   ZUS-53 18M10   -14Z koszty (ZUS)
=================================================================== 29-1o-18
TFX 6.90: Podczas wprowadzania lub poprawiania opisów kont najpierw
          podaje się nip i skrót/hasło a dopiero potem nazwę, adres i opis.
          Jak wystartuje automatyczne pobieranie kontrahentów z REGONu
          to będzie dużo łatwiej, póki co trzeba się przyzwyczajać.
=================================================================== 27-1o-18
TFX 6.89: Opcja A w kalkulatorze walutowym od razu sugeruje kurs z dnia
          poprzedzającego datę dekretacji, wciskamy [+] i już, gotowe.
          Na numerze dowodu [F9] drukuje polecenie księgowania z walutami.
          Jeśli bieżący wiersz, np.:  (nic)  200-001  123.00  123/2018  [F3]
          poprzedza dekretem rozliczający o identycznej kwocie i treści:
                                    200-001  234-001  123.00  123/2018
          to TFX w rejestrze VAT nie sugeruje terminu płatności
          ale pole termin pozostawia puste (w rejestrze i w dekrecie).
=================================================================== 24-1o-18
VAT 1.26: Eksperyment wykonany na validatorze JPK_VAT a mianowicie
             a) K_11=121; b) K_11=122, K_12=121; c) K_11=123, K_12=123;
             d) K_11=124, K_12=125; e) K_12=125;
          czyli wszystkie możliwe kombinacje mniej lub bardziej poprawne
          lub niepoprawne (choć teoretycznie możliwe) zostały zaakceptowane.
          Zatem przyjmuję, że to na programach źródłowych (TFX, THD, TRZ)
          wisi obowiązek prawidłowego przygotowania pliku JPK_VAT
          (czyli jeśli coś trafia do kratki K_12 to ta sama kwota musi
           zostać wpisana do kratki K_11). A TTi czy VAT mają to już tylko
          zsumować i pokazać bez próby uzupełnienia kwoty K_11 o kwotę K_12.
=================================================================== 21-1o-18
TFX 6.88: Opcja D.G została zagęszczona, wyrzucone puste wiersze.
          Doszła nowa opcja F.J pokazująca raport zapłat za faktury.
=================================================================== 19-1o-18
TFX 6.87: Nowa opcja C.O drukuje na dowodach zakupu opis księgowy.
TTi 6.37: Dostosowany do pracy z opcją C.O w TFX 6.87.
=================================================================== 13-1o-18
VAT 1.25: Wskazuje prawidłowo w okienku gdzie zapisał pliki XML.
=================================================================== o9-1o-18
TFX 6.86: Opcja D.G stara się pokazać wartość netto i vat z kontami.
TFX 6.85: Wewnętrzne porządki formalne, poprawki dla nazw zmiennych.
=================================================================== o6-1o-18
TFX 6.84: Opcja C.H po podaniu pojedynczego numeru dowodu przeskakuje
          od razu do pola końcowego i pod klawiszem [F6] jest kolejny numer.
=================================================================== o4-1o-18
TST 5.65: Nowa opcja G.I migruje bazę TST do formatu THD.
THD 4.84: Nie ma błędu stosu w opcjach D gdy zawołamy [F5].
=================================================================== o1-1o-18
TAE 4.60, TFX 6.83, THD 4.83, TKB 1.18, TPS 0.98, TRO 3.83, TRZ 4.04,
TST 5.64: Wyłączony został dźwięk, który się czasem pozostawał włączony.
          Aby go włączyć (Windows XP) to trzeba użyć pliku #\SND.
THD 4.83: Opcja I.J oraz inne opcje rozróżniają wersje plików JPK.
TST 5.64: Zestawienia znów majŃ opis zakresu dat itd.
=================================================================== 25-o9-18
TST 5.63: Opcje A, CB, BE, FE, GA i GH dopuszczają lata 1940..2039.
=================================================================== 14-o9-18
VAT 1.24: Obsługuje versję schemy 1-1 a nie (jak było) 1-0.
=================================================================== 1o-o9-18
THD 4.82: Na fakturach ze stawkami od -8 do -12 dodatkowo,
          zgodnie z ustawą (że też nikt wcześniej tego nie zauważył?),
          pojawia się obowiązkowy zapis "odwrotne obciążenie".
          Plik WWDT, zgodnie z zasadami ogólnymi, przeniesiony do SETUP.
          W pliku JPK_FA liczba wierszy jest już prawidłowo obliczana.
          W pliku JPK_FA na końcu jest zestawienie podatków jak w JPK_VAT.
=================================================================== o5-o9-18
THD 4.81: Dokumenty zwrotu mają oznaczenie konieczności wyceny.
          W tabelce komentarzy o podatkach w pliku JPK_VAT...XML
          nie ma polskich liter w latinie (usł).
=================================================================== 27-o8-18
VAT 1.23: Dokładnie dziś rano min.fin zmienił aktywny VAT-7(18)
          uzupełniając dane osoby fizycznej o opisy pól i zamiast NIP jest
             etd:NIP xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe
             /mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/"
          Podobnie z ImiePierwsze, Nazwisko i DataUrodzenia. Co ciekawe
          dla osób niefizycznych pozostało bez zmian (zapewne do jutra).
=================================================================== 26-o8-18
TTi 6.36: Zgodnie z nową wersją THD zmiana VAT-H.TMP i FA-H.TMP
          na JPK_...XML odbywa się w jednym ruchu a nie dwóch więc razem
          ze zmianą THD na nową należy także zaktualizować TTi.
THD 4.80: Zweryfikowano wszystkie "dziwne" stawki vat (od -1 do -12).
          Poprawiony wygląd faktury (ostatnia kolumna).
          Jak założyć plik #\WWDT to w opcji F.A jest "WWDT" zamiast "A100".
          Wymaga nowej wersji TTi 6.36.
          Zaznaczam, że niesłusznie przyjąłem, że wersja plików JPK_VAT oraz
          JPK_FA będą zmieniane równocześnie, więc na potrzeby urzędu należy
          przełączyć się na chwilę w opcji J.I na wersję "A" aby stworzyć
          prawidłowy plik JPK_FA...XML a potem wrócić do wersji "C".
VAT 1.22: Prawidłowo podaje kwoty w kratkach 11 i 13 (w tym 12 i 14).
          Więc i suma netto wychodzi prawidłowo.
THf 3.31: Zweryfikowano wszystkie "dziwne" stawki vat (od -1 do -12).
=================================================================== 23-o8-18
TFX 6.82: Opcja D.L filtruje według miesiąca VAT a nie Daty Dekretacji.
=================================================================== 22-o8-18
TFX 6.81: Opcja D.D pokazuje na końcu raportu komunikaty związane z JPK.
THD 4.79: Opcja F.C pokazuje na końcu raportu komunikaty w związku z JPK.
TRO 3.82, TRZ 4.03: Opcja B pokazuje komunikaty na końcu zestawienia.
VAT 1.21: Kolejne zmiany w pliku do importu do aktywnego PDFa.
          Poprawka na drugiej stronie VAT-7(18).
=================================================================== 16-o8-18
VAT 1.20: VAT-7(18)-1 nie ma już pola REGON,
          VAT-7(18)-3 nie ma już pola Imię i pola Nazwisko,
          informacje te były niesłusznie importowane do aktywnego PDFa
          bo nie można ich było poprawić, usunąć, zapomnieć, a były potem
          wysyłane do min-fina co skutkowało błędem zgodności z XSD.
          Poprawiona stopka VAT-7(18)-3 (jest 3/3, było 2/2).
          Super przycisk [..\..] rozsyła VATy po wszystkich folderach "18".
TZSM-zip: W zakładce serwis pojawiła się nowa aplikacja dla biur
          ale i dla firm, które robią na TFX księgowość uproszczoną KPiR.
          TZMS przygotowuje arkusz w Excelu Zestawienie sum miesięcznych.
          Wystarczy wkopiować tam gdzie jest FX.BAT i rozpakować i już.
=================================================================== 15-o8-18
Prawdopodobnie Nod32 zweryfikował negatywnie serwery OVH skutkiem czego
programy ściągane ze strony Turko.eu są neutralizowane na starcie, dlatego:
TTi 6.35: Wszystko co internetowe (TVQS, Tin) robi z serwisu Turko.pl.
VAT 1.20: Ściąga formularze i nową siebie z serwisu Turko.pl, a ponadto
          umie ściągnąć VAT-7(17), VAT-7(18), VAT.exe (przyciski),
          oraz umie rozesłać te 6 plików VAT po folderach ..\..\..18\VAT,
          zakłada (przy okazji) zerowej wielkości pliki Podmiot1.txt.
=================================================================== o7-o8-18
TFX 6.80: VAT-7(18) obowiązujący od lipca wymaga użycia nowej wersji
          programu VAT.exe, który jest pod adresem http://Turko.eu/vat.exe
          ale okazało się, że aktywny arkusz VAT-7.PDF można zasilić
          nie tylko liczbami ale też kodem urzędu skarbowego i Emailem.
          Opcja D.O wysyła już te dane, VAT.exe obsługuje je prawidłowo.
VAT 1.19: Dodatkowo VAT.exe (versja 1.19) umie ściągać nowe formularze
          VAT-7(18)-?.7TF oraz się aktualizować - przycisk [Aktualizacja].
=================================================================== 31-o7-18
THD 4.78: Opcja A zmienia cenę gdy zmienimy symbol indeksu.
=================================================================== 27-o7-18
TFi 1.34: Opcja E.A ma poprawione generowanie pliku JPK_KR...XML.
          Nawet jak nie ma innej waluty to należy dodać:
             0.01
             PLN oraz
             1.01
             PLN
          Nawet jak nie ma opisu albo konta to należy dodać:
             BRAK oraz
             BRAK
=================================================================== 25-o7-18
TFi 1.33: Opcja F.L wykonuje analizę sprzedaży firm zależnych (200).
=================================================================== 18-o7-18
THD 4.77: Opcja N.L zaopatrzona w filtr indeksów.
          Można nie podać pliku faktur, wtedy z wszystkich plików.
=================================================================== 16-o7-18
TFX 6.79: Opcja I.D pozwala włączyć lub wyłączyć [F3] tworzenie
          pliku logów sterowania programem TTi (TTi.Log, THD.Log).
          Opcja D.D, gdy włączony TTi.Log, zapisuje kopie komend,
          wydawanych programowi TTi, do pliku THD.Log.
          Dziwna praca dźwięków w nowych wersjach Windowsa
          zmusiła nas do rezygnacji z beepów i gongów,
          można je włączyć na własne ryzyko tworząc plik #\SND.
          W opcji A można w rejestrze zakupów wprowadzić miesiące 14 i 15
          (najlepiej sprawdzić klawiszem [F4]), jak dodatkowe  miesiące nie
          wystarczą to trzeba się będzie zastanowić nad nowymi rekordami
          bazy rejestrów VAT. No bo jak tu pracować, jak vat jest nie do
          odliczenia bo nie zapłaciliśmy, bo klient czekał na kompensatę?
THD 4.76: Opcja I.D pozwala włączyć lub wyłączyć [F3] tworzenie
          pliku logów sterowania programem TTi (TTi.Log, THD.Log).
          Opcja F.C, gdy włączony TTi.Log, zapisuje kopie komend,
          wydawanych programowi TTi, do pliku THD.Log.
          Dziwna praca dźwięków w nowych wersjach Windowsa
          zmusiła nas do rezygnacji z beepów i gongów,
          można je włączyć na własne ryzyko tworząc plik #\SND.
=================================================================== 13-o7-18
THD 4.75: Opcja G.F w metodach 4..7 wysyła walutę, kurs i kwotę.
=================================================================== 12-o7-18
TTi 6.34: Z pozdrowieniami dla T64 czeka dłużej na JPK_FA....XML.
THD 4.74: Opcja F.C produkuje prawidłowe pliki JPK_FA....XML.
=================================================================== o5-o7-18
THf 3.30: Program w pełni obsługuje plik z licencją #\Kod-Lic.!Hf.
=================================================================== 29-o6-18
TFX 6.75: W opcji A pod polem Opis pokazuje się kwota, waluta i kurs.
=================================================================== 22-o6-18
THD 4.73: Z opcji N znikła N.K a N.L zyskała nową funkcjonalność.
=================================================================== 15-o6-18
TFi 1.32: Opcja E.A przygotowuje 4.segmentowy JPK.XML:
             1. Podmiot1,   2. ZOiS,   3. Dziennik,   4. KontoZapis.
          Plik JPK_KR...XML znajduje się w folderze ROK-2018\JPK.
=================================================================== o8-o6-18
TFX 6.74: Może być więcej niż 255 scenariuszy rejestracji VAT.
THD 4.72: Wersja testowa wymagająca posiadania drukarki firkalnej:
          w opcji F.B można podać NIP, powinien się wydrukować na paragonie,
          jeśli coś nie będzie działało, warto wrócić do wersji 4.71
          lub dowolnej poprzedniej, czekam na recenzje.
          Opcja I.F tworzy też nagłówki paragonów zastępczych z NIPem.
=================================================================== o4-o6-18
THD 4.71: Podczas fakturowania nie odejmuje (chwilowo) podwójnie ilości.
=================================================================== 17-o5-18
TFX 6.73: Duplexowe pracują oczywiście tylko rejestry zakupów.
=================================================================== 16-o5-18
TFX 6.72: Może w opcji J.I będzie można zaznaczyć, że VAT-7K.
          Ale póki co w opcji A w R-VAT można przez [F4] dowiedzieć się
          jakie typy rejestrów są uprzywilejowane (duplexowe).
=================================================================== o8-o5-18
THD 4.70: Opcja F.H kasuje kurs waluty gdy tejże nie ma.
          Usunięty błąd sksięgowania bieżących dokumentów gdy
          w jednym z nich wstawiono komentarz ("minus [Enter]").
=================================================================== 26-o4-18
TRZ 4.02: Skrócone do 12 znaków konto kosztowe 5100 (dla wsp. 93%).
=================================================================== 18-o4-18
TFX 6.71: Opcja D.D może zawierać informację o wwdt/wwnt dla VAT-UE/x.
=================================================================== 17-o4-18
THD 4.69: Na proformie nie pokazuje się wiersz o wezwaniu do zapłaty.
          Po ostrych dyskusjach uznaję, że chociaż w deklaracji VAT-7
          nie ma stawki 0% dla wwdt i uptk (stawki dziwne -5,-8,-10,-11,-12)
          to - zgodnie z Art.42 oraz następnymi ustawy o podatku od TiU -
          używa się zapisu 0% czyli obniżona do zera stawka podatkowa.
=================================================================== 13-o4-18
THD 4.68: Jeśli plik faktur to .PLN.EUR.BGN.CZK.DKK.GBP.HRK.HUF.RON.SEK.
          To podstawa obniżenia stawki do "nie wiadomo co, ale nie 0%"
          jest Art100ust1pkt4UV (-8 - K21) w przeciwnym razie ex (-5 - K22).
          Pliki ustawiające podstawę 'ex' zaczynają się od: .USD.AUD.CAD.
            .CHF.UAH.JPY.ISK.NOK.HRK.RON.BGN.TRY.ILS.MXN.BRL.RUB.KRW.CNY.
=================================================================== 11-o4-18
THD 4.67: Opcje B.G i B.H przy okazji tworzą plik OF.CSV.
          Należy w Excelu wczytać i wykorzystać.
=================================================================== o6-o4-18
THD 4.66: Coraz częściej mamy potrzebę zmiany podstawy obniżenia
          stawki podatku PTiU spowodowaną albo dużą wartością faktury
          (elektronika) albo własnościami nabywcy (deweloper, podróżny),
          dlatego w polu Opis można klawiszem F9 wymusić wejście do pola
          KWiU aby zmienić podstawę. Przypominam dziwne stawki PTiU:
             zw  -1  K_10  zwolnione    (zwoln.)  gdy przyczyna jest długa
             oz  -2  ----  opakowania   (opak.)   nie wiem czy ktoś używa
             nd  -3  ----  nie dotyczy  (n.dot.)  jakieś podatki czy coś
             vm  -4   ??   f.vat-marża  (v.mar.)  usługi turystyki, komisy
             ex  -5  K_22  0% exportowe (0% ex.)  poza teren unii
             up  -6   ??   ww-uproszcz  (ww up.)  to wymaga wiedzy fachowej
             np  -7  ----  nie podlega  (n.pod.)  licencje i inne prawa
             wd  -8  K_21  we.ws.do.to. (wwd.t.)  ww dostawa towarów
             oo  -9  K_31  roz.nabywca  (od.ob.)  odwrotne obciążenie
             pt -10  K_11  poz.t.kraju  (poza t)
             wu -11  K_12  usł.art.100  (art100)  ww usługi odwr.obciążenie
             po -12  K_14  0%podróżnemu (0podr.)  art.129 ustawy
          Dodatkowo THD rozpoznaje waluty unijne i zamiast ex daje Art...
=================================================================== o3-o4-18
TRO 3.81, TRZ 4.01: Opcja B kontroluje prawidłowość daty rejestracji.
=================================================================== 14-o3-18
THD 4.65: Opcja F.C miała podwójne przekodowanie Maz2UT8 co skutkowało
          znikaniem polskich liter, powinno być już prawidłowo.
=================================================================== 13-o3-18
TST 5.62: Poprawione nagłówki zestawień.
=================================================================== o7-o3-18
TST 5.61: Poprawione zestawienie G.D gdy długość grupy równa jest 3.
=================================================================== o4-o3-18
T64 4.00: Nie dopuszcza do za długich nazw folderów.
=================================================================== o2-o3-18
TFX 6.70: Opcja D.D potrafi skutecznie robić rejestry za rok 2017
          gdy katalogiem (rokiem) roboczym jest 2018. W 2018 za grudzień.
=================================================================== 28-o2-18
TAE 4.59, TFX 6.69, THD 4.64, TKB 1.17, TPS 0.97, TRO 3.80, TRZ 4.00,
TST 5.60: Wydruk dokumentów w liczbie kopii > 9 jest zakazany.
          W głównym menu nareszcie pojawił się rok 2o18.
=================================================================== 27-o2-18
TFX 6.68: Eksperyment 6.67 pokazał, że to nie moja wina lecz systemu.
          Dlatego wracamy do poprzedniej wersji zapisu. A Windows 64 to kit.
=================================================================== 26-o2-18
TTi 6.33: Integruje do JPK(3) także JPK(2) gdyby takie się zdarzyły.
TFX 6.67: Dla TYCH co mają 64. Czy teraz szybciej się zapisuje?
=================================================================== 24-o2-18
THD 4.63: Nowe opcje D. Z pozdrowieniami dla ZBG Cargo.
TFX 6.66: W rejestrach "IM" i "SA" jak SAD vat zaokrągla się do złotówki.
          Jeśli mamy wprowadzić jedną, dwie pozycje, to użyjmy SA,
          jeśli mamy w pakiecie wiele pozycji do lepszy będzie SAD,
          bo rejestry 3.literowe są stałe, dopóki się ich nie wyłączy.
=================================================================== 23-o2-18
TFX 6.65: Przygotowania do integracji z JPK_VAT(2), które się
          zdarzają częściej niż powinno - zostały zakończone (Subiekt...).
=================================================================== 22-o2-18
TFi 1.30: Nowa opcja F.I pokazuje ranking (odbiorców, dostawców...).
=================================================================== 21-o2-18
TFX 6.64: Do niedzieli wspomagamy wysyłanie plików JPK_VAT...XML.
=================================================================== 2o-o2-18
TRZ 3.99: Opcja B sygnalizuje niesłuszne NIPy (gdy nie ma 10 cyfr).
TRO 3.78: Opcja B sygnalizuje niesłuszne NIPy (gdy nie ma 10 cyfr).
THD 4.62: Opcja F.C sygnalizuje niesłuszne NIPy (gdy nie ma 10 cyfr).
=================================================================== 19-o2-18
TFX 6.63: Opcja D.D sygnalizuje niesłuszne NIPy (gdy nie ma 10 cyfr).
TFi 1.29: Poprawione Opcje E, szczególnie E.E oraz E.K.
          Przycisk "Do Excela" wrzuca tylko zaznaczony fragment.
TFX 6.62: Opcja E.K identyczna z tą w TFi.
=================================================================== 12-o2-18
THD 4.61: Nowa opcja N.J pokazuje Symbol, Nazwa, Rodzaj, PKWiU.
=================================================================== o8-o2-18
THD 4.60: Eksperymentalnie wprowadziłem podgląd [F4] na odbiorców
          z nipem pozbawionym kresek. Może się Wam spodoba.
=================================================================== o7-o2-18
TFX 6.61: Poprawka w opcji D.O CelZlożenia jest "0" a nie "BRAK".
=================================================================== o6-o2-18
TFX 6.60: Pozwala w opcji J.I wprowadzić Emil i wybrać wersję "C".
          Opcja D.D tworzy prawidłowe pliki JPK cząstkowe.
          Opcja D.O wspólnie z nowym TTi 6.32 tworzy prawidłowe pliki JPK.
TTi 6.32: Wspólnie z TFX 6.60 tworzy prawidłowe pliki JPK_VAT....XML.
=================================================================== o5-o2-18
THD 4.59: Podgląd na podstawę zmiany stawki z 23% na inną został
          uzupełniony o standardowe zapisy zgodnie z kratkami VAT-7:
           [ zw - teoretycznie niedopuszczalny, to żadna podstawa -1 K10 ]
             oz - opakowania zwrotne, wyrzucone z faktury         -2
             nd - nie dotyczy, na przykład odsetki                -3
             vm - obsługa metodą vat-marża                        -4
             ex - eksport towarów                                 -5 K22
             wu - wewnątrzwspólnotowa procedura uproszczona       -6
             np - nie podlega, na przykład opłaty notarialne      -7
             wd - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów             -8 K21
             Art17ust1pkt7.UV - sprzedaż złomu i kolekcji         -9 K31
             pt - dostawa i świadczenie poza terytorium kraji    -10 K11
             Art100ust1pkt4UV - gdy odbiorca nie ma NIPu UE      -11 K12
             Art129.UstawyVAT - czyli 0% dla podróżnego z UE     -12 K14
          Pozostałe kratki wymagają przygotowania indywidualnej podstawy
             K10 - dla stawki zwolnionej   K13 - dla stawki krajowej 0 %
             K15 - dla stawki 5%           K17 - dla stawki 8% (ew.7%)
             K19, K23, K25, K27, K29, K32 i K34 nie wymagają obsługi.
=================================================================== o3-o2-18
THD 4.58: Poprawiona opcja K.I.
=================================================================== o2-o2-18
THD 4.57: Nowe opcje D.M i D.N przygotowują program do współpracy
          z firmami transportowymi. Pomysˆ na 5 rodzajów faktur:
           1 - cena w PLN, faktura w PLN, 23%
           2 - cena w EUR, faktura w PLN w/g kursu na uzgodniony dzień, 23%
           3 - cena w EUR, faktura w EUR, 23%
           4 - cena w EUR, faktura w EUR, zgodnie z kratką K-11 na VAT-7,
           5 - cena w EUR, faktura w EUR, zgodnie z kratką K-12 na VAT-7.
          Faktury 3, 4 i 5 w języku angielskim lub polskim.
          Pozostaje kwestia faktur za transport międzynarodowy - 0% ?
=================================================================== o1-o2-18
THD 4.56: Opcja F.C tworzy pliki JPK zgodne z KJPK 2.0 z 31-1-2018.
          Dlatego opcja I.J pozwala wpisać adres Email.
=================================================================== 26-o1-18
TTi 6.31: NBP-button wczytuje aktualne tabele na 2018 rok.
=================================================================== 18-o1-18
TFX 6.59: Opcja D.D uwzględnia inny miesiąc sprzedaży niż zakupów
          w dwóch przypadkach - gdy używamy rejestru duplex oznaczonego
          jako "WN IM IU JU OO QQ" oraz - gdy jedną ze stawek oznaczymy
          jako OO lub QQ (gdy jedna z pozycji faktury zakupu jest OO).
          Przypominam, że miesiąc 0 oznacza bieżący zgodnie z datę dowodu,
          miesiąc 13 oznacza, że podatek jest zawieszony do czasu zapłaty,
          jeśli wykonamy zestawienie za okres, który nie obejmuje żadnej
          pozycji z zapisów w rejestrach, na przykład za nastęny rok
          to na zestawieniu pojawią się wszystkie takie zapisy zawieszone.
          Jeśli przenosimy obowiązek, prawo do odliczenia do innego miesiąca
          to do tej pory można było do 5 miesięcy naprzód i 6 miesięcy w tył
          a od tej wersji mamy do 9 miesięcy w tył i 2 miesięce do przodu.
=================================================================== 16-o1-18
THD 4.55: Opcja G.A pokazuje błędy faktur w walucie z kursem, gdy są.
          Opcja F.H ustawia datę sprzedaży, podobnie jak faktury, na dziś.
THf 3.28: Odblokowałem okno [F3]. Głupi błąd. Już działa.
=================================================================== 15-o1-18
TFX 6.58: W rejestrze vat można wprowadzić inny miesiąc rozliczenia
          podatku dla rejestrów duplexowych dla sprzedaży a inny dla zakupu.
=================================================================== 1o-o1-18
THf 3.27: Opcja A potrafi pobieraą dane do faktury z ClipBoardu.
=================================================================== o9-o1-18
THD 4.54: "Grosze z zaokrągleń osobno" musiałem rozciągnąć z 1 do 2 zł.
=================================================================== o1-o1-18
THD 4.53: Jeśli w folderze SETUP umieścić plik AINN to w opcji C.L
          arkusze inwentaryzacyjne mają numerację narastającą pozycji.
=================================================================== 22-12-17
TFX 6.57: Dla zarejestrowanych Klientów w opcji D.D prawidłowy JPK,
          w opcji D.O prawidłowa integracja sprzedaży i zakupów oraz
          prawidłowa deklaracja VAT-7. Niezbędny nowy TTi.exe i VAT.exe.
=================================================================== o7-12-17
TFX 6.56: Opcja D.O z wykorzystaniem nowego VAT.exe (w prawym dolnym
          rogu programu z deklaracją VAT-7 kliknąć [Aktualizacja]) 1.11,
          wrzuca gotowy plik VAT-7(17)-2017-11-0.XML do folderu TIE,
          który ustawić można dowolnie w opcji I.B w programie TFX,
          tak naprawdę potrzebny komplet: TFX 6.56, TTi 6.30 i VAT 1.11.
TTi 6.30, VAT 1.11: Reszta do kompletu przekierowania deklaracji do TIE.
TTi 6.29: Opcja D.O (TFX) wykonuje prawidłową deklarację VAT-7
          nawet jak nie ma jednego ze zbiorów XML (bo nie było go),
          na przykład gdy w miesiącu nie było zakupów lub sprzedaży.
TFX 6.55: Opcja D.D korzysta z dodatkowej funkcjonalności, która może być
          wykorzystywana, gdy TFX ma integrować dane z więcej niż jednego
          programu TFX, na przykład firma zmienia osobowość prawną i musi
          mieć dane w nowym katalogu, ale póki co, jeszcze rejestrujemy
          zakupy pod starą firmą: w Firma17U w opcji I.J podajemy ZZU
          (czyli owszem integrujemy ZZ jak zakupy, ale oznaczone literą U),
          ale plik JPK i deklarację VAT-7 robimy jako nowa firma: Firma17,
          której w opcji I.J podajemy SUZ (S-sprzedaż, U-zakup, Z-zakup).
          W ten sposób łączymy dane z obu folderów: Firma17U i Firma17.
THf 3.26: Opcja N.F genereuje obok pliku TIE także plik rmm.RSV,
          który (przeniesiony do folderu Firma17\VAT) umożliwia:
             1) wydrukowanie rejestru sprzedaży z TFX.D.D,
             2) wytworzenie prawidłowej deklaracji VAT-7,
             3) wytworzenie pełnego pliku JPK_VAT_....XML.
=================================================================== 3o-11-17
THf 3.25: Opcja N.F daje dobry podgląd na pliki w folderze TIE
          oraz wykorzystuje wszystkie moźliwości zbiorów *.DEF.
=================================================================== 12-11-17
TFX 6.54: Opcja E.N przelicza konto walutowe według zasady FIFO
          (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło) obliczając i pokazując
          wszystkie ruchy z uwzglŠdnieniem wartości w PLN jak i w walucie.
          Na początek i na koniec pokazuje wyliczone stany w walucie x kurs.
          Jeśli mamy utworzony plik SETUP\ENA to na raporcie widać
          wszystkie kolejne ruchy i stany (dla sprawdzenia).
          Wystarczy kwotę końcową wyksięgować jako różnice kursowe,
          można to wykonywać na dowolny dzień, na przykład koniec miesiąca.
THD 4.52: Opcja K.I pokazuje daty zapłaty faktur zapłaconych
          jak podamy, że pełne z datą raportu i także zapłacone.
=================================================================== 27-1o-17
THD 4.51: Opcje D pokazują na końcu wiersz z różnicami groszowymi
          tylko wtedy, gdy takie różnice wystąpiły.
=================================================================== 24-1o-17
THf 3.24: Uzdatnione do użytku opcje sieciowej kontroli i logowania.
          Przykładowa zawartość pliku !\Login.txt:
             num,log,has,kla,kat,baz,kto,      np.: 0,\,\,A,ROK-2010
             -----------------------------------------------------------
             num,log,has,kla,kat,baz,kto,...   np.: 0,\,\,A,ROK-2010,THf
             -----------------------------------------------------------
             num,log,has,kla,kat,baz,kto,fak,par,gru, wersja rozrzerzona
             np.: 0,\,\,A,Firma,Rok2012,MC,PMC,Bogusław Turko,Dekra
             -----------------------------------------------------------
             0,\,\,A,13-Dekra,Dekra13,Bogusław Turko,1Dekra
             7,Q,Q,A,13-Dekra,Dekra13,Bogusław Turko,Dekra
             1,A,A,A,13-Dekra,Dekra13,Ala,   A=Admin
             2,B,B,A,13-Dekra,Dekra13,Bla,,  K=Księgowa
             3,C,C,A,13-Dekra,Dekra13,Cla,,  F=kontroler Finansowy
             4,D,D,A,13-Dekra,Dekra13,Dla,,  O=Operator
             5,HB,HB,A,WLODA-17,BAZA,Ela,    W=Widz
             -------------------------------------------------------
             num (numer) jest liczbą od 0 do 197 (numer użytkownika)
             log (login) dowolny tekst o długości od 1 do 12 znaków
             has (hasˆo) tak samo, a=A, ą<>Ą, (nie używać polskich)
             kla (klasa) A, K, F, O lub W (opisane powyżej)
             kat jest przypisanym wstępnie katalogiem z bazą danych
             baz jest przypisaną wstępnie bazą danych
             kto imiŠ i nazwisko osoby podpisanej na fakturze
             fak jest przypisanym wstępnie plikiem faktur
             par jest przypisanym wstępnie plikiem paragonów
             gru (grupa) zmienia funkcjonalność niektórych opcji (M)
             -------------------------------------------------------
             jeśli do pierwszego przecinka nie jest liczba
             0..197 to wiersz taki jest nieważny, komentarz
             do 6 przecinka nie wolno robić odstępów (do kto)
             jeśli kat, baz, fak, par, kto, gru nie jest zapisane
             (przecinek za przecinkiem) lub zawiera znaki ? lub *
             to użytkownik może w opcji N.J lub N.B zmienić zapis
             ale na zgodny z podanym wzorcem
             MC w nazwie pliku faktur, paragonów, oznacza miesiąc
             i jest automatycznie zamieniane oraz dopuszcza wybór
             jeśli w dwóch wierszach jest ten sam login to czytany
             jest tylko pierwszy z nich (nieważna wielkość liter)
=================================================================== 21-1o-17
TFX 6.53: Opcja D.M ma dodatkowo wyliczony wynik narastająco.
          Opcja D.D pokazuje miesiąc "13" gdy w okresie nie ma zapisów.
=================================================================== 17-1o-17
TST 5.59: Opcja G.F potrafi przeprowadzić likwidację, poprzez dokument PT,
          jednocześnie tworząc pliki przyjęcia, poprzez dowód MP, tych PNów
          do bazy danych obsługiwanej przez THD. Bardzo indywidualna.
=================================================================== 11-1o-17
TFX 6.52: Opcja J.C inaczej wyświetla importowane dane.
