\   TurBo-Soft   Trzebnica   /
. o firmie . kontakt . PROGRAMY . cennik . oferta . serwis . teksty . tabele . myśli . tapety . vat2011 .
TAE TFi TFK TFX THD THf THi Tie Tin TKB TKO TKW TRR TRT TRZ TSD TSi TST

TST - Środki Trwałe

. powstał w 1993 roku i z założenia miał wykonywać trzy najważniejsze funkcje: rejestrować, wyliczać amortyzację i rozliczać pracowników .
. wszystkie informacje, tak podstawowe jak i uzupełniające, wprowadzane są w jednym miejscu i w jednolity sposób, zaraz potem można obejrzeć skutki księgowe i ewidencyjne .
TST różni się od innych systemów ewidencji środków trwałych tym, że:
 • może obsługiwać dowolną liczbę baz środków (ST, PN, WNIP),
 • może prowadzić dowolną liczbę firm (ważne dla biur rachunkowych),
 • może obsługiwać sprawnie do 20.000 środków trwałych (np. niskocennych),
 • już podczas wprowadzania danych pokazuje skutki księgowe,
 • prowadzi ewidencję bez podziału na lata, umożliwia korekty wstecz,
 • pozwala ewidencjonować dowolne zmiany w stanie środka trwałego, w tym także częściowe przeniesienie wartości w inny stan: OT zwiększenie wartości, LT likwidacja (częściowa), KK zmiana konta, KN zmiana konta księgowań nadwyżek niepodatkowych kosztów, KP konta przeciwstawnego, KR konta rodzajowego, KS konta środka, KU konta umorzeń, MU miejsca użytkowania, OO osoby odpowiedzialnej, PA premii amortyzacyjnej, PK polecenie korekty umorzenia, PT nieodpłatne przekazanie, WU/UU wyłączenie i uruchomienie umorzenia.

. klawisze funkcyjne F4 (lista) czy F5 (szukaj) podpowiadają w każdym polu prawidłowy wpis przez co umożliwiają prawidłową ewidencję .
. wszystkie zestawienia mogą być wykonywane z odfiltrowaniem informacji ważnych, filtry podstawowe dotyczą symboli środków i dat księgowania .
Główne menu:
 • korekta opisu śrdoków trwałych,
 • wydruk dokumentów OT, LT, . (6 opcji),
 • obsługa planu środków trwałych (7 opcji),
 • zestawienia środków trwałych (6 raportów),
 • zestawienia według klucza (5 raportów),
 • księgowanie i eksport do TFK (5 opcji),
 • naliczenie amortyzacji (4 zestawienia),
 • ewidencje pomocnicze (4 opcje),
 • instrukcja i instalacja TST (7 opcji),
 • obsługa inwentaryzacji (2 opcje).

Ważne dane:
 • symbole środków są 15 znakowe, literowo-cyfrowe,
 • 12 wierszy opisowych po 40 znaków,
 • własna obsługa polskich i niemieckich znaków diaktrycznych,
 • obsługiwane kwoty od 0.01 do 9999.999.999.999,99,
 • opis zakupu (data, kwota i kontrahent) oraz OT (data, kwota i numer),
 • możliwość wprowadzenia początkowej wartości umorzenia,
 • możliwość ewidencjonowania starych środków od wybranego roku,,
 • 7 metod amortyzacji: budżetowa, degresywna, jednorazowa, liniowa, . ,
 • własna baza KRŚT z widełkami minmalnej i maksymalnej stawki,
 • możliwość zmiany KRŚT i stawki czy współczynnika w dowolnym dniu,
 • możliwość zmiany wartości OT, OO, MU, KK, KN, KP, . w dowolnym dniu,
 • największe bazy danych jakie obsługiwał program to 25.000 środków.