\   TurBo-Soft   Trzebnica   /
. o firmie . kontakt . programy . cennik . oferta . serwis . teksty . tabele . myśli . tapety . VAT2011 .
Szczegółowe zasady postępowania
Opis poniższy dotyczy wyłącznie programów THD, THf, ... .
 • Od dnia, w którym wejdą nowe stawki podatkowe nie wolno używać
  starych stawek dla transakcji pozytywnych (sprzedaży, refaktur).
 • Dotyczy to także refaktur i korekt "in plus".
 • Wyjątki są dwa: pozycja korygująca coś z faktury z 2010 roku
  oraz rozliczenie zaliczki wpłaconej w 2010 roku ze starą stawką.
 • W obu wyjątkach stara stawka nie pojawia się na urządzeniu fiskalnym,
  na kasach czy drukarkach nie potrzebujemy starych stawek podatkowych.
 • W programie TFX wszystkie zakupy zawierające stare stawki księgujemy
  w starym roku, podając w rejestrze vat miesiąc rozliczenia 1 lub 2.
 • W programie THD być może będziemy potrzebowali dla faktur korygujących
  i rozliczających zaliczki stare stawki i dlatego warto w opcji H.A
  założyć dodatkowe PKWiU, np. 2010.22 dla stawki 22 i 2010.7 dla 7 %
 • W fakturze korygującej wpisujemy w kolejnych wierszach:
  1. "Korekta do faktury numer ... z dnia ... - BYŁO:"
  2. Indeks, -ilość, cena, ..., PKWiU.2010...
  3. "POWINNO BYĆ:"
  4. Indeks, ilość, cena, ...
  czyli w zasadzie różni się ona od dotychczasowej zastosowaniem
  w 2 wierszu PKWiU.2010 z odpowiednią stawką, 4 wiersz wg nowej stawki.
 • W fakturze rozliczającej zaliczkę wpisujemy w kolejnych wierszach:
  1. Indeks1, ilość1, cena1, ..., PKWiU.2010...
  2. Indeks2, ilość2, cena2, ...
  3. ...
  4. ZALICZKA, 1, -ilość1*cena1, ..., PKWiU.2010...
  w taki sposób, aby początkowe pozycje ze stawką vat z zaliczki
  miały wartość równą zaliczce odjętej w ostatniej pozycji.
Jeśli ktokolwiek wynajdzie inne zastosowanie starych stawek w 2011 roku
to zapraszam do kontaktu: kom. 48 501 166 120, B@Turko.pl, gg. 3921.
Za pomocą programu Tin ściągamy i aktualizujemy THD.
Uruchamiamy nowe THD i NIE wchodzimy do opcji I.Bi w prawym dolnym rogu NIE MA JUZ miejsca na datę 1 stycznia.Po prostu informacja ta zostala ustalona w kodzie programu na zawsze.
Ciąg dalszy wykonujemy dopiero w nowym roku.

Ci co używają kas fiskalnych sięgają po instrukcję obsługi i zgodnie z nią wprowadzają nowe stawki podatkowe.

Użytkownicy drukarek fiskalnych uruchamiają program THD i wchodzą do opcji I.I.Program powinien pokazać dotychczasowe stawki podatku VAT.My wtedy wracamy klawiszem [Tab] na początek do stawki A.I poprawiamy stawki zgodnie z nowymi zasadami.Po wykonaniu fiskalnego raportu dobowego THD programuje na drukarce
nowe stawki podatkowe. Przy tej ostatniej operacji niezbędne jest
zatwierdzenie nowych stawek z klawiatury drukarki fiskalnej. I to już koniec.