          Opcja F.E i F.F pokazuje nazwę kontrahenta w osobnym wierszu.
THf 3.23: Wszelkie raporty prawidłowo filtrują nabywców i usługi.
          Puste pola, które mogą pozostać puste, już nie blokują
          użycie klawisza Enter. Okres standardowy zmieniony na 2017.
=================================================================== 3o-o9-17
TFX 6.51: Opcja I.J zapisuje do pliku Podmiot1.txt wiersz "Pol = ...".
TFi 1.28: Po uzyskaniu raportu w opcji E.A można stworzyć plik JPK_KR
          przy czym dane nagłówkowe znajdujące się w Podmio1.txt
          warto uprzednio zapisać w TFX(6.51).I.J - polskie litery.
=================================================================== 27-o9-17
TFX 6.50: Opcje F.E i F.F napisane od zera na nowo.
=================================================================== 21-o9-17
TFX 6.51: Opcja F.F dopisane pozostałe nadpłaty. Obliczone saldo.
=================================================================== 2o-o9-17
TFX 6.50: Opcja F.F zrekonstrouwana. Powinno być O.K.
=================================================================== 15-o9-17
THD 4.50: Jeśli w dowolnym zestawieniu wybierzemy jeden plik
          to pojawia się raport nawet gdy jest to PROF jak PROForma.
=================================================================== o5-o9-17
TFX 6.49: Nowa opcja C.O pozwala przenieść bazę danych do Excela.
=================================================================== 24-o7-17
TFX 6.48: Opcje J.C wstępnie ukończona według założeń Muzeum.
=================================================================== 2o-o7-17
TRZ 3.98: Opcja E eksportuje według schematu 300-900-02 i 300-900-03.
TFX 6.47: Rozdekretowanie automatyczne z rejestru VAT poprawione.
=================================================================== 18-o7-17
TFX 6.46: Plik SETUP\NAT300.TXT ma dwa pierwsze wiersze:
             300-900-03 w/g zasady 50%
             300-900-02 w/g struktury sprzedaży
TTi 6.28: Obchodzi nieprawidłowe wskazanie liczby pikseli dla Foxit.
=================================================================== 11-o7-17
THD 4.48: Pliki techniczne JFN.*, JFW.* i JVA.* na koniec są kasowane.
=================================================================== o8-o7-17
THD 4.47: Eksport danych w wersji 4.46 stwarzał problemy techniczne.
=================================================================== o6-o7-17
TST 5.58: Zmieniona opcja I.B, folder TIE, poprawiona ramka końcowa.
TRZ 3.97: Zmieniona opcja I.B, folder TIE, poprawiona ramka końcowa.
TRO 3.77: Zmieniona opcja I.B, folder TIE, poprawiona ramka końcowa.
THD 4.46: Zmieniona opcja I.B, folder TIE, poprawiona ramka końcowa.
TFX 6.45: Zmieniona opcja I.B, folder TIE, poprawiona ramka końcowa.
=================================================================== o1-o7-17
TFX 6.45: Import z SAP Business One korzysta również z TIE z opcji I.B.
THD 4.45: Wszystkie eksporty, nawet ukryte, pracują w/g TIE z opcji I.B.
TRO 3.77: Skorygowana obsługa folderu TIE wymaga ustawienia w opcji I.B.
=================================================================== 26-o6-17
TTi 6.27: Integruje pliki XML z innych programów nawet gdy są niepełne
          lub zostały przygotowane w innym formacie graficznym.
=================================================================== 23-o6-17
THD 4.45: Stawka 0 % była źle obsługiwana, już poprawione.
=================================================================== 22-o6-17
TFX 6.44: Opcja D.D produkuje pliki JPK (.XML) z nipami bez kresek.
THD 4.44: Opcja F.C produkuje pliki JPK (.XML) z nipami bez kresek.
=================================================================== o8-o6-17
THD 4.43: W opcji F.A można precyzyjniej przyporządkować obsługę trzech
          terminów i sposobów zapłaty np. "gotówką * KARTą * przelewem "
          i w zależności od terminów oraz ustawienia kasy w opcji I.B
          do raportu kasowego trafi odpowiednia kwota jako KP, FA lub KK.
          W opcji I.B obsługę kasy można ustawić na "A" jak automatyczna
          lub "K" jak automatyczna z zapisem zapłat KARTą płatniczą.
          W plikach SETUP\*.DEF doszedł 8 wiersz definiujący symbol konta
          dla zapłat wykonanych kartą (standardowo 135), opcja G.F
          umie rozpisać i wyksięgować prawidłowo zapisy związane z KK.
=================================================================== o5-o6-17
THD 4.42: Skorygowany błąd klawisza [Tab] w opcji I.J.
=================================================================== 31-o5-17
TAE 4.58: Funnkcjonalnie nic się nie zmieniło, nowa wersja majowa.
TFX 6.43: Uzgodniony współudział z TTi i VAT i gdy TIE jest na innym dysku.
THD 4.41: Plik JPK powstaje wyłącznie gdy rejestr F.C wykonywany jest
          z kompletu wszystkich faktur i paragonów za dokładnie miesiąc.
          Zmodyfikowana obsługa folderu TIE wymaga ustawienia w opcji I.B.
=================================================================== 26-o5-17
TFX 6.42: Opcja E.G lekko przebudowana i uzupełniona. Dla banków.
          W opcji D.D zlikwidowano ograniczenie do "dziś".
TFX 6.41: Opcja D.O została uzupełniona o K36, K37 i K38.
          Należy uważać na poprzednie deklaracje, bo dostawka jest
          z przodu i liczby są przesunięte o te 3 komórki w górę.
TTi 6.26: Opcja Int jak Integrator obsługuje pola K36, K37 i K38.
          Przycisk Update pozwala szybko zaktualizować TTi.
=================================================================== 24-o5-17
TFX 6.40: Opcja I.B lekko przebudowana, wpisujemy folder TIE,
          który nie tylko obsługuje import danych (opcje J),
          ale także eksport, na przykład podczas tworzenia plików JPK.
          Opcja J.C zakłada sobie folder Rok-2017\SETUP, gdzie pamięta
          ostanie foldery i pliki, na razie całość importowana do plików:
          ENOVA.PFX (konta zaimportowane) oraz ENOVA.DFX (dowody).
=================================================================== 15-o5-17
TTi 6.25: Zlikwidowano eksperyment nazwany Tup. Nie powiodło się.
=================================================================== 15-o5-17
THD 4.40: Poprawka dla opcji F.B (skasowana opcja biletu muzealnego).
TTi 6.24: Zabezpieczenie na wypadek kolizji drukowania i tworzenia JPK.
THD 4.39: W opcji I.B w ustawieniach kasy obok A-automatyczna, R-ręczna
          i U-utargiem można też podać K-karty-automatyczna i wpisanie K
          skutkuje tym, że do raportu kasowego wpisywane są także zapisy
          dotyczące płatnościami kartami płatniczymi, które są na koniec
          osobno podsumowane. Stan gotówki w kasie liczy się jak dotychczas.
TTi 6.23: Usunięty został błąd 103 (niepoprawne otwarcie zbioru).
=================================================================== 27-o4-17
THD 4.38: Wiersz TERMIN znika z formatki faktury gdy użyjemy w sposobie
          zapłaty tekstu "daty otrzym" np.: "14 dni od daty otrzymania".
          W pliku faktur "?52*", zarezerwowanym dla faktur VAT-marża,
          automatycznie w pole PKWiU wpisywany jest "Art.119 Ust.VAT",
          któremu warto zawczasu przypisać w opcji H.A stawkę -4 (v.mar.).
          Przychody przyszłych okresów naliczane są za miesiąc zakończenia
          a nie, jak do tej pory, proporconalnie w dwóch kolejnych okresach.
VAT 1.10: Przygotowuje plik XML, który można zaimportować do aktywnego,
          ministerialnego arkusza PDF VAT-7 prawidłowy także gdy do grosza.
=================================================================== 24-o4-17
TTi 6.22: Przycisk [Google] wymieniony na przycisk [Update].
=================================================================== o2-o4-17
TAE 4.57, TFX 6.39, THD 4.37, TKB 1.15, TPS 0.95, TRO 3.76, TRZ 3.96,
TST 5.56: Programy uzupełnione o obsługę polskich liter w Windows 1250.
TFX 6.39: Opcja J.C zawiera import danych w formacie ENOVA.
          Wymaga uzupełnienia o konta, bo ENOVA przygotowuje dane byle jak.
=================================================================== 23-o3-17
TAE 4.56, TFX 6.38, THD 4.36, TKB 1.14, TPS 0.94, TRO 3.75, TRZ 3.95,
TST 5.55: W nowych komputerach lubił się nie wyłączać bip, system Windows
          zajęty innymi problemami "przegapiał" noSound. Naprawione.
TFX 6.38: Rozksięgowanie VATu w koszty 5100... tylko dla CS Natura.
=================================================================== 22-o3-17
TTi 6.21: Odblokowane funkcje zamykania automatycznego.
=================================================================== 2o-o3-17
TFX 6.37: Opcja D.D w rejestrze sprzedaży generuje zapisy w XML oraz
          pokazuje je w deklaracji VAT-7 dla pól 21, 22 i 31 (K, L i O).
=================================================================== 14-o3-17
TTi 6.20: Poprawiono nie do końca poprawnie działającą wersję 6.19.
TFX 6.36: Rejestry VAT odporne na oznaczenia stawek z poza A..Z.
=================================================================== 13-o3-17
TTi 6.19: Wersja wspomagająca integrację plików JPK poprzez FTP.
=================================================================== o3-o3-17
TRO 3.74, TRZ 3.94: Opcja I.J pozwala ustawić literę nazwy pliku JPK.
          Opcja B dorzuca komentarze w plikach JPK, współpraca z TTi 6.18.
=================================================================== o2-o3-17
THD 4.35: Opcja K.D automatycznie nazywa zbiory i numeruje dowody.
=================================================================== o1-o3-17
THD 4.34: Opcja I.F tworzy też nagłówki faktur RR.
          Opcje G.F oraz K.D tworzą przy okazji raport, żeby było widać.
=================================================================== 27-o2-17
TFX 6.35: Usunięte zostały problemy z JPK dla klientów o długiej nazwie.
=================================================================== 24-o2-17
TFX 6.34: I.J, D.D i D.O mają ustawienie "dla Sygida" oraz "Zerowe też".
TTi 6.18: Realizuje w integratorze te ustawienia.
=================================================================== 23-o2-17
TTi 6.17: Kwoty K39, K47-K50 są dosumowywane do JPK zbiorczego.
          A ewentualne dwukropki z pól są zamieniane są na odstępy.
TTi 6.16: Integracja plików JPK jest prawidłowa nawet gdy w polu jest ":".
TFX 6.33, TTi 6.15: Opcja D.O dostosowana do nowego T64 (DOS box).
=================================================================== 21-o2-17
TFX 6.32: Ulepszona procedura obsługi katalogu na pliki JPK.
          W opcji D.D dzikie pozycje oznaczone są znakiem @.
          Z opcji D.D znikła obsługa pliku VAT.7BT a VAT-7 jest w opcji D.O.
THD 4.33: Ulepszona procedura obsługi katalogu na pliki JPK.
          Z opcji D.D znikła obsługa pliku VAT.7BT.
TTi 6.14: Ta wersja współpracuje z TFX 6.32 w zakresie tworzenia JPK i VAT.
=================================================================== 2o-o2-17
TFX 6.31: Opcja D.D nie uruchamia obecnie integratora plików JPK.
          Opcja D.O zanim uruchomi nową wersję VAT.exe wykonuje integrację
          plików JPK według specyfikacji podanej w opcji I.J po czym
          już na podstawie pliku JPK przygotowuje deklarację VAT-7.
TTi.6.13: Ta wersja współpracuje z TFX 6.31 w zakresie tworzenia JPK i VAT.
=================================================================== 15-o2-17
TFX 6.30: Nowy rejestr VAT uruchamiany jest przy następujących kontach:
          20, 21, 22, 24 - rejestr od kwoty brutto z tym samym kontrahentem
          1, 23, 27, 30, 80 - rejestr od kwoty brutto z innym kontrahentem
          26, 7, 81, 84 - rejestr sprzedaży od kwoty netto
          3, 4, 5 - rejestr zakupów od kwoty netto.   ( Doszło konto 26 )
THD 4.32: Poprawka do JPK, eksportu danych i do automatycznej kasy.
=================================================================== 14-o2-17
TFX 6.30: Pliki JPK obsługują zapisy o długości do 200 znaków.
=================================================================== 13-o2-17
TFX 6.29: Opcja I.J dopuszcza 99 znaków w polu PelnaNazwa.
          Na końcu podajemy czy Osoba fizyczna, czy Do grosza, czy OiZ.
          To ostatnie jeszcze nie działa, powinno pokazywać osobno
          zawartość pól 43-46 dla zakupów związanych z dz.opod. i dz.miesz.
          Opcja D.O powinna używać najnowszej wersji programu VAT.exe
          należy zatem wcześniej skasować plik:  Rok-2017\VAT\VAT.exe.
VAT.exe - reaguje na zapis  "  DoG = Tak  ",  co oznacza " DoGrosza ".
TTi.6.12: Podczas integracji plików JPK_VAT w liczbach wpisuje "." a nie ","
=================================================================== o9-o2-17
TTi 6.11: Czyta cudze pliki JPK pod warunkiem, że:
          a) mają nazwę zgodną ze schematem   JPK_VAT_2017-mm_7znaków_l.XML
             przy czym mm to miesiąc (obecnie 01), 7znaków to oznaczenie
             klienta zgodne z tym co jest w TFX w opcji JB [F3]
             l to litera odróżniająca XMLa od podobnych z TFX (tu S i Z).
          b) plik jest wewnętrzenie podzielony na wiersze podobnie jak
             to widać w przeglądarkach czy edytorach plików XML.
TTi 6.10: Słucha się TFXa w sprawach JPK, obsługuje JPK_VAT (2).
          Pozostał problem zapisów około komórki 50 deklaracji VAT-7.
          Ale to musi poczekać aż wytrzeźwieję. Vatoholizm to choroba.
TFX 6.28: Nie ma już problemów ze scenariuszami pełnymi (12 poz.).
          W opcji D.D powstaje JPK_VAT, który przechodzi walidację JPK (2).
=================================================================== o7-o2-17
THD 4.31: Opcja G.F potrafi modyfikować konto sprzedaży w zależności od
          pierwszej cyfry z pięciu w symbolu kontrahenta (321xx -> ..-0721).
=================================================================== o5-o2-17
TAE 4.55: Uporządkowano niektóre specjalne ustawienia dla dealerów.
TFX 6.27: Opcja I.J mocno uzupełniona w podpowiedzi [F4] jak w THD.
          Opcja D.D tworzy zgodne z najnowszymi badaniami pliki JPK.
THD 4.30: Opcja I.J [F4] dla kodu kraju, województwa, powiatu.
TKB 1.13: Uporządkowano niektóre specjalne ustawienia dla dealerów.
TPS 0.93: Uporządkowano niektóre specjalne ustawienia dla dealerów.
TRO 3.72: Opcja B równocześnie tworzy plik JPK.
TRZ 3.93: Opcja B równocześnie tworzy plik JPK.
TST 5.54: Uporządkowano niektóre specjalne ustawienia dla dealerów.
=================================================================== o3-o2-17
THD 4.29: Opcja D.D zapisuje do JPK NIP bez kresek (niecyfr).
=================================================================== o2-o2-17
THD 4.28: Opcja I.J ma więcej podpowiedzi, można ustalić literę (H).
          Opcja D.D tworzy kompromisowe pliki JPK, między MinFin a XML.ORG.
=================================================================== 3o-o1-17
TFX 6.26: Opcja D.D tworzy, o ile to potrzebne i możliwe, folder JPK
          nie zapominając o końcowym "\" a w menu jest 2017 zamiast 2016.
TTi 6.09: Nie blokuje się na starcie jak lubiła to robić 6.08.
          W pełni sterowana z TFX z opcji D.D - wykonuje pełną integrację.
TFX 6.25: Opcja D.D tworzy, o ile to potrzebne i możliwe, folder JPK
          i woła integrację plików JPK wyłącznie gdy tworzy rejestr
          dla ostatniej z liter wpisanych w pole "Integracja plików JPK".
=================================================================== 26-o1-17
TRZ 3.92: Na liście dostawców pojawia się "wolne", poprawiony eksport.
=================================================================== 25-o1-17
TRZ 3.91: Można skutecznie poprawiać dostawcę (np. [F3]) w opcji A.
TFX 6.24: Opcja D.D korzystając z danych wprowadzonych tworzy JPK i woła
          nową wersję TTi, który jest równocześnie integratorem JPK_VAT.
=================================================================== 23-o1-17
TRZ 3.90: Wersja w pełni zgodna z TRZ 3.71 w sensie funkcjonalnym.
          Uprzedzam, że nie czyta starych zbiorów DRZ.
=================================================================== 22-o1-17
THD 4.27: Opcja F.C, prawidłowo tworzy JPK dla faktur korygujących.
=================================================================== 2o-o1-17
THD 4.26: Opcja F.C, plik JPK, zmiana kolejności i nazw pól w sekcji
          SprzedazWiersz dla wersji B (od 1.1.2017).
=================================================================== 19-o1-17
THD 4.25: Opcja F.C, plik JPK, kodowanie polskich liter duże/małe O.K.,
          Godzina uzupełniona zerem gdy pracujemy przed godziną 10:00 rano.
          Brak pola oznaczony jest napisem "BRAK".
          ==================================================================
            Faktura wystawiona w styczniu na wycieczkę, która odbędzie się
            w maju ma datę wystawienia 20.1.2017 a datę sprzedaży 1.5.2017.
            Na deklaracji VAT-7 pojawi się w maju. Na CIT-2 również,
            to w którym pliku JPK ma się pojawić? Styczniowym czy majowym?
          ==================================================================
THD 4.24: Opcja F.C tworzy pliki JPK zgodne ze specyfikacją (2)
          korzystając z ustawień z opcji I.J, pliki JPK_VAT (2).
          WAŻNE: Tylko w obecności TTi wersja 6.07 lub nowszej.
                 W opcji I.B [F3] należy nazwać firmę: 123-ABC Nazwa.
                 Pierwszych 7 znaków będzie wchodzić w nazwę plików JPK
                 w układzie: JPK_VAT_RRRR-MM_123-ABC_H.XML.
=================================================================== 17-o1-17
THD 4.23: Podgląd [F4] na odbiorców zawiera symbole kont FK.
=================================================================== 16-o1-17
THD 4.22: Zestawienie F.D zawiera nową kolumnę "Data sprz.".
THD 4.21: Poszukiwanie "wolnego" numeru w bazie odbiorców nie zacina
          się gdy ostatnia cyfra jest "9", uwzględnia wszystkie cyfry.
=================================================================== 15-o1-17
TFX 6.23: Przed uruchomieniem VAT.exe w opcji D.O stworzy plik Pod.7BT
          na podstawie informacji wprowadzonych w opcji I.J.
TTi 6.08: Przycisk [ NBP ] wczytuje i zapisuje kursy z 2017 roku.
          Uruchomienie programu VAT.exe z TFX w opcji D.O automatycznie
          ściąga do folderu Rok-2017\VAT pliki VAT.exe oraz VAT-7(17)-?.7TF
          (ale tylko gdy tego programu nie było w Rok-2017\VAT).
THD 4.20: Opcja I.J pozwala zdefiniować nagłówek pliku JPK_....XML.
          Opcja F.C korzystając z tych informacji tworzy odpowiednie pliki.
          TTi wersja 6.07 musi być uruchomiony aby wykonać zleconą w THD.F.C
          zmianę nazw plików na długą "...\JPK_VAT_2016-12_123-TLS_H.XML".
=================================================================== 13-o1-17
THD 4.19: Opcja F.D oraz F.E pokazuje także zapłaty KARTą (KK).
          Opcja G.F eksportuje podmieniając 00 na KK gdy zapłata KARTą.
=================================================================== o8-o1-17
TFX 6.22: Opcja A w RZ-VAT korzysta z pliku SETUP\300NAT.TXT,
          w którym można zdefiniować konta dla sumy netto vat.
          A jeśli na koncie zakupu jest 33x-ABC-???? to na magazyn wchodzi
          kwota netto, vat powiększa konto kosztowe (5100ABC40220-03).
=================================================================== o8-o1-17
TFX 6.21: Opcja C.N całkowicie podporządkowana możliwościom TRZ 3.90.
=================================================================== o5-o1-17
TFX 6.20: Opcja D.D korzystając z ustawień z opcji I.J tworzy pliki
          JPK_VAT (2), opcja D.O woła program Rok-2016\VAT\VAT.exe,
          który drukuje zgodną z wykazanymi kwotami deklarację VAT-7.
          WAŻNE: Tylko w obecności TTi wersja 6.07 lub nowszej.
                 W opcji I.B [F3] należy nazwać firmę: 123-ABC Nazwa.
                 Pierwszych 7 znaków będzie wchodzić w nazwę plików JPK
                 w układzie: JPK_VAT_RRRR-MM_123-ABC_S.XML
                        lub  JPK_VAT_RRRR-MM_123-ABC_Z.XML
          Litery inne niż S i Z mogą być użyte do przechwytywania plików
          z innych aplikacji (np. pliki z literą H wysyła THD).
=================================================================== o2-o1-17
TRZ 3.90: Całkowicie przebudowana baza danych, pliki DRZ o wielkości
          będącej wielokrotnością 700 już nie są czytane, nowe to ERZ.
=================================================================== 23-12-16
TST 5.53: Dokumenty wysyłane do PDF otrzymują gotowe nazwy plików,
          zalecane opisywanie numerów w ostatniej kolumnie 1234/2016/LT.
          Na dowodach prawidłowo wykazywana jest kwota umorzenia i netto.
=================================================================== 22-12-16
TFX 6.19: Opcja I.J to konfiguracja wszystkich funkcji JPK i VAT-7.
=================================================================== 17-12-16
THD 4.18: W katalogu PRAWA (#\PRAWA, Dir\PRAWA) możgą być pliki:
          -1-MAG   zakazuje zmieniać magazyn (symbol magazynu),
          -B-STARE zakazuje korygować faktury z okresu zamkniętego,
          -DEBET   zakazuje wchodzić w debet,
          -DELKASA zakazuje kasować pozycje w raporcie kasowym KA i KE,
          -DOSTA   zakazuje korygować i drukować zapisy o dostawcach HB, HH,
          -FAKTURY zakazuje wchodzić w opcje fakturowania FA,FB,FL, IM i IN,
          -INDEKSY zakazuje zakładać nowe indeksy, poprawiać stare,
          -INSKASA zakazuje dodawać pozycje w raporcie kasowym KA i KE,
          -KSIEGOW zakazuje księgować dowody do rocznego w opcji GG,
          -ODBIO   zakazuje korygować i drukować zapisy o odbiorcach HC, HI,
          -OPCJA-A zakazuje grzebać w opcji A,
          -OSOBY   zakazuje korygować spis osób upoważnionych w opcji FM,
          -PLIKI-F zakazuje zmieniać pliki w opcji FA, FH i FL,
          -POPRZED zakazuje korygować poprzednie faktury (niebieżące),
          -STARE-D zakazuje grzebać w niedzisiejszych dowodach,
          -STARE-F zakazuje obsługi faktur starszych niż dziś,
          -WYDRUK  zakazuje drukować w opcjach CA..D, CJ, FA, FB i FL,
          -ZLECE   zakazuje korygować i drukować zapisy o zleceniach HD, HJ,
          AUTO-FA  nakazuje automatyczne zatwierdzenie numeru i daty,
          BEZ-NIPU nie monituje, że nip odbiorcy już wcześniej wystąpił,
          DELFAKT  pozwala kasować faktury w opcji MA,
          DS       pozwala podać datę sprzedaży wcześniejszą niż faktury,
          SORT-FA  nakazuje przesortowanie faktury przed wydrukiem,
          PARAGONY pozwala grzebać w "mięsie" dokumentów zafiskalizowanych,
          POLEKWiU pozwala zmieniać KWiU w paragonie/fakturze,
          ZAKSIEG  pozwala poprawiać faktury z okresu zamkniętego.
                  Pliki muszą zawierać rozszerzenie użytkownika.
=================================================================== 15-12-16
TRZ 3.68: Opcja A w polu Dostawca szuka głównie 203-DLA, a po [F3]
          i poprawieniu danych, gdy w planie nie było adresu czyta DOSTAWCY.
THD 4.17: Opcja A nowemu dowodowi nadaje dzisiejszą datę, ale jak ją
          zmienić to następne nowe dowody dostają tę poprawioną datę.
          Opcja K.B upewnia się czy chcemy drukować także pozycje "KK".
=================================================================== 13-12-16
TRZ 3.67: Opcja H daje sumę faktur zapłaconych z wybranej zaliczki.
THD 4.16: Opcja I.F tworzy także druki KP i KW, wyrzucamy pieczątki.
=================================================================== 12-12-16
THD 4.15: Na polu symbol odbiorcy (opcja F.A i H.C) poszukiwanie
          [F3] pierwsze "wolne" nie tworzy wierszy fałszywych.
          W opcji I.F są szersze niektóre pola, zmieniony jest nagłówek FA.
=================================================================== o8-12-16
TFX 6.18: W rejestrze zakupów litery D, H i L przeliczają 7% (RR).
          Opcja D.D przygotowuje nagłówek dla VAT-7 oraz JPK.
=================================================================== 17-11-16
TFX 6.17: Nie blokuje scenariuszy w opcji A pod Windows 98 (tak: 98).
=================================================================== o8-11-16
TRZ 3.66: Doszła litera Z z przykładową stawką 23% NKUP.
          Opcja B całkowicie przebudowana pod nowe deklaracje i JPK.
TFX 6.16: W opcji A, jeśli korzystamy ze scenariuszy i mamy wyjątkową
          sytuację przesunięcia różnicy grosza z netto do vat lub odwrotnie
          to pamiętajmy, że podatek VAT rozliczamy do złotówki i możemy
          spokojnie przyjąć, że nasza metoda liczenia jest prawidłowa,
          a na dokumencie jest błąd i niniejszym go poprawiamy,
          w przeciwnym wypadku musimy poprawić kwotę netto w rejestrze
          (TFX skoryguje sam kwotę VAT) a potem dodatkowo poprawić kwotę VAT
          i kwoty kosztów w dekrecie.
          Bo TFX nie wie, która z kwot kosztów ma zostać poprawiona.
          Z rejestrów duplexowych "WN IM IU JU OO QQ" korzystamy na tyle
          rzadko, że przy powtórnym wejściu do nowej pozycji nie mogą być
          domyślne, generalnie rejestry dwuliterowe są tymczasowe, na raz.
TFX THD VAT-7 JPK - Koncepcje są dwie automatyczna lub weryfikująca:
          1. Jeśli rejestr sprzedaży w THD.F.C oraz eksport w THD.G.F.
           i nie robimy rejestru z tych faktur w TFX tylko import w TFX.J.A.
           to folder roczny w TFX powinien nazywać się tak samo jak THD
           a TFX powinien być widoczny z THD jako ..\TFX.
          2. Jeśli jednak rejestrujemy każdą fakturę ręcznie w TFX
           i cała sprzedaż pojawi się w TFX.D.D to przypilnujmy aby THD
           nie umiał zapisać JPK i VAT-7 do ..\TFX\Rok-2016\... .
           Bo wtedy zapisy w VAT-7 jak i w JPK będą podwojone.
=================================================================== o6-11-16
TJPK 1.2: Nie wiem czy rozsądnym jest poprawiać TJPK, bo albo wybory wygra
          Chilary, Rosjanie wykonają kontruderzenie w serwerownię MF.GOV.PL,
          albo wygra Donald i zanikną pomysły z autokontrolą dla MF.GOV.PL,
          ale to nie pierwszy mój projekt, który nie został doceniony.
          Prawym myszy "KodyUS.xsd" zapisz jako ...2016\JPK\TJPK\KodyUS.xsd
          także TJPK.exe należy tam wkopiować i skrót do niego zrobić.
          W prawym dolnym rogu wpiszcie "eb" albo "ani" i [Enter].
      [v] Przypominam, że TFX w opcji D.D a THD w opcji F.C robią zapisy do
      [v] TFX\Rok-2016\VAT podsumowań i potem w opcji D.O można zrobić VAT-7
      [v] (pod warunkiem, że jedna z drukarek pokazuje na TTi 6.07).
          Przypominam, że TFi w opcji D.D a THD w opcji F.C tworzą JPK_VAT.
          Uruchomione TTi 6.07 daje szansę zrobienia TFX.D.O lub THD.F.C.
=================================================================== o4-11-16
TFX 6.15: Opcja D.D rejestry sprzedaży inne niż IU JU IM WN OO QQ
          nie są poprawiane na literę X. Błąd był w wersji 6.14.
THD x.xx: W opcji I.D mamy zdefiniowaną drukarkę ...\## czyli TTi
          to wtedy nawet obejrzenie na ekranie rejestru (pełnego)
          za pełny miesiąc powoduje powstanie pliku JPK_VAT_*.XML,
          jeśli jednak używamy drukarki Lpt1 to należy i tak mieć
          nie tylko włączone TTi ale zdefiniować drugą drukarkę,
          czyli po wejściu do I.D naciskamy [F3] i podłączamy TTi.
          Warto zainstalować Foxit PDF Printer aby drukować faktury do PDF.
THD 4.14: Zabezpieczenie na przekroczenie numeracji dowodów/faktur
          nie jest bezwzględne, ale trzeba potwierdzić, że nieprzypadkowe.
=================================================================== 31-1o-16
TST 5.52: W opcji A podgląd na umorzenia reaguje na zmianę roku.
=================================================================== 28-1o-16
TFX 6.14: Opcja D.D prawidłowo pokazuje rejestr sprzedaży dla rejestrów
          zakupu IM oraz WN nie tylko dla litery A ale wszystkie 23%.
=================================================================== 26-1o-16
THD 4.12: Opcje C.A-D dobrze pokazują dowody z ceną B (brutto).
=================================================================== 24-1o-16
TRZ 3.65: W opcji E pamięta ostatnie numery dowodów kilku serii.
THD 4.11: Opcja G.F nie dopisuje ;Z.. do przedpłaconych faktur.
THD 4.10: Opcja G.F nie kasuje pliku wyjściowego gdy nie metoda MM-PPP.
=================================================================== 2o-1o-16
TFX 6.12: Nowy rejestr zakupów uzupełniony został o literę 'Z' (23%)
          gdy z ustawowego powodu nie można odliczyć PTiU:
          - gdy zakup ma przedawnione prawo odliczenia (powyżej 2 miesięcy)
          - gdy zakup dotyczy reprezentacji i reklamy (nie dotyczy zakupów
            jedzenia dla pracowników, kateringu dla zarządu, wyjść do knajp.
          Opcja D.D pod kwotą PTiU czasem napisze ile wychodzi w procentach,
          mianowicie gdy nijak nie wychodzi ani 23, ani 8 ani 5 ani 0%.
=================================================================== 17-1o-16
THD 4.09: Opcja G.F radzi sobie z pustymi plikami faktur.
=================================================================== 15-1o-16
VAT 1.00: Dostępny w dziale serwis program, który wkopiowany do
          TFX\ROK-2016\VAT pozwala w opcji D.O wydrukować VAT-7.
          Należy uprzednio prawidłowo wypełnić plik Pod.7BT zawierający
          dane podatnika, dane osoby podpisującej i nawet kwotę autoryzującą
          (dochód za 2015 rok) dla stworzenia prawidłowego pliku XML.
          Pod.7BT powinien zawierać następujące wiersze:
            NIP = 5 2 1 - 0 0 8 - 6 8 - 3 2
            USk = Urząd Skarbowy w Trzebnicy
            KUS = 0221 // ważne, bo powstaje od razu plik XML do wysyłki
            osf = X    // gdy osoba fizyczna, domyślne
            Naz = Nazwisko
            PIm = PierwszeImię
            DUr = 01-01-1999
            pno = X    // gdy osoba prawna to pola Naz, PIm, DUr są nieważne
            PNa = Pełna nazwa podatnika  // gdy LOK to VAT liczy do grosza
            Reg = 930388464
            złd = X    // gdy złożenie deklaracji, niekonieczne bo domyślne
            kor = X    // gdy chcemy by powstała korekta deklaracji
            oZN = X    // gdy wniosek o zwrot NIE, domyślnie
            oZT = X    // gdy wniosek o zwrot TAK
            oPN = X    // gdy wniosek o przyśpieszenie NIE, domyślnie
            oPT = X    // gdy wniosek o przyśpieszenie TAK
            aKw = 1234 // kwota gdy dane autoryzujące do XML
          Każdy wiersz to 2 odstępy, 3 litery, odstęp, równa się, odstęp...
