Pobranie nowych wersji programów TFX, THD, TRZ i TST oraz TTi ze strony www.turko.pl

Aktualizację dowolnego z programów pokażę na przykładzie THD:

 1. Najechać na pulpicie na ikonę THD (TFX, TST) i prawym przyciskiem myszy przywołać menu, wybrać na nim Właściwości. Pojawi się ekran, wybieramy zakładkę Skrót. Spisujemy całą ścieżkę dostępu zapisaną w pozycji: Element docelowy.
 2.  

 3. Program THD (TFX, TST) musi być zamknięty, inaczej aktualizacja się nie uda!.
 4. Uruchamiamy ze strony www.turko.pl lub www.turko.eu program Tin.exe znajdujący się w lewym górnym rogu (kolorowa ikonka). Podczas uruchamiania Tin może się pojawić komunikat o nieznanym wydawcy, należy zaznaczyć ok i uruchomić. Pojawi się program Tin, który ściągnie nowe wersje programów, rozpakuje i zainstaluje w odpowiednim miejscu:
 5. Zaznaczamy po lewej stronie wybrany program THD faktury-magazyny i klikamy wyżej przycisk pobierz.
 6. Czekamy aż program Tin pobierze nową wersję, która pojawi się w górnym białym oknie. W czasie pobierania Tin robi się szary. Po zakończeniu wracają kolory.
 7. Następnie zaznaczamy z prawej strony dysk, który spisaliśmy w punkcie 1. (pierwsza litera oznacza dysk, na którym zainstalowane są programy).
 8. Następnie Tin wyszuka wszystkie programy THD (TFX, TST), które mamy zainstalowane na wskazanym dysku, może to chwilę potrwać, Tin jest wtedy szary.
 9. Zaznaczamy myszką w dolnym białym oknie ten katalog, który spisaliśmy w punkcie 1, w górnym białym oknie zaznaczamy najnowszą wersję THD-1-84.exe i (po upewnieniu się, że THD na pewno jest wyłączony) klikamy przycisk wykonaj (z prawej strony). Po około 1-4 sekundach w dolnym polu raportowania bieżących prac powinno pojawić się: ”instalacja zakończona sukcesem”, gdyby było inaczej to znaczy, że jednak nie zakończyliśmy pracy programu THD (TFX, TST, TAE)., należy teraz zamknąć THD i ponownie kliknąć w wykonaj.
 10. Zamykamy program Tin. Uruchamiamy program THD z ikony na pulpicie i sprawdzamy w prawym górnym rogu czy pojawiła się wersja 1.84 lub lepsza.
 11. W opcji I-G wpisujemy nazwę i kod licencyjny i to już byłby koniec.

 12. Ale może pojawić się problem z nazwą katalogu, zamiast 2009 pojawi się 1 a to oznacza, że należy poprawić zbiór THD \ # \ #.# . Najlepiej w notatniku poprawić tak aby w każdym wierszu był dokładnie jeden przecinek, czyli jak było:

9,1,,Rok-2009           to ma być teraz           9,Rok-2009.