KJPK2.msi Klient JPK wersja 2.0
JRE-8.exe Java RE wersja 8.121
TJPK.exe integrator JPK wersja 2.1
KodyUS.xsd U.Skarbowe
TurBo-Soft instalator
TurBo-Soft zapisywator
T64.exe uruchamiator dla W.64.bit
NC4.exe organizator dla W.64.bit
1'2o19 VAT 1.35
3'2o19 TAE 4.63
9'2o2o TFX 7.37
3'2o2o TBi 1.00
2'2o19 TFX 7.04
2'2o2o TFi 1.39
1o'2o2o THD 5.50
9'2o2o THf 4.01
12'2o18 TKB 1.20
12'2o18 TPS 0.98
11'2o19 TRO 3.94
4'2o2o TRZ 4.21
5'2o16 TRi 1.14
4'2o2o TST 5.78
2'2o2o TSi 1.04
6'2o2o TTi 6.76
R2płatnik3.3
Lista ref.
Historia zmian
CoNowego NOWE
CoNowego 2oo5...
CoNowego suma
CoNowego 2003
CoNowego 2002
CoNowego 2001
CoNowego 2000
CoNowego 1999
CoNowego 1998
CoNowego 1997
CoNowego 1996
CoNowego 1995
CoNowego 1994
Conowego

363978 tae.exe
692477 tfx.exe
985600 tfi.exe
1252172 thd.exe
288053 tkb.exe
234685 trz.exe
390805 tst.exe
371200 tti.exe