=================================================================== 14-1o-16
TRZ 3.64: W opcji A pokazuje się większa informacja o sprzedawcy.
THD 4.08: Opcja G.F pozwala eksportować kilka plików faktur w jeden
          plik TIE jeśli mają identyczny początek, na przykład (SPAŁA):
          MM-PPP-7  z plików  702.NEW  i  702P.NEW  tworzy  10-702-7.TIE.
=================================================================== 12-1o-16
TST 5.51: Jeśli w tabeli zmian w kolumnie numer dowodu jest 3/06/...
          a dotyczy to informacji, w której nie ma już 3 a tym bardziej 6
          możliwych stanów to TST ignoruje takie zapisy, nie są one bowiem
          informacją o zmienionej kolejności, po prostu numer dowodu i już.
          Opcja G.B ma drugi wiersz do każdej pozycji gdy mamy dodatkowe
          konto rodzajowe i przeciwstawne (KR/KP) oprócz kosztowego (KK).
=================================================================== 11-1o-16
TFX 6.11: Opcja D.O pozwala wydrukować deklarację VAT-7.
          W katalogu Rok-2016\VAT należy umieścić program VAT.exe.
=================================================================== 1o-1o-16
TTi 6.07: Obsługuje funkcje specjalne jak uruchomienie VAT-7 czy JPK.
THD 4.07: Korzysta w opcji F.C z funkcji specjalnych TTi.6.07.
TFi 1.27: Opcja D.D sumuje do JPK kilka zapisów pod tą samą literą
          gdy wprowadzono w jedną pozycję rejestru kilka zapisów.
=================================================================== o5-1o-16
TRZ 3.63: Poprawiona opcja B pokazuje podsumowania kategoriami kont.
TFX 6.10: Opcja C.N nie rozróżnia x52 od x50, należy wołać x250 (np. 250).
TST 5.50: Opcja F.B (wszystkie opcje też) uwzględniają PK korygujące
          gdy zastosowano równocześnie OT korygujące do zera (dla MN).
=================================================================== o4-1o-16
TRZ 3.62: Poprawiona opcja I.B oraz zakładnanie kontrahentów w opcji A.
=================================================================== o1-1o-16
TST 5.49: Opcja B.B pokazuje Konto ma gdy dostawca zaczyna się cyfrą 0..2.
=================================================================== 29-o9-16
TFi 1.26: Opcja D.D pokazuje zawsze drugi wiersz każdego zapisu.
THD 4.06: W opcji F.A w polu Data można klawiszem [F10] zaznaczyć,
          że faktura została wystawiona dzięki serwisowi Booking.com.
          Pokaże się to na rejestrze w opcji F.C oraz w dekretach G.F.
=================================================================== 27-o9-16
TFX 6.09: Opcja C.N przygotowuje selektywny plan kont dla TRi i TRZ.
=================================================================== 24-o9-16
THD 4.05: Od zawsze w programie funkcjonują "domyślne" podstawy
          obniżenia podatku PTiU, których nie trzeba definiować w opcji H.A:
             zw  -1  K_10  czyli  zwolnione    (zwoln.)
             ex  -5  K_22  czyli  0% exportowe (0% ex.)
          dla wygody rozszerzamy ten zestaw o pozostałe "Kratki" deklaracji:
             zw  -1  K_10  zwolnione    (zwoln.)  gdy przyczyna jest długa
             oz  -2  ----  opakowania   (opak.)   nie wiem czy ktoś używa
             nd  -3  ----  nie dotyczy  (n.dot.)  jakieś podatki czy coś
             vm  -4   ??   f.vat-marża  (v.mar.)  usługi turystyki, komisy
             ex  -5  K_22  0% exportowe (0% ex.)  poza teren unii
             up  -6   ??   we-uproszcz  (we up.)  to wymaga wiedzy fachowej
             np  -7  ----  nie podlega  (n.pod.)  licencje i inne prawa
             wd  -8  K_21  we.ws.do.to. (wwd.t.)  ww dostawa towarów
             oo  -9  K_31  roz.nabywca  (od.ob.)  odwrotne obciążenie
             pt -10  K_11  poz.t.kraju  (poza t)
             wu -11  K_12  usł.art.100  (art100)  ww usługi odwr.obciążenie
             po -12  K_14  0%podróżnemu (0podr.)
          Zatem aby do deklaracji VAT-7 oraz do JPK_VAT prawidłowo wpisać
          kwoty w odpowiednie "kratki" można użyć standardowych "KWiU"
          lub odpowiednio zdefiniować w opcji H.A:
             K_10 -> -1 (zw)   K_11 -> -10 (pt)   K_12 -> -11 (wu)
             K_13 ->  0 (..)   K_14 -> -12 (po)   K_15/K_16 -> 5
             K_17/K_18 -> 8    K_19/K_20 -> 23    K_21 -> -8 (wd)
             K_22 -> -5 (ex)   K_23...K_30 nab.   K_31 -> -9 (oo)
             K_32..K_35 nab.   K_36...K_37 -> zupełnie inny temat.
=================================================================== 22-o9-16
THD 4.04: Opcja F.C prawidłowo liczy VAT (nie dzieli przez 100).
=================================================================== 16-o9-16
TFX 6.08: Opcja C.C pozwala wprowadzić nazwę ```250`` (°°°250°°),
          pokazując ???250??, by uzyskać zbiorczy plik 250.DFX.
THD 4.03: Opcja H.D na podglądzie [F4] pokazuje także konta zleceń.
          Opcja G.F pomaga nazywać pliki eksportowe np. MM-PPP-7
          dla miesiąca 09, pliku 250 i drugiej dekady : 09-25072
          dla miesiąca 09, pliku 252 i całego miesiąca: 09-252-7.
TRZ 3.61: Zewnętrznie identyczna z wersją 3.60 (współpraca z planem TFX).
=================================================================== 14-o9-16
THD 4.02: W nawiązaniu do JPK_VAT oraz JPK_FA uzupełniony został spis
          "stawek" o  -8 wwdt,  -10 dtośuptk,  -11 uart.100 i  -12 art.129:
             50% stawka nieprawidłowo niezdefiniowana
             23% stawka podstawowa     19/20
              8% obniżona wymagająca   17/18  podobnie jak następne dwie
              5% podania podstawy      15/16  obniżenia podatku ptiu
              0% stawka zerowa krajowa 13  a ponadto:
             -1  zwoln.  zwolnione     10
             -2  opak.   opakowania    --  (zwrotne)
             -3  n.dot.  nie dotyczy   --  (prawa i licencje)
             -4  v.mar.  f.vat-marża   --  (rozliczane nie wiadomo jak)
             -5  0% ex.  0% exportowe  22  (poza unię europejską)
             -6  we up.  we-uproszcz   --
             -7  n.pod.  nie podlega   --  (podatki)
             -8  wwd.t.  we.ws.do.to.  21  (wewnątrzwspólnotowa dos.towarów)
             -9  od.ob.  roz.nabywca   31  (odwrotne obciążenie - dostawca)
            -10  poza t  poza teryt.   11  (dostawa poza terytorium kraju)
            -11  art100  usł. art.100  12  (doliczane do poprzedn.pozycji)
            -12  0podr.  0%podróżnemu  14  (o ile mamy dokumenty wywozu).
TFi 1.25: W opcji D.D pokazuje wszystkie rejestry tak jak w TFX.
=================================================================== 25-o8-16
TFi 1.24: W opcji D.D wpisuje do pliku XML (JPK) dla NrLokalu "BRAK"
          jeśli w pliku Podmiot1.JPK nie było takiego wiersza.
=================================================================== 25-o8-16
TFi 1.23: Informuje gdy nie może stworzyć pliku JPK.
=================================================================== 23-o8-16
TFi 1.22: Eksport D.D do JPK w bloku Ctrl pokazuje "0" zamiast "-" gdy 0.
THD 4.01: Opcja F.C pokazując faktury "Wszystkie", bez filtrów na
          sprzedwacę, odbiorców i magazyny, za jeden, cały miesiąc,
          tworzy w podkatalogu JPK odpowiednie pliki JPK_VAT i JPK_FA.
          Walidator MF.gov.pl nieprawidłowo odsiewa plik JPK_FA.
=================================================================== 22-o8-16
TFi 1.21: Eksport D.D i E.A do JPK ma ustawiony deskryptor wersji według:
          KR-> 1, WB-> 2, MAG-> 3, VAT-> 4, FA-> 5, PKPiR-> 6, EWP-> 7.
=================================================================== 14-o8-16
TFX 6.07: W opcji A lepiej ustawione priorytety użycia rejestrów VAT oraz
          podpowiadanie zmian opisu kontrahentów gdy inne w VAT niż w ZPK.
=================================================================== 12-o8-16
TFX 6.06: W opcji A jeśli w dekrecie jest kasa (101) i przychód (700)
          to wejście do rejestru skutkuje uruchomienie rejestru sprzedaży
          ze sposobem liczenia "od netto".
TFX 6.05: Opcja A wytrzymuje nieprawidłowy plik zerowy *.TMP.
          W rejestrze VAT sprzedaży od wartości netto, nie podkłada 'E'
          oraz prawidłowo liczy VAT równy 0 dla stawki 'H' (bo sprzedaż).
          Wydruk D.M (PKPiR) w wypadku odwrotnego obciążenia pokazuje
          prawidłowo opis kontrahenta pod warunkiem, że w opisie konta
          "vat oo" jest słowo "VAT" (małymi lub dużymi).
=================================================================== 1o-o8-16
TFX 6.04: Nowe rejestry VAT można wołać także od wartości netto
          pod warunkiem, że VAT jest cały do odliczenia/naliczenia lub
          w całości nie do odliczenia. Konta WN 3*,4*,5*, MA 7* i 81*,84*.
          Opcja D.D drukuje rejestry sprzedaży na podstawie rejestrów zakupu
          przyporządkowując litery według dwóch liter rejestru i stawek:
            I 23  import usług, należny  poz.27/28            rejestr IU
            J 23  import usług, należny  poz.29/30  art. 28b  rejestr JU
            M 23  import towarów  ( art. 33a )   poz.25/26    rejestr IM
            N 23  wewnątrzwspólnotowe nabycie    poz.23/24    rejestr WN
            P 23  odwrotne obciążenie 7 lub 8    poz.34/35    rejestr OO
            Q 23  odwrotne obciążenie  pkt 5     poz.32/33    rejestr QQ
            U  8  import towarów  ( art. 33a )   poz.25/26    rejestr IM
            V  8  wewnątrzwspólnotowe nabycie    poz.23/24    rejestr WN
=================================================================== o9-o8-16
THD 4.00: Opcja A, F.A, F.B, F.F oraz K.A i K.E zyskały zabezpieczenie
          przed wprowadzeniem niezwykłego, zbyt dużego numeru dokumentu.
=================================================================== o8-o8-16
TST 5.48: Opcje D.A, D.C, D.D i D.E otrzymały nowy filtr w/g KŚT.
=================================================================== o4-o8-16
TFX 6.03: Opcja A - kopiuj [F10] na numerze dowodu zapisuje do bufora,
          wklej [F10] na dacie dokumentu wkleja z bufora z poprawą terminów.
          Symbol waluty zachowuje się i nie zmienia co chwila na EUR.
=================================================================== 31-o7-16
TRZ 3.60: Opcja I.B rozwinięta i przygotowana do współpracy z TFX.
          Opcja A korzysta z podpowiedzi z planu kont zdefiniowanego w I.B.
          Opcja E eksportuje dużo precyzyjniej dokumenty według definicji
          zawartej w pliku SETUP\VAT-ZA-A.TXT. Litery VAT zgodne z TFX.
TFX 6.02: Opcja J.A prawidłowo importuje datę dokumentu (tę mniej ważną).
          W opcji A w polu "Data" klawisz [F10] umie wczytać bufor dekretów
          z pliku ...\druk\##-bufor.TFX, który powstaje w innych programach.
=================================================================== 24-o7-16
TAE 4.54, TFX 6.01, THD 3.99, TKB 1.12, TPS 0.92, TRZ 3.55, TST 5.47:
          Data 311239 oznacza 31-12-2039, 010140 natomiast 01-01-1940.
TFX 6.01: Opcja C.N tworzy plany kont z wybranych źródeł (dla TRi/TRZ).
=================================================================== 2o-o7-16
TFX 6.00: Opcja D.D pracuje szybciej. Max 200 rejestrów, 2800 zapisów.
=================================================================== 12-o7-16
TSi 1.03: Mnóstwo drobnych kosmetycznych zmian.
=================================================================== 1o-o7-16
TFi 1.20: Raporty D.D w pełni zgodne z TFX 5.99.
TFX 5.99: W opcji A w rejestrze zakupów zmieniło się bardzo dużo:
          1. Po wejściu do rejestru klawiszem [F3] można poruszać się
             "na skróty" pomiędzy polami często zmienianymi,
          2. Przy wejściu do rejestru z innego konta niż 20*, 21*, czy 24*
             pole dostawcy jest puste i czeka na wypełnienie,
             warto założyć konto "D" jak detalista, które obsłuży RD,
          3. Przy włączonych (w opcji I.B) scenariuszach po naciśnięciu [F3]
             mamy możliwość lepszej obsługi scenariuszy specjalnych
             a) zaczynających się od litery "Y" (np. Y-001 - yednorazowy),
             b) posiadających podwersje (np. Y-001/A, Y-001/B, Y-002/1),
             chodzi o dostawców "spoza" planu kont i/lub dostawców, którzy
             zaopatrują nas na kilka sposobów (energia dla biura i filii).
          4. Mamy porządkowe zmiany w literach VAT-7 dla sprzedaży,
             mamy też minimalne zmiany w symbolach kont kont 222 i 223.
          Wszystkie te zmiany pozwolą prawidłowo przygotować JPK w TFi.
=================================================================== o8-o7-16
TFX 5.98: W opcji A w rejestrze sprzedaży dla liter D, H i L
          niesłusznie poprzednie wersje wyliczały jakiś dodatkowy VAT 7%.
=================================================================== o7-o7-16
TFX 5.97: Zgodnie z najnowszą interpretacją Ustawy w deklaracji VAT-7
          w pozycjach 42 i 44 należy wpisywać nie sumę kwot netto z faktur
          ale sumę kwot skorygowanych współczynnikiem opod./(opod.+zwol.).
          Opcja D.D w ten nowy sposób podsumowuje rejestr zakupów.
=================================================================== o5-o7-16
TFi 1.11: Korzysta z pliku Rok-2016\Podmiot1.JPK, który zawiera:
             Polskie: ĄĆĘŁŃÓŚŻŹąćęłńóśżź
             KodUrzedu: 1472
             NIP: 521-00-...
             PelnaNazwa: LIGA...
             REGON: 00702...
             KodKraju: PL
             Wojewodztwo: Mazowieckie
             Powiat: BRAK
             Gmina: BRAK
             Ulica: ...
             NrDomu: ...
             NrLokalu: BRAK
             Miejscowosc: Warszawa
             KodPocztowy: 00-...
             Poczta: Warszawa
=================================================================== o4-o7-16
TJPK: Program-integrator jednolitych plików kontrolnych JPK (XML):
      1. Grupuje uzyskane pliki JPK (XML) według pierwszych 15 znaków.
         JPK_VAT_2016-07_S.XML oraz JPK_VAT_2016-07_Z.XML (sprzedaż/zakup)
         lub większą liczbę plików np. JPK_VAT_2016-07_123-SP3_Z.XML
         składa się z typu pliku JPK_VAT, miesiąca 2016-07, numeru 123,
         symbolu SP3 i rodzaju rejestru Z, dla łatwego zarządzania JPK.
      2. Transportuje grupę plików do jednego zeszytu jako kolejne arkusze
         pokazując pełną strukturę z dodatkowym wyszczególnieniem kolumn,
         które chcielibyśmy móc podsumować np. K_10, K_11, ObrotyWinien,
         poprawia stronę wizualną plików XML i kodowanie na UTF-8,
         poprawione pliki otrzymują te same nazwy ale rozszerzenie TXT,
         z jednoczesnym stworzeniem arkusza zbiorczego "-SUMA-",
         który może służyć do wypełnienia deklaracji VAT-7.
      3. Na podstawie tak przygotowanego zeszytu tworzy zbiorczy XML.
         W międzyczasie można skorygować położenie niektórych kwot
         i poprawić na arkuszach błędy ortograficzne.
TFX 5.96: Zmienione zostały litery przyporządkowane do pozycji VAT-7.
          Za każdym razem jak MF zmieni deklarację VAT-7 jesteśmy zmuszeni
          do zmiany niektórych liter w rejestrze sprzedaży, na przykład
          sprzedaż zwolniona została przeniesiona z litery G na literę H.
          Najważniejsze litery A, B i C zostają bez zmiany.
          W rejestrze zakupów kosmetyczne poprawki. A wszystko dla JPK
          czyli jednolitych plików kontrolnych obowiązyjących od 1.7.2016.
=================================================================== o1-o7-16
TFi 1.10: Opcje D.D oraz E.A pozwalają przygotować JPK_VAT i JPK_KR.
          Dodatkowy program TJPK pozwala sprawdzić i zintegrować pliki JPK.
=================================================================== 29-o5-16
TFX 5.96: Opcja A już przypadkowo nie zmienia daty końcowej zestawień.
=================================================================== 2o-o5-16
TRZ 3.54: W opcji E pokazuje dłuższe niż 8 znaków numery dowodu.
=================================================================== 13-o5-16
TRZ 3.53: Wersja 3.52 miała przypadkowo zmniejszoną do 40 bazę dostawców.
TFX 5.95: Opcja I.K zyskała nową funkcjonalność, w powiązaniu z C.M.
          Mianowicie jeśli stworzyć wzorzec BO ( BP , BQ ) to opcja I.K
          automatycznie go woła i wczytuje i to bardzo ułatwia życie.
=================================================================== 12-o5-16
TFi 1.09, THf 3.22, TRi 1.14, TSi 1.02: Poprawne zamykanie krzyżykiem.
=================================================================== 28-o4-16
TAE 4.53, TFX 5.94, THD 3.98, TKB 1.11, TPS 0.91, TRZ 3.52, TST 5.46:
          W trybie pełnoekranowym (T64) można w opcji I.C skorygować
          położenie polskich liter, automat związany z StdOut.txt wyłączono.
=================================================================== 18-o4-16
THD 3.97: Opcja F.E zyskała szerszą funkcjonalność, po ilości jest
          jednostka miary, można też wpisać kilku sprzedających,
          wpisujemy ich symbole oddzielone odstępami.
=================================================================== 1o-o4-16
TFX 5.93: Opcja K.C pozwala przenumerować dowody KP i KW.
          W katalogu KASA można założyć plik NAZ.TXT, w którym podajemy
          w pierwszym wierszu nazwę zbioru np. KASA-nu lub KA-num,
          w drugim wierszu numer dowodu np. 1numer lub 100nu.
=================================================================== o8-o4-16
TFX 5.92: Opcja I.K przenosząc na jedną stronę robi to też w walucie.
          Opcja I.K ustala daty BZ i BO według dat z opcji I.B.
          W opcji A, na numerze dowodu, [F10] zapamiętuje dowód (kopiuj),
          w nowym dowodzie, w polu data, [F10] odtwarza dowód (wklej),
          przy czym nie przeszkadza mu tymczasem, że data jest niepewna.
=================================================================== 12-o3-16
TFX 5.91: W opcji G.G pokazywane są wyłącznie konta, na których
          pierwsza operacja wykazana jest także w walucie, zatem błędem jest
          podanie w BO najpierw różnic kursowych a potem zapisów w walutach,
          generalnie na BO powinny się pojawić wyłącznie różnice kursowe
          dla otwartych transakcji (częściowo zapłaconych) oraz końcowa
          kwota różnic bilansowych, te właśnie próbujemy tu wykazać.
          Dlatego w dniu 2-1-201x należy te różnice wyksięgować.
          TFX proponuje stworzenie pliku BRK-12K.DFX zawierającego różnice,
          jakie warto zaksięgować do BZ aby prawidłowo wyszedł bilans,
          oraz drugiego, antybliźniaka BRK-01W.DFX zawierającego te róźnice,
          wyksięgowane z rozrachunków tuż po BO (z datę 2-1-201x).
          Zestawienie tak syntetyczne jak i analityczne pokazuje te kwoty.
          Ponieważ operację aktualizacji bilansu można robić co miesiąc
          to dodana litera K oznacza księgowanie, W wyksięgowanie różnic.
          W zbiorze rocznym mogą być późniejsze zapisy, są ignoroane.
=================================================================== 1o-o3-16
TFX 5.90: W opcji N weryfikowana jest struktura konta 5???4?? (L).
TFX 5.89: W opcji A można podać kwotę w złotych po czym [F3]
          wpisać walutę (standardowo pod [+] jest EUR) i kwotę albo kurs.
          Opcja G.G pokazuje w analityce dużo więcej szczegółów.
=================================================================== o8-o3-16
TFX 5.88: Opcja G.G potrafi wykonać analizę wybranych kont,
          pokaże też, na żądanie, analityczne zapisy walutowe.
=================================================================== o1-o3-16
TFi 1.08: Konfiguracja I.B pamiętana osobno dla każdego roku.
=================================================================== 26-o2-16
TTi 6.06: Poprawka związana z automatem księgująco-zamykającym.
=================================================================== 23-o2-16
TFi 1.07: Powiększona opcja I.C [F1] daje możliwość precyzyjnego
          położenia raportów na ekranie, także dla systemu dwumonitorowego.
          Opcja L to dawne G.E, opcja N pokazuje to samo co TFX.N.
          Zmodyfikowane raporty z opcji E. Przygotowania do elektronicznego
          wysyłania deklaracji VAT-7 (aktywny PDF z mf.gov.pl to kpiny a
          namawianie ludzi na używanie szpiegującego Acrobata to draństwo).
=================================================================== 19-o2-16
TFX 5.87: W opcji A po wejściu do rejestru VAT, gdy nowa pozycja,
          TFX podpowiada konta i litery z poprzedniego zakupu tego dostawcy,
          jeśli jest nowy to konta nie ma a litera jest A (opodatkowana 23%)
          chyba, że w opcji I.B podamy współczynnik inny niż 77% to wtedy
          proponowana jest litera E. Przypominam, że współczynnik 0-2%
          lub 98-100% jest ustawowo zakazany - nie wolno używać struktury.
=================================================================== 16-o2-16
TFX 5.86: Zamknięcie raportu bankowego jest możliwe nawet
          gdy debetowe saldo początkowe (minusowa kwota po przychodach).
=================================================================== o9-o2-16
TFX 5.85: Plik SETUP\KO-VAT-S.TXT można uzupełnić jak KO-VAT-Z.TXT.
TFX 5.84: W opcji A wejście do tabelki waluty przez [F3] zeruje
          tymczasowy nadmiarowy rozrachunek ze strefy walutowej [F4].
TAE 4.51: Przyjmuje długie parametry w sekcji [START] (do 250 znaków), np:
          ZapytajD("Podaj datę końcową";dk)
    TFK(B;ANA;"ROK-"+RokT(Cofnij(dk;12))+"\Fir"+RokT(Cofnij(dk;12)); @
              "0101"+RokS(Cofnij(dk;12))+",0101"+RokS(dk))
    TFK(K;ANA;"ROK-"+RokT(dk)+"\Fir"+RokT(dk);"0101"+RokS(dk)+","+DataT(dk))
=================================================================== o8-o2-16
TFX 5.83: W pliku SETUP\KO-VAT-Z.TXT można po znaku # (z odstępem)
          podać inne konta dla vatu rozliczanego w innym miesiącu.
          W opcji A można podać miesiąc rozliczenia 13 (nieznany),
          opcja D.D będzie pokazywać takie zapisy jako nieobsłużone
          (ale tylko na ekranie) przypominając, że należy kiedyś
          podać jaki to naprawdę miesiąc, bo zostało zapłacone albo coś.
          Bo czasem odliczamy dopiero po zapłacie (dla MP lub ZPChr).
=================================================================== o3-o2-16
THD 3.96: Poprawiona wersja 3.95 - magazyn w cenach brutto.
TFX 5.82: Wersja 5.81 źle pokazywała rozrachunki w F.A i F.B.
=================================================================== o2-o2-16
TFX 5.81: W rozrachunkach w numerze transakcji nie są rozróżniane
          litery z ogonkami od ich łacińskich odpowiedników, transakcje
          układane są według terminów zamiast według numerów dowodu.
          Opcja I.K automatycznie łączy 2015-BZ i próbuje wykonać E.A.
THD 3.95: Opcja I.B pozwala ustalić numer ceny dla przychodów (E,1,..,8).
=================================================================== 26-o1-16
THD 3.94: Opcja K.I odfiltrowuje prawidłowo datami.
=================================================================== 24-o1-16
TFX 5.80: Opcje F.A i F.B uwolnione od drobnych problemów (201).
=================================================================== 21-o1-16
TFX 5.80: Opcja N uzupełniona o datę pliku gdy starszy niż 14 dni.
=================================================================== 2o-o1-16
TFi 1.06: Opcja F.J pokazuje opóźnienia zapłat faktur (a odsetki?).
=================================================================== 15-o1-16
TST 5.44: Opcje F wytwarzają plik 7BT (dla TFX:N) o ile robimy raport
          ze wszystkich środków i obie głębokości podsumowań są takie same.
=================================================================== 14-o1-16
THD 3.93: Poprawione sumowanie sposobów zapłat na rejestrze F.C.
TST 5.43: Poprawione umorzenie przekazane na wydrukach LT i PT.
=================================================================== 12-o1-16
TTi 6.05: Poprawka związana z zamykaniem systemu Windows.
THD 3.92: Opcja I.K przelicza magazyny netto <--> brutto (ROBOCZY).
          Opcja I.F daje szersze o 2 znaki pole "duplikat z dnia"
          w pliku FA1 i FA2 dla faktur "nie do koperty z okienkiem".
TRZ 3.51: Przywrócony podgląd na PlanKont.TFK (zamiast PlanKont.7TX).
=================================================================== o9-o1-16
TFX 5.79: Opcja N opisuje dodatkowo błędy "-" i "0".
TST 5.42: Opcja A zapamiętuje za pierwszym razem, że kwota jest w zł,
          analizator stanu, wartości OT oraz umorzeń liczy też gdy brak zł.
=================================================================== o6-o1-16
TFX 5.78: Opcja F.I obsługuje do 200 kontrahentów.
TTi 6.04: NBP wczytuje plik KURS2016, poprzednie wersje KURS2015.
=================================================================== o4-o1-16
TFi 1.05, THf 3.21, TSi 1.01: Dopracowane wydruki, także do PDF.
=================================================================== o2-o1-16
TSi 1.00: Zestawienia obsługują wybrane środki trwałe.
TFi 1.04: Zestawienia E.A, E.B i inne osługują wybrane konta.
=================================================================== o1-o1-16
TFX 5.77: Zmiany zgodnie z TFi. Opcje zmieniły położenie:
           - opcja G.G okazała się ważna i jest teraz jako opcja N,
           - opcja G.H może ma być ważna i jest teraz jako opcja L,
           - opcja D.O jest pożyteczna zatem teraz jest opcją O,
           - opcje L przesunięte zostały pod literę M.
TFX 5.76: Podczas przygotowywania raportów działają klawisze powrotu.
=================================================================== 31-12-15
THD 3.91: W opcjach F.A i F.F podobnie jak w opcji A można wołać indeksy
          z pliku IN-ARCHI przez Shift-.. Ctrl-.. Alt-.. ..-[F4] ..-[F5].
TFi 1.03: Poprawiony wygląd wydruków, także tych PDF (prawym na PDF).
          Poprawiony eksport do Excela, doszedł dwuwierszowy nagłówek.
=================================================================== 3o-12-15
TFX 5.75: W opcji G.G zmniejszono liczbŠ kont rodzajowych do 80.
=================================================================== 28-12-15
TFX 5.74: W opcji G.G kontrolowane jest ograniczenie do 99 błędów.
=================================================================== 26-12-15
TTi 6.03: Odwrócona kolejność przycisków, godzina całkiem po prawej.
=================================================================== 22-12-15
TFX 5.72: Opcja G.G została uzupełniona o dokładną opisówkę.
=================================================================== 1o-12-15
Do wszystkich programów dołączony nowy QTM.EXE, który współpracuje
          z nowymi możliwościami T64 (większa swoboda w jego położeniu).
=================================================================== o9-12-15
TZi 4.00: TurBo-Zapisywator pomija pliki większe niż 50 MB.
=================================================================== o8-12-15
T64 3.00: Potrafi obsługiwać 2 katalogi w górę i dwa w dół.
          Dodatkowo daje też możliwość wybrać metodę Output.
          Standardowe ustawienia są dostosowane do nowego TTi oraz Win 8/10.
TFX 5.71: Nowa opcja G.I próbuje policzyć bilansowe różnice kursowe.
          Kursy walut zaciągane są z pierwszej albo drugiej drukarki TTi.
=================================================================== o4-12-15
TST 5.41: Opcje B drukują duże opisy OT, LT czy PT.
=================================================================== o2-12-15
TFi 1.01: Poprawione raporty specjalne (AWP, ZPK) i [F4] na nr ośrodka.
=================================================================== 27-11-15
TFX 5.70: W opcji A do nowego rejestru zakupów można wejść z konta 30??,
          użycie rejestru IM (import towarów, poz. 10 VAT-7) powoduje
          zaokrąglenie VAT-u do pełnych złotych tak jak to robi urząd celny.
          Warto w opcji IB wpisać do duplexowych "WN IM IU JU OO".
TTi 6.00: Nowe TTi całkowicie przebudowane i rozbudowane.
          Nadal czekamy na prawidłowe wersje strowników drukarek do PDF.
          Na dziś najlepszym chyba sterownikiem jest Foxit PDF Printer 6.11
          i przy okazji najlepszym czytnikiem plików PDF (dwa w jednym).
          Pasek tytułowy uzupełniony o ikonkę, drugi wiersz to przyciski:
             TurBo-ikonka  podgląda co schowane poniżej listy drukarek,
             Tytuł-status  pokazuje to co zawsze było w górnym pasku
                           oraz pozwala przeciągać TTi po całym ekranie,
             Timer-panel   tak jak poprzednio służy do zamykania aplikacji
                           a prawym klawiszem do zapamiętania położenia TTi,
             NBPściągator  pozwala ściągnąć dla TFX aktualne kursy walut,
             TVQS-uruchom  pozwala uruchomić zdalną pomoc TeamViewerQS,
              Tin-uruchom  instalator, aktualizator, otwierator nowego roku,
             @mail-ikonki  przygotowują wiadomość do wysłania pocztą,
             3 pola drukarek to laserowa, fiskalna i kodów kreskowych,
          Korzyści: a) mniejsze okno, b) aktualizacja kursów walut,
                   c) szybki dostęp do tvqs, d) szybki dostęp do Tin,
                  e) przygotowanie poczty z bezbłędnie wpisanymi @dresami,
                 f) podczas startu kasuje wszystkie zaległe wydruki
          (te przygotowane z katalogu TTi a nie z kolejki w drukarce).
=================================================================== 26-11-15
TAE 4.50, TFX 5.70, THD 3.90, TKB 1.10, TPS 0.90, TRZ 3.50, TST 5.40:
          WAŻNE dla tych co mają kilka księgowości, biur, holdingów !
          Od tej pory można uruchamiać równocześnie kilka programów
          pracujących na wspólnym katalogu, na przykład TST, TFX i TAE.
          Przedtem napotykaliśmy komunikat "Program już pracuje"
          chocoaż tak na prawdę pracował na tym katalogu inny program,
          który korzystał z innych zbiorów bazowych (.PFX i .PST).
          Programy prawidłowo podpowiadają ostatni katalog w MENU [F4].
THD 3.90: Tak samo jak w TFX i TST można zmienić plan indeksów w MENU [F5].
TFX 5.70: W opcji G.G można wyłączyć wiele kontroli, nowe to S i N.
