\   TurBo-Soft   Trzebnica   /
. o firmie . kontakt . PROGRAMY . cennik . oferta . serwis . teksty . tabele . myśli . tapety . vat2011 .
TAE TFi TFK TFX THD THf THi Tie Tin TKB TKO TKW TRR TRT TRZ TSD TSi TST
Wszystkie programy mają tradycyjnie nazwy trzyliterowe, przy czym pierwsza z nich to duże T jak TurBo-Soft, pozostałe dwie są albo obie duże (program pracujący w trybie znakowym), albo duża-mała (program okienkowy). Część programów pomocniczych została umieszczona w dziale serwis bo należy ich używać ostrożnie.

Pełne nazwy programów:
 • TAE - Analizy Ekonomiczne, wszelkie sprawozdania i kalkulacje,
 • TFK - Finanse Księgowość, system z 1985 roku, nadal używany,
 • TFX - nowy system Finansowo KSięgowy, księgowanie, raporty, pisma,
 • TFi - graficzny system Finansowy, j.w. + sprawozdania i banki,
 • THD - fakturowanie, magazyny, Hurt-Detal, produkcja, rozdzielniki,
 • Tie - import-eksport, przesyłanie danych, integracja z otoczeniem,
 • Tin - instalator, ściąga z internetu i instaluje półautomatycznie,
 • TKB - Kasa-Bank, obsługa kasy, przelewów, analiza wierzytelności,
 • TKO - Kontrola Opłat Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,
 • TKW - Księgowość Wspólnot, raporty zbiorcze, współpraca z CZK THB,
 • TRR - Rozliczenia Rolnicze, obsługa dostaw od rolników, fakturowanie,
 • TRT - Rozliczenie Transportu, km, l, godz, pojazdy, kierowcy, zlecenia,
 • TRZ - Rejestr Zakupów, ewidencja, raporty, obsługa zapłat,
 • TSD - Stanowisko Detaliczne, wybrane opcje THD niezbędne w sklepie,
 • TST - Środki Trwałe, raporty, rozdzielniki, księgowania.
Wszystkie programy (z wyjątkiem Tin) pracują według podobnych zasad, w każdym jest dwupiętrowe menu, każda z funkcji posiada zatem jedno lub dwuliterowy symbol, dzięki czemu łatwiej jest wyszukać właściwą opcję. Na przykład faktury wystawiane są w THD w opcji F.A a dowody KP w programie THD, TFX lub TFi w opcji K.A.

We wszystkich programach (z wyjątkiem Tin) jest trochę ułatwień i skrótów, które dostępne są poprzez klawisze funkcyjne, przy czym dla wszystkich programów funkcja tych klawiszy jest taka sama:
 • [esc] - nie, nie chcę, wycofaj się, zrezygnuj,
 • [F1] - pomoc, krótki opis aktualnej opcji,
 • [F2] - pomoc, opis bieżącego pola edycji,
 • [F3] - coś więcej np. dodatkowe okno, alternatywna lista,
 • [F4] - lista-podpowiedź (maksymalnie 32.000 pozycji),
 • [F5] - szukaj (na raporcie, na liście, lista przesiana),
 • [F6] - powtórz ostatni zapis w kolumnie, także [+],
 • [F7] - powtórz ostatni zapis ale zostań na końcu pola,
 • [F8] - skasuj zawartość pola,
 • [F9] - oblicz (saldo konta, saldo dowodu),
 • [F10] - na razie wolne,
 • [enter] - przejdź do następnego pola, tak, wybieram,
 • [tab] - wróć do poprzedniego pola, (wybieram odwrotnie).