=================================================================== 24-11-15
TFX 5.67: Opcja G.G pokazywała kompletne porównanie grup środków trwałych.
          Od tej wersji tylko te wiersze, które stwierdzają rozbieżności.
=================================================================== 2o-11-15
TST 5.35: Podczas raportu F.B tworzony jest kontrolny plik ..\TFX\#\....7ST.
TAE 4.48: Doszła nowa funkcja STK(KWOTA):TEKST, która pokazuje
          kwotę w formularzu, pod warunkiem, że nie jest zero.
          Wymaga pola z atrybutem (zakończonego) PQ lub P4 (do prawego).
          Do użycia gdy wiemy, że suma pewnych pól powinna dać kwotę
          z konta nadrzędnego więc definiujemy na przykład:
           [Liczby]
            sB4 = TFK(K;OWN;DatK;"5??-4*")
            B40 = TFK(K;OWN;DatK;"5??-40*")
            B41 = TFK(K;OWN;DatK;"5??-41*")
            B42 = TFK(K;OWN;DatK;"5??-42*")
           [Teksty]
            iB4 = StK( sB4 - Suma('B4?') )
           @ to różnica między syntetyką 5??-4 a sumą analityk 5??-4X
           @ i wystąpi gdy ktoś założy sobie nowe 501-49 gdy nie ma B49.
=================================================================== 19-11-15
TFX 5.66: Opcja G.G weryfikuje konta zespołu "0" z TST opcją F.B.
          W menu można klawiszem [F5] zmienić plan kont jak w opcji B.E.
TST 5.34: W menu można klawiszem [F5] zmienić bazę tak jak w opcji C.A.
=================================================================== 18-11-15
THD 3.88: Opcja G.F nawet jak ma definicje szczegółowe (dolne)
          w pliku PODSTAWA.DEF to definicja indywidualna według pliku
          jest najważniejsza i przykrywa defnicje z PODSTAWA.DEF.
TFX 5.65: Opcja G.G pokazuje wykaz numerów dowodów z błędami MZKK.
=================================================================== 17-11-15
TFi 1.00: Wydruk formularzy jednostronnych nie dodaje pustej strony.
TTi 5.00: Odporny na błędne raportowanie rodzielczości Foxit PDF Printer.
=================================================================== 12-11-15
TKB 1.08, TPS 0.89, TRZ 3.47, TST 5.33: Poprawione ramki i paski.
THD 3.87: W opcji G.F można korzystać ze zmodyfikowanej wersji *.DEF,
          w wierszu PrePosto po 3 kwadracie (ţ) można podać pierwszą
          literę odpowiadającą za znaki przejęte z symbolu odbiorcy.
          Jeśli nie ma 3 kwadratów to pierwsza litera jest standardowo 'o'.
=================================================================== 1o-11-15
TAE 4.47: Poprawione ramki i paski dolny oraz górny.
=================================================================== o5-11-15
TFX 5.64: Nazwa wyświetlanej ramki pokazuje się w lewym górnym rogu
          zamiast w lewym dolnym, gdzie przeszkadzała w podglądzie [+].
          W opcji A po wejściu [F3] w polu Kwota do ramki przeliczeń walut
          pod klawiszem [+] jest ostatnio używana waluta oraz ostatnio
          wpisany kurs, chyba, że korzystamy z automatu [NBP] w TTi,
          przy czym kurs z NBP musi być świeży (max. 3 dni od daty dowodu).
          Przy rozliczaniu większej sumy składającej się w wielu kwot
          należy najpierw dokończyć operację rozliczania całości, kiedy
          TFX pamięta pozostałą nierozliczoną kwotę a dopiero na koniec
          można wrócić do każdej pozycji dowodu i już przez [F4] wybrać
          ponownie prawidłową transakcję i poprawić kurs pozwalając aby
          TFX na nowo policzył i wpisał w następnej pozycji różnicę kursową.
=================================================================== o4-11-15
TAE 4.46, TFX 5.63, THD 3.86, TKB 1.07, TPS 0.88, TRZ 3.46, TST 5.32:
          Na listach [F4] klawisze [+] i [-] przeszukują do przodu lub tyłu.
TFX 5.63: Opcja A oraz opcja D.D korzystają z poprawionych plików
          SETUP\OP-VAT-Z.TXT oraz SETUP\OP-VAT-S.TXT (korekta opisów).
=================================================================== o3-11-15
TFX 5.62: W opcji A w polu Numer dowodu [F3] szuka pierwszy wolny,
          [F4] pokazuje listę, [F5] pokazuje listę filtrowaną,
          [F9] drukuje polecenie księgowania, [F10] wrzuca dowód do bufora.
          W polu data dekretacji gdy nowy dowód [F10] ściąga go z bufora.
=================================================================== 31-1o-15
TAE 4.45, TFX 5.61, THD 3.85, TKB 1.06, TPS 0.87, TRZ 3.45, TST 5.31:
          Nowe wersje z przesuniętym okresem z 01-01-1920 do 31-12-2019
          na późniejszy 01-01-1930 do 31-12-2029 czyli 010125 to 01-01-2025.
TTi 4.98: 3 miesiące temu doszedł button [NBP] ściągający kursy walut.
=================================================================== 3o-1o-15
TFX 5.58: Opcja G.H pokazuje opisy kolumn nawet gdy nie ma przychodów.
          W katalogu SETUP pojawił się wzorcowy plik SETUP\Ko-VAT-S.TXT.
=================================================================== 29-1o-15
TST 5.30: Opcje od G.B do G.E zyskały nową funkcjonalność.
=================================================================== 16-1o-15
TAE, TFX, THD, TKB, TPS, TRZ i TST mają poprawione sterowniki HP-6Lxxx.dru.
          Poprawione zostały kody dla szerokich wydruków takich jak TST.GA.
=================================================================== 14-1o-15
TFX 5.57: Opcja G.D jest czytelniejsza i obsługuje [F4].
          Opcja A sprawdza z planem (WN) wydatki (MA) lub odwrotnie.
=================================================================== 1o-1o-15
THD 3.84: Opcja F.A (i F.F) ładnie pokazuje w euro gdy do zapłaty 0.
=================================================================== o9-1o-15
TZi 3.00: TurBo-Zapisywator omija foldery Cookie..., System...,
          Tempor... oraz Window..., kopiuje też pliki z ostatniej daty.
THD 3.83: Opcja F.H potrafi z kilku faktur (PROF) zrobić jedną kopię,
          kontroluje przy tym stany magazynowe, wymaga zapisania faktury
          w opcji F.A aby stworzyć do tej faktury dowód WZ (ew. ZZ).
=================================================================== o7-1o-15
TFX 5.56: Opcja G.D rozszerzona o zmianę konta i jego analitykę.
          Opcja G.G obsługuje małe kręgi kosztów też dla 24 miesięcy.
THD 3.82: Jeśli na fakturze ostatni zapis to odjęcie ZAliczki, to nie
          jest to faktura korygująca, chyba, że cała faktura jest na minus.
=================================================================== o3-1o-15
THD 3.81: Do drukarek DF-301, EMAR-2, FP-600, TERMAL, TEMO-U i WIKING
          doszła nowa drukarka Elzab ZETA z protokołem PosNet: ZETA-P.
          Dlaczego ją polecam? Nie polecam, ale drukuje numer faktury!
=================================================================== 3o-o9-15
TFX 5.55: Opcja G.G nie pokazuje fałszywego alarmu że "po dacie BZ".
TFX 5.54: Opcja G.G obsługuje dobrze nietypowe okresy np.1-04 do 31-03.
=================================================================== 28-o9-15
TFX 5.53: Opcja A ma dodatkową kontrolę analizy wykonania planu.
TFX 5.52: Opcja G.A obsługuje do 900 opisów w ostatniej kolumnie (było 200).
          Opcja G.G obsługuje również nietypowe okresy np.1-04 do 31-03.
=================================================================== 24-o9-15
TST 5.22: Opcja B.B pokazuje rozszerzone polecenie księgowania:
          kwotę umorzenia początkowego oraz konta tegoż oraz przeciwstawne,
          które brane jest z początku pola "Dostawca" (albo 080).\
=================================================================== 17-o9-15
TFX 5.51: Nowy Rejestr VAT odporny na nietypowe miesiące rozliczenia.
          Opcja D.D pokazuje, że miesiąc rozliczenia *89* jest nierozsądny.
=================================================================== 14-o9-15
TFX 5.50: Nowy rejestr VAT ostatnio traktował luźno liczbę porządkową,
          jeśli wołaliśmy rejestr przez [F3] i w tej liczbie porządkowej
          (w bieżącym dowodzie) akurat nie było wcześniej zapisu vat,
          to TFX próbowało znaleźć jakąś pozycję "niedaleko" (+/-3 LP),
          i to okazało się problemem, jeśli ktoś (jak na przykład ja)
          wprowadza kilka faktur zakupu pod jednym dowodem to wołany
          był zapis z innej liczby porządkowej i on był poprawiany.
          Obecnie po lekkiej renumeracji LP należy w opcji D.I skasować
          pozycje rejestrów źle przyporządkowane i stworzyć je na nowo.
=================================================================== 12-o9-15
THD 3.80: Od wersji 3.70 do 3.78 w opcji F.C mógł występować błąd
          zaokrąglania liczb 207, należy wrócić do poprzedniej wersji
          lub zaktualizować program do wersji co najmniej 3.80.
=================================================================== o4-o9-15
TST 5.21: Opcje G prawidłowo wyksięgowują z kont wpisanych w KS
          lub KSG (opis niżej). W poprzednich wersjach zawsze było 011.
          Dla każdej bazy "nazwa.PST" można założyć "nazwa.#GL", w którym
          w kolejnych wierszach można zdefiniować konta główne:
             zapis  TLS  dla 011-01 012-01 017-21
             400-c  KKG      400-1  400-2  400-7  konto kosztów amortyzacji
             790    KNG                           konto nadwyżek niepodatk.
             490    KPG                           konto przeciwstawne
             500    KRG                           rodzajowe (gdy KKG=5...)
             01c    KSG      011    012    017    konto środków
             07c    KUG      071    072    077    konto umorzeń
             eAA    MUG      0AA    0AA    2AA    miejsce użytkowania
             KIER   OOG      KIER   KIER   KIER   osoba odpowiedzialna
             766    KWG      766    766    766    konto własne sprzedaży
          Małe litery wskazują, który znak z symbolu środka należy wpisać.
          Można zatem albo każdemu środkowi np. 017-123 (lub 7-123)
          wpisać KS np. 017 oraz KU np. 077 albo w pliku SRODKI.#GL
          w 5 wierszu wpisać 01c (lub 01a) a w 6 wierszu 07c (lub 07a).
=================================================================== o3-o9-15
TFX 5.48: W opcji F.F można podać nazwę pliku faktur, wtedy w raporcie
          pojawiają się wyłącznie faktury z tego pliku, z małym wyjątkiem:
          po naciśnięciu w polu "Wyb.konta" [F3] od drugiego wiersza
          można wpisać dowolną liczbę kont dodatkowych, które pojawią się
          na zestawieniu nawet gdy należności wynikają z innych plików.
          Dodatkowo pokazano zapłaty/nadpłaty analitycznie jak w opcji F.A.
=================================================================== 27-o8-15
THD 3.78: Okazało się, że numery unikatowe mogą być nawet 15.znakowe.
          Do tej pory były 10. i 11.znakowe, a dziś nagle 13 znaków.
=================================================================== 2o-o8-15
TFi 0.99: Opcja G.G drukuje deklarację VAT-7, lubi drukarki dwustronne.
          Pola oznaczone błękitnym kwadracikiem pokazują, że można [F3].
          Można wydrukować stronę 1 lub 2 lub ewentualnie dwie razem.
          Jeżeli w pliku Rok-2015\!FX!.xxx jest wiersz "FoPK=Rok-2014"
          to plan kont wczytywany jest z Rok-2014\PlanKont.PFX.
=================================================================== 14-o8-15
TFX 5.47: W opcji A wprowadzenie nowego rozrachunku walutowego ju+ OK.
=================================================================== 11-o8-15
TFX 5.46: W opcji D.D rejestry zakupów duplexowe (WN, IM, IU, JU lub OO)
          drukowane jako rejestry sprzedaży mają litery N, M, I, J lub O,
          dlatego przy dekretacji osobno naliczenie i osobno odliczenie,
          proszę zamiast liter N, M, I, J lub O używać S, R, U, T lub V.
          Nowe rejestry (IM i JU) należy dopisać w opcji I.B [up] [up] [up].
=================================================================== o8-o8-15
TFX 5.45: W opcji D.D rejestry zakupów duplexowe (WN, IU lub OO)
          drukowane jako rejestry sprzedaży mają litery N, I lub O.
          Przy okazji podsumowanie zapisywane jest do pliku VAT\Vat.7BT,
          z którego nowa wersja TFi w opcji G.G drukuje deklaracje VAT-7.
=================================================================== o4-o8-15
TFX 5.44: W opcji A na numerze dowodu po [F9] można się wycofać [Esc].
          Opcja J.E zwalnia blokadę pliku z reorganizacją.
          [+] i [F6] na polach "Waluta" i "Kurs" korzysta z pomocy [NBP].
          Jeżeli podczas rozliczania rozrachunków walutowych mamy kwotę,
          na którą składa się kilka transakcji (na przykład przewalutowanie)
          to po zawołaniu [F4] na polu "Kwota" i wybraniu pierwszego zapisu,
          który będziemy chcieli rozliczyć, zostaniemy przeniesieni do okna
          rozliczenia kwoty i kursu, i wtedy jak wpiszemy tę (za) wysoką
          kwotę w walucie to TFX rozliczy tylko kwotę tej transakcji, ale
          pozostałą resztę zapamięta i automatycznie przenosząc do kolejnego
          wyboru podpowie w polu "Kwota" tylko pozostałą resztę.
          Pozostaje jeszcze kwestia wydrukowania powstałego dowodu jako
          "formularza przewalutowania" dla banku, o ile to jest potrzebne.
THD 3.77: [+] i [F6] na polach "Waluta" i "Kurs" korzysta z pomocy [NBP].
=================================================================== o3-o8-15
THD 3.76: [F4] na polach "Waluta" i "Kurs" korzysta z poniższej pomocy.
=================================================================== o2-o8-15
TTi 4.98: Doszedł button [NBP] ściągający dla TFX i THD kursy walut.
          NBP aktualizuje tabelę kursów w dni robocze między 12 a 13.
TFX 5.43: [F4] na polach "Waluta" i "Kurs" korzysta z powyższej pomocy.
=================================================================== 25-o7-15
Tzi 1.00: Zupełnie nowe narzędzie pozwalające zapisywać bieżące pliki
          na pamięci USB. Archiwum plików wybranych typów (.DFX, .XLS, ...)
          wykonywane jest na podłączanym dysku, szybkie, czytelne, proste.
=================================================================== 16-o7-15
TFX 5.42: Poprawienie przez [F3] danych dostawcy/odbiorcy w rejestrze
          nowym VAT skutkuje poprawieniem tych danych w pozycji rejestru.
THD 3.75: Opcja I.F towrzy nowe nagłówki faktur do kopert z okienkiem:
          "duplikat z dnia" przeniesiony zaraz pod datę faktury,
          "oryginał/kopia" do wiersza ze sposobem zapłaty (mały tekst).
          Opcja F.A (F.F) lepiej pokazuje kwoty zapłat gdy mamy 3 terminy
          i faktura jest w walucie obcej (3 zamiast 1 wiersza "do zapłaty").
=================================================================== 15-o7-15
THD 3.74: Opcja K.I pokazuje kwoty "nadpłat" (możliwe, że do zwrotu).
=================================================================== o3-o7-15
TFX 5.41: Opcja F.D ma podwyższone ograniczenie na liczbę dekretów
          nierozliczonych na jednym koncie z 80 do 260.
          W wypadku przekroczenia liczby 260 na zestawieniu jest komunikat.
=================================================================== 25-o6-15
THD 3.73: Opcja G.F obsługuje numery dowodów dłuższe niż 8 cyfr.
=================================================================== 23-o6-15
TFX 5.40: Opcja J.A z 22.6 miała podwójną i złą zmianę polskich liter.
=================================================================== 22-o6-15
TFX 5.39: Opcja J.A reaguje na wiersz '1' z definicją polskich liter.
=================================================================== 19-o6-15
TAE 4.44, Inaczej porozmieszczane wyjściowe informacje techniczne.
THD 3.72, Poprawiona procedura szukająca drukarkę TTi (Opcja I.D).
TKB 1.05, Poprawiony rok w głównym menu. Przygotowanie do PR-2019.
TPS 0.86, Poprawione sterowniki HP-6L*.DRU dla szerokich wydruków.
TRZ 3.44: --------------------------------------------------------
TST 5.20: Poprawiony podgląd na 4 lata w opcji A.
TFX 5.38: Poprawione wczytywanie rejestrów VAT i inne ogólnie.
=================================================================== 17-o6-15
TST 5.20: Opcje G.B-D domyślnie przyjmują konto KP=490 jako przeciwne
          gdy zdefiniujemy w każdym środku KK (np. 501-401) i KR (np. 401).
=================================================================== o1-o6-15
TFX 5.37: Nowy rejestr VAT został uodporniony na manewry zmiany
          zapisów w rejestrze gdy włączone, ale nie zawsze, scenariusze.
=================================================================== 3o-o5-15
THD 3.71: W opcji I.B można sobie zażyczyć aby na fakturze pytało
          o konto FK kontrahenta.
          W opcji M.O jeśli podano datę na koniec miesiąca (30 lub 31)
          to poprzednie wersje poprawiały o 1 dzień do przodu, ta już nie.
=================================================================== 28-o5-15
TFX 5.36: Nowy RV prawidłowo obsługuje rej.sprz. gdy scenariusze.
=================================================================== 27-o5-15
TFX 5.35: Opcja D.D zapisuje podsumowania do pliku VAT.7BT dla VAT-7.
=================================================================== 25-o5-15
TFX 5.34: Zmodyfikowana opcja L.E pod nową wersję TRZ (podpowiedzi [F4]).
TRZ 3.43: W katalogu z danymi należy umieścić plik PlanKont.7TX.
=================================================================== 18-o5-15
TFX 5.33: Prawidłowo rozdekretowuje sprzedaż według scenariuszy [F10].
TFX 5.32: Dopuszczono obsługę scenariuszy dla rejestru sprzedaży.
          Rozszerzono oznaczenia literowe dla sprzedaży zgodnie z VAT-7.
          Poprawiono sterowniki HP-6Lxxx pod potrzeby PKPiR.
          Odwrotne obciążenie w duplexowych pobiera konto z O (a nie H).
THD 3.70: Poprawiono eksport dla faktur w walutach obcych (zaokrąglenia).
          Poprawiono rejestr sprzedaży dla faktur w walutach obcych.
=================================================================== 21-o4-15
THD 3.69: Ustawienie kasy "U" jak utarg powoduje, że przedpłaty jak
          również kwoty wpisane z terminem płatności takim samym jak
          data faktury (natychmiast/utarg) nie są widoczne pod [F4]/[F5]
          ani w podpowiedziach w kasie/banku, ani w zaległościach K.I,
          ani w dodatkowych zapisach pod fakturą. Nawet więcej, jeśli
          jedno ze stanowisk nie ma ustawienia "U" tylko "A" lub "R"
          i ściągnie przedpłatę, zapłatę bieżącą to pozostali (Ci z "U")
          zobaczą to jako nadpłatę, dlatego w opisie warto dopisać coś co
          zmieni przyporządkowanie zapłaty, np. zamiast 2/12/2015 dać 2/12/..
=================================================================== 3o-o4-15
TFX 5.31: Do nowego rejestru VAT wchodzi nie tylko z "1" i "2" ale i "8".
=================================================================== 21-o4-15
THD 3.68: Opcja G.F jak widzi w opisie m6, M6, m06, M.6 lub M.06
          to eksportuje na konta zgodnie z definicją w *.DEF na przychody
          przyszłych okresów wysyłając je do czerwca. 14 = luty nast.roku.
          W pliku #\SETUP\TIE można podać ścieżkę do TIE np. ..\TIE
          Przypominam, że dla rozliczanych zaliczek także należy
          w opisie podać miesiąc, ilość = 1, cena = -zaliczka.
=================================================================== 14-o4-15
TFX 5.30: W nowym rejestrze VAT prawidłowo opisuje stawki O, Q, U i V.
=================================================================== 1o-o4-15
THD 3.67: Jeśli symbol kontrahenta zawiera 'KK' to THD automatycznie
          generuje sposób zapłaty 'KARTĄ KREDYTOWĄ / PŁATNICZĄ'.
          Przy ustawieniu kasy w opcji I.B jako A (automatyczna)
          należy po wydruku faktury wybrać '0', żeby w raporcie
          powstał zapis z dowodem KK numer kolejny, w ten sposób
          i na rejestrze sprzedaży i na raportach kasowych w podsumowaniu
          wydzielone są kwoty związane z płatnością kartami płatniczymi.
=================================================================== oo-o4-15
TFX 5.30: Opcja J.D zwalnia plik REO gdy wyjście bez zapisu.
=================================================================== 26-o3-15
THD 3.66: Opcja G.F ma rozszerzone pola symboli kont z 20 do 25 znaków
          oraz liczbę przekierowań symboli na konta z 490 na 2400 symboli.
=================================================================== 20-o3-15
THD 3.65: Niewielka poprawka w eksporcie danych do TIE.
=================================================================== 18-o3-15
TST 5.19: Opcje F.B-F.D przygotowują plik 7st dla TFX opcja G.G.
=================================================================== 17-o3-15
TFX 5.29: Rejestr nVAT poprawiony.
TST 5.18: Opcje F.B-F.D tworzą plik SRODKI.txt, który zawiera liczby
          w układzie jak w TFX w opcji E.A z kont 0* na 3 znakach.
=================================================================== 15-o3-15
TST 5.17: Opcje G.B-G.E tworzą nowe polecenie księgowania do TFX.
          Przypominam, że w pliku ...\SETUP\TIE można podać ścieżkę.
=================================================================== 1o-o3-15
TFX 5.28: Nowa opcja G.H pozwala zdefiniować zbiorczy rachunek zysków
          i strat na kilku działalnościach, przy czym mamy kilka ograniczeń:
          - w opisach zaczynamy dużą literą wiersze nagłówkowe
            (na przykład A. Przychody netto) taki wiersz do końca pusty,
          - w kolumnach Obroty zaznaczamy czy strona W (winien) czy M (ma),
            po czym podajemy max.8 znakowy początek symbolu konta
            (na przykład .4. Sprz.towarów i materiałów  M 73?-0    M 73?-2),
          - w symbolu konta należy umieścić informację o działalności
            (na przykład .1. Sprzedaż produktów         M 7dd-0    M 7dd-2),
          - program obsługuje działalności (dd) od 00 do 59 przy czym:
            .działalności 23 i 24 są zarezerwowane i proszę ich nie używać,
            .działalność 29 zbiera przychody z konta 73x,
            .działalności od 30 do 59 są wyłącznie na kontach 5xx,
          - jeśli w symbolu konta nie ma "dd" to obroty dolicza do pierwszej
            działalności (np. .2. Zmiana stanu produktów  M 580  W 580).
=================================================================== 28-o2-15
TFX 5.27: W opcji A w nowym rejestrze vat daty są w drugim wierszu,
          pola podlegające najczęstszym zmianom są w pierwszej kolumnie
          (zatem poruszamy się do nich klawiszami Up lub Dn) natomiast
          klawisz [F3] przełącza nas pomiędzy polami Termin a Litera vat.
          Za wyjątkiem pola Kontrahent, tu można poprawić opis kontrahenta.
=================================================================== 27-o2-15
TST 5.16: Opcja G.B pokazuje samo polecenie księgowania ("A"),
          raport bez polecenia księgowania ("B") lub całość ("C").
          Należy pamiętać, że wszelkie zmiany kont KK,KN,KP,KR,KS,KU
          nie skutkują w bieżącym miesiącu ale dopiero od następnego.
          Na przykład gdy w tabeli zmian zrobimy zapis  :150215:KK:551     :
          to na dzień 28-02-2015 amortyzacja będzie liczona na poprzednie
          konto podane w tabeli zmian stanu środka trwałego.
          Polecenie księgowania na końcu raportu składa się z trzech części:
             1. planowa amortyzacja (umorzenie),
             2. nowoprzyjęte środki trwałe (gdy mamy OT),
             3. zlikwidowanych lub przekazanych ŚT.
                                 O71                          333,34
             551                                              333,34
            ---------------------------------------------------------
                                 O8O                       1O.OOO,OO
             O14                                           1O.OOO,OO
            ---------------------------------------------------------
                                 O11                       2O.OOO,OO
             O71                                            7.OOO,OO
             766                                           13.OOO,OO
            ---------------------------------------------------------
          Można używać skróconego zapisu kont gdy są zgodne z indeksami
          środków, dla każdej bazy BAZA.PST można założyć plik BAZA.#GL,
          w którym w kolejnych wierszach można zdefiniować konta główne:
             zapis  TLS  dla 011-01 012-01 017-21
             400-c  KKG      400-1  400-2  400-7  konto kosztów amortyzacji
             790    KNG                           konto nadwyżek niepodatk.
             490    KPG                           konto przeciwstawne
             500    KRG                           rodzajowe (gdy KKG=5...)
             01c    KSG      011    012    017    konto środków
             07c    KUG      071    072    077    konto umorzeń
             eAA    MUG      0AA    0AA    2AA    miejsce użytkowania
             KIER   OOG      KIER   KIER   KIER   osoba odpowiedzialna
             766    KWG      766    766    766    konto własne sprzedaży
          Wierszy jest 9, małe c oznacza tutaj 3.znak symbolu środka.
          W katalogu \TIE lub w katalogu \TIE\Firma1 gdy jest tam TIE.TXT
          zapisywany jest plik ST-PK-mc.TIE zawierający trzy dowody PK.
          Chyba, że w pliku ...\SETUP\TIE podamy inną ścieżkę.
=================================================================== 25-o2-15
TFX 5.26: Dodatkowy opis w rejestrze (ten pod [F10]) jest pamiętany
          natomiast przy księgowaniu następnego dokumentu w bieżącej
          dekretacji, jeśli w tym następnym nie ma dodatkowego opisu
          to nie przepisuje się on (bez sensu przecież) z poprzedniej
          faktury tylko pozostaje pusty.
=================================================================== 24-o2-15
TFX 5.25: Nowa opcja G.H pozwala wykonać przekrojowy rachunek ZiS.
=================================================================== 2o-o2-15
TST 5.15: Opcja F.B nie pokazuje słowa RAZEM w każdym wierszu.
=================================================================== 18-o2-15
TFX 5.24: Ponieważ w opcji I.D wszyscy nagminnie wciskają [F4]
          bez wcześniejszego uruchomienia TTi dlatego ograniczyłem
          długość przeszukiwanej ścieżki do 50 znaków (bo inaczej błąd 202).
          Nowe rejestry w opcji A prawidłowo przeliczają kwoty netto
          w rejestrach duplexowych (OO, IU i WN), gdy suma jest netto.
          Przy wprowadzaniu oznaczenia jednoliterowego inaczej pracuje [F4].
          Nowa pozycja w nowym rejestrze sprzedaży podkłada netto i vat
          zgodnie z zapamiętanymi poprzednio informacjami.
          Dodatkowy opis w rejestrze (ten pod [F10]) nie jest pamiętany.
          Opcja I.K nadaje bilansowi otwarcia numer dowodu "0".
=================================================================== 16-o2-15
TFX 5.23: Zestawienia mają obcięte drugie wiersze każdej strony.
          Opcja I.D pozwala użyć klawisza [F4] w drugim wierszu.
=================================================================== 11-o2-15
TFX 5.22: Opcja I.K została uzupełniona o obsługę rozrachunów "skrót",
          saldo kontrahenta składane jest z ostatnich niezamkniętych
          transakcji z pominięciem analizy rozrachunków, kwoty strony
          przeciwnej przeniesione ze znakiem "-" pozwalają uzgodnić obroty
          Winien i Ma z Bilansu otwarcia z sumą sald Bilansu Zamknięcia,
          znak ";" na początku numeru transakcji wskasuje na przeniesienie.
=================================================================== o6-o2-15
TFX 5.21: Poprawiona opcja J.G, zmusza do podania nazwy na zapas.
          Opcje E miały problemy z wyświetlaniem kwot powyżej miliarda
          gdy na końcu kwoty było zero, teraz pokazuje ew. mniej kropek.
          Nowa opcja G.B pokazuje odsetki naliczane na zapłaty wykonywane
          na rozrachunkach z odbiorcami (prawie jak H.B) oraz z dostawcami
          a tego nie było wcześniej, teraz widać ile wpuścić w rezerwy.
TAE 4.43: Koncepcja dotycząca holdingów i bilansów rozproszonych
          (seryjnych) została zrealizowana w kooperacji z TFi, w tym:
          - autmatyczne wypełnianie pól i podpowiedzi typu lista [F4].
TFi 0.98: Standardowo pliki pomocnicze *.txt mają mieć pierwszy wiersz pusty
          a wszystkie pozostałe zaczynają się od dokładnie jednej spacji.
=================================================================== o5-o2-15
TST 5.14: Opcja A zawsze wyświetla zawsze pełny plan amortyzacji.
          Opcje F.B-F.D lepiej odkreślają podsumowania.
          Procedura licząca amortyzację/umorzenie w miesiącu zaokrągla
          bieżącą wartość zanim ją skoryguje o zaokrąglenia całoroczne.
          Zdecydowanie lepiej funkcjonuje używanie zamiennie daty końcowej
          lub zestawienia "na rok", dużo bardziej intuicyjnie działa.
=================================================================== 3o-o1-15
TTi 4.97: Wykrywa puste wydruki i je kasuje zamiast pisać "Zły ...".
THf 3.10: Nie drukuje faktur po wydruku paragonu fiskalnego.
=================================================================== 26-o1-15
THD 3.64: Opcja I.B ma zmieniony prawy dół. Czy pamiętać sprzedającego.
          Zgodnie z tym zachowują się opcje od F.A do F.F.
=================================================================== 25-o1-15
TFX 5.20: Opcja G.G rozpoznaje za krótkie konta i zapisy spoza okresu.
=================================================================== 22-o1-15
TFX 5.19: Opcja C.A prawidłowo generuje listy poprzez [F3].
          Opcja G.G wolna od losowego błędu 207.
=================================================================== 21-o1-15
TFX 5.18: Opcja A obsługuje w nowym rejestrze vat nowe litery:
          D, H, L to zakupy od rolników 7%, W wyrzucone z podsumowania.
          Opcja C.A pod [F3] ma poprawioną listę i omija zbiór "BZ-...".
          Opcja G.G to mini audyt księgowości, czekam na recenzje i uwagi.
          Opcja H.C dopuszcza do 1000 zapisów nierozliczonych.
=================================================================== 17-o1-15
THD 3.63: Opcje H.D oraz M.E mają poprawione ramki.
          Opcja M.O dopuszcza 350 pozycji na jednym indeksie (było 150).
=================================================================== 15-o1-15
TFX 5.17: Ostatnio modne są awarie zasilania, serwery padają jak muchy.
          Musiałem uodpornić program na błędy w plikach konfiguracyjnych
          a dokładnie chodzi o pliki w katalogu WYDRUKI (#\WYDRUKI\*.*).
          Jak ktoś nie ma aktualizacji to niech skasuje #\WYDRUKI.
          Opcja J.A nie będzie wyrzucać informacji o wierszach "+" i "|",
          które pojawiają się jako komentarz do nowych plików TIE z THD3.62.
=================================================================== 14-o1-15
TFX 5.16: Opcja D.D uzupełniona o detekcję błędnych rejestrów VAT.
THD 3.62: Na końcu pliku TIE dopisywana jest definicja DEF.
=================================================================== 1o-o1-15
TTi 4.96: Okazuje się, że jeśli domyślna drukarka ma parametry znacząco
          odbiegające od parametrów drukarki wybranej na chwilę, na przykład
          zupełnie inną rozdzielczość lub jest czarno-biała a nie kolorowa,
          bo Windows nie umie prawidłowo raportować zmiany parametrów dla
          zmienionej drukarki, to program TTi zachowuje parametry drukarki
          domyślnej, więc może się pogubić i nawet dać "divide error".
          Dlatego proszę ustawić we wszystkich drukarkach jedną standardową
          rozdzielczość 600 dpi i wybrać kolorową jako domyślną.
=================================================================== o8-o1-15
TAE 4.41: Drugi parametr wywołania, najczęściej kojarzony z drukarką,
          nie musi być już pusty lub jednocyfrowy, może mieć maksymalnie 4
          znaki przy czym jeśli jest "#" oznacza "jak numer użytkownika".
=================================================================== o7-o1-15
TFX 5.15: Korzysta nadal z RS-VAT11 i RZ-VAT11 zamiast ...VAT15.
=================================================================== o2-o1-15
THD 3.61: Opcja K.I przebudowana by sortować w/g odbiorców do 9999 wierszy.
=================================================================== o1-o1-15
          Niech ten nowy 2015 rok będzie lepszy od poprzednich. Hawk.
TFX w opcji D.N (dawniej D.L) od 4-5-2014 można podać datę i nazwę zbioru.
          Rozliczenie roczne drukuje wyliczenie podatku liniowego 19%
          w poszczególnych miesiącach, ale należy ksi|ęgować na kontach:
            -0... wszystkie koszty (także bankowe, amortyzację i AC/OC),
            -1... wszystkie przychody (także bankowe i odsetki uzyskane),
            18... wszystkie odliczenia od dochodu (np. ZUS-51: 661,92 ),
            19... wszystkie odliczenia od podatku (np. ZUS-52: 232,85 ).
TFX obsługuje działy max.5.znakowe, rozdziały max.5.znakowe, paragrafy
          max.5.znakowe i zadania max.15.znakowe, ale można to zmienić.
          Koszt przejścia na inny układ to jedna wizyta max. 800 zł + 23%.
=================================================================== 31-12-14
TFX 5.12: Opcja D.M rysuje ciągłe ramki, chyba, że jest dłuższy opis.
          Opcja D.N podkłada bieżący okres zamiast poprzedniego roku.
=================================================================== 16-12-14
THf 3.08: Przycisk [PDF oryg.] odświeża parametry drukarki po przełączeniu
          się na chwilę na drukarkę PDF oraz na drukarkę domyślną.
          Dzięki czemu wydruk korzysta z pełnych możliwości wydruku.
THD 3.60: Najprawdopodobniej od 1-1-2o15 roku 24% nie będzie stawką
          podstawową (wbrew zapewnieniom sprzed 3 lat), a poprzednie
          wersje THD, wychodząc naprzeciw już miały 24%. Niesłusznie?
=================================================================== 11-12-14
TFX 5.11: Opcja F.D została uzupełniona o Formularz Struktury Wiekowej.
=================================================================== 1o-12-14
THD 3.53: Nowy sposób wyświetlania zapłat na rejestrach VAT nie pomija
          płatności SPECjalne gdy termin był identyczny z datę faktury.
=================================================================== o1-12-14
TFX 5.10: W opcji I.F można podać do 7 wierszy opisu firmy.
          W opcjach H.B, H.C i H.D znakiem, który dzieli każdy wiersz
          nazwy i adresu na krótsze jest nie tylko "," ale także ';".
=================================================================== 24-11-14
TFX 5.09: W opcji A w scenariuszach można było klawiszem [F4] lub [F5]
          na polu Kwota/Procent skasować lub wstawić wiersz.
          Ale chodziło to słabo wizualnie, teraz lepiej a ponadto można
          skasować kwotę i nacisnąć [Enter] aby skasować wiersz.
=================================================================== 13-11-14
TST 5.13: Opcja D.D pokazuje także nieumarzane środki zlikwidowane.
=================================================================== o3-11-14
THD 3.52: Jeśli w bazie faktur były przypadkowe wartości kursu waluty,
          a mogły być bo stare wersje wogóle tego nie obsługiwały,
          to takie bardzo stare faktury mogły być żle przeliczane,
          obecna wersja nawet tak stare faktury liczy poprawnie.
          [ Błędy wynikały z błędnego zaokrąglania cen bo te były najpierw
            przeliczane według tego przypadkowego kursu a następnie
            po zaokrągleniu przeliczane z ponownym zaokrągleniem. ]
THD 3.51: Opcja K.I pokazuje sumę kwot brutto dla faktur pokazanych
          w zestawieniu a nie, jak poprzednio, wszystkich z okresu.
=================================================================== 3o-1o-14
TFX 5.08: Opcja F.G zawiera także BO czyli stan sprzed pierwszej daty.
          Opcja F.A zawiera liczbę dni zległości na określony dzień.
=================================================================== 28-1o-14
THD 3.50: Opcja K.L zmieniła funkcję z kontrolnej na raport.
          Opcja K.I uzyskała dodatkowe podsumowania kwot brutto.
=================================================================== 18-1o-14
THD 3.49: Dodatkowa kontrola poprawności wystawionych faktur w F.A i F.F.
=================================================================== o7-1o-14
TFX 5.07: [F10] w polu Konto w opcji A pokazuje prawidłowo według dat.
=================================================================== o2-1o-14
THD 3.48: W pliku SETUP\ZALI można podać indywidualny początek
          symboli indeksów, które mogą pracować jako ZAdatek lub ZAliczka.
=================================================================== 26-o9-14
TFX 5.06: Drugi parametr wywołania, najczęściej kojarzony z drukarką,
          nie musi być już pusty lub jednocyfrowy, może mieć maksymalnie 4
          znaki przy czym jeśli jest "#" oznacza "jak numer użytkownika".
=================================================================== 27-o8-14
T64 1.02: Obsługa programów w środowisku Windows 64.bitowym pracuje
          także gdy program T64.exe położyć w katalogu głównym dysku
          (gdy na przykład jest to sieciowy dysk zamapowany).
=================================================================== 27-o8-14
T64 1.01: Obsługa programów w środowisku Windows 64.bitowym skanuje
          wyłącznie pierwszy poziom podkatalogów ale umie też ściągnąć
          oraz rozpakować nowe wersje programów, następna wersja w drodze.
=================================================================== 31-o7-14
TFX 5.05: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie:
          W opcji A w kolumnach Konto winien i Konto ma można nie tylko
          używać klawisza F9 (znajdź mi konta dla wskazanej +/- kwoty),
          ale także [F10] (pokaż mi analitykę podanego właśnie konta).
=================================================================== 3o-o7-14
TFX 5.05: Często w opcji A nie możemy znaleźć kontrahenta, który
          wykonał przelew na określoną kwotę ale zapomniał podać
          jak się nazywa a dokładniej podał inne dane, płaci za kogoś.
          I chcemy odnaleźć wszystkie transakcje o tej wartości (+/- grosze)
          więc w polu Konto ma (lub winien) wciskamy F9 i niech szuka.
=================================================================== 28-o7-14
TST 5.12: Tak jak w roku 1999 pisałem, że nie ma problemu roku 2000,
          ale będzie problem roku 2009 (dokładnie we wrześniu),
          tak w 2009 pisałem, że czeka nas kolejny przełom 2019 i 2020 roku.
          Ta wersja to wersja testowa przesuwająca obsługiwany okres
          01-01-1920 do 31-12-2019 na późniejszy 01-01-1930 do 31-12-2029.
=================================================================== 27-o7-14
TAE 4.41: Poprawne generowanie ramek dla nowej wersji 4.40.
          W wypadku problemów należy skasować folder TAE\#\RAMKI.
=================================================================== ??-o7-14
THD 3.47: Eksport Raportów K.D i K.H odporne na błędne zdefiniowanie
          kalatogu na pliki TIE lub zablokowanie pliku innym programem,
          a przynajmniej będzie wiadomo co się dzieje, że nie wychodzi.
=================================================================== 15-o7-14
THD 3.46: Instalator I.F jednolicie ustawia długość dat.
=================================================================== 14-o7-14
TFX 5.04: W opcji H.H zwężona do 89 znaków tabelka przykleja się
          do prawego marginesu pilnując szerokości wydruku w/g DRUKI\NOTA.
THD 3.45: W opcji L.M dopuszczono stopkę (DRUKI\FARR-) do 30 wierszy.
=================================================================== o8-o7-14
THD 3.44: W opcjach F.A i F.F jeżeji komentrze końcowe zaczynają się
          od znaku "*" to pojawią się w dodatkowej ramce w nagłówku faktury.
          Jeśli ponadto pierwszy z nich po znaku "*" ma dwie cyfry,
          to oznaczają one lewy margines dla tej dodatkowej ramki.
TAE 4.40: Poprawiona struktura zbiorów dla Tin.exe i dla TVQS.exe.
TKB 1.04, TPS 0.85, TRZ 3.42, TST 5.11: Te same poprawki jak w TAE 4.40.
=================================================================== o7-o7-14
THf 3.05: Można indywidualizować dane sprzedawcy w zależności od:
          - osoby sprzedającej (inne konto, inny numer telefonu),
          - nabywcy (każdemu można nadać osobne konto bankowe).
          Wersja niezarejestrowana nie lubi drukować faktur wyższych od 99.
=================================================================== 3o-o6-14
TFX 5.03: Opcja D.L pozwala klawiszem [Tab] lub [F3] ustalić dwie
          grupy rejestów np. "-7" i "WN" aby pominąć inne rejestry.
          Podsumowania są zaokrąglane do pełnych złotych zgodnie z VAT-UE.
          Czemu z faktur znikło słowo VAT ale na deklaracjach nadal "VAT"?
=================================================================== 27-o6-14
THD 1.89: Jeśli symbol indeksu zaczyna się od ZA (zaliczka, zadatek)
          to nawet jak na fakturze jest z minusem to KOREKTA nie powstaje.
=================================================================== 26-o6-14
TFX 5.02: Opcja A - nowy rejestr obsługując zakupy związane ze sprzedażą
          zwolnioną lub opodatkowaną i zwolnioną, także rozliczane strukturą
          sprzedaży uwzględnia ten fakt dla zakupów specjalnych OO, WN i IU.
          W opcji D.D sprzedaż liczy vat w całości, zakup liczy częściowo.
          Do dekretacji ma-vat z OO, WN i IU wpada na konto vat z litery H.
=================================================================== 25-o6-14
TFX 5.01: Opcja A - nowy rejestr zakupów/sprzedaży:
          a) dopuszcza scenariusz dla rejestru sprzedaży,
          b) inaczej obsługuje kwotę wyłączoną gdy:
             - konto wyłaczenia zaczyna się od cyfry 5 (gdy mamy ZKK),
             - konto wyłączenia zaczyna się od cyfry 4,
             - konto wyłączenia zaczyna się od 3 lub 0 lub 8,
          c) pozwala zgrabnie zmieniać grupę rejestrów.
=================================================================== 21-o6-14
TFX 5.00: Opcje H pobierają tabele stóp P.% i US.% z SETUP.
          Opcja D.L informacja podsumowaująca o wwt obsługuje nVAT (nowe).
=================================================================== 19-o6-14
THD 3.43: Zmiany techniczne jak w TFX (RAMKI i WZORCE).
          W nagłówkach faktur są pola dla dat:
          w, m, #, C, G, I - pokazują daty z rokiem 4.cyfrowym (10 znaków),
          M, c - pokazują daty 8.znakowe dd-mm-rr (a nie pełne dd-mm-rrrr).
          Faktury w języku angielskim nie są automatycznie tworzone w I.F.
          Wielbiciele innych ikonek muszą je sobie skopiować z poprzedniej
          wersji programu TFX i THD do np.#\IKONY bo już ich nie ma w !HD!.
=================================================================== 15-o6-14
TFX 4.99: Zmiany techniczne: RAMKI->RAMKI, HELPY->UWAGI, WZORCE.
=================================================================== 12-o6-14
TST 5.10: W poprzedniej wersji zabrakło plików AI, AI-GLO, AI-STO.
=================================================================== 11-o6-14
TFX 4.98: @@@@@@@@@@  Przy aktualizacji z wersji starszych niż 4.84
          @@@@@@@@@@  należy w opcji I.B wpisać prawidłowy zakres dat.
          ==================================================================
          Opcja A - poprawione poruszanie się po rejestrze vat,
          poprawiona dekretacja dla automatycznych scenariuszy.
          Opcja D.I - poprawione wyświetlanie kasowanej pozycji rejestru.
          Opcja G.A - OK (np.130102*, 980, -3, 2/7, 3/9, 4/12, 2/16, W/M).
 Znaczące powiększenie listy naszych Klientów o oddziały lub spółki-córki
          firm niemieckich i austriackich powoduje, że warto przypomnieć
          o następujących skrótach klawiaturowych:
          [Alt-1] ä   [Alt-2] ö   [Alt-3] ü   [Alt-4] ß     [Alt-=] +
          [Alt-5] A   [Alt-6] O   [Alt-7] Ü   [Alt-8] Par   [Alt-9] ÷
          (polskie pod prawym Alt : ąćęłńóśżź ąćęńó ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ ŻŹ ° ).
W przygotowaniu są wersje angielsko- i niemiecko-języczne zestawień.
=================================================================== o9-o6-14
TFX 4.97: W opcji A do nowego rejestru VAT można wejść przez [F3] o ile
          Konto winien lub Konto ma zaczyna się od 1, 20, 21, 23, 24 lub 27,
          przy czym 20, 21 i 24 przepisuje się do rejestru, pozostałe
          wymagają podania w rejestrze innego symbolu konta kontrahenta.
          Można w tym celu wykorzystywać pozabilansowe konta rozrachunkowe,
          na przykład konta zaczynające się od 29, 90 lub od litery.
          Dzięki temu można obsłużyć kontrahentów rozliczanych natychmiast
          przez raport kasowy czy bank (1) lub zaliczki (23, 27).
          Pamiętajmy jednak aby w kasie lub banku obsługiwać zaliczki,
          a do każdego raportu kasowego zrobić dowód PK obsługujący rejestr.
=================================================================== o6-o6-14
TFX 4.96: Poprawiony błąd 201 w opcji A gdy nowy zbiór z dekretami.
TFX 4.95: Opcja F.G ma ładniejszą ramkę i dodatkowy nagłówek stopki.
          Odstępy i podsumowania kontrahenta w ramach dnia mogą być zbędne.
          W rejestrze gdy zmniejszymy pierwszą kwotę netto to druga pozycja
          pod klawiszem '+' ma następną literę alfabetu (A->B, E->F, I->J).
=================================================================== o5-o6-14
TFX 4.94: Nowy rejestr zakupów uzupełniony o litery O i Q (auta 50%).
TFX 4.93: Opcja F.G ma w podsumowaniu dodatkową kolumnę narastająco.
=================================================================== o4-o6-14
TAE 4.39, THD 3.42, TKB 1.03, TPS 0.84, TRZ 3.41, TST 5.09: Poprzednie
          wersje (z 1 czerwca) miały problemy z zestawieniami na drukarkę.
TFX 4.92: Należy zainstalować jeśli macie 4.90 lub 4.91, które nie
          umiały dobrze współpracować z drukarkami (w tym doPDF).
          Obsługuje prawidłowo zapamiętywanie daty końcowej zestawień.
          Lepiej przelicza długości pól w opcji I.B (wołane przez [F9]).
          Zweryfikowana obsługa Lokalizacji w opcji A (waluty, rejestry).
=================================================================== o3-o6-14
TFX 4.91: Poprawiony rejestr nowy VAT uwzględnia wszelkie warianty:
          odwrotne obciążenie / wewnątrzwspólnotowe nabycie / import usług,
          z wyłączeniem pewnej kwoty na osobne konto lub bez wyłączenia,
          z księgowaniem przez zamknięty krąg kosztów lub bez konta 490,
          z sumowaniem kwot netto z rejestru do dekretacji lub każde osobno.
          Zestawienia w opcjach D i E mają wiersze docięte do szerokości.
=================================================================== o1-o6-14
TAE 4.38, THD 3.41, TKB 1.02, TPS 0.83, TRZ 3.40, TST 5.08: Przygotowane
          do pracy w oknie ze zdefiniowaną czcionką Consolas (Serwis).
=================================================================== 31-o5-14
TTi 4.95: Odcina końcowe spacje w wierszach, pokazuje ich początek.
=================================================================== 26-o5-14
TFX 4.90: Poprawiony opis wejściowy/wyjściowy i zestawienia.
=================================================================== 25-o5-14
TFX 4.89: Poprawiony wygląd nowego rejestru nVAT, drobne poprawki.
=================================================================== 13-o5-14
TFX 4.88: W opcji A w nowym rejestrze vat (nVAT) faktury korygujące
          prawidłowo obsługują konta kosztowe. [F9] poprawia wszystko:
          kontrahenta, kwotę brutto, numer faktury, netto, vat i dekretację.
          W opcji F.A oraz F.B liczba dni po terminie liczona jest do dziś.
=================================================================== 11-o5-14
TFX 4.87: Inaczej obliczane są kwoty do rejestrów grup OO, WN i IU.
=================================================================== o8-o5-14
TFX 4.86: Nowy rejestr zakupów prawidłowo wstawia do nowych zakupów
          poprzednie zapisy z ostatnio wprowadzanego rejestru.
          Dobrze przelicza vat odliczany połowicznie.
          Opcja D.I zmieniła wygląd i działanie, prościej, używać [F4] !
=================================================================== o5-o5-14
TFX 4.85: Nowy rejestr zakupów uzupełniony został o zakup paliwa U i V
          czyli gdy vat jest połowicznie odliczany dla opod. lub opod.i zw.
          W opcji D.D dla pozycji wieloliterowych - podsumowanie.
THf 3.04: Opcja P pozwala podać datę dla kopiowanych faktur.
=================================================================== o4-o5-14
TFX 4.84: Opcja A pozwala zapisywać pliki większe niż 16.384 dekrety.
          Opcja D.N pozwala zmieniać datę i zbiór rozliczenia rocznego.
          Opcja I.B pozwala ustalić okres obrachunkowy (Data BO i BZ).
          Opcja J.C zmienia się w rozbudowany moduł zaciągania danych
          z innych systemów finansowo-księgowych (Probit, INPO, Symfonia).
=================================================================== o1-o5-14
TST 5.07: Raport G.B uzupełniony o KR i KP.
=================================================================== 24-o4-14
THD 3.40: Opcja I.B pozwala zmienić "FAKTURA KORYGUJĄCA" na "KOREKTA".
=================================================================== 14-o4-14
THf 3.03: Opcje B i D obsługują skrolowanie symboli klawiszami
          [Page Up], [Up], [Down] i [Page Down].
          Zapisy na fakturze ustawiane na końcu opcji N.L mogą być przykryte
          zapisami podawanymi dla osoby (pliku faktur) na końcu opcji N.B
          a nawet zapisami podawanymi dla nabywcy na końcu opcji D.
          Ograniczenie symbolu pliku faktur do cośMCcoś pozwala dowolnie
          zmieniać numer miesiąca od 12 do 01.
=================================================================== 31-o3-14
TFX 4.83: Opcja I.B zyskała 3 nowe pola: KK6, RVD i SVD. Dla przypomnienia
          TBi = katalog programu TBi (TurBo-Biuro) ze skanami dokumentów,
          CyW = cyfry od jakich zaczynają się numery dowodów dla których
                będzie wykonywana kontrola winien=ma dla kwot w walutach,
          KK6 = czy kontrola kręgów kosztów obejmuje zespół "6",
          zZb = czy w opcji A można zmieniać "źródło pochodzenia",
          pZb = czy w opcji A można podglądać gdy inne "źródło pochodzenia",
          LSV = litery dla starego rejestru gdy zakupy dla opod.i zwoln.,
          LWV = litery dla zakupów liczonych współczynnikiem opod.i zwoln.,
          LZV = litery dla zakupów w całości nie do odliczenia (dla zwoln.),
          RVD = rejestry vat duplexowe (odwrotne obciążenie, import, wwn),
          SVD = czy sumować kwoty netto gdy takie samo konto zakupów,
                dotyczy automatu księgującego na podstawie rejestru zakupów,
          WsV = współczynnik odliczenia dla opodatkowanej i zwolnionej,
          Sce = czy po [F3] będzie wołany scenariusz przed rejestrem vat.
=================================================================== 18-o3-14
Txx W.64: Powstał nowy program zarządzający pracą programów 16.bitowych
          (tych co pracują w trybie znakowym) w Windows 64 i nazywa się T64.
          Nowa wersja QTM.EXE, która znajduje się w każym programie Txx,
          widząc plik ..\stdout.txt przesuwa położenie polskich liter
          o 1 pixel dzięki czemu widać je na tej samej wysokości co inne.
TST 5.06: Poprawka do wersji 5.05, która jednak źle zaokrąglała.
=================================================================== 14-o3-14
THD 3.38: Opcja K.D podobnie jak i G.F pamięta ostatnie ustawienia.
TRZ 3.39: Opcja E podobnie jak i THD K.D i G.F pamięta ostatnie ustawienia.
=================================================================== 12-o3-14
THf 3.01: Opcja P potrafi skopiować do 99 faktur za jednym zamachem.
=================================================================== o9-o3-14
TST 5.05: Prawidłowo liczy umorzenie i amortyzację gdy ta kończy się
          w grudniu (OT było w grudniu kilka lat temu). Zaokrąglenia O.K.
=================================================================== o5-o3-14
THD 3.37: Opcja G.F pamięta ostatnie wywołanie, reaguje w nazwie
          pliku TIE na MM (wpisuje miesiąc) oraz P..P (wpisuje plik faktur).
          Dla Vat-marża nie dzieli przychodów przyszłych okresów.
=================================================================== 28-o2-14
THD 3.36: Zlikwidowano błąd 002, który pojawiał się w kilku opcjach.
=================================================================== 19-o2-14
TFX 4.82: Opcja D.D pokazuje na koniec liczby jak dla deklaracji VAT-7.
          Opcja A podczas automatycznego rozdekretowania rejestru zakupów
          w/g scenariusza dopisuje 490 przy kontach 5 a nie przy kontach 4.
=================================================================== 17-o2-14
TFX 4.81: Opcja G.A pokazuje i obsługuje przesunięcie planu.
=================================================================== 14-o2-14
TAE 4.37, TFX 4.80, THD 3.35, TKB 1.01, TPS 0.82, TRZ 3.38, TST 5.04:
          Pozwalają równocześnie wykonywać raporty z różnych lat/firm
          na jednym numerze wejścia obsługiwanym listą na starcie programu.
THD 3.35: Zakaz wystawiania faktur z datą sprzedaży z poprzedniego miesiąca,
          chyba +e ktoś ma przyznane uprawnienia typu #\PRAWA\DS.NrU.
=================================================================== 12-o2-14
TFX 4.80: Opcja A nieprawidłowo obsługiwała dekretację, gdy stosowano
          weryfikację z sumą kontrolną, od bardzo dawna, po prostu nikt
          już nie korzystał z pomocy sumy kontrolnej. Dziś okazało się,
          że jednak tak, i dlatego nowa wersja obsługuje to prawidłowo.
TFX 4.79: W opcji D.D dopuszczono przesunięcie miesiąca rozliczenia
          podatku VAT 5 miesięcy do tyłu lub 6 miesięcy do przodu
          (w poprzednich wersjach było wyłącznie do 11 miesięcy do przodu).
          W opcji D.I w prawym dolnym rogu są podpowiedzi [F4]... i [F8]...
=================================================================== 1o-o2-14
THD 3.34: W opcjach F.C, F.D i F.E klawiszem F9 można zmienić zasadę
          wyboru faktur w okresie - wg daty podatku, faktury lub sprzedaży.
TST 5.03: Program podpowiada miejsca użycia klawisza F9 (F9+/-) i Bil./Pod.
TSi 0.96: Praktycznie wszędzie działają wszystkie klawisze ([F4]/[F5]),
          precyzyjna kontrola wprowadzonych parametrów zestawień,
          kolumny zestawień i podsumowania zgodne z TST. Sprawdzamy dalej.
          Silnik analizy środków różni się nieznacznie od TST,
          dotyczy to wielokrotnej zmiany osoby lub miejsca.
=================================================================== o8-o2-14
TSi 0.95: Uzupełnione wszystkie opcje, trwa weryfikacja z TST.
THD 3.33: Invoice drukuje się z poprawnym numerem (bez "o").
TFi 0.96: Opcja G.E prawidłowo liczy 845-2 gdy nie ma nic potem (np. 860).
=================================================================== o4-o2-14
THD 3.32: Pliki faktur x52 na rejestrach są inne gdy Setup\VATmarza.
TFX 4.78: Rejestr zakupów D.D z rozliczeniem strukturą zahaczajćcy
          o 2013 rok - uwzględnia inny współczynnik w tamtym roku.
=================================================================== o3-o2-14
THD 3.31: Zmieniono metodę wyszukiwania indeksów dla dużej ich liczby.
=================================================================== 18-o1-14
THD 3.30: Pliki faktur z poprzednich lat mogą znajdować się daleko,
          byle w Faktury.# do ostatniego "\" było nie dalej niż 30 znaków.
=================================================================== 15-o1-14
THf 3.00: Nieprawidłowa licencja [F3] powoduje wyłączenie wydruków.
=================================================================== 13-o1-14
TFX 4.77: Opcje F.E, F.F i F.I przyjmują bardzo duże pliki dowodów.
=================================================================== 11-o1-14
TFX 4.76: W opcji D.D prawidłowo pokazuje od E do K gdy opod.i zwol.
=================================================================== o9-o1-14
TFX 4.75: W opcji A w numerze dowodu [F4] inaczej pokazuje.
THf 2.67: Plik Rok-2013\SZ.txt może zawierać sposoby zapłaty ([F4] w A).
=================================================================== o8-o1-14
TFX 4.74: Poprawione poruszanie się w opcji A w trybie podglądu.
=================================================================== o7-o1-14
THf 2.66: Na dokumentach nie pojawia się napis "Nie ma ...".
=================================================================== o1-o1-14
W ramach sprzątania komputera pozbyłem się następujących plików:
MOM.EXE, CCC.EXE, CTFMON.EXE i STTRAY.EXE.
=================================================================== 14-12-13
TAE 4.36, TFX 4.73, THD 3.29, TKB 1.00, TPS 0.81, TRZ 3.37 oraz
TST 5.02: Zapamiętuje ustawienia końcowe dla każdego katalogu w osobnym exo.
THD 3.29: Opcja I.F instaluje dokumenty na rok 2014, rejestr zgodny z 2014.
=================================================================== 11-12-13
TFX 4.72: Pełna współpraca w czasie rzeczywistym z programem TBi,
          który pokazuje, porządkuje i oznacza zeskanowane dokumenty JPG.
TAE 4.35, THD 3.28, TKB 0.99, TPS 0.80, TRZ 3.36, TST 5.01: Nowe ikonki.
=================================================================== o9-12-13
THD 3.27: Inna obsługa rejestrów VAT (F.C) zgodnie z ustawą na 2014.
=================================================================== o6-12-13
TFX 4.71: Poprawione podpowiedzi dla liter kwalifikacji nVAT.
          Zabezpieczenie rejestrów na okoliczność braku litery
          lub przekroczenia sumy wartości przez kwotę brutto.
THf 2.65: Program został uodporniony na spóźnione raportowanie
          stanu drukarki doPDF w Windows XPsp3 i nowszych.
          Zweryfikowane zmienianie drukarki podczas pracy THf.
          Prawidłowo drukowane są raporty w trybie "Portret".
          Poprawione logowanie w systemach wielomonitorowych.
=================================================================== 27-11-13
TFX 4.70: Opcja D.D uporządkowane podsumowania i podkreślenia.
TFX 4.69: W opcji A w nowym rejestrze VAT kwota wyˆączona pracuje też
          w rejestrze sprzedaży. Warto w rejestrze używać klawisza [F3] i F9.
THD 3.26: Znów pracuje Wracać do plików w I.B i lepszy podgląd F9 w F.A.
TFX 4.68: W opcji A, w nowych rejestrach VAT pamięta grupę rejestrów.
          Podglądy [F4] dla liter-kwalifikacji do VAT zaglądają do SETUP\...
          W opcji D.D zaplanowano dodatkowe filtrowanie i podsumowania.
=================================================================== 21-11-13
TAE 4.34, TFX 4.67, THD 3.25, TKB 0.98, TPS 0.79, TRZ 3.35, TST 5.00:
          Standardowym kolorem wyświetlania raportów jest czarno na białym,
          ale jak ktoś woli odwrotnie to polecam przed numerem wejścia 0.
          Zabezpieczenie przeciw folderom z danymi zaczynającymi się 2013.
TFX 4.67, THD 3.25: Podświetlenie w raportach kasowych chodzą bez zarzutu.
TFX 4.66: W opcji A klawiszem PgDn można założyć nowy dowód w polu
          Konto winien i w polu Opis pozycji. W opcji E.A lepsza obsługa.
=================================================================== 2o-11-13
TFi 0.95: Opcja G.E korzysta z podkatalogu Rok-2013\FFK, ma podwójne ZPK.
TFX 4.65: Opcja I.B uzupełniona o weryfikację walutową WN=MA w opcji A,
          oraz o niezależny spis liter dla vatu rozliczanego strukturą
          dla starych rejestrów, obecnie drukowanych w opcji D.E.
=================================================================== 19-11-13
TFX 4.64: Poprawiony odczyt konfiguracji gdy nie "Bez listy".
          Poprawiony błąd 201 w opcji D.I. Mniej podsumowań w opcji F.A.
=================================================================== 18-11-13
TFX 4.63: W opcji A nowy rejestr VAT lekko przebudowany.
=================================================================== 15-11-13
TFX 4.62: W opcji A w rejestrach VAT (starych i nowych) przeciąga
          kontrahentów z planu kont także ze zdefiniowanych podstruktur.
=================================================================== 14-11-13
TST 4.99: Jeśli w opcji A zajmowaliśmy się jakimś środkiem to
          w zestawieniach jego symbol podpowiada się pod klawiszem F6/+.
TFX 4.61: W opcji A przy ściąganiu rozrachunków w walucie obcej pod F6/+
          podpowiada się bieżący kurs tej waluty, a kwota różnic kursowych
          zaokrągla się tak by nie powstawały rozbieżności groszowe.
          Wszystkie zestawienia w opcji E pozwalają zmienić walutę raportu.
          W opcji A kontrolowana jest zgodność WN=MA także dla waluty obcej.
          W opcji A po F9 pokazują się salda dla obu kont WN/MA a w drugim
          wierszu salda w walucie obcej jeśli w tym dekrecie taka występuje.
=================================================================== o8-11-13
TFX 4.60: Opcja D.I umożliwia poprawienie/skasowanie wielu zapisów.
          W opcji A F9 prawidłowo przelicza rejestr według scenariusza.
=================================================================== o7-11-13
TST 4.98: W opcji A w tabeli zmian łamania z kolumny Osoba/Konto
          przeniesione zostały do kolumny Numer dowodu.
TFX 4.59: Rozróżniamy w dekretacji i w rejestrze nVAT następujące daty:
          Data Dekretacji czyli data kwalifikująca do okresu kosztowego,
          Data Dokumentu (Faktury) czyli data z dokumentu źródłowego,
          Data Rejestracji czyli data wpływu dokumentu,
          Miesiąc Rozliczenia VAT czyli kiedy VAT można odliczyć.
          Proszę nie wpisywać Mies.Rozlicz.VAT gdy zgodny z Datą Dekretacji.
TFX 4.58: W opcji A obsługa długich i niepoukładanych scenariuszy.
          Klawiszem F9 można wymusić ponowną dekretację według zmienionych
          zapisów w nowym rejestrze vat oraz przeliczenie rejestru vat
          według zmienionego scenariusza (jeśli ktoś używa scenariuszy).
          W opcji G.A (analiza wykonania planu) pokazują się nazwy plików.
=================================================================== o6-11-13
TFX 4.57: Opcja A: poprawka dla scenariuszy, gdy już było rozksięgowane.
=================================================================== o4-11-13
TST 4.97: W opcjach E pokazuje w podsumowaniach opis i ilości.
=================================================================== 31-1o-13
TST 4.96: Duży krok naprzód to ponumerowanie pozycji tabeli zmian w opcji A.
          I teraz każdy dokument K, MU i OO oraz LN, LT i PT może zawierać
          w kolumnie Osoba/Konto dodatkową informację o numerach wierszy,
          których tyczy się aktualny dokument np:LT:5/6/LT-15:...
          co oznacza, że LT odnosi się w pierwszej kolejności do części
          środka przypisanej do MU, OO czy KK zapisanych w wierszach 5 i 6.
          W opcji E prawidłowo wykazywane są także te środki, w których
          nie dokonano prawidłowo przyporządkowania OO, MU czy KK w opcji A.
          Opcja C.C sortuje bazę SRODKI według symboli i dat w tabeli zmian,
          dlatego towrzone są pliki SORT*.WZO i SORT*.TXT zawierające listę
          wniesionych poprawek, które mogą zmienić sposób analizy i wyniki.
          Opcja C.H pozwala wydzielić z bazy głównej mniejsze pliki środków.
=================================================================== 28-1o-13
TFX 4.57: Domyślnie można przeglądać zbiór roczny w opcji A.
          Przy zapisie, dołączeniu raportu kasowego do dekretacji
          wpisywana jest dobra nazwa pliku źr|ódłowego.
          Scenariusze [F3]/F10 w opcji A pamiętają dla każdego konta dostawcy
          wszystkie przypisania do kont kosztowych i do nazw scenariuszy.
          [F4] pokazuje na liście z gwiazdką poprzednio użyte połączenia.
=================================================================== 27-1o-13
TFX 4.56: Opcja G.A akceptuje długość zadań do 15 znaków przy czym
          suma długości Dz+Ro+Pa+Za nie może przekroczyć 20 znaków.
=================================================================== 24-1o-13
TFX 4.55: Poprawione podpowiedzi wyliczeń kwot VAT w nowych rejestrach.
=================================================================== 22-1o-13
TST 4.95: Prawidłowo liczy i pokazuje ilości gdy było PT lub LT.
          W opcji A po prawej stronie pokazuje wyliczone ilości.
=================================================================== 21-1o-13
TFX 4.54: Opcja G.A analiza wykonania planu mocno przebudowana.
          Opcja D.D próbuje odsiać rejestry starsze *.R?V.
=================================================================== 16-1o-13
THD 3.24: Rejestr sprzedaży bez dodatkowych wierszy, bez zapisów po |.
THD 3.23: Usunięty błąd 207 w opcji F.I. Wyrównane nagłówki F.C i F.I.
=================================================================== 15-1o-13
THD 3.22: Opcja F.A testuje pliki faktur, F.D i F.E pokazują daty DD-MM-RR.
=================================================================== 14-1o-13
TFX 4.53: Opcje F.A i F.E zostały uzupełnione o kolumnę "dni po terminie".
=================================================================== 12-1o-13
TAE 4.33: Opcje G nie wymagają odwrotnego wyjścia klawiszem Esc/Tab/Tab.
TFX 4.52: Nowy rejestr vat NRV obsługuje opis dodatkowy [F10].
          W polu VAT można też zamiast [F3] użyć [F10] dla odwrotnego skutku.
          W opcji D.D pokazywane są lepsze opisy z SETUP\OP-VAT-?.TXT
          oraz można wybrać do wydruku jedną grupę rejestrów.
THD 3.21: Opcje I nie wymagają odwrotnego wyjścia klawiszem Esc/Tab/Tab.
TKB 0.97, TRZ 3.34, TST 4.94: Tak samo jak w THD 3.21 i TAE 4.33.
=================================================================== 1o-1o-13
TFX 4.51: Lekko przebudowana opcja G.A analiza wykonania planu.
=================================================================== o2-1o-13
THD 3.20: Rejestr sprzedaźy pokazuje wartości brutto i sumy końcowe.
=================================================================== 26-o9-13
THD 3.19: Pełne zestawienie faktur pokazuje prawidłowo komentarze końcowe.
=================================================================== 24-o9-13
THD 3.18: Dla faktur krajowych wystawianych w walucie obcej
          (w opcji F.A w polu Data faktury [F3]) zmieniono metodę liczenia VAT
          na precyzyjne wyznaczenie wartości netto oraz brutto zgodnie
          z wartościami na fakturze, po czym VAT policzony jako różnica.
          Uzgodnione zostały opcje wystawiania faktur, paragonów, rejestr
          sprzedaży oraz eksport faktur do TFX w formacie TIE-rozszerzonym.
          Po imporcie w opcji A w TFX widać kwoty brutto PLN na niebiesko.
=================================================================== 22-o9-13
TFX 4.50: Nowy rejestr VAT całkowicie przebudowany, poprzednie rejestry
          ROK-2013\VAT\*.RSV oraz ROK-2013\VAT\*.RZV należy wykasować:
          1. Oprócz działalności opodatkowanej (refaktury) oraz
             opodatkowanej i zwolnionej (szkolenia) dopuszczono
             działalność wyłącznie zwolnioną (statutowa): Opod. OiZw. Zwol.
          2. Zmieniono układ liter kwalifikacji zakupów:
             A  23%  Opod.  B  8%  Opod.  C  5%  Opod.  D  x%  Opod.  223-1
             E  23%  OiZw.  F  8%  OiZw.  G  5%  OiZw.  H  x%  OiZw.  223-2
             I  23%  Zwol.  J  8%  Zwol.  K  5%  Zwol.  L  x%  Zwol.    x
             M  23%  Op.ST  N  8%  Op.ST                              223-4
             P  23%  OZ.ST  R  8%  OZ.ST                              223-5
             S  23%  Zw.ST  T  8%  Zw.ST                                x
             X   0% lub zw. Y  0% lub zw.ST                             x
          3. W opcji I.B strzałką w górę uzupełniamy współczynnik odliczenia
             oraz ew. litery VAT i czy będziemy używać metody scenariusza.
          4. W opcji A w kolumnie VAT naciskając klawisz [F3] najpierw
             wchodzimy do scenariusza i ustalamy podział kwoty brutto,
             potem w rejestrze NRVat automatycznie wyliczane są kwoty
             netto i vat dla każdej z podanych w scenariuszu litery.
             Wystarczy wprowadzić numer miesiąca rozliczenia VAT (gdy inny
             od miesiąca księgowania) i PageDn zatwierdzić i rozksięgować.
          5. W opcji A wejście do rejestru NRVat zapisuje w pozycji
             rejestru przyporządkowaną widoczną liczbę porządkową zamiast
             dotychczasowego numeru kolejnego w dowodzie (inny niż L.P.).
          6. Dopuszczono zamykanie kręgu kosztów kontami 490
             uzupełnionymi o analitykę identyczną jak na kontach 4xx.
          7. Ewentualne różnice groszowe z wyliczeń dopisywane są
             do największej kwoty najpopularniejszej litery w scenariuszu.
          8. Dłuższe zapisy w rejestrze od razu w dłuższej ramce.
          9. Stary rejestr drukujemy w opcji D.E, nowe w D.D przy czym
             powstał nowy plik SETUP\RZV-SUM definiujący podsumowanie.
          Przypominam, że automatyczne rozksięgowanie wykonuje się wtedy i
             tylko wtedy gdy kwoty brutto jest ostatnią pozycją w dowodzie.
          Konta VAT związane z poszczególnymi literami opisane są w kilku
             wierszach w pliku SETUP\KO-VAT-Z.TXT lub SETUP\KO-VAT-S.TXT.
          Przygotowane zostało miejsce na dodatkowy opis gdy rejestr
          obejmuje transakcje wewnątrzwspólnotowe (maksymalnie 30 znaków).
=================================================================== o5-o9-13
TFX 4.44: W opcji A nowy rejestr VAT koryguje vat gdy mała zmiana netto.
=================================================================== o4-o9-13
TFX 4.43: W opcji A klawisz PageDn i PageUp pracują trochę inaczej.
=================================================================== 31-o8-13
THf 2.64: Zapis faktury uzupełniony o datę, godzinę i numer stanowiska.
          Zestawienia faktur pokazują też komentarze według wzorców.
          Powtórne wejście do opcji A lub H czyści zawartość faktury.
          Opcja P prawidłowo kopiuje treść faktury (wersja "S").
          Początek nazwy indeksu (do spacji) zawsze jest indeksem.
          W opcji M wydłużono login rzeczoznawcy do 20 znaków.
THD 3.17: Zmieniona opcja I.B, przyśpieszona lista indeksów [F4],
          przyśpieszona obsługa kodów kreskowych na starcie,
          wspólne części opcji obsługiwane wewnętrzną biblioteką,
          stąd solidne zmniejszenie wielkości pliku H.EXE.
=================================================================== 27-o8-13
TFX 4.42: Nowy rejestr VAT w opcji A podpowiada błędny wybór,
          reaguje w rejetrze sprzedaży na scenariusz lub konta 4, 5, 6 i -1,
          oraz w rejestrze zakupów na konta 7 i -0. Info w dolnym rogu.
=================================================================== 26-o8-13
TFX 4.41: Opcja D.I pozwala poprawiać zapisy w rejestrze NRVat.
=================================================================== 2o-o8-13
TFX 4.40: Poprawione różnice kursowe i nowe rejestry vat w opcji A
=================================================================== 12-o8-13
TFX 4.38: Opcja I.K odporna na roczny z wyksięgowanymi 4*,5*,7*...
TFX 4.37: Opcja I.K poprawiona na okoliczność jednego błędu (I/O 100).
=================================================================== 11-o8-13
TFX 4.36: Poprawiona obsługa wzorców [F3], uzupełnione BO z BZ o 87*.
=================================================================== o9-o8-13
TFX 4.35: Scenariusze obsługują też zapisy inne niż 5.ki i 4.ki.
=================================================================== o7-o8-13
TFX 4.34: Scenariusze uzupełnione zostały o wyróżnik co jest kwotą
          a co wskaźnikiem procentowym. Możliwe, że to wersja ostateczna.
=================================================================== o6-o8-13
TFX 4.33: Rejestr z wersji 4.32 został gruntownie przebudowany.
=================================================================== 30-o7-13
THD x.xx: Przypomnienie: Jeżeli w katalogu FIS założyć zbiór ALL
          (nieważna treść) to THD wszystkie faktury i paragony ufiskalnia.
          Jeżeli w dodatku w katalogu FIS założyć zbiór NOT-ASK
          (nieważne co zawiera) to THD nie pyta się o ufiskalnienie,
          tylko robi to zawsze i to bez pytania 'Powinien być fiskalny ?'.
          Paragon fiskalny próbuje powstać nie tylko, gdy było brak hasła
          kontrahenta lub gdy jego hasło jest '0000', ale także gdy hasło
          rozpoczyna się od '0000' lub na 2 lub 3 znaku ma odstęp 'ú'.
          Detalista jest gdy symbol: (puste), 0000, 0000-OLA, AúNOWAK, A.úX.
TFX 4.32: Sprawdzony nowy rejestr VAT, zweryfikowany raport D.D.
=================================================================== 29-o7-13
TFX 4.31: W opcji A w nowym rejestrze VAT może być więcej niż 2 stawki.
=================================================================== 26-o7-13
TFX 4.30: W opcji A w nowym rejestrze VAT na symbolu kontrahenta
          można użyć [F4] lub [F5]. Skasowanie kwoty netto usuwa z rejestru.
=================================================================== 24-o7-13
TFi 0.93, THf 2.63, TRi 1.13, TSi 0.94: Po kolejnej przebudowie.
=================================================================== 18-o7-13
TTi 4.91: Jak ktoś grzebie w sterownikach *.dru i napisy nie mieszczą się
          na stronie A4, tylko wyłażą poza jej prawą krawędź, to TTi zawija
          wiersz i próbuje wydrukować pozostałe znaki na lewym marginesie.
TFX 4.29: W opcji A po podaniu konta ma dostawcy i wartości brutto
          w polu VAT naciskamy klawisz [F3], który otwiera wejście do nowego
          rejestru VAT, jeśli wszystko co wpisane jest O.K. to klawiszem [F3]
          przenosimy się na koniec wiersza rozliczenia VAT lub klawiszem Tab
          przenosimy się do oznaczenia VATu aby zmienić literę A na inną.
          W kolumnie współczynnika klawiszem F9 można przywołać scenariusz
          rozliczenia wartości netto (udział %, konto 5xx i ew. konto 4xx).
          Pytajcie sprzedawców jak to działa, może będą umieli pokazać.
=================================================================== 17-o7-13
THD 3.16: Wysyła do TIE faktury z uwzględnieniem daty początkowej.
=================================================================== 16-o7-13
THf 2.62: Poprawiona kontrola sieciowa faktur i paragonów.
=================================================================== 14-o7-13
THf 2.61: Poprawiona obsługa raportów, ich podgląd i wydruk (doPDF).
TFX 4.28: Opcja D.E drukuje nowe rejestry VAT (w opcji A [F3] w polu NRV).
=================================================================== 12-o7-13
THD 3.15: Zweryfikowane nazywanie plików PDF dla TTi.4.90 i doPDF.
TFX 4.27: Opcja E.H pokazuje podsumowania we właściwym miejscu.
          Opcja F.I może mieć kilka ciekawych zastosowań.
          Zweryfikowane nazywanie plików PDF dla TTi.4.90 i doPDF creatora.
=================================================================== o9-o7-13
THD 3.14: Drukarki fiskalne mają podtrzymanie zasilania, dlatego
          aby uwierzyć, że komunikaty są aktualne na tychże drukarkach
          powtarzam je na dole ekranu programu.
=================================================================== o8-o7-13
TFi 0.92, THi 0.00, THf 2.60, TRi 1.12, TSi 0.93: Po przebudowie.
=================================================================== o4-o7-13
THf 2.59: Zmiana wyglądu i działania funkcji podglądu/wydruku faktur.
TFi 0.91: Włączona pełna obsługa oznaczeń oryginał/kopia (jak w THf).
=================================================================== 25-o6-13
TFX 4.26: Opcja F.G pokazuje zobowiązania i należności w 2 kolumnach.
=================================================================== 19-o6-13
TFi 0.90: Podgląd formularzy lepiej wygląda.
          Poprawione w G.E/ZPK: 5??-4????, 5??-?-4???? lub 5??-??-4????.
TST 4.93: Kilka poprzednich wersji liczyło sumę amortyzacji bez
          wymaganego zaokrąglenia i dopiero amortyzacja roczna wychodziła
          zgodnie z umorzeniem, teraz sumowane są kwoty zaokrąglone
          i do grudniowej raty amortyzacji dodawana jest różnica.
=================================================================== 14-o6-13
THf 2.58: Drobne poprawki do opcji P, odblokowanie podglądu faktur.
=================================================================== 11-o6-13
THD 3.13: Eksport faktur reagule na M-01, M01 czy m01 tak jak na M.01.
=================================================================== o6-o6-13
TFX 4.25: Nowy rejestr VAT w opcji A, też w opcji N. Opcja J.F umie [F3].
=================================================================== o7-o6-13
TFi 0.89: Opcja G.E pyta o liczbę pracowników. Lepiej pokazuje raport.
=================================================================== o6-o6-13
TFX 4.24: Opcja M pokazuje dodatkowo liczbę dni przekroczenia.
=================================================================== o5-o6-13
THf 2.57: Zmienione ramki na dokumentach, poprawka odNetto/odBrutto.
=================================================================== o3-o6-13
THf 2.56: Widoczny podgląd faktur, opcja P pracuje w trybie S.
=================================================================== 16-o5-13
TFi 0.88, THf 2.55, TRi 1.11, TSi 0.93, TTi 4.77: Odporne na doPDF.
=================================================================== 13-o5-13
TTi 4.70: Odczytuje nazwę pliku spomiędzy znaczników w pliku ##...
          więc prawidłowo nazywa sprawozdania z programu TAE 4.32.
=================================================================== 12-o5-13
TAE 4.32, TFX 4.23, THD 3.12, TKB 0.96, TRZ 3.33, TST 4.92:
          Przyjaźniejsze jeśli chodzi o podawanie dat, okresów od ... do ...
          Warto w opcji I.B [F3] ustawić dodatkowy opis dla plików PDF.
=================================================================== o8-o5-13
TTi 4.60: Ustawia nazwę faktur PDF według:  Nr , VAT  lub URA (jak FAKTURA).
=================================================================== o7-o5-13
THf 2.51: Włączono kopię bezpieczeństwa *.7BT.backup.
=================================================================== o3-o5-13
THD 3.11: Faktury PROForma (PROF, PROF-EUR) mają taki nagłówek.
          Przypominam, że od 1 stycznia 2013 zamiast "RACHUNEK"
          czy też "RACHUNEK KORYGUJĄCY", "FAKTURA KORYGUJĄCA", "FAKTURA VAT"
          jest po prostu "FAKTURA" z dopiskiem pod spodem czasami "KOREKTA".
=================================================================== o2-o5-13
TST 4.91: Opcje B.B, B.C i B.D szybko znajdują środki strzałkami.
          Uproszczona opcja G.B, sprawdzone korekty umorzeń.
=================================================================== 15-o4-13
TTi 4.50: Zbiory PDF tworzone przez TTi -> drukarka PDF otrzymują
          automatycznie nazwę TXY.OP NAZWA OKRES.PDF
          gdzie TXY to TFX, THD, TRZ czy TST, OP to opcja D.D lub inna,
          NAZWA jest pierwszym wyrazem z "Dla" czyli w opcja I.B [F3].
TFX 4.22, THD 3.10, TRZ 3.32, TST 4.90: Wersje przygotowane dla TTi.4.50.
=================================================================== o9-o4-13
THD 3.10: Kasa zachowuje ukˆad przychód/rozchód dla starych zapisów.
=================================================================== 28-o3-13
TFX 4.21: Wydłużona lista katalogów w #\#.#.
          W opcji C wszystkie wybierania danych lepiej podpowiadają.
          W opcji A w polu LP klawisz [F5] lepiej podkłada LP w nowej linii.
=================================================================== 26-o3-13
THD 3.09: Po przebudowie opcji K (kasa) ustawienie automatyczne
          zostało dostosowane do nowej funkcjonalności. Dla przypomnienia:
             Esc pomija kasę (gdy już raz zarejestrowaliśmy wpłatę),
             0..7 oznacza liczbę kopii dowodu KP,
             gdy sposób zapłaty zaczyna się od "KART" powstaje KK zamiast KP
             gdy liczba kopii to 0 powstaje FA lub PA zamiast KP
          W opisie jest znacznik automatu: "..." dla opcji FA, ".,." dla FB.
=================================================================== 11-o3-13
THf 2.50: Opcja M prawidłowo przełącza się między plikami z danymi.
=================================================================== 1o-o3-13
TFX 4.20: Opcja M uzupełniona o klauzulę 150 dni dla deklaracji VAT.
=================================================================== o8-o3-13
TTi 4.40: Tworzy plik TTi.Log zawierający użyte parametry wydruku.
=================================================================== o7-o3-13
TFX 4.19: Opcja M pokazuje osobno kwoty związane z bilansem otwarcia.
=================================================================== o4-o3-13
TFX 4.18: Opcja M odporna na koszmarki księgowe, dowody po kilkaset
          pozycji, użycie tego samego numeru dowodu w kilku zbiorach,
          nieobecność zbiorów źródłowych, kilkaset zaległości na koncie.
=================================================================== o3-o3-13
TFX 4.17: W opcji J.F (reorganizacja w zbiorach) można nie podać
          nazwy zbioru do reorganizacji, wtedy zmiany na wykonywane są
          w symbolach kont w rejestrach VAT bieżącego katalogu roboczego.
=================================================================== 26-o2-13
TFX 4.16: To jest eksperyment, w ramach wspomagania pracy, [F5],
          znak minus jest ignorowany, co ma pomóc w poszukiwaniu po NIPie.
=================================================================== 23-o2-13
TFX 4.15: Opcja M ma juź chyba ostateczną postać.
=================================================================== 21-o2-13
THf 2.41: "Tak sobie dumam nad nowymi przepisami dotyczącymi wystawiania
          faktur VAT i jedna rzecz mnie zastanowiła. Skoro od tego roku
          nie ma już obowiązku pisać "Faktura VAT", zaś wyznacznikiem
          faktury jest komplet danych wymienionych w ustawie, to czy
          przypadkiem proformy nie staną się pełnoprawnymi fakturami,
          od których należy się VAT? Można argumentować, że podatnik
          wystawił fakturę o numerze "PRO FORMA 123/456"?"      Skreśliłem !
=================================================================== 21-o2-13
TAE 4.31, TFX 4.14, THD 3.08, TRZ 3.31 oraz
TST 4.88: Pytanie o liczbę kopii jest jednocyfrowe.
=================================================================== 2o-o2-13
TFX 4.13: Opcja M zawiera na razie listę dokumentów podlegających
          ale TFX 4.15 niedługo będzie miał wyliczenie kwot, o które
          trzeba zmniejszyć koszty uzyskania wraz z ich podsumowaniem.
=================================================================== 15-o2-13
THf 2.40: Poprawiony wyglŃd faktury, usuwane sŃ pozycje 0 paragonów.
=================================================================== 13-o2-13
THD 3.07: Opcja C.N omija skutecznie problem komentarzy w dowodach.
=================================================================== o8-o2-13
TFX 4.12: Opcja F.D lepiej pokazuje gdy mamy mniej okresów.
          Lepiej też wygląda KOSZ\ZALEG.XLS, ma przecinek zamiast kropki.
          Opcja I.K przenosi salda zerowe gdy są nierozliczone i dwustronne.
=================================================================== o4-o2-13
THf 2.39: Poprawiona opcja M, opcja H i obsługa sieciowa (!\Login.!).
=================================================================== o1-o2-13
TST 4.87: Opcje F.B, F.C i F.D zostały uzupełnione o podsumowania
          syntetyczne oraz kolumnę wartości końcowej netto.
TST 4.86: Wersja uzgodniona z TSi, na wybranych zestawieniach może
          brakować niektórych kwot, w trakcie weryfikacji.
TSi 0.72: Wersja uzgodniona z TST, w pełni zweryfikowamy raport G.H.
=================================================================== 3o-o1-13
TST 4.85: Prawidłowo ustala stan środka gdy nie ma konta głównego,
          czyli gdy kwota brutto jest ręcznie podzielona na mniejsze udziały
          bez wskazania głównego konta obejmującego wstępnie całość.
=================================================================== 29-o1-13
THf 2.38: Konwersja danych z THD zapisuje prawidłowo indeksy bez j.m.
=================================================================== 27-o1-13
TST 4.84: Opcja G.A prawidłowo liczy także gdy ustawimy metodę M w opcji I.B.
          Zmieniona metoda analizy zmian kont na amoryzację/umorzenie
          pozwala zdejmować obciążenie z określonej pozycji tabeli stanu,
          tak więc jeśli mamy KK rozpisane na kilka kont kosztowych
          to kolejny zapis w tabelce zmian stanu:
          ...:KK:501... oznacza przeniesienie części obciążenia z ogólnego
          ...:KK:2/501... oznacza przeniesienie z 2 pozycji tabeli stanu
          ...:KK:0/501... oznacza przeniesienie ze wszystkich na jedno konto
          przy czym nie podanie kwoty oznacza, że wszystko (konto ogólne).
          Ta zasada obowiązuje też dla OO, MU, KR, KP czy KS. Przykład:
          :      :KK:501    :        :  główne konto obejmujące całość
          :      :KK:502    :  800,00:  z którego zabieramy 800 zł
          :      :OO:ALA    :        :  główna osoba obejmująca całość
          :      :OO:ELA    :  800,00:  której zabieramy 800 zł
          :010110:KK:2/503  :  800,00:  z 2 konta (502) zabieramy 800 zł
          :010110:OO:2/OLA  :        :  z 2 osoby (ELA) zabieramy całość
          :121212:LT:       :        :
          z 2000 zł wartości brutto tego środka stan dla naliczeń:
          przed 01-01-2010:
            1200 zł KK 501 (1), 800 zł KK 502 (2)
            1200 zł OO ALA (1), 800 zł OO ELA (2),
          a po 01-01-2010:
            1200 zł KK 501, 800 zł KK 503 (KK 502 (2) oddało swoje 800 zł)
            1200 zł OO ALA, 800 zł OO OLA (OO ELA (2) oddała całość).
=================================================================== 17-o1-13
TST 4.83: Opcja G.B analizuje konta środków, umorzeń i amortyzacji.
          Jest wersja skrócona zapisu kont gdy są zgodne z indeksami środków
          a mianowicie dla każdej bazy BAZA.PST można założyć BAZA.#GL
          w którym w kolejnych wierszach można zdefiniować konta główne:
             zapis  TLS  dla 011-01 012-01 017-21
             400-c  KKG      400-1  400-2  400-7  konto kosztów amortyzacji
             790    KNG                           konto nadwyżek niepodatk.
             490    KPG                           konto przeciwstawne
             500    KRG                           rodzajowe (gdy KKG=5...)
             01c    KSG      011    012    017    konto środków
             07c    KUG      071    072    077    konto umorzeń
             eAA    MUG      0AA    0AA    2AA    miejsce użytkowania
             KIER   OOG      KIER   KIER   KIER   osoba odpowiedzialna
             765    KWG      765    765    765    konto własne sprzedaży
          W katalogu \TIE ląduje plik ST-PK-mc.TIE zawierający trzy dowody
          księgowe zawierające polecenie księgowania dla:
          1. planowej amortyzacji
          2. nowoprzyjętych środków trwałych
          3. zlikwidowanych lub przekazanych ŚT.
=================================================================== 16-o1-13
TKB 0.95: Razem ze zbiorówką do poleceń przelewu powstaje plik .txt.
TST 4.82: Zestawienia F.A oraz od G.B do G.E pokazują lepiej korekty
          umorzenia z tytułu PT lub LT, w tym konta księgowe i dekretacja.
=================================================================== 15-o1-13
TST 4.81: Zestawienie D.E zostało uzupełnione o zwiększenia OT.
          Zestawienie G.C otrzymało nowe podsumowanie korekt.
=================================================================== 14-o1-13
THD 3.06: Wydruk dowodów KP i KW próbuje czytać opis kontrahenta
          ze wszystkich baz (Odbiorsy.ODB, Dostawcy.DOS i Zlecenia.THD).
          Tak samo podczas eksportu w opcji NE przeszukiwane są wszystkie
          bazy pomocnicze a w pliku TIE jest opis dostawcy (z literą "k").
=================================================================== 11-o1-13
THD 3.05: odwrotne obciążenie wyleciało z nagłówka, VAT jest opcjonalny.
          Jakiś czas temu zmieniono szerokości niektórych dokumentów,
          więc po zainstalowaniu nowej wersji należy użyć opcji I.F.
THD 3.04: odwrotne obciążenie odsunięte od słowa FAKTURA, poprawione DRUKI.
THf 2.36: Poszerzona opcja N.E, dotyczy bieżącego folderu z danymi.
=================================================================== 1o-o1-13
          ! Na fakturze nie musi być słowa FAKTURA, ale może więc zostaje.
          ! Podobnie nie musi byś ORYGINAŁ/KOPIA, ale może więc zostaje.
          ! Przy słowie FAKTURA nie będzie już słowa KOREKTA bo jest niżej.
          W rozporządzeniu nie występuje enumeratywnie słowo ORYGINAŁ ani
          KOPIA, ale też nie jest zaznaczone, jak w wypadku sformułowania
          "metoda kasowa", że takich a nie innych słów należy użyć.
          Nie ma też tekstu "pierwszy agzemplarz" czy "egzemplarz nr 1",
          jest co prawda zapis drugi egzemplarz, ale tuż wcześniej mamy
          zapis jeden egzemplarz, więc albo osoba składająca tekst poprawki
          nie zna języka polskiego, albo faktycznie jest to nieistotne.
          UWAGA! Nie ma też, jak było poprzednio, cytatu zawierającego
          słowo faktura, zatem i ono jest, według mnie, opcjonalne. Hawk.
THD 3.03: Dla dokumentów z 2013 roku zmieniony został opis gdy stawka -9.
          Na fakturach pojawia się napis "FAKTURA metoda kasowa .."
          (dawniej "FAKTURA VAT-MP ..") gdy mamy plik SETUP\MalyPod.
          Tak samo pojawia się napis "FAKTURA odwrotne obciążenie .."
          (dawniej FAKTURA VAT ..") gdy mamy na fakturze stawki -9 (o.obc).
          Tak samo pojawia się "FAKTURA procedura marży dla biur podróży .."
          (dawniej FAKTURA VAT marża) dla plików ?52 gdy SETUP\VATmarza.
=================================================================== o9-o1-13
THD 3.02: Wydruk rozliczenia inwentaryzacji odporny na komentarze w dowodach.
=================================================================== o2-o1-13
TST 4.80: Zamiast KRST w programie jest nowa KST z 2010 roku.
=================================================================== o1-o1-13
TAE 4.30: Zmieniono obsługę edytora w opcji B na kompatybilną z 7 i 8.
TFX 4.11: W opcjach H.D i H.E uporządkowano tekst wzorcowy.
          W opcji D.G pokazuje przykładowe konta. Wyrównano kolumny opisowe.
THD 3.01: Wydruk arkuszy spisu z natury odporny na komentarze w dowodach.
          W opcjach K.A i K.E na polu Kontrahent [F4]/[F5] zagląda do odbiorców,
          natomiast Shift-[F4]/Shift-[F5] zagląda do dostawców (ważne dla tych,
          którzy prowadzą rejestr zakupów i w nim rozliczenie rozrachunków).
TST 4.77: Opcja D.A została wyposażona w podsumowania syntetyczne.
          Jeśli prowadzimy obie amortyzacje, podatkową i bilansową,
          to TST w każdym zestawieniu pokazuje amortyzację bilansową,
          chyba, że potrzebujemy podatkową to wtedy należy przełączyć
          w polu data klawiszem F9.
=================================================================== 2o-12-12
THD 3.00: Wbrew przepowiedniom nie mamy 24% VAT od 1-1-2013.
          Poprzednie wersje automatycznie włączały 24%, nowa nie robi tego.
=================================================================== 14-12-12
TTi 4.30: Prawidłowo nazywa noty księgowe PDF.
TFX 4.1o: Umie drukować PK w opcji A (F9 na numerze dowodu).
=================================================================== 12-12-12
THD 2.93: Można w opcji F.A przełączyć się na plik jednoliterowy.
=================================================================== 11-12-12
TFX 4.o9: Przy zmianie katalogów przez [F4] daty i inne są zerowane.
THf 2.35: Katalog i plik eksportu do FK są pamiętane i się podpowiadają.
=================================================================== o5-12-12
TFX 4.o8: Dobrze podpowiada datę początkową zestawień nawet jak ktoś
          w opcji I.B ma ustawione, że BO nie ma daty 1.sty lecz 31.gru.
THf 3.45: Na rejestrze VAT pokazane są także faktury o wartości zero.
=================================================================== o4-12-12
TFX 4.o7: W opcji I.F należy (zmieniając minimalnie wpis) zainstalować
          nowe nagłówki wszystkich dokumentów, not, potwierdzeń, wezwań.
          W opcji I.B należy wprowadzić nazwę zbioru rocznego aby następnym
          razem TFX już wiedział skąd podpowiadać rozrachunki.
=================================================================== 27-11-12
TFX 4.o6: We wszystkich opcjach prawidłowo podpowiada zbiór roczny.
=================================================================== 19-11-12
THf 2.33: Jeśli podczas zapisu występuje błąd to THf pokazuje jaki.
=================================================================== 17-11-12
TFX 4.o5: Opcja E.H pokazuje datę ostatniego dekretu. Ikony na 2013.
THD 2.92: Raport kasowy nie zostawia zablokowanego nowego reportu.
          Raport bankowy w dokumentach z 'W' to Wypływ, inne to Przypływ.
          Analiza zakupów umie nie pokazywać zapłat. Opcja N.F jest O.K.
=========+========================================================= 15-11-12
THD 2.91 | Poprawiona funkcja raportowania błędów sieciowych
TFX 4.o4 | do pliku #\Login.# (Wyślij plik #\Login.# na B@Turko.eu).
=========+========================================================= 15-11-12
THf 2.32: Poprawiony eksport raportów do Excela, szybszy zapis faktur.
=================================================================== 12-11-12
THf 2.31: Poprawka na Franczyzy 1Dekra, autokontrola bazy danych.
          Zwiększono liczbŠ prób zapisu faktury z 1 do 17 (dla sieci).
=================================================================== o8-11-12
THf 2.3o: Buforowanie bazy sieciowej jest zawsze obowiązkowe.
=================================================================== o6-11-12
THf 2.29: Zmiana obsługi panelu z komunikatami na środku.
          Wstawiono gęsto log wczytywania bazy danych.
=================================================================== o5-11-12
THf 2.28: Wydłużony czas oczekiwania na uwolnienie bazy sieciowej.
          Dołączona funkcja śledzenia ewentualnych błędów.
=================================================================== 25-1o-12
THf 2.27: Opis okienek zaczyna się od THf i numeru wersji programu.
=================================================================== 24-1o-12
TST 4.75: Poprawione znaki przy kwotach na dokumentach PT i LT.
=================================================================== 17-1o-12
TFX 4.o3: Rozpoczęte prace nad nowym rejestrem VAT (F3 w polu NRV).
          W opcji H.H w polu Obc/Uzn klawiszem [F3] wołamy opis "od Kogo".
=========+========================================================= o9-1o-12
TAE 4.21 | W menu klawisze [Enter] i [Rght] uruchamiają zaznaczone.    ^M ^J
TFX 4.o2 | [Left], [Tab], [Esc] dają wyjście z programu lub submenu.^I ^N ^[
THD 2.9o | [F3] wołają rejestrację programu, [F4] wybór podkatalogu.   ^Z ^X
TKB o.93 | [BackSpace], [Delete], F8 i [F9] powodują restart
TPS o.77 | z ponownym zdefiniowaniem ustawień pełnego ekranu.    ^K ^L ^O ^\
TRZ 3.3o | Te ostatnie mogą powodować zawieszenie procesora graficznego.
TST 4.74 | W pliku #\Login.# zapisywane są niezamknięte rejestracje !\!.!.
=========+========================================================= o9-1o-12
TFX 4.o2: Instalator I.F prawidłowo ustawia lewy margines dokumentów.
=================================================================== o7-1o-12
THf 2.26: Włączone zabezpieczenia na obsłudze praw dostępu do plików.
          Ustawienia wielkości czcionki w opcji N.L powyżej 2 to wysokość
          tekstu w milimetrach, 1 i 2 to powiększenie ponad standard w mm.
=================================================================== o4-1o-12
TST 4.74: Opcje D.B oraz D.F mają minimalnie zmieniony wygląd.
=================================================================== 28-o9-12
THf 2.25: W opcji A w polu Opis usługi można klawiszem [F3] wciągnąć
          ze schowka systemowego wielowierszowy tekst do faktury.
          Zaznaczamy tekst w innym oknie, kopiuj, wracamy do THf [F3] [F6].
=================================================================== 27-o9-12
THD 2.89: Zestawienia F.D i F.E pokazują więcej podsumowań.
=================================================================== 24-o9-12
TFi 0.85: Przeniesiona w nowe środowisko developerskie.
          Uruchomione w pełni opcje E.A, E.B i E.E.
          Wybór drukarki w podglądzie raportów i zestawień.
          Dodatkowe przyciski XLS i PDF. Ergonomia zgodna z SAP BO.
=================================================================== 21-o9-12
THf 2.24: Filtrowanie do zestawieä uwzględnia indeksowanie usług.
          Po wydruku zastawienia pozostaje ono na ekranie.
          Uruchomiony został export do excela na poziomie raportu.
=================================================================== 18-o9-12
THf 2.23: Przeniesiony katalog tymczasowy z C:\ do %User%\Temp.
=========+========================================================= 13-o9-12
TAE 4.2o | Wspólne poprawki kosmetyczne:
TFX 4.o1 | - inne katalogi dla pierwszego startu programów
THD 2.88 | - uniwersalna ikona w katalogu pliku .EXE
TRZ 3.29 | - poprawione błędy ortograficzne w głównym menu
TST 4.73 |
=========+========================================================= 11-o9-12
THf 2.22: Dodatkowa kontrola zapisu faktur.
=================================================================== 1o-o9-12
THf 2.21: Przyśpieszony zapis faktur w sieci.
=================================================================== o3-o9-12
THf 2.20: Przygotowana do współpracy z SBO.
=================================================================== 24-o8-12
TST 4.72: Zdiagnozowano problemy z opcjami I.C oraz I.D. Poprawione.
=================================================================== 19-o8-12
TST 4.71: Zestawienie E.F pokazuje sumę umorzenia narastajęco.
=================================================================== 17-o7-12
TFX 4.00: Opcja D.E umie już obsłużyć do 300 rejestrów VAT (było 99).
=================================================================== o4-o7-12
THD 2.87: Jeśli w SETUP.#HD jest jeden z wierszy (lub oba):
             FaktZerI.000
             FaktZerC.000
          ew.010 lub inny numer to na fakturze zamiast pustego miejsca
          w kolumnie ilość lub cena, wartość pojawi się cyfra 0 ( zero ).
=================================================================== o4-o7-12
TFX 3.99: W opcji B.A wyłączono błędną sygnalizację zapętlenia.
=================================================================== 26-o6-12
TTi 4.10: Odporny na błędny wybór drukarki w THD w opcji CI.
THD 2.86: W opcji A na numerze dowodu klawiszem [F3] można
          wykonać wydruk dowodu, po czym THD wraca do opcji A.
=================================================================== 17-o6-12
THD 2.85: W trybie szybkiej kasy nie blokuje debetu i końca paragonu.
=================================================================== 15-o6-12
THD 2.84: Opcja C.I przygotowuje dane dla drukarki Zebra.
TTi 4.00: Przygotowany w THD w opcji C.I plik drukuje jako nalepki (KK).
=================================================================== 13-o6-12
TFX 3.98: Na rejestrach D.D nie ma terminu zapłaty.
=================================================================== 28-o5-12
THD 2.83: Opcje D.A do D.F oraz E.A do E.F filtrują według lokalizacji.
=================================================================== 25-o5-12
THD 2.82: Automat KK w opcji F.B pracuje gdy j.m. jest szt lub kpl.
=========+========================================================= 24-o5-12
TAE 4.19 |
TFX 3.97 |  Funkcja szukaj nie rozróżnia kropki i przecinka tak jak
THD 2.81 |  do tej pory nie rozróżniała małych i dużych liter czy też
TRZ 3.28 |  polskich znaków diaktrycznych i ich łacińskich odpowiedników.
TST 4.70 |
=========+========================================================= 21-o5-12
THD +TTi: Programy drukujące kody kreskowe ma samoprzylepnych karteczkach
          na przykład system Zebra korzystają z własnych baz danych
          co nijak się nie ma do rzeczywistych potrzeb sklepów/hurtowni.
          Dlatego postanowiłem stworzyć rozwiązanie własne, autorskie.
          I pomysł jest następujący:
            W THD po wprowadzeniu/poprawieniu dowodu PZ przy zapisie na dysk
            będzie automatycznie generowany plik z informacjami o potrzebie
            wydrukowania nalepek z kodami, w którym będzie:
              Symbol indeksu (PLU) prawie dowolnej długości (od 1 do 16),
              Cena jednostkowa (Cena 1) brutto (w nawiasie netto) do 10 zn.,
              Jednostka miary do 6 znaków,
              Pełna nazwa do 70 znaków,
              Pierwszy kod kreskowy z drugiego wiersza nazwy,
              PKWiU ze stawką (prawdopodobnie nie będzie wykorzystywane),
              LICZBA żądanych nalepek.
            Dlatego w drugim wierszu nazwy po kodzie kreskowych i odstępie
            należy wpisać liczbę nalepek jaką należy zażądać od drukarki KK.
              brak zapisu oznacza 1 nalepkę na każdą sztukę (jedn."szt"),
              x1.1 oznacza, że chcemy nalepek odrobinę więcej (tu o 10%),
              /3&2 oznacza, że chcemy trzy razy mniej niż sztuk
                   (bo są w opakowaniach zbiorczych po 3 sztuki)
                   +2 sztuki ekstra czyli dla 120 sztuk będzie 120/3+2=42.
              &5   oznacza, że chcemy 5 nalepek (2 na półkę i 3 dla kasjerek
                   bo kasjerki mogłyby mieć zeszyt z podręcznymi nalepkami).
            Zamiast x1.1 można napisać *1,1 a zamiast /3&2 czy &5 można
              :3+2 czy +5 bo zamiennikami są:  x i *  . i ,  / i :  & i + .
            Przypominam, że + wprowadzamy jako < Alt = > bo samo + jest F6.
          THD wysyła żądanie do TTi, TTi natomiast drukuje na zdefiniowanej
          drukarce KK. Nowa wersja TTi będzie obsługiwała aż 3 drukarki:
            tę co zwykle (laserową), wydruki zastawień i dokumentów,
            drukarkę fiskalną, paragony z kilku stanowisk na jednej drukarce,
            drukarkę KK (kodów kreskowych), drukującej nalepki z PZ (BO).
=================================================================== 21-o5-12
TST 4.69: W niektórych opcjach (DA,DB,DF) pokazuje ilości o ile w pierwszym
          wierszu nazwy wpisać ilość i jednostę miary dosunięte do prawej.
          np.: Nowy symbol :014/01         :
               Peˆna nazwa :Telefon bezprzewodowy              5 szt:
          Ilość częściowa liczona i pokazywana na zestawieniach
          została ograniczona dokładnością obliczeń według poniższej zasady:
             jednostka miary   szt   kpl    m      m2     kg
             po kropce cyfr     0     1     2      2       3
             minimalna ilość   1.0   0.1   0.01   0.01   0.001
          Jeśli cała grupa ma jedną jednostkę miary to w podsumowaniu
          jest zsumowana ilość. Jeśli środek nie ma ilości znaczy 1 szt.
=================================================================== 19-o5-12
TFX 3.96: Automatycznie czyści blokady sieciowe w głównym menu.
THD 2.80: Automatycznie czyści blokady sieciowe w głównym menu.
=================================================================== 18-o5-12
THD 2.79: W opcji N.G skutecznie można skasować kilka pozycji.
THD 2.78: Opcja F.B pokazuje nieco wyraźniejsze kwoty dużymi cyframi.
          Podgląd [F4] na listę tawarów/usług prawidłowo pokazuje "wolne".
=================================================================== 17-o5-12
THf 2.19: THf już wie kiedy filtrować usługi i nabywców a kiedy nie.
THD 2.77: Nowa opcja F.I pokazuje bardzo skrócony rejestr VAT.
THf 2.18: Zestawienie J umie sortować według kontrahentów.
=================================================================== 16-o5-12
THD 2.76: Uruchomiono metodę SETUP\KASA.000.
          W polu symbol indeksu podajemy *3 gdy w poprzednim wierszu
          chcemy zmienić ilość na 3 lub -15 gdy chcemy dać taki rabat.
          Strałką w górę można anulować cały paragon (wyjść z programu).
          Opcja I.B zapamiętuje sygnaturę osoby podpisujęcej fakturę.
          W polu sposób zapłaty podając kwotę wpłaty dostajemy resztę.
THD 2.75: Na koniec paragonu otwarcie szuflady. Także w menu...
=================================================================== 14-o5-12
THD 2.74: Uruchomione paragony fiskalne na sterowniku Temo-U (HD FV EJ).
=================================================================== 1o-o5-12
TST 4.68: Doszła nowa opcja C.H - wybranie środków z planu.
TST 4.67: Poprawione niektóre podsumowania zestawień.
TST 4.66: Zmieniony wygląd dowodów OT, PT i LT.
=================================================================== o7-o5-12
THf 2.17: Zmienne sterujące wydrukiem zmienione z Word na Long,
          co przy rozdzielczości nawet 8.000 punktów na cal da sobie radę.
=================================================================== 27-o4-12
TSi 0.91: Wersja zdecydowanie lepsza niż 0.90.
=================================================================== 25-o4-12
THf 2.16: Opcja O poszła niżej bo w jej miejscu Ranking odbiorców.
=================================================================== 24-o4-12
THD 2.73: Opcja K.J wytwarza "przy okazji" plik Wezwania.txt.
          Zawiera po numerze faktury hasło, pełną nazwę i adres,
          kto odebrał i nip, ale te informacje ściąga z faktur a nie
          z bazy odbiorców, więc poprawianie w odbiorcach działa w przód.
=================================================================== 11-o4-12
THD 2.72: Usługi niemagazynowe ( rodzaj "U" ) można wprowadzać
          dowodami PZ i wyprowadzać z magazynu, faktura nie daje WZ ani ZZ.
          Opcja G.F obsługuje sprzedaż przyszłych okresów dotyczącą
          imprezy leżącej równocześnie w dwóch miesiącach opisem M. oraz m.
=================================================================== o4-o4-12
THD 2.71: W opcji I.B można ustalić czy symbol indeksu ma się pokazywać
          na wydruku faktury, stąd niewielka reorganizacja opcji I.B.
=================================================================== 3o-o3-12
TSi 0.90: Obsługa programu zweryfikowana, gotowe wydruki dokumentów,
          prawie wszystkie raporty i analizy, wydaje się jednak,
          że wizja wyglądu dokumentów wymaga weryfikacji. Finisz po prostu.
=================================================================== 23-o3-12
THD 2.70: W opcji A poprawianie indeksów [F4] na lokalizacji. Działa.
=================================================================== 2o-o3-12
THf 2.15: Pliki faktur zaczynające się od PROF nie są eksportowane.
=================================================================== 19-o3-12
TFX 3.93: W opcji E.I jest opis "SYNTETYKA".
          W opcjach E.I i E.J w podsumowaniu jest "SUMA".
          W opcji E.K Jest prawie to samo co w opcji E.A.
          Przywrócony został podfolder IKONY, doszły nowe ikony TFX?.
=================================================================== 15-o3-12
THf 2.14: Buforowana baza odświeżana jest przy próbie wczytania faktury
          lub paragonu, w opcji N.K zestawienie poprawianych dokumentów.
=================================================================== 12-o3-12
THf 2.12: Na fakturze nie drukuje się już tekst po znaku "|".
=================================================================== o8-o3-12
THf 2.12: Z okazji Dnia K. wersja z wybieraniem przez [F3] i PROForma.
=================================================================== o7-o3-12
THf 2.11: Baza danych jest buforowana jako C:\THf-temp.000\...
          Zweryfikowane logowanie i ograniczenia sieciowe.
=================================================================== o5-o3-12
THf 2.10: Baza danych jest buforowana jako C:\THf-temp\...
=================================================================== 23-o2-12
THf 2.08: Poszukiwanie na raporcie zostało przyśpieszone.
          W polach typu DATA można podawać tylko dzień-miesiąc lub wręcz
          sam dzień, na przykład gdy było 010112 to 9 poprawi się na 090112.
=================================================================== 21-o2-12
THf 2.07: Rejestr VAT pokazuje podsumowanie VAT dla bazy i końcowe.
=================================================================== 17-o2-12
THf 2.06: Opcja N.E zgłasza się prawidłowym okienkiem.
          Opcja N.F pozwala zapamiętać katalog na pliki TIE.
=================================================================== 16-o2-12
THf 2.05: Przyśpieszone działanie opcji N.F (księgowanie do TFX).
THf 2.04: Poprawiony błąd skalowania kolumn wydruku zestawień.
          Poprawiony błąd przesunięcia kolumn w TIE dla faktur walutowych.
          Poprawiony wygląd rejestru sprzedaży.
          W plikach TIE w wierszach k (jak kontrahent) pominięte zestały
          zapisy od znaku | do końca każdego z 4 pól.
          W dalszym ciągu istnieje niezgodność pomiędzy liczbą pól w TFX
          (3 wiersze po 50 znaków) a THD i THf (4 wiersze po 50 znaków),
          najprawdopodobniej we wszystkich programach baza danych zostanie
          rozszerzona do 6 wierszy po 50 znaków:
             Nazwa, Nazwa c.d., Adres (ulica numer), Kod z miastem,
             Informacje pomocnicze (telefon, osoba), Informacje dodatkowe,
          i reszta tak jak dotychczas.
=================================================================== 15-o2-12
TFX 3.92: W opcji D.E można wybrać jeden rejestr lub analizować razem.
TFX 3.91: W opcji D.E zupełnie nowy raport, inne przesunięte niżej.
=================================================================== 12-o2-12
THf 2.03: Okienka pomocnicze na przykład z kursem, walutę, językiem
          nie pozwalają się zamknąć 'O.K' gdy ostatnie pole jest błędne
          czyli gdy ma małe 'o' zamiast dużego 'O' (jak Oba języki).
          Informacja wpisana w pole po naciśnięciu [F3] jest najpierw
          zapamietywana a dopiero potem otwiera się pomocnicze okienko.
TFX 3.90: W pliku *.TIE można w wierszu zaczynającym się od 1
          wpisać używane polskie litery (np. 1  ąćęłńóśżą  ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ ).
          Wtedy podczas importu TFX dokonuje konwersji polskich liter.
          W opcji I.B można klawiszem Tab zdefiniować inne położenie
          planu kont (na przykład zeszłoroczny katalog, oraz dalej [Tab]
          wpisać w otwartym oknie współczynnik vat i litery dla opod.+zwol.
=================================================================== 10-o2-12
THf 2.02: Program został dość mocno przebudowany wewnętrznie.
          Zapis i odczyt z rejestru THf.exo działa szybciej i pewniej.
          Przy zmianie bazy danych zeruje Sprzedawcą i Osobę uprawnioną.
          Procedury weryfikacji sieciowej mają skrócone czasy oczekiwania.
=================================================================== 27-o1-12
TST 5.00: Wersja z poprawionymi drukami dowodów OT, PT i LT.
THf 1.99: Poprzednie wersje miały problemy gdy nie było LOGO.JPG.
          I nie zawsze prawidłowo pokazywały pasek przewijania na raportach.
=================================================================== 25-o1-12
TFX 3.89: Poprzednia wersja pracowała wyłącznie z PLANKONT.PFX.
=================================================================== 19-o1-12
THf 1.97: Za liczenie faktury Brutto/Netto odpowiada już pole Br
          zawarte w zapisie każdej faktury a nie globalny zapis w osobie.
          Dlatego można mieszać w ramach jednej bazy a faktury i rejestry
          i tak wyjdą dobrze. Należy tylko pamiętać, że faktura raz założona
          jako "od netto" albo "od brutto" już zawsze taka będzie, chyba, że
          w bazie wstawimy/skasujemy pole "Br" w zapisie faktury.
          Po wydruku oryginału lub paragonu fiskalnego numer jest faktury
          jest automatycznie ustawiany na następny po ostatnim.
          Zawartość faktury ubrano w gustowną ramkę.
=================================================================== 13-o1-12
THD 2.69: Podczas logowania wykorzystywany jest plik LoginTHD.txt
          Aby wykluczyć kolizję z plikiem wykorzystywanym przez THf.
=================================================================== 17-o1-12
TSi 0.88: Uruchomiona została nowa platforma graficzna (taka jak w THf)
          oraz nowy silnik liczący stan środków trwałych (jak w TST 5.00).
          Pozostało jeszcze kilka raportów (opcja F) i filtrowanie bazy.
=================================================================== 13-o1-12
THD 2.68: Opcja M.O podstawia datę 1 stycznia następnego roku.
          Opcja I.F instaluje nagłówki dla faktur z dłuższym polem Termin.
=================================================================== 11-o1-12
TFX 3.88: W opcji I.B możemy cofnąć się do wiersza nr 2 (kreska)
          i zdefiniować inny katalog dla planu kont.
          Na przykład bazy ROK-2012 i ROK-2011 mogą używać tego samego planu.
=================================================================== o4-o1-12
THf 1.89: Uruchomiony system uprawnień od A(admin) do W(widz).
THf 1.88: Opcja N.H wykonuje import bazy 7BT z THf ale bez faktur.
=================================================================== o2-o1-12
TFX 3.87: Potwierdzenia salda wytrzymują współpracę ze starymi nagłówkami.
      PS: Wesołego Nowego Roku, żeby nam nie zabrakło adresów IP.
=================================================================== 28-12-11
TFX 3.86: Poprawiona opcja I.K.
=================================================================== 27-12-11
THf 1.86: Eksport każdego zestawienia do Excela (button "do XLS").
          Filtrowanie faktur według nabywców i usług.
          Na zestawieniach I, J i K nie ma już plików PROF (jak proforma).
          W definicjach eksportu faktur ( *.DEF ) niedodatnia liczba
          (np. 0 ) albo nieliczba (np. NIE EKSPORTOWAĆ ) w pierwszym wierszu
          wyklucza taki plik faktur z eksportu do TFX.
THf 1.85: Pełne filtrowanie zestawień, od..do, wybrane, [F4], "z tekstem".
          Faktury dzielą niektóre pozycje na 2 wiersze, duże i wyraźne.
          Praca na bardzo dużych ekranach lub na systemach dwuekranowych.
=================================================================== 21-12-11
THf 1.80: Poprawiony silnik bazy danych, zestawienia idą szybciej.
THD 2.67: Ponieważ podwyższenie stawek vat nie zostało potwierdzone
          to wróciliśmy do starych czyli 23% w 2011 i 2012 i ...
=================================================================== 17-12-11
TFX 3.85: Opcja I.F generuje poszerzone nagłówki potwierdzenia salda.
          Oprócz #\druki\PotS powstaje też zwrotny #\druki\PotZ.
          Opcja H.C wykorzystuje te nagłówki i lepiej drukuje potwierdzenia.
=================================================================== 16-12-11
TST 4.56: Poprawiona wartość umorzenia na wydruku dowodu PT.
TKB 0.92: Na wydruku polecenia przelewu mamy opis bez kwoty.
=================================================================== 15-12-11
THD 2.66: W opcjach F.A i F.B informacja o wartości netto pozycji była
          źle liczona (n=b-v*b zamiast n=b/(1+v), ale tylko na ekranie.
THD 2.65: Jeśli od 1 stycznia 2012 mają być nowe stawki vat to:
          a) w miejsce 23% automatycznie wskoczy na 24% ?
          b) w miejsce 8% automatycznie wskoczy 9% ?
          c) w miejsce 5% będzie 6% ? w miejsce 0% będzie 2% ?
          d) w miejsce 7% od rolników wstawimy po prostu 17% ?
          e) dla usług o charakterze ciągłym możliwa będzie korekta
             ze stawkami z 2010 roku i wyrównanie obejmując wtedy kilka lat
             podzieli korektę na pozycje z uwzględnieniem kilku stawek
             i jeśli będzie to korekta w górę to na paragonie fiskalnym
             otrzymamy równocześnie 0, 7, 22, 5, 8, 23, 6, 9, 24, 10 i 25%
          Zatem pytanie do producentów kas fiskalnych: kiedy będzie można
          zastosować na kasie równocześnie z 15 stawek (w tym zwolnione) ?
=================================================================== 14-12-11
TFX 3.84: Opcja D.K podaje z poprzedniego okresu kolumny 9 i 15.
          W podpowiedzi [F4] pojawiła się nowa waluta CHF.
          A przewiduje się, że niedługo będą Marki, Liry, Drachmy i Albany.
TAE 4.18: Poprawiona literówka w głównym menu.
============================================================== przypomnienie
THD: Jeśli istnieje plik Rok-2011\SETUP\TIE, #\SETUP\TIE lub !\SETUP\TIE
     to w pierwszym jego wierszu można podać nazwę folderu na pliki *.TIE.
     W przeciwnym razie eksport idzie do folderu \TIE lub \TIE\Rok-2011
     o ile w tym ostatnim zostanie wykryty plik \TIE\Rok-2011\TIE.TXT.
=================================================================== o8-12-11
TSi 0.84: Opcja G.H pokazuje plan amortyzacji czyli bez PA, PK i OT.
=================================================================== o7-12-11
TST 4.55: Poprawka z dobrym pamiętaniem ostatnio wołanego środka.
TST 4.54: Program ignoruje wszelkie korekty umorzenia/amortyzacji
          wykonane równocześnie ze sprzedażą/likwidacją środka trwałego.
          W opcji A w tabeli zmian stanu środka trwałego poprawione zostały
          podpowiedzi list [F4].
          Opcje F.B i F.C pomijają zlikwidowane w latach poprzednich,
          ale mogą też pomijać zlikwidowane w poprzednich miesiącach,
          wystarczy na polu Wybrane środki nacisnąć klawisz F9.
          Opcja G.B wytwarza nowe wersje polecenia księgowania, które:
          - używają długich symboli kont (TIE w  Formacie TFX),
          - dzielą PK na 3 dowody (amortyzacja, zakupy i likwidacje),
          - w wypadku zakupów kontem przeciwstawnym jest 080,
          - w wypadku likwidacji kontem przeciwstawnym jest 761,
          Tabela zmian stawek w opcji A nie poprawia stawek zerowych na max.
          TST podobnie jak TSi pamięta ostatnio użyte informacje
          i używa ich po restarcie (głębokości podsumowań, symbol środka).
=================================================================== o3-12-11
TSi 0.83: Opcja A została uzupełniona o dodatkowe informacje.
          Warto w polu Symbol używać klawiszy ze strzałkami góra/dół.
=================================================================== o2-12-11
THf 1.70: Poprawione sterowanie oknami, faktura USD i EUR pyta o kurs.
          Zweryfikowane zostały buttony na górze każdej opcji.
=================================================================== o1-12-11
TSi 0.82: Odporny na brak bazy danych, samodzielnie zakłada nowe pliki.
          Zweryfikowane zostały buttony na górze każdej opcji.
TSi 0.81: Uzupełnione o wydruk dowodów.
=================================================================== 3o-11-11
TSi 0.80: Opcja A robi prawidłowo zapis wszelkich zmian stanu środka.
TSi 0.75: Lista [F4]/[F5] obsługuje poprawnie przyciski Skasuj i Zmień.
TSi 0.74: Poprawka na pokazywanie [F4] z polskimi literami.
          Poprawne kasowanie zbędnego środka trwałego.
          Dla metody B,D,L,T wymagane jest KRŚT, dla J,N,P nie.
          Na liście [F4]/[F5] można poruszać się też klawiszami 7,8,9,1,2,3.
TSi 0.73: Uruchomione do końca opcje H. Błękitny kwadracik w polu danych
          oznacza, że można klawiszem [F3] (dwuklikiem) otworzyć extra-okno.
============================================================== przypomnienie
TST 4.o3: W pierwszym wierszu nazwy środka trwałego na samym końcu
          można było wpisać ilość z jednostką miary (było np.:...   5 szt:).
          Nowa wersja obsługuje trzy inne jednostki miary, m, m2 oraz kg,
          czyli np. :...  40.55 m:   :...  12.5 m2:   lub   :...  100 kg:.
          Ważne aby przed liczbą z kropką dziesiętną i po niej był odstęp
          oraz aby jednostka miary dotykała końcowego dwukropka.
TST 4.25: Ilość częściowa liczona i pokazywana na zestawieniach
          została ograniczona dokładnością obliczeń według poniższej zasady:
             jednostka miary   szt   kpl    m      m2     kg
             po kropce cyfr     0     1     2      2       3
             minimalna ilość   1.0   0.1   0.01   0.01   0.001
=================================================================== 27-11-11
TSi 0.71: Zapis w opcji A uwzględnia kodowanie polskich liter.
TSi 0.70: Opcja A kompletna, opcja B na ukończeniu, większość raportów też.
          Podczas wprowadzania danych (opcja A) oraz przygotowywania druków
          i raportów można poruszać się standardowymi klawiszami:
             Up (strzałka w górę), Dn (strzałka w dół)
                pozwalają poruszać się w tabelkach pomiędzy wierszami
                a w opcji A w polu Symbol zmieniają środek na sąsiedni,
             PgUp i PgDn w opcji A w polu Symbol zmieniają o 10 pozycji,
             PgDn w opcji A w pozostałych polach zapisuje naniesione zmiany,
             PgDn w innych opcjach każe od razu wykonać raport, wydruk,
             Enter służy do przejścia do następnego pola,
             Tab służy do powrotu do poprzedniego pola,
             Esc nakazuje wycofanie się ze zmian, opcji, raportu, wydruku,
             [F3] (OKNO) otwiera okno z polami danych rzadko używanymi,
             [F4] (LISTA) otwiera listę podpowiedzi do wyboru,
             [F5] (SZUKAJ) otwiera listę podpowiedzi z filtrem,
          Można też posługiwać się myszką:
             pojedynczy klik przenosi kursor do wskazanej opcji, pola,
                z wyjątkiem kliknięcia w mały panel w prawym górnym rogu
                pola wprowadzania danych, wtedy pojawia się lista [F4],
                oraz raportów, na których zaznaczamy najpierw pierwszy
                a potem ostatni wiersz do wydruku (reszta raportu szarzeje),
             dwuklik uruchamia opcję, a w opcji w polu wprowadzania danych
                otwiera dodatkowe okno [F3], na małym kwadracie tak samo,
             prawoklik (piękna nazwa) czyli kliknięcie prawym klawiszem
                uruchamia standardowe menu podręczne dla pól (kopiuj, wklej)
                a w małym kwadraciku w polu edycji otwiera listę [F5].
          Szybkie wyjście z programu poprzez podwójne naciśnięcie Tab Tab.
          W górnej części każdego okna są dodatkowe funkcje:
             PDF - przycisk wykonania wydruku do formatu PDF,
             pole wyboru drukarki (rozwijane pole do wyboru),
             pole wyboru rodzaju wydruku (pole do wyboru),
             ZAP - przycisk zapamiętania wybranego rodzaju na stałe,
             Zamknij i Wykonaj są powtórzeniem przycisków z dołu okna,
             Podgląd pozwala najpierw obejrzeć dokument aby potem
                na podglądzie podjąć ostateczną decyzję o rodzaju wydruku.
=================================================================== 24-11-11
TFX 3.83: Opcja L.C prawidłowo przygotowuje listę plików w KOSZu
          do posortowania i przeniesienia do katalogu roboczego.
=================================================================== 23-11-11
TSi 0.52: Prawidłowo pokazuje w opcji A. Gotowy też wydruk B.A.
THD 2.64: Opcja N.B pokazuje nazwy i nipy kontrahentów. Ikonki na 2012.
=================================================================== 17-11-11
TFX 3.82: Opcja J.A potrafi podczas importu danych dołączyć nowe dowody
          do wcześniej zaimportowanego już zbioru z zachowaniem dowodów
          poprzednio zaimportowanych, bo mogły już być poprzednio poprawione
          lub spunktowane. Czyli można codziennie wyeksportować na nowo
          cały plik faktur z THD lub THf i dołączyć do wcześniej już
          zaimportowanego tylko dowody z nowymi fakturami.
          Ikonki zajmują mniej miejsca i czasu bo są w jednym pliku TFX.ico.
=================================================================== 16-11-11
TFX 3.81: Podczas kontroli wykonania z planem (w opcji A) mogło się
          tak zdarzyć, że w zbiorze rocznym za kontrolowanym kontem nie było
          już innych zapisów (na przykład 820 czy 860), wtedy pojawiał się
          błąd 100 (próba odczytu poza zbiorem), nowe TFX sprawdza to.
=================================================================== 15-11-11
TTi 3.00: Wersja odporna na brak lewego marginesu na wydrukach.
=================================================================== 23-11-11
THD 2.63: Poprawiony eksport kontrahentów na potrzeby potwierdzeń sald.
          Zmieniona obsługa rabatów w fakturach dla MZK Bolesławiec.
=================================================================== o9-11-11
TFX 3.80: W THD odbiorcy mają 4 wiersze po 50 znaków, w TFX tylko 3,
          przy czym podczas eksportu metodą 3 lub 7 opisy wysyłane są tak:
          N1 N2; A1; A2 i potem importowane do TFX w Nazwa, Adres, Dodat.
          Zatem potwierdzenia salda drukują teraz wszystkie 3 pola, ale
          znak | odcina (jak na fakturze) resztę napisu (nie jest widoczna).
          Jeśli u kontrahenta wpisać na przykład:
             Agencja Informatyczna "TurBo-Soft"
             Bogusław Turko
             ul. Kiliäskiego 1
             55-100 Trzebnica | kom. 501-166-120
          To do planu kont zostanie przeniesione:
             Agencja Informatyczna "TurBo-Soft" Bogusław Turko
             ul. Kiliäskiego 1
             55-100 Trzebnica | kom. 501-166-120
          Ale ani na fakturze ani na potwierdzeniu salda nie ma nr telefonu.
          W opcji I.B po naciśnięciu [F3] można podać dodatkowy opis,
          który widoczny będzie w prawym górnym rogu ekranu oraz
          na wszystkich zestawieniach w pierwszym wierszu (... dla ...).
          Po naciśnięciu Ctrl-F3 można zmienić położenie zbiorów DFX.
=================================================================== o7-11-11
THf 1.60: Faktury w walucie obcej wystawia się wyłając okno z pytaniem
          o symbol i kurs waluty klawiszem [F3] w polu Data faktury,
          Data sprzedaży, Sposób płatności lub Termin zapłaty.
          Inne parametry faktury można korygować wołając odpowiednie
          okno klawiszem [F3] w polu Inne parametry faktury.
          Zamiast [F3] można prawym przyciskiem myszki kliknąć na kwadraciku,
          który widoczny jest w aktywnym polu wprowadzania danych.
TSi 0.40: W opcji A można już poprawiać opis środka trwałego,
          uruchomione zostały już wszystkie istoste zestawienia.
=================================================================== 12-1o-11
THf 1.50: Obsługa wielostronicowych faktur, na pierwszych stronach
          35 wierszy, na ostatniej do 25 wierszy, razem do 500 wierszy.
=================================================================== 3o-o9-11
TST 4.53: Poprawiony wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych i dowodów LT.
=================================================================== 29-o9-11
TFX 3.78: Prawidłowo ustawiana jest data BO na starcie.
=================================================================== 26-o9-11
TRi 1.00: Zmienione logowanie, dodatkowa kontrola pracy sieciowej.
=================================================================== 21-o9-11
THD 2.62: Opcja F.A odporna na faktury z okresu zamkniętego.
=================================================================== 2o-o9-11
THD 2.61: Zapis "starej" faktury bez pytania o numer dowodu WZ (ZZ).
=================================================================== 18-o9-11
THD 2.60: Opcja H.N nadaje numery z pominięciem 9..9 (same dziewiątki).
=================================================================== 1o-o9-11
THD 2.59: Opcje E.G-J (marża) pokazują podsumowanie dla plików faktur.
=================================================================== o1-o9-11
TAE 4.17, TFX 3.77, THD 2.58, TKB 0.91, TRZ 3.27, TST 4.52: W nagłówku
          zestawienia obok numeru strony jest katalog i numer użytkownika.
=================================================================== o1-o8-11
THD 2.57: Poprawiono obsługę pliku ROK-2011\KTO-POP w sieci XP-98.
=================================================================== 17-o7-11
 TPlayer: TurBo-Player druga wersja, &, MP? i WM? i pełna głośność.
=================================================================== o7-o7-11
TRZ 3.26: Jeśli wyliczona stawka (vat/netto) jest inna niż wpisana
          w pliku RZ-VAT dla wybranej litery to w opcji B są dopisane uwagi.
=================================================================== o6-o7-11
THf 1.46: Poprawiono podpowiedzi indeksów oraz powrót z opcji M do A.
=================================================================== o5-o7-11
THD 2.56: Opcja I.F tworzy nagłówki faktur z minimalnie przebudowaną
          stylistyką, tak aby "duplikat" wydrukować wielką czcionką.
          Skorygowane też zostały nagłówki dokumentów CA, CB, CC i CD.
          Po zainstalowaniu tej wersji należy uruchomić opcję I.F
          i utworzyć nowe nagłówki dokumentów. Chodzi głównie o "duplikat".
=================================================================== o4-o7-11
THf 1.45: W opcji M jest nowy adres do serwisu https: Dekra.NET.
=================================================================== 28-o6-11
THD 2.55: Wzorce indeksów obsługują tytuł wzorca do 50 znaków.
          Opcja L.L drukuje rozchody jako raport zużycia materiałów.
=================================================================== 2o-o6-11
TFX 3.76: Opcja D.E rejestr faktur zapłaconych wytrzymuje pozycje zerowe.
=================================================================== o9-o6-11
THD 2.54: Do zapamiętania daty wystawienia duplikatu faktur THD
          używa 1 bajtu i pamięta tylko 254 dni od momentu wystawienia
          faktury do momentu wydruku duplikatu, potem już tylko pamięta,
          że duplikat jest z datą o 255 dni późniejszą niż data faktury.
=================================================================== 25-o5-11
TAE 4.16, TFX 3.75, THD 2.53, TRZ 3.25, TST 4.51: Siódmy wiersz
          każdego zestawienia powinien poprawnie wyświetlać polskie litery.
          To ten wiersz co powtarza nagłówek sekcji z poprzedniej strony.
TRi, THf, TSi: Aby pozbyć się ramek wokół napisów zmieniono obsługę drukarki
          ze schematu: BeginDoc..EndDoc / ... / BeginDoc..EndDoc
          na schemat: BeginDoc / NewPage / NewPage / ... /EndDoc.
=================================================================== 17-o5-11
TRi 0.99: Poprawiony edytor faktury i wzorca księgowania.
          W opcji A w polu numer dowodu można użyć klawiszy PageDn i PageUp.
          W opcji B w polu nazwa wzorca tak samo. Włączono kontrolkę sieci.
=================================================================== 11-o5-11
THf 1.44: W opcji H z pola indeks klawiszem [Tab] można cofnąć się
          do poprzedniej pozycji paragonu na pole cena, rabat, stawka.
          Na paragonie fiskalnym zamiast A., B., C. teraz jest A/, B/, C/.
          Na podglądzie [F4] widoczne są wyłącznie indeksy założone w opcji B.
=================================================================== 28-o4-11
TFX 3.74: Opcja D.L bierze odliczenia z konta 19 i nie przelicza /9*7.75.
=================================================================== 26-o4-11
THD 2.52: Opcja F.H pozwala wprowadzić magazyn i numer dowodu WZ.
=================================================================== 2o-o4-11
THD 2.51: Wprowadzono nową "stawkę" vat. -9 oznacza nic ( - ).
=================================================================== o6-o4-11
THf 1.43: Zastosowano logowanie podobnie jak w TRi.
=================================================================== o5-o4-11
TFX 3.73: Sortowanie po ARK obejmuje też pośrednie zbiory.
          Lista F4rozrwA pracuje w A oraz w K (kasa/bank).
=================================================================== o1-o4-11
THD 2.50: Opcja L.H prawidłowo wstawia stawkę 23% do faktury vat.
=================================================================== 25-o3-11
THf 1.42: Na drukarkę fiskalną wysyłana jest nazwa towaru poprzedzona
          literą stawki z kropką oraz nazwa jest obcinana do 28/40 znaków.
=================================================================== 18-o3-11
THD 2.49: Opcja L.M dla roku 2010 liczy 6%, dla 2011 liczy 7%.
THf 1.41: Eksport faktur do TFX pomija faktury anulowane.
=================================================================== 15-o3-11
THf 1.40: Opcja N.E pozwala anulować lub zmienić paragon w fakturę.
          Raporty i rejestry uwzględniają anulowane i zmienione
          (to znaczy nie pokazują ich). Raport anulowanychza to pokazuje.
=================================================================== 14-o3-11
THD 2.48: Poprawiona funkcja ograniczania dostępu do starych faktur.
          Duplikaty uporządkowane.
=================================================================== 11-o3-11
THD 2.47: W opcji F.A oraz F.B można wykonać rozliczenie zaliczki.
          Jesli ostatnia pozycja ma ilość 0 lub 1 a cenę równą zaliczce
          ale ze znakiem minus oraz stawkę vat zgodną z kilkoma pierwszymi
          pozycjami to dokument sprzedaży ma wydzielone pozycje na plus
          a na końcu odjęta jest wartość tej zaliczki, przy czym na drukarkę
          fiskalną wysyłany jest paragon, na którym początkowe pozycje
          skorygowane mają ceny tak by wartość paragonu była zgodna.
=================================================================== o5-o3-11
THD 2.46: W opcji A, podobnie jak w opcji F.A, można użyć "indeksu" -
          w celu wprowadzenia dodatkowego opisu, poprzednie wersje THD
          pozwalały na taką operację i niektóre zestawienia to wytrzymywały
          ale niektóre (np. J.A czy J.G) nie. Aktualna wersja daje radę.
=================================================================== o4-o3-11
THD 2.45: Opcja J.G weryfikuje ilości bliskie zeru w inny sposób.
=================================================================== o1-o3-11
THD 2.44: Opcja I.F umieszcza pole "duplikat" dużo precyzyjniej.
=================================================================== 22-o2-11
TSi 0.30: Uruchomione prawie wszystkie zestawienia.
=================================================================== 18-o2-11
TSi 0.20: Pełna kompatybilność z pozostałymi programami wersji TXi.
=================================================================== 17-o2-11
THD 2.43: Zlikwidowano błąd rozliczenia inwentaryzacji, gdy zwrot
          ZZ był na indeksie, na którym nie było wcześniej obrotów.
=================================================================== 15-o2-11
TRi 0.98: Poprawiona obsługa w opcji A oraz B.
=================================================================== 14-o2-11
THf 1.20: Nowa opcja weryfikacji bazy N.E. Poprawione polskie litery
          na wszystkich raportach. Faktura korekta gdy ilość ujemna.
THf 1.12: Rozszerzony eksport faktur, rejestry VAT dla katalogu.
=================================================================== o9-o2-11
TFX 3.72: Opcja H.H dostała więcej miejsca, inny format wydruku.
          Opcja J.A umie przeszukać 5 miejsc w poszukiwaniu zbiorów *.TIE:
             a) katalogTIE \ katalogDFX \ *.TIE
             b) katalogTIE \ *.TIE
             c) !IE! \ *.TIE
             d) .. \ TIE \ *.TIE
             e) \ TIE \ *.TIE
          przy czym katalogTIE może być wpisany w drugim wierszu !FX!.#
          i może być to pełna ścieżka np.:   P: \ Finanse \ TIE
          katalogDFX jest aktualnym katalogiem z danymi np.:   ROK-2011.
=================================================================== o8-o2-11
TFX 3.71: Opcja H.H pozwala na [F4], [F5], kopiuje... Noty ksiŠgowe.
=================================================================== o7-o2-11
TRi 0.96: Poprawione konfigurowanie okienek (opcja I.C).
THf 1.10: Zweryfikowana obsługa pól, baz danych i katalogów.
=================================================================== o1-o2-11
THD 2.42: Nie tylko liczy ale i drukuje prawidłowo Faktury RR.
=================================================================== o1-o2-11
THf 1.09: Wersja z poprawionymi ramkami i obsługą podglądu i wydruku.
=================================================================== 28-o1-11
TFX 3.70: Standardowo BO ma datę 1 stycznia,
          a analityka jest od 1 a nie od 2 stycznia.
          Pliki RZ-VAT11 i RS-VAT11 uzupełniłem o stare stawki ( a...z ).
          Bo okazało się, że 23% i inne pomysły to przepisy "przejściowe"
          i mogą obowiązywać stare, nowe i przyszłe stawki równocześnie.
          Widziałem propozycję deklaracji VAT-7 na 2011 rok, ZDROWIA !
=================================================================== 26-o1-11
TFX 3.69: W opcji A można znów używać skróconych dat dekretacji.
TRZ 3.24: W opcji D poprawiono pierwszą z lewej kolumnę na datę faktury.
=================================================================== 25-o1-11
TST 4.50: Wersja bardzo ważna. Zamiast planu umorzenia i poprawek
          dla planu amortyzacji są teraz dwa plany: amortyzacji i umorzenia.
          Doszło podsumowanie w opcji F.E i nowa opcja B.E.
=================================================================== 24-o1-11
TST 4.49: Nie umiemy prawidłowo liczyć amortyzacji dla ustawienia
          'M' w opcji I.B. dlatego w opcji G.A zamiast amortyzacji
          pokazywane i liczone jest umorzenie.
THD 2.41: Faktura do wewnątrzwspólnotowego nabycia prawidłowo liczy vat.
=================================================================== 11-o1-11
THD 2.40: Faktury RR zawsze majŃ naliczone 7 % niezależnie od PKWiU.
=================================================================== o9-o1-11
THD 2.37: Jeżeli w opcji I.B ustawimy, że grosze z zaokrągleń osobno
          to opcje D, w przeciwieństwie do pozostałych opcji, pokazują
          w każdej pozycji wartość równą ilość razy cena, a wszystkie
          zaokrąglenia wyrzucone są do ostatniego wiersza jako różnice
          zaokrągleń (z pokazaniem pierwszych indeksów dla przykładu),
          poprzednie wersje do ostatniego wiersza wyrzucały wyłącznie
          pozycja, w których ilość schodziła do zera, od teraz wartość
          każdej pozycji jest weryfikowana z iloczynem ilości i ceny.
          I nareszcie mamy pełną zgodność między stanami na 31.12 a BO.
          W opcji G.A doszła niewyłączalne info o niedodatnich pozycjach BO.
=================================================================== o7-o1-11
TFX 3.68: W opcji F.A i F.B termin końcowy to standardowo 31 grudnia.
THD 2.36: Faktury RR mają standardowo 7%
TFX 3.67: W opcji I.B ustawiamy czy BO ma mieć datę 01-01-br czy też
          datę wcześniejszą (na przykład 31-12-ub.r. Ważne dla opcji E.A.
=================================================================== o4-o1-11
THD 2.35: Niektóre drukarki fiskalne zamiast .../23.00/08.00/00.00/...
          odsyłają do komputera .../23.00/8.00/0.00/... stąd nowa wersja,
          której jest obojętny format odpowiedzi z drukarki fiskalnej.
          Nikt nie zauważył, że THD nie da się uruchomić jak w opcji
          I.B skasować nazwę pliku faktur. Teraz już się da uruchomić.
=================================================================== o3-o1-11
TFX 3.66: W opcji CA pod [F3] ustawia Mi'2011 lub Ro'2011.
THD 2.34: W opcji IB już nie trzeba wpisywać daty 01.01.2011.
          Dla tych co używali PKWiU dla stawki 22% mam dobrą wiadomość
          muszą przejść na nową wersję. Zmiana z 22 na 23 w PKWiU to mało.
THf 1.08: Konwersja z THD obsługuje różne nzawy katalogów
          (inna nazwa katalogu bieążecego, inna katalogu z danymi THD).
THf 1.07: W opcji A klawiszem Enter przechodzi się przez wszystkie pola.
=================================================================== o2-o1-11
THf 1.06: Skutecznie obsługuje kasowanie nabywców, usług i podstaw.
THf 1.05: Podgląd na dokumenty ma docelowy, nowy wygląd.
=================================================================== 3o-12-1o
TFX 3.65: Od wersji 3.44 czyli od 2 lipca 2o1o opcja dziennika
          ustawowego miała problem z sumami z przeniesienia. Poprawione.
=================================================================== 29-12-1o
TFX 3.64: Opcja H.C poprawnie interpretuje datę końcową.
          Kilka poprzednich wersji zawsze pozostawiało 31.12.20xx.
=================================================================== 28-12-1o
THD 2.33: W opcji I.I wprowadzone zostały dodatkowe pytania aby
          starsze modele drukarek (np. VIVO) zdążyły zadać dodatkowe
          pytania na wyświetlaczu drukarki i tamże otrzymać 'OK'.
=================================================================== 27-12-1o
THf 1.04: Zmieniona ramka podglądu faktur. [F4] w menu wybiera bazę danych.
TRZ 3.23: Od 1.1.2o11 TRZ posługuje się zbiorem RZ-VAT11 zamiast RZ-VAT.
=================================================================== 23-12-1o
THD 2.32: Opcja I.I pozwala na drukarce fiskalnej zrobić raport dobowy
          oraz zmienić pierwsze 4 stawki podatkowe (np. 23 8 0 5).
=================================================================== 21-12-1o
THf 1.02: Poprawiony wydruk faktury (zawsze portret, nigdy pejzaż).
          Poprawione skalowanie podglądu faktury na ekranie.
          Uzupełnione ofaktury korekty oraz obsługę zapisu faktur.
=================================================================== 13-12-1o
TFX 3.63: Gotowe na rok 2o11. Dziś Dzień Spawacza. Ile to już lat ?
=================================================================== 11-12-1o
THD 2.31: Powinno zawsze podpowiadać prawidłowe PKWiU zgodnie z datą
          jaka została podana w opcji I.B (prawa kolumna na dole),
          przy czym jeśli obsługujemy stare dokumenty to pracuje stare PKWiU
          ale jeśli robimy coś, co nie jest związane z dokumentem, to
          wszystko zależy od stosunku bieżącej daty do daty z opcji I.B.
          Jak na chwilę ustawimy w opcji I.B dzisiejszą datę to THD
          stworzy nowe PKWiU-11 (23 i 8%) i w opcji H.A można sprawdzić.
          Program THf w opcji H rozpoznaje drukarki fiskalne, w opcji N.D
          można zmienić stawki "na 2011 rok" ( i wrócić do poprzednich ).
=================================================================== o6-12-1o
TFX 3.62: W opcji I.B jest czy BO ma mieć datę 1 stycznia czy 31 grudnia.
THD 2.30: Pełna obsługa nowych stawek zgodnie z opisem VAT2011.
=================================================================== 3o-11-1o
TFX 3.61: Daty rozrachunków i terminy płatności można skasować i jest O.K.
=================================================================== 28-11-1o
THf 0.94: Poprawiony ogólny wygląd.
TFX 3.60: Wersja na 2011 rok. Zawiera pliki RS-VAT11 i RZ-VAT11,
          w starym 2010 roku TFX obsługuje pliki RS-VAT i RZ-VAT,
          w nowym 2011 zagląda do nowych plików aby nie naruszać zasad.
          Opcja H.H została przebudowana, ma pamiętać noty ... prace trwają.
          W opcji D.L obsługuje plik 2010.DFX, w który warto zaksięgować
            na -0... wszystkie koszty (także bankowe, amortyzację i AC/OC),
            na -1... wszystkie przychody (także bankowe i odsetki uzyskane),
            na 18... wszystkie odliczenia od dochodu (np. ZUS-1),
            na 19... pełną wartość ZUS-2 (program przelicza z 9% na 7.75%).
=================================================================== 23-11-1o
THf 0.93: Wprowadzono grupy użytkowników, dwuklik na polu edycji,
          szybsze wprowadzanie indeksów z bazy, zmiana koncepji listy [F4]/[F5].
=================================================================== 18-11-1o
THf 0.92: Uwzględniono indywidualizację wyglądu faktur,
          konwersja z THD przeciąga także PKWiU.
THf 0.91: Podczas przygotowywania raportów pokazywany jest postęp prac.
=================================================================== 17-11-1o
THf 0.90: Poprawione i uzupełnione opcje od B do G.
=================================================================== 16-11-1o
THf 0.85: Włączona obsługa drukarek fiskalnych (na razie PosNet TEMO).
=================================================================== 14-11-1o
THf 0.81: Pełne zarządzanie bazą usług i nabywców, zestawienia.
=================================================================== 11-11-1o
THf 0.79: W opcji A po zmianie wykańczania (lewy górny róg okna)
          można kazać zapamiętać to ustawienie "Na stałe".
          Prawoklikając na "Podgląd" uzyskamy wygenerowanie dokumentu PDF
          (czyli wydruk na pierwszej zainstalowanej drukarce PDF, QPrinter).
          Prawoklikając na "Oryginał" uzyskamy wygenerowanie kopii w PDF.
          Coś jeszcze możma umieścić pod prawoklikiem na dole.
=================================================================== o6-11-1o
Wszystkie nowe wersje, poprawione o nową obsługę dat i nowe ikonki.
=================================================================== 18-1o-1o
THD 2.28: Poprawione zestawienia obrotów E gdy na początku "bez obrotu".
=================================================================== 15-1o-1o
TFX 3.51: Wersja lepsza od 3.50 o poprawione opcje F.
=================================================================== 11-1o-1o
THD 2.27: Raporty J.B i J.C pytają o długość grupy kontrahentów.
          Opcje D.A do D.D obsługują dużo lepiej eksport do pliku X...
TAE 4.15: Drobne poprawki porządkowe, eksport danych do plików i takie tam.
TFX 3.50: Duże zmiany w sposobie pamiętania dat, wersja niezweryfikowana.
=================================================================== 28-o9-1o
THD 2.26: Drobne korekty rozdzielników J.A-J.C.
          Dla portu LPT minimum 80 dla TTi minimum 96 znaków w wierszu,
          ale aby przywrócić szeroką czcionkę dla drukarek igłowych
          należy do katalogu #\Druki wkopiować stare wersje druków.
          Do obsługi TIE\Odb.txt doszła obsługa TIE\Odb-all.txt.
=================================================================== 14-o9-1o
TFX 3.49: Skorygowano pozostałe dzienniki i konfigurator w I.B.
=================================================================== o8-o9-1o
TFX 3.48: Skorygowano wydruk ustawowego dziennika pełnego,
          oraz wydruki dla dowolnych ustawień w opcji I.B.
=================================================================== o3-o9-1o
THD 2.25: Poprawiona obsługa dat gdy pierwszą skasować (TIE\Odb.txt).
=================================================================== 19-o8-1o
TFX 3.47: Potwierdzenie salda obsługuje pole "n" jak nip.
THD 2.24: Nowa obsługa pól zawierających datę (Test [F5] ela).
=================================================================== o5-o8-1o
TFX 3.46: W opcji C.A plik Z-reszta.ZFX jeśli pusty to jest kasowany.
          W opcji H.E można wydrukować kompensatę pod kilkoma warunkami:
          - skopiujemy !FX!\Druki\Komp do #\Druki\Komp i lekko poprawimy,
          - w opcji I.B ustawimy prawidłowo nazwę zbioru rocznego,
          - kompensata ma nie więcej niż 50 zapisów,
          - w pierwszym koncie poprawimy opis tak aby
            nazwa miała przecinek tylko tam gdzie chcemy złamać wiersz
            adres jest postaci 55-100 Trzebnica, ul. Kilińskiego 1
            (czyli łamanie zaznaczone przecinkiem).
          Opcja H.F w drodze.
=================================================================== 25-o7-1o
TST 4.46: Obsługuje środki trwałe przyjęte do użytkowania po 2o16 roku.
=================================================================== 21-o7-1o
THD 2.23: Opcja N.D nie blokuje się na pustych rejestrach zakupów.
=================================================================== 15-o7-1o
TFX 3.45: Z okazji 600 rocznicy bitwy, wynik której nic nam nie dał
          niewielka poprawka w ustawianiu dat nowych dowodów w opcji A.
=================================================================== o2-o7-1o
TFX 3.44: W opcji A prawidłowo odczytywana jest Data Dokumentu.
=================================================================== 14-o6-1o
THD 2.22: Powiększono miejsce na informacje w plikach KOSZ\LOGIN.
          Dla plików eksportowych nie proponuje w polu data wprowadzenia
          kursu waluty (bo wtedy przeliczałby fakturę dwukrotnie).
          Nie eksportuje do TFX plików faktur GA01..GA12 oraz GX01..GX12.
TST 4.45: Dokument OT poszerzono aby pokazać lepiej opis środka trwałego.
=================================================================== 12-o6-1o
THD 2.21: Automatyczna kasa obsługuje do 7 kopii dokumentów KP.
          W opcjach kasowych podpowiada typy dowodów kasowych FA,KK,KP,KW,PA.
=================================================================== o8-o6-1o
THD 2.20: Nowe ustawienie w opcji I.B dotyczy groszowych końcówek.
          Inaczej pokazuje w opcjach D gdy chcemy grosze osobno.
=================================================================== o3-o6-1o
TFX 3.43: W opcji A na polu numer dowodu po wciśnięciu [F3], [F4] lub [F5]
          jak mamy listę numerów dowodów to możemy: wycofać się przez Esc,
          klawiszem Tab zatwierdzić wybrany numer z przejściem do pola data,
          klawiszem Enter zatwierdzić i wejść na dół lub do daty dla nowych.
=================================================================== o1-o6-1o
THD 2.19: Wszystkie opcje K obsługują płatności KARTami płatniczymi.
=================================================================== 27-o5-1o
TFX 3.42: Opcja D.D została pozbawiona atrybutów wierszy więc teraz
          wydruki nie powtarzają niektórych wierszy na następnej stronie
          i pokazują podsumowania, które czasem ucinało (bo koniec strony).
          W opcji A w polu numer dowodu po przywołaniu listy (F3, [F4] lub [F5])
          i po wybraniu klawiszem Enter numeru dowodu - wraca do tego pola.
=================================================================== 2o-o5-1o
THD 2.18: W katalogu SETUP można umieścić następujące zbiory:
          KRRI (klasyfikacja różnych rodzajów indeksów, towar, usługa,...),
          NDOT (z innym tekstem do wpisywania na fakturach zamiast "n.dot"),
          FA-const (opcja F.A zawsze wraca do pliku zdefiniowanego w I.B),
          F4zCena1 (na podglądzie indeksów [F4] pojawi się cena 1),
          F4zWolne (na podglądzie indeksów [F4] pojawią się pozycje "wolne"),
          VATmarza (przypilnuje aby niektóre pliki faktur były "VAT-marża"),
          TYPY-DOW (może zawierać inny niż standardowy spis BO, PZ, WZ, RW),
          Jak-Jola (informuje w F.A o nadużyciu kredytu ale puszcza dalej),
          F4bezSkr (nie pokazuje w podglądzie [F4] skrótów indeksów),
          DnRV każe drukować dekretację rozrachunków na rejestrach vat,
          LIFO zmienia metodę obliczania wartości dokumentów z FIFO na LIFO.
          Opcje F.A i F.B wyróżniają płatność KARTą robiąc inny wpis do RK.
          Rejestr F.C zawsze pokazuje co zapłacono KARTami, RATAmi, itd.
          Eksport kas wykazuje osobno obrót gotówką, osobno obrót KARTami,
          przy czym konto księgowe dla KART podajemy po ; w 3 wierszu *.DEF
          np. 200-999;148-XYZ - każdy plik faktur ma osobne konto dla KART.
          Podczas eksportu faktur/raportów odstępy zamieniane są na kropkę.
          Uruchomiony został import dostawców w opcji N.O (z SAP BO).
=================================================================== 28-o4-1o
TAE 4.14: Zainstalowano nowe logowanie, zmieniono {-kosz-} na KOSZ.
TFX 3.41: j.w. oraz roozpoczęto opcję kompensat.
THD 2.17: Poprawiono nowe logowanie. Poprawiono klawisz <-- w menu.
          Od czasu wprowadzenia nowych zasad obsługi kodów kreskowych
          czyli od około 2-3 lat zakazane było zakładanie nowych indeksów
          w fakturowaniu (opcje FA i FB), przywrócono tę funkcjonalność.
TKB 0.90: Nowe logowanie, nowy KOSZ.
TRZ 3.21: j.w. [ we wszystkich programach na pytanie "Na drukarkę" ]
TST 4.44: j.w. [ można klawiszami [F4] lub [F5] zmienić 1 na 2, 2 na 1 ]
=================================================================== 22-o4-1o
TFX 3.40: Nowa opcja J.B została zbudowana na bazie opcji J.A, posiada zatem
          jej wszystkie funkcjonalności opisane dla TFX 2.73 z dnia 25-o6-o8
          ale importuje dokumenty księgowe z plików TIE\*.TXT w formacie R2.
=================================================================== 2o-o4-1o
THD 2.16: Z eksportu faktur GF wyłączono pliki GA01, GA02, ... GA12.
          Większość raportów i analiz (opcje FC,FD,FE,FO,KA,KD,KI,KJ i KK)
          analizuje też pliki faktur wskazane w zbiorze FAKTURY.#,
          opcja GF eksportuje pliki wskazane w zbiorze EKSPORT.#,
          opcje EO,FN,GA,JD,JE,JK i JM obsługują wyłącznie bieżący katalog.
=================================================================== 19-o4-1o
TTi 2.10: Uodporniony na błędne ustawienia drukarki. Drukuje #4 i #254.
=================================================================== 14-o4-1o
TFX 3.39: Poprawione analityki, zweryfikowane, kwoty zawsze widoczne.
          Poprawiona książka przychodów i rozchodów.
THD 2.15: Rejestr sprzedaży odporny na puste pliki faktur.
=================================================================== 13-o4-1o
TFX 3.38: Poprawione analityki, proszę sprawdzić czy już O.K.
=================================================================== 29-o3-1o
THD 2.14: Jak istnieje SETUP\ZWOLPODM to nie ma vatu ani faktury vat,
          jak istnieje SETUP\MALYPOD to po słowie FAKTURA jest VAT-MP,
          jak istnieje SETUP\ABS to faktury korekty drukują ilość bez '-'.
=================================================================== 26-o3-1o
THD 2.13: W opcji F.C (rejestr sprzedaży) widać symbole odbiorców.
=================================================================== 24-o3-1o
TST 4.43: Opcja G.B reaguje na filtr [F9] i ma więcej miejsca na nazwę.
=================================================================== 22-o3-1o
TFX 3.36: Wprowadzony został dodatkowy zbiór "roczny", który ma być
          pamiętany jako ten co się podpowiada do większości zestawień.
          Opcja E.B nie obcina groszy, inne mają wyrównany końcowy "wynik".
          Lekko poprawiony BO z BZ lepiej nazywa zbiory ...-BZ i BZ-...
THD 2.12: Eksport faktur w wersji 2.11 źle widział indywidualne ....DEF.
=================================================================== 17-o3-1o
TFX 3.35: Nowa opcja D.J wyszukuje dekrety księgowe.
          W opcji C.A podpowiada się też prawidłowo zbiór roczny.
          W opcji E.L nie wyskakuje błąd szerokości pola 201.
TFX 3.34: Poprawiona opcja D.K (podatkowa książka przy.i rozchodów).
          Opcja D.N (rozliczenie roczne) drukuje na potrzeby małych firm
          wyliczenie podatku liniowego 19% w poszczególnych miesiącach,
          przy czym przychody powinny być na koncie -0 ma, koszty na -1 wn,
          odliczenia od dochodu na 18 wn a odliczenia od podatku na 19 wn.
=================================================================== 1o-o3-1o
TFX 3.33: Opcja I.B otrzymała dodatkową funkcjonalność pod [F9]:
          analiza zbioru rocznego pod kątem długości kont i kwot pozwala
          lepiej przygotować definicje raportów (na razie E.A, E.B i E.C).
          Opcja D.C też poprawiona na okoliczność 2009.
THD 2.11: Opcja F.C pokazuje podsumowanie każdego pliku.
          Opcja G.F eksportuje także zgodnie z plikiem ...\FAKTURY.#
=================================================================== o4-o3-1o
THD 2.10: Prawidłowo ustawia faktury RR dla wydzielonych dostawców.
=================================================================== 2o-o2-1o
THD 2.09: Eksport faktur do DFX obsługuje konta dłuższe niż 12 znaków, [F9].
          NA nadwyżki generowane automatycznie w opcji C.N mogą pokazać
          cenę 777,77 zł gdy nadwyżka ta nie ma potwierdzenia na dowodach
          przychodowych, gdy suma wszystkich BO+PZ+MP+PW jest za mała.
=================================================================== 11-o2-1o
TFX 3.32: Tłusty czwartek, poprawiony zapis zbioru rocznego w I.B.
=================================================================== o9-o2-1o
TFX 3.31: Poprawione zbiory roczne (..) i terminy po [F4] w opcji A.
=================================================================== o8-o2-1o
TST 4.42: Poprawione kwoty pokazywane w raporcie G.A.
=================================================================== o3-o2-1o
THD 2.08: Poprawiona opcja F.E lepiej pokazuje komentarze,
          poprawiona opcja F.A ukrywa napisy po znaku "|".
=================================================================== o2-o2-1o
TAE 4.13: Poprawiona funkcja analizy parametrów typu "data".
=================================================================== 28-o1-1o
THD 2.07: Poprawiony wygląd paragonu (opcja F.B).
=================================================================== 2o-o1-1o
TFX 3.30: W opcji J.A poprawiona automatyczna numeracja dowodów "d".
THD 2.06: W opcji M.O poprawiona data dla dowodów BO.
=================================================================== 17-o1-1o
TAE 4.12: W opcji G.B można wprowadzić opis bazy danych.
TFX 3.29: W opcji C.A dla list typu XYZ2010 [F3] proponuje Ro'10
          dla innych proponuje Mi'10. W opcji I.B można opisać bazę danych.
THD 2.05: W opcji I.B można klawiszem [F3] wprowadzić opis bazy danych.
TST 4.41: W opcji I.B można klawiszem [F3] wprowadzić opis bazy danych.
=================================================================== 14-o1-1o
THD 2.04: Poprzednia wersja miała problemy z "Duplikat".
=================================================================== 11-o1-1o
THD 2.03: Zmieniono położenie kilku opcji aby zrobić miejsce dla F.I.
          Podczas zapisu faktury ze starą datą THD chce drukować "duplikat"
          z tym, że należy albo dostawić w formatce faktur pole "#"
          albo przy pomocy opcji I.F zainstalować nowe nagłówki dla faktur.
============================================================================
Poprzednie lata znajdują się w www.Turko.eu/co/co-stare.htm.
============================================================================
Mazovia (pas) i Latin II (